Skip to main content

Full text of "Monumenta Boica: Edidit Academia scientiarum Boica"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| pp^ 
MOJVUMENTORUM 
BOICOEUM COLLECTIO \OVA. EDIDIT 
ACADEMIA SCIENTIAKUM BOICA. VOLUMEN XrV. MOIirACHII, 

TYPIS DR. FE. WILD (FF. PARCDS). 

HDCCCLXXn MONUMEIVTA 
B I C A. VOLUMBN QUADEAGESMUM PEIMUM. EDIDIT 
ACADEMIA SCIENTIAKUM BOICA. SIOWACHII, 

SUMTIBUS ACADEMIOIS. 

MDCCCLSm BTANrORD UNIVeRSITV 
•TACIOi 

JUN 26 1967 Praefatio. Ab eodem quo tres antecedentes tomi recensitus prodit 
monumentorum boicorum hic tomus quadragesimus primus 
sive decimus quartus novae seriei. 

Documentorum plus quam ducentorum quinquaginta 
editorum, quorum nonnuUa^ ut reformatio monasterii 
s. Stephani wirziburgensis ab Alberto episcopo instituta 
(pag. 313 — 356), satis ampli ambitus sunt, prior pars 
pertinet ad novissima tempora episcopatus Ottonis de Wolfs- 
kel inde ab anno MCCCXLIV usque ad diem XXIII 
mensis augusti anniMCCCXLV, quo ille mortem occubuit; 
altera res gestas episcopatus herbipolitani inde a morte 
Ottonis de Wolfskel usque ad finem anni MCCCLIII refert. 
Huic collectioni hoc loco adjungere placuit duo docu- 
menta quibus ab ecclesia wirziburgensi jus patronatus 
ecclesiae bretfeldensis dioecesis bambergensis coenobio sancti- 
monialium schlQsselauensi impertitur. VI I. 1350^ die 25. febraaril. 

Jn nomine domihi amen. 

Albertus dei gracia electas in episcopam herbipolensem 
confirmatus ad rei memoriam sempiternam. 

Quoniam, vt sacri canones aique leges testantar, bone rei 
dare patrocinium seu consaltum nedum presentis vite subsidiaoi 
oblinere sed eciam perpetue remOneracionis premium cernitur ex- 
speclare secundum dei prouidenciam graciosam, et quia religioni 
seu religiosis personis earumque precatibus racionabilibus ac deuolis 
multus fauor debetur tam diuinitus qajBm humanitus vlique premian- 
dus, propterea nos diuina gracia inspiranle de consensu et coUau- 
dacione expressis beniuolis et benignis dilectorum in Christo . . 
decani tociusque capiluli ecclesie nostre .herbipolensis quara- 
pluribus nempe tractatibus et deliberacionibus capitularibus nec- 
non juris solempnltatibus debitis et consuetis in loco dicte ecclesie 
capilulari ac tcmporibus oportunis desuper habilis ut cst juris, 
ecclesiam parrochialem hoc est juspatronatus ecclesie parrochialis 
jn Bretfeld dyocesis babenbergensis, quod quidem jus- 
patronatus ad nos ac ipsam ecclesiam nostram herbipolensem 
dinoscitur pertinere, cum suis juribus quibuscunque nobis quidem et 
ipsi ecclesie herbipolensi in dicla ecclesia parrochiali con- 
petcntibus uel ad eam religiosis in Christo deuolis et ob hoc nobis . . 
dccano ac . . capilulo prediclis deprecaliue et humiliter supplican- 
tibus . . abbalisse et . . conuentui sanctimonialium monasterij jn S 1 u s- 
seiawe ordinis cysterciensis dicle dyocesis ac eciam eidem 
monasterio, habenlibus reuera tenues et exiles redditus census 
annuos ac prouentus, nichilominus tamen ex mera gracia diuinilus 
ipsis data meritorie et laudabiliter oxercenlibus solempnem diuini 
numinis cultum et obseruanciam reguiarem hospitalitatisque debile 
ac alia opern caritalis jn qua summa virtutum existit, et que 
nunquam excidit ac perperam niclul agit, donacione quidem perpetua i.1 "" " -rr- vn 

irreuocabili pia libera el perfecta ad ampliorem fundacionem mo- 
nasterij prelibati et specialiter ob salulare remedium anime quondam 
nobilis Conradi de Sluselberg, eciam dotatoris monasterij 
memorati, cuius quidem C o n r a d i hereditas seu hereditarie possessiones 
presertim a nobis ac predicla ecclesia herbipolensi procedentes 
in feudum ad nos siquidem ac eandem ecclesiam herbipolensem 
ex morte eiusdem quondam Conradi ecclesiastice in eodem 
monasterio traditi sepullure sunt legitime deuolute, canonice et 
solempniter concessimus dedimus donauimis. ac eciam in hijs scriptis 
concedendo dando et donando debite confirmamus ac tradendo in 
perpeluum assignamus. 

Jn cuius rei roboris ct testimonij firmitatem perhennem sigillum 
nosirum de nostro mandato est huic jnstrumento appensum. 

Porro nos Eberhardus de Ryedern decanus totumque . . 
capitulum ecclesie herbipolensis de quibus prefertur recognos- 
cimus et patefacimus eciam sub hijs scriplis, quod premissa de 
noslrum omnium capitulari assensu el collaudaciono expressis beni- 
uolis ac benignis ut premiltitur debite processerunt. Jn qnorum 
premissorum euidenciam testimonialem sigillum nostri capituli de 
nostro capitulari ac expresso mandalo coappensum eciam huic jn- 
strumento existit. 

Datum Herbipoli, anno dominj millesimo CCC"" L"''', V ka- 
lendas roarcij. 

Utramqae cajus mentio facta est sigillum fascia roembranacea tx his 
litteris saspeosum est. 

n. 

1350, die I. martli. 

Jn dei nomine amen. 

Nos Anna abbatissa totusque . . conuentus monialium monnsterij 
jn Sluselowe ordinis cyslercieusis babenbergensis dyocesis vni 

presencium . . perceptoribus presentibus et futuris recognoscinfius tenore 
el patefacimus per presentes, quod reuerendus in Christo pater ac 
noster dominus graciosus dominus Albertus electus jn episcopum 
herbipolensem confirmatus de consensu et coUaudacione honora- 
bilium et nostrorum graciosorum dominorum Eberhardi de Rye- 
dern decani tociusquo.. capituli ecclesie herbipolensis perlegi- 
timam donacionem ecclesie parrochialis hoc esl jurispatronatus jn 
Bretfelt dicte dyocesis^ ad ipsam quidem ecclesiam herbipolen- 
sem eciam ab antiquo spectanlis, jpsum monaslerium nostrum pre- 
dictuni amplius meritorie laudabiliterque dotauit, prout in litteris exinde 
confectis sub sigillis prefatorum dominorum electi et capituli desuper 
nobis datis plenius continetur. 

Jn cuius rei testimonium perpetuum atque robur nostrum 
Anne, nate quondam domini Conradi deSIuselberg, abbatisse 
moderne et . . conuenlus monasterij de quibus predicitur sigilla 
presentibus sunt appensa. 

Datum kalendis marcij, anno dominj M^ CCC^ quinquagesimo 
jubileo. 

Utrumque cujus mentio facta est sigillum fascia membranacea ex his 
litteris suspensum est. Ratio, quam in edendis diplomatibus secuti sumus, 
eadem est, quam in praefatione voluminis duodeqiiadra- 
gesimi sive undecimi novae collectionis exposuimus. 

Monachii, anno MDCCCLXXTT, idibus decembribus. _ ,. -»■..-*■ Monumenfa 

episcopatus wirziburgensis. ■Mk Mr. vri. HX MV. crtL XI¥. 1344, die 1. januarii. 

' Otlo episcopos coenobium in Weslerswinliel reformal. 

Jn Romine domini amen. 

1 lo (lei gracia e|iiscopus herbipolensis predileclis in 
Christo deuotis . . abbalisse . . priorissis et conuentui . . sancti- 
moninliuin monasterij jn Westers w inkel ordinis sancti Bene- 
. dicti sue dyocesis herbipo 1 en sis cum sospilnte hominis ulrlua- 
Lque beatifice salulis in dominancium domino incrementum. 
I Quoniam, ut sacer canon testalur. bone rei dare patrocinium 

r seo consultum et presentis vile subsidium habere et elerne remu- 
neracionis premium cernitur exspectare, sacra quoque religio monachalis 
super tripartita radice — videlicet conslancia obediencie que melior 
est quam victime., et abdicacione proprietatis, ac custodia castilalis 
— substancialiler profundala ordinis quidem a sanctltate sedls 
apostolice approbati, et precipue ac antiqui[l]us sancti B e n e d i c t i pre- 
fati, cuius sanctitalem et veneracionem sanctorum . . palrum docu- 
menta el lemporallum habundancia indicant ac demonstrant quibus 
longe lateque eiusdem ordinis monasteria eciam ab antiquo pullulasso 
videntur, statum humane vlle in hac dei ecclesia militante celerius 
amplius et perfectius beetificando regtilat seu gubernat, quinymmo 
tpsius sancli Benedicti regule . . professores et obserualores 
vtriusqne sexus superna benedictione beanlur, vt eciam sanctornm 
deknlogus plenius atlcstatur, ne aulem vnde spiritiialis profectus 
queritnr salutis dtspendium subsequatur, nos — deiim pre oculis et 
zelum salulis animarum habentes, easque lucrari domino per ampUa- 
cionem cultus diuinl numinis et obseruancie regularis diuina fauente 

.1 o„. r«., m. 1 I Monmnenta clemencin jii vestro monasterio, nobis quidem et cuiuis , . episcopo 
lierbipolens i pro lempore existenti inmediate subiecto, ad quod 
V09 quoqne venerabiles virgines Chrisli sponse vna cum . . clero 
et populo iiostro gerimus specialis deuocionis affectum, soUicile 
cnpientes ^ prehabita dcnique dcliberacione consuUa ., staluendo 
racionabililer et salubriter in hijs scriplis sancimus, vobis nicbilo— 
minus vniuersis et singulis presentibus et futuris jn virlute sancle 
obediencie et sub pena anathematis episcopalis et sub obtestacione 
diuini judicij ac sub interminacione maledictionis eterne necnon eciam 
sub pena suspensionis prebendarum vestrarum districte precipiendo 
mandnntes, qualenus vos, ut reuera preelecte persone ad laudem 
el cuUum ac obsequium cunclipotentis dei et ierarcbie celestis in 
hoc el fuluro seculo depulate , jn omnibus et singulis restomm 
solleinpnitatibus necnon diebus dominicis et festiuis omnes quidem 
et singule presertim corpore valide insimul solempnizando seu pront 
congruit celebrando, jn alijs vero diebus priuatis vniuersis et siil- 
gulis vos quidem sane ac valide exislentes nec in leclo egritudinis 
decumbentes pro medietate personarum singularnm societatum vestra- 
rum tilternis septimanis per . , abbatissam el , . priorissas veslras 
rlebite aUeranda missarnm ac eciam borariim canonicarum noclur- 
narum et diurnarum ofTicia cum nota loco et temporo debitis et 
consuelis juxla exigenciam festiuitatum et lemporum occurrencium 
prout licet secundum eqaitatem et decet secundum boneslatem ac 
eciam expedU secundum veslri moniolatus salubritatem peragere non 
cessetis, prout eciam aslringimini secundum canonica ct vestri ordinis 
instituta: angeli namque dei pro gwardia seu custodia animaram 
vestrorum in hac vita deputati karitatiue condolendo trislantur, sed 
demones vestre salutis insidialores subrisoric deludendo letantnr, 
quociens estis — ul frequenler — mnlte in refectorio et dormitorio, 
scd prochdolor pauce el raro in choro olTiciornm tempore debito 
diuinorum, ac eciam prochpudor in capilulo pro tempore et salute 
recipiende monastice discipline. 

Jnsuper ex certis juslis causis racionabilibusque mnliuis con-- 
^^ sulte slatuimus ac eciam sub penis et senlenria quibus supra pre- 
^^ cipicndo mandamus, vl deinceps nouicie veslre jn fesl» annunciacionis 
episcopatug wirziburgensis. gloriose virginis Marie dnmtaxRl ad hoc multirnriam coiigriiente 
regulam vestri ordinis sancti B e n e d i c t i profilcnntur, seu vite 
regularis professionem faciant debitam el consuetam. Vos quoque 
omnes et singule . maxime fortes corpore siue sane, huiusmodj 
nouiciarura professionum festiuitalem in prediclo annunciacionis feslo, 
quocumqiie nnno opus fuerit el exjiedierlt. necnon priora festa 
propler professiones htiiusmodj hactenus obseruata annuatim absque 
dispendioso inuidiose parcialitntis scrupulo conmuniter seu concor- 
diter pacifice et pacienter celebrare el in diuinis olHcijs solempnizare 
Bolicite salagatis. 

Deus itaque paciencie et solacij det vobis idipsum sapere in- 
alterutum secundum Jesum Christum, ut vnanimes vno ore bonori- 
ficetis deum et palrem domini nostri Jesu Chrisli vl beatusPaulus 
epistolat ad Romanos. Et pax dei, que exsuperat omneni sensum, 
cuslodist corda veslra et intelligencias vestras in domino nostro 
Jesu Cbristo. Sicque in omni oracione et ohsecracione cum gracia- 
roro aclione peticiones vestre poterunt elTicaciter innotescere apud 
deum, prout ecism apostolus ad Philipenses epistulando lestatur: nec 
enim nisi concordle el pacis tempore bene colitur pacis auctor. 
Secundum doctrinam qnoque apostoiicam jn paciencia veslra animas 
vestras possidere curate: jn decore quippe sancte religionis virtutum 
domino mililantes , et crucifigentes cuni vicijs et concupiscencijs 
carnem vestram, ac eciam ad diuine maiestatis obsequia alias per- 
sonas utriusque sexus per exemplum trahenles. 

Quecumque autem vestrum suadente dinbulo rebellaucrint, seii 
inobedienles fuerint in premissis, quod absil , ipsas per acriores 
censure ecclesiastice ac eciam incarceracionis penas et sentcncias 
debite refrenari et constringi eciam alijs in exemplum secundum 
diuini el humani juris exigenciam vtiqiie volumus et mandamus. 

Verum quin secundum apostolum non est magnum, ymmo 
cotigruit racioni, quod si que persone spirilualia serant eciam tem- 
poralia metant suo tempore atque loco, quinymmo eciam virtntum 
premis . . merentibus Iribni conuenit, et religiosa sollicitudo ad 
augendam prouocandamque fidei et obediencie obseruacionem alHcl 
ircmio juris dchtrl, vt lex jmperialis testalur, vt igitur premissa 

1* 4 MoBiiBeBte 

presertim circa fesia professionmn pretada eo feraenciiis et deaoctns 
ac celebrius a vobis coDmnDiter peragantar, consulte el pronide 
ordinamQS presentibus et mandamus, Tt quinis dicti monasterij . . 
prepositus jn singulis dictorum priorum festorum hactenus hniusmodj 
professionum diebus pitancias seu consolaciones yictns Inne dari 
hactenus debitas et consuetas. jn festo vero annunciacionis predicto 
decetero, nempe professionum omnium nouiciamm vestranun pre- 
senciam et futurarum. duas vmas vini franckonici ac edam tunc 
simulas panis albas solitas ibi dari vna cum vno hono ferculo piscium 
nomine pitancie seu extraordinarie consolacionis dispensandas seu 
distribuendas equaliter more debito et consueto inter . . connenlnales 
ibidem tam valitudinarias seu decrepitas ac egrotantes pre debilitate 
quidem corporis decumbentes ab interessencia chori et capituli ex 
corporis necessitate de juris permissione exemptas quam ualldas 
siue sanas, que quidem sane dumtaxat diuinis oSicijs in choro in 
eisdem festis legendo et cantando debite et assidue absque frande 
seu vara affuerint vt tenentur, annis singulis debeat vtique mini- 
strare. 

Preterea quia decet domum domini sanctitudo, et ne in agro 
dominico sacro, videlicet ordine sancti Benedicti, presertim in 
roonasterio vestro, indecorum aliquid obrepat, aut viciosum quicquam 
in pemiciosam segetem coalescat, sed vt in eo pocius flores honoris 
et honesiatis fractus in vbertate succrescant, et ut vos Christi sponse 
non solum ipsam regulam sitis professe ex voto, sed eciam eius 
imitatrices exemplo propter obseraanciam regularis discipline ipsius 
sancti B e n e d i c t i ordinis in vtraque vita benedici vtinam valeatis, 
obsecramus per viscera misericordie dei nostri, ac per aspersionem 
sui preciosi sanguinis obstestamur, quatenus vos vniuersaliter singule 
ac singulariter vniuerse prouidere diligencius studeatis^ ne presertim 
per contemptum obediencie regularis aut per abusum desidie in 
diuinis in vestro sancto cenobio quicquam reperiatur incongraum 
quod maculam ponat in regularis gloria honesfatis et dominicam 
possit noninmerito offendere maiestatem, sed prorsus vt celibes 
caueatis solerter ne domum domini — scilicet vestrum beatum 
cenobium seu conuentum — in capite vel in menbris laudabilis 
epiacopalus wiriibnrgensis. vite et religiose coniiersacionis Inxiitis habenis et monachali modestia 
regularique disciplina inpudenler abiectis duodecim claustri abusiones, 
per Hogoneni de Follelo libro 11° de claustro anime enumerate, 
quibus religionis corrumpitur tota massa. subintrenl seu inuadant 
vllo vmquam tempore siue modo. sed inibi concedente domino pror- 
SU8 et protinus euanescant , scilicet prelala negligens . discipula 
inobediens , juuenis occiosa . senex obstinata , monacha curialis, 
monialis causidica, habitus preciogus, cibus exquisitus, rumor in 
claustro., lis in capilulo, dissolncio in choro, el jrreuerencia circa 
dei et sanclorum altare: porro ubi gubernsculum discipline contemp- 
nitur. restat vt religio naufragelur. 

Prelatus igilur seu . , prelata animaduertens — quia quod a 
. . prelatis cunmittilur a suliditis facile Irahitur in exemplum, et 
quod facilitas venie sepius incenliuum tribuit delinquendt — ad 
corrigendos quippe subdilarum personarum excessus tanlo diligencius 
debet assurgere quanto dampnabilius earum oiTensas deserel incorre- 
ctas, nichilominus tamen eciam pnstorali noslro ac eciam cuiusque 
. . dyocesani loci pro tempore existentis oiHcio in premissis vigilare 
debente ne sanguia seu excessus ipsartim subditarum personarum 
de sci . . prelati seu prelate manihus requiralur: licet elenim Hely 
snmmus sacerdos bonus exisleret in se ipso, quia tamen elficaciter 
non corripnit tiliorum excessus, jn se pariter et in ipsis vindictam 
diuine animaduersionis excepit, dum filiis eius in belto peremptis ipse 
de sella corruens fraclis ceruicibus exspirauit. 

Demum in premissis consciencias veslras striclius oneranles, 
ac ex desiderio diucius vobis loqui vix cessantes, ad presens nos 
vna vohiscum vos quoque vna nobiscum quesumus incessanter hu- 
miles preces efTundamus ad deum, apud eum deuotis oracionibus 
sepius insistentes vt ipse qui facit concordiam in excelsis sic elliciat 
nnnc et semper concordia corda vestra quod zizanijs discordie, si 
qua fuerit, de medio veslrorum cordium virginaltum per graciam 
inspiracionis diuine quasi per sarculum quamtocius euulsis penitus 
et explosis per vnanimcm et salularem obseruanciam et frequenciam 
premissorum exerciciumque virtulum bealiludinem vllimatiim post 
inc vilam a plasmatore et saluatore omniumjn laudem ^ui nominis 6 

et nainiDis gloriosaB ac eci» consolarioneB conctorani celibiiBi 
gaDdiosam Ttinam mereaniini feliciter adipisci. Qaod vobis el nobis 
graciose concedat qni est in secidonim secnla benedidns. 

Datnm. Herbipoli. anno domin] miliesimo trecentesimo qna- 
dragesimo qnarto. kalendis januarij. pontificatns vero noslri anno 
decimo. sub sigillo noslro presentibns appenso jn robnr el lesti* 
moniam omninm premissornm. 

Jo litteris ipsis scriptw est: »m> doAiij miBitsmo IreceatesiBO qu- 
dra^esuBOtercio. 

Ottoois episeopt si(pnM fihs sericts rvbri el Tiridis coloniB ez illis 
faspeDsam fere OBoioo iDtefraoi est. n. 

1344, die 12. janoarii. 

Die Stadt Wirzburg verbindet sich — anter Wahrang der Rechte 
des i3ischofes — mit Numberg zur Aufrechthaltung des Landfriedens 

bis zwei Jahre nach Kaiser Ludwigs Tod. 

Kunt sie allen den die disen brief an sehen lesen oder horen 
lesen, daz wir . . die burgermeistere der rat vnd die burgere ge- 
meinlich der stat zeWirceburg von gunst vnd mit willen vnsers 
allerdurluhtigesten herren des romischen keyser Ludwig mit ge- 
lerten vnd gesworn eiden vns zu den ersamen vnd wisen mannen 
.. den burgern gemeinlich derstatze Nuremberg, vnsern lieben 
getrewen frfinden verbunden vnd verstricket haben dem lantfrid 
vnd allen den die itzund dar inne syn oder noch dar in kumen die 
dem lantfrid gehorsam syn wellen, vnd der selben vnserre ver- 
buntnisse ze hilfe vnd ze schirme. 

Vnd haben vns also verbunden, ob den lantfrid vns oder die 
vorgnanten vnscre frunde von Nuremberg oder die noch kumen episcopatas wirzibnrgensis. 7 

in dise verbunlnisse ieman schedigte oder scheHi^en woUe wider 
rehl, ez were an freyunge an rebten an guten gewonheiten an libe 
oiler an g&te, daz wir dar zu wellen vnd suln behoiren syn enander 
mil gulen Iriwen, dem selben gewall wider zeslen vnd vns da vrider 
zesetsen, daz dem lanlfrid vnd dem die smacheid widerfarn ist 
daz widerlan vnd gebezzert werde mil mynnc oder mit rehte, doch 
mit sulcher bilfe vnd sy vnd wir denne ze rate werden vf vnser 
cide an allez geuerde. 

Vnd sprechen vnd globen aiich by den selben eiden, dise bunt- 
nlsse stele ze halten zwei ganlze jar nach des vorgnanten vnsers 
berren des keysers tode. 

Vnd ob sy die mebensnten vnser frnnde von Nnremberg 
oder die noch knmen in dise bunlnisse vnd sich dise vnser ver- 
buntnisse vergangen hat ieman vintschsft Iragen wolte von der 
buntnisse wegen oder vmh die getat die dnr inne geschehen were, 
dar 7.U sullen wir in beholfen sin, die selben vinlschaft ze rihtene 
vnd ze enden als wir denne aber mit in ze rale werden vf die 
eyde. als verre vns lib vnd gilt gereichen mag ane alie argelisle. 

Jn den selben vnsern verbuntnissen nemen wir vz vnsers herren 
rebt des byschofs ze Wirceburg. 

Des zeym vrkunde haben wir alle gemeinlich geheizzen mit 
vnserr stal jnsigel besigeln disen brief. 

Der geben ist, vnd gescbahen alle vorbescbriben ding do man 
zalte von Cristes geburtle drucehen hunderl jar in dem vjcrden vnd 
vierzigslen jare, an dem mentage noch dem oberslen tage aller nehst. 

Cuju9 menlju ruclo esl sigillum fascia menibraaiieeB ex his lilteris sus- 
pensum est. 

tll. 

1344, liie 1(1. jaimarii. 

Beinricb von AltoUzhusen beurkundct dem Hochstifle das Becht der 

Wiederlosung einer Hofstalt und eines darauf zu erbaiienden Hauses 

auf der Feste Klingenberg um 100 Pfund Huller. 

Jch Heinrich von Attoltzbusen bekennen fur mich vnd 8 Monnmenta 

alle min erbeii vnd tun kunt olTenlichen an dhem brief. daz ich vnd 
min erben die hofstBt nehst bie der cspeln vf der vesten Klingen- 
berg gelegen, dartif ich ein huse mit gunst vnd worl Aes erwir- 
digen mines gnedigen herren byschofs Otten ze Wirtzburk 
bflwen sol vnd wil, vnd auch daz selbe hus daz tch daruf elso 
danne gebuwet han dem selben minem herren byscbofUtten sinen 
nacbkomen byschofen oder aber dem capitel des stiflz ze Wirtz- 
burk ob niht byschofs do were sullen wider geben zelosen vmb 
hundert pfunt haller, die ich vnd min erben daruf haben nach der 
brief sage die ich von dem vorgenanlen herren byschof Otten 
daruber han. 

Des ze eim waren vrkunde vnd gezncnfisse gib ich fnr mich 
vnd min erben dem selben minem herren byschof Otten vnd sineni 
stift mit minem hangenden jnsigel versigelt disen brief. der geben 
isl am frytak vor sant Agneten tnk, do man zalt nach Cristes 
geb&rt drutzehen hundert jar vnd darnach in dem vierden vnd 
viertzigesten jar. 

S[iKilluinj HEinRICl DE ALTOL0BSHVSG.\ riscia membrxniiccp i;] 
litteris luapensum inlcgrum eal. 1344, flie 23. januarii. 

Hanns von Sultza gibt dem Hochstifle seinen Theil an der Fesle 
Sultza auf, und empfilngt ihn nls Mann- und WeiberleheD. 

Jch Hanns von Sullza edel kneht bekenn f&r mich vnd 
alle min erben vnd lun kunt allen den die disen brief ansehen 
oder horen lesen, daz ich mit gulem willen vnd vereintem milt dem 
hochwirdigen minem gnedigen herren byschof Otten vnd sim slift 
xe Wirtzburk minen teil an dem hus vnd vesten Sultza vnd 
swaz darzii goh&rt, daz biz her min rcbtlich eigen gewezl ist. t episcopalus wirziburgensis. lediklichen vf gegeben ban . vnil daz von im vnd sim stifl ze 
Wirlzburk wider empfangen ban ze reblem leben, vnd auch im 
vnd dem selben stift da von gebuldt han als lehens rebt ist. Vnd 
sullen es auch alle min erben fiirbaz eweklichen von dem slifl ze 
Wirtzburk ze lehen haben vnd daffir empfaben, vnd aucb da von 
bulden als reht ist. 

Doch bat der vorgnant min herre byschoffOtte mir vnd minen 
erben die gnad daran getan , daz ich vnd alle min erben, es sin 
frawen oder man, den vorgnanlen teil an minem hus ze Sultza 
vnd swaz darzu gebort von im vnd sim stift ze Wirlzburk siiUen 
vnd m&gen baben ze leben, also doch daz im vnd dem selben slift 
alwegen da von gehuldt werde als sogtans lehens gewonbeil vnd 
reht isl. 

Vnd zu eim gezuknbz vnd waren vrk&nde han ich gebetten 
die erberen bescheiden l&l . . den scbullheissen vnd die bfirger 
gemeinlicb der stat ze Meyningen, dsz si der selben slatjnsiget 
vber mich ze vrk&nde an tligen brief haben gehangen. Vnd wir.. 
der schultbeiss . ■ die schepfen vnd die bfirger gemeinlich ze 
Meyningen bekennen, daz wir durch bet witlen dez vorgnanten 
Hanns vnscr vnd der slat ze Mey nin g en jnsigel h&ben gebangen 
an disen brief. 

Der geben ist do msn zalt nach Crists geburlh drSzehenhundert 
jare vnd darnach in dem vier vnd vierlzigslen jare, en dem nebslen 
frylag vor sant Pauls tak als er bekert wart. 

SIGILLVM CIVITATIS HEIMnGE^ rBscis de ipsias documeDli mDmbnni 
conrecls luspensum integrum est, 

AliBrum litterBrum huc speclBatium, die^S meitsis lugusli iniii 1341 
cxhibitBrum, Otlonii episcopi sigillo fMcis membranacea indB suspenio 
munitarum, tenor hic esl: Wir Otle von gottes gnsden byschor 
■n disem brier: wnn die veslen Itneht Berhlo 
Cunrat von Eckalorf p^brider, vnd Lud» 
beider «wiger, awsz ti rehls oder (eils baben sn Wirlibnrk hekennen 10 Monamenia 

Saltza vod ■Ilem daz danft geh5rtvnd si da selbs zeSoltia haben, 
es 81 in holtz dorf oder in velde, gesAht vnd vngesAht, daz ir rehts 
eigen biz her gewesen ist, ^ns vnd vnserm stifte williklicheo vnd ledik- 
lichen vf geben haben, vnd daz alles von vns vnd dem selben stifte ze 
rehtem leben wider empfangen haben , vnd vns da von gehnldt haben 
als lehens rebt ist, vnd sullen aoch by vns vnd vnserm styfte beliben 
vnd eweklich besitzen, daromb so haben wir in hin wider die gnade 
getao, were daz si oder ir dheinr were der erben liezze die niht sftn 
weren, daz dann dez libs erben die t5hter oder frawen sin die selben 
leben haben vnd niezzen sftllen vnd mftgen in allem dem rehten als ob 
es kneht oder man weren, ane alles hindern. 

Vnd darftber zft eim gezoknftz vnd waren vrknnde haben wir in 
mit vnserm jnsigel geheissen versigeln disen brief, der geben ist an dem 
samstag nach sant Bartholomes tak, do man zalte nach Crists gebftrth 
drntzehen hondert jar dar nach in dem ein vnd viertzigsten jar. V. 

1344, die 23. januarii. 

Die Besitzer der Feste Burgsulza geben diese und ihre Giiter zu 
Sulza Steinbach und zum Rode dem Hochstifle auf, und empfangen 

sie als Lehen. 

Jn gotes namen amen. 

Kunt si* allen den di* disen brief vornemen, daz wir B e r h t o 1 1 
von Sulza vndOffemia sin eliche vrirtin, Ludevrig vonSulza 
vnd Else sin eliche v^irtin, Cunrat von Eckesdorf vnd Else 
sin eliche wirtin, Johans von Sulza genant von Steinbach 
vnd Gele sin eliche wirtin, fiir vns alle vnd alle vnser erben mit 
gesamenter hant mit wol bedahtin vnd voreinten mute vnd auch 
mit rate vnserr mage vnd g&ten frunde vnser vesten genantBurg- 
sulza, di von vnsern eldern f&r reht eygen vf vns geerbet ist, 
vnd auch waz eygens wir vnd vnser eldern alda selbes zASulza 
zfl Steinbach vnd zflm Rode in dorfern vnd in felden haben, episcopatus wirziburgensis. 11 

daz allez gein Sulza roarket vnd flflret, gesuht vnd vngesuht^ deme 
hochwirdegem vnserin genedegem herren bischof Olten vnd sime 
bislfime z!i Wirtzburg rehl vnd redelich vf gegeben vnd in ge- 
anlwirt han. Vnd ban wir Bertolt. Ludewig, Cunrat^ Johans, 
di vorgenanten, dl selben veslen mit den vorbegrilTen gflten allen 
von dem vorgenantem vnserm herren bischof Otten vnd sime 
bist&me zS lehen enpfangen. vnd ime da vone gehuU vnd gesworn. 

Ez sal auch di selbe veste Sulza offin h6s si vnd ewecUch 
belibe des selben bistilmes wider allermengelicb an alle geuerde. 

Vnd sal auch ein islich bischof vnd der stitt zQ Wirlzburg 
di setben vesten Sulza vnd waz darzQ gehorl als vor geschriben 
stet mit dem rebten vorsprecbe wider allermenlich an geuerde. 

Vnd des zfi eime ewegen geziignisse vnd waren vrkunde haben 
wir di vorgcnanten vier manne vnser jnsigel gehnngen an disen 
brief, vnder den selben jnsigeln wir Offemia, Else, vnd Else, 
vnd Gele, der vorgenanlen vier manne eliche husfrauwen, bekennen 
aller dirre vorgeschriben rede 

Vnd ist daruber diser brief gegeben do man zalle von vnsers 
herren geburte druzebenhundert iar vnd dar nach in dem vier vnd 
vierzegestera iare, an dem fritage vor sant Pauls tage als er 
bekarl warl. Qualuor quorum mentio fKcla < 
documenlo suspeD» inle^B sunl sl^jlls rascijs membraDiceis ex boe VI 

1344, dje 23. januarij. 

Bischof Otto schlichtet einen Zwisl der Biirger von Volkacb und 
des Klosters Ebrach wegen eines Faselstieres u. s. w. 

WirOtte von gots gnaden bischof ze Wirczburk hekennen 
vnd ton kunt oIFenlich an disem brife, daz wir vm di ansprocbe 
vnd zweyunge di vnsere burgere gemeinlicben zeVolkacb hatten 
zfl den ersamen vnd geislUchen Ifiten dem . . apt . . dem conuent 

2" 
vnd d«ni eldntoro xi) Kheraoh fm elnoD BtYern llhfliue elii snea 
■n dem pfinkofitRgo vnd elnen scbilling plenninge legeberae aDe 
lor von d«n hr>fon xo KlgerBheim vnd inm Gyilbele, nd 
■nnh ^m dl pfnndiinfio dl dyaelban vnser bnrgere derilm getm 
bilten, bIh ny don boidomlt lu vnB gegangen sin, eta gutM Mnt- 
«ehRn vnde rihliinf[n KoniBchel haben, slso du dyselboi vuere 
burftero dax vurKnanlun oxsen styer seliheDne rai eineii schiUiBg 
pfennlngo xo([«bonno vnn don vorgnanten bftfen nibt mer nenen 
nuch vordorn Hailon, vnil dyBelben h&fe a&ln aneb dea f&ibai ledig 
vndo liiii Hln: vnd (lorHm baben dt vorgnanten . . der apt 
dor coniiont vnd dnk clonlor le Eberacb vnd ancbffir dl 
der v»rf[nanlon pftindunKu den vorgnanten vnsem . . bnrgem j 
tehoD pfunt hBlloro. 

Vnd doii Ko vrkHndu Ist vnser JnBigel gehenkel an disen brO, 
der ifoben IhI zo W i r c e b u r g , am fr^lan noch sant Agneten legSf 
do man Knlte vim ('rltitoH gebftrte drftlsehen hnndert jar vnd domodi 
tn dem vier vnd vlorzigonlon Jare. 

OHunli npi*r:(ipi «iglllun riioii membrinacea u hia lillerii wtpM w 
nifalUB pirUm dirlcllt. 

vn. 

1;M4, dln 27. iiocnuu dlo 80. Januarll. 

Otto opiscopus cnpflllno anncti Lnurontii in villa Tarstat sitae, a 

parocbiali in minori Ocheonfurt eccioBin separalae, curam aoimamm 

annectit. Jn nomine domini amon. 

Otlo doi gracia episcopua herbipolenais lenore presencinm 
. . perceptoribua palefacimus vniuersis , quod bona redditua atqae 
cenans infrascripti ad dotacionem ac separacionem ecclesie in 
Tarstnl, filialis eccleaie parrochinlis in minori Obsenfurt 
nostre dyocesis, nb eadem ecclesia parrochinli eius matrice huaisqoe 
fodendam pro sustenlacione ■ ■ plebani ibidem in Taratat jnsti- episcopatus wir»iburgensi9. 13 

taendi de nouo debite sunt donati ac eciam deputati, prout legitime 
nobis conslat. 

Primo videlicet honorabilis Wolframus pincerna de Rosse- 
b e r g ihesaurarius ecclesie nostre herbipolensis rector , et 
HerilinuB perpetuus vicarius ecclesie parrocbialis in minori 
Obsenfurt predicle oblaciones in villa Tarstat annue cedentes, 
jtem minutam decimam in villa ibidem, jtem redditus quinque mal- 
drorum siliginis annue in feslo sancli Jacobi aposloli soluendos super 
et de bonis in eadem villa Tarstat sitis dictis die wydem, jtem 
reddilus septuaginta denariorum herbipolensium super el de Iribus 
jugeribus vinetorum silorum an der banlilen et ante siluam in 
marchia ville Gozpol Isdorf . jtem redditus trium pullorum quorum 
duo de domo Conradi dicti Gyselhoim et tercius de quodam 
agro quem possidet Heinricus Houeman soluuntur ; preterea 
. . magislri fabrice «c vniucrstlas . .jncolarum dicte ville Tarstat 
redditus quinqe maldrorum siliginis in festo beati Jacobi soluendos 
saper et de hSbn ibidem in Tarslat spectante ad fabricam quam 
jure enphyteotico possidet Kungundis Kircbeimin. jtem vnum 
maldrum siliginis el vnum maldrum auene in diclo festo beati Jacobi 
Boluenda super et de hilba tbidem quam Johannes dictus A m- 
lung a magistris fabrice dicte ville in emphyleosim tenel^ jtem 
dimtdium maldrum auene super et de vineto quod possidet Agnes 
dicta Gyselheim silo in poaleriore parte montis Wurmberg, 
jtem dimidium maldrum auene super et de vineto quod ibidem 
Rudgerus dictus Kircheim lenet et possidet, jlem reddilus trium 
maldrorum siliginis in festo sancli Jacobi soluendos super et de 
bonig in Hopferslat apud Johannem dictura Eizpreht per . . 
magislros fabrice inTarstat emptis, jnsuper dimidium juger vineli 
in monte Wurmberg quod ad cappellam in T a r s t a t dictus 
Herbst Am elung tradidit et legauil; ceterum Berhtoldus dictus 
Schurrich et Gerdrudis coniuges procuratores hospitalis in 
Jpbuuen reddilus annuos videlicel sex Ubras hallensium siiper et 
de quibusdam suis vinetis sitis in marchia Lankheim maiori et vno 
vineto in marchia Rotelse in loco dicto die gerlag rflb dicte 
ecclesie in Targtat eiusque . . plebano pro lempore existenti 14 Monumenta 

donacione inter viuos irreuocabili et perfecta legitime donauerunl 
tradiderunt ac eciam assignarunt. Predicti quoque . . magistri fabrice 
ac vniuersitas . . jncolarum dicte ville in Tarstat debite spopon- 
derunt, quod eidem ecclesie in Tarstat suoque .. plebano annuos 
redditus perpetuos trium librarum hallensium debeanl conparare; 
necnon eciam huiusmodi . . plebano pro tempore existenti de domo 
seu hospicio habitabili vel saltem de habitacione Conradi dicti 
Gyselheim aut Johannis dicti Amelung ibidem in Tarstat 
promiserunt eciam prouidere. 

Demum quilibet . . plebanus ibidem in Tarstat pro tempore 
existens de redditibus juribus et vtilitatibus aliis ad ecclesiam par- 
rochialem in minori Ohsenfurt predictam pertinentibus , et que 
eadem ecclesia parrochialis eiusque . . rector seu . . plebanus ibidem 
in T a r s t a t habet, se nuUatenus intromittere, nec ipsam parrochialem 
ecclesiam ac eius . . rectorem seu . . plebanum in eisdem quomo- 
dolibet impedire debebit, saluis tamen pro ecclesia in Tarstat 
predicta eiusque . . plebano oblacionibus redditibus el prouentibus 
Buprascriptis. 

Jn cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. 

Datum H e r b i p 1 i , anno domini millesimo CCC* XLimo quarto, 
VI kalondas februarij, pontificatus vero nostri anno decimo. 

Si^llum cujus meDtio facta est fascia membranacea ex his litteris 
suspensum est. 

2. 

Jn nomine domini amen. 

Otto dei gracia episcopus herbipolensis ad rei memoriam 
sempiternam. 

Quoniam, vt sacer canon testatur, bone rei dare consultum seu 
patrocinium et prosentis habere vite subsidium et eterne remunera- 
cionis premium cernitur expectare, jnter cunctas quidem eciam solli- 
citudines nostris humeris ex pastoralis officii debito incumbentes 
cottidie hoc potissime insidet cordi nostro, vt nostris temporibus 
cultus diuini numinis in cleris et populis nobis subditis presertim in k episcopatus wirziburgensia. 15 locis sd hoc debitis seu consuelis diuina opitulanle clemencia merito 
augeatur, et auclu3 durabiliter perseueret, cunclipoteTili referens 
incessabiliter et venerabililer laudes et grticias debitas ac condignas. 
Nos itaque ad siipplicacionem dilectorum in Christo . . jnco- 
larum ville in Tars tat. infra limiles ecclesie parrochialis in minori 
s s e n f u r t nostre dyocesis situate., qui tempore pluuiarum ac 
jnundacionis flumints Mogi inter dictas villas in minori Ossen- 
furl et Tarstat defluenlis et presertim hyemali tempore propter 
glacies in huiusmodi Mogi tlumine decurrentes dictam in minori 
Ocbsenfurl ecclesiam parrochialem ipsorum pierumque sine diHi- 
cullate et incomoditate euidente adire ct ibidem diuinorum officiis 
interesse non possunl., quibus eciani protunc a . . plebano ipsoruni 
ibideai in minori Ochsenfrirt sacrenienta et sacramenlRlia eccle- 
siastica sepe non vaient comode ministrari, de consensu . . sancli- 
monislium monasterii in Kitzingen ordinis sancti Benedicli dicle 
nostre dyocesis, ad quod juspatronatus predicte ecclesie parrochialis 
mtfa minori Och senfiirt dinoscilur pertinere, elhonorabilis Wolf- 
^rBmi pincerne de Rosseberg thesaurarij nostre herbipolen- 
sis ecclesie rectoris, et Hertlini plebani eiusdem parrochialis 
ecclesie adhibilo super eo, deliberacione quidem prehabita prouida 
et consulta, ex predictis ac alijs causis seu moliuis iustis et raciona- 
bilibus nos ad hoc mouentibus cappellam seu ecclesiam beatiLau- 
rencij marliris ibidem in Tarstal, filiulem predicle parrochialis 
ecclesie in minori Ochsenfurt niatricis eiusdem ab antiquo 
cum certa sun dute ac alias ad hoc sulTicienter dotatam, prout legilime 
nobis constal, cum eius plebe seu . . jncolis ibidem in Tarstat 
dumtaxata predicla iii minori Ochsenfurl ecclesia — ■ eius matrice 
hncnsque — et a subieclione eiusdem in spirilualibus et temporalibus 
Hbsque eiusdem parrochialis ecclesie suique . . plebani preiudicio siue 
dampno auctoriLale ordinaria in biis scriptis, jnuocato dci nomine, 
diniembrando canonice separamus : jpsam quoqiie in T a r s I a l cappel- 
lam separalam in ecclesiam per se seu dislinclam curatam seu curam 
animarum plebis seu . . jncolarum ibidem annexam perpelim habi- 
luram cnnonice jn nomine patris el filij el spirilus saucti presenlibus 
Jnstiluinius intilulumus auclorizamus ac eciam coDfirraamns, jrrefra- 16 Monumenta 

gabiliter statuentes quod dicta in Tarstat ecclesia ipsiusque . . 
plebs siue jncole ibidem deinceps per . . plebanum proprium ibidem 
personaliter residere debentem canonico seu debito spiritualium et 
temporalium regimine perpetue gubernetur. nec se predicte in 
minori Ochsenfurt ecclesie in obseruancia jnhibicionis sepulture 
seu jnterdicti ecclesiastici qualiscunque decetero conformare quo- 
modolibet teneatur. 

Quociens autem huiusmodi plebanie beneficium deinceps vacare 
contigerit, ex tunc . . abbatissa dicti monasterii in Kitzingen 
pro tempore existens, dicte parrochialis ecclesie in minoriOchsen- 
furt . . patrona, ydoneum clericum secularem, actu presbiterum 
existentem^ vel saltem infra annum a tempore adepte pacifice posses- 
sionis beneficij huiusmodi numerandum — legitimo tamen impedi- 
mento cessante — vtique presbiterandum , pro plebano eiusdem 
beneficij infra juris tempus loci ordinario presentare debebit : alioquin 
eiusdem beneficij prouisio pro illa vice dumtaxat ad loci . . epi- 
scopum pertinebit. 

Preterea ordinamus inuiolabiliter obseruandum, quod quilibet . . 
plebanus predicte inTarstat ecclesie nichilominus vnacum . . plebe 
seu..jncolis ibidem tempore synodi ecclesie parrochialis in minori 
Ochsenffirt predicte visitare eandem ecclesiam inminoriOchsen- 
furt more debito seu solito inantea annis singulis sit astrictus. 
Jnsuper quoque . . plebanus ecclesie parrochialis in minoriOchsen- 
furt predicte episcopalia et archidiaconalia ac alia jura seu onera 
qualiacunque debita et consueta decetero vt hactenus perpetuo absque 
contribucione . . plebani in Tarstat soluere siue dare debebit. 

Bona vero redditus adque census cum quibus huiusmodi in 
Tarstat ecclesia ex nunc dotata est ac amplius dotabitur in futurum 
reuera fore ecclesiastice libertatis seu emunitatis, ea quoque gaudere, 
necnon eciam ipsum . . plebanum ibidem pro tempore existentem 
juribus et libertatibus aliorum nostre dyocesis . . plebanorum gaudere 
et vtifrui debere, decernimus et pronunciamus legitime in hiis scriptis, 
eximentes eum et ea et presentibus promulgantes exeroptos a pre- episcopatns wirziburgensis. 17 

Cflriis sl&ris herbergiis seu hospiciis^ ac vniaersaliter ob omni jugo 
seu onere cuinslibct layce seu illicite polestalis. 

Jnsuper eciam quilibel . . plebanus huiusmodi vt plebanus ma- 
tricis seu parrochialis ecclesie ibi et alibi per nostram dyocesim . . 
secundum exigenciam juris eciam synodalis ac consueludinis desuper 
obseruate tam in luminibus scu candelis ecclesiasticis, quam in octo 
pecorum pascuis et cuslodia. necnon in aliis juribus seu consuelu- 
dinibus ville et marchie ibidem emunitalis seu libertalis prerogatiua 
gaudebil. 

Jn quornm omnium et singulorum premissonim lestimonium 
perpeloum elque robur bas lilteras desuper conscriptas mandauimus 
nosri sigilli appensione mnniri. 

Uetum Herbipoli, anno domini millesimo CCC* XLquarlo. 
III' kalendas februarij, ponlificatus vero noslri anno decimo. Ollonia episcopi aigillain filis i 
doenaiCDIo «uspenium esl. m 

1344, die 20. februaril. k 

^^■riass des Biscbofes OUo an die Bilrger von Wirzburg bexfiglich 
^^M ibrer slreiligen Verhaltnisse mit ihm. 

^^B ^''' Otte Ton gotes gnaden byschof ze Wirtzburk lazzen 
wiizen alle vnser liebe . . burgere ze Wirtzburk arem vnd 
r|che, daz die «weyunge die ietze ist zwischen vns vnd vch von 
oihl anders ist danne von der bilntousse wegen die ir mit den sleten 
iets6 getan bapt one vnser gunst willen vnd heizze, dnz vns vnd 
vnsenn stift vnd auch vch ze grozzem schaden gedyhen moht. vnd 
du aucfa nihl sin solt, vnd nihtmer geschehen noch gehort ist danne 
bie vns allein, vnd auch darumb daz ir geboten vnd vnder ein ander 
versprocben bapt, wie irs beiszen w&ll, daz man den pfalTen houe 

«•■, ■Mb •< tU on. «It UV. 3 18 Monumenta 

bbsere oder nndere gute oder eygen niht solt furbaz zekaufen geben 
ze Wirtsburg. noch win do beballen. daz auch niht sin soll, 
nocii nihlmer gehort noch geschehen ist danne auch bye vns alleyn. 

Vnd wan aber ir vns vnd vnsern stift an der vorgnanten bflnt- 
nasse vzgenonien hapl, als ir sprerhel, so gern wir vnd manen 
vch auch, daz ir die selben gebot verspruchniisse vnd b6nlnusse bas 
bedenkel, wan sy von rehls wegen nihl beslen intigen, wan ir vns 
auch vnd vnserm sliH vor gehuldl vnd gesworen hapl. vnd daz Ir 
ble vns vnd vnserm stifl blybel. vnd auch niht ensiel wider vns 
vnd vnsern slilt vnd aucli alle die zu vns vnd vnserm stlft horen, 
daz sia vnser pfalTeheil Inndesherren dienstl&l mane burkman burgere 
vnd ander Ifite arem vnd rych, die wir billych vnd von rehles 
wegen versprechen vnd tn hetfen. wan wir vns auch behelfen mfizzen, 
vnd uucli vch die slnt vnd daz Isnt desler baz befriden mfigen mit 
allen den selben Ifilen, vnd ze vordersl mil den landesherren . der 
auch weynig keyner ist vnder den selben landesherren, er syvnsers 
Ktiflz erbamptman, vnd daz ir auch wider vns vnd die selben vnd 
auch swa ir vnscr banyer vnd gwall sehet niht entAt. vnd auch 
vns vnd vnsern slift bye vnsern rehlen vnd frieheiten bliben lazet, 
vnd vns ancb beholfen siet als ir scbuldig syt vnd vns auch gebutdt 
vnd gesworn hapt. 

Wizzel auch, daz wir vch vnd die stat bie allen uwern rehlen 
woUcn volleclichen blyben lazen, noch meynlen nie niht vch vnd 
die stat daran zedringen oder ze irren vnbillichen an debeinen 
sachen, vnd wolten daz auch vngern liin. 

Wir wollen vch auch wider allermeynglich die vch vnd die 
slat schedigen wolten helfen schuren vnd schirmen mit allem dem 
daz wir vnd vnser stift vermfigen. als wir vcli auch scbutdig sin. 

Wollet ir aber des niht tiin, des wir vch niht getriwen, e 
wir dan mit vch kriegten, wan daz vns vnd dem lande ze schaden 
kom vnd kumen moht, vnd auch manike mensch leyder darunder 
verderben moht, vnd vch dsz auch keincn frumen breht, e wollen 
wir vns bieruber lazen benugen an eim beschciden fr&ntlichen 
rehten, vnd nyerge zewisen. 

Were aber daz vcb iemaD anders von vns iht saget oder ge- 
epigcopatus wirziburgensis. 19 vngern saget halte, des soll ir nihl von ms glauhen. wan 
ihtes wider vch l5n wollen, daz wir vnbillicb telen. 

Geben ze Wirtzburk. vnler vnserm kleinerm jnsigel vzzen 
vf disen brief gedruket, do man zalt nach Crtstes geburt drutzehen 
hundert jar darnach in dem vyer vnd viertzigestem jar, am frytak 
Yor sant Walpurk tak. 

Sigiltam rujus tnenlio fBclD est exleriori hirum lillmruin pirli iaipreasum 
noo esl nec anquani impressum erat. Uode dubilari polerit, an ilUe 
CiTibua wiriiburgensibus exhibilae fueriol. 

Exteriori earum parli Lture nliua Friesius JDScripsit: Wie Bischof 
01 der lUt Wirlxburg ron wegea d^ Landrrideii gescbriben hil. 
IX 

1344, dfe 26. febniar». 

tfrkunde des Erkenger von Sansheim flher eine versicherle nnd 
Terbilrgte Schuld des Hochstifles von vierlhalbhundert Pfund Haller. 

Jch Erkenger von Sansheim genant von Kottenheim 
ritter bekenn' ofTenlich an disem brief f&r mich vnd alle min erben, 
daz die vyerdhalphundert pfunt haller darumb mir vnd minen erben 
der hochwirdig min gnediger herre btschof Otte ze Wirlzburk 
sin vnd dez selben stiflz sibentzik inalter weyzgfilt ze Herbollz- 
faeim jn gesetzt hat, vnd auch die vierdhalphunderl pfunl haller 
die mir vnd minen erbea min vorgenanler herre vmb nollichen bavte 
vnd kost vff vnserr frawen berk ze Wirtzburk auch ver- 
briefl vnd mil b6rgen vergwizzet hat. alles ein gelt vnd ein schuld 
ist, wan mir vnd minen erben min vorgenanl herre zu einr meren 
sicherheit dez selben geltz es also mit sim brief anderweid vnd mit 
bflrgen vergwizzel bat. 

Vnd swenn ich oder min erben von dem vorgenanten rainem 
herren bischof Otten oder sinen nachkomen bischolTen oder sim' 
lUft ze Wirlzburk dez vorgenanten gelt, vierdhalphundert pfuul 

3* 30 

Mler mtwer. tt tim wuH bcnlt Twi gewcrt wcrlea sack sage der 
brief 4ia m ▼orgMrt fcerre mr Tnd wm crhai dwtter gegeben 
ImL fo fol die ▼orgeuBt srtzaf der wcyn gttt tW «Kii die 
brief md Urges {nb des sdbe gelt als Trrgcs^ribea slet jm mA 
§im itift sllerAig ledig VBd In sia. Tsd saUcB dttn alle brief 
fifb» 4$ftiher £e icb oder nin crbca daruiib ine bettea keiD 

Viid bier&ber s& eiai gendoifaa Tsd waren Tibnd ban idi 
aihi jatigel gebenkt an disen brief, der gdien ist do nun salt nach 
Ointf gebCrUi dfotsebenhondert jare Tnd darnadi in des rier Tnd 
Tiertsigiten jare, an sant Walpnrg tak. nfiffiHm] eSCKraOBI Oe SAVWENSHBIII ftacii ■ibIiiiiiii cx hit 

^We^'F" ^^B^^P^W^^^W wWBp 1344, dle 28. fetanariL 

f)ie Burggrafen Johann ond Albrecht su Niimberg geloben dem 
Ifoclmlifte naeh dessen Entrichtoug Ton 300 Pfond HaUem die 
Beweinung von 50 Pfond Gilte Erbhorghot so dem Swanenberge. 

Wlr Joliflfii vnd Albraht ron gotes gnaden borggrafen ze Nflrn- 
li«ry ynritihnn vnd Ifln kunt olTenlfchen an disem brlef, daz wir geiobt vnd 

5tihi9\%%im bfllH!M Vfid Kfjlohen vnd gehelzzen aoch mit disem brieoe, das wir 
«9n itrwlrdlgfjn hmrim hf9m Otten byschoff ze Wyrtzburch, daz capitei 
da M9lhDfifit| oder don dor dafin' byschof da ist fSnfizig pfunt geites, die wir 
von dfmi »tin zo Wyrtzburch ze erbe burlihut haben sulien zft dem 
fiwanonbflrge, ^^^ darumb der envirdige herre byschof Woifram selige 
vnsfirni llnbfin berren vnd vator seilgem geben vnd verschribenn het fHnf- 
hundfirt pfunt hallftr, der wlr zuo disen zeiten gar vnd gentzlichen gewert 
selni bowelion sullnn In viertzehen tagen nach dem vnd wir von dem vorge- 
nanten hernOtten byftcbor, dem capitel zeWirtzburg, oder von dem der 
dann* byscboff da ist ermant werdon an alle geuerde vnd auch nach der briefe 
f ago dio vnser vorgenanter lieber herre vnd vater selige dar iber geben hat. k epiacopatus wiriiburgensis. 31 Vnd des ze vrchfliiiJe geben wir disen brief, besifrelten mfl vnseni jiisigelen 
dfe dnr m hangiont, 

Der geben isl nachKristes gebSrt dreSlzehenhundert jar vnd In dem v)er 

t.zigsten jar, am nehsten sampzlag nach Halhie. 
Duo quoram facti Mt mcnlio Bigilla , quorum lergo sigilta 
imprcSM suDt, rasciis membranaceiB ei hoc docucneato — quod Hareker 
et de Stillfried in moDuni. lollcren. vol. III pag. 115 el tl6 sub 
nuin. CXVni ediderunl — suspeDsii sunt. 

Qau topn ta mon. boic. collecl. nov. vol. XH pag. 229 et 230 
■nb Dum. C\I1 edidimua liltersa, diebus 14 el 17 menaia februarli iQDi 
1324 exhibitas, huc coDferre poteris. XI. 

13«, die 1. marlil. Die Burggrafen Johanii und Albrecht zu Niirnberg bestdtigen deoi 

Eochstifle den Empfang der auf den Ddrferii Bernheim und Her- 

woltzheiin versichert gewesenen Geldsumme. 

Wir Johens vnd Albreht von goles gnaden burggrafen zeNilren- 
berg veriehen vnd tfin kunl Bn disem brief, daz wlr von des erwlrdigen 
herren hern Olten byschofes ze Wlrtzzbnrch vnd des capltcles des grf^slen 
stiftes da selbensl gar vnd genizlichen gewert sein drcier hunderl mark* 
)&[|ges silbers, ie rdr dl mHrk vier pfunt vna ahl schllling haller, siben hundert 
nfunt vnddreyzzig pfunt haller von der enlledlgunge wegen der dflrlTer B e r n- 
neJn vnd Herwollshein, darumb vnser vordern vnd wir vntzz' her* des 
erwlrdlgen bysschofes Berchlholden seligeneltlicher seiner nachkomen vnd 
du egenBnlen capiteles ze Wlrtzz*burch brlef gehabet haben. 

Dsr zil seln wJr auch gewert mnf hundert pliind haller, dl bysschoff 
Wolfram' selige vnserm lieben herren vnd vater seligen vmb cin burkhSt 
tdem Swanenberge geben hett. 

Des zl vrkdnde geben wir disen brief, beslgellen mil vnsem anhangenden 
jnslgelen, der geben Ist nach Krlstes gebSrt dreiltzzehenhundert Jar vnd in dein 
l vler vnd vierlzzigsten Jar*, am inontag nach Malhie. 22 Honiimeiita 

Sigilla qaoinm menlio facta efl fudls nembniDaoeii ex hoc dociUMOto 
— qaod Mfircker et de StiUfried in moniui. toOeran. voL 01 
sob DDm. CXDC psg. 116 edideranl — •aspenn plns minns laeu smiL xn. 

1344| die & martii. 

Ecclesia onolspacensis ob fervorem magnae pietatis ac 
graliae multimode ipsi impensae et in fatumm ut sperat impendendae 
per dominum Ottonem episcopum ecclesiae herbipolensis, qui 
sua solita pietate inter cetera sua beneficia defectui ipsomm ecclesiae 
et personarum laudabiliter providit specialiter in incorporando et 
annectendo decimam vini sitam in monte dicto an dem Newen- 
berge in Sumerahusen, in quo defectus personarum in potn 
non modicus relevatur, unde non immerito illi orationibus apud 
altissimum perhenniter obligatur, se motu proprio astringit et obligat, 
quod singulis annis in crastino animarum eidem domino episcopo in 
statu vivorum pro ejus saluke ek post ejus decessum cum majoribus 
vigiliis et missa defunctorum ipsius anniversarium solemniter 
celebretur, duae vero librae hallensium . . canonicis et . . vicariis 
ejusdem ecclesiae praesentibus praedicto die aequaliter dividantur. 

Datum anno domini millesimo CCC*** quadragesimo quarto, feria 
secunda post dominicam Oculi. 

Sigilla decani et capituli ecclesiae ODoIsbacensis fasciis membranaceis ex 
hoc documento suspeosa fere omoioo decideruot. xm. 

1344, die 13. martii. 

Otto episcopus de assensu et collaudatione honorabilium viro- 
rnm .. praepositi . . decani et . . capituli ecclesiae herbipolen- 
episcopatu9 wirziburgensis. 

s i 9 vicarine in eadem ecclesia per quondam B e rh t o I d u m de 
Seheini tnbeltionem curiue herbipolensis fundatse et dotalae 
quartam partem frucluum vint quae ecclesiae herbipolensi de 
sex jugeribus vinetorum in monte diclo Rabenspurk in locn an 
der SchiJte marchiae H o cheim et per . . vicarium dictHe vicnrine 
hactenus cultorum annis singutis solvebatur ob uberiorem bujus- 
modi vicariae dotationem pro sua et ipsius tam prnedecessorum quam 
successorum Hnimarum remedio salulari donat tradit et assignat, 
necnon etiam hujusmodi sex jugera cum djcta ejus parle quarla 
praedirtae vicariae proprielatis titulo possidend» appropriat legilime, 
eandem vicariam ac ejus . . vicsrium pro tempore exislenlem in 
hujusmodi vinetorum otejus qunrta parle praedicla ac oranium ipsorum 
utililatnm plonarjam possessionem millens. necnon eliam a se et 
ecclesia herbipolensi abdicans. et in diclam vicariam ac ejus . . 
vicarium transferens omne jus seu dominium quod sibi et ecclesine 
faerbipolensi in dictis vinelis et ejus quarta parle competere 
videbatur^ salva tamen et remanere debenle sibi et ecclesiae ber- 
bipolensi ut haclenus decima hujusmodi vinetorum. 

Albertus de Hohenloch praepositus , Eberhardus de 
Ryedern decanus, et . . capitulum ecclesiae he rbipolens is 
praedictae recognoscunt, quod praemissa omnia de suo omnium cnu- 
sensu et beneplacito debite processeriint. 

Datum Herbipoli. anno domini millesimo CCC° XLimo quarto, 
sabbato post diem beati Gregorii papae. Ollouis eptacopt necDon cipituli majoris ecclesi(« herbipolen 
faiciia membraaaceis ei hoc documenlo sospenii lanl, aigiliii 1344, dle 19. marUI. 

l WolfrBin Schenk von Rosaeberg lOst verpfandete hochatiflische Gaier 
T xu Kanfell nuf dem Berge um 84 Pfund Haller ein, und benrkundet 
dem Hocbslifto das Recht ihres Wiederkaufes. Wir Otte von gotes gnaden hischof zvWirzburg bekennen 
vnd tun kunl oiTenlich sn disem brief alien den die in eehen lesen 
oder horen lesen. daz der ersamWolfram schencke vonRosse- 
berg cualer vnsers stiftes zv Wirzburg f&r sich vnd f&r sin 
erben oder swem er die liernBchgeschrihen gut oder g&lt git 
bescbeit oder mschit an libe oder nn lode niil vnserre vnd des . . 
capitels vnsers slifls zv Wirzburg giinsl willen vnd wort reht 
vnd redelicb widergelost vnd gekaufl hat vmb vier vnd ahtzig pfunt 
beller sines eygen gelles die giit vnd gAlte zv Ranfelt vf dem 
berge '), in dem velde zem Bermode ') genanl binder der 
langen hecken da selbis gelegen, die da der vesle knehtGotfrit 
vom Rode selige vnd auch Apel RQdiger schullheiz zvSwin- 
fArt ^) nu langens jn pfandes wise von vnserm vorgenanten slift 
biz her innegehabt haben, vnd jerlich gelten aht vnd zweintzig 
malter gelreides. halp kom vnd halp bahern, vnd sehzehen htlnre. 
Vnd die selben gul vnd gillle alle sol der vorgenant Wolf- 
jram vnd gin vorgeschriben erben in niltzlicher gewer, darin wir 
I sic itz gesatzt baben vnd setzen an disem briue, jnne haben vnd 
I niezin als sie die vorgenanten Gotz vndApel biz her inne gehabt 
[ vnd genozzin habin. 

Docb m&gen wir vnser nachkomen bischolT oder aber daz capitel ') Jo lUero htrum lilt«rtfun eienpliri = B seriplan esl 
berk. )) B: lem Beremado. >) B: Apel Rudeger » episcopatus wirziborgensis. 25 » vnsers stifts zu Wirzburg abe dann nichl bischofes da were in 
dem selben rehten die vorgescriben gut vnd gfiUe alle vinb den 
vorgenanlen keuffer oder sin vorgenant erben wider keuffen vnd losen 
vmb vier vnd achzig pfunt heller, daz vorgenant gette, wanne 
oder welchs jars man wil, doch also daz ie der widerkauf geschehe 
vf sanl Peters tak der da vellet vmb die vasnahl. Were aber ob 
sicb der widerkauf verzuge biz nacb dem selben sant Pelers iag, 
so s&In die vorgeschriben gulte von dem selben jare dem vorge- 
nanlen Wolfrara vnd sin vorgeschriben erben geuallen vnd werden 
gar vnd gentzlich. 

Wir globen auch f&r vns vnd vnsern slift, diesen vtiderkauf 
vnd bIHz daz hie vorgeschriben stet stele zv hnlten, vnd dawider 
niht zekomcn noch zu tun ntit geriht oder an geriht , geistlich 
oder werlllich, noch iman der da wider komen oder lun wolt des 
geslen noch gestalen mit dheinen sachen an alliz geuerde. 

Des ze eim gezugnisse vnd warn vrkunde geben wir dem 
vorgenanlen Wolfram vnd sin vorgeschriben erben disen brief, 
mit vnserm vnd des vorgenanlen . , capilels jnsigeln versigell. 

Vnd wir Alhrehl von Hohenloch lumprobst, Eberhart 
von Riedern techant, vnd daz capitel des vorgenanlen stifls zv 
Wirzburg bekennen auch offenlich an disem brief, daz der vor- 
genant widerkauf vnd auch alliz daz da vorgeschriben stet mit 
vnarer gunst willen vnd worl geschehen vnd zugegangen sin. Vnd 
auch des zv eim vrkjjnde baben wir vnsers capitels jnsigel geheizen 
benken an disem brief. 

Der geben ist do m»n zalt von Crists geburt driizehcnhundert 
jar darnach in dem vicr vnde virzigisten jar, an dem nehesten fritag 
vor vnsrer frauwen tage in der vasten. jDsertae auot bse tillene instrumenlis duobus ab oirinali cnriBe herbi- 
bipolensii eodem lenore Mbbmo ante dtem pnlmarum anni 1314 
exhibitis sigillisquB olTicialilBlis iRunilis, quorum ailerum jam abaciiaum 
est, in cujus oflicialis prae;eiilia Woirra mus piucernB deKoaiebcrg 
thesaurarius ecclesiae he rbipol easis recogiiavit, se eos reddilai ae 
bona pro se el suis heredibus aub gralia tajnen reemendi emisse juila 
mortuin et conititiones proul plenius conlinetur in boc coiilrnclu. H I\- 2i Dts Bz.3stf; Ter>:it (Le dvtk d» Keller UffM 
im ICO Pfxai Hiller wiedierfetesm Gtle 
Rafeu if CMi ber^e ikai ud seiMS drri Sch Gih^ W>0::e T.:3i^:.te< xvadMbTsdM^ le WirtibBrk 
Tifi hi £i:it ofecl.cci » disM Wief idlea dM fie ia sdMi icsM 
•:*x^ iiim '.er^es. cu der be j c h e i de a ma L&ppoll T»rr liebcr 
k*^*r rf Ti?rer fri!:we« berfe » Wirtikirk fir sidi 

Ti.i te iefMci xescir.^a . . lyfce aiit vB<rer tb4 »«ck des . . 
•aa«e-5 Tjser? «tJis le WirUbark ^b<1 wiUen vBi wort relil 

Ti^ -^ :^ w:»ierte.o<e*. Tnd^ekau-ft hat vmb husdert 7f*nt haller 
sas ei^eaa «ites cie £u: vtxJI ^lt le Rantelt vf dea &er? ia 
■x«x reLie xeaBerenrode ^rn^nt hinot^r der liT?£en hecken 
«•: 5eL>? jeie^en, cle cj die vesten . . luie liotfrice voa: Rode 
«e'.xe r*^er vni <in . sune nu bnie^ \n v(s:*z^< wi^e voa vn>enn 
T^rxeiLiaTett «tifi bii her inne^havt hiiben. \r.i :erlica felien funf 
T1.Z iwevaixik au'/«er jetreides. h*lp Kv*m vr.d ha'.? hjibem, vnd 
iweif ixiaer. 

Vii cie >eLisfn rft vrd rflt niit allen rehter vnd n&Uen die 
«ir id xeioren rad aU sie \nser iiUt"\ d;jir .in h«: vnd auch hii 
ier bni; ii: ?oI der vop^nsint tdppott, \nd «uoh B-4n Hjhs 
T^-i Ji;e» de< <elhen Lippoldeii^ <we#teriinS, die vvil <ie oder 
lier :t e^is oder mer lehen %on %«< \nd \n?emT <til'^ in ai:ilicher 
£ewer. cjr in wir <ie ietj $e<3tit h;ihen vnd <e'.ien *n di^em brief, 
»1? r^:3l:ch vnd reht ist furKnt innhiihett mv: Kiciiirn cie wtl die 
«Jea ^^'er . S?e oder iiher ir emer oder nter lehen. 

>weoa auch die <elhen \ior . . Uhe ab^iiriren \nd niht mer 
sia. 50 SvTia die vor^je^chrihen i:4t Nn«i jtiU mit .^ilont dem du episcopatiis wirziburgensis. 27 dar zfi gehort als vorgeschriben stel one alle widerlosung vnd kaufTe 
widep an vns vnd vnsern slifl vollen. vnd ledig vnd losz sin gar 
vnd genlzlich one alles generde. 

Wir geloben auch lur vns vnd vnsern slifl, disen widerkauff 
vnd alles daz da vorgeschriben slel slet zehallen, vnd do wider 
niht zekomen norh zelCin mit geriht oder one gerihl gesllich oder 
wertlich, noch ienian der du wider komen oder liin wolt des gesten 
oder geslalcn niil deheinen sachen one alles geuerde. 

Des ze eim geziiknusse vnd woren vrkunde geben wir den 
vorgnanten vier . . lyben disen brief, mil vnserm vnd des vor- 
gnanten . , capilels hangenden jnsigeln versigelt. 

Vnd wir Albreht von Hohenloch lEimprobsl, Eberhart 
von Rydern dechant, vnd das , . capilel des vorgnanlen stifls ze 
Wirlzbiirk bekennen auch offenlich an disem brief. daz dep vor- 
gnant widerkauf vnd auch alleg daz do vorgeschriben slet mit 
vnsrer gunst willen vnd wort geschehen vnd zTrgangen sin. Vnd 
des auch zu eim vrkfinde hnben wir vnsers . . capitels jnsigel ge- 
heizzen henken an disen hrief. 

Der geben ist do man zalt nacb Crisles geburl drutzcbenhundert 
jar vnd darnach in dem vier vnd viertzigeslen jar, an dem nehsten 
dyostag nach sant Gerdrul lak in der vasten. 

Jnserlse giint hae lilterac inslrumenlo ab olTicisli curiae faerbipolen- 
b\s sabbato post annuntialionem beelae Hanae lirgiais exhibilo, cjusqiie 
aigillo rascia de lilterarum ipsaruni membrana conrerU suspenso munilo, 
In cujug praesentia cooslilutus Liippol d ua, cellerarius montis bealae 
Hariae virginis, herbipolensia civia, recognovii se pro le et 
Briinone Johanne et J3ta oelis .. lororis suae pro lempore vilae 
ipiorum dumlaxBl haec bona ac redditus emiaae. XVI. 

1344, die 26, martii. 

Iklbertus de Hohenloch praepositus, Eberhardus de- 

4* I HS HoDamenta 

canus, et . . capitulum ecclesiae herbipolensia, in capitulo 
speci&liter propter hoc capitulariter congregali, tractalibus pluribus 
praehabitis diligenter, landem in capilulo peremlorio anno dominl 
millesimo CCC° quadragesJmo quarlo feria sexla ante dominicam 
palmarum celebralo cum bona deliberatione et unanimi coDsensu, 
nullo penitus contradicenle seu dissenlienle, pro conservandis con- 
sueludinibus statutis formig juralis et canonice confirmalis necnon 
juribus ecclesiae herbipolensis omnes communiter et quilibet 
eorum fide dala manuali praeslita loco vice et nomine juramenli 
promiserunt et promitlunt in his scriplis, defendere inquantum de 
jure possunt communibus expensia capituli bona fide et sbsque omni 
dolo et fraude conlra quemcumque seu quoscumque impedientes seu 
ipsas ordinaliones retardanles consuetudines statula formas praedictas 
ac ordinationes super recipiendis seu admitlendis personis ad cano- 
nicalus seu praebendas ecclesiae herbipolensis ac alia quae in 
ipsis formis continentur. 

Datum HerbipoLi, anno et feria sexta praenotatis. Capituli mejoria eccleiiaB hcrfaipolcn 
hii lilleris mpengum eil. «igillaa fMcia membniiicci ex 1344, die 3. necnon dle 10. Hprllls. 

Otto episcopus monasterium sancti Stephani in spirilDalibus necnon 
quoad rerum lemporalium statum reformat. Olto dei gracia episcopus berbipolensi s ad futuram rei 
memoriam infrascriple. 

Quia non minus meritorium credimus, collapsa et ad non esse 
tendencia diligencia sagaci satubriter reformare et sic seruare in 
I episcopatus wirziburgensis. esse, qnam eadem de nouo cuin non essent inslaurare ^*) . consi- 
derantes itaque venerabile monasterium sancti Steptiani ordinis 
sancli Benedicti ciuitatis nostre li erbl polensis fore grauium de- 
bitorum oneribus &pi]d quamplures creditores inuUipllciler oppressuni, 
necnon grauium redditiium annuorum per temporii ab ipso monasterio 
alienatorum obligncionibus quamplurimum oneralum^ adeo qiiod de 
ipsius ineuilabili desolacione merito timetur nisi remedijs oporlunEs 
quanlocius occurralur, necnon zelo religlDnis quem specialiter ad 
ipsum munasterium precordinliter sempergessimus ac gerimus, eidem 
monaslerio et personis ibidem deo famulantibus ex alTectu et cura 
noslri oHlcij pastoralis de periculia grauiorjbus precauere et statuil) 
eorum inquantum deo adiuuanle possumus in lemporalibtis et propter 
sptrilualia necnon culUim diuinum quem in tierbipoli foueri et 
augmenlari noslris lem|joribus desidertibilller afTeclamus reformare 
salubriler cupienles, jnler alia qunmplurima que alias pro reforma- 
cione ipsius monasterjj tam in spirilualibus quam temporalibus magno 
sludio et Qda diligencia de consensu quidem et collaudacione dile- 
ctorum in Chrislo Ludwici electi confirmati in abbalem tociusque 
. . conuentus monaslerij prelibnti ordinauimus et disposuimus denuo 
staluimus ac ordinando sancimus, vt pro reempcionibus seu redemp— 
cionibus reddiluum siue pensionum ac recuperacionibus bonorum 
alienatorum a dicto monasterio necnon soluclonibiis debilorum con- 
tractorum quidem vsque ad diem sancli Galli proxime transactum 
de quibus predicitur faciendJs omnes el singuli fructus prouentus 
et obuenciones prouenienles de bonis subscriptis seorsum et diutsim 
colltgantur, et in reempciones et recuperaciones bonorum et reddi- 
laum principaliter cum rmciibus reddituum huiusmodj reemptorum 
conmuniler et fideliter conuertantur, donec huiusmodj alienata 
totaliler recuperentur, et debita ipsius monasterij ~ videlicet 
abbacie et conuentus — predicla rite conlracla integre persol- 
aantur, necnon edificin . . abbacie . . conuenlus et jnrirmarie neces- 

*) Jd marg-ine iillerius hartini littcrBrum eiempfaris qiiBe sequunlur icripla «unt: 
Him qui SDbtililer fBctuDi emendal Ixadabitior esl eo qui priu» iouenil, C, de veflere] 
Ju[re] eau[cleiDdo] I. i, J. led [neque] ex nuKitudjne in llfiie]. ^ .i.--;.-. 30 Monumenta 

saria conpetenter fuerint edificata eciam infratacta, et cum fructibus 
memoratis. 

Que quidem bona de quibus predicitur sunt hec. Videlicet 
redditus annone et census pecunie prouenientes de villa Sultz- 
dorf, jtem census pecunie proueniens de villis Wlferichshusen, 
Echenhusen/ Rotilmar, Bare, et Sal; jtem decima jn 
Nutlingen; jtem annona proueniens de decima seu redditibus de 
villisRodehusen, Boppenlur%Mnspach,Baldungeshusen, 
Batichenbrunn ^ Otrichshusen, Sahelmar, Stamheim, 
Jppensheim, et Kircheim; jlom decima annone in Gunders- 
leuben, excepta tamen decima minuta eiusdem ville. Que quidem 
bona ibidem abbacie fuerunt. Jtem due karrate de meliori vino 
quod creuerit conuentui in marchia ville Hocheim; jtem decima 
et partes vini que soluuntur monasterio de vinelis sitis ante portam 
seu valuam dictam sancti Stephani extra muros nostros herbi- 
polenses; jtem census pecuniein Butelbrunn, ad tredecim libras 
et tredecim solidos hallensium uel circa estimatus ; jtem omnia debita 
bladi seu annone in quibus debitores quicunque tempore morlis 
quondam venerabilis domini Heinrici abbatis proximi ex quacunque 
causa tenebantur abbacie ibidem. 

Volumus quoque et ordinando iubemus, quod tres fidedigni viri 
— videlicet vnus ex parte . . abbatis, et secundus ex parte con- 
uentus, ac tercius ex parte .. episcopi herbipolensis — ad hoc 
quanlocius deputandj redditus et census predictos colligant diligenter, 
fideliterque conseruent, ac dispensent sagaciter in vsus predictos 
cum scitu . . abbatis et . . conuentus seu maioris partis eiusdem 
uel saltem . . prioris et quatuor fratrum seniorum capitularium 
ibidem, raciones eciam inscriptis singulis annis amministracionis eorum 
jn crastino purificacionis et jn crastino sancti Galli facturi . . abbati 
et conuentui seu eis quos ad hoc duxerint deputandos. Quorum 
coUectorum si quis ante conplecionem reempcionum seu recupera- 
cionum bonorum et reddituum solucionem debitorum necnon edifica- 
cionem edificiorum de quibus predicitur decesserit, uel alia causa 
quacunque cesserit, in eius locum quociens opus fuerit is qui eum 
deputauerat absque mora subrogare debebit. ^^^Re episcopatus wirxiburgensis. 31 Redditihus vero el hoiiis predictis reemptis ac recuperatis, et 
debilis persolntisn ^ae ktirrate vini de quibus predicitur reuerti ad 
conuentum debehunt. 

Demum edificijs de quibus preferlur conpetenler ediricatis, bona 
predicla que abbacie suut depulata ad sbhacinm, que vt-ro coniientui 
altrihuta sunl specialiter hA ipsum conuentnm cum fruclibus et 
prnuentibus suis libere reuoluantur. 

Si vero aliquis . . conuentnalium predicli monnsterij medio 
iemporc ante perfeclioneni prediclorum aliqiiibus annis extra mo- 
nasterium ipsum, in loco lamen honesto el congnio. de licencia . . 
abbalis uel eius vices . . gerentis aul neglig^encinm supplentis slare 
voliieril. illi pro prebend» sua tolali quinque lilire hallensium diim- 
taxnt annue minislrenlur, donec per . . superiorem dehlte fuerit 
reuocalus. 

Jtem ut suprn ordinamus. quod, collecle episcopales alieque 
eciam propine expense et contribiiciones de i]uibus in nlia liltera 
nostra super reformacione el diuisione honorum sepedicti monasterij 
continelur per . . ahbalein inlerim persoluanlur, quousque reempciones 
reddituum el recuperaciones bonorum ac soluciones debitorum de 
quibus predicitur conpleantur. Quihus conplelis, collecte propine 
expense et contribuciones huiusmodj persoluanlur iuxla modum et 
formani proiit in litlera predicta noslrn est expressum. 

De edificijs vero predicti monaslerij ordinamus, quod . . abbag 
pro sua hahilacione et comodo haheat perpeluo infulurum partem 
anteriorem curie dicti monasterij. videlicet edificia jnclusorij torcii- 
laris kaminnle anlerioris cum soo cellario, »c eciam niagnum cella- 
rium respiciens porlam, cum suis edificijs superioribus vsque ad 
portam diclam da/. gegeter et a porla anleriori dicti monaslerij 
vsque ad domum lapideam dicliim daz heuhus exclusiue. exceplis 
tamen edificijs stupe balnenris, que a fundo remoueri volumus. et 
ad inGrmariam locnri pro fralrihus cum necesse fuorit balneandis ; 
quodque murus iib acle scu fine dicle domus lapidee vsque ad ociem nunc 
coquine conucnlus protendatur. jn quo mngna porla lapidea Gat, 
quam . . abbss o\ vna parte el . . cellerarius nomine connentus 
ibidem ex parle altera oportuno tempore claudcre habeant et serare. Whe Monutnenla 

'reterea . . conitentui depulamus cellarium siib refectorio estinali 
situalum, et grancrium ip«i refectorio superpasiliim per tolum a fine 
granarij usque od flnem jpsius. Jtem voliimus et iubemus, quod 
coquina conuenlus Rat ex pnrte altera refeclorij hiemslis in loco 
nbi iam est slupa jnfirmHrie cum suis comodis et pertinencijs et 
comodum fratris C o n r a d i dicli Z o b e I. Jtem curiam abbacie 
.iiosteriorem cum suis edificijs et comodis cum ciippella sancti Ni- 
~olai, excepla superiore caminala abbacie ad presens, ad jnlir- 
lariam deputamus, ut iii ipsa cappcila sancli Niculai . . decum- 
lentes infirmi fratres audiant oRicia diuinDrum^ ita videlicet quud 
coltidie ibidem vna missa celt^brelur, et duo fratres omnes horns 
canonicss intetlig:ibililer legant in presencia et audiencia jnlirmorum 
qui per se buiusmodj horas legere non possiint. Jlem CBminalam . . 
abbalis superiorem iamdictam cum cappella sancli G regorij sibi con- 
tiguB . . conuentui depulamus. til Ipsa caminata dormitorio vniatur, et 
muro intermedio disrulo vnum iiat dormitorium eo longius el conmune, 
vlque fratres in ipsa cappella quociens necessilas exegeril perleganl 
euas horas. Demum ortum abbacie inler ipsam abbaciam et infirma- 
riam diuidimns seu decernimus diuidendum itn. quod ipse ortus ab 
angulo seu acie ecclesie per directum ipsius orti versus fonlem 
dictum grab brunnen ad inlirmariam speclet, alia vero pars versus 
turrim ciuitatis usque ad cimilerium dtcti monasterij ad abbaciam 
memoratam perlineat, et murus has particiones orti dtuidat, de con- 
niunibus abbacie et . . conuentiis expensis faciendus, per quem 
murum boslium propter processiones debilas el solilas habeatur. binc 
et inde ex parle . . abbslis . . priuris et . . connentus ibidem 
claudendus et pandendus temporibus oporlunis. 

Jn quorum premissorum testimonium atque robur sigillom noslrum 
presentibus est appensum. 

Porro Dos Ludwicus diuina permisstone eleclus conflrmalus 
in abbalem, lolusque . . conuenlus monnsterij sancli Slephani 
berbi pol ensis. predicli, capilulariler el canonice ralif)cnmus et 
presentibus approbamus. promillimus quoque pro nobis et . . succes- 
soribus nostris. contra premissa nunquam fncere uel venire. Jn cuius 
rei (estimonium sigilla nostrum ambontm sunt presentihus coappensa. 

Dfltiim Herbipoli. anno domini milleiiimo CCC qnadragesimo 
nuarlo, 111' nonas aprilis, ponliRcatus vero nostri anno decimo. Trina quoriim meutio Ticle esl sigills 
hnrum lillcraruin exenplari sus[>eiiiB sunt. Jn nomine domini amen. 

Olto dei gracia episcopus herbipol ensis ad rei memoriam 
■flempiternam. 

Quoniiim. ul SBcer canon teslatur, bone rei dare consiillum 
seu patrocinitim el presenlis Liaberc vile subsiditim el elerne rc- 
muneracionis premlnm cernihir exspeclare , et quia sacra reiigio 
monachalis snper Iriperlila radrce — videlicel conslancia obediencie 
qne melior est quam victime, et abdicacione proprielatis, ac cuslodia 
castitalis — subslancialiter profundala ordinis quidem regularis a 
sede apostolica approbnti . . et precipue ac antiqui[l]u9 sancti Bene- 
dicti abbalis, cnius nempe ordinis sanclilateni et veneracionem 
documenta sanctorum . . palrum el lemporalium liabundancia quasi 
circumquaque demonstranl qiiibiis eiiisdem ordinis monasleria longe 
laleque in orbe lerrarum diuina ordinanle cleinencia propter deuociones 
el obseruancias regulares ibidem ab anliqiio pullulasse ceruuntur, 
stalum bumane vile preserlim conlemplaliue in hac dei ecclesia 
mililante amplius salubrius el perfeclius regulando giiberrml, ymmo 
ipsius sancli Benedicti regule professores ex volo et obseruatores 
in facto eciam superna benediclione beanlur, vt eciam sancloriim 
dekalogus pienius altestalur, cum nulein (quod dolenles relerimus) 
pleraque dicti ordinis monasteria in noslris ciuilale et dyocesi con- 
sistcncia. presertim quorum nbbnciariim seu prelalurarum el conuen- 
tuum bona ad hiic fore non separata sed indiuisa noscunlur, lamen- 
tabilin non solum in spiritualihus sed eciani in leniporalibus detri- 
menta ac nolabiles conuenlualium personarum defeclus proclidolor 34 Monumenta pacianlur, nos itaqiie, prouide attendcnles quod conmissi nobis desuper 
pEisloralis olTictj debilum nos astringit vt ecclesiarum et monastenorum 
nobis subiectarum indempnilatibus prouidere et snimarum periculis 
obuiBre sedule procuremus, quin ymmo dum ex dicti oillcij debito 
remedijs subditorum invigilando dispendia ac scandala remouemus 
ab ipsis nos in eorum quiete quiescimus el fouemur in pace. jn 
volis gerimus confidenter vl huiusmodj monasteria reformanda 
eciam specialiler herbipolense solempne et Tamosum monaslerium 
sancti S t e p h a n i prolhomnrlins ipsius ordinis sancti Benedicti, 
cuius cura ad presens est vtique nobis cordi, jn salubribus sptritualium 
proreclibus el vberibus temporalium successibus sub nostro regimine 
diuina Tauenle clemencia feliciler prosperenlur. 

Quare in virlute sancte obediencie et sub gperamine premiacionis 
diuine el farmiiiine maledictionis eterne in domino exortando 
precipiendo mandamus, vl dilecti in Christo . . abba? . . prior et 
, . conuenlus ac , . conuentuales qui pro iempore fuerinl in mona- 
sterio sancli Stephani supraciicto monaslicBm seu regularem vilam 
secundum sancti Benedicli regulam ac ordinis inslitula jn quan- 
tum humana fragililas sinil vtinam sataganl obseruare^ ne vbi 
gubernaculum discipline contempnilur restet ul religio naufragetur. 
Quod autem a . . prelato conmitlitur, facile trabitur a subditJs in 
exemplum. 

Abbas ergo qailibet pro tempore exislens ihidem, cui omnes 
de , . conuenlu ac monasterio suo in omnibus presertim licilis et 
honestis secundum ipsius ordinis exigenciam reuerenter obedire 
tenenlur, gerat vigilem curam et sollicitudinem diligentem, ut ualeat 
de olficio sibi conmisso deo et . . superioribus ipsius monaslerij 
reddere racionem. Quod si ipse , . abbas fueril preuaricalor ordinis 
nlemplor sea negligens uel remissus, pro certo se nouerit 
non solum ab olTicio deponendum, sed eciam alias secundum ordinis 
regulam per loci . . dyocesanum debite casligandum, cum olTensa 
non solum propria sed eciain aliena de suis manibus requiralur. 
Ad corrigendos igilur subditorum excessus lanto diligenctus debel 
. . prelfitus Bssurgere. quanlo dampnabilius eorum offensas deseret 
IncorrectBs. I episcopatus wirzibiirgensis. 35 

Prior flutem ibideni pre celeris post . . abbalem potens sit in 
opere et sermone. ut exemplo vite verboque doctrine confratres 
suos et instruere possit in bono el a malo eciam reuocare, zelum 
religionis babens secundura conscienciam regularem, ul delinquentes 
corripial el castiget, obedientes vero foueat et confortet. Ac eciam 
elias otficium suum debite exequatur. Et ^epta ipsius raonasterij 
non exeat eundo ad ciuilalem, nisi cum socio monacho monBsterij 
memorati. 

Tales quoquc ad agenda eciam alia olTicia in ipso monasterio 
deputentur qui ydonei fideleg prouidi el discreli existanl. 

Abbas ilaque . . prior ceterique . . oDlciali ac . . conuentuales 
ibidem presentes el fuluri in religionis decore velint vtinam virtulum 
domino militare iil debenl, crucifigenles cum vicijs el concupiscencijs 
carnera guam, necnon trahentes ad diuine maieslatis obsequia alios 
per exempla, ut ipsi propler reguiarem obseruanciam ipsius ordinis 
sancti Benedicti valeant benedici, proul premissa ac sequencia 
eciam sacri canones attestantur. 

Freterea , quia vita contemplatiua ac spiritalia opera in hoc 
seculo absque vila actiua et congrua temporalium prouisione seu 
suslenlacione debile seu comode adinpleri non possunl, el ne vitam 
religiosam gerentes cuiusquam necessitatis occasio aut desides Eaciat 
lut robur (quod absil) sacre coniiersacionis infringat, eapropter ex 
Doslri pasloralis otficij debito, consulta quidcm nobiscum et cum . . 
prelalis aiijsque fidelibus noslris ecclesiaslicis et mundanis Juris et 
facti peritis et expertis detiberacione quampluries prouide prehabila 
super eo, de snlubri consilio ac assensu expresso dileclonim in 
Cbristo L u d w i c i elecli el confirmati in abbatem , et 1 1 o n i s 
prioris, tociugque conuentus seu omnium et singulorum de conuentu, 
monasterij sancli Slepbani predicti necessitale vrgente ac euidenti 
vlilitate swadenle, necnon ad iustam seu salubrem ac vlilem — experien- 
cia, que magislra est rerum eRicax, edocenle ^ sequelam plurimorum 
eiusdem ordinis lam exemptorum quam non exemptorum, quorum abba- 
ciarnmseu prelaturarum acconuentuiimbona discrela seu separata exi- 
Blunt, jnfrascripta quidem per modum etsub forma canonice seu licite 

5* 36 MomnDMta 

el decenlis ac eciam expedientis sine oporUine discrecionis sen dini- 
sionis siue separacionis bonornm el jnrinm einsdem monasterij inter 
abbaciam et conaentum ibidem separatim hincinde non sine pronida 
et perrecta instructione ac coUandadone qnamplnrinm tam . . cleri- 
comm quam laiconim fidelium amicomm et fantoram, einsdem mo- 
naslerij bonomm eciam noticiam habencinm, ex certis eciam cansis 
iustis racionabilibusque motinis lam circa spiritnalia qnam temporalia 
ipsius monasterij cum certis modis et slatntis seu disposicionibns 
subscriptis et ut infrascribitnr rite slatnimus ac irrefragabiliter pre- 
sentibus ordinamus. 

Jn primis quidem. quod . . ahbas ibidem in beneficijs eccle- 
siasticis seu ad beneficia ecclesiastica jnspatronalus necnon oificia 
cnstodie et cantorie in ipso monasterio ac beneficia seu fenda secn- 
laria conferendi vt prius plenariam habeat poleslatem, qnodqne 
sigillum abbacie in . . abbatis, et sigiUnm • . conuentus in connenlos 
ibidem potestate. sub fida custodia ac trina dausura — scilicet . . 
prioris . . custodis . . et . . tercij fidedigni de connentn concor- 
diter uel sallem a maiori parte conuentus inlbi assumendi. desuper 
specialiter iuratomm — consistant. 

Jtem quod vigintisex ad minus monachi conuentuales ac 
clericales ibidem, duobus quidem de puerilibus seu scolasticis monachis 
semper pro ^no conuentuali presbitero seu dyacono ad conplecionem 
hniusmodj numeri inibi conputandis. pro ampliacione diuinorum 
oiliciomm in eodem monasterio* propterea a beate et felicis recor- 
dacionis domino H e i n r i c episcopo herbipolensi« predecessore 
nostro, alijsque christifidelibus successiue per tempora ab antiquo 
soUempniter fundato ac copiose dotato. perpetuo deinceps haberi, 
necnon integre debite et consuete in victu et vestitu ac alijs pro- 
nisiones eisdem vigintisex conuentualibus personis in eodem quidem 
monasterio* pretactis scolasticis monachis ut preferlur inclusis. 
quibus ut hucusque non integre sed quasi medie huiusmodj proui- 
siones. ministrari debebunt. Attamen si huiusmodj monasterij facul- 
tates processu temporis adeo excreuerint domino concedente* quod 
de eis plures conuentnales ibidem valeant congrue secure et comode I episcopatus wirziburgensis. 37 

sustenlDri. limc huiusmodj conuenlualiuin nunierus iiixla loci dyoco- 
sani decreluni et de , . obbiitis . . prioris el . . coniientus ibidem 
consilio augeri ul juris est debobit, prout id lunc videbitur expedirc, 

VerunlameQ nec . . abbas sine . . priore et . . conuentu, 
neque . . pHor et . . conuenliis aul quisquam de conuinlu sine . . 
abbate et . . conuenlu seu capitulo uel exlra conuenlum scii capi- 
tulum monachalem seu conuentualem uel aliam exlra ordinariom 
prebendam scu prchendalem prouisiunem ibidem vlli persone precanti 
verbo uel faclo dirccte aut indirecle publice aut occulle promittere 
uel concedere siue dare conferre aut assignare qunlitercumque 
presumat. Quin ynimo prebende seu prebendnles prouisiones ibidem. 
quociens fuerit earundeui defeclus, per . . abbalem . . priorem et 
. . conuentum seii . . capiluluin ibidem concorditer uel saltem maiorem 
et saniorem partem ipsius conuenlus seu capttuli personis ydoneis 
capltulariter in capilulo ibidem canonice concedantur. ac sic concesse 
eisdem personis per abbstein sua et ipsius . . conuentus vice et 
aucloritale tunc iudilute el debite conferantur ac eciam assignentur. 
Necnon debita et consueta seruicia ab huiusmodj receplis personis 
suisque . . parenlibus seu amicis, prumissiones quoque iurate de 
fidelitate seu promouendo fideliler honorem et vtililalem necnon 
inpediendo proposse dampnum eiusdem monaslerij ab huiusmodj 
receplorum parenlibus ac consanguineis pocioribus sallem tribus ex 
parte predicli monasterij iriemissibililer exiganlur. Alioquin lunc 
ipsnrum . . abbatis . . prioris et . . conuenlus negligenciam in pre— 
missis loci dyocesanus ex debilo olTicij sui piisloralis supplebil, 
saluis nichilominus in hac parle primaiijs precibus juribus priuilegijs 
ac prerogaliuis cuiuslibet . . episcopi berbipolensis necnon . . 
abbatis ibidem pro tempore exislentis. 

Rursus ut ipsis . . monachis proficiendi in sciencia via oporluna 
non desit, in eodem monaslerio continue teneatur . . magister, qui 
eos in primitiuis scicncijs instruat diligenter, cum vna quidem intcgra 
inibi prebenda seu prebendali prouisione vlique snstentandus. 

Jtem quod in predicto monasterio disciplina monaslica olim 
obseruata circa clausuras ambitus conseruetur, videlicel quod infra 38 Monumenta 

dormicionem meridianam a festo pasche vsque in diem exaltacionis 
sancte crucis necnon per totum annum a tempore prandij vsque ad 
nonam decanlatam et de nocte conpletorio hora debita peracto mox 
claudatur et clausus maneat ambitus usque mane ad claram lucem 
solis seu diem. Jtem quod mandatum singulis sabbatis modo et 
forma quibus prius consueuit fieri peragatur. Jtem quod omnes . . 
fratres et . . scolares claustrales refectionibus spiritualibus yidelicet 
cum lectionibus in refectorio conmuni comedere teneantur et come- 
dant conmunia fercula, exceptis infirmis decumbentibus seu distem^ 
peratis aut minutis seu consolari specialiter debentibus de licencia 
sallem . . prioris, qui jn infirmaria comedere et refici tenebuntur. 
Jn qua infirmaria volumus et iubemus fieri stupas ad minus duas, 
et duo cenacula seu habitacula distincta, ut infirmi et decumbentes 
pro se et alij distemperati seu minuti uel alias consolari debentes 
pro se habeant sua comoda separata. Que eciam jnfirmaria debet 
habere coquinam, et adminus vnum famulum expensis . . discumben- 
cium pro tempore in infirmaria ibidem, aut saltem in defectu discum- 
bencium ibidem de conmunibus bonis conuentus procurandum et 
appreciandum per . . cellerarium pro tempore existentem ibidem : 
qui quidem famulus in jnfirmaria existentes respiciat et eis mini- 
strando procuret. Alie vero slupe non sint aut maneant seu fiant 
in ipso monasterio seu claustro pro conuentu seu aliqua persona 
uei officio conuentus quam refectorium conmune et vnum comodum 
cum stupa . . cellerarij officine. Nec aliquis secularium hominum 
laicorum in dormitorio seu in jnfirmaria uel in claustro comedat uel 
dormiat, aut ad dormiendum seu ad esum uel potum tempore 
refectionum presertim ordinariarum aliqualiter admitlatur absque 
licencia speciali saltem ibidem . . prioris id ex causa racionabili 
indulgentis, exceptis tamen fratrum ibidem ministris. 

Custos quoque pro tempore existens portam cymiterii ipsius 
monasterij claudi seu serari singulis diebus et apperiri temporibus 
oportunis procuret. 

Preterea ut supra ordinando iubemus, quod — cum in inclusorio 
ibidem non sint nec per longa tempora fuerint hactenus femine 
religiose seu incluse, sed seculares mundano habitu incedentes, et 
hniasmodj feminnruni habilflcio ihiileiii monachis nimis assidim el 
conligua seu vicina glatum et fnmam religiosorum non deceat sed 
magis prochdolor dehonestet — htiiiismodj feminarum inclusorium 
seu pocius hospicium deponendum seu annullandum antc diem beali 
Hichahelis proximum^ ac ad usus ipsius monastcrij dumlaxat quanlocius 
redigendum fore declarando decernimus in hijs scriplis, prouiso 
tamen Gule ibidem sorori sd presens pro tempore vite sue de alio 
extra sepla ipsius monasterij hospicio npporluno, si lamen prediclum 
monaslerium de iure id facere teneatur. 

Prelerea ut supra ordinamus., quod in prediclo monaslerio sit 
fabrica specialis. per conuenlum et specialiter per conuenlus celle- 
rarium administranda njodis ul sequilur el regenda. 

Jnsuper quuque diuigionem discrecionem seu separacionem bo- 
norum et jurium lemporalium predicli monaslerij de quibus gupra- 
dicilur facimus in hunc modum. Videlicet quod de bonis que alibacia 
prius habuit jnanlea haheat bona subscripla : videlicet deciniam et 
parles vini que soluuntur el haclenus solute sunl abbacie de vJnelis 
prope et ante valuam sancti Stephani herbi pole nsis situatis: 
jtem vinetum et decimam vini in monte diclo kerrinphet versus 
villam Randersacker; jtem vinelum in Lnmprehsliten; jlem 
decimam vini et bladi JnNutliugen; jlem decimam vini de vinelo 
an (tem rumel; Jtem decimam vini jn Gundersleuben el in 
Ahusen: jlem decimam el reddilus onnone villarum Sullzdorf, 
Ktrcheim, Butelbrunneii.Vilchgebunt^Morstal,Alters- 
beim, Rotitse, et jn Jppensheim; jtem redditus pensiones ac 
census prouenienles de villa dicta Butelbrunnen prope villnm 
diclam Sultzdorf siluata; jlem redditus annoue et census pecunle 
JD Boppenlijr, jn Rodehusen,jnMaspach,jn Baldunges- 
husen, jnWern, jn Sahelmar, jn Slamheim, jnBanchen- 
brun, et jn Olrich shusen; ot duo molendina jn Wulfrichs- 
busen; jtem Jurisdictionem seu Jadicium temporale quam uel quod 
j prius habuit celleraria dicli monaslerij jn ciuilate herbipolensi; 
tjtem omnes census hallensium denariorum pullorum onorum et 
lcaseorum ac alios quos abbacia prius babuit ab anliquo , exceptis 
Itamen censibus pecunie jn villa H o c b e i m et eius man^hia et p 40 Monutnenta alijg cerlis locis infpa specificalis, qiii nmmodo sunt memorati cdi 
uentiis. Jlem curiam hospitalis prope ipsum monasterium ailam, ac 
omni» bonn et jura abuiim nd olHcium hospilalis ibidem perlinencia 
cum onere suo abbacie adicimus et vnimus. preserlim in reconpen- 
sam duarum prebendarum que . . abbali nntea de . . conuentu 
dabanlur. Et ut porlenarium predicti monaslerij . . nbbas ieneat, 
suis apprcciandum expensis. quem eciam . . nbbas pro tempore 
existens instiluere el destiluere habeat. sibi de fideli exterioris porle 
ipsius monasterij ctistodia juraturum. Prelerea . . conuentui dicti 
monaslerij et bonis ipsins que prius habuit — exceplo Inmen judJcio 
seculari in ciuitate herbipolensi, de quo el iil predicitur abbacie 
adieclo et vnito — addiinus et adicimus de bnnis abbacie bona el 
jura infrascnpta : videlicel decimam viiii et bladi. vinela, census, 
adnocaciam sen jus aduocacle. et omnia bona cl jura que prius 
abbacia habuit in villa Hocheim sancti Viti et eius marchia, cum 
perlinencijs eiusdem . el lorculare ibidem, exceplo jure patronatus 
seii presentandi ad ecclesiam eiusdem ville et ad cappellam sancti 
Mnrlini ibidem; jlem decimani prouenienlem de vinolis el de monte 
dicio flofelt jn marchia ville Tun gers heim; jtem deciinam vini 
el bladi necnon allodiiim jn Retzstat, cum lorculari ibidem et 
suis perlinencijs: jtem census ballensium et pullorum jn Belzbach, 
jn Wolfzklingen, jn Rotenberg, jn Rosseberg, el jn 
Gademen, qui prius nd abbuciam speclabanl; jtem redditus annone 
jn villis Uercheim, Bleicbuell, etEycbsuelt; jlem decimam 
et nllodium necnon census pecunie jn Kololtzheim et marchijs 
earuDdem cum oinni jure et onere quo ad abbnciam anlea perline- 
bant: jtcm decimam ei allodium jn Wlferichsbnsen , et decimam 
de locn diclo vf den beugern; jtem decimam elredditus annnne 
jn Sal et jn Echcnhusen. Prelerea molendinum diclum Ellin- 
mul, prope llerbipolim situm, ipsi . . abbas et , . conuentus 
conmuniter babeant ad eos vsus nc iure quibus ipsum bactenus 
habueruNl. donec de ipso et eius fructihus ac vsibus duxerini aliud 
ordinundum. Jnsuper . . prioralui dicti monaslerij et eius bonis 
— videlicet censui vndecim solidorum denariorum herbipolensium 
uel circn, quem habet jn Randersncker ei vinelis apnd lepro- 
episcopRtus wirziburgetisis. 41 ^^F soriDm in SRnde prope Herbipolim, necnon vineto sito prope 

^^B septa ipsius monBsiertj iuxln domuin dictnm Scli»uenstein, que 

^^* prlus habuit — aJicimus et vnimus vinelum iamdiclo vinelo conli- 

guum, quod protenditur per curiam et ortum haclenus abbacie pre~ 

dicle, in recunpensam dtmidie piebende quam idem . . conuentus 

in cibarijs ipsi . . priori anlea minislrabal: el ab huiusmodj mini- 

slracione ipsum . . conuenlum liberum facimus et solutum. Jlem 

ipse . . prior reddilus vnius ijbre hallensium, quam conuentus seu 

^^ cellerarius sibi de conuentus bonis in die sancli Martini episcopi 

^^L minislrahit, annis singulis ubtinebit, salua eciam ipgi . . priori manente 

^^H oonsolacione seu propiiia quam . . abhates . . prioribus ibidem pro 

^^f ipsis legenlibus et eorum vice^ gerentibus in choro ihidem hacteuus 

facere consueuerunt. 

Preterea ordinando volumus el iubemus, vt , . cantori predicti 
monasterij de bonls conniunibus ipsius conuentus per cellerarium 
ibidem singulis annis Ires libre hallensium — videlicel triginta 
solidi jn festo beali Martini episcopi, et triginla solidi jn die sancte 

IWalpurgls virginis — persoluantur, saluis . . cantorj manenlibus 
censibus videlicet sedecim solidarum denariorum herbipolensium uel 
circa, quos canloria eiusdem monaslerij baclenus babuil ab anliquo. 
Jnsuper quuque fabrice monasterjj prefali depulamus et incor- 
poramus olferloria in parrochia ecclesie sancti Viti jn Ilocheim seu de ipsa sancli Viti et die proxiiiie precedenti et jn Gunders leuben quanducumque pioueniencia, et census pecunie 
jn Kololtzheim, jta quod illa in nullos alios usus quam fabrice 
seu edificiorum aut ornalum ipsius monasterij conuerlantur. 

Preterea uincio jnlirmnrie predicte adicimua et vnimus pro 
consolacioue infirmorum inibi pro lempore decumbencium alludium 
jn Retzslal Siipradiclum, cum omui iuro et pertinencjjs suis quibus 
prius ad abbnciam anliquilus pertinebat, volenles el slatuenles quud 
magisler jnfirmorum pro labore auo suu consolacione speciali habeat 
el percipiat de bonis ipslus infirmarie annuatini quatuor lihras 
hallensinm dumtaxal, reliquum vero bonorum frucluum et obuen- 
cionum ipsius otlicij in vsus infirmorum frafrum decumbencium seu 
ipsius officij cunuertere leneatur, super hijs quidem ipsi cunuenlut 42 Monamenia 

adminus quater in anno — videlicet in festis quatuor temporum — 
et si uel quociens infirmos decumbere in ipsa infirmaria contigerii 
singulis mensibus racionem facturus, jta sane quod fratres decum- 
bentes et infirmi dumtaxat de bonis ipsius jnfirmarie et de ipsorum 
infirmorum prebendis, seu ipsis deficientibus aut non suflTicientibus 
per ipsum . . cellerarium de bonis conuentus conmunibus procurentur, 
alij vero fratres minuti uel alias consolari debentes saltem de 
licencia . . prioris ut predicitur in ipsa infirmaria de suis prebendis 
aut si voluerint aliunde vescantur, nisi successu temporis bona ipsius 
infirmnrie adeo augmentarentur quod de eisdem fieri possent con- 
solaciones ipsis fratribus in ipsa infirmaria ultra eorundem prebendas. 
Quem quidem magistrum jnfirmorum ipse conuentus uel maior eius 
pars habeat eligere ; perpetuoque eiusdem magistri electio seu in- 
stitucio et destitucio sic pertineant ad conuentum ibidem. Nullus 
eciam frater intra septa ipsius monasterij extra refectorium conmune 
vescatur nisi in infirmaria ex causa racionabili et de licencia saltem 
prioris speciali. 

Jnsuper statuimus ei sancimus, quod tam . . abbas quam . . 
conuentus predicti singulis diebus elemosinas de mensis suis pau- 
peribus mendicantibus ante portam anieriorem ipsius monasterij more 
solito atque pio faciant erogari. 

Preterea ordinamus et iubemus, quod lectisternia et vestimenta 
dictorum fratrum moriencium ipsi infirmarie applicentur, pro bonis 
ipsius augmentandis, ac eciam fratribus inibi decumbentibus pauperibus 
vestiendis lectilocandis seu alias procurandis. 

Jtem ordinamus statuendo, quod omnia et singula bona dicti 
conuentus ad prebendam conmunem spectancia — videlicet que ad 
officia cellerarie cene et oblagij hactenus pertinebant — necnon 
bona suprascripta que de abbacia dimembrauimus seu diuisimus et 
conuentui adiecimus seu vniuimus, exceptis tamen bonis que prioratui 
et jnfirmarie deputauimus, ut prefertur, et fructus inde prouenientes 
percipiat cellerarius monasterij huiusmodj, et administret de consilio 
et scitu duorum fratrum fidedignorum, ad hoc singulis annis a con- 
nentu seu maiori parte deputandorum: qui quidem cellerarius vt sic 
conuentui panem vinum cibaria ligna cappas pellicia calcios minuales episcopalus wirsiburgensis. 

et alins prestaclones seu consolaciones ab antiquo debltas et con- 
suelas ministret, recloremquescolarum procurel, et alia onera con- 
uentui incumbencia expediat el supporlel, vl de hijs exigendis aut 
ministrBndis nullus respectus ad . . abbatem ammodo habealur. 

Ordinamits eciam, quod collectas episcopales consuelas abolim 
. . conuentus soluat. uc edificia el tecta ecclesie chori turrium seu 
campanilium. et alia edificia ad ipsum conuentum pertinencia, quo- 
ciens opus fuerit, refici seu emendari idem conuentus procuret. Si 
vero ecclesiam chorum turres campanas seu alia edificia ipsius 
ecclesie nel chori per incendia uel ruinas destnii enormiler contigerit, 
illa per . . abbntem el . , conuentum expensia conmunibus refor- 
mentur; quam enormitatem . . episcopus pro tempore exislens 
herbipolensis habebil per se uel alium seu alios suos conmis- 
sarios arbitrari; satuo tamen eo quod custos pro lempore existens 
circa campanas et funes earum et similia expediat que ad eius 
oflicium bactenus pertinere noscunlur. 

Si vero inconsuetas seu solllis maiores collectas sedi apostolice, 
ant . . archiepiscopo moguntino seu suis legalis. uel . . episcopo 
herbipolensi. aul siibsidia propinas expensas seu pro defensione 
out conseruacione priuilegiorum libertatum seu jurium monasterij 
seu . . cleri berbipolensis contribucionem dari contigerit, hec 
per . . abbatem et conucnlum expensis conmunibus solui et expediri 
debebunt. 

Volumus eciam et iubemus, quod bona reddilus census res seu 
obuenciones quascumque prefalo monasterlo dati seu dandi seu 
deputandj vndecumque pro anniuersarijs seu reconmendacione de- 
functorum uel pro festis sanctorum peragendis per cellerarium et 
seorsum seu diuisim speciatiter conseruentur, quodque huiusmodj 
anniuersaria seu fesla debite peragantur. ac fratres presentes et ipsis 
anniuersarijs seu feslis el eorum ofTicijs interessenles necnon fratres 
decumbenles ac eciam cellerarius pro tempore existens in negocio 
monasterij eciam absens de bonis huiusmodj specialiler consotentur. 
Abbali quoque, si presens hijs interfuerit, due partes personales 
tribuantur, sicut hactenus est obserualum ibidem. 

Preterea si aliquid a quocumque ipsi monasterio indefinite — 44 Honumenta 

sea . . abbati et . . conaentui simul — donatam legatum sen 
relictum fuerit, hoc pro medietate abbacie et pro alia medietate 
conuentui cedere teneatar. Quiccpiid vero abbati seu abbacie uel 
conuentui specialiter et diuisim d^^natum fuerit seu legatum, sic eis 
cedat diuisim prout cuilibet donatum legatum fuerit seu relictum. 

Jnsaper circa electionem duracionem et administracionem . . 
cellerarij statuendo prouide ordinamus, quod ille sit cellerarius pre- 
fati monasterij conuentus qui eligitur seu constituitur ab ipso con- 
uentu seu eius maiori parte. Si vero duos uel plures . . cellerarios 
ab equalibus uel inequalibus partibus, ita quod neuter electorum seu 
nominatorum maiorem partem tocius conuentus habuerit, eligi uel 
nominari contigerit, uel eciam si aliqui fratres in nuUum vellent 
concordare eligendum constituendum seu nominandum infra quatuor 
dies, videlicet quartam quintam et sextam ferias ac sabbatum, infra 
octanas pentbecostes, quos quatuor dies ipsi conuentui in conmuni 
pro termino peremptorio cum moderacione tamen subscripta statuimus 
in hijs scriptis, extunc tres fratres capitulares a conuentu uel maioro 
eius parte deputentur, qui — omni eorum contradictione cessante 
— mox post eorum deputacionem intrabunt infirmariam, modis tamen 
subscriptis inde recessuri nequaquam donec in vnum ex huiusmodj 
electis seu nominatis aut in alium ydoneum concorditer seu saltem 
duo ex eis concordaucrint in constituendum cellerarium et habendum. 
Qui tres uel saltem duo ex eis si infra duos dies a tempore in- 
gressus infirmarie nequiuerint ut predicitur, seu noluerint concordare, 
extunc absque omni dolo et fraude in solo pane et aqua ieiunent; 
et nichilominus, si in huiusmodj discordia per duos dies preseuera- 
uerint, penas grauioris culpe mox sustineant quousque in electione 
seu constitucione cellerarij concordes fuerint, ut prefertur, nisi in 
iamdictis penis et earum qualibet notoria infirmitas seu debilitas, 
medicorum discemenda iudicio, ipsos aut ipsorum aliquem excusaret. 
Si autem per dictum conuentum seu maiorem partem ipsius 
conuentus infra duos dies inmediate sequentes predictos quatuor 
dies non deputauerint tres fratres pro concordacione, ut prefertur, 
extunc . . episcopus herbipolensis pro tempore existens, seu 
vices capituli herbipolensis sede vacante in spiritualibus gerens episcopatus wiriiburgensis. 45] vnum cellerarium pro iUa vice lantum ex conuentu ibidem pro stia.| 
consciencia (feputare ad annuui dumtaxal polerit ct debebil. Altameitl 
. . cellerarius hiiiusmodj, siue episcopali siue conuentuali aucloritat»! 
assumptus. propler sui industriam et legalitatem polerit annis plurt-. 
bus eciam inmediate ad buiusmodj olTicium denuo assumi seu recip!^^ 
nt preferlur. Quilibet aulem . . cellernrius electus seu constiluluaf 
pro lempore de fideli aministracione sua conuentui iurabit, el pei 
vnum annum dumtaxat in huiusmodj ofllcio perdiirabit. Necnon admintu 
duabuB vicibuB iu anno — scilicet in crastino beale Kalherine et j 
craslino sancti Vili — raclonem aministracionis sue conuenlui facere 
teneatur. Jpse quoque . . cellerarius habeat duos equos et ( 
seruitores expeditos et fidedignos et . . conuenlui eciam iurs 
in olficio suo sibi cooperari debentes. 

Demnm statuendo ordinamus, quod . . abbas pro tempore exislens' 
ibidem decelero nulla debila vllra quinquaginta libras hallensium J 
abgque . . conuentus uel saltem maioris parlis ipsius conuentus 
scilu consilio et consensu expresso, necnon . . conuentus vllra 
summam centum librarum ballensium absque scitu consilio et con- 
sensu ipsius . . abbalis, . . cellerarius vero absque scitu el con- 
sensu . . conuentus seu maioris eius partis vllra viginti libras 
hallensium nulla debila vllatenus conlrahant simul uel diuisim, qua- 
libet absque fraude. Si vero secus seu contrarium vllo temporo 
aclum fueril a quoquam iamdiclorum, si . . abbas uel . . cellerarius 
fuerit, deponalur; si vero . . conuenlus, singuli conuenluales in hoc 
delinquenles per quartam parlem anni percipiant medias prebendas: 
relique vero medietales, in quibuscumque rebus consistant, in con- 
munem vsum conuenlus — videlicet in solucionem debitorum huius- 
modj conuerlanlur. Et post lapsam partem anni huiusmodj mox 
in culpa sint per qualuordecim dies inlegros grauiori. Quas penas 
seu alteram earum nolumus per quempiam relaxari minui miligari 
seu aliqualiter conmutari debere, alias eciam nichilominns ad ipsius 
. . abbatis, aut loci . . episcopi si . . abbas non sit aul negligens 
fnerit, eisdem delinquenlibus grauius corrigendis. 

Jn quorum premissorum omninm et singulorum testimonium 4A 
perse^niiiii aCvpie rubor ias IBtens 
ennletuts Atystri hsiIU tppcnoae f« 

Pistreoio nt^Ladiricis dn 
In «aofirMi. Otto prior. toCBSfae coMntaB at mhms ct 
ie 'liiaufHita nonastenj «sacti Stephafti herhipolcftsis 
itcr. taiore preseticiixB petccptoriWs prescatiWs ct toHris Tcndler 
iK saaLfie rc<02!^3«ciAa5 oc polebciBOs sob hgs sciiptis* food 
iiuikHn-^iT fajure? tirilBociows et stoloto ■Kfie preoosso 4e 
seo» «n "^i; .Ln*i3ci«:'!ie eciojB coof olorii ct fopilolori oostraM oa 
iH $iii^l-:rm caa*xice et debile proccsscmt* o Mkb foiieB ct 
«futce^^riHB iK^^trt; t&s4|oe froode sco Toro proposse frogililolis 
lammi^ atxuDxcBte doauno. Tlifw ohserBioJo : qooJfoo bos noocr- 
ffius^r «ixi£^»:« oc futznljriler Toiocrsos soccessorcsfoe oostros por 
idem ^aam rice et aoaiaie joroBcoli od iocoowlsoa okscmMioai 
prwi^^imii. et sioxlaie discrecioBis sco scporocioois booomi tI 
^r^tmar efecte. et ne Tenire seo facere io coolrorioai cooaioBiler 
aet iiiii:§uiL *fi*'im.''i4^y,JMt debeoBiis: od deprecondaB «pofpie obtse- 
eniittiimipie M i^nsL deaocios quosi cottidie pro solabrt ta boc 
iennli et flitiiro staU e^ profecta: el ad peroxeaduoi laniaer^riom 
reiiereaiii ia Giristo pctrii dooiini Ottoois episcopi berbipolea- 
« : « ^reCitL no^trL domioi 2rac;o>L reaera aostri moaistenj lelatoris 
ae 9ao:<i ieantiar^ foBtiitvris. necnoa facieadum el miaistrandam 
pitn<iaa et coa«<:i bcivsem sea prooisionem specialem od summom 
dnanm librarmi killes^iam annne de bonis nostri conaentus qnolibet 
if*'iis simiiersarii &^ fosi eios obitam el pro eius aaime salate 
n,'ji rlte sc raciooaiHlIter eblizanimas^ ac per bec scripta aoaiamerito 
Liter ibii^aami. ac sic debite obnoxios poblice nunciamus^ nostnim 
. . abbatis et . . conaentns sifiUis presenUbus eciam coap- 
pen^i^ in testlmoaiuffl periieone omuium premissonim^ 

Datoffl Herbipoli. anno dominj millesimo trecentesimo qua- 
drazesuno qoarto. mi jdcs aprilis^ pontificatus nostri anno decimo. 


tei esl flifiSi fi&s Mricb cocom ntb<n <l nrt«iis 
iatefn «at episcopatus wirzibur^ensia. Ollo dei graria episcopus herbi polensis ad subEcriptorum 
I memoriam sempiternam. 

Quoniam, ul sacer canon teslaliir, bone rei dare consullum seu 
[ palrocininm el presentis hahere vile subsidinm el eterne remunera- 
^ cionis premium cernitur expeclare. nos itaque — ex debilo noslri 
officij pastoralis perfecliuis vlililalibiis nionaslerij sancti Stephani 
prolbomarliriFi herbipolensis ordrnis sancti Benedicli vtinam 
proruturis diuins annuenle clemencia prospicere desiderabiliter alTe- 
ctantes — de consilio assensu el collaudacione dilectomm in Chrislo 
Ludwici elecli conrirmali in abbalem, Ottonis prioris, lociusque 
conuentus dicli monaslerij, matiira qnidem el consulta deliberacione 
prehabila super eo. prouide et canonice ordinando slatuimus et 
sancimus, quod si quisquam . . olTicialorum uel . . conuentualium 
ibidem presencium seu fuluroriim ex deuocionis afTecUi ob honorem 
dei sanclorumque eius et pro salute anime sue certum missarie 
beneficium uel oflicium seu anninersarium sut remedium salutare 
fundari seu dolari et inslilui ac confirmari inlra et non exlra ipsum 
monaslerium seu ipsius monasterij poleslatem ac pro vtililale eiusdem 
monasterij de bonis ab eo per parsimoniam uel induslriam seu 
operam suam ac subsidium amicorum suorum non sine indullo . . 
snperioris sni conquisitis seu contraclis a suis . . superioribus — siue 
. . abbale et , . conuentu — in vita uel in morte sua suppticando 
humiliter postularit, huiusmodj suppticocio ad eius effectum quanlociiis 
procedere scu mancipari per huiusmodj superiores, siue . . abbalem 
et . . conuentiim, prout jus permiserit polerit vlique et debebit. jn 
eisdem quidem bonis sepRracione bonorum ipsius monasterij inler 
abbaciam et . . conuenlum ibidem per nos iampridem rite facla 
cessanle cessareque debente, 

Jn cuius rei teslimonium perpetuum alque robur has lilteras 
desuper conscriplas mandauimus nostri sigitli appensione muniri. 
Porro nos Ludwicus diuina permissione electus et confirmatus 4h Honiioienta 

iii iibbiiliMn, Olto prior. tolusque . . conuentos monasterij prelibati 
rrroKnoHcimuH publico Hub hijs scriptis, nostrum sigillomm coappen- 
HionibuH rob<iniliH, (|uud huiusmodj ordinacio statntnm sea sanctio 
proiiidn ot Hiilubris de conuentuali ac capitulari nostmm omniam 
roiiNilio ronHiMiHU ot collnudacione canonice ut prefertnr processit, 
qiiod(|uo noH imih inperpotiiiim obseruare nec contrauenire debemus 
niM-non pro nobin ot Hucccssoribus nostris rite promisimns presen- 
libuH(|uo HpondomuH. 

Diitum llorbipoli, nnno dominj millesimo CCC* quadragesimo 
quiirlo, IIII jduH npriliH, pontificatus vero nostri anno decimo. 

TriuN quorum mentio fada est sigilla fllis serids coloris rubri et viridif 
ni utroque hiirum litterarum exemplari suspeusa sunt. XVIU. 

1344, dio 13. aprilis. 

Kcclesia berbipolensis necnon inonnsteria ordinis s. Benedicti et 
convenluH civitalis wirziburgensis de recuperandis et defcndendis 
Huis libertatibus juribus privilegiis et consuetudinibus praesertim 

contrn cives wirziburgenses statuunt. 

Jn nomine domini amen. 

Cum secundum viam juris et racionis membra non liceat a 
capite discrepare, lurpisque pars esse dicatur que sao non congruit 
vniuersOy nos igitur Eberhnrdus decanas totumqae . . capitalum 
maioris, Sifridus sancti Burchnrdi, Ladwicas sancti Ste- 
phani, Philippus sancti Jncobi monasteriorum ordinis sancti 
Benedicti abbates et conuentus eorundem, Heinricas sancti Jo- 
hannis in Hnuge, Heinricas Nouimonasterij ecclesiarum 
herbipolensim decani et . . capitula earundem, deliberacione 
mntura prehabita ac tractatibus quampluribus premissis, considerantes 
et attendentes ordinacionem infrascriptam non solam esse vtilem et 
episcopatDS winiburgensis. 49 

proficaain nobis ecclesijs ac monaslerijs noslris, verum eciam pro 
refomiaciODe slatns et recuperacione jurium liberlatum et priuile- 
gionim ac consuetudinum episcopalus herbipolensis in capile et 
in membris ac ecclesiarum et monasteriorum predictorum ac locius 
cleri ciuilalis el dyocesis herbipolensis summe necessariam 
hoDorabilem et decentem. accedeote ad premissa ac interoeniente 
decreto auclorizacione consensu ac beneplacilo reuerendi io Christo 
palris ac domini domini Ottonis episcopi herbipolensis. sta- 
laimos el ordinauimus ac statuendo presentibus ordinamas. qood nos 
omnes vniuersaliler siDguli el sJngulariter vniuersi conmuniter el 
diaisim pro nobis ecclesijs et beneficijs noslris noslninique succes- 
soribas in eisdem diclo domino noslro doniino Otloni episcopo 
herbipolensi pro liherlatibus juribus priuilegijs el consuetudinibas 
sais ac cleri sni el dictarum ecclesiarum et monasleriorum recupe- 
randis el inDJolabililer conseruaodis defendendis et tuendis contra 
qaoslibet iniurialores ac violatores moleslatores el perturbalores 
diclorum jurium priuilegiorum consuetudinum et libertalum. el spe- 
cialiter conlra cJues herbipolenses — si qui sint uel essent qui 
et in quantum jura priuilegia consuetudines ac libertates ecclestaram 
monasleriorum el personarum earundcm suis conslilucionibus slalulis 
et ediclis. si lamen sic dici merenlur. ymmo verius pactionibus con- 
vencionibus condictiouibus induclionibus conpromissionibus juri et 
bonis moribus conlrariantibus per ligas coDbinaliones colligaciones 
illicitas, iuramentis lilleris et sigillis eorum inualidis nec seruandis 
valtatas. niulctacionesque penales et relegaciones locales ipsorum 
ploribas iam inOictas et (ut iudebile pretendunl) suis cuDciaibus ea$ 
noD 8eraanli>)us tufiigendas, seu slijs modis quampluribus presa- 
mendo lemere violarunt. el in eisdeoi violacionibus manere perse— 
nerare el perdurare effectiue.proponunl. seu perlurbantes el rebellanles 
conlra jus el indebile — diclo doniino nostro ecclesijs monaslerijs 
personis et bonis eorundeni adhesimus sdberemus et adherebinius ac 
Bdeliter assislemus, necnon adherere et assistere eidem promiilimus 
in hijs scriplis. 

Si qut vero . . clerici ecclesiarum prediclarQm, presentes sat 
eciam sbseates. si et quando ex parle . . decani el . ■ capiluU sui 

tt. M..W.L1I— .«...UT 7 50 Moiiumeiila 

8eu niiiions partis uel ecinm eorum qui polesUilem habenl vel ht| 

bunt . . capiluli seu capitulorum predictorum dicto domino Rostn» 
. . episcopo et huic noslre ordlnacioni in premissis non curauerint 
eiTectualiler adherere, aut nduersarijs ipsius domini , . episcopE 
iniuriatoribus et rebellibus in premissis prestiterint per se atium uel 
atios publice vel occulte consilium auxilium uel fauorem, et de hoc 
conuicti fuerinl, secundum consuetudines ecctesiarum suspensi sint 
B percepcione fructuum sui beneficij ipso facto. Et nicbilomtDug 
persetterauerint in sua malicia pcrduranles, suis beneGcijs qil4 
ciuitale uel dyocesi herbipolensi habere dinoscuntur priuari i 
lerunt el debebunl. 

Si vero, quod absil, aliquem . , clericorum seu personarum 
prediclaruni nunc dictu doinino noslro et buicordinacioni adherencium 
ab eius adherencia recedere lemere contingerit, seu aduersRrijs ipsius 
et noslris astare vel prestare auxitium consilium uel fauorem contra 
premissa, hijs simililer preler reatum periurij, quod incurrunt ipso 
facto et incurrerunt, a percepcione frucluum beneficiorum suorum 
que in dictig ciuitate el dyocesi berbipolensi habere dinoscuntur 
sint ipso facto suspensi, priuandi nichilominus inposterum cisdem 
beneficijs, cum de bijs excessibus constiterit modo prenolato, nullam 
spem de rccuperncione dictorum beneticiorum inposterum habituri. 
Statuimus eciatn volumus et ordinamus, (juod . . clerici deinceps 
in canonicos dictarum ecclesiarum recipiendi et alij beneficiandi in 
ecctesijs prenolatis lempore sue recepcionis de obseruandis omnibus 
et singulis contentis in bac ordinacione corporale juramentum preslare 
Vtique teueantur. 

Jlem prouida deliberacione prehabita et consensu vnanimi ut 

tupra staluimus el inuiolabiliter obseruondum perpetuis temporibus 

ordinanius, quod nutlus clericorum ecclesiarum predictarum, presens 

lel futurus, aul . . oQicialis curie uel . . arcbidiaconorum herbi- 

olensium deinceps cluis fiat uet maneal, auljus ciuile ciuium seu 

Ctuitatis recipiat teneat uel habeat herbipo lense, aul pro tali se 

icipi aut assumi permitlat. Clerici vero nunc ciues existentes seu 

is ciuium uel ciuilatis berbipolense habentes infra mensem a 

impore date et notificacionis presencium jus ciuium ciuilatis her- episcopatus wirziburgensis. 51 

bipolensis scu ciuile quo od se resignare teneniitur absque vars. 
Si quis vero contparium fecerit, a percepcione frnctniini sui bene- 
ficij sit ipso facto suspensus. Quam suspensionis penam si per 
mensem sustinucril animo indurato , exlunc ordinarius loci pro 
tempare existens ipsum priuare beneHcijs suis que in ciuilale el 
dyocesi berbipolensi habere dinoscitur polerit et debebit, nullam 
spem regressus nd ea perpettie babittirum. 

Jtem volumus statuimus et ordinamus, quod . . clerici dictarum 
ccclesiarum pro defensione jurium consueludinum priuilegiorum et 
liberlatum arma iissunienles seu portantes, posilo quod vna cum aiijs, 
pro defensionibus predictis prelijs bellis seu confliclibus vbi eciam 
bomiues capi winerari mutulari seu occidi contigerit, quod nullus 
noslrum id ipsum dictis clericis uel alicui eorum obicere debeat in 
judicio uel extrs, uel eisdem id obicere, uel ex causis predictis eos 
aut jura ipsorum aliquatiter inpugnare. 

Nos vero . . abbates . . decani . . capitula et . . conuentus 
ecclesiarum et monasleriornm predictorum, et singule persone 
eorundem, pro nobis et noslris successoribus suprataclis sub religione 
jnramenli a nobis el quolibet nostrum corporaliter prestiti promisimus 
el promittimus iii bijs scriptis, omnia et singula preuiissa fideliter 
altendere el efTectualiler adinplere. 

tNos eciam Otlo dei gracia episcopus berbipolensis, viden- 
et cognoscentes sinceritatem fidei et oonstanciam . . prelalorum 
. . clericorum ecclesiarum et nionasleriorum prediclorum super 
ibus consuetudinibns rebus priuilegijs ac libertalibus ecclesie nostre 
in capile et in membris ac ecclesiarum predictarum et tocius . . 
cleri ciuitatis et dyocesis herbipolensis recuperandis et defen- 
dendis ab omnibus iniuriatoribus et uiolatoribus ipsorum, et specialiter 
a nostris ciuibus herbipolensibus, hijs preserlim a qnibns maxime 
per violenciam sunt ausu temerario subtracla et quasi cottidie sub- 
trahuntur, prestito corporaliter iuramento dictis . . prelalis . . clericis 
ecclesijs monasterijs et personis eorundem promisimus et promittimus 
in bijs scriptis, vt si ecclesijs monaslerijs vel personis eorundem 
presentibus el futuns aliqua iniuria dampnum seu inpedimentum data 
1 illata fuerint ex cuusis prenolatis, quod extunc nutlam ordina- 
jufBnH. IL9L jrja bt ' 
•ui. Miwa99>inM9 aistinm 

:ater>n4« «luarjun auuni. . . «Kfe Ssrcharti. 
^ '. « ) 1 * ft . abOTiai noostaiH^ pnArtHiK. m ^mnm . . o- 
MAmMnm «n«ii»i« auUnt per ■» difMaaiMMi ai ■tfa^K 
wfft^uisan 'm^rJna afasta». . . itam . . xafaolici ■■rii 
J'n«isi.s jt Hii£e. . . KatasCki c< . . cBliAf Xaaia«BB- 
t;tfii vjiieiistnai icrhipalcasiaB 
«x.4'MAiutt- •uti naioRi fartb c 
«< i|*4ntMi i£ K^trmr. sak JHMtalM afc cb cafyaciBtr fnalMfii 
rMptvt^ri ^«r liaaifaaa sca laiariiH p*H«} sca cx fmit carslcB. 
^«^««•.■■■.«^. ^oiitAt interefsc Mcbaat. ct caa pratoafrc bcara al 
f^^iMfi » 4 > r«^ifiei>:>ius infra ■etirca prixit fCvitaJm ieaa e< 
PMti^AMft <».4 *:<«ttitiir expc^re, qoalibct siiic wa. 

Aili'-i.«ii« emiB. ^o^ si ^ctonm doouBoraB ali^ais dcce4cre. 
H!%'A aiMi*. '^«1 «b«3f« in remotis partib«5 . ist ^uter iaEraari, 
«*«to«4e .tanfn nitare contigerit. qaeUbct . . ecclesia capitalaHi 
tH */.tm*!iAnh \w, <Je{>atatoniai per eos aliam ael aUos ia locaaa 
ifoA«<i«attt im in inGnnilale ant alijs cansis qailHi<aiaH{Bc oecessarijs 
yrt^fM.H Msn prepcdilorDiD aliniD ael alios eqne bonos reqnisiti 
«qtfrojc^boAt infra mensem proxime a reqnisidonis lempore sa^ 

int"ji«r <ti<:tii ecdesiji et monaslerijs et personis eamiidea 
prr,mi«irri'f< «( prr>n>iltima9 bona fide. qnod — si ipsos oel ipsa nt 
qiiftt'.'<fnf '!« pKr«on»fl eornndem singnlares sea ipsorum consangnineos 
tf.rmUitfA «I Htiiif.'iH siae ipsis dantes in genere oel in specie coa- 
iil>'<m unxiUum nel faudrem aliqnas persecaciones molestaciones ael 
)hf«:ftl«H<>A«< d«mpna uel iniarias pati conlingerit in personis sea 
rflbiifi dii[nil«tibuji personalibns olTicijs ant alijs beneGcijs qaibas- episcopatns wirziburgensis. 53 

cumque, eciam a quocumque uel quibuscumque conmunitatibus sen 
personis adhesionis prenotate — ipsos et quemlibet eorum absque 
(laropnis el expensis eorum quibuslibet iuuabimns et defendemus per 
nos . . oQiciatus amicos nostros et seruitores tolo posse. Castra 
nostra et municiones quaslibel. quas in potestate nostra habemus 
babebimiis seu habere poterimus. dictis personis et eorum cuilibet 
qni requisierint opperiemus, bona et personas ipsorum ibidem reci- 
piendo: ac ipsos inibi rouebimus defensando prout et quando indi- 
guerint vna cttm rcbus ipsorum et eorundem familia cum effectu. 

Ofliciali quoque nostri omnes et singuli, presenles et futuri, 
sub iuramentis ipsorum ab eis nobis corporaliter prestilis id ipsum 
promittenl, ecclesias monasteria personas et bona eorundem lideliter 
contra quoslibet iniuriatores molestalores eorundem et rebeUitnles 
nobis ecclesijs monasterijs et personis prenotatis defensare in persona 
et rebus, ac receptare vna cum personis et familia eorum ad csstra 
et municiones quibus presunt nomine noslro, proul de nobis superius 
est expressum, quelibet sine fraude. 

Prelerea statuimus difltnimus et ordinamus , quod dilHnilores 
ordinalores seu conpromissarij infrascripti ad hoc per reuerendum 
dominum nostrum dominum Utlonem episcopum herbipolensem 
ac nos depulali qui presenles fuerinl, uel sallem maior pars eorundem, 
videlicet domini Wolframus Pincerna thesatirariug et Alber- 
tus de Hesseburg archidiaconus herbipolens is per dominum 
. . episcopum herbipolensem et ex parte ipsius ac . . sancli 
Bnrcbardi el . . sancti Slepbani monasteriorum abbates, Ru- 
dolfus de Wertheim, Gotfridus de Nidecke, Eberbar- 
das de Hirtzhorn, et Theodricus de Maspach maioris, 
magister Bertoldus scolasticus, magisler Conradus de HaUis 
jn Uauge, magisler H einricus scolasticus, Wernherus de 
Amerhach Nouimonasterij ecclesiarum herbipolensium 
ccnonici, per predictas ecclesias monasteria capitula et conuenlus 
depulati, si qua dubia super premissis aut circa preraissa seu aliqnod 
premissorum oriri conlingiit, plenariam habeant potestalem huiusmodj 
dnbia et super eis ac ea declarandi interpretandi el addendi singulis 
idictis si quid eis vtilitate pensata visum fuerit esse necessario » Si ^r^ickm '^^ VmaJ nttn 

eMtifitrir aif < liii l> aStae iHnnB . . <b u!ciiuii& ier»ip#l*ftsis 

fcvti^ f (1 [iiiiiiliirwi MT OB aifiH nsi um. tt . . cwifcna <i 

iMii» kM AtfnMkmwm ftr <w. s ofipi&E 

Ue^ iift^Pifn» siifdi pra sw afinficK i&BBi 3« iGiK 

5M4I i^«rii Olli» 40 gracsi 

fll^^^^MMiii ii |praSflH0BS HvtKP 

ffMt ffe^ci^to iwl ct 
M fjtfrU Milrii ^fC^mcm wiq&t ms» fbrtr 

wA ^ ^ iSMlM « « Jcjcjbj . . f ifilili 
iNyj Mri oi n » MMMi el fHigsla pre^cta pro«l prescripla 
«I iMPi i^^flfai Milra m lestiaoBiai eonuiANB prescmlibBS Bppeafisse. 

flBlMi d BdBBi B8B0 doBiai It CCC qBBdrBgcsiao 4«M^]^^ 
fofle UtftiM pofl iomlmcm ^ QBasiHiodoi^li liefii fMPTM MMlio ISkU CSl tems MfWlBM»!! CZ kOC XDL 

1:544, die 15. aprilis. 

nilMrfnlii d#i Hifiehorei Ollo mit dem Grafen Heinrich yon Hennen- 
bifK iirtrf d#M Hiiryyrifen Johann und Albrecht zu Numberg gegen 
Konri4 ym HrJilUiielberg, dle Stftdte Namberg Rothenburg Winds- 

helm und Wlrsburg, wie deren VerbOndete. 

Wlr Olli von iroliii Knidon byichor ze Wirtzburk, gref Heinrich 
diir JlliKnr vun HKnnitnberg, Jobinf vndAlbreht gebrlder burggrauen episcopatus wirziburgensis. oo 

ze NSrenberg: bckennnii vnd tun kunl uirunliL-hen an disein brier nllen den ilin 
fn sehen lesen oder hdren lesen, dez wir vna durch nutz vnd schirme vnsrer IQt 
lanl vnd gfit hnben zu ein ander verbunden nilt gelflbde vnd zu den heilgon 
gesworen, vnsor ieglicher dem aiidern mil triweii zebeholfen sin wider 3en 
edeln Conraden von SIBzzelberg, vnd wider die slele Nilrenberg 
Wirtzburk Rotenburk viid Windesheim, vnd wider alle die die sich 
mit in iu disen krjeg ziehen, vmb die verbQnlnusse die sie gelan haben zu ein 
ander wider vnser wirde rrieheil ere geriht vnd rehl vnsrer 13t vnd lande in 
aller der wJse als hernach geschrlben stet. 

Zu dem erslen, were ob vnser deheiner besezzen wttrde oder in vber 
rften wolte von dem vorgnanten von Sluzzelberg vnd stelcn vnd iren 
helfem, so suln wir die andern jm zehelf kumen geriten vnd zcfilz mit allor 
vnsrer muht so wir best vnd schierst mSgen one generde vf vnser selbs kost 
vnd schaden. 

Wer auch daz vnsern deheinen ein leyglieh krieg anlref von der sacfa 
wegen als vorgeschriben slet, so sSln wir byschof Otte vnd grerHeinricb, 
d!e vorgnanten, vnser ieglicher helfen dem den der krieg aiilriH mil [SnOzik 
Riannen mil helmen. Vnii wir die vorgnanten burggrauen beide suln dem 
gelben den der krieg aiilrin auch helfen niit funnzig mannen mil helmen vf 
vnser legUchs schaden. Vnd der den der krieg anirin sol Jne die wil sie in 
tinen veslen vnd lande sin wine vnd brot geben, vnd futer ob man daz ge- 
haben roSge, one geueHe, als zilllch vnd gw&nlich ist. Vnd wes der krieg 
fst vnd kost glt, dem sol daz geding allein werden. 

Ez ist auch geredt, were daz wir ein vesten mlt ein ander gwilnnen, die 
sSIn wir brochen; ez were danne daz es vnser aller wille were daz wir sie 
gemelnclich woltcn behallen. 

GelSng aber vns an Wirtzburk, so suln wir byschofOlte der vor- 
gnant do mit lun viid lazen waz wir wotlen. 

Were aber daz wir leydinget mit der stat eeWirtzburk vm pfennjnge, 
80 suln wjr byschof Olle gen den andern herren tun daz bescheideuUch ist. 

Wer auch ob vnser deheiner ein slat oder vesten verlSr von verretnlsse 
gwalt oder von welhen sachen daz were, jn welher wis wir die dan wider 
gwunnen, die soll blyben dem herren des sie gwesl were: aber den rrumen 
an geuangen oder an andrer habe den man da gwilnne sol man leyln nach 
mannezal der gwapenlen I3t dje do by sin: vnd sol man je zwen bantzyerer 
rechen fSr einen gwapenten man. 

Wa auch vnser volk bie ein ander isl vnd frumen nJmt an geuangen 
oder wie der frum anders gnanl sie one gedjng allein, den sol rnan auch 
teyln nacb manzal gewapenler I3l, als vorgeschribeii slet, one geuerde. 

Were auch daz dje vorgnant slal Wirtzburk, die wir byschof Olte 
k^der vorgnant niit namen vzgnomen habcn, oder der Bnderii vorgnanlen slele 56 Monumenta 

dehein sich wolten ziehen vz der verbuntnAsso die sie geUnhaben, vndobauch 
Wirtzburk vnd dic andern stete vns byschof Otten vnd vnsern stift vnd 
die andern herren die ez antrift woiten iazen beiiben furbaz bie eren frieheit 
fferihten rehten vnd gwonheiten ais daz von alter biz her liumen ist, vnd vns 
daz auch versichern daz sie daz nimmer mer ffetun wolten, so suln wir sie 
zegnaden nemen vnd versprechen ais wir zereht sAllen. 

Ez ist auch geredt: were daz vnser deheins dyener oder burgere in den 
vorgnanten steten pfalburgere worden weren oder noch w&rden, vf die suln 
wir ein ander beholfen sin one geuerde als vorgeschriben stet. 

Wir sAln vnd woUen auch alle dis vorgeschriben stAck vnd artikel ge- 
triwelich vnd vnuerbrochlichen halteii ais iange biz daz die vorgnanten stele 
vnd alle dy die in disem lurieg ietz mit in sin oder noch darin kAmen alle ir 
verbuntn&sse vnd gliibde die sie getan haben ablazen gentzlich vnd gar, oder 
sich gfitlich mit yns gerihten, vnd auch vns versichern daz sie vns eweclichen 
lazen blyben bie vnsern rehten gerihten eren fricheiten vnd gwonheiten. 

Wanne auch daz were daz sie dise verbilnlniisse wider angriffen eintzellich 
oder gmeynlich, oder wider vnser reht geriht ere frieheit oder gwonheit 
trahten oder teten, besunder oder mit einander, in welher wis daz gescheh, 
so suln wir in diser vorgeschriben verbuntnusse sin vnd blyben one alie 
arglist als vorgeschriben stet. 

Ez suln auch dise verbiintn&sse alle vnser vordern eynunge vnd strickunge 
an niht krenken, noch keynerley misseheliunge machen: besunder sie sullen 
blyben in aller irre maht als sie geschehen vnd beschriben sin. 

Ynd des ze eim geziicniisse vnd waren vrkiinde haben wir alle vier vnser 
jnsigele geheizzen henken an disen brief. 

Der geben ist zer pfarrekirchen bie Swinfurt, do man zalt nach 
Cristes ffebiirt drutzehen hundert jar darnach in dem vier vnd viertzigestem 
jar, an dem nehsten donerstak nach der oster wochen. 

Qaatoor qaoram mentio factt est sigillorum fasciis membranaceis ex hoc 
docomento — quod Mircker et de Stillfried in monum. tolleran. 
vol. ni sub num. CXX pag. 117 et 118 ediderunt — suspensorum 
illa Henrici comitis ab Hennenberg et Alberti burggravii nuereubergeosis 
jam desunt. episcopatus wirziburgensis. 1344, ili6 15. aprilis. 

Ecclesia novi monasterii de suo slalu tempore discordiae inter Ottonem 
episcopum oecnon ecclesltis berbipolenses el civitatem wirzibt 
exortae salvando slatuit. Bue 

i I Jn nomine dominj amen. 

' Nos Heynricus dccanus, lolumque capitulum ecclesie noui 
monaslerij herbipolensis ad omnium quorum inlerest uel 
interesse polerit noliciam deducimus per presenles, quod nos sub 
anno dominj millesimo C°C°C' ALIIir. XVH kalendas maij, in capitulo 
ecclesie nostre capitnlariler congregoti, diligenti detiberacione pre- 
habita super recessu et ammocione noslra a ciuitate herbipolensi 
occasione discordie inlor reuerendum in Chrislo polrem et domtnum 
nostnim . . doniinum Oltonem episcopum et ecclesias herbi- 
polenses ex vna dc ciues eiusdem cinilatis parte ex allern siiborte 
nubis inminentibus , modis ut snbscribilur nobis et ecclesie noslre 
duximus prouidendum, jla videlicel slaluendo et ordinando in hijs 
scriptis, quod quiuis canoniconim ecclesie nostre prebendalus, in 
plena percepcione prebendo stie exislens, omnem porcioneni prebende 
Bue binc ad inesses proxime aiTutunis ipsum conlingentem tam in 

illco pro simulis quam in siligine pro cuneis siiigineis medio lempore 
idis quam eciam in vino nunc siniul percipere poleril et debebil, 
sane quod si et quandocumque predicta discordia inter dominum 
Toslrum episcopum ecclesias el ciues prefalos reformata fuerit et 
sedata ex tolo, vel saltem treuge diuline — videlicel sex mensium 
seu amptiores — inile fuerinU extunc quilibet canonicoruin ecclesie 
nostre predictorum infra vnius inensis spaciuni a tempore supite 
discordie cl lutHliter extinde vel Irenge inile predictBrum^ ne ecclesia 
nostra debilo diuiuorum ofTicio miserabitiler defraudetur, nisi legittimo 

ipedimenlo detenlus fuerit, ad ipsam ecclesiam nostram redire el 58 Monaineiita 

ne representaro teneatur, nalla ipsom ignorancia snper eo pMitai 
excuHante, tcmpore tamen sex sepiimanaram videlicet ad eqoitandam 
a consuetudine nobls indulio coilibet nosiram reseraato. 

Ki quis vero canonicorum nostroram predictoram infira mensem, 
spacium predictum, non venerii, et se nt prefertur non presentanerit, 
quam diu vltra absens fuerit, qualibet die sae absencie decem de- 
narios herbipolenses in reconpensam fructuum prebende sne prias 
per eum ut predicitur perceptoram ecclesie nosire solaere teneator, 
ad percepcioncm sue prebende non aliter per nos admittendns nisi 
de neglectis huiusmodi prius iuxta numeram dieram sae absende et 
estimacionem premissam ecclesie nosire plenarie faerit satisfactam. 

Ac si quis racione debitorum seu qaomodolibet aliter legittime 
ac judicialiter inpeteretur, sciat se vice suspensionis sae prebende 
decem denarios singulis diebus nomine pene incarsunim. 

Attendentes eciam, quod oiTiciati nostri — videlicet viceprepositas 
et cellerarius qui pro tempore existunt — occasione retardacionis 
tfoiucionis reddituum ad suorum oiTiciorum amministracionem perti- 
ncncium tempore prcfate discordie inpedimenta non modica sustinere 
contingit, eaproptcr eflecium formarum ipsorum et penarum earundem 
quo ad solucionem dcnariorum septimanalium et presenciarum dum- 
taxat per eos medio tempore dandorum et soluendorum, nichilominus 
vero formarum aliarum quarumcumque ecclesie nostre personarum, 
ne reatu periurij notari valeant, suspendimus in hijs scriptis, jta 
videlicet, quod, postquam discordia reformata vcl Ireuge inite fuerint 
ut prefertur, ipsi et eoruro quilibet ad solucionem omnium negle- 
ctorum et ad obscruanciam formarum suarum sub penis in eisdem 
expressis irremissibilitcr tcneantur sicut prius. 

Jn quorum omnium et singulorum premissorum [testimonium] 
sigillum nostre ecclesie ex certa nostra sciencia presentibus duximus 
appendendum. 

Cajus mentio fscta est sigillum fascia membraoacea ex his litteris quon- 
dam suspensum jam omnino abscissum est. episcopatus wirzibnrgensis. 1344, dji; 20. aprilis. 

Das Hochstifl bestimmt fiir den Fall einea Gilterverkaufes in der 1 
Summe von 1000 priind HaUer sn Riller Heinrich von Sternberk 
don Wiederhouf au3 den Belen von Hassfurt Jphofen und Kilzingen. 

WirOlle von goies gnaden byschof zeWirtzburk bekennen 
vnd lun kunl olfenlichen an disem brief: jst daz wir mil dein vesten 
riller Heinrich von Slernberk enden den kauf als er vmb vns 
vnd vnsern stift vmb lusenl pfunl haller kaulTen wil . darumb wir 
ietz mit im in rede sin, darzu auch daz capitel vnsers stiflz ze 
Wirlzburg sine gunst vnd willen geben hat. vnd were auch 
das der krieg des wir vns ielze vcrsehen abgieng vnd veraunl 
wilrde, so sprechen vnd globen wir an disem brief, dnz wir die 
sellien g&l die wir danne dcm vorgnanten von Slernberg ver- 
kaufen vmb tusent pfunt hnller als vorgescbriben ist sullcn vnd 
wollen widerkaufen vnd losen von den belen die vns vnd vnserm 
sliU in vnsern sleten Haslurt Jphouen vnd Kilzingen werden 
vnd vailen vf sant Mertins lak der nu schierst kiimt, one nlles 
geuerd. Vnd der dechanl vnd auch zwen die ellsten im capilel 
vnsers vorgnanlen stiflz sullen vnd m6gen danne ^ ist daz der 
krieg verriht wirl, in nemen von den selben beten lusenl pfunl 
haller, vnd s6ln die wenden an den vorgnanten widerkauf als vor- 
geschriben stet. 

Vnd des ze eini gezucnusse vnd vrkund ist vnser jnsigel ge- 
henket an disen hrief, der geben ist ze Wirlzburk, am dinslak 
vor sant Georien lak, do man znlt nach Cristes geburt drutzehen 
bBodert jer vnd darnach in dem vier vnd vierlzigeslem jar. Otloni« «piBcopi sigitlun 
fere prorius decidit. fBScii membrtoiice* i 
1344. dle L ■ajL 
Otto episcopas de remediia niiDUffaB dldis sdgaral Jn noinine domini amen. 

Olto dei gTBcia episcopus herbipolaiisis ad rai ■iiMnriM 
sempiternaiD. 

Ad noslnini maltonim fidedigna relido dedozil nditui, food 
nonnulli . . beredes seo fideconmissarij deranctonuD in etailato 
nostra herbipolensi et snbarbijs eiosdem ae in nonnlUB lods 
nostre dyocesis . . recloribas seo . . plebanis ecdesianm parro- 
chialium ibidem remedium onimarnm, selgeret nnlgaritar nmicii- 
palum. quod pro remedio animarum ipsoram deranctornm eisdem . . 
recloribus seu . . plebanis ab . . heredibus sen fideconmissarijs 
eorundem defunctorum dari ac solui ibidem ab aotiqao consnenit, jn 
siie salutis periculiim et ipsarum parrochialium ecclesiarnm grande 
dispcndium, licet eos nullus defectus bonorum ab ipsis defonctis 
relictorum excuset, dare seu soluere contradicant. 

Nos igilur, ex noslri pastoralis ofricij debito animarum eorundem 
ac omninm aliorum nobis subieclorum periculis necnon predjctarum 
et alianim noslre dyucesis parrochialium ecclesiarum in locis in 
qiiibus prefala consueludo eciam eb anliquo noscilur obseruata coD- 
sislencium dispendijs obuiare desiderabiliter alTectBntes, matura el 
consulta deliberacione et consilio . .prelalorum el . . capituli ecclesie 
nuslro prehabitis, consueludinem premissam ex deuocione fidelium 
inlroduclam piam ac laudabilem et seruandam fore auctoritate ordi- 
nnria dcclaramus, jpsam quoqiie consueludinem nb uniuersis et singults 
nobiH ordinario iure subieclis in locis ubi eadem consuetudo est ab 
antiquo scruala presenli statuto decernimus obseruandam, eisdem 
noHtris Hubivclis in oirtute sancte obediencie ac eciam sub pena 
Huntvncie exconmunicacionis djstrjcte precipiendo mandanles, al . . episcopalus wirziburgensis. 61 rectoribus seu . . plebanis ecclesiBrum parrochialiuni in locis illis 
ubi eadem consuetudo ut premittitur est seruala pretaclum auimarDm 
remedium^ selgerel uulgariter nuncupalum. diuerse quidem summe 
secundum diuersriatem eorundem locorum. nisi eos dereclus bonorum 
ab ipsis defunclis reliclonim excuset. jn antca pia deuocione dare 
seu soluere non obmiltant. Alioqnin conlra jpsos non soluenles 
^auius prout ius permiseril procedi poleril ulique et debebit. 

Dnlum Herbipoli. anno domini M°CCC° XLIIII", kalendis maij, 
ponli6catus uero noslri anno decimo. ndem lihri copiirani qarn LnpoMi de Bebenburg 
dicunt p«g, 469 — 471 edidimii», qui io llDe stBluli quae fFquealur notnrit: Jsli lempor 
Propler. 
ooaendo debile exequalur! B pnblictta rueront. 
)3is premisSB in- 1344, die 6. mnji. 

Beinricus diclus R5rbacli et Alheidis conjuges in Li- 
nach residentes propler causas necessarias ad hoc muventes ei 
argentes pari volo el unanimi, conscnsu pro se et heredibus suis 
coadunatis manibus justo venditionis tilulo vendunt et tradunt pro- 
curBtoribus hospilalis sancli Theodr ici herbipolensis emenlibus 
el recipienlibus pro se et hospiiali jamdicto ac infirmis in eodem 
degentibus reddilus duorum solidorum denariorum herbipolensium 
dativorum et unius pulli carnisprivialis, solvendos et praesentandos 
annis singulis in feslo beali Martini episcopi sine quolibet damno 
de et super domo area ol orto conliguis in superiori Linach 
silis an der Leingruben, ab inferiori parte cum Frilzonis 
dicti Scbullheizz orto et a superiori parte cum Alhuse von 
Aer Leingruben dotno confinalis, pro prelio duarum cum dimidia ^P Ubrarum Honumenta librarum bBllensmm, integre et complete persnlulo, et utililer con- 
verso ia necessarios qsus, dicla bona et eorum proprielatem ore 
manu et iaclu calanii ut est moris diclis emloribus penilus resig- 
nanles, ac recipienles ab ipsis pro so et lieredibus suis pro ante- 
diclis annuis redditibus inantea lenenda et jiire emphyteotico possi- 
denda, promiltenles nihiloniiniis diclis emloribus de evictione dictorum 
bonorum et propiielalis ipsorum in oninem litis eventum plene cavere, 
et facere warandiani werschaft vulgariler diclam de bonis pro- 
prtelariis secundum terrae Franc oniae consuetudinem fieri debJtam 
el consuelam. pro qua qiiidem warandia focienda el evictione cavenda 
necnon pro anledictis annuis redditibus annis singulis ut praeraitlitur 
persolvendis dant et constilunnt prncfatis emtoribus fidejussores 
insolidum Hein ricum diclum SchDrpfing etBertoldum diclum 
Butener, qiii fidejussores moniti, si praefatos . , emtores aliquod 
danmum aut impedimentiim in diclis bonis aut eorum proprielate 
seu in dictorum reddituum in loto vel in parte solutione sustinere 
contigeril, in obstagio se recipere lenebuntur, apiid publiciim hospitem 
in Lynach expensas more fidejussorio in damnum venditorum et 
herediim eorum factiiri, et deinde non exiluri lamdiii sine vara donec 
liujusmodi damnum aut impedimenlum amotum fueril penitiis el 
sublatum, et redditus praedicti tolaliter persoluti: qiiorum fidejussorum 
si aliquis cesserit vel decesseril. alium aequecertum quem dicti 
umlores acceptaverint infra mensem tunc proximum substiluere pro- 
miltentes loco ejiis : aut superstes monitus modo praemisso obstagium 
faciet donec hiijusmodi substitutio legittime compleatur; a qua 
fidejussione dictos fidcjussores promittunt indemniter liberare; re- 
nunliantes super praeniissis omnibus et singulis omni jiiris canoniri 
et civilis nuxilio quod ipsis aut heredibus contra praemissa aut aliqiiod 
uunmdem posset imposterum quomodolibet sulTragari, fraude et dolo 
penitus circumscriplis. 

Datum anno domini M'CCC'XL° quarto. in craslino ascensionis 
dominj. OtllciiitiB eiiriae herblpulens 
bnna cunrecb suipcnsum i sigilluin rascin de litUrnrom i episcopatus wirziburgensis. » 1344, dic 21. maji. 

Syfrid vom Steine beurkundet dem lloclislifle das Recht de3 Wieder- 

knufes einer jahrlichen von der Itele t.u Melralat fallenden Giilt voii 

120 Pfund Haller. 

Jch Syfrit vom Sleine der jilnger bekenne vnd vergich 
olTenlich an disem brief vnd lun kunt ellen den die in nnsehen oder 
horen lesen, daz ich oder min . . erben die zweintzig vnd hundert 
pfunt haller jerlicher gilll die der hochwirdig min gnediger herre 
ber Otle byschof ze Wirl zburii »uch mit gunst vnd verhengnlizze 
sins capitels ze Wirtzburk mir vnd minen erben vf sinen vnd 
des selben slifls giSlten cinsen vnd bete zoMelrstat verkauft vnd 
iogeenlwiirt hat vmb zwelfhundert pFunt haller, die ich ini vnd dem 
selben slift darvmb genlzlich bezalt vnd gewert han, als ich auch 
des sin vnd des seiben capilels brief vnd jnsigel darvber inne han, 
sJillen vnd wellen ich oder min erben die selben giiU dem vor- 
gnanten minem herren byschof Otlen oder sinen nachkomen . . 
byscholTen ze Wirlzburk, oder ob niht byschof do were dem 
capitel des selben stifts, oder einem oder mer tbmherren vz dem 
capitel des selben stiltz, ob sie wellen, vnd in dem selben rebt 
vnd dem slift ze nulae gehen wlder ze kaufen, wenn oder welhs 
jars mans widerkaufen wil, vmb zwelfliundert pfunl baller, daz 
vorgnant gelt, ulso doch daz der widerkaulle gescheben siillo ie 
des jars vf santPeters tak der geuellet vmb die vasnahl, viertzehen 
do vor oder vierlzehen tag darnach, vnd anders nibl. 

Vnd wie sicb der widerkaufe verzug hin ins jar lenger danne 
vierlzehen tag nach dem selben sanl Pelers tag, so solt doch mir 
oder minen erben die vorgnant haller giilt daz jar furbaz genlzlich 
geuallen vnd volgend sin. 

Vnd swenne dirr widerkaulTe geschehen ist als vorgeschriben 64 Monumenla stet, so sol die vorgnant haller guU zeMelrstol dem vorgnanlen , 
minem herren byschor Otlen vnd sim slift ze Wirlzburk von , 
mir vnd atlen minen . . erben ledig vnd loz sin. 

Vnd hieruber 7.& eim gezuknflsse vnd waren vrkunde dirr | 
vorgescbriben dinge han ich f^r mich vnd alle min erben mit minem 
jnsigel versigelt gegeben disen brief, der geben ist do man zull 
nacb Cristes geburt drlitzehen hunderl jar dar nach in dem vier 
vnd vierlzigeslen jar, an dein nehsten frytag vor den pfuigsten. Cdjds mBDtio TacU est aigillum faicia membrintcea i 
peoaum jum abijcissum esl. his lilteris m- XXV. 

1344, die 28. maji. 

Ritter Heinrich von Slernberg beurkundet dem Hocbstifle das Recht 

dos Wiederkaufes des um 1500 Plund Huller erkauften Dorfes 

Brotpacb, und den Salz der juhrlichen Bele dnselbst auf 30 Pfund 

Hailer und ein balbes Fuder Wein. 

Jch Heinrich von Sternberg ritler bekenne vnd vergihe 
f&r mich vnd alle min . . erben otTenlich an disem brief vn lun 
kunt allen den die in sehen tesen oder boren lesen: wnn der huch- 
wirdig min gnediger herre her 1 1 e byschof ze W i r l z b ur k. 
auch mit gunst willen vnd wort des capitels sins stifts zeWirtz- 
burk, mir vnd minen erben oder swem ichs gib mache oder be- 
scheide an lyb oder an tode rehl vnd redlich verkaufl hat daz dorf 
Brolpach mit allen sinen zugehurnden in dorf vud in velde vmb 
funftzehen hundert pfunt haller, als die brief mit sim vnd sins vor- 
gennnten capilels jnsigeln vcrsigelt genlzlich besagen die ich inne 
han, dez han ich mich an disem kauf fCir mich vnd alle min . . 
erben gen dem vurgonnnten mim herren hyscbof Otten vnd sim 
alift versprocheo, daz weder ich noch deheiner miner . . erben von episcopatus wirzibDrgensis. 65 bete dem vorgenanten dorf . . luten vnd gulen do selbs niht mer ze 
bete iiemen noch dar vf iht mer setzen dann ieds jars drizzig pfunt 
'laller vnd ein halp fAder wins, vnd niht mer dar ze banwyn legen. 

Vnd ich noch miner . . erben deheiner soln die selben . . 
vnd gut niht vberuaren an deheinen andern vnbillichen dingen. 

Ez J3t auch an disem kauf geredl vnd gedingt, daz min vor- 
genanler herre byschof Otte, sin . . nachkomen, oder daz capitel 
sins slifts zeWirtzburk ob niht byscbofs da were, oder einer 
oder mer . . tumherren in dem selhen capitel vnd in dem selben 
rebten daz vorgenant dorf mit alien sinen zugehorndeD vnd rehten 
als sie mir verkauft worden sin vmb mich oder min vorgenant . . 
erben vnd . . nachkomen daran mugen vnd soln sie auch wider- 
kaufen vmb funftzehen bundert pfunt haller, daz vorgeschriheQ kauf- 
gell, wann oder welhs jars sie wellen, dochalsodaz ie der wider- 
kauf geschebe yeds jars vf sanl Peters tak der do vellel vmb die 
vasnaht, viertzeben tag da vor oder vierlzeben tag darnach. Ver- 
tzng sich aber der widerkauf biz vber die viertzehen tag nach dem 
selben sanl Peters tak vngeuerlich, so sol ich vnd min . . erben 
daz selbe dorf mil allen n&tzen gAten vnd gulten die sich dann da 
von gebiirn daz jar biz vf den nebsten vorgenanten sant Peters tak 
niezzen vnd innemen. 

Vnd daz von rair vnd allen minen vorgenanlen . . erhen die 
vorgeschriben dink alle also slete blyben vnd gehallen werden, dez 
han ich mim vorgenanten herren byschof Otten vnd sim stlft ze 
Wirlzburk mit mim jnsigel versigelt geben disen brief, do man 
zalt nach Cristes geburl drulzehen hundert jar darnach in dem vier 
Tnd viertzigesten jar, am nehsten frytak nach sant Vrbans tak. SnBillam] REINRICI HILlTii De STER>BEHG hsnin memhranaceB ti 
Ktleris — qaii regesla rerum boicarBin vol. VIII pag, 16 diej 
mensis mBji Iribuunl — luspensum iDtegrum esl. ia 

l 1344, «e 26. necnon die 28. junll. 

Konrnt von Mettinsbolz und Ulrich Hiren bekunden als das Gebiet 

des Landgericbts Rothenburg fUr Acht Anleite tind niltzlicbe Gewere 

den Umfang des Furslbistums Wirzburg. Jcb Conrat von Mettinsholtz ein edelkneht vergibe vnd 
lan kAnt olTenlich mit disem brife allen litten vnd sage das vf min 
eyt, daz mir wol wizzent vnd kunt ist, vnd auch daz gesehen vnd 
gehort han bIs verre icb gedencken mag, dac man alletit gerihtet 
bat mit oht vnd mit anleit vf dem lantgeriht zu Rotenburg als 
verre daz bystum zu Wirtzeburcb g«t. 

Vnd han auch daz gehort von roime VBler seilgen vnd von 
minen altvordern, daz daz vorgenant geribt atso hor kumen sie, 
vnd aucb daz ez nyeman verdencken mdge von alten ziten. 

Des zu vrkunde der warheit gibe ich disen brif, versigelt mit 
mime jnsigel, der geben ist von Cristes gebCirt drutzehenbAndert 
jar dornoch in dem vier vnd vierzigstem jare, nn saroztage nocb 
Johannis baptiste. 

SiKillum cujus menlio facbi esl taaeia de lilteriniin ipMrum membraoi 
ooDrecta SDspcQgnm esl. Jcb Vlricb Hiren ein edel knecht vergihe vnd thnn kunt 
otfenlich allen luten vnd bekenne vnd sage vfT meinen eyt, daE mir 
wissen vnd kunt ist als icb volliclich gedencken mag bey sechcEig 
iaren dar vnder vnd daruber, daz man alle zeit gericht bat mit ocht t episcopatuB wirzibargensis. 67 mit anleite vnd mit n&czlicher gewere vfi* dem lan[ljgericbt zuRo- 
tpnburg als weile daz bistum zu Wirczburg gel, wann niBn 
auch voi- alten zeiten vff mich selbs vff ritter vff knechl vnd ander 
Ifite do selbes vor dem gerichte erclagt hat. 

Dez zu vrkunde der worheit gibe ich vorgnanter Vlrich disen 
brieff, versigellmit meim jnsigele, der geben ist am nechsten mentage 
noch sunwenden noch Cristus gepurt dreuczehen hunderl lare vnd 
in dem vier vnd vierczigsten iare. 

Sigjllum VLRICl DicU EIIREIU (PHtEHl?) fisciB ■neinbrnoacaa cx hii 
litleris — saeculo quialo decimo scriplis — e Aliu> documenli buc gpeclanlis, die 24 mensts marlii dati, aed ilidem 
Mecalo quinlo decimo scriptl, aigillo [Die IJTHRICI DiCll TVBEBER 
fisda meinbrsnBcea suspenso muaili, tenor hic est: Jch UsDS Taberer ein edel knechl vergihe vnd l3n kilnl otTen- 
lich ao diaem prieff aljen lulea, dat mir wisseD vnd kuul ist dIs ich 
kaollicheu wol gedeticken mag- wol bey achUig iaren, dai maa ellieil 
g«richt hal iQRolempurg vff dem laotg-ericbl als weyt die vier welde 
begrifTeD haben mil ocht vnd niil aDleil, 

Anch bin icb aelber oBle von gerichle do selbeat li BDleiler gebea 
•lorden vff dai lanl, vad hsn auch vinb meia selbei clage olTt anleit 
vnd anleiler geaomea. 

Vod diti allel sage ich vnd bekeane ei vlT meiaen eyt. 

Vod des allet li warem vrkSade vnd zH geiugnusse ban icti mein 
insigel getegel ao disen brieff, der gebea ial an vnser frovren aubeat 
der kiladflnKe vod Crlstus gebilrl drSctebenbunderl jare vnd dem vier 
vnd viercxlgalen jnro. xxvn. 

1344, die 30. julU. 

utter Andres Zobel Ton HeylingsfeU empr^Dgt vom Hochstirte eine 
Hube zu Lintpach als Erbburggut auf der Pesle Marienberg, 

Jch Andres, hernAndres Zobels von Heytingsfolt 
ritters Bun, bekenn offenlichen an disem brief: wan der hochwirdig I k 68 Moaumenta 

inin gnediger herre byschof Otte ze Wirtzburk von 
sins styflz wegen den bol ze Heytingsfelt. der Leschin hof 
genaiit, daruf er mir vnd minen erben sehlzik pfunt haller lu eiin 
bnrkgiit vf ginr vnd sins styfls veslen vngerr frawen berk ze 
verdyenen gegeben vnd bescbeiden hatt". nu vmb daz selb gelt. 
sechtzik pfunt haller. wider gelozt hat, vnd ich vmb die selben haller 
ein hub ze Lyutpach gelegen. die da bawet Ludwig Strolin, 
vnd gilt achlhalp malter gelreyds echt schilling pfenning vnd ein 
vasnBht hiiu, die eigen gewezl isl. rehl vnd redlich ze vrlet gekauft 
han, danimb so bekenn ich fiir mich vnd alle min erhen, der vor- 
gnanten h&he zeLinlpach ze lehen ze haben von dem vorgnanten 
minem berren byschof Otten vnd sim stift ze Wirlzburk z& 
eim burkgut vf der vorgenanlen vesten vnserr frawen berk, 
eweklich ze haben vnd auch ze verdyenen als burkguts rehl ist. 
Vnd han auch ich von dem selben hurkgiit gehult vnd geswom, 
vnd siiln aucb min erben daran nach mir da von hulden vnd sweren, 
dez vorgnanten stifts frumen ze werbeu. schaden ze warnen. vnd 
daz selbe burk gut getrewlich ze verdyenen als rehl ist. 

Vnd hierilber zii eim gezuknfiz vnd waren vrk6nde han ich 
dem vorgenanlen minem herren bischof Otten vnd siin stift ze 
Wirtzhurk mit minem jnsigel versigell gegeben disen brief, do 
man zalt nach Crists geb&rth drAtzehenhundert jar darnacb in dem 
vyer vnd vyertzgsten jare, an dem frytag nach sant Jacobs tak. 

Bfigillumj AKDRB PILII AM>RB ZOBEL HILITta rtsd» meinbranicei u 

bja liKerJB suapensum iotegrum es(. xxvm. 

1344, dle 13. septembrts. 

Das llochstirt nimnit den Juden Jakob von Ulm und seine Frau Juthe 
als Btlrger und Juden in Wirzburg auf. 

Wir Eberbarl von Rydern dechant vnd daz capitel des episcopatus wirziburgensis. 

stiftes Bu Wirtzehurg bekennen vnd lun hunl ofTenUch an disein 
brief allen den dje in sebent oder borent lesen. daz der hochwirdig 
VDser genediger herre bisschof Otte zu Wirlzeburg niit vnser 
gunst willen vnd worte dle bescheiden juden Jacob von Vlme 
vnd Jutben sin elich wirlin zu sinen burgem vnd juden enpfangen 
hat, vnd auch ire libe vod gOt vnd ire gesinde in sinen schure vnd 
schirm genomen bal, also daz er sy an iren liben vnd guten scburen 
vnd schirm sol getrewlich on geuerde Dach der brief sage die si 
von im dor vber inne haben. 

Acb sullen wir, swenne der vorgenant vnser berre nibt enisl, 
daz got longe verbiete, die selben jiiden die wil si by vnserm 
stifte zu Wlrzeburg oder in welichem dez selben stirtes slozze, 
ez si eigen oder pfant, beliben vnd sitzen wollen si vnd daz ire 
scburen vnd schirm getrewelich on alles geuerde biz an einon zu- 
kumftigen vnsern herren einen hisschof zu Wirzeburg vnd biz 
si von dem versichert werden als sis danDO bedurifen. 

Were aber daz vns duble daz wir sie also nibt bescbirmen 
mohten^ so sullen wirs in einen manden vor sagen: vnd sullen 
81 vnd dnz ire dann von vns geleiten swelichs landes si vz wollen 
VDQerzogenlich vnd od allen iren schaden als verre des vorgenan- 
len vnsers stiftes gehiet reichet. 

WolteD auch die selben juden vod vnserre styfte zieben, vnd 
bi vns nibt lenger beliben, wenne wir niht bisscbofs zu Wirze- 
burg beten, daz sullen si vns dann aucb einen manden vor sagen 
vnd kunt lun : vnd sullen wir dann sie ire gesiDde vnd daz ire 
geleiten vnuerzogeDlicb on allen iren scbaden glicherwise als bie 
vorgeschriben stat. 

Wir baben auch den selben juden die gnade getan, wenne wir 
nibl herren heten eins bisschofs zu Wirzeburg, vnd si ieman 
ansprechen oder iht schnldigen wolte, waz daz were. do fur suUen 
wir si lazzen gerichten mit ir selbes eins hanl in dem juden buch 
als reht isl. Vnd wenne si daz gelfin, so sullen si der sache ledig 
vnd fry ein, vnd sullen des von nieman vbersagt werden. 

Vnd des zQ einem vrkunde vnd sicberheit baben wir vnser J 
Jnsigel gebeiezen bencken an disen brief, der gegeben wart i 70 MoaiuMBta 

lall von Crislus gdburthe dritieheD hundeii jar dar aaeh in deai 
vior vnd viorcegestem jar, dd dem mentag naeh ynser frawen tag 
der jungem als si gebom wart 

SiftUan cigas neotio feoli ttH 
satpeoMn etl. XXDL 

1344, die 2. odohrit. 

Bertoldus dicius Hofeman etElsa azor qas propter 
necv;^:^rias ad hoc moventes et argenles pari Toto et 
amsensu pro $e el heredihas sais maaihas eoadanatis jasto ▼< 
dilionis litulo vendunt et tradanl domino Wallhero de Wisent- 
pach vicario ecclesiae herhipolensis emenli et recipenti pro 
$e et heredibus universis donalariis seu legatariis aal qaibas in Tita 
vel in morte diuLerit depulandum jus hereditarium ac aliad jas 
i{uodcttmque ipsis c\^mpelens in curia in villa B&tert sita cam 
juribus el nH(ttisilioaibus universis quaesitis el inquimdis^ qaocnoMpie 
nomine censeantttr« ab ana cnm Ikmis diclae R5nlerin el A iiim 
pdirte cum itotioais dicti Nlk&n a^5 coafinata* pro pretio 
quadra^la i{uinqtte libraram halleasittm^ inlegre per^oluto et atiliter 
coa^er^o ia neces^ariv^s asas; omaeque ju$ ipsis in ipi$a caria et 
p^rtiae&Ujb5 eju5 cv^mpeteas or^ auuiu et jacla calaou ot moris esl 
eoicon praeCalo pMtta» n^^caaales a $e e^Lpressias ab d i ca nt ac ia 
ip^um emtorem et e}a:$ heredes cum oaiai jucv ip«b in ipn 
p^flve tnuL^entaU ip^sum ia po«$$e;»ioaem praediclae cariae 
tilHt:^ jtauo»te«. 

r^.^mi^c etisua* diciam vmdilioais cvvKlractam ac oauia et 
^^i!a pnetti:<;«« irata et rata leaer^^ et aoa cvHilr:ft£KW^ vel venire 
jjnxac Ji^nK' <tuaio vipi caaceidk maaliaale:^^ $afer pnembst» oouu- 
')«i:« tfi HO^i:'^ oauii jan;« cutvHuct et ct^iits Mdtlio sptvvi ip«is anft 
.m^orim leoMiba» cvJtfira pcMOtt^a aat al^ood pcaeattj^Yom pcesMftt episcopatus wirziburgensis. 71 

in posteritin quomodolibet suffragari, fraude et dolo penitu9 circum- 
scriptis. 

Actum anno domini millesimo CCCXLmo quarlo, sabbato post 
reslom sancti Micbahelis archangeli. 

Testes hujus rei sunt: Johannes de AscbaiTenburk, mngister 
Heinricus de sancto Slephano, vicarii ecclesiae herbipolensis, Gotzo 
Edictus Hemersbeim, Hermannus de Jngelvingen. ^Edictus Hei OiTicialia curiae herbipolensis sigillum faaciB de ipsaram lillerirum n 
briDB GOnrectB BaspenBaoi magaam pBrtem decidil. XXX. 

1344, (ile 6. oclobrls. tf CoRradus Grosse scuUetus niirenbergensis coenobio kitzingensi pro 

'lospitali el capellania intra ejus septa inslaurandis jura lignorum in 

silva der Vorst dicta sibi competentia libere remitlit. 

Jn nomine domini amen. 

Quoniam. vt sucer canon testatur, bone rei dare consultum seu 
patrocinium el preseutis vite subsidium oplinere et eterne remune- 
racionis premium cernitur expeclare, ego itaque Cnnradus dictus 
G r s 3 e scultetus in Nfirenberg, zelo inspiracionis diuine et 
conlemplacione voliui aDTectns quem incessanler gero ad restnura- 
loriam jnstilucionem hospitalis cum cappella et cimiterio alijsque 
attinencijs suis debilis et consuetis jntra septa monasterij . . sancti- 
monialium in Kytzingen ordinis sancti Benedicti herbipolen- 
sis diocesis jn locis videlicet der Sal et Spytelbof wlgariter 
nuncupatis et ad hec legitime deputatis, et in Idiritaliuum etelTectiuum 
subsidium fundacionis et dotacionis buiusmodi hospitalis cnppellnnic 
aliarumque altinenciarum suarum presertim in lignis pro foco , jn 
Ini cultus augmentum et propter meritorium minislerium hospitali- 72 Honnmenta talis et atiorum piorum operum misericordie diiiina fauente clemencia 
coltidie exercilandorum ibidem , et pro salulifero remedio mee el 
meorum . . progenilorum . . successorum el . . beneractomm ani- 
marum. litulo doriacionis inler viuo9 libere legitime irreuocabilis et 
perfecte ac eciam elemodine liberalis . . sancltmoniales et monasterium 
de ({uibus predicitur rite debite publice et solempniter pro me 
meisque . . heredibus vniuersis absolui et quitaui ac quitas reddidi 
et solulas, et expresse juri raeo in hac parte renunciaui, jpsisque 
jus idem remisi ac eciam absoluendo quilando rennnciando in bijs 
scriplis remitto, videlicel quod ego uel mei . . heredes quicumque 
per nos alium seu alios direcle nel indirecte publice uel occulte abs- 
que omni vara seo fraude volumus nec debemus — sicut per cerlos 
annos hactenus nobis licuit — secare seu secari facere de silua 
dicti monaslerij der vorst wlgariler nuucupata mille jugera lig- 
norum in tolo iiel in parte nd annos ab hinc fuluros continuos 
quibus dumlaxat ipsius monasterij temporalia retinere debemus, aut 
eisdem annis in dict» silua recipere palos pro huiusmodi monaslerij 
vilibus vinearum, pro quibus jugeribus lignorum et palis si ea et 
eos secare per dictos annos voluisseraus vt potuissemus de jure 
nuslri super eo coDlraclus estimacio valoris per eosdem annos ad 
mille libras ballensium conmuniler et legaliter conputari valeret, 
Jn salislaclorinm et legitiraam reconpensam jurium et seruitulum 
hospitalis predicti in silua huiusmodi ac ad eam , videlicet quod 
homines pro tempore in eodem hospitali degenles perpetuo et licite 
possint ac debeant in futurum singuHs septimanis semel dumtaxat 
de eadem silua pro eorum necessitate pro foco cum qualuor eqnis 
ducere vnum plauslrum lignorum de trunko absque precisione qua- 
libet recipiendorum absque fraude seu vara vbi familia dicti mona- 
slerij pro eius foco solel secare et recipere sua ligna; jlem qiiod 
in eadem silua huiusmodi hospitalis . . homines possint pascere 
perpeluo sex vaccas vtiles ipsius hospilalis in pascuia jn quibus pro 
tempore solent pasci peccora munasterij memorati, jta sane quod 
«xlunc et non atias ex parle ipsius hospilalis . . pastori eiusdem 
inonnsterij altera dlmidia Ubra hallensium pro precio annis sin- 
giilts assignetur, prout eciam hec inter alia in confectia de9Up«r ■ifi^tfSua 
episcopatus wiriaibargensis. 73 

jnstrniiientis seu lilteris ipsius aionaslerj) sigilli appensione munitis 
debite contine[n]lur. 

Jnsuper presentibus recognosco, quod defensio temporalis buius- 
Riodi hospitalis ad . . dominos et . . possessores ipsius oppidi in 
Kytzingen presentes et futuros dumlaxat et quemlibet eorum in- 
solidam propler vtililatem et non ad perniciem ipsius hospitalis per- 
petuo pertinere debebit. Nullus quoque alius . . dominus pro deO^en- 
sore eiusdem hospitalis recipi seu assumi vllo vmquam tempore 

tsiae modo polerit aut debebit. 
' Prelerea pro me et . . beredibus meis firraiter spondeo et 
[tromitto, absolucionem quitacionem renunciacionem et remissionem 
ac recognicionem de quibus et vt premittitur ratas gratas et firmas 
faabere et tenere, nec conlra eas uel earum aliquara de jure uel de 
facto cum uel sine judicio publice uel occulte facere uel venire aat 
. . contrafacienti quomodolibet consentire. 

Jn cuius rei testimonium alque robur dedi pro me et . . here- 
dibus meis predicto monasterio has litteras, mei sigilli munimine 
roboratas. 

Datum anno domini millesimo CCC XLimo quarto, II nonas 
~^elobri9. 

Singulorum quorum menlio fRcta esl aigilloruii] Tasciis membrantceis et 
utroqBo harum lillerarum exempliri suspenMrain partea auperiores deci- 
daront. Exteriori ■lleriu» hirum tilteramm exemplaria pirti manus steculi sexii 
decimi iDscripsll: Lij roeder bolti jns «pilal mil rjer pTerden 
■ ngeben absque friude cl precisioDe, vnd (eebs kHe jn 

Uu«F sub iium. XXXI el XXX)V sequeutur docunenla, dle 7 neenoa 
die 30 meniis oclobris et dle 2 mensis novembris eihibits, buc con- 
ferre poteris. 1344, die 7. octobris. 

Coenobiuni kitzingense domum Sal dictam et curiam Spitelhof nun- 

cupatam inter septa siia sita pro hospitali et capellania ibidem in- 

staurandis conditionibus quibusdam adjectis concedit. 

Jn dei iioinine amen. 

t^uoniam, vl sacer canon testatur, bone rei dare consultum seu 
patrocinium el presentis vile subsidium oplinere et elerne remunera- 
cionis premium cernilur expectare, nos itaqne soror K6ngundis 
de Gyeche custos, totusque conuentus seu . . capitulum, ac omnes 
et singule . . sorores capitulares conuentus sanctimonialium mona- 
sterij in Kitzingeu, nunc regimine . . abbatisse vacantis, ordinis 
sancti Benedicli herbipolensis dyocegis ad vniuersorum tam 
presencium quam ruturorum noticiam cupimus peruenire, quod nos — 
prouide altendentes quod quodlihet monasterium tam fratrum quam 
. . sororum dicti ordinis secundum eiusdem ordinis jnstituta et iuxta 
piam et religiosam ac deuotam prisci moris seu antique cansuetudinis 
huiusmodj ordinis monasleriorum obseruanciam vnum bospitale pro 
bospitacionc el sustentacione . . pauperum seu . . debilium egenorum 
el pro exercendis erga cos ac eciom alios . . mendicanles operibus 
karitatis jn laudem cunctipotentis dci qui dat omnibus afRuenter debeat 
et soleat continere, quodque vna queque res de facili suam redeat 
in naturam, considerantes quoque purum ac deuotum atTectum pru- 
dentum virorum Cfinradi dicti Groz sculteti in Nilremberg, 
qui nostrum monBSterium predictum. quod cum suis pertinenciis fuit 
propter diuersa debitorum onera et vsurarum voraginem lamentabiUter 
deformatum jn lemporabilibus, cepit laudabiliter reformare, necnon 
Rbdgeri et Wolframi germanorum dictorum T6rel, de ipso 
loco Kitzi ngen oriundorum , ciuium herbipolensium, qni 
quidem Ires viri proiiidi et deuoti de coinmuni consensu noslriim k episcopatus wirziburgensis. 75 oiDiiiain et sinplarum. ac tractata pluries et sollempniter secDndum 
iuris exigenciam prchabito diligenli, precedenle eciam et inleruentente 
canonice consensu el auctoritale reuerendi in Chrislo pelris et domini 
Doslri graciosi domini Ottonis episcopi herbipolensis, jpsius 
monaslerij nostri euidente eciam vtilitete swadente, ad dei gloriam 
extollendam el ad diuinum cultum propagandum et sex opera miseri- 
cordie peragenda et eciam ob meritoriam honorificenciam beatorum 
Slephani prolhomarliris etLaurencij martiris leuilarum ac An- 
thonij confessoris de cerlis et propriis ipsorum, presertim germa- 
nornm predictorum. bonis reddilibus pensionibus et censibus suisque 
juribus et allinenciis descriptis pienius in lilteris autenticis super eo 
confeclis^ ac ipsorum . . trium pecuniis ad hec persoluendis ad 
presens sulTicere debenlibus proponunt el salagunt cfTicaciler et 
sullempniter de nono fundare edificare ac dotare denuo vnum hospi- 
tale ad instar seu consefpienciam prioris antiqui hospitalis ibidem 
infra septa dicfi nostri monasterij pro . . debilium et pauperum . . 
egenorum collectione bospitacione et refectione. et vnam capellam 
cum cymiterio pro sepultura huiusmodi . . decumbencium et . . 
moriencium ibidem, necnon vnam perpetuam prebendam congruam 
et decenlem pro vno . . sacerdote qui in huiusmodi bospitalis cappella 
diuina celebret olficia et . . Jnfirmis ac . . familiaribus domesticis 
ipsius hospitalis ecclesiastica sacramenta ministret — propterea nostram 
aulam seu domum qne wlgo Sal dicilur jn quantum protenditur ab 
sngulo coquine abbacie dicti monasterij circa eandem coquinam vsque 
ad plateam publicam versus ciuitateni herbipolen se m et a dicla 
coqnina vsque nd cappellam santiAndree apostoli ibidem el eciam 
in totali lalitudine vt apparet. voa cum cellario custodie ipsius 
monasterij ibi sito. necnon tolam cnriam nostram wlgo ab antiquo 
diclam Spitelhof secundum longiludinem el latitudinem vt apparet 
videlicet a dicla domo que Sal dicitur vsque ad viam publicam 
versus opidum Kilzingen et vgque ad viam publicam qua itur 
ad dictam ciuilatem herbipolen>>em , que domus et curia sile 
sunl infra sepia nostri monasterij prelibati, rem quidem non nouara 
neque insolitam in hac parte aggrediendo, cum assensu decreto 
_auctorilate et collaudacione venerabilis domini 1 1 o n i s episcopi 

10* p 76 Honumenla meniorati, pluribns qnippe et sollempnibus secundum Juris exigenciam 
troctatibuit et rleliberacionibus ac consensibus per nos omnes el 
siniTulas conuentunliter et capitulariter canonice et diligenler pre- 
habitis super eo, ad reslaurandum videlicet seu renouandum ac 
meliorandum huiusmodt hospitale, necnon fitndandum seu instauran- 
dum cuppellaniam cum sepultura inibi vt prefertur pro euidente 
vtilitate eiusdem monasterij nostri tytulo legilime pie et laudabilis 
donocionis irreuocabilis ac perfecte pro nobis et . . succedentibus 
nobis omnibus et singulis ac noslrum et huiusmodi succedencium 
necnon nostre . . abbatisse fulure ac ipsius monasterij nostri nomini- 
bus Hle et dcbile dedimus donauimus deputauimus et tradidimus, ac 
eciam donando et tradendo in hiis scriptis canonice deputamus, cum 
umnibus et singulis que infra prediclos conlinenlur confines vel 
slios diqui forent, accessibus quoque et egressibus transilibus ac 
reditibus suis ciim omnibus et singulis que habent supra vel infra 
seu intra se in integrum, omnique iure et aclione vsu seu requi- 
sicioue nobis et prediclo monasterio ex eis vel pro eis bonis seu 
rehu!t aut ipsis rebus aut ex qualibet earum raodo aliquo pertinenle, 
iid fundandiim ediiicandum reslaurandum seu instaurandum dolandum 
et instituendum ibidem cappellam et campanile cum duabus paruis 
campanis et cymiterio ac hospitale cum edificiis necessariis et com- 
modosis inlra scpla ipsius hospitalis dumlaxat pro . . pauperibas et 
. . dobilibus colligendis et reficiendis cum aliis personis tam . . 
cloricis quam . . luycis, proul eisdem tribus fundatoribus et . . do- 
laloribiis nd laudem diuinam secundum suum posse absque predicti 
monasterij preiudicio videbitur expedire. 

Prelerea vt snpra eciam nominibus predictis donando ad buius- 
modi liospilalts et cappellanie necessitatem et vlililatem legitime 
constituimus dcputamus et assignamus in monasterio prelibato et in 
silua seu nemore nostru dicto kitxinger vorst jura et seruilutes 
infrascriplas: videlicel quod — ciim huiusmodj hospitale per ipsos 
in domo et curia predictis restauralum fundatum dotatum el per loci 
dyocesanum canontce institutum fuerit — lunc homines in ipso 
hospilali degentes deheont el perpeluo possint singulis seplimanis 
semel dumlaxnt de dlclo nemoro pro sua necessilale pro foco cum 
episcopatos wirzibnrgensis. 77 

qQBloor eqais dacere vnum plauslrum lignorum de Irunco absqne 
prectsioue qualibet recipiendorum sine dolo seu vara in loco in quo 
ao3 solemus per noslrHm familiam secare pro foco et accipere 
noslra ligna; jtem quod in eodem nemore possint pascere perpetuo 
sex vaccas vliles in pascuis in quibus solenl peccora pasci nostra. 
jta sane quod extunc et non alias exparle ipsius hospitalis noslro 
. . paslori alteradimidia libra hallensium annis singulls pro precto as- 
sigDetur. 

Jtem in premissis debite est adiectum, quod stillicidia cadencia 
de predicla domo queSal dicilur et eciam nliis domibus ediGcandis 
pro hospitali el personis suis ibldem necessariis versus curiam nbbacie 
ibidem et monasterinm memoralum perpeluo flitere ac cadere debeanl 
versus ipsum monnslerium, et non debeanl impediri. Et quod possitlt 
versus curiam ipsius abbacie fieri feneslre pro csppella huiusmodi 
hospilalis dunitaxal. Jtem quod . . homines hospitalis huiusmodi 
babere debeant vnam januam de ipsa domo que Sal dicilur versus 
diclum monaslerium . quam ipsi die vel nocle ad placilum eorum 
possint claudere ac eciam aperire. Jlem quod riuus lliiens per idem 
moDaslerium possit duci singulis septimanis sallem per vnam noctem 
per homines hospitalis ad hospilale huiusmodi secundum necessitalem. 
prout eis videbitur expedire. 

Ad quas omnes et singulas seruilutes per nos vl prenolatur 
constitutas nos nominibus quibus supra presentibus obiigamus. 

Fro quibns domo cellario curia et omnibus ac singulis iuribus 
et seraitatibus prenolatis el in salisfaclorlam debitam et condignam 
reconpensam earundem predicti duu fralres . . fundatores et . . 
dotatores et quilibet eorum in solidum pro se et suis . . heredibus, 
saluis eciam nichilominus promocionibus quas ab ipsis . . fundaturibus 
adhuc cottidte conGdenler speranms, promiserunl et debent eciam 
per fidem cuiuslihel ipsorntn duorum . . fratrum nomine iuramenti 
prestilam super eo ex causa donacionis jnter viuos irreuocabilis el 
perfecle ac eciam elemosine pie et laudabilis quanlocius dare et 
pagare nobis ac dicto monasterio noslro in pecunia parala quingentas 
libras hallensiuni dalluorum pro vna domo in opido Kitzingen 
edificandfl et . . mercatoribtis locanda pro certo censu annuo vel 78 Montiinenta 

alio Tsu perpetuo nobis ad noslrum refectorium perpetue minislrando, 
necnon eciam aiiud equebonum cellarium intra septa eiusdem mona- 
slerij in reconpensam ipsius monasterij cuslodie cellarij supradicli 
quantocius edificare ip^orum laboribus et expensis, necnon eciam 
efitcaciter ordinare alias ducentas libras hallensium quanlocius dari 
et pagari in melioracionem hospitnlis eiusdem. 

Jnsuper prediclus Cflnradus scuUelus in Nflremberg pre- 
missorum contemplacione nos et nostrum monaslerium predicluni 
absoluit ct solulag reddidit, el expresse iuri suo renunciauit, nobis- 
qne et monaslerio memoralo remisit pro se et suis heredibus vnt- 
uersis, quod non wU nec debet secare de nemore seu silua nostra 
predicta ad annos continuos quibus ipse scullelus suique heredes 
temporalia predicti monaslerii retinere debebunt millejugera lignorum, 
nec eciam ibidem secare el recipere palos pro nostrarum vilibus 
vinearum. pro quibus jugeribus lignorum et palis per eum secandis 
ad huc per eosdem annos estimacio valoris ad mtlle libras hallen~ 
sium compulari valeret. 

Detensio aulem temporalis huiusmodi hospitalis ad . . dominos 
et . . possessores ipsius opidi in Kitzingen presentes et futuros 
dumlaxat et quemlibel eorum in solidum propter vtilitatem et non 
ad perniciem ipsius hospitalis perpeluo pertinere debebit. NuUus 
quoque alius . . dominus pro defensore elusdem hospilalis recipt 
seu assumi vllo vnquam tempore siue modo poterit aut debebit. 

Cum itaque premissa nobis et monasterio predicto summe vlilia 
rapatemos, promisimus bona fide eciam nominibus quibus supra . . 
Iribus . . fundaloribus el dolntoribus prenolatis pro se et nomine 
huiusmodi bospilRUs et cappellanie et pro ipsis stipulanlihus. qos 
premissa omnia el singula perpeluo grata rala el firma habere ac 
tenere, et non contrafacere vel venire per nos aliam seu alias 
personas aliquaU cnusa ingenio sludio vel ceutela de iure vel de 
faclo cum vel sine iudicio ecclesiastico vel mundano. neque eisdem 
. . fundsloribus et dolatoribus aut alicui eorum nec ipsi hospitali 
cum per eos fnndatum fuerit et dotatum super domo cellario curia 
juribus seu seruitulibus premissis suisve perlinenciis Utem seu con- 
trouersiam mouere nec inferre neque inferenti consentire, nec vllo ^" vnquam episcopalaa mrziburgensis. 79 vnquam tempore seu modo aliqaid facere per quod id premissis 
posset eis aliquod preiudicium generari: sed premissa omnia et sid- 
gula cum omnibus pertinenciis eis ac eciam ipsi hospitali et cappelianie 
tam in proprielate quam possessione ab omni persona el vniuersitate 
seu . . collegio legilime defendere disbrigare auclorizare ac eciam 
expedire nostris sumptibus et expensis. et ipsos in prescriplis facere 
pociores; renunrianles expresse nominibni^ quibus supra escepcioni 
doti mali, in faclum actioni, beneficio in integrum restilucionis, 
excepcioni non facle reconpense prelacte, et auxilio . cirumvenlis 
quidem vltra dimidiam iusle seu eque eslimacionis in premissis quo- 
modolibet competenli, donanles prediclis nominibus eis ex certa 
sctencia irreuocabililer et perfecle quod res iura et seruitutes pre- 
misse nunc valent phis prelacle reconpense vnloie aut in futurum 
valebunl. Et generaliter renunciamus nominibus quibits supra omni 
auxilio iuris cenonici et ciullis aut consuetudinis necnon stalutorum 
prouincialium ac synodalium per quod premissa vel aliquod eorundem 
pussent impugnari vel modo aljquo viciari. 

Promisimus eciam noniinibus quibus suprn per fidem nostram 
pro nobis el . . succedenlibus nobis, quod dictum hospilale cum 
fundatum fueril cnm cappella aliisque suis pertinenciis vt preferlur 
non debenius in premissig vel aliquibus aliis altinenciis suis vniuersis 
vllo vnquam lempore impedire. sed pucius nostris vjribus etTIceciter 
el fauorabililer promouere. 

Damus insuper nominibus quibus supra prelibalis . . fundatoribus 
et . . dolaloribus et cuilibet ipsorum expressam plenam et liberam 
licenciam poleslalem et auctoritalem . se exnunc intromillendi de 
domo dicla Sal cum suo cellnrio et curia dicln Spitel hof supra- 
diclis, et ibidem slatim ediBcandi et reslaurandi fundandi ac dotandi 
cappellam cum campanili el dunbus campanis paruis el cymiterio ac 
bospilale pro . . debilibus el . . pauperibus colligendis el aliis pera- 
gendis que circa diuinum el hospilalitalis officium fuerint opportuna. 

Promisimus eciain prediclis nominibns per fidem nostram. quod 
omnia et singula suprascripta, quantocius dominam . . abbatissam 
habuerinius confirmatam. vna cum eadein domina nostra . . abbatissa 
premi&sa omnia el singula ratificare etgraliricare dehenle quantuciua I 80 UonnnieQta velimus innouando raliGcare ac eciam approbare, necnon cod9M» 
et auctoritate domini nostri episcopi prenotali ordinare redigi in 
publicam formam sub ipsius domini nostri episcopi et domine . . 
abbalisse eiusdem ac noslro sigillis metior' modo et forma ac slylo 
iuridico et consuelo secundum consilium . . periloram in jure qood 
magis firma valeant permanere. 

Jn quorum omnium el singulorum premissoram testimonium et 
euidenciam firmiorem noslri conuentus sigillum ex cerla sciencta 
nostra presentibus est appensum. 

Et nos Otto dei gracia episcopus berbipolensis anledictus, 
euidentem vtititatem in prescriplis dicti monasterij considerantes., et 
maxime quia . . fundatores et . . dotalores predicli deo deuoU 
prefatum monasterium valent suis consiliis et auxiliis eciam amplius 
vtililer promouere nc eciam plenius reformare^ recognoscimus publice 
in biis scriptis omnia et singula prescripta nostri consensu decreto 
et auctoritate ordinaria ac collaudacione fore incepta et eciam ter- 
minata. Jpsaque auctorizando presentibus approbamus. Et damus 
. . fundatoribus et . . dolatoribus anlediclis plenam el liberam po- 
testatem statim incipiendi fundacionem restauracionem et ediGcacionem 
buiusmodj cappelle cymiterij el hospitalis, pront superius est ex- 
pressum. Jn cuius ret lestimonium sigillum noslrum presentibus 
duximus appendendum. 

Datum anno domtni millesimo Irecentesimo quadragesimo quarto, 
nonis octobris. 

Bini quorum mealio heU esl «igilla Hlis aericie coloris rubri et viriilis 
e Iribus baram litterarum exemplaribDs suspetiM in dDobu* saperinnl, led 
iD teroio illud episcopi ■bicisium eat, 

ODOd lab nuDi. XXX pig.7i — 73 edidirouB dncumentDnj, necuon quM 
*ub nam. XXXIV sequeatar lillerie, die 30 (nensia oclobris el die 2 
uenii* no*«mbm eihibitne, hnc coarerri poterunl. i-y . . - . . episcopatas wirsibargensis. 81 xxxn. 

1344, dJe 19. octobris. 

Wir Ludowig von gotes genaden rSmischer keiser ze allen 
ziten merer des reichs bechennen offenlichen mit disem brief, das 
wir nach vleizziger bet des erwirdigen 1 1 e n bischofs ze W i r t z- 
bnrg siner vnd sins stiftes stat Meiningen vnd . . den bnrgem 
daselben alle die fryheit reht geriht vnd gewonheit geben haben 
vnd geben auch mit disem brief die vnser vnd des reichs stat 
Swynfflrt vnd . . die barger da selben von rSmischen kvnigen 
vnd keisem vnsern voruam herbraht habent. 

Vnd dar vber ze vrchunde geben wir in mit ^nserm keiser- 
lichen jnsigel versigelten disen brief, der geben ist ze W i r t z b u r g, 
an dinstag nach sant Gallen tag, nach Cristes geb&rt dratzehenhundert 
jare damach in dem vier vnd viertzigsten iare, jn dem dreizzigosten 
jare vnsers reichs, vnd in dem sibenzehenden des keisertflms. 

Ladoyici imperatoris 8i^*llDm qaod dicant majestatis, cojas tergo ejas 
aecretam impressam eat, filia aericia rabri et viridia coloram ez hoo 
privilegio aospensum eat. xxxm. 

1344, die 19. octobris. 

Aussdhnang des Bischofes Otto und der Geistlichkeit von Wirzburg 

mit der Stadt. 

Jn gotes namen amen. 

Wir Otte von gotes gnaden bischoff zu Wirtzburg, vnd 
wir die burger arm vnd reich gemeinlich da selbs zuWirtzburg 

■m. B«1c toI. XLI. noT. cell. XIV. 1 1 ^2 Vlff 
m Wirtxkvr^ 

OA f«erce cl rocfcxx ftdl 

Barckarc t.:4 Seckezd*rf 

beizz ze Ncrx^erf rvisi 

wiUeii aiuatizrLcSief 

macfat faaben. Vb^ JAfefi 

an disen brief ss rrc^xa^ 

worte her nadi fesc^^ 

Vnd wir TorzuBter Otte 

anch. daz wir Tersprocbea Tvd 

alle stiflt gemeinclicfa zn Wirtzbnrg . 

sullen stet halten on alies 

Jn gotes 

Kant §ei allea M AzTcnaacB. te wirBvrckard 
vonSeckendorf ritler TvdCnnral derGross sckali* 
faeizz zu Narnberg eiBmilifclick Tnd mii wolbedakteai 
mjit zwiscfaen dem hodiwirdigefli berrer. biscbof Ollen 
zu Wirtzharg ainseit Tnd seinen bargem Tnd der stat 
zuWirtzbarg anderseit ain gantz Tnd laater freanlschaft 
vnd rihtigung getaidingt Tnd gemacfat faaben Tmb alle 
stozz vnd auflefiff di zwischen in biz her gewesen seinl. 
Des ersten. daz die burger Tnd die slat znWirts- 
burg gemainlich bekennen. daz der Torgnant herr bischof 
1 1 e ir rehter faerre sei. wann si im des gefaaldet Tnd ge- 
sworen faabeny im als getrew' vnd als gewer ze sein als leot 
irem refaten herren durcfa refat sein sullen. vnd seinen 
schaden warnen vnd seinen frumen werben. vnd seinen 
furstenlichen gewalt hegen, vnd seine geriht furdem ge- 
trew*lich on geuerd. 

Vnd er sol auch si her wider schauren vnd schirmen 
an allen iren rehten getrewlich on geuerd. 

Auch bekennen wir di burger zu Wirtzburg, daz 
wir vnsern genedigen faerren den bischof zu Wirtz- 
burg an seiner herrschaft, an seinen gerihten gaistiich episcopatas wirEibDrgeDsis. 63 

vnd werltlichen, vnd auch an dez bischofs ral auf dein 
sal waz di zu ral werden als von alter her chomen ist 
mit den di dar zu gehorcn, daz man dax von dez biachofs 
wegen gebielen sol, vnd dar an nibt irren sutlen mit 
cheinen sachen noch mit dheinem gebot do von di vor- 
gnanl herrschaft oder geriht oder der rat dez bischofs 
vf dem sal gekrencht miSg werden on geuerd. 

Auch suUen die burger bei allen iren rehlen frei- 
heiten vnd guten gewonheiten beleiben in der stat als 9i 
von alter her chomen sint vnd des si briefbaben. NVer 
aber daz daz man durch frides willen newer slraf hedorft 
an auz gebieten oder an solchen sachen do von fride 
vnd gemach chomen moht, daz sullen si bringen an den 
bischof: der sol in dar zu beholfen sein daz daz gereh- 
tigclich volbraht werd on geuerd. 

Auch swem ein hischof oder sein lanlribter oder 
sein schuitheizz von seinen wegen gelail gibt zu Wirtz- 
burg, daz suUen die burger stet halten als ez von alter 
her cbonien ist on geuerd. 

Ez sol auch der bischof di sehs stiffte vnd di pfaff- 
beit di dorzu gehorent hei allen iren freiheiten rehten 
vnd guten gewonbeiten beleiben als von alter ber 
komen ist. 

Also suUen auch di burger vnd die stat zuWirtz- 
b u r g geraeinlich bei aUen iren freiheiten rehten vnd 
guten gewonheiten beleiben als auch von aUer her 
chomen ist. 

Auch sullen diehurger iren herren den bischof furdem 
vnd niht hindern an seinen rehten an denjuden zu Wirtz- 
burg, vnd gullen im auch di juden helfen schauren vnd 
schirraen on geuerde. 

Swer auch burger wirt zu Wirtzhurch, der sol 

bulden vnd sweren dem bischof zu Wirlzburg, vnd 

im do von fumf scbilling haller geben als von aUer her 

cbomen ist. Aber man sol nimand zu ainem burger en- 

11* phhfB der na |Mb ii^ «dv iifM M, « 

rcchraler anptMM iit. miiKrftmtaMmititi 

uros bisrfaof l i4fc«- 

Sw«r aacfc irit nril hite iM vf i 

deo «ndeBMi m itm Mrckt, «dv kiMta lUh ndar 

kalharten. «Is te vva dtv ' ' 

di bjirfer tob Wirlibarf ) 

geaerde. 

Anrh sol mam dM maa 

holn halles TBdbMldlM ris *■ TaBillcrhrd 
Anch snlles £e bvfcr tm Wirlsbirg i 

faanse[s] d^-asUeAl, aBpOnl, i ~ 

Kiminerleat potBcr. schroter, ' 

di di gehoren ia aiBS biscfcols tob Wirlibarf • 

vod hof. md aach di tob aller dar cia gefreyt smu fmd 
aach der stifl\e xb Wirlsbar^ baBSgeBOtiea. aaptle&l, 
dy*ner. vnd aoch di TorgDanteB alle bei iren freiheiteB vnd 
rehteq beleiben laizen on generde als si Ton alter her 
cbomen seio. 

Anch sallen die borger vonWirtEbQrg alle pfaSen 
vnd sliffle kd Wirtxbur^ ir leib ir gfil ir gesinde vnd 
ancb ir getraid lazzen vz vnd in f&ren md varen zn 
Wirtibarch vngehindert von iren wegen md xn sotaner 
tagezit daz di stat daran bewart sei md cheinen schaden 
do von neme on generd. ez wer danne dax der bischof 
za Wirtzbnrg mit rat der stiOte md der bnrger da 
selbs ains andem za rat wnrden vmbe daz gelraid vz 
ze faren mit saichen als daz von aller ber chomen ist. 

Wir lazzea auch dem biscfaof. dem sli&te, den bnrgem, 
vnd der stat zn Wirtzbnrg ir brief di si beiderseit 
haben beleiben vnaerteidingt on den brief vmbe daz ge- 
traid vs vnd ein zu fnren zu Wirtzborg. 

Anch ist gerette vmb die pefi. Oez erslen vmbe die 
zwen l&rn in dem KAnnbach md vmbe den graben 
anf der Schotlen anger, do sullen si an precbea episcopatas wirzibnrgensis. 85 vnd machen als wir si heizzen. Auch sol man alle pe& 
vf den closlern nbtun, on als vil waz vf der clostermaar 
gepawen ist daz zu der stalmaAr niht gebSrt. daz sullen 
si lazzen den closlern, also daz sich des di bnrger niht 
an nemen daz ez ir sei. 

Auch ob man den clfistern darcb ir eigen schedlichen 
gegraben het in disem vilafltT, daz sol man in ablegen 
nach zweyer mann' rat als bescheidenlich ist on geuerd. 
Hohten aber die zwen dar vmbe niht vberain chomen, 
so sullen wir in den drilteu dar zu geben. 

Wann"' auch dle burger zu Wirtzburch di stiffte 
furdern suUen an iren geribten, als in irr hnld stet, so 
sol man auch der selben gerihte reht nach volgen mil 
dem gerihle als dann ertailt wirt, on an di stet di des 
billicben vber haben sullen sein von solchen freisetden 
di billich vnd von rebt besten sullen. 

Auch sol vnser vorgnanler berre der biscbof, vnd 
sein pfaObeit zu Wirlzburg, vnd die burger gemein- 
lich der slal zu Wirtzburg vf dise vorgeschriben rede 
vnd teiding lauterlicb gesint sein on all argliste, vud sol 
ain lauter ganlz* freuntschaft sein v/nbe alle di sache di 
8ich biz her vf disen ta^ vergangen haben., daz si daz 
furbaz nimmer mer zu vbel gedencken sullen. Vnd sullen 
enander beholfen vnd geraten sein on allerslaht geuerde, 
als si ir Irewe vesligclich dar vber geben haben. 

Vnd daz daz also stet vnd vnzerbrochen beleib, dar 

vber geben wir in disen brieff, versigelten mit vnsrer 

beider jnsigetn di wir gehangen baben zu vnsers vor- 

gnanten herren bischofs Olten zuWirtzburg vnd der 

burger vnd der slat da selbs jnsigelen di auch dar an hangent. 

Der gehen ist zu WirtzbGrg. an dem nehsten eritag nach 

ni Gallen lag. von Cristes geburt dreutzehen hundert iar vnd in 

1 vir vnd virtzigstem jar. 

QuBtuor qnorum meDtio (acta crt ligilti [Mciil mfmbnnflceis ex boc 
dorumento «uspeoRi SDDt. 86 Honamenta XXXIV. 

1344, dle 30. ociobris nccnon die 2. novembris. 

Intra septa coenobii kitzingensis hospitale cum capella ad ipsum 
pertinenle necnon capellania curata instituitur. 

1. 

Jn nomine domini amen. 

Otto dei gracia episcopus herbipolensis tenore presencium 
. . perceptoribus recongnoscimus et patefacimus vniuersis, quod di- 
lecti in Christo deuoti et discreti viri Rudgerus et Wolframus 
dicti Tufele, ciues ciuitatis nostre herbipolensis, germani, de 
oppido Kitzingen oriundi, desiderabiliter affectantes gracia sibi 
inspirante diuina temporalia bona pro celestibus conmutare, jn hoc 
prouide attendendo quod celestis altitudo consilij alta et ineffabili 
prouidencia cuncta swauiter disponens non absque ordinacione recti 
judicij quosdam in huius vite transitu habundare quosdam vero 
rebus temporalibus voluit indigere, vt sic diuites ipsi subueniendo 
miseris et egentibus adimpleant legem Christi qua iubemur proximos 
diligere et alter alterius onera supportare, sic quoque merendo 
facilius diuites adiuti humilibus precibus . . pauperum gaudia asse- 
qui valeant sempiterna: o quam salubris siquidem est egenorum 
subuencio que dum in presenti malo proximis satagit subuenire a 
malis perpetuis liberari meretur prophete testimonio sic dicentis: 

beatus qui intelligit super egenum et pauperem: jn die 

mala eum dominus liberabit, 
quod et ipsa testatur veritas in Hatheo, sic dicens: 

beati misericordes, quoniam et ipsi misericordiam conse- 

quentur, 
et hoc ipsum idem ewangelista alibi exponit euidencius , sic 
dicendo : episcDpatu9 wirziburgensis. 87 venite benedicLi patris mei, possidete paratum vobis reg- 
num a constitucione uiundi. Esuriui enim, et dedistis 
michi manducare. Siliui, et dedistis micbi bibere. Jnfirmus 
eram, et visitastis me: nudus, et operuistis me. Pere- 
grinus , et recepistis me. Jn carcere eciam, et visi- 
tastis me, 

' sibi hec fieri asserens dum hec suis minimig — hoc est . . 
pauperibus et miseris — impenduntur: animaduertenles eciam quod 
in hospitalitate . . pauperum jntirmorum hec saluberrima pietaljs et 
misericordie opera ipsi Christo in suis minimis pauperibus vt pre- 
fertur deuociori studio adimplentur : jbi enim panis esurienti fran- 
gitur, potus sitienti porrigilur, nndus veslitur, jnGmus coDsolatur, 
peregrinus exut et debilis bospitatur et in opportuno cubiculo collo- 
catur, jbt quoque v&riis angustiati miserijs per curiDsam diligentis 
solercie ac trequentis ministerij sollicitudinem quasi de carcere libe- 
rantur ; jnsuper eciam atlendentes predictum in Kitzingen oppidum 
nostre ecclesie et dyocesis in niagno et cotlidiano transilu gencium 
situatum diuina dispunenle prouidencia niultitudine populi lam jnco- 
larum quam accolarum crebrescente cotlidie augmentari propter 
ipsius loci decenciam oporlunam, quapropter eciam hospitalitas 
ibidem cotlidiano indiget incremento ; preterea recongnoscendo pen- 
santes quod diuina misericordia que lacultates ipsorum temporales 
graciose satis multipliciter augmenlauit hec lotigeuis temporibus fa- 
cienda et adimplenda ipsorum conscienciis diuinitus inspirauil, proul 
ipsi coram nobis fatebantur deuole; propterea ijdem Rudgerus 
et Wolfraraus el quilibet eorundem pro ae el suis . . heredibus 
quibuscumque tam presentibus quam fuluris sponle et ipsorura mera 
ac pura liberalilate el gracia, non vi dolo melu seu suggestione 
siue circumuencione quacumque ad hec inducli. pro suarum et suo- 
rum . . progenilorum ac . . successorum necnon . . benefaclorum 
aDimarum remedio salutari, ac eciam ad diuini cultus augmentum, 
et ob frequenciam salutiferi ministerij et exercicij pielatis el miseri- 
cordie operum prefatorum, de auclorizabili assensu et collaudacione 
nostris, jpsorum proprios fundos bona-Ct allodia redditus atque cen- 
sns infra plene descriptos cum vniuersis et ainguiis appendiciia 88 Monnmenta 

jaribus et perlinenciis suis quesitis et inquirendis, quibuscumque 
nominibus censeantur, cum vniuersis eciam et singulis jnstrumentis 
et litteris que et quas desuper ipsi habent, domino nostro Jesu 
Christo creatori et saluatori cunctorum et Christi pauperibus qui pro 
tempore in hospitali deguerint seu fuerint infrascripto ac hospitali 
eidem jn puram et perpetuam elemosinam fundacionem et dotacionem 
restaurandi ac instaurandi hospitalis ad instar seu consequenciam 
prioris antiqui hospitalis, necnon cappelle cum cymiterio pro ibidem 
. . decumbencium sepultura, ac eciam perpetue prebende congrue 
et decentis perpetui et ecclesiastici beneficij pro . . sacerdote in 
huiusmodi hospitalis cappella diuina officia celebrare ac . . jnfirmis 
ac . . domesticis ipsius hospitalis ecclesiastica sacramenta ministrare 
debente, jnstituendarum siquidem debite per nos auctoritate ordi- 
naria jn laudem et ob honorificenciam meritoriam cunctipotentis dei 
et sanctorum Stephani prothomartiris et Laurencij martiris 
leuitarum ac Anthonij confessoris jntra septa videlicet mona- 
sterii . . sanctimonialium ibidem in Kitzingen ordinis sancti 
Benedicti jn curia eiusdem monasterii ab antiquo Spitelhof nun- 
cupata ac in domo ipsius monasterii que wlgo S a 1 dicitur jn quan- 
tum protenditur ab angulo coquine abbacie ibidem circa eandem 
coquinam vsque ad plateam publicam versus dictam ciuitatem nostram 
herbipolensem et a dicta coquina vsque ad capellam sancti 
Andree apostoli secundum totales ipsarum domus et curie longi- 
tudines et latitudines ac circumferencias vt apparet pura quidem per- 
petua et irreuocabili ac perfecta jnter viuos donacione sub modis 
formis condicionibus retencionibus et ordinacionibus infratactis ac 
eciam in huiusmodi hospitalis et cappellanie jnstitucionis et confir- 
macionis litteris nostris plenius exprimendis meliori quippe modo 
et forma quibus de iure seu consuetudine potuerunt coram nobis 
et . . notario publico ac . . testibus infrascriptis, jnterueniente eciam 
legitime insinuacione nostra judiciaria tam ecclesiastica quam eciam 
seculari propter excessum et in excessu summe seu excessiuo va- 
lore quingentorum aureorum in huiusmodi donacionis bonis secun- 
dum juris exigenciam interuenire debente, rite dederunt donauerunt 
concesserunt tribuerunt et tradiderunt ac eciam assignauerunt, ac episcopatus wirziburgensis. t in hiis scriplis sic donando et tradendo resignant, nobis quo- 
»t . . notario publico infrascripto legitime slipulantibus et re- 
ientibus vice et nomine hospilali^ et . . pauperum predictorum 
■ipto ipsis oinne Jus dominij directi et vlilis ac quodlibet aliud jus 
^itum et inquirendum, quocumque nomine censeatur, quod ipsis 
I fundatoribus ac . . dotaloribus seu cuiuis eorum in huiusmodj 
lis bonis allodiis reddilibus alque censibus suisque pertinenciis 
^attctis et inlra plenius descriplis vel ad ea seu quodlibet eorun- 
1 conpetit quouismodo abdicando rite et plene a se ipsis et quo- 
"tris eorum suisque . . keredibus vniuersis et pro ipsis ore manu et 
calamo vt iuris ac muris est sollempniter resignaruut Jn proprielatem 

(possessionem ac jura buiusmodi bospitalis et . - pauperum, Jdem 
omne donntum abdicntum et resignatum vt prefertur plenissioie 
debile transferendo. 
Jnsuper ijdem Rudgerus et Wolframus et quiuis eorum 
se et suis . . heredibus quibuscunique nobis quidem et . . no- 
o publicu subscripto nomine quo supra slipulantibus et recipien- 
is, preslila a quouis eorum fide manuali vice et noinine jura- 
Qti, debite promiserunt ac promiltendo firmiter spoponderunt, dare 
elicet pagare et solucre in parata et numerata pecunia quantocius 
et tempore opporlunis quadringenlas libros hallensium legnlium 
daliuorum, Jn fabricam seu slnicturam huiusmodj hospitalis et 
cappelle suarumque cuiiLiiienciaruni quantocius debite conuertendas, 
Bc eciam quingentas libras hallensiiim similium pro vna domo in 
predicto oppido Kitzingen ediQcanda eciam quantocius ein kauf- 
hus wlgariter nuncupanda et . . mercatoribus locanda pro certo 
censu annuo vel alio perpetuo vsu vlili . . sanclimoniallbus mona- 
aterij ibidem in Kiczingen predicti ad ipsarum refectorium ibidem 
perpetiie ministrando, necnon eciam ofGcio custodie eiusdem inona- 
sterij intra ipsius sepla vbi melius videbitur expedire aliud ceUarium 
equebonum sicut est et fuit eiusdem ofTiciJ cellarium sub predicta 
domo Sal situm et predicto hospitali depulatum iampridem absque 
quouis dampiio olTicij et moDaslerij eorundem sed ipsorum duorum 
. fundalorura scilicet Rudgeri et Wolframi laboribus et ex- 
|eDsis quantocius edificare seu cooslrui facere cum effectu jn recon- 
1. u.. .», .»... l.r, 12 •^ J^ !, 90 MonamenUi 

pentfam tf iquidem quorumlibet preiadiciorum sea dampnomin et inler- 
^HHo tfi qua fuerint eiusdem monasterij in premiasis debitam et 
condiffiiam. 

Pretorea ijdem duo . . fundatores vt sapra apondendo beni- 
uolo promiserunt, se quidem conmuniter velle et debcre dare pa- 
i;are et soluere quantocius septingentas libras hallenaiam legaliam 
et dtttiuorum jn fabricam seu structuram ac melioracionem hoapi- 
talis eiuMdeni. 

Itetiniierunt tamen ijdem . . fundatores aibi ipsis et pro tem- 
pore vite eorum (iuinluxat pienam et liberam potestatem legitime 
ac leifulis uminislrttcionis temporaiium bonorum et juriam hQ^pitaUa 
predicti, pro posiiibilitate tamen eorum omnium et singulornm sab* 
stnncitt Heinper stilua nichilominus remanere debente. 

Jn»u|)er qiioque ipsi duo • . fundatores et quiuis eonim pro ae 
et Hui.H . . iieredibus vniuersis nobis quidem et subscripto . . notario 

tiublico quo supranomine stipulantibus [promiserunt], de hniasroodj 
lospitalis el cappcllo fundacionis et dotacionis bonis pereos vt prefer- 
tur donntis omnibus el singulis supratactis et infra plenius descriptis 
gwttrundiam seu caucionem diclam wlgariter werschaft facere 
secundum iuris canonici et ciuilis exigenciain et terre Frankonie 
consuetudinem fieri debilam el consuelam, necnon premissa et sub- 
scripta omnia et singula perpetue grata rata et firma habere ac te- 
nere, et non contrafacere vel venire per se alium seu alios quali- 
cumque causn ingenio studio vel cautela de iure aut de facto cum 
vel sino iudicio ecclesiastico vel mundano^ neque huiusmodi hospi- 
tali vel . . pttuperibus aut alicui eorum nomine directe vel indirecte 
verbo vel faclo publice aut occulte super eisdem bonis suisue perti- 
nenciis ac iuribus coniunctim vel diuisim exnunc vel inantea litem 
seu controuersiam mouere nec inferre, neque . . inferenti consen- 
tire, nec sic nut alias vUo vnquam tempore siue modo quidquam 
facere per quod in premissis posset eis aliquod preiudicium generari, 
sed huiusmodj bona omnia et singula cum suis pertinenciis et juri- 
bus vniuersis hospitali et . . pauperibus supradictis tam in proprie- 
tate quam in possessione ab omni persona et vniuersitate seu col- 
iegio legitime disbrigare defendere auctorizare ac eciam expedire episcopatus wirziburgensis. 91 

~ipsorum laboribus et ejipensis, el tn eigdem bonis . . hospilale et 
. . paiiperes eosdetn facere pociores, renunciantes conmuniler et 
siDgnlariler sollempniler ac cxpresse omni jiiri dicenti contracliim 
raciane doli mali inetus vel decepcionis cuiuslibel nullum esse vel 
rescindi aut viciari seu annullari posse siue debere, acjuribus dicen- 
tibits donacionem ex causs jngratitudinis vel alia quauiscumque re- 
uocari posse, eciain do.nacionem vltra qiiingentos aureos absque le- 
gilima insinuacione iudicis non valere, volentes proplerea ac eciam 
ordinnntes omnia et singula supcrius tam pie quam misericordiler 
ac laudabiliter domino Jesu Cbristo eiusque . . pauperibus et hospi- 
tali prediclis donata et collata s\ necesse fueril in lot particulares 
donaciones diuidi et distingui quod nulla earum summam aureorum 
quingentorum excedat, cum tamen et si prelaclam insinuscionem 
oostram desuper minus rite seu legilinie faclam exnunc vel inanlea 
quomodolibet doceretur, quod absil, et nlchilominus omni alii juri 
tam scripto canonico et ciuili quiim nonscrjpto consuetudinorio, 
necnon stalutis synodalibus seu episcopelibus ac prouincialibus seu 
melropolitanis et municipalibus, ac priuilegio seu priuilegiis conces- 
si9 seu concedendis, et racioni cuicumque juris vel facti per que 
seu quas aduersus predicla vel subscripla aut aliquod eorundem 
possenl conmuniler vel separalim quomodolibet jn judjcio vel extra 
facere vel venire, ac eciam specialiter juri dicenti generalem re- 
nunciacionem non valere, volentes insuper ac eciam ordinantes quod 
presentes renunciaciones generales proinde valeant ac si omnes 
casus juris canonici et ciuilis statutorum et consuetudinum essent 
in eisdem specialiter expressati. 

Bona aulem vl prefertur donala et in dyocesi nostra herbi- 
p 1 e n s i situata sunl hec , et vt sequilur describuntur. Primo 
Bllodium cum suis perlinenciis situm in villa Wcstheim et eius 
marchia prope Bibelriet, ex vna parte cum allodio prepositure 
ecclesie nostre herbipolensis et ex altera cum cymilerio inibi 
confinalum, soluens singulis annis jntra duo fesla assumpcionis et 
natiuitatis beato Marie virginis viginti sex maldra siUginis et nouem 
roaldra auene mensure oppidi in Kileingen. necnon duos pullos in 
feslo natiuitatis domini, et duos pullos in carnispriuio annuatin. Jtem 

— 12* 92 MoDumenta I curia sUa in villa Gyselheim prope Gnotstat cuin suis perti- 
neuciis ibidem et in marcliia eiusdem ville. cum nobilig Ludwici 
de Hobenloch ab vnn ab alia vero parte cum Cunradi dicii 
Fussezze prediis siue bonis conterminala. quani quidem curiam 
Heinricus dictus Gullichshein pro se et . . beredibus suis 
colit possidet siue tenet pro annuis redditibus viginti maldrorum 
siliginis bone et thum mQJdrorum Iritici et octo maldrorum auene 
mensure in Augea jntro duo fesla predicla, necnon qusluor putlorum 
jn naliuitate Ciiristi, et vnius ventris agnini in reglo pasche vel pru 
eo vnius solidi denarioruin herbipoleusium annis singulis persuluen- 
dos. Jlem bona wlgariter dicta wtlstiin ge., qiic quondam fuerunt 
due ville et marchie: quarum vna dicta B einhardswinden^ cui 
eb vna marchia ville Tampsdorf ab alia vero partc marchia 
ville Valkenslein confmant, ciim et de suls perlinenciis soluil 
annualim nouem libr&s hallensium et decem et octa solidos halten- 
sium pro media parle in feslo beale Watpurgis et pro alia medio 
cum quinque libris cere et duobus putiis in feslo sancti Martini; se- 
cunda vero wusl itnge dicla H utsmor., cum marchia infori oris 
ville Swabach ab vna ab alia vero parte cum marchia ville 
Steinsuelt conGnata, cum et de suis juribus et pertinenciis soluit 
annis singutis decem et septem libras ballensium et decem solidos 
hallensium in iamdictis festis, el quinque putlos carnispriuiales. Jtem 
ibidem prope sila tria nemora parua silueslria. conlinencia vllra 
trecenta jugera, quorum vnum dicilur frawenholtz. alterum vero 
brisi ngsloecb, sed tercium in loco ob wiinnawe situm v\- 
gariter nuncupantur. Jtem vna huba olim existens Heinrici de 
Holtzhusen janitoris camere nostre sila in inferiori Swa- 
bach cum suis perlinenciis soluit aunuatim iu feslo sancti Martini 
duas librarum ballensium, et sex modius mensure in Uasefurl intra 
duo festa beale Marie virginis antedicla, Jtem redditus decem et 
octo iibrarum hallensium, maioribus et minoribus reddilibus el censibiis 
insimul conpulatis, annuatim in diclis feslis beale Wslpurgis et 
sancti Martini prouenienles de bonis sitis in villa Kirchscbon- 
bach et in villa dicta zu Geruthe prope Bynebiich descriptts, 
et descripli plenius in lilteris conlractus empcionis super eo cod- «piacopatus wirziburgensis. 03 

Jtem in villa Brunne prope Sladelswarznch el eius 
marcbia vna huba cum suis pertinenciis, quam colil et inhobilal 
Arnoldus villanus ibidcm, soluens annuatim aeplem maldra sili- 
ginis Iria maldra auene mensure in Swerzach jnlra dicla Tesla benle 
Marie virginis, necnon scptuaginla denarios herbipolenses jn feslo 
beali Martini, duos pullos in nalali doniini, et quinquaginla oua in 
feslo pasche. Jlem annui redditus ac census duarum cum dimidin 
librarum hallensium in feslo beali Marlini et vnius pulli carnispri- 
uialis jn villa Gernech el eius marchia de certis area agris et 
pratis olim emplts ab . . armigero dicto Brisinger, qtiam quos 
et que colit et tenet . . iiclui Brune. Jlem eriam trans ponlem 
in Kilzingon in loco 0'lwingsbusen vna arca cum guis per- 
tinenciis, dicta Eck hards hofreil, soluens annualim prediclo mo- 
nasterio viginti denariog herbipolenses nomine censiis. 

Jn quorum omnium et singtilorum premissorum et subscriplorum 
teslimonium perpeliium atque rohur mandauimus ad preces predi- 
clonim Rudgeri etWoIframi huiosmodj jnslrumenlum seu litteras 
per . . subscriplum . . iiotarium publicum super hiis confici seu 
conscribi, noslrique sigilli appensione muniri. 

Porro nos Rudgerus etWolframus dicli Tu fel, de sepe- 

diclo oppido in Kitzingen oriundi , germani, ciues herbipo- 

lenses, inodo per dei graciam corpornin sanilate et animorum 

discrecione gnudenles, recongnoscendo sponte el libere cciam sub 

hiis scriplis debile el publice profitemur, quod nos ambo conmuniter 

BC eciam quiuis noslriitn specialiler et vnanimiler zelo deuocionis 

nobis diuinilus iuspirale jn laudem et cultuni diuini numinis et ob 

honorilicenciam sanclorum Slephani Laurcncij et Anlhonij 

prefatoram ac eciam propter exercicium merilorij minislerij hospi- 

, talitnlis el aliorum piorum operum misericordie in hospitali in 

|Kitzingen prediclo pro salute animarum noslrarum et . . prede- 

l^cessorum nh olim cbocbereduni . . successorum et . . henefactorum 

Ftioslrorum vniuersu el singula bona noslra superius descripta cum 

euis juribus et pcrlinenciis vninersis quesitis et inquirendis eciam 

vna cum jnstrumenlis el lilleris omnihus et singulis per nos habitis 

sDper ipsis jn funditcioncm et dotacionem ac restauratiuam instau- Monumenta 

racionera hoS(>itaIis sueqae cappellanie suarumque conlinenciarum de 
de quibus el vt preferlur tylulo perpelue elemosine ac donacionis 
itilcr viuos [lerpetue irreuocabilis el perfecte coram reuerendo in 
Chrislo patre ac domino nostro gracioso domino Otlone episcopo 
herbipolensi prefalo, jnlerueniente qnidem a nobis insinuacioiie 
legitima vl preferlur dc jure debita in hac parte, ac eciam . . notario 
publico el testibusjnfrascriptis rile puhlice et sollempniterdonauimus 
tradidimus assignauimus spopondimus promisimus el renunciauimus. 
nliaque omnia el singula premissa de nobis scripla debite fecimus 
per omnia vt prefertur, ad perpetuam eorundem omnium et singu- 
lorum obseruanciam inconuulsam per fidem noslrara a nohis atnbobiis 
manualiler preslitam vice et noroine juramenti. jnleruenientibus quidem 
stipulacionibus, aliisque premissis per omnia vl premittilur gestis 
no8 quidem el nostros . . heredes ac . . successores presenles el 
fuluros firmiter et debilo aslringendo obligauimus ac eciam presen- 
tibus obligamus. Prelerea recongnoscimus per presenles, quod de- 
fensio teraporalis hospilalis predicti ad . . dominos et possessores 
predicti in Kitzingen oppidi presenles et futuros dumlaxat et 
quemlibet eorum in solidum propler vlililatem el non ed perniciem 
ipsius hospilalis perpeluo perlinere dehebit. Jn cuius rei teslimo- 
nium huiusmodi iilleranim jnstrumentum eciam plurilicatum ad man- 
datum el sub appensione sigilli prefali domini . . episcopi per sub- 
scriplum . . nolarium publicum conscribi et publicari petiuimus et 
oblinuimus, ac eciam nostrum . . amborum sigiltum vnicum el con- 
muno coappendimus buiusmodi jnstrumento. 

Acta sunt hec per orania v( preferlur nnno domini millesimo 

Irecenlesimo quadragesimo quarto, jndiclione XII~, ponlificalus vero 

i sanclissimi in Christo patrisel dorainj Clementisdigna dei prouidencin 

^BApe Vl*^ anno lercio, mensis oclobris die Iricesima. circa horara 

^BBSper&rura, in caslro montis beate virginis super ciuitate berbi- 

^VoIensi silo, jn superiori aute lapidee noue domus ; presentibus 

^^enerabili in Chrislo palre domino Sifrido abbale monasterij sancti 

Burchardi exlra muros herbipolenses ordinis sancli Benedicli: et 

boneslis viris magistro Michaele de Herbipolj prefati dominj . . 

Mttpiscopi protbonolario canonico noui monasterij herbipolensis, Emtt^H episcopatuB wirziburgensis. 95 femo de Gerstungen reclore ecclesit^ parrochialis in Burgsynne 
herbipolensis dyocesis, Johanne diclo Goldrun vicario et succentore 
in ecclesia berbipolensi, Nyculao de Hohstelen. sacerdolibus-, et 
Cunrado dicto Beyer ciue herbipolensi, ac aliis ([uampluribus Gde- 
dignis personis^ ad premissa apecialiler vocatis pro leslibus et 
rogalis. Et ego Cunradus diclus Schalhase de Augusta, publicus 
jinperiali auctoritale nolarius. quia in huitismodi hospitslis et cappelle 
susrumque atlinenciarum fundacionem et dotacionem sub jnsinuacione 
jiidiciaria jnter vinos donacionibus concessionibus tribucionibus assig- 
nacionibus et resignncionibus a sepefatis Rudgero el Wolframo 
de bonis suis predescriptis suisque . . juribus et perlinenciis vni- 
uersis, stipulacionibus et recepctonibus eciam per rae nomine quo 
supra faclis, abdicacionibus resignacionibus Iranslacionibu» promis- 
sionibus el sponsionibiis . . fidetdacionibus nomine iuramenti reten- 
cionibus renunciacionibus ordinacionibiis aliisque premissis per om- 
nia ut prefertur peractis anno jndiclione pontificatu mense die hora 
nlque loco predictis vnacum testibus pretibalis presens interfui. 
eaque sic vidi fieri et audiui, jdeo hoc presens publicum jnstru- 
mentum super premissis de mandato prefati doinini . . episcopi el 
ad reqiiisicionem Rudgeri el Wolframi predictorum fideliter 
~vopria manu scripsi, et in hanc piiblicam formam redegi. meoque 
I solilo coRsignaui, desuper requisitus. 

Bina quorum meotio fiicla «sl sigiJla tUii sericis culons rubri el vtridis 
ex atroqite hBrum Utlerarum exempli Jn nomine domini amen. 

Ollo dei grecia episcopus berbi polensi s ad cerlitudinem 
fesencium el memuriam (ulurorum. 96 Monumenta 

Bone rei dare cunsultiim seu patrociniuni et jircsenUs vlie siib- 
sidium oplinere et elerne remuneracioiiis premium cernilur expectare, 
vt sacer caiion teslatur. 

Quia igitur ccrti riindi allodia bona reddilus atque census suf- 
ficientes seu congrue conpelenleii ad piam laudabilem et raeritoriam 
fundacionem ac dolBciunem reslaurandi hospilalis solempuis cum cnp- 
pella cimiterio el prebenda congrua . . cappellani ibidem aliisque 
continenciis seu pertinencits suis debilis et consuetis jn locis vide- 
licet ad hoc eciam ab anliquo congruis alque aptis der Sal* el 
SpiteUiof wlgariler nimciipalis simul silia ad jnstar seu conse- 
quenciam veteris hospitatis ibidem jntra sepla monRsterij . . sancti- 
monialium ordinis sancti Benedicli in Kylzingen oppidi noslre 
ecclesie et dyocesis in cotlidiano Iransitu mullarum gencium siluati 
et diuinu fauenle clemencia multitudine . . populi tam . . jncolanim 
quam . . accolarum coltidie crebrescenlis propler ipsius loci sitns 
et transitus suarumque circumrerenciarum nptitudinem el decenciam 
oportunas cxposcenles equidem meritorij ministerij huiusmodi hospi- 
lalilutis et aliorum piorum uperum misericordie exercitandorum ibi- 
dem congruum el assiduum incrementum pro officiosa et salubri 
recepcione et sustentacione . . egenorum seu . . pauperum egro- 
tancium et . . peregrinancium ac . . eiLulancium . . transeunciumque 
ibidem jn luudem omnipotenlis dei ac cultum diuini numinis et ob 
lionorem beatorum Stephani prolhomartiris Laurencij martiris 
leuilarum et Anthonij confessoris e dileclis in Christo deuotis 
Conrado dicto der Grozz* scuUeto in N^renberk, RQdgero 
et Wolframo fralribus de dicto oppido K i t z i n g e n oriundis 
diclia T6fel, ciuibus nostris herbipolensibus, zelo qiiidem 
pietalis ac deuocionis feruore temporalia in spiritualiu lerrenaque in 
celestia feliciter conmulare desiderabililer alTectantibus, dinina sibi 
gracia suiTragante, pro suarum et . . prugenitorum . . successorum 
et . . benefactorum suorum aniraBrum remedio salutari sub lytulo 
donacionis inter viuos libere et legilime irreuocabilis ac perfecte 
iampridem rite debile publice uc solerapnitcr donati assignali et 
deputali exi^unt, proul in Jnstrumentis seu litteris inde conrectis 
autlenticis plenias continetur, et vl eciam alias tegitime nobis conslat, 
ctc 

w episcopatus wirziburgensis. 97 

ooa itaqne ex debito noslri officij pastoralis, deum habentes pre 
oculis, et diuini cultus et piorum opeium predictorum exercicium 
ei augmentum meritorium debitum et condiginim in nostro episco- 
patu diuina pietate fouente nostris temporibus durabiliter Dugeri eciam 
peramplius cupientes, necnon huiusmodi hospitalis et cappellanie 
saarumque pertinenciarum fundacionem et dotacionem ac restauracio- 
nem ratas gralas alque firmas habentes ac in domino coUaudantes, 
ad Bupplicacionem dictorum trium . . lundatorum et . . dotatorum 
hnmilem et instantem, et de assensu ac collaudacione tocius . . ca- 
pituli . . comientus predicti monasterij ac omnium et singularum 
personarura quarum in hac parte de jure dinoscitur interesse, tiuius- 
modi hospitale canonice hcncdicendum, et cappellam — campanile 
quidem cum duahus parnis campanis dumtaxat et cimiterium pro ibi- 
dem . . raoriencium sepultura optinere debentem — in prescriptis 
locis consecrandam ob honorem dei et prefatonim trium , . san- 
clorum, necnon perpetuum ct sacerdolale beneficium ecclesiaslicum 
vt suhsequitur curatum ac congrue prebendatum jn nomine patris 
filij et spiritus sancti auctorilate nostra ordinaria fauorabililer et 
Canonice jnstituimus jntilulamus auctorizamus, emunitalihus quoque 
libertatibus prerogatiuis priuilegiis et juribus aliorum hospitaltum 
ecclesiasticorum institulorum et confirmatorum canonice dotaraus liber- 
tamus priuilegiamus sublimamus approhamus ac eciam presentihus 
confirmamus, perpetuis quidem temporibus fouente domino durntura, 
ordinando prouide ac irreuocabiliter slatuentes quod huiusmodi bo- 
spitale et cappella eiusque . . cappellanus pro tempore existens 
jntra sepla sepedicti monasterij consistentes sicut et ipsum mona- 
sterium et alie eius cappelle suique . . cappellani intra eadem septa 
et ad instar seu consequcnciam eorundem debitam et condtgnnm ah 
obediencia el subieclione . , archidiaconi et . . plebani dicti in 
Kytzingen oppidi sint ac debeant esse prorsus exempti: sed no^ 
bis et . . successoribus nostris . . eptscopis herbipolensibus 
dnmtaxat inmediale suhiecti esse oc remnnero debebunl. 

Juspatronatus quoque huiusmodi bospilalis cappelle geu jus- 
presentandi loci . . dyocesuno ydoneum . . sacerdotem secularem 
dumtaxat ad eandem cappellam, cum et quociens eam vacaro con- 

,u.,...ILHV. 13 Monnmenta I Ugerit, jnfra tempus trimeslre ab huiosmodi vacacionis tempore con- 
pntanduni nd prefatos tres . . rtindatores et dotatores eciam valen- 
tes et dcbenles idem hospitale presertim in temporalibus libere et 
legaliter gubernsre pro lempore vite eorum dumlaxat, post mortem 
vero eorundem . . trium ad . . abbatissam prefati monasterij pro 
lempore existentem perpeluo perlinere debebil. videlicet tali modo 
dumtiixat quod ipsa . . abbatissa vt patrona ipsius cappelle ad eam, 
cum et quociens vacaucrit, ydoneum presbiterum secnlarem dum- 
(axat et non alinm clericum ordinis inferioris jbidem intra septa 
eiusdem hnspitalis continue absque vara seu fraude cum domicilio 
peraonaliter residere debenlem pro cappellano infra dictum tenipus 
trimeslre lod . . dyocesano debile presentare debebil : atioquin 
eodem trimeslri elapso buiusmodi . , sacerdotis cappellani prouisio 
ad ipsum loci . . dyocesanum ea vice Inntummodo pertinebit. 

Jdem autem . . cappellanus qui pro tempore fuerit, de regimine 
spiritualium cappello et de cura animarum jnfirmorum decumbencium 
et familiarium domesticorum ipsius hospitalis ab eodem loci . . 
dyocesano canunice jnuestitus, eisdem ibidem sacranienia ecclesia- 
8lica mtnislrare, jpsorumque . . defunctorum corpora ibidem eccle- 
siastice tradero sepulture licite poterit et debebit. Quilibet quoqne 
. . cappellanus huiusmodi hospitalis cappellam in diuinorum odlciis 
et horis debilis el consuetis deuote acsolempniler oSiciare, ac eciam 
vna cum . . cappellani^ ipsius monasterij processionibus et festiuis 
diuiuoruni solempniis ibidem debtlis el solitis tnteresse lenetur, jta 
tamen quod missn ipsius hospitalis post missam . . cappelUni 
ipiiarnm . . sanctimonialium et ante summam missam ibidem cottidie 
celebrelur. 

Missanim vero conparaciones et alie ohlaciones el elemosine 
ac eciam legala quomodocumque in hospitali seu cappella vel ad 
hospitalo ibidem obuonerinl quandocumque ad vsus . . pauperum et 
buspitalis huiuamodi cedere seu conuerti debebunt. Sed in huius- 
modi reconpensam . . cappelianus dictarum . . sanctimonialium pro- 
(actus prn tempuro existcns curatus seu gcrens curani animarum 
ibidem vnam libram hallensium in festo beali Martini et vnum mal- 
druiii siliginis in feslo natioitatis virginis gloriose annis singulis ab k episcopatus wirKiburgeiisig. ipso hospitsli habere perpetuo absque qualibet contradictione sea 
protactioiie debebit. Quecumque auteiu legata donala seu alias de- 
putala in bonis jomobilibus vel mobilibus scu se mouentibus aut in 
peccunia ipsius hospitalis cappelle seu cappellanie seu eius . . cap- 
pellani persone vl cappellano seu inluilu cappellanie ibidem propter 
deum facta fuerint vndecumque. tunc duas partes eorundem ipsum 
hospitale^ terciam vero ipsorum . . cappellanus et cappellania ibidem 
ad auos vsus habebunl. 

Quilibet aulem huiusmodi hospilalia . . cappellanus pro tempore 
existens loci . . dyocesano, quainprimum ab eo vt predicitur fuerit 
JDUestitus, indilate promittere et jurore tenetur, quod ipse absque 
omni vara seu fraude sit el maneat fidelis et vtilis publice et occulte 
ipsi bospitali in premissis et aliis suis negociis quibuscumque. 

Preterea gubernacionem et regimen ipsius hospitalis in tempo- 
ralibus suis disponendo prouide taliter ordioamus, quod post mortem 
predictorum trium . . fuudalorum et dotatorum . . abbatissa pre- 
dicli monasterij pro tempore existens, cum ct quociens vacauerit 
gubernacio et niagislratus hospitalis eiugdem, tunc ad preficiendum 
. . gubernatorem seu . . raagistrum ibidem sub debito obediencie 
et consciencie sue duas . . conuentuales eiusdem monasterij de 
senioribus fidedignas. nccnon jurati . . oppidani in Kitzingen de 
juralis ibidem . . oppidanis duos . . ydoneos super juramenlo ipso- 
rum deputare absque mora debebunt. Que quidem qualuor persone 
necDon . . cappellanus ipsius hospilalis cappelle pro tempore exi- 
stens, aut saltem maior numero pars earundem quinque . . pergo- 
narum si omnes nequiuerint concordare. plenam et liberam habere 
debent poteslatem, vice et nomine . . abbatisse et monasterij ibidem, 
omDi dolo fauore odio et timore penitus postergatis, jnfra quinde- 
nam a tempore vacacionis magistratus hospilalis eiusdem inmediate 
sequentem eligere et assumere ac preficere . . virum discretum el 
in temporalibus circnmspeclum, non vxoratum, nec vinculo profes- 
sionis seu religionis aut condicioni seruili aut raciocinio vel alias 
preiudiciatiler seu dampnose alij vel aliis . . personis seu locis 
presertim extraneis obligatum, nisi ipse quinque electrices . . per- 
pretacle concordiler pro euidente ipsius hospitalis vtilitate 

13* aliud io bae parte 
gislrnlem . ipse eligentes . . B crg o i e boM Ue al 

rem huspiuli aatmt, Qm ^nka 

stensanleji 

. . conaenlii iU 

talis et JHralis . 

jurare debebiL. qood ipse i 

hospitatis bona Tniclas i 

slrando lideliler el legdAer cxdBgal 

lunis tocis lemporibfis et . . penoius pro ipi 

necessitate vreente ac entdenle vtilitate «waJeBle* *titia~L^|,JiJ7 1 

fBciendo et inulilia pretennilteDdo solerter, ncc tUm MntMM^Zn 

ilisum hospilale recipere vel rec«p' 

elemosina el hospitalilate iDdigere evueKer fwratw ei ^i^ j 

eadem indigens persona ab tngresn qntu hesplfcUis infra n^^^_ 

Iriduum peccata siia . . cappellaiio ibMen stndeal coofiieri de^t^^ 

ac eciam de cflnsilio ipsios . . eonfessoris eakaristie sacrameDlum 

percipere vel abstinere ah eo. Ac eciam ipse . . magisler de huios- 

tniHli perceptis et dislribatis ac reddiUbos Ttililatibus ei obnencio- 

nibus vniuersis et «ingnlis ipsios bospilalis sine vara sen fraude 

«nnis singulis circa festum puriEcacionis beale Marie virginis ac 

«ciara pliiries proul suis . . superioribus videhiiur espedire coran 

1''"nque..per90ni8pperali9 ^^ic» «' nomine . . abbatisse et monasterij 

"'■' ipsis audirc et recipere debentibus pleaariam red- ibidem i pro ''ere racioiiem. necnon lempore hnitigmodi racionis conpoti quinqae 
"•''idos denarionim berbipoienBium inlra ipsas (piinque persoQaa 
eiwnliler dislribuore inprolrncle debet esse astriclus. Et si eedem 
lulnqne . , petBone, vei sallem maior pars earum, ipsum . . ma- 
Kislrum jn premissis vel aliquo priimissorum rraudulenlom inutilem 
"el iieglienlem aiit racionem debilam non reddenlem aut nlias «ota- 
biliter reprehensibilem eeu culpabilem fuisse seu fore legitimis in- 
, nenorint documenti», tunc ipaiim eciam in quacumque parte nnni tb 
I 'iiiiuiimodi inoiiistralus reaiimino prorsus cl prolinus cum efreclu re- 
notiere seu facere remoueri obinde, nichilominus debite puniendnm. episcopatus wirziburgengis. 101 

et sabinde infrn quindenam tunc proximam potestate vice et nomine 
quibus siipra alium vt superius descriptum bonum et vtilem subro- 
gando debite preticere secundura suas consciencias polepunt vtique 
et debebunt. 

Huiusmodt autem hospitalis . . jnfirmornm et aliorum . . bospi- 
tandorum ibidem numerus pi'o modo racullatum suarum per tempora 
augeri minuique debebit, prouiso tamen vtique et cauendo quod 
nuUa sana persona eciam pro peccunia vel alia vtililate quBntacum- 
que anl causa seu occasione alia qualicumque directe vel indirecle 
aut alias vllo vmquam tempore jn vel de bospitali eodem quomodo- 
libel prebendetur. 

Magisler quoque bospitalis eiusdem inler recipiendas ibidem 
debiles et pauperes . . personas pocius et pre celeris de familia 
dictarum . . sanclimonialium benignins recipere in eodem hospitali 
lenetur. 

Preterea deffensio lemporalis hniusmodi hospitalis ad . . domi- 
nos el . . possessores ipsius oppidi in Kylzingen presenles et 
fuluros dumtaxat et quemlibet eorum insolidum perpeluo perlinere 
debebit. 

Demum oninia el singula premissa canonice ordinala ab vni- 
uersis el singulis personis quarum in hac parle interest seu intererjt 
infuturum durablliler et inuiolabililer obseruari jn virLute sancte 
obedlencie ac sub pena anathematls et amissionis hulde ac gracie 
nostre ac successorum nostrorum . . episcoporum herbipolen- 
sium pro tempore exislencium boc slatuto jrrefragabili dislrictissime 
prccipimus et sanccimus. 

Per premissa tamen non intendimus, sub hiis scriplis desuper 
prolestando, juribus episcopalibus in premissis exnunc vel inantea 
vllatenus derogari, sed salua jura eadem remanere debere. 

Jn cuius rei testimonium perpetuum atque robur hoc scriptum 
nostri sigilli appensione jussimns roborari. 

Datum H e r b i p 1 i , anno domini millesimo trecenlesimo quadra- 
gesimo quarto, 011° nonas nouembris, poati&catus nostri anno 
lidectmo. EeclMJae berbipoleDsis capilnlnm de priepositarae amBiniitralione 
statdt. 

Jn nomine iomm smen. 

No!t Albertos prepositos, Eberhardns decaaas, totnmqne 
. . capitulum ecclesie berbipolensis ad rei memoriam sempi- 
ternain. 

Prriuide attendentes incomoditates dampna et dtspendia qoe bac- 
tenu» ecclesia nostra sustJnuil in amministracione preposilorum qoi 
pro tempore exstiterunt, qiii nobis fructus obuenciones uel prouentns 
a prejxisilura ipsa solitos deriuari vel non plene, uel non snis tem' 
poribuft miniHtrarunt, et in ruturiim quantum possibile fuerit precauere 
volentes, fttatuimus volumus et ordinamus. 

Jn primis vt. . prepositus qui pro tempore fuerit post adeptam 
prnpoHiture posse.>tsit)nem infra vnum mensem quatuor . , fratres 
capituli in riduiussores aeu obsides ipsi capitulo constituat, qui se 
ad fnciendum ipHius . . preposili nomine infrascripta firmiter obliga- 
bunt. Ilunc quoquo fideiussorura seu obsidum constitucionem . . 
prupositun annis sinifulis tenebilur renouare. 

Jtuffl filfltuimiiH ot ordinaraus, vt , . preposilus qni pro tem- 
poro fuerit oflicia prupositure non conferat nisi presenle . . celle- 
rario »t duobus do capilulo quos sibi . . capitulum singulis annis 
ad hoc deputauurit, jta quod de ipsorura consilio officia ipsa locare 
debent ut taxaro secundum tomporis qualitatem. episcopatus wirsiburgensis. 103 

Prelerea staluimus et ordinamus, vl. . prepositus quolibet anno 
tempore vindemiarum ordinet et procuret quod . . scriptor prepositure 
ac omnes . . seruilores ipsius in torculari nostro dicto tempore 
seruientes cellerario noslro qui pro tempare fuerit ac vni de frstribus 
nostri capituli quem ad id capitulum duxerit depulandum de vino in 
eodem torculari pro vtililate . . canonicorum noslrorum fidelitcr 
conseruando prestent sub pena inrrascripta corporaliter juramentum. 

Volumus eciam staluimus et ordinamus , vt in autumpno se- 
ptuaginta duas carratas vini iuxta morem antiquum in cellario domi- 
norum nostrorum uel alibi prout [cumj capitulo vel cum bijs quos sibi 
cspitul ura depalabit deliborauerit sine diminucione qualibel reponi 
facial et recondi. Quod quidem vinum non vndecumque coUigatur. 
sed de monle dictoStein, Schalperg, Lindech, Munch- 
berg, Kirchbubel, Crambubel, Oberstensant, et partem 
de vineto quod per ciues colitur dominos conlingentem, et vinum 
de Jselstat el de Sawensheim quod vron dicitur, et alias 
vbi melius creuerit, et Gras. Que summa vJni si ante festum 
beali Martini nobis Iradita non fuerit el in polestnte noslra reposita, 
prepositus qui pro tempore fuerit subcat penam inrrsscriptam, videlicet 
quod — Ju crastino Martini monilus per . . decanum, uel decano 
sbsente per seniorem de capilulo qui presens fuerit; qui si negli- 
gentes per vnum diem in monicione buiusinodj fuerint, extunc per 
dDos fratres . . capiluli quoscumque monilus — in locum suum 
qualuor fralres capiluli pretacli suo nomine jn claustro nostro cum 
suspensione prebendarum suarum eadem dje monicionis absque contra- 
dictione qualifpet se recipere tenebuntur. Qai si in recepcione quatuor- 
decim dierum spacio slelerint, extunc . . prepositus ipse a uoce 
capitnli exclusus cum suspensa prebenda in ipso clauslro se recipiet 
ctim eisdem, inde non e.\iluri donec defectus vini vt predicilur per 
omnta suppleatur. 

Jtem arbitramur et etatuimus, vt — si . . prepositus qui pro 

. tempore fuerit panem ab ipso mintstrari consuetum per dies oclo 

BODtinne vel successiue numerandos non ministrauerit — extunc . . 

^epositus, nona die monitus ut premittitur, penam subeat supra- 

'~riplaiii. i 04 Moniimenta 

Jnsuper statairous et ordinamus , vt denarios septimanales, 
losungas, et officiorum nobis suis temporibus ministrari procuret. 
Si autem hec negliens fuerit, et in eo per quatuordecim dies persteterit 
a die qua ipsos denarios dare debuerat, monitus vt prius, penam 
subeat preexpressam. 

Jtem statuimus et ordinamus, vt denarij maiores^ videUcet 
quindecim solidi jn festo penthecostes dandi qui dicuntur haber 
pfenninge et watschar^ et quindecim solidi jn epiphania^ suis 
diuidantur temporibus. Quod si . . prepositus post quodlibet festum 
per mensem vnuro negliens fuerit, monitus ut supra, penam subeat 
suprascriptam. 

Jtem statuimus et ordinamus, vt tres solidi denariorum qui 
carnales dicuntur ante festuro natiuitatis dominj diuidantur. Alioquin, 
jn crastino circumcisionis monitus ut supra^ penam subeat preex- 
pressam. 

Jtem statuimus et ordinamus, ut de qninque maldris in messibns 
dari consuetis ante festum Michahelis, et de septem maldris auene 
ante festum Martini, et quatuor maldris jn die palmarum dandis ante 
quasimodogeniti singulis canonicis satisfaciat. Alioquin post 
quemlibet terminorum premissorum monitus vt premissum est, penam 
subeat memoratam. 

Jtem statuimus et ordinamus, vt — si . . prepositus existens 
pro tempore per duorum mensium spacium extra ciuitatem et 
dyocesim herbipolensem se absentare voluerit — prius duos 
fratres de capitulo nostro in fideiussores seu obsides ipsi capitulo 
constituat, qui per juramentum super hec per eos corporaliter . . 
capitulo prestandum ad faciendum vice et nomine « . prepositi ea 
que in premissis casibus ipse, monitus ut premittitur^ facere per- 
sonaliter tenebatur se usque ad ipsius . . prepositi ad ciuitatem uel 
dyoce^im herbipolensem reditum astringere ac obligare debebunt. 

Jtem statuimus volumus et ordinamus, ut prepositns qui pro 
tempore fuerit feoda que probstlehen dicuntur si vacare contin- 
gerint non alijs quam canonicis nostris conferat, et si qua extra 
ecclesiam nostram collata sunt reformet. Nec eciam dicta feoda, 
dum ea vacare contingerit, ultra vnum mensem — a tempore noticie episcopatus wirziburgensis. 105 

vacBcionis huiusmodj numernnduDi — canonicis ul premiltitur sub 
pena prescripta conferre dilTerat: ac fructus seu prouentus de feudis 
prediclis . . prepositus sibi vacacionis ipsorum tempore non vsurpet. 

Jlem staluimus et ordinamus, ut prepositus maiora olHcia, vide- 
licet magislri moncium celierarij et magistri coquine, si ea uel eorum 
eliquod vacare contingerit, sine volunlate capiluli tocius conferat 
vUo modo. 

Staluimus insuper et ordinamus, ut . . prepositus bona juris- 
dictiones et jura ipsius prepositure, eciam cum pacto reempcionis 
eorundem, uel alio modo quocumque, sub pena sepedicla non vendal, 
tiel aliquo titulo alienet, nisi de nostri capiluli voluntate id pro- 
cesserit et consensu: sed eadem bona jurisdictiones et Jufh perdita 
seu neglecta pro suo posse recuperet, ac conseruata manuteneat 
et defendat. Fructus eciam seu prouenlus preposiUire . . prepositus 
vltra quatuor annorum spacium sub pena sepius repetila non vendat, 
locet, uel obliget quouismodo. 

Jtem slatuimus et ordinamus, ut . . prepositus qui pro tem- 
pore fuerit in restauracionem ac mclioracionem ediCciorum castri 
Frankenberg, quod preuetuslate in magna sui parle dirutum 
fore dinoscitur, quadraginta libras ballensium singutis annis expendat 
tamdta quousque capilulo visum fuerit expodire. 

Jtem statuimus et ordinamus, ut. . prepositus possessorem seu 
possessores vinearum infrascriptarum, scilicet qualuor jugerum super 
montem Scbalberg, jtem duorum cum dimidio jugerum in loco 
diclo jn der Rympurer steyge, jtem trium jugerum in loco 
dicto an dem Lindecb in dem Mitlelnslag, jlem quinque 
jugerum in loco dicto an dem Krawenbuhel versus Lindech 
sitorum , ad oblaciones capiluli spectancium , super decimis vini 
earundem vinearum in iudicio vel extra iudicium de cetero non 
moleslet. 

Adicimus eciam, vt omnes et singuli de capitulo sub Tideidacione 
et obediencie debito ftrmiter repromiltent, vt si quis eorum in pre- 
positum eleclus fueril vniuersa predicla et singula sub fidei puritale 
altendere debcat et seruare. ^uicumque vero — siue de . . capilulo 
siue extra capilulum — in . . prepositum per capilulum electus. '—-*■■ .rtr -f.fr.- uh n-ei»i^i:ut«r i»-iiiiij:L^ Mitrh. bc iimiiij^^nci 
nulitti^Dii^ iiaiii;:'.ii:L*. ins iniif n. Tnr^niii 
nitniuiir ^': n::iif'">i irt'ni:*st HTis«ini«rf neiiBK « 
^eiirt y .u ^nirunn s:i>i: : mcenK ne. annsm. 

Rai>: .nn-f! r^iir.sjn. irroisnr im. jn 
nr.Y:nn-f :f«:>>t'Tr.nn . i s. 5i»rit li^niiic? fwriiiaai!: 

irt^i».'^ iLtt i-.^r-Lff :»t •^Jic? ii?fa»rsiiire snw 
uif >.wr v\ .fr:. -f . M»<i«rj:ffte5 Min»f^ i inra»nsnan 
on;i .r. n..T..>;-*.*^ t.i :«:-*sf« .js; iifrisrfct anr siii ^ 
ifi^L". ;.. r. -fir ri:«a.: iirfimfoiuni ^iufammr 
u; :*s:*tT:,.> : . ..vn ;.;- >; fs-vc i^rinrimn: fiiilLiri» 


• ». •%-%▼ • rf. . • ^ i\ :*. >.^*.'^<z:> ;aiiiiiT*; £-"nr.si mw Td I 
ct dis- 
st 
^««■l per N; i.^s^r.* r^.: :r. r .< :. > ^.j:-. j :tf-n f.:-iJii . 

jVa^.. S... .„>... >j^ , ^*. . . ;•:■ n .> *-. :■ -1:- 

a:xr> :vo ,;::."ir;.\ >di:>^:,* :..>: ;> , - ;.ttt ..n >fii.-.:'r 

« eT ww: * t ■ ■ • '■ • ■liji-"^* i.=«'vl..».«o a.o .'» nu....... ..oNo...lv;.. .... :,; .. .t:-<<js. auanim in 

"K.»u.Wi...U..,„« l,,.,»vu.m .vlUvt ■..•...•V \:; ^« aum CC.XL 
episcopalus wirziburgeDsis. 107 pag. 533et534iiieii[Ionemrecimu9,adbibet, nihilominas quoqueomnibQS 
christiani noDiinis professoribus vere poenitentibus et confessis qui 
earundem indulgenliarum quomodolibet parlicipes fuerint seu capaces, 
de omnipotentis dei niisericordia, beatorum Pelri et Pauli apostoloroin 
ejus, necnon pretiosorum marlyrum Kyliani sociorumque eius., ecclesiae 
herbipol ensis palronorum. merilis et auctoritate conGsus, etiam 
quadraginta dies indulgentiarum injunclae ipsis poenitentiae miseri- 
corditer in domino relaxat. 

||i Scripta H e r b i p o 1 i , anno domini millesimo CCC. XLimo quarto, 

■^■1111 jdus novembris, pontificalas anno undecimo. Ottoais epiacopi sigillum niis 9criciB coloris rubri et virii 
fecimua suspeDsum jsm abscissuiii esl. XXAVIl. 1344, dle 20. novembris. Olto episcopus patefacil universis, honorabiles viros . . decanum 
. . scolasticum . . canlorem el . . tbesaurarium seu . . cuslodem 
ecclesiae collegialae in Onolspach dioecesis herbipolensis 
conjunctim et divisim de jure fore jurisdiclionis apostolicae sive dete- 
gatae sive subdelegalae capaces, necnon posse hujusmodi jurisdiclionero 
io herbipolensi civitate vel dioecesi praesertim ubi copia . . 
peritorum secundum juris exigenliam baberi commode polest debile 
exercere, necnon eorum mandatis processibus et senlenliis rile 
babitis acbabendis ibidem obedire omnes et singulas personas maxime 
■qaas id tangit prout jus exigit in praemissis debere. 

Datum Herbipoli, anno domini millesimo CCCXLimo quarlo, 
' kalendas decembris. OUonis epiicopi sigillaD 
BUgotn patkm periit. fascie membranacea ei bi» lilleris saapeosum I 1344, die 23. deceinbris. 

Heinrich von Sternberk wie Fritz und Hanns von Wenkeim erklfiren 

die ihnen auf der Fesle Branberk und den Dorfern Gozmansdorf 

und Oslheim versiclierien achlhalbhundert Pfund Haller in der be- 

IrelTenden Hauptverpfandungssumme von 2377 Pfund inbegrilTen. 

Wir Heinrich von Slernberk ritter, Fritz vnd Hanns 
von Wenkeim gebr&der edel knehle, hern Johanns selgen von 
Wenkeira ritlers siln, verychen vnd bekennen fiir vns vnd alle 
vnser erben offenlichen an disem brief, daz die achlhalphunderl pfunt 
haller die wir haben vf der vesten Branberk vnd vf den zwein 
dorfern Gozniansdorf vnd Ostheim da by gelegen, dar&berwir 
vnaers hochwirdigen gnedigeii herren byschof Otten vnd sina 
capitels dez styftz ze Wirtzburk brief vnd jnsigel inne haben, 
gehorcn vnd hegrilfen sin silllen in den zweylusent pfunden drb- 
hundert pfunden vnd sJben vnd sybentzik pfunden haller der salzung 
fber die vorgenanlen veslen vnd dorfer, als vns dariJber sider her 
vnser vorgenanler herre byschofOtte sinen hrief mit sinem eynigen 
bangenden jnsigel verinsigelt gegeben hat. 

Vnd 9wenn° der ietzgenant vnser herre byschof Otte oder 
sin . .'nachkomen bischoffe oder daz capitel in dem selben rebt 
dez slyfts ze Wirtzburk vns oder vnsern erben oder . . nach- 
komen an der obgnanlen veslen vnd dorfern die vorgenanten sitmme 
der zweytusent pfiint drfibundert pfunt vnd siben vnd sybentzik 
pfunl haller gar vnd gentzlich bezalt vnd gewert haben, so sdllen 
die selben brief die wir haben vmb die acbthalphundert pfunt 
haller als vorgeschriben stet danne fj)rbazzer kein maht mer haben, 
vnd s61len auch dann wir oder vnser erben die selben brief dem 
obgnanten vnserm herren dem byschof oder sinen nachkomen vnd b 

j dem stift epi9copatu9 wirzibargen9is 109 

vnd entwilrten ane alle dem stift ze Wirtzburk widergeben 
widerred vnd verlzielien. 

Vnd hieruber zfi eim gezilkn&z vnd waren vrk&nde haben wir 
die vorgenanlen Heinricb, Frilz vnd H a n n s vnsere jnsigel 
gehenkt an disen brief, der geben ist an dem nehsten donrstag vor 
iem jarslage, do man zalt nach Crisls gebftrlh dr&tzehenbundert 
[JBre vnd in dem vier vnd vierlzigsten jare. 

Tria quarutn inentio rgcta esi sig^illa rBsciig membrKnaceis ex bor doGameiilo 
— quod regesta boicti VIII peg. 29 diei 3 1 mensia deEembris tribuunl — 
sugpeasa inlegrs sunt, 

Ja cedttlfl membratiBcea hta lilteris BfliAia ifuee sequentur acripts sanl : 

NotBDdnm, quod Heinricus de Slernbcrg miles, el Fridricus 
et Johannes de Wenkein Tratrea tirmigeri habent litleres ib episcopo 
duppNcalns super HH CCC et LXXVU libris hailenslum. 

Habent eciam lillerem, sigillis episcopi fel cspitulj sigillalam, snper 
septJDgentis et L libria halleQsinm. 

Que omnes lillere lempore aolucionia debenl repetl ab eiidem. 

Esl eciam nolandum, quod eedem seplingenle et L libre hsllensium 
aunt inctuae in predicta aumma, videlii-et in HH. CCC. el LXXVU. libris 
bBlIensium Et de lioc eciam habeiur recogniclo eoruodem, xxm. 

1345, die 7. jantiarii. 

[einrich Albrecht und Dietricb von Frankenstein verzicbten auf 
■ifare Anspnicbe gegen das Ilochstin, und bleiben dessen Dienst- 
und Burgmanner zu Meiningen. 

Jn gotes namen amen. 

Wir Heinrich Albreht vnd Dyetrich von F r a n k e n- 
^tein bekennen vnd t&n kunt oflenlich an disem brief allen den 110 

die in aehen lesen oder hSren lesen, du wir vad Tuer fegUcher 
mit wolbedahtein mfit vnd gutetn rat f&r vns vnd alle Toier . . 
erben vnbetwnngenlich lAterlich vnd gentElich rehtliob vnd redlidi 
Torzigen haben vnd verzihen vns snch mit disem brief aller anspradi 
vnd vordrang wie die gnant sint die wir mit ein ander oder besnnder 
hetten oder gehaben mohlen biz vf disen h&tigen tak wider dm 
bochwirdigen vnsern gnedigen faerren byschoF Otten vnd sioen 
slifl ze Wirtzburk. 

Wir soln auch one geuerde atle brief die vrir fber die Tor- 
gnant anspracb habea odor gehaben mohten dem aelben Tnserm 
herren byschor vnd sim stift widergeben. Vnd boId anch die selben 
brief furbazer tol sin vnd keinerley maht haben. 

Aoch soln wir des selben vnsers herren vnd sins stifla getriwe 
bnrkman ze Meyningen vodaoch dyener sin vnd bliben, vnd ain 
vnd sins stifts fromen werben vnd schaden wamenf als . . bnrii- 
man vnd dyener irem berren dnrch reht tun solo, als wir anch 
alle im vnd sim stift hier&ber gebuldt vnd gesworn baben. 

Des ze eim gezAknfisse sin vnser dryer jnsigel gekenket an 
disen brief, der geben ist do man zalt nach Cristes geburt dr&tzehen- 
handert jar vnd darnach in dem Funf vnd vierzigesten jar, am nebsten 
frytak nach dem Sbersten tak. 

Tria quoram meiitio hcd eat sigilU fasciia membrBneceis «x hoc doco- 
meoto auspeiut inlegra auDt. XL. 

1345, dle 24. februerll. 

Bercbtold Morder zu Gebesedeln und Pfarrer Heinrich von Mfinster 

bekunden ats das Gebiet des Landgerichts RoUieoburg filr Acht Anleite 

und nillzliche Gewere den Umfang des Filrstbistums Wirzburg. 

1. 

Jcb Berhtolt Morder genaot gesezzen zv Gebesedetn ^ episcopalu3 wimbnrgensis. 111 

vergihe vnd lun kunt ofTenlich aii disem brierallen luten, vnd sage vnd 
bekenne ouch vf minen eyt, daz mir wol wizzenl vnd kflnt ist als ich 
gedencken mng by funfizig:jaren vnd sicher, daz mnn alle 7.it gerlhlet 
hat vf dem lantgerihle zv Rolenburch mit der oht, niil anleit, 
vnd mit nulzlicher gewere als wyt daz bislum zv Wirtzburg get. 

Vnd han auch daz gesehen vnd gehort, vnd han auch selbe ofTle 
do selbes vf 6em lantgerihte geclaget, vnd wort vnd vrteyl ge- 
sprochen mit rittern vnd mit purgern vnd erbern luten die do zv 
gflgen worn. 

Vnd des zv VTkunde der worheit gibe ich disen brief, versigelt 
mit mime jnsigel. 

Der brief wart geben von Crisles gebiirle dnilzehenhundert 

tin dem fAnflen vnd vierlzigeslen Jare, an sanl Walpurg 
S[i 
bn 
dii 

Jch Heinrich etswenne pfarrer zu Milnsler vergihe vnd 
tun kilnt olTenlichen mit disem brife, daz mir k&nlliche vnd wizzent- 
liche ist, vnd ez auch gesehen vnd gehorl han by k&nig Adolfes 
seilgen zilen vnd sielmols als verre ich g^encken mag, dnz man 
allezil mit anleit vnd mit oht gerihtet hat vf dem lantgeriht ze 
Rotenbflrch als daz bislOm zv Wirtzburch get. 

Vnd han auch daz sehen vnd gehort by mines valer seilgen 
zilen der da selbes wort vnd vrleil vf dem gerihle sprach da ich 
gegenwerlig vnd olTle by wbz. 

Vnd des zu vrkfinde der wnrheit vnd j.n gczugnilsse bekenne 
ich vnd snge doz vngeuerlich vf min prieslerlich ampmet, vnd gihe 
auch disen brif dar vber, versigelt mil mime eygin jnsigel, der .S[igillDm] BSRnmDI DjCll mORDEH hich ile i 
brBno conrpctB «uspeasum iDtegrum esl. De CBdem re etiam ^.Syfril van BBrtenslei 
di&stmtiDD" die ssDclae WBlburgia lillerBS exbibBil. Hllvr, des rychs ( 112 Monamenta 

geben ist von Cristes gebfirt dr&tzenhundert jar vnd in dem funf 
vnd fierzigestem jare, an sant Walpurg ob&nde. 

CujuB meolio facla est si^illuni fascia membranacea de ipsarom litterarom 
membrana confecta sospensom est. 

Ejosdem tenoris litterae eodem die ab A I b e r t o ecclesiae in S te i n a c h 
parocho datae, sed saecolo qoioto decimo scriptae, exstant. XLI. 

1345, die 3. martU. 
Ritter Hermann von Bemheim thut dasselbe. 

Jch Herman von Bernheim ritter tun k&nt offenlich an 
disem brife allen Iftten vnd vergihe offenlich vnd sage vf minen 
eyt, daz mir wizzent vnd kfint ist, daz man zu Rotenburg vf 
dem lantgerihte allezit gerihtet hat mit oht vnd mit der anleite als 
wyto daz bystume get zu Wirtzeburch. 

Vnd daz waz auch by minen ziten da ich rihter da waz by 
k&nig Albrehten vnd by keyser Heinrichen. 

Vnd gibe auch des zv vrkunde der warheit vnd zv gezugnusse 
disen brif, versigelten mit mime jnsigele. 

Der brif wart geben an donderstage vor mittevasten, von 
Cristes gebfirt drutzehenhundert jar vnd dornoch in dem funfvnd- 
vierzigestem jare. 

Srigilinm] HERMAnNI DE BERNHEIm fascia membranacea ex his litteris 
sospensom integrom est. 

De eadem re litteras exhiboeront: Waltherus Cochinmeister 
de Nortenberg miles die 7 mensis martii, Conradus de Tanne 
miles die 8 mensis martii, Engelhardus dictus de Wisentpach de 
Obeuhosen armiger die 24 meosis martii. episcopntus wirziburgcnsis. 1345, die ~, lartll. DasnochBliftverkaurt unter dem Vorbehalle des Wiederkaures an die 
Vormundschaft des Frilz Wolfskel und seiner kiinfligen Gallin Elsebcl 
eine J^hrlicbe Gill von 100 Pfund ililller aus der Bete und den 

PGefallen des Amles Klingenberk. 
Jn gotes namen amen. 
Wir Otle von gots genaden byschof 7.5 Wirzeburk be- 
kennen vnd lun kunt olfenlich an disem briefe allen den dy in sebi-n 
lesen oder horen lesen, daz wir niit gunsl willen vnde worle des 
gemeynen . . capitels vnsers stiftes zfl Wirzebiirk recht vnd 
redelich verkauft haben vnd geben zekaufTe an disem brief den 
veslen bescbeyden mannen Johansen von Heytingsfelt rilter 
ze B r z z It 7. h e i m vnd H e i ii r i c b von R e i n s t e i n zo 
Trymperk, vnsern nmptmannen , als vormunden vnde ptlegern 
Frilzen, WypprecblsWolfskeln rilters vnsers brilder seligen 
suns, vnd Elsebelen, des vorgenanlen Heinrichs tochter, dy* 
dem vorgenanlen Fritzen gemahelt vnd zu sim elichen wib gc- 
sworn isl, von der selben , . kinde vnd irr . . erben wegen vnd 
in zu erplichem nulze dye vorgenanten Johans vnde Heinricb 
nls ir vormunde von vns vnd vnserm biscbtuin recht vnde redelicb 
gekauft baben hunderl pfunt jerlicher genger vnde geber haller %ii\\ 
vir vnd von vnsern vnd vnsers bischtums ierlicher bete in vnserm 
ampt zu Klingenberk vnd vf allen andern vnsern nutzcii vnd 
geuellen da selbes, alle iar ze sant Merlins tak zii geben zu reychen 
vnd zu enlwerten der vorgenanten . . kinde . . vormunden, odur 
in selber swenne sy zu irn tagen kuinen, oder irn . . erben. Vnd 
diser kaiif isl gescheben vmb lusentpfunl beller genger vndo gebcr, 
der wir von den vorgcnanten . . vurini^mden vnd von der selben 
, kinde wegen gar vnd gonlzlich bezsU sin, vnde dy wir auch 

nr. iLl.ii... «il.in. 15 114 Monumenta 

in viisern vnd vnsers sUfts k&ntlichen n&ts gentxlich gewendt vnde 
jrekcrt haben. 

£z sol auch ein ieglich . . kelner oder pfleger vnsere byBdi* 
liims in dem selben ampt lA Klingenberk den vorgenanten 
Fritzcn vnd Elsebethen oder im • • pflegem vnd . . erben 
by :>inen tr&wen an eides stat geloben, vnuersogenlidi vnd yor 
allcn luten vnd vor allcn dingen in zu geben vnde za reychen alle 
jar viTe sant 3Iertins tak dy vorgeschriben hundert pfond beller g&lt. 

Auch miigen wir odervnser naclikumen. .byschof zuWirie- 
burk. oder swenn nicht byschofs da were dai vorgenant capitel, 
oder ein odcr mcr persone des selben . . capitels in dem selben 
reolit dic vorgenantcn guit wyder keuffen mit ein ander vmb dai 
vorircnantc kaufgclt. tusent pfunt heller genger vnde geber, ^mb 
dic \orgcnantcn Fritzen vnd Elsebeten, oder ire . • vormonde, 
odcr . . crbciK swclhcs jars man sie wider kenffen wil, vffe sant 
Pctcrs lak dcr da vcllct vmb dy vasnachty virzehentage da vor 
odcr virzchcntagc darnach. WArde aber der widerkauf verzogen, 
\iid gcschchc darnach« so soyU dann ie die vorgenante hondert 
pfunt gult dcs sclbcn jars darnach z.. saiit Mcrtins tak den selben 
F r i t £ e n vnd E I s c b c t c n odcr ircn . . erbcn gentzlich geuallen. 

Wcr auoh dax dic sclbcn Fritz vnd Elsebcth odcr ir . . 
orbcii dcr tusent iifunt hallcr notlich bcdorftcn vnd haben m&sten. 
so sullcnsv vns odcr vnscrn . . nachkiimcn . .bvsohofenzu Wirze- 
biirk odcr dcm vorgeiiantcn . . capilcl ob niht byschofcs dann da 
werc eai halp jar vor dcm vorgcnantcn sanl Pcters tak kunt t&n: 
vttd sol dann vff Jcn sclben sant Pctcrs tak, virzchcntafc da vor 
o^cr VLMchcntiigc daroaoh, als vorgcsohribcn stct* dcr vorgcnanten 
cu :c %%idcrksiiil vmb tuscnt ifrnt hcUcr jjcnircr vnd sjcbcr ie ce- 
SvhoVQ \ nucr«ogcnaoa vnd onc sohaden dcr sclben Fritien vnd 
E. sc!>c:e:i vnd ir . . crbcn. Wcunc auoh dirr widcrkauf ge- 
so^o^^ca <:".• so >oi maa dv vor^^nantcn Fritzcn vnd Elscbetcn. 
oic* .rc . , ^^rmiadcn, ouer ir .. crbcn cer vorgvsohrien tusent 
L^.--.. :i..«:r jicc^cr %3cc gcSfr gvntilcoh wAn vncc beualn in der 
s-a; 5;i ^^ .r^c^irk ooer is ^icr miLn cariub swo s^c wollcn. 

U.: s.:o^v'a^a iciva ^nc^f ^eioiKn i4r vns \ttscr e;)ivakumeR , . episcopatus wirzibiirgensig. 115 

byschof vnde vnsem stift ze Wirzeburk. daz wir nlle vtiil aiich 
swenne nichl byschofcs da isl Aaz . . capitel vnil sin . . vormiinfl 
vnde . . plleger des selben slifls sullen ffirdern vnde helfen vnd 
nichl hindern one gcnerde dy vorgenanten Frilzen vnd Else- 
beten vnd ip . . vormunde . . pdeger vnd . . erben an den vor- 
genanlen hiindert plunt huller gilU in alle jar ze geben vnd jiii 
reichen vfT sanl Mertins lak nls vorgeschriben slet. vnd aiich an 
der selben golt widerkaiif vf dy vorgenanlen zit. ab sie ez bedorfen 
werden als vorgeschrlben slet. vnd auch hie wider nicht xek"nien 
Doch zelun inil gericht geysllicb oder werUlich oder ane gerichte, 
mit worten oder mit werken, vnd dise rede alle stele ze halten 
gentzUcb vnde l&lerlicb on nllerslachl geuerde. 

Vnde des zu einer beslelegunk vnd z6 vrkilndc baben wir in 
geben disen brief, mit vnserm jnsigel versigeU. 

Wir auch Albrecht von ilobenlocb tumpropsl, Eberhart 
von Ryedern lumtechant, vnd ihtz gemeyne . . capilel des vor- 
genanlen stifts ze Wirzeburk bekennen aucb ofTenlich an disem 
brief, daz dirr kauf vnd alle vorgeschrihen dinge mil vnser aller 
gunsl willen vnd wort recbt vnd redelich geschehen vnd zu gangen 
sin. Vnde des ze eiin gex&kuisse ist vnsers . . capitels jnsigel 
auch gehenget an disem brief. 

Der geben ist zfi VVirzeburk, do man zalte nach Cristes 
geb&rl drizehenhunderl jar daruacb in dem f&nf vnde virzegislen jare, 
ani nehesten wenlage vor sant Gregurien tak. 

Duo quoruin menlio SaclB e»l sigilla fasciis meuibrBuaceis ex hoc doi 
mcDlo liuspensfl sunl. 

Jnserlam est etiam lilteris dn bsr re reversalibus a Jobanne de HryliDj 
rdt el Heurico de Heynstein eodem die cxbibilis eonimque aigillis tasviia 
membranBcei» inde BDjpensis niunitis, quae ul sequelur iocipiunl: 

WirJohnns von Heyli Dgsrell ritler, vnd Heiuricli vod 
Reynalein imptman ze Trimperk, vormitnd vnd pQcger Krilzen 
WolTskeln vnd Elsbeten ainer gemalieln vnd im geswornpr lu 
IJ* m 


vtt f.a Tsj lyl |i 
Vi4 4««ia cui 
«ii iB Mffl » Klii 
1345, die IL 

l)#^ Wundarzt Meister Konrat Ton Wunfeii n Winbiirf trilt for 
beslimmte Natoralbesflge io hocfastiftisdie Dienste. 

in golH nam«n amen. 

idi (/Unrad wundarlzat von Wimpfen, ze Wirtzeburg 
yi*z^*iXZfM, bekcnne oflenlich an disem briefe vnd lon kont allen den 
Aii', m «tfhcn leften oder horen. daz ich mich verbunden han vnd 
v#;rhind<; an dihem briefe (^en dem hochwirdigen minem gnedigen 
\mnMi byHciiof Otten vnd sim slyfl ze Wirtzeburg oder wan 
nibt by^riiofH dii were den vormunden des selben slyfls biz an 
<;irM''n «;ynmiili((cn herren des itzgnanten styfls aller der slucke vnd 
nrtyki?! iil» y^irn^ ni niich an treffen miigen in aller der wise vnd 
In n\U',u Am biinden als her nach an dem brief stet, der von worte 
zi) wortii iiIho KeMchriben ist. 

Wir Olte von gols gnaden byschof ze Wirtze- 
btirg bekennen vnd lun kunt oifenlich an disero briefe 
iillon d«)n die in sehen lesen oder horen, daz wir an ge- 
Hi^him hnben den gelr&wen niilzbern dinst die der be- 
Hrhfiiden meyster Cunrad wundartzt von Wimpfen, 
zo Wirlzoburg gesezzen, vns vnd vnserm slyfl getan 
liat vnd ttuch furbazzer tiin sol. episcopatas winiburgensis. Vnd lil siyft bliben wan auch er by vns vnd vnserm sl^ 
wil, vnd vus vnd den vnsern mit siner kunst gewarlen 
vnd dinen wil vnd sol gelruwelichen, wenn vnd wa ez 
vns vnd . . den vnsern not geschiht. er. si in herrertcn 
in rcysen oder suzt dap zu wir vnd vnser styft sin be- 
durfen on geuerde, vnd er sich aucb des gen vns ver- 
sprochen hat daz er sich niendert anderswa verherren 
suUe on° unser laube willen vnd worle, wan auch niht 
byschofs were ze Wirzebur g, so wil vnd sol der vor- 
gnantmeyster Cunrad mit sineu reten vnd kunstgewarten 
vnd beholfen sin getruwelich dem , . capitel oder sinen 
. . vormunden des vorgnanlen vnsers slyfts zeWirt7,e- 
burg biz an einen einui&tigen herren ze Wirlzeburg, 
dem er danne auch als vns gewarlen vnd dlnen sol. Dar 
nacb sol er auch des vorgnanten capilels canoniken vor 
andern .. lulen gewarlen vnd hebolfen sin, vnd suln auch 
si darumb gon iui Idii als zitelich vnd btllich ist. Dar vmb 
so ban wir im zi sim libe ellein vnd im zu eim lipge- 
dinge auch mit gnnst willen vnd worle des gemeinen 
capitels vnsers slyfls ze Wirtzebiirg gelihen vnd lihen 
an diseni briefe zw° hube in dem dorfe zeZulichshein 
gelegen, der eine heizzet Heinrich Kelners bube, 
die ilz inne hat vnd buwet CuntzLudewig, vnd giltet 
sebs malter korns vnd sebs malterbabern vnd zwei hiinre; 
die andern hube helzzi-l Cunrad Beyers bube, vnd 
gillet aucb sehs malter korns vnd sebs maller habern vnd 
iwei hilnre. vnd da vf silzet vnd buwet Ilerman Jsen- 
hut; die selben zw' bube jm ze baben vnd ze niezzen 
die wil vnd er lebl mit allem dem nulze als wirs vnd 
vnser slyft biz her gehobt vnd genozzen hahen. Vnd dar 
z6 han wir aucb dem selben meyster Cunrad vmb sin 
vorgnant dinst auch zu sim libe allein gclihen ein fnder 
wingells vf vnserm teyle in der Schotenawe, in dem 
herbest jm daz jerlicben du von ze geben vnd ze reicben 
on allerslabl widerrede on geuerde. 118 Monnmenta 

Vnd hieruber zA eim vrkande han wir dem yorge- 
nanten meyster C&nrad geheizsen disen brief versigeln 
mit vnserm jnsigel daz dar an hanget. 

Wir auch Eberhard von Riedern techand, vnd 
daz capitel gemeinlich des vorgnanlen styfls zeWirtze«- 
burg bekennen auch, daz dise vorbeschriben dinge ratt 
vnsrer gunst wUlen vnd worte geschehen vnd zugegangen 
sin. Vnd dar vber auch zugezugnisse vnd merr sicher- 
heit han wir geheizzen vnsers capitels jnsigel henken an 
disen brief. 

Der geben ist ze Wirtzeburg, da man zalt nach 

Cristes geburthe drucehenhundert Jar in dem f&nf vnd 

vierzigstem jare, an dem fritag vor sant Gregorien tag. 

Vnd dar vber zu eim gezugnisse vnd waren vrkunde han ich 

der obgnant C u n r a d gebeten den erbern herren den . . official des 

gerichls zfi der Rotentilr ze Wirtzeburg, daz er des selben 

gerihtes jnsigel hat gehangen an disen brief. Vnder dem selben 

jnsigel bekenne vnd verbinde ich mich vnd versprich mich vnd fur 

min . . erben wenn ich niht enwere^ daz danne die vorgnanten 

gut vnd gulte gar vnd gentzlich dem vorgnanten mim herren byschof 

Otten vnd sim styft ze Wirtzeburg sol ledig vnd los sin. 

Vnd wir der . . ofTicial zu der Rotentur ze Wirtzeburg, 
der vorbnant. bekennen. daz wir durch bete willen des obgnanten 
meyster Cunrad zu eim woren vrkunde aller dirr vorbeschriben 
dinge vnsers vorgnanten gerihts jnsigel haben gehangen an disen 
brief, der geben ist jn dem jare vnJ an dem tag als vor beschriben ist. 

Oflficialis coriae herbipolensis sigillum fascia membraDacea ex his litteris 

— quas regesta boica vol. VUI pag. 39 diei 22 meosis aprilis tribuont 

— suspeosum est. 

Manus coaeva exteriori harum litterarum parti ioscripsit: Reuersa Con- 
radi cyrologi herbipolensis super duabus hubis in Zulichsheim 
post suum obilum reuertendis. episcopatus wirziburgensis. 1345, dic 11. marlli. 

Hocfislift vepkauft unter dem Vorbehnlte des Wiederkaiifes (!em 
lleinrich von ReiDSleiii den Zoll zu Jplioven iim funrtlinlbbundert 
Ffund Hijller. I Jn gotes namen amen. 

P Jch Hei nrich von Reinstein erlzprisler im slifl zTi Wi r7,e- 
bflrk bekenne vnd lun kiint olfcnlich an disem bricf. dnz icb von 
dem bclben slifl zii Wirzeburk sinen zol ze Jphouen rechl 
vnd redelicb kaufl han. vnd ich auch vnd min erben vud swem 
ich den selben zol an libe uder an lode besdicide oder gibe suln 
stel vnlzerbrochenlichen halten swar. geschriben slal in den selben 
kauf briefe die von wort ze worl hcr noch geschriben slen. 

Vnd des zu eim geztignisse isl min jnsigel gebenket an disen 
irief. 

Vnd ditz ist von wort ze wort abscbrift der hriefe des kaufs 
^on dem vorgescbriben stet. 

Jn gotes namen amen. 

Wir OUe von gola gnaden hyschof ze Wirzo- 
burk bekcnnen vnd lun ktml ofTenUchen an disem brief, 
daz wir mil g6nst willen vnd worl des geineiiien . . 
cnpitels vnscrs sliftz zeWirzebnrk dem ersamcn mimtie 
Heinrioh von Reynslein ertzprisler in dem selben 
slifte vnd sinen . . erben oder gwera er disen lier nacb 
geschriben zol nn libe nder nn tod gibt oder bef^ciieit 
vmh famflhalp bundert pfiml hallcr genger vnde geber, 
der wir von im an bezaltem gell genlzlichen vnd gar 
gewert sin, vnde dy auch alle in vnsern vnd vnscrs 
stil\z kiinllirhen n&tz gewendt vnde gekert sin, als her 120 Honumenta 

nacb geschriben stet, recbt vnd redelich verkaufl baben, 
vnd geben aucb an disem brief ze bauffen vnsern vnd 
vnsers stiftz zol ze Jpbouen mit allen sinen nfilzen 
geuellen vnd recbten gesucht vnd vngesucbt, swi si 
genant sin, den zol wir aucb nfiwelicb vmb Fritzen 
von Secbendorf genant von Rotelse recbt vnd 
redelicben vnd ze vrtet kauft baben^ vnd den wir aucb 
an semlicb bilfe vnd gelt des vorgenanten Heinricb 
von Reinstein ze vnserm stift ze disem mal niet wol 
mocbten bracbt baben. 

Ez sol aucb der vorgenante H e i n r i c b von R e i n- 
stein vnd sin . . erben oder swem er an lib oder an 
tod gibt oder bescbeit den selben zol besetzen vnd ent- 
setzen frylicb swi sie woUen an alle bindersal. 

Wir aber vnd vnser nachkiimen . . byscbof ze 
Wirzebfirk, oder ob nicbt . . byschofs dann da were 
daz vorgenant . . capitel, oder ein oder mer personen des 
selben capitels in dem selben recbten mfigen vmb den 
selben Heinricb von Reinstein vnd sin . . erben 
oder swem er an libe oder an tode gibt oder bescbeit 
den selben zol mit allen sinen nAtzen ffeuellen vnde 
recbten widerkauffen, swels jars wir wollen, uf sant 
Peters tak der da vellet vmb dy vasnacbt, virzehentage 
da vor oder virzehentage damach, vmb daz vorgenant 
kaufgelt, fumflbalphundert pfunt beller genger vnd geber. 
Wer aber daz der vorgenant . . keuffer oder sin . . 
erben oder swem er den selben zol an lib oder tod be- 
scbeit oder gibt des vorgenanten widerkaufs begerten, 
vnd daz vns oder vnserm stift ein jar vor seiten, so 
sullen wir danne oder vnser nacbkumen . . byscbof ze 
Wirzburk oder wer dann nicbt . . byschofs da daz . . 
capitel des selben stiftz in dem selben recht ie vmb sie 
widerkauffen innewendik dem selben jare vnuerzSgenlicb 
vmb daz vorgenant kaufgelt, f&nfthalp hundert pfunt baller 
genger vnd geber. Wenn aber der widerkauf gescbeben epiflcopatus wirzibiirgensis. 121 sol, 30 sol man dem vorgenanten Heinrich vonRein- 
stein oder sin . . erben oder swem er daz besrheit 
oder gibl an lib oder an tode der vorgenantcn fumftebalp 
bundert pfunt haller genger vnd geber wern vnd bezaln 
in der slal ze Wirzebnrk oder in vier miln dar&mb 
swo sy wollen. 

Wider disen kauf vnd alle vorgeschriben dinge sullen 
wir vnd vnser nacbkomen . . byschof ze Wirzebfirk 
oder swenn nicbt byschofs da were daz . . capitel des 
selben sliflz vnd sin . . vormrmde vnd . . pfleger n&mmer 
lun oder kfimen mit gericht geisllich oder werlllich oder 
an gericht, mit worten oder mit werken, on aller slacht 
geuerde. Vnd sullen auch den vorgenanlen . . keulTer 
vnd sin erben oder swen er an lib oder an tod bescheit 
an dem selben zol furdern vnd beholfen sin, vnd nichl 
hiDdern on alles geuerde. 

Vnd . . des zu einer bestetikeit vnd woren vrknnde 
baben wir im geben disen brif, mit vnserm jnsigel ver- 
sigelt. 

Wir aucb Albrecht von Hohenloch lumprobst, 
Eberbarl von Rydern t&mtechant. vnd daz gemein 
. , capitel des vorgenanten sliftz zu Wirzeburk bo- 
kennen auch olTenlich an disem brief, daz dirr kauf vnd 
alle vorgeschriben dinge mit vnser aller gunst willen 
vnd wort recht vnd redetich gescbeben vnde zugangen 
sin. Vnd des zu eim gezuknisse ist vnsers capitels jnsigel 
aucb gebenkel an disen brief. 

Uer geben ist ze Wirzeburk, da man zalte nacb 
Crists gebdrte driJzebenhundert jar darnncb in dem fumf 
vnd virzegisten jare, am nefaeslen frilak vor sant Gre- 
gorien tak. 

Hearki de ReinBleia archidiacODJ aigillum tasciB membriinBceii ei bii 
lilterii ■uspensuni csl. >va^jo'-: 122 Monamenta XLV. 

1345, die a apriUs. 

Friedrich von Bebenburg bekandel als das Gelnet des Laodgeridita 
Rothenburg fur Acht und Anleite den Umfang dea FOratbiatluinui Jch bruder Fridrich vonBebenbnrg, comnentor ni Roten- 
burs sant Johans ordens dei spitals von Jemsaleaii, Yergihe vnd 
bekeiine oflenlich mit disem briefe« daz mir wisient vnd k&it ist von 
den liten als ich dannoch in der werlte was e ich in den orden kon, 
daz man vf dem lantgerihte inRotenbnrg alle sit gerihte hot ala 
verre daz bystume lu Wirtzeburg get mit der obte vnd mit der 
anleite. wanne ich auch selbe etswenne daz gerihte do beseiien 
han. vnd anleiter \iid ryhter do gewesen bin. 

Vnd gibe auch dor vber zu vrkunde vnd zu gezugnusse der 
worheiL ats ich dez bekenne vf min ffeborsame« disen brief, ver- 
sigelt mil mime jnsigele. der geben ist von Cristes geburte dmtiehen- 
hundert jare vnd in dem funften vnd viertzigestem jare, am suntage 
quasi modo geniti. 

SOfiUiui] FIUDRia DE BEBE>BVRCH faicia de blteranui ipscnui 
brama coafecia s«sp«iMB iBte^ niB est XLM. 

lv>i\ die 4 aprilis. Conm officiali curiae herbipolensis coniessi sunt in jure 
A p 1 dictus Geckenheim etJutta uxor ejus deFrickenhusen. 
quoc maDibas suts coadunatis vendiderunt et iradiderunt jnslo ven- episcopatus wirziburgensis. 123 ditionis litulo ei solvere promiserunt et solvere tenentur annis sin- 
gulis in feslD lienti Martini pro pretio decein librarum hnllensium 
annuam pensionem unius librau Itallensium Heinrico de Werdea 
clerico el suis heredibus seu successoribus quibttscumque legatariis 
vel donalariis quibus in vita vel in morle depulandum duxeril super 
ct de vinea unius et dimidii jugeris sita in villa et marchia villae 
Frickenhusen in loco dicto an der Setze juxta vineasMane- 
go Idi el super vinea unius jugeris sila apud fontem dictum Schaver- 
nak juxta vineas dominorum de Sleynach. Et promiserunl lide 
data , diclnm pensionem sine contradiclione sotvere , cavere de 
eviclione, et facere warandiam ipsorum bonorum de bonis proprie- 
tariis debitem el consuetnm. 

Jteni confessi sunt Heinricus dictus Junckherre, Har- 
tungus et Heinricus dictus Schelzlin, se esse fidejtissores 
in solidum apud emtorem pro dictis venditoribus et eorum succes- 
soribus pro omnibus supradictis, scilicet pro eviclione cavenda, 
warandia facienda, el pro solutione pensionis praedictae. Qui promi- 
serunt facere fidejussionis debilum fide data. Et si ipsorum fide- 
jussorum aliquis cesseril, vel decesseriu alium debent ponere loco 
sui quemadmoduin est consuelum. 

Praelibatus tamen emtor fecit ipsis venditoribus gratiam, quod 
praetactam pensionem pro praedicto pretio decem librarum ballensium 
reemere possunl infra quatuor annos a festo calhedrae beati Petri 
proxime praeterito inchoandos, quocumque anno voluerint, ita temen 
quod idem festum reemlio praecedat, et pensio sine diminutione 
quatibel sit persolula. 

Datum anno dominiM°CCC'XL° quinto, feria secunda posl domi- 
Dicam qnasi modo geniti. 

OiHciilis oiiriae berbipolensis aLgillum rBScla de lilterariiiii ipsarum mem- 
brtna coufecla auBpeosuin plus miiius Isesum esl. 
xLvn. 

134&, dle 5. apriUi. 

Bischof Otlo beslellt den Erkin^er ron SanweBheim ils Erbbari^ 

mann aut der Feste VVyelberk, an velcher ^wiMe baBlidM Ver- 

finderungen vonnnebmen. 

Jr gotes namen amen. 

WirOtle von gotes gnadenbyachof la Wlrtibnrk bekemiw 
vnd tAn kuDt ofTenlich an disem brief allen den dle in sehen leatt 
oder horen lesen, daz wir geteidingt haben mit dem TSfteD ritter 
Erkinfifern von Sauwesheim gnant von £otteDheim, daier 
oder sin . . erben ob er in des abgieng, dai got Terbiel, Tnser 
vnd vnsers stiftz veslen Wyelberk volbuwen. sflllen mit einer 
rinkmur, die sie vf giiten grunt legen soln jn der erden dick als 
mans bedarf, vnd ob der erden vier schuh dik vnd driiEig schuh 
hoch alle vmb vnd vmb die rinkmur. Auch soln sie damacb vf 
die selben rynkmur vmb vnd vmb muren abt schiib hoch mil Einnen 
vnd mit al. Vnd soln auch inwendig vmb vnd vmb vf der selben 
nur einen bedacten vmbtauf machen iedwederthalp bis an die kem- 
nalen. Sie soln auch vmb die kemnaten vzwendig elnen bedakten 
werlichen vmblauf machen vmb vnd vrob. Aucb sobi aie den tum 
hoher muren zwelf schuhe hoch mit zinnen vzen vnd mit a1, vnd 
soln den machen mit einer bedakten steinener st&rien, daz er deheins 
andern daches niht bedilrf. Vnd dirr buwe sol aller geschehen vnd 
volbraht sin gentztich vnd gar zwlscben hinnen vnd sanl Hertins 
tak der nehst kitmt vnd darnach vber ein jar allernebst. 

Vnd darumb sotn wir jn geben vf den nehsten sant Mertins 
lak hundert pfunt baller. Vnd haben auch geben vnd bescheiden 
dem selben Erkinger vnd sinen . . erben vierdhalphundert pfnnt 
haller filr disen buwe, vnd anch zweihanderl pfunt haller zo eim 
erbburkgut jn der selben vnser vesten Wyelberk. Vnd haben epi3copatus wirziburgensis. 125 

jm vnd sinen . . erben die selben sehsthalphundert pfund haller 
bewizet vf vnserm vnd vnsers sliftzdorf vnd n&tzen ze Herbollz- 
heim nach der andern brief sage die wir dar vber sfinderlichen 
ein ander geben haben. 

Ez ist auch geredt. daz der vorgnant Erkinger oder sin . . 
erben soln darvmb auch in der vorgnanten frist ein slein^Ti gemurt 
kemnaten buwen vnd volbringen in der vorgnanten vesten mitkuchinne 
vnd stellen. Vnd die sol sin erbeburkgul one geuerde sin. 

Waz auch er oder sin . . erben an dem selben burkgut in 
dem holtz an dem berge der vorgnanien vesten Wyelberg baum- 
garten oder sunst garlen one geuerde machen, daz sol auch zu dem 
selben irm burkgiit gehoren. 

Wer aber daz wir oder vnser fAift einen vorhof oder andern 
buwe wolten machen vor der selben vnsror b&rge vf dera berge 
oder an dem berge da selbs oder welbenende wir oder vnscr stift 
des ze ral wiSrden, dar an sol vns oder vnser stift der selbe 
Erkinger oder sin . . erben nihls irren oder hindern. Vnd soln 
auch sie darzu dem vorgnanlen stift beholfen sin one geuerde. Vnd 
Bol in auch daz vnser stift niht geben uder widerlegen. 

Vnd wenn daz vorgnant dorf Herboltzheim mit allem dem 
daz darzu gehort von vns oder vnserm stift derlozet wirt vmb 
die obgnanlen sehslbalp hundert pfunt haller, vnd auch vmb sybend- 
halp hundert pfunt andrer haller nach der brief sage die wir ein 
ander dar vber geben baben. so soln der selbe Erkinger oder 
8in . . erben des selben gelts zwei hundert pfunl haller vnuerlzogen- 
lich vnd one geuerde anlegen an gewisse gut oder gilU inwendig 
einer milen oder zweien one geuerde by der selben veslen gelegen, 
oder irs eigen guts da selbs als vil vns vnd vnserm slift vfgeben, 
vnd daz auch von vns vnd dem selben stift enpfaben vnd haben zu 
eiffl erplichen burklehen vnd burkgul da selbs, vnd auch da von 
hulden vnd swern als reht ist. 

Ez ist auch geredt. daz der vorgenant Erkinger oder siner 
. . erben einer, ie swclher daz vorgnant burklehen von vns oder 
vnserm slift enpfangen bat, sot allewegen vfder vorgnanten veslen 
'Vyelberk silzen vnd wonen mit dem huse, oder einen erbern . . p 126 MoniimentB ■ 
fe kneht an siner glat mit dem huse dar vf haben sitzen. VdJ der 
sol auch swern zu rten heylgen, vns vnd vnserm stifl daz selbe 
hug ze bewarn gelriwelichen one alles geuerde. Vnd alle die wil 
sie daz lim vnd halten getriwelich one geuerde, 90 haben sie ir 
burkgut da selbs verdient on geuerde. 

Ez ist auch geredt, daz wir vnd vnser stift den vorgnanten 
Erkinger vnd sin . . erben die vnser vnd vnsers stiftz vf der 
vorgnanten vesten dann burkman sin soln vorsprechen schimen vnd 
in beholfen sin zu irem rehten one geuerde. Sie mugen sich auch, 
ob sie ez bedurfen, vz der selhen vnser vesten vnd auch darin zu 
irem rehlen behelfen als vnsers sliftz . . hurklute da selbs pne 
geuerde. 

Ez ist auch mer geredt, daz wir vnd vnser slifl den vorgnanlen 
Erkinger oder sin . . erben die dann daz vorgnanl burkgiit en- 
pfangen haben ala vorgeschriben slet soln niht irren noch lazen 
irren geuerlich oder vnlzillich an iren schalTen oder an anderm irm 
vyhe; ez mug wol gen by der vorgnanlen veslen Wyelberk, ez 
sy zeVlsenheim oder ze Herboltzheim, da semlich vihe 
andrer . . lute da selbes hin get one geuerde. 

Ez sol auch der selbe Erkinger oder swer sin erbe ist an 
dem vorgnanten burkgiil vnd dnz besilzet, oder der . . knehl der 
von iren wegen dar vf silzel. als vorgcschriben slet, brunneboltz 
vnd z&nholtz vf daz vorgnanl hus VVyelberk des sie nollich da 
bedurfen hauwen vnd nenien in dem fronhollz by Herboltzheim. 

Ez ist auch mer geredl, daz der obgnanl Erkinger oder stn 
. . erben burkman da selbs vnser vnd vnsers sliflz daz vorgnanl 
dorf Vlsenheim mil liilen gfllen vnd swaz darzri gehorl in velde 
vnd in dorf daz vnser vnd vnsers sliflz ist soln losen von vnsers 
stiflz wegen vmb den vesten ritler Heinrich von Sansheim, 
des vorgnanlen Erkingers briider. oder sin . . erben, vmb zwey- 
bunderl pfunt haller. vnd auch vmb die veslen manne Lfippolt 
ritter vnd Luppolt knehl K&chenm eister von Nortenberk 
gebriJder oder ir . . erben auch vmb zwei hundert pfnnt haller. Ez 
soln aber doch die selben . . Kfichenmeister oder ir . . erben 
die selben ir zweihunderl pfunt baller vns vnd vnserin 9tift dann episcopatns wirziburgensis. 127 

m g^ewisse burklehen wenden vnd anlegen, als sie auch des vnsem 
stift schuldig sin. 

Ez soln auch der vorgnant Erkinger vnd sin . . erben sn 
dem vorgnRnten burkgi^t die selben vnsers stiftz . . liite gut vnd 
nfitze ze Vlsenheim, swenn sis derlozet haben vmb die selben 
vierhundert pfunt hnller, jnnehaben schirmen vnd versprechen ge- 
Iriwelicb one geuerde. 

Swaz aucb brief der selbe Erkinger oder sin . . erben an 
dem vorgnanten burkgiit vmb die ietzgnanten alle vmb die vorge- 
schriben vier hunderl pfunl haller von vnser vnd vnsers stiftz wegen 
widerlosen vnd gewinnen, die soln anch der selbe Erkinger vnd 
sin . . erben zu einer merern sicherheit auch innehaben niir ols lange 
a)s biz daz wir oder vnser stifl tlem selben Erk in gern oder sinen 
vorgnanten . . erben die vorgeschriben vierhundert pfiint baller 
wider geben vnd gellen, swelhs jars wir oder vnser gtift wellen 
vf sant Peters tak der da vellet vmb die vasnaht, vierlzeben tag 

I da vor oder vierlzehen tag darnach. 

I Vnd swenn auch die selbe widerlosung vnd der selben vier 

hnndert pfunt hailer bezalung geschehen sin gentztich vnd gar one 
generde, so sol daz vorgnant dorf Vlsenheim mil allen sinen 
zflgehornden jn velde vnd in dorf wie die gnant sin gesficht vnd 
vngesucht vns vnd vnserm stift ledig vnd loz sin genlzlich vnd 
^ar one alles geuerde. 

Ez ist Buch geredt: swenn wir oder vnser stiFt vnser vesten 
Nilwenburk vnd daz darzu gehort vmb dio von Hohenloch 
widerlosen, so soln die wyngarlen in dw mark ze Vlsenheim 
gelegen vnd von alter ze Wyelberk gehort haben vnd die mit 
der vorgnanten veslen Nil wenburk versetzt sin zu der vorgnanten 
pfantschaft ze Vlsenheim gehoren, vnd der vorgnant Erkinger 
vnd sin vorgeschriben . . erben innehaben vnd niezen als lang biz 
daz wir oder vnser slifl daz vorgnant dorf Vls enheim vmb vier- 
hundert pfunt haller, daz vorgeschriben gelt, von jm oder sinen . . 
erben widergelosel haben als vorgeschriben slel. 

Vnd des zu eim gezukriitsse vnd waren vrkuHde ist mit vnserm 
jnsigel versigell dirr brief. 128 Monnineiita 

Der geben isi ze Wirtzbark, do man zalt nach Cristes ge- 
burt drfitzeben bandert jar darnach in dem funf vnd viertzigestem 
jar, am nehsten dynstag nach sant Ambrosien tak. 

OttODis episcopi sigillam fascia membraoacea ei bis Utteris saspeDsnm 
laesum est. xLvin. 

1345» dle 5. aprilis. 

Wolf von Grumbach und seine Frau Else verkaufen dem Dietricber- 
spitale ibren Weingarten in der wirzburger Mark um 20 Pfund 

Hilller. 

Jn gots namen amen. 

Wir Wolf von Grflmbacb amptman zu Heytingsfelt 
vnd Else sin eliche busfrawe veriehen vnd bekennen offenlichen 
an disem brief vnd tun kunt allen den die in sehen lesen oder 
horen lesen^ daz wir dflrcb redelicher sache willen dy vns dar 
zfl bewegen zu disem male mit vorbedachten vnd vereinten mut 
vnd mit gesampter hant fflr vns vnd alle vnser erben han verkauft 
vnd zekauife geben recht vnd redelich mit disem brief eweclich 
vnd zfl vrtet den bescbeidenn Ifllen den pflegern vnd den . . brAdern 
des spitals zfl W i r z e b u r k dy da keuffen in vnd den sicben dy in dem 
selben spital zu sant Dytrich ligen vnsern wingarten der da 
liget in wirzeb&rger mark an dem Flennenbuhel, der selbe 
wingart ist der 6lacker genant, einsit an Ludewik Mulners 
vnd andersit an Heinricb Mulners wingarten, vmb zwenzik 
pffint haller genger vnd geber, die wir von in pfangen ban gentz- 
lich vnd gar, vnd sie in vnsern kflntlichen nutz gewant vnd gekert 
haben. 

Den selben wingarten vnd alles daz recbt daz wir dar an ge- 
haben mochlen ban wir den vorgenanten keuffern vfgeben, vnd episcopatas winiburgengii. 129 baben vns der verschosEeii mit mnnde mit hnnd vnd mit halmeD 
sls sillich vnd gewonlicb ist, v»d biihen sy geselit in liplicb vnd 
nJiixlich gewer des selben wingsrten. 

Vnd geloben in des selben wingarten an aller stat fftr fryhes 
vnd rechtes eigen zu wern als eigenr g&t recbt ist nach der ge- 
wonbeit zA Frankenlande. 

Wir verzihen vns auch aller bilf geistUchs vnd werltlichs ge- 
richls daz vns oder vnser erben wider disen kauf gehelfen raocbten, 
vnd jn oder dero vorgenHnlen spilal schaden mochte bringen. 

Aller vorgeschriben dinge zu eim gezugnisse vnd wam vr- 
k6nde baben wir die vorgenanten verkeuffer vnd . . keulTer den 
erbern herren den. . officiHl richler vor der Rotentfir zeWirze- 
burk gebelen., daz er sin jnsigel hat gebeizzen henken an disem 
bnef. Vnd wir der itzgenant . . ofTiciHl verieben vnd bekennen 
offenlichen an disem brier, diiz alle vorgeschriben rede also vor 
vns gescbehen sint: vnd zeira gezAknisse daraber bnbeo vnsern 
jneigel durcb bele willen der vorgenanten verkeuffer vnd keuffer 
aucb gebangen »n disem brief. 

Der geben wart da man znlt nacb Cristes gebflrt drilEchenhundert 
jar damach in dem fnmfunduirzegisten jare, an dem nehe^ten dinstage 
nacb sant Ambrosias tak. 

Des sint gez&ge, vnd warn da by dy beschetden lute; her 
Friderich cappellan., vnd bruder Heinrich belner in dem vorgenanten 
spy*tal, Heinricus Wizzenbrftnn, Valanlin vnd Gernod des vorgenanten 
iverkeuffers knechte. 

Cujus mvnlio racU rsl sigilluin tMri» de lilleMrnm ipsirBm membrBna 
confedK suspensuin Mt. 1345, ille 38. et die 30. apriUs. 
fecclesia herbipolensis de nominandis et recipiendis cnnonicis stDtuil. 
1. 
Jn dei nomine amen. 
Tenore presencium . . perceploribus pateat vniuersis , qnod 

>, Mlfcftl. MJ.>n. «ll. ttv. 17 130 Monuroenta nos Alberlus de Rohenloch preposUu9 , Eberhardns de 
Riedern decaaus, totunique . . capitulum ecclesie herbipoleD- 
919, preeente siquidem et inslanler petente ac canonica auclorixante 
reuerendo in Cliristo palre ac (ioiuino noslro gracioso domino 
Ottone episcopo herbipolensi, conmendabiles clericos Johan- 
nem et Hermannum, nalos honesli et strennui mililis Hermanni de Tunnefell, ac He 
Beupi militis, jn cani 
lensis capitulari Buclori I iricum, filium quondam neinrict dicti 
licos et confralres dicle ecclesie herbipo— 
ritate nostra capitulariter et canonice rece- 
pinius, cuilibetque rpsorum contulimus canonicatum in ecclesia me- 
morata sub expeclBcione prebendarum canonicBlium sibi debitarum 
ibidem, quas lamen ijdem Jo hannes Hermannus etHeinricus 
canonici per ordinem tunc demum inmediate el successiue optinere 
debebunl, postquam videlicet omnes et singuli tam nominati et recepti 
qnam nominandi et recipiendi in canonicos in prediclB ecclesie 
prebendandos auctorilate seu virtute moderne ordinactonis dnmtaxat 
episcopalis et cepitularis einsdem ecclesie rile habite super eo pre- 
bendas sibi debitas suo ordine successiue, et postquam eciam subinde 
certu9 quicumque clericus -— secundum consuetudinem tamen ac 
formam ipsius nostre ecclesie in bac parle ydoneus — in nostmm 
concanonicum ibidem nominandus, per me . . prepositum ac ecJam 
per nos . . decanum et . . capitulum predictos vtique admiltendus 
et recipiendus ex gracia prediclt capituli michi . . preposito super 
60 concessa, prehendam sibi ibidem debilam fuerinl eQlcaciter nssecuti. 
Preterea prefatus dominus . . episcopus noster poteril in vita 
uol in morle in scriplis aut sine scriptis quemcumque ipse malnerit - 
ydoneum tamen secundum consueludinem et formam predictas — nd 
canonicatum ac canonicalem prebendam sihi suo ordine vt sequitur 
debitam nominere : eundem quoque nominatum nos . . preposittis . . 
decanus et . . capitultim memorali in canonicum et confratrem pre- 
dlcte ecclesie qunntocius ahsque more dilTugio more quidem debito 
ac solilo recipere volumus irrerragahiliter et debemus. sub expe- 
clacione siquidem prebende canonicalis ibidem sthi debite: postquam 
videlicet omnes et ginguli lum nominali et recepti quam nominandi 
ac recipiendi canonici supratacli siue per siue post ordinacionem 
episcopatus yrirzibsrgensis. 131 supratactam dumtaxat prebendas soas in ipsa ecclesia nostra secan- 
dum suum ordinem succeasiue adepti ruerinl, vt prefertur, extunc 
subinceps inmediale optinere debebit: super quo eciam eidem nomi- 
nato litteras sub sigillo noslri capiluli secundum oportunam in hac 
parte presencium lillerarum conlinenciam tunc protinus absque vara 
seu fraude dflre volumus et tenemur. 

Preterea supralaclus per me . . prepositum nominandus, et quilibet 
ipsorum Jobannis Hermanni et Heinrict predictorum, necnon 
eciam per prefalum dominum . . episcopum in nostrum ibidem con- 
canonicum nominandus et a nobis recipiendus ac admitlendus vttque, 
vl preferlur, sicut quilibet alter nominatorum el receplorum sen 
nomioandDrum ac recipiendorum canonicorum expectancium preta- 
ctorum, fii el in quaotum opus fuerit, pro adepcione prebende inibi 
cuiusltbel eorundem effectiua pacifica et quieta secundum exigenciam 
ordinacionis nostre capitularis debite habite super eo expensis nostri 
capiluli conmunibus vlique defensari necnon ad instar seu modam 
et post introitum precedencium canonicorum ex moderna ordinncione 
predicta receplorum ad ipsum capitulum nostrum eciam recipi suo 
ordine indilate debebunt. 

Demum recognoscimus in hijs scriplis, quod supradictus dominoB 
noster . . episcopus nichilominus poterit nominare quemcumque ad 
hoc ydoneum secundum consuetudinem et formam ipsius nostre 
ecclesie supralaclas ex parte sui nondum nominatum tercium seu 
vltimum secundum formam moderne ordinacionis predicte, per nos 
siqaidem more debito etsolilo recipiendum et admitlendum in nostrom 
concanonicum et confralrem in ecclesia prelibata sub expectacione 
prebende debitenominato eidem secundum continenciam et esigenciam 
ordinacionis desuper babile supratacte. 

Jn cuius rei testimonium sigillum nostri capiluli presentibus est 
appensum. 

Datum Herbipoli, anno domini M° CCC* XL~ quinto, vice- 
ma octaua die mensis aprilis. CajQS meolio facta t 
peuam est. ■igillui fafcia membriDaoea i Fl82 f I Otto dei gracia episcopus herbipolensis recognoscimug per 
presentes , quod si postquam omnes et singuH tam nominati et 
recept) qiiam nominaiidi ac recipiendi in canonicos in ecolesia nostrii 
herbipolenai virlute moderne ordinacionis episcopalis et cspitulsris 
in ipsa ecclesin habite super eo, ex qua videticet nobis nominacio 
seu collacio trium - scilicet prime, medie seu quasi, et vltime 
— canonicalium prebendarum in ordinacione huiusmud) est concessa. 
■c eciam post ordinacionem eandem tam recepti quam recipieadi in 
canonicos in ecclesia memornla secundum continenciam et exigenciam 
lilterarum ecinm sub ipsius ecclesie capilnli sigillo desuper confec- 
tarum prebondas sibi debites suo ordine successiue efilcaciter fuerint 
assecuti, alia proxima dumtaxat ordinacio de canonicatibua et pre- 
bendis in predicta ecclesin conferendis noslra et ipsius capUuU 
auctoritate fuorit urdinata ac eciam confirmata, tunc collacione nomi- 
aacione seu assignacione canonicalis prebende, videlicet vnius dum- 
taxal prime in eadem ecclesia et ordinacione futura secunduni for- 
mam et consuetudinem eiusdem ecclesie in hac parte nos in Qila uel 
in morte in scriptis uel siae scriptis annuente domino facienda esse 
contenti volumus et debemus, pro eo videlicet quod honorabiles viri 
Albertus deHohenloch prepositus, Eberhardus deRiedern 
decanus, et . . capitulum predicte ecclesie noslre dilectos in Chriato 
JohaDnem et HermBnnum de Tunnefelt, germanos , ac 
Heinricum Heupt, consanguineos nostros, clericos, in ipsorum 
coDcanonicos et confralres in eadem ecclesia auctoritate capitulari 
ibidem graciose et fauorabiliter receperunt, et nichilominus adhuc 
quartum inmediate postJohannem Hermannum et Heinricum 
predictos, quemcumque nominauerimus, ydoneum tsmen secundttm 
consuetudinem atque formam pretactas, in CBnonicum et confratrera 
ipsorum ibidem more debito et solito inditate recipere et edmitlere 
spoponderunt sub expeclacione siquideni canonicalium prebendaruiD 
ipsis Johanni Hermanno Heinrico et adhuc huiusmodj quarto 
oomiDando snccesstoe suo ordine debitaruro: postquem videlicet 
episcopatus wirzibDrgensis. 133 

oniDes el singali tain nominati et recepti qunm noininRndi et reci- 
piendi in canonicos in predicta ecclesia prebendandos auctoritate seu 
virtule moderne dumtaxat ordinacionis predicte prebendas sibi debi- 
tas suo ordine successiue. et postqnam ecism subinde certus qui- 
cumque clericus, secundura consuetudinem tamen ac formam pre- 
dictas ydoneus., in canonicum ibidem nominandus per ipsumAlber- 
tum de Hohenloch prepositum ex gracia predicli capituli desuper 
sibt facta, prebendam ibidem sibi debilam adepti fuerinl cam eiTectu, 
prout eciam in alijs litleris ipsius capituli sigillo munitis de premissis 
plenius continetur. 

Quapropter eciam nos 1 1 o eptscopus meraoratus graciose 
polestati ac juri prouidendi cuicumque clerico ad hoc ydoneo de 
canonicalu et prebendalu in ipsa ecclesia herbipolensi, nobis a 
sede aposlolica in eadem ecclesia ac alias generaiiter in forran 
gracie specialis concessis, quo ad ipsam ecclesiam herbipolen- 
sem dumtaxat ad supplicacionem et propter benificencias dilectorum 
in Cbristo . . preposili . . decani et . . capitali ecclesie nostre 
predicle nobis . . nostrisque factas irrefragabiliter et canonice 
renunciauimus ac renunciamus pure et simpliciter in bijs scriptig, 

Preterea quia secpndum juris regulam quod omnes tangit debet 
ab omnibus approbari ac eciam defensari, propterea nos Otto epi- 
scopuSf Albertus deHohenlocb preposilus^ prefati, Eberhar- 
dua deRiedern decanus, Albertus deEbersperg scolasticus, 
Heinricus de Reinstein archidiaconus, Wolframus pincerna 
deRosseberg thesaurarius, Marquardus deHeidecke cantor, 
iilijque . . preleli et . . canonici capilulares, totumque . . capitulum 
ecclesie berbipolensis predicte pro nobis et . . successoribus 
nostris in prelaturis et canonicatibus in ecclesia memoratis pro 
honore et prerogatiua fidelissime vetuslatis eiusdem ecclesie debiUs 
et consuetis sb antiquo hactenus in bac parte ac alias conseruatis 
ac eciam de cetero deo propicio vtinam conseruandis ad inuirem 
pollicitando sc eciam bona fide fideliter promisimus presentibusque 
Bpondemns. vtdelicet opem et operam etHcaces insimul ac disiunctim 
pront opus fuerit vtique adhibere, ac eciam consilijs et auxilijs opor- 
ttmis absque more diffugio efficaciter adiuuare ac facere adiunari, 134 Moiiiimeiita 

qood omnes et singuli tam nominati quam nominandi ac recepti et 
recipiendi in canonicos ecclesie prelibate anctoritate sen virtate 
moderne ordinacionis pretacte et post eam de qaibns et nt saperins 
plenias enarratar prebendas ipsis singalis sao ordine saccessiae at 
premittitar conpetentes efficaciter osseqaantar, et ob hoc et ob id 
eosdem omnes et singalos prebendandos contra vniaersos et singalos 
Yolentes sea conantes modo ael inantea quandocamqae qaomodo- 
libet inpedire haiasmodj prebendandos ael aliquem eorandem defen- 
sare, et in sao statu et ordine conseruare, appellando, appellacionibas 
adherendo, necnon domino . . pape et coUegio . . cardinalium sen 
ipsis . . cardinalibus coniunctim ael diuisim scribendo, proat et 
quociens senserimas expedire, ac alijs vijs modis et remedijs qaibos- 
libet oportanis absqae fraude qualibet sine vara. 

Jn cuius rei testimonium atque robur nos . . episcopus et . . capi- 
tulum memorati mandauimus presentes litteras desuper conscribi, et 
nostrorum sigillornm appensionibus conmuniri. 

Datum H e r b i p 1 i , anno dominj M^^CCCXL** quinto, ij kalen- 
das maij. 

Dno qoorum mentio facta est sigilla fasoiis membranaceis ez hoc doca- 
mento aospensa sant. L. 

1345, die 24. maji. 

Konrat Beyer von Elwangen bekandet als das Gebiet des Landge- 
richts Rothenburg fiir Acht Anleite und niltzliche Gewere den Umfang 

des Filrstbistums Wirzburg. 

Jch ConratBeyer genant vonElwangen vergihe vnd tun 
kunt offenlichen mit disem briefe, daz mir wizzent vnd kunt ist, vnd 
ez auch alle zit gesehen vnd gehort han, daz man vf dem lant- 
gerihte zv Rotenbarg vorderlich gerihtet hat mit oht vnd mit episcopatas wirzibQrgensis. 13S der anleit vnd oiit nutzlicher gewere als verre vnd als wyle du 
(yslum zv Wirtzeburg get. 

Vnd bin auch selbe ofTte zv anleiter do von geribtes wegen 
gegeben worden in maniger clage zv den ziten do her Lupolt 
selige von Seldenecke, her Wortwin selige von Z imern, 
vnd dornach do ber Gotze Lescbe von Bntse do rybtere ge- 
vesen sin. 

Jcb bin auch selbe ofTte vnder ryhtere vnd diener do gewesen 
der vorgenanten hern Lupolls von Seldenecke, hern Wort- 
wins von Zimern, vnd hern Gotzen Leschen also lange sie 
ryhtere do worn, 

Daz ich daz alle zit gesehen vnd gehort han, des vergibe ich 
«Ues, vnd bekenne vnd sage daz vf minen eyt on alle geuerde. 

Des zv vrkunde der worheit gibe ich disen hrief, versigelt mit 
mime jnsigel. 

Der brief wart geben von Cristes geburte drutzehenhundert 
Jare vnd in dem funfe vnd viertzigesten jure, an sant Vrbans abunde. 

S[iginuiiiJ CVMIADI DiCU BEIER fiscia de litlerarum ipMrum oiembraDa 
GonrecU auspcnaum iDtegroin esl. 

De eadem re eliain lilleras exhibueruolr JuhaaoeB do WiIb- 
huien civis rotenbarf Btisis dje 5 meosis junii, Knrio de Bill- 
garlhdsen armiger die 13 mensisjunii, Dyelherus diclus Schiehe r 
de Geylntwe armiger eodein die, Heinneug Hnnl armiger die 18 
measiijunit, Conndua Schrot de Schrolsperg' miie* die 23 
nensig junii, PollCBrlus deHorsteia armiger necnon Sytto Sleiai- 
vell armiger oecnon Rapoto TrosschJDr de Vrnhovea armiger 
necaon Conradns Veldener de SchillingeBfirsl armiger eodem 
dio, Getnol Slrfe de OeEerell iuBilllDrl armiger die 27 meojis 
JuDii, UtricuB Schade miles die I men«is julii, Hugo de Sulli 
uilea eodem die, Heinricus decDnus de Gebesedeln die 2 mensia 
julii, Coaradng Resche miles necnon Syfridus de Lor ariniger 
coden die, Rudgerus Htohe de HergeDlheim milei dte H mensit 
juhi. 
1345, dle 3. janU. 

Dbb Hochstifl verkanfl unler dem Vorbebalte des Wiederkaufes deiD 

Ritter JohanD von Ostheim eine jabrliche GiU von lOOPfund Hfiller 

atia den Zinsen zu iler N6wen9tat, welches Amt er sammt der halben 

Cent zu Sal daselbst unentseUbar inne haben soll. 

JchJohanns vonOstheim ritter bekenne fdr mich vnd nlle 
min erben offenlicben an disem brief vnd liin hunl allen deo die in 
seben lesen oder horen lesen, daz dor hochwirdig min gnediger 
herre byschof Olte se Wirtzburk mit gunst willen vnd wort 
dez geiueinen capitels sins sliflz ze Wirtzburk mir vnd fraweo 
Elsebethen miner elicben wirtinn', Eberhart vnd Theinen 
minen sUnen, vnd vnsern erben rebt vnd redlichen verkauft bat 
hundert pfunt haller jerlicher g&\l vf allen sinen cinsen die er vnd 
sin stift baben zer N&wenstst, vinb tusent pfunt bBller genger 
vnd geber, der er von vns gewert vnd bezalt ist, vnd si an sins 
stiftz nutz vnd frumen gewendl hal. Vnd swaz mir oder mineo 
erben der selben hundert pfunt haller gelts an den vorgenanten 
cinsen abget vnd da von nibt gentzlich geualloh miSgen, daz sol 
VDS von der bet zerN&wens ta t jerlicb erf&llet vnd by dem eraten 
da von vnuerzogenlichen vergulten werden. 

Doch mak der vorgnant' herr' biscKof Otte oder sin nach- 
komen byschof zeWirtzburk, uder ob nibt bischofs da were sin 
styft oder daz capitel des selben stifts, oder ir einer oder mer vz 
dem selben capitel, vod in dem selben rehten die vorgnanlen hundert 
pfunt haller gOlt vmb mich oder min erben widerkoulTen vmb tusent 
jifunt haller. Vnd wllens aucb ich odur min erben jm vnd dem 
selben stift wideizekaulTen geben vnuerz&genlichen , swenn oder 
welchs jars mans widerkouETen wil, also doch daz der selbe wider- 
kauf gescheheD sol ie dez jars vor oder vf sant Peters tak der da Vi 

w t|}ist:opatii9 wirziburgensis. 137 

vcllel vmb die vasenohl. Vnd geschelie dez nihl, vnd wurde der 
widerknuf vertzogen biz nnch dem selben sant Pelers lak, so solt» 
inir oder niinen erben diu vorgescbriben gfilt daz jare filrbaz dan- 
noch volgend sin. Vnd swenn nian den widerkauf tun wil, als vor 
geschriben stet, so sol man es mir oder minen erben ein halp jar 
vor sagcn vnd kunt tun. 

Wer Buch daz ich oder min crben der obgnanten tusent pfnnt 
haller n&tlich vnd kunllich bedurften, vnd der niht geralen mohlen 
ane geuerde, vnd daz wir dio vorgnanlen glili ie wieder verkouffcn 
m&zten, daz sulten wir dem vorgnanten vnserm herren dem byschof 
oder sinen nachkomen oder dem capitel gins stiflz ob dann niht 
bischofs da wcre auch ein halp jare vor sagen vnd kunt tun. Vnd 
were das dann er oilcr sin slift die selben gult nihl widerkoiiflen, 
so m»k dann icb oder min erben in dem selben rehten die selben 
gfilt verkoufen cim minem genozzen vmb daz vorgnant gelt: vnd 
dem selben minem genozzen der danne die selben giilt also in dem 
selben rehlen gekauft hat got min vorgnant herr der bischof oder 
sin nachkoinen viid daz capilel semlich bestel brief geben dar&ber 
in allem dem rehten vntl wise als ich dez brief dariibcr gehabt han. 

Were auch diiz ich Johanns ab gienge e daz dirr' widerkauf 
der vorgeschriben gult gescbehe, vnd e daz mir daz vorgenant gelt 
wider worden were, so mugen der vorgnant inin herre bischoff 
Otte oder sin nachkomen oder daz capitel sins sliftz ze Wirtz- 

k vz minen . . sfincn vnd erben einen, swclhen sy dann wellen, 
ncmen ze eim nmptman daselbs zer Nfiwenstat, also daz daz 
deii andcni minen crben daran vnschedlich sy. 

Es ist auch mer geredt vnd gedingl, daz icb oder min erben 
daz ampl zer N6wen3lat alle die wile dirr" widerkauf niht ge- 
schehen isl vnentzelzlicb inne huben silllen mit der halben cent ze 
Ssl daselbs vnd mit allen den nfilzen geuellen vnd rehlen die biz 
her zfi dem selben ampt gebort haben, ane die hohslen huz vnd die 
besten huupt, die dcm vorgnnnten niinem berren dem bischof vnd 
sim stift geuallcn siillen. Es sullen auch icb oder min erben dem 
ielzgnanten miuem berren bischof Otten vnd sim stift mit dem 
selben ampl die wile wir daz also inne baben ze allen sinen vnd 
L....V, »r..ii.. IS 1 38 MoBmeiita 

sins fltiftz sachen kriegen Tnd noten gwnrtcn Tod behoUim sin 
wider allermenglich mit gnfen trewen ne generde. 

Vnd daz alle vorgeschriben dinge Ton nir Tnd aUea minen 
erben als verre si vns antreien nfigen abo stet* vnd Ynxerbrochen 
gehaiden werden. so han ich %u ein genknfiz vnd waren Trkande 
daruber fur mich vnd min erben minem obgnanten herren bischof 
Otten vnd sim stift gegeben nit ninem jnsigel verinsigelt disen 
brief. 

Der geben ist do man zalt nach Crists geb&rth dr&tzeh«ihnndert 
jare vnd in dem funf vnd vyertzigsten jare, an dem nehsten frytag 
vor sant Bonifacien tak. Sinirala qooniRi meDtio facto est siiplla fuciis BeaibraMeeis ez itroqM 
harom litterarom exeBpiari qnoBdam sospensa jaai abaetssa soat. Ln. 

1345, die 18. junii. 

(fOtzo dictus Slegevaz civis herbipolensis. per dei 
gratiflm sanus mente et compos rationis. bona et matura deliberatione 
praGhnbilfl, pro suae animae remedio ac propter beneficia quamplura 
nb (srrlosia herbipolensi ac dominis praeposito decano et capitulo 
ejusdom ecclesiao percepta ac etiam gratuite pro suo posse recom- 
p<;nsnndn cisdem dominis . . capitulo ipsius ecclesiae herbipolen- 
sis lo^itimn et perfecta donatione inter vivos irrevocabiliter sponte 
ntqiie pnre nd usum subscriptum donat ofricium celariae, quod hactenus 
hnbiiit (!l tenuit a prnepositura ecclesiae iam dictae^ volens ipsum 
olTiriijm esso ipsorum dominorum et ad eos pertinere omni jure quo 
nd Hi} pertinebnt^ usufructu tamen ejusdem ofllcii et in ipso pro 
sun pnrsonn nd tompora vilae dumtnxat reservato^ volens tnmen quod 
posl siinm mortcm iidem domini . . capitulum ipsum oiTicium vendant 
nc pro pretio ipsiiis venditionis emant seu compnrent celarium pro 
ooriim vin(» prnebondnli in eodem reponendo perpetuo et conservando. 
episcopatus wirziburgensis. 

^Albert U5 de Hoiienloch praeposilus, Eberhardus de 
Ry edern decanus. et cDpilulum ecclesiae herbipolensis. accepti 
benelicii meinores, munificentiam liberalem praefati Gotzonia in 
praemissis revera non immerilo attendenles, eidemGotzoni sponte 
promiserunt ac spondenln si (quod absit) ipse Gotzo ad egeslatem 
scu penuriam deveneril, quod ipsi providebunt et provideri facient 
de congrua et competenti suslenlalione quamdiu fuerit in hac vita, 
et ad hoc ee et suos successores obligant. 

Dalum anno doraini millesimo CCCXL" quinlo, sabbato posl 
diem beati Vili. 

Teates praemissorum sunt bonorabiles viri domini: Eherhardus 
dc Maspach abbas monaslcrii in Theris, Theodricus de Maspach 
csnonicus el crchidiaconus, mBgisler Heinricus de sauclo Slephano, 
Conradus de Meckemul, et Swickerus de Widern, vicarii ecclesiae 
herbipoleosis, ad praemissa vocali et rogali. 

Sigill* capituti majoris eccleaias herbipolensia el olncislis carise herbi- 
polenBis fasciis membraiiaceis ex boc documeDto suspenia aani. 1345, dle 21. el die 23. junll. 

llcGlesia herbipalensis parochialem in Oedbeim ecclesiam monaslerlo 

ifaoenthalensi incorporat, quod se Oltonis episcopi anniversHrium 

celebraturum pollicetur. 

Jn dei nomine amen. 

Nos fratcr Reynoldus dictus abbas tolusque . . conuentus 
InonBsterij in Schontal ordinis cysterciensis dyocesis herbipo- 
llensis tenore prescncium . . perceploribus recognoscimus et pate- 
hcimDS vniuersis, quod, cum jn oOlciis karilalis itlis merilo primilus 
obnoxi} leneamur a quibns beneficium uos cognoscimns recepisse, 
et quia reuerendus \a Ghrtslo pater el noster domiims graciosus 
— 19* t40 Monunienta dominiis Otlo episcopiis licrbipolensis cum consilio consensu 
et collaudBcione lionorabilium dominorum Alberti ilo HobeRloch 
prepositi, Eberhardi de Kyedern decani, tociusque . . capiluli 
ecclesie sue herbipolensis ecclcsiam parrochi&lem in 6dheiin 
dicte dyocesis, cuius juspatronulus nd nos et monasterium noslrum 
prediclum a quampluribus annis cilra pertinuit ac pertinol^ vt est 
nolum, mense noslrum . . abbalis et . . conuenlus jpsique mona- 
sterio nostro canonice jncorporauerit annexerit el vniueril per omnia 
in hanc formam verborum: 

Jn nomine domini amen. 

Ollo dei gracia episcopus berbtpo lensis ad rei 
memoriam sempilernam. 

Quoniam, vt sacri canones atque \egea lestanlur, bone 
rei dare patrocinium seu consuitum omnipolentis gracia 
jnspiranle nedum presenlis vite subsidium oplinere sed eciam 
perpetue remuneracionis premium cernitur expectare. et 
quia religioni seu religiosis . . personis earumque pre- 
catibus racionabilibus ac deuotis rauUus fauor dehelur, 
tam diuinilus quam humanitus proculdubio premiandus, 
cum autem venerabiles et religiosi in Christo deuoti nobis 
quoque dilecli . . abbas et . . conuenlus . . sanclimo- 
nachorum monasterij inSchonlal nostre dyocesis ordinis 
cysterciensis solempnem diuini numinis cullum et regularem 
obseruanciam hospitalitatisque assidue ac alia opera kari- 
tatis que perperam nichi) agit pro se et sibi chrisliana 
confralornitate coniunctis merilorie et laudahiliter exercere 
diuina opitulante clemencia satsganl incessanter, quamuis 
propler occupaciones deuastaciones conbustiones rapinas 
aliasque dampnifHciones diuersas per nonnullos . . tirannos 
el. . depredatores illarum parcium baclenus diucius prob- 
dolor perpetratas preserlim in temporalibus lamentahile 
heu suslinuerint et sustineant detrimentum. nos jtaque — 
ex debito benignitalis seu benigne prouidencie noslri olTicij 
pastoralis prefalorum . . ahbalis . . conuenlus et mona- 
sterij penurie seu defeclui graciose consulere seu succurrere. episcopalus wirziburgeiisis. 141 desidernbililer RJTectanlei) . et ipsorum . . abbalts et . . 

conuentus nobi^ sepius factia siipplicacionibus obtenlu reli- 

gionis singulari jnclinali fauore — ecclesiam parrochiateio 

iu 6dheiiu dicte dyocesis, jn suis fruclibus reddilibua et 

prouentibus eciam annuis plenius liabundnnlem, jn qun 

quidem ecclesia predicli . . abbas et . . conuentns jus- 

pBtronatus optinere noscunlur, prout eciam nobis legitime 

plene conslal, ac eciam alias nolorium seu notorie mant- 

festum existit, cum decimis quidem maioribus et minutis 

jnfra limiles eiusdem parrochie consistentibns necnon fruclibus 

reddilibus protienlibus obuencionibus aliisque pertinenciis 

el juri'!U9 omnibus et singulis habilis et habendis, quesitis 

et inquirendis, presentibus nc fnluris, ad ipsam ecclesiam 

porrochifllem pertinentibus ac de jure pertiiiere debentibus 

exnunc vel inanlea quouigmodo, quibuscumque eciam nomini- 

bus nuncupentur. mense hniusmodi . . abbatis et . . conuenlus 

eorumque monaslerio prelibato ob diuini cultus augmentum 

ac cunctipotentis dei tociusqne jerarchie celestis reuerenciam 

et honorem ie consilio consensu el collaudacione honorobi- 

lium virorum . . prepositi .. decani et..cnpituli ecclesie 

nostre herbipolen sis, prehahitis siquidem pluries capi- 

tularibus tractalibus, ac eciamjuris solempnitatibus debitis 

ac consuetis ndbibitis super eo, ex premissis et aliis 

certis iustis et racionabilihus necessariis ac vtilihus causis 

Dos quidem et . . prepositum . . decanum ac . . capitiilum 

prclibatos ad hoc rite mouentibus canonice jn dei nomine 

I flolempnitcr in biis scriplis auclorilate nnstra ordinaria jn 

l perpetuum donamus apropriamus jncorporamus annectimus 

I et vnimus, jlo videlicet quod cedente vel decedente . . 

I rectore predicte parrochialis ecclesie qui nunc est Hceat 

, abbati et . . conuentui memoralis, per se vel . . pro- 

\ euratorem suum corporalem possessionem ipsius parrochia- 

i lis ecclesie jurium el pertinenciarum suaruin auctorilale 

[ propria libero apprehendere ac licile retinere. necnon de- 

l eimas fruclus rcdditus el prouentus parrochialis ecclesie 142 Monannenta 

huiusmodi jn ipsios monasterij vsns proprios libere con-- 
uertere, nostris qoidem seo soccessorom nostroram . . episco- 
porum herbipolensiom vel alterios . • coioscomqae 
assensu ac licencia minime reqoisitis, reseraata tamen de 
fructibus redditibus et prooentibos ipsios ecclesie . . plebano 
seu vicario perpetuo inibi seraitoro congraa porcione, ex 
qua possit congrue sustentari , jura episcopalia et archi- 
diaconalia soluere, ac alia sibi incnmbencia onera aabportare. 

Porro, licet . . donatarij . . donatori sint ad anthidota 
eciam naturaliter obligati, nos tamen — renera monasterij 
et ordinis predictorum lelator ac fautor beniaolas ac 
votiuus — desiderabiliter affectando precamor ex diaine 
et humane kariiatis ardore, hoiusmodi monasterij . . abbatem 
et . . conuentum ac conuentuales • . confratres presentes 
et futuros ex naturalis et karitatiue eqoitatis vincolo fore 
et remanere vtinam obligatos incessanter optantes, jpsis 
in suas consciencias strictius relinquentes, et ab eis 
prompcius exaudiri confidenter sperantes^ quod annis sin- 
gulis post mortem nostraro aniuersarium nostrum cum 
longis vigiliis et missa animarum cum nota aliisqoe con- 
suetis oracionibus deprecatiuis deuote et solempniter sata- 
gant celebrare, quodque eodem die aniuersarij nostri quo- 
libet anno in cibo et potu conuentualibus ibidem personis 
jn salutiferam anime nostre quidem conmemoracionem de 
huiusmodi monasterij bonis peculiaris fiat pitancia seu 
consolacio specialis. 

Jn cuius rei testimonium perpetuum atque robur man- 
dauimus has litteras desuper conscribi, nostrique sigilli 
appensione muniri. 

Nos quoque Albertus deHohenloch prepositus, 
Eberhardus de Ryedern decanus. totumque .. capi- 
tulum ecclesie herbipolensis^ de quibus predicitur, 
tenore presencium . . perceptoribus recognoscimus et pate- 
facimus vniuersis^ quod nos omnes et singuli capitulariter 
conmuniter et vnanimiter nostrum consiliinn consensum et episcopatus wirzibur^ensis. 143 collandacionem ad hiiiusmodi ecclcsie pnrrochialis in 
&dheim jpsiusqne decimarum fructuum reddiluum jiroueii- 
tuum pertinenciarum et juHum quoruracumque donacionem 
apropriacionem jncorporncionem annexiouem et vnionem 
de quibus el vt premiltilur veraciter rile faclas canonice 
adhibuimus et presenlibus adhibemus, noslri quidem cnpi- 
luli sigilli coappensione munitis jn teslimonium euidens 
premissorum. 

Dalum H e r b i p o 1 i . anno domini millesimo CCC° XLimo 
quinlo. feria tercia antediem naliuilatis beati Johannis baptiste. 
ponli&calus vero nostri episcopi prelibati anno vndecimo. 
irnpterea nos . . abbns el . . conuenlus prelibati ad peragen- 
_ ium aniuersarium prefati domini . . episcopi per omnia vt preferlur, 
et nichilominu^ ad deprecandum perenniter omnipotenlem deum pro 
felice slatu et profectu predicle ecclesie herbipolensis tam in 
capite quam in membris jn spirilualibiis et lemporalibus, necnon 
eciam pro salule animarum dominornm . . prelatorum el . . cano- 
nicorum eiusdem ecclesie modernorum et futurorum nos quidem et 
. , succe3Sores noslros fore obnoxios mcrilo recognoscimus nc eciam 
presenlibus obligamus, no?trum siquidem . . abbatis et . . conuen- 
Ins sisillorum appensione munitis jn teslimoniiim super eo. 

iDatum anno domini millesimo CCC° ALimo quinto. ]n vigilia 
tiuitalis beali Joiiannis baplisle. Dno quoruni mrQlio fiictii esl 
ex hot documenln siisj>cnsi i s colorw rubri h virirti» LIV. 

134:'), dle m julii. 

Ischof Olto versetzl dem Erkinger von Sauwesheim fiir 1200 Pfund 
Haller das Dorf Herbolzheim. Jn gotes nanicn nmen. 
WirOtte von goles gnaden byschof ze Wirlzburk bekennen 
Tnd tun kunt olienlich an disem brief allen den die in sehen lesen 144 

oder horen lesen. daz wir vob mscn sliAi wcgn jniini liii Tad 
ingeentw&rt haben dem vestai ritterErkiBger ▼MSaaweskeia 
^ant von K o 1 1 e n b e i m vnd sinen . . erbee TBser Ted TBsers slilb dorf 
Herboltzheim gnant mit allen sinea lefASrcBdsB ..liiee gelfle 
gullen cinsen eckem wisen waxxeni weydM hollieni ymi meiwedee 
klein vnd groz vnd waz darin gehSrt in YeMe Ted ie dorf gesichl 
vnd vngesficbt. daz sie alles innefaaben vnd anch hegce ved achinBce 
tfoln als zillicb vnd gwonlich ist, f&r swelf hnmlert pieel hellcr 
genger vnd geber. der er vns vierdhalphonderl pfnBdhaller gelihco 
hat. die an anlwerken vnd mnm vnd an andcrn gercl vf ▼nser 
fraiiwen berge ze Wirtsbork do sich der vflnf swischee vns 
vnd vnsern . . b&rgem da sellis ze Wirtsbork erhop ▼erhowcl 
wiirden, vnd der auch er dr&hnndert pfiinl haller von VBser vod 
vnsers stiflz vnd auch von des landfrides wcgcn sc N&renberk 
vnd auch anderswa verzert bat 

Auch sol er oder sin . . eri»en dcr vorgnanlcn swclfhondcrt 
pfunt baller vierdhalp hundert pfont haller verbowen an vnser vnd 
vnsers stiftz vngebuweter vesten ze Wyelberk. Vnd der obge- 
schriben zwclfhundert pfunt haller sol er auch zweihondert pfunt 
baller in der vorgenanten vesten ze Wyelberk zu eim burkg&t 
•haben. Wann auch wir oder vnser stift daz vorgnant dorf vmb in 
oder sin . . erben vmb die vorgeschriben zwelfhundert pfunt haller 
widerlosen wellen vnd losen^ die man in auch ze Gnetzheim 
oder ze Kottenhciro bezaln sol welhenende sie wellen, so sol 
er oder sin erben der selben haller zweihundert pfunt haller vmb 
die vorgnant vesten Wyelberk zu dem vorgnanten burkgiit an- 
legcn, daz er vnd sin . . erben von vns vnd vnserm stift haben 
vnd vf der selben vesten verdienen soln nach der brief sage die 
wir beidersyt ein ander dar vber geben baben. 

Ez ist auch geredt: were daz der vorgnant Erkinger oder 
sin . . erben des vorgnanten geltes zwelfhundert pfunt haller not- 
lich bedorften vnd niht geraten wolten, so solten sie ez vns oder 
vnserm slift ein gantzes jar vor sagen. Vnd wurde in dann in dem 
selben jar daz vorgeschriben gelt niht wider, so mugen sie dann ^we episcopatDs wirKiburgensis. 145 'enn daz jar vzkfiml manen die hernach geschriben . . Iiurgen: 
die 9o)n in dann darvmb leislen als hernach geschriben stet. 

Wer auch daz der vorgnanl Erkinger oder sin . . erben 
von vns oder vnserm slift des vorgnanten dorfs enlwerl w6rden, 
so m{igen sie aber manen die liernach geschriben . . biirgen: 
die 3oln in dann aucb dsrvnib leisten als hernach geschribeii 
stet als lang biz daz in daz wirt vzgeriht gar vnd genlzlich one 
geuerde. 

Vnd daz dem vorgnanten Erkinger vnd sinen .. erben dise 
vorgeschriben dinge alle stele werden gehallen, so haben wir jn 
ze burgen geselzet die vesten manne die hernach geschriben sten. 
Wer ob dem selben Erkinger oder sinen . . erben an den vor- 
gnanten dingen dehein bruch von vns oder vnserm stifl gescbehe, 
90 soln die selben . . biirgen jr ieglicher mtt eim plerde leisten, 
wenn sie des gmant werden, vf vnsern vnd vnsers sliftz schaden 
jn eines offen wirles huse zeJphouen, ze Kylzingen., oder 
le Ohsenfurt, swelhen enden der selbe Erkinger oder sin . . 
erben wellen, onc geuerde. Wer auch ob der hernach geschriben 
bbrgen deheiner abgieng slurbe oder vom lande fdre, so soln wir 
in einen andern darnach in eim manen selzen der hIs giil sy hIs 
dor vor gewesel isl. Telen wir des nihl, so soln die andern , . 
burgen die dann gmant werden leislen als vorgeschriben slet als 
lang biz daz wir in einen andern geselzet baben. Wer auch ob 
der leislenden pferde deheins sturbe, oder sich verleislel, so sol 
der des daz selbc pferde gewesen ist ie als ofte ein anders an 
des selben stal dar in die selben leyslung stelten. 

Wir globen auch fSr vns vnd vnsern slift, die selben vnser 
. . burgen von dirr burkschaft ledi^ vnd loz ze machen one ireii 
scbaden vnd one geuerde. 

~ Vnd des ze eim geziSkniisse ist vnser jnslgel gehenkel nn 
brief. 

So sint dicz , . bfirgen von den vor geschrihen stet: die vesteo 
manne Bu rka rl von Sekkendurf, Albrehl von Tilngen, 
Gotz vonBerliciiingen, Heinrich vnn Gebsedel,Dyelrich 
Gyer, Fridrich von Seldeneck, ritter, lleinrich Kuoen 
,.1, tn. =.,. «11. WY. 19 diu^ 
1 46 HonQineiila 

sun vom Rebstok, Conrat Gyer, Eberhart Ton Heyen- 
berk, Kraft Ruhenbuch, Hans Rapolta 8on yonOebaedel, 
Wypreht Heupt, Appel Hnrre, Hana her Eberharta 
seligen sun von Gr&nbach, vndOSts vonTAngen, edelkndite. 
Vnd wir die ielzgnanten . . bftrgen alle bekennen anch offenlich an 
disem brief, daz wir fftr vnsem vorgnanten herren byachof Otten 
gen dem vesten rilter hemErkinger von Sansheim den vor- 
genanten vnd sinen • . erben vmb daz vorgnant gelt burgen worden 
sin: vnd geloben auch mit gftten triwen an disem brief^ se leysten 
vnd ze tun one geuerde alles das vor von vns geachribra stet 
Vnd des ze vrkftnde sin voser aller vnd vnser ieglichs besonder 
jnsigele gehenket an disen brief. 

Der geben ist ze Wistzburk, do man salt nach Cristes 
geburt drutzehen hundert jar damach in dem f&nf vnd viertzigesten 
jar^ an der mitwochen vor sant Jacobes tak. 

Sedecim qaorum mentio facta est si^lla fasciis membranaceis ex boc 
documento suspensa sunt. LV. 

1345, dfe 20. julii. 

Otto episcopus capellam in Gerrode sitam a matrice in Brenden 

ecclesia separatam parochiam instituit. 

Jn nomine domini amen. 

Otto dei gracia episcopus herbipolensis ad rei memoriam 
sempiternam. 

Quoniam, vt sacer canon testatur, bone rei dare patrocinium seu 
consultum nedum presentis vite subsidium optinere sed eciam per- 
petue remuneracionis premium cernitur expectare, nos jtaque^ ex 
debito nostri oiTicij pastoralis augmentum cultus diuini numinis pre- 
sertim in episcopio nostro incessanter fieri vtinam desiderabiliter k episcopettis wirziburgensis. 147 fiirectaiites, b populosa et spaciosa ecclesia parrochi»li inBrenden 
nostre dyocesis et eius subieclione quacunque — ubsque omni tiiiiien 
eiusdem ecclesie preiudicio siue dampno — suani lilialem cappellam 
seu ecclesiam in Gerrode jnfra limites dicle parrocliie siluatam 
cum ipsa villa ac eius marchia aliis quoque suis altinenciis el locis 
ac. -jncolis vtriusque sexus ibidem haclenus per cappellanum pro- 
curatis in ecclesiasticis sacramenlis eciam presenlibus et luturis, de 
consensu et collaudacione dilectorum in ChrisEo deuotonim Fridrici 
abhatis et .. conuentus monasterij in Bylidhusen ordinis cyster- 
ciensis dicte dyocesis, patronorum ac collaloruiiv necnon Hermanni 
plebani ecclesie parrochialis predicte, auclorilato noslra ordinaria jn 
numine patris et filij et spiritus sancti dimembraudo canonice sepa- 
ramus, jpsamque cappellam sic separatam jn ecclesiam parrochialem 
ac debentem per se decelero et perpetuo habere curam animarum 
dictorum . . jncotarum annexain, necnon proprium . . rectorem seu 
plebanum ibidem personaliter residere aslriclum, rile jnsliluimus inly- 
tulamus auclorizamus approbamu^ ac eciam conlirmamus, reseruato 
nichilominus atque satuo remanere debeute . . abbati . . conuentui 
et monasterio prelibatis jurepalronalus ac collacionis ecclesie eciam 
separate ac jnstilute predicle. 

Jn cuius testimonium euidens alque robur sigillum itoslrum 
presenlibus est eppensum. 

Datum Herbipoli, anno domini millesimo CCC° XL'*° quinlo, 
»sima die mensis jntij, pontiQcatus vero nostri anno vndecimo. I Rlia i I coloris rubri el \ rxhibilns, huc sub num. LVIII edemua 

juferre pcileris. 1345, dle 2-Z. jutii. 

Krafl von Hohenloch und seine Galtin Anna verkaufen dem I 
Btifle Burg und Stadl Botingen, ihre Festen JngeUlal unil Richen- 
berg, samml anileren Besitzungen um 47,OUU Pfund llaller. 

1. 

Jn gotes namen amen. 

Wir Krafl von Hohenloch vnd frawe Anne sin elichi 
husfrawe bekennen ofTenlichen an disem brief vnd tun kunt allen 
gegenwerligen vnd kunftigen . . Ifiten die in sehen lesen oder 
horen lesen, daz wir ffir vns vnd alle vnsei . . erben tnit wol- 
bedahtem vnd vereintem mut vnd mit gesamenter hant vnd auch 
mit gutem rat* vuBrcr . . fr&nde vnd . . dyenere durch vnser 
mangerley notlich vnd gar schedlich schulde beyde ze cristen vnd 
ze jQden haben verkauft vnd gebeo ze kaufen vnd jnenlw&rlen ze 
vrlat vnd ewiclichen rebt vnd redlichen dem hocbwirdigen vnsemi 
gnedigen herren byschof Otten vnd sinem stift ze Wirtzburk 
vnser hurg vnd slat Rotingen vnd vnser herschnft gwalt vnd 
reht der selben bArge vnd stat, niit den dorfern vnd wylernRyet- 
heim,Sch6nstein,J5ingen, Sundernhofen^Oberohofen, 
BoUzhnsen, Vfsleten, vnd Sehsenheira, vnd mit vnsern 
Eweyn kirchsetzen vnd golesgauben sant Peters vnd sant Btesis 
doselbs ze Rotingen, vnd auch mitden gehulten eigen vnd andern 
. . Ibten, guten bAwen hofen vorwerhen welden holtzern wingarten 
eckern wisen weyden wazzern vyschweiden, giSUen zinsen zehenden 
belen sl&ren geschozzen banwin dienslen gerihten geleylen zollen 
herbergen vnd allen andern ndtzen genellen vnd rehlen die wir biz 
her gehnpt haben vnd von vnsern . . ellern an vns kumen sin in der I irk vnd velden den selben burg vnd stot Rotingen vnd i 
I doselbs vnd aucb in den vorgnanten d&rfern vnd wylern vnd ir^^ episcopatus wirziburgensls. ^^raarken vnd velden gesucht vnd vngesucht, swie die namen haben, 
^^ vnd auch by namen vnser halsgericht zu der Hart, vnd auch 
vnser gerihte gwalt vnd reht in den vorgnanten burg vnd stat 
Botingen vnd irre mark doselbs, vnd auch die gerihte vnd vogtey 
vnd rehl in den vorgnanlen dorfern vnd wylern Ryelheim, 
Scbonstein. Jsingen, Sundernbofen, Obernbofen, 
Bollxhasen, Vfsleten, vnd Sehsenheim, ynd in iren marken 
vnd velden, vnd auch vnser burk vnd dorf Jngelstat vnd vnser 
herschaft gwalt vnd rebt der selben b&rg mit den seen die darunib 
gelegen sin, vnd auch vnser durfere Aldersheim vnd Sillttdorf 
mit vnserm kircbsatze der gotsgaub ze clein Jngelstat, vnd 
dat haUgeribt ze Alhr ehtzhusen, vnd aucb vnser geriht gwall 
fryunge gwonheit vnd reht doselbs ze Jngelstat ze Alders- 
heim vnd ze S&ltzdorf vnd iren inarken vnd velden vnd swaz 
darzA gehoret, gesucht vnd vngesucht. swa daz gelegen sie vnd 
wie daz gnant ist, vnd aucb die wingilll nillz gwonbeit vnd reht 
ze Winterahusen vf bofen hilsern hofreylen wingarten sehenden 
vnd andern gSten doselhs vnd da bye gelegen, vnd aucb die fryunge 
vnd rebt vf zwein hofen doselhs mit l&ten n&tzen geuellen vnd 
rehten die wir da haben, vnd auch vnser vesten Richenberg vnd 
vnser herschaft gwalt vnd reht der selben vesten mil den dorfern 
Hatl&nhusen vnd Geroltzbusen vnd vnsern geriblen gwalten 
vnd rehten daselbs, vnd aucb die wing&lt zinse nutz reht vnd 
gwonheit an lulen vnd gulen ze Hey lingesfell vnd in den vor- 
gnanteD dorfern vnd auch anderswa die vns anhoren vnd aucb zu 
Rychenberg gehoren, vnd «uch gmeynclicb alle gehuldt eygen 
vnd ander , . lOle gegenwerlig vnd zukunftig ecker wingarlen wise 
welde bollzer wazzer weyd viscbweide zehende het stfir geschoz 
banwin herberge dyenst zolle geleyt g&lte zinse vnd ander gut 
niltz rente gwonheit gwalt vnd alle reht gesuchl vnd vngesiicht 
Bwy sie namen haben vnd swa dio sin dio da gehoren genJngel- 
stat vnd Ricbenberg, als die vnser . . altforder vud wir da 
berbraht haben. Doch baben wir mit namen vzgenomen vnd vns 
'rnd vnsem . . erben behalten die zwen see ze Herichsbeim 
Tnd se Aldersbeim, vnd den hof ze Sehsenheim der do 150 Monunienln lieizzet der Prowyuin hof, vnd aucli den hof ze Mo 
daz alles, one die iezgnanten zwen see vnd aucli die zwen h&fe ' 
xe Sehsenheim vnd ze M o 9 e , hnbeii wir dem vorgnaiiten 
vnserm herren byschor Otten vnd sinem slift ze Wirtzburk se 
kauiren geben als vorgeschriben stet vmb sybeulzehen tusenl pfunl 
hnller guter vnd geber. der wir gentzlich bezalt vnd gewert sin, 
vrid sie empfangen vnd genoraen baben an bereytem vnd bezaltem 
gell, daz wir auch Id vnsern n&lz kflntlich gewendt vnd kerl 
haben. 

Vnd ist aucb geredt vnd gedinget, daz alle mnnleben burklehen 
jsinslehen vnd auch nnder lehen vnd manschaft die in die vorgnanlea 
veston Rotingen Jngelstat vnd Rychenberg von alter her 
geh&rt haben suln dem vorgnanten vnserm herren byschof Otten 
vnd sinem stift ze Wirtzburk von ditzs kauls wegen volgen vnd 
blyhen, ane die dorfere vnd wyler die gen Rotingen gehoret 
hiiben vnd mit nsmen in disem brief niht geschriben sten, die wir 
auch niht verkauft haben. 

Ez ist auch geredt vnd gedinget, swaz gut gillt zinse DiJtz oder 
reht vz den vorgnanten verkauften vesten dorfern wylern oder 
gulen ze wlderkauf oder losungo verkauft oder versetzet sin, daz 
dio vnser vorgnanter herre byschof Ot te vnd sin stift in dem selben 
rehlen als wir vnd vnser erben mdgen widerkaufen vnd losen: vnd 
iiuln jn dan die auch von ditz kaufes wegen volgen vnd blyben. 
Doch baben wir mit namen vzgenomen den vorgnanten hofe ze 
SohBenbeim, der versatzet ist; den suln vnd milgen wir oder 
vnser . . erben zu vns losen vnd behaben. 

Auch ist geredt vnd gedingel, daz alle gAlt nutz zinse geuelle 
reht vnd gwonheit die zu den vorgnanten vesten Rotingen Jngel- 
yliit vnd Richenberg vnd auch zu allen iren zugeborenden als 
«le da vor geschriben slen gehoren vnd auch fiirbazzer von disem 
lifitigen lak als dirr kauf geschehen vnd auch diser brief gehen ist 
da von geoallen vnd werden one geuerde suln gar vnd gentzlich 
vrvrdon geuallen vnd blyhen vnserm vorgnanten herren byschof 
Olten vnd sinem stifl ze Wirtzburk. 

Oarumb so haben wir fur vns vnd alle vnser erben vnsem , m episcap8tu9 wirEiburgensis. 151 

irren . den byschof vnd sinen stift die vorgnRnten vorderlich 
genlxlich vnd rehliiche gee^atzel vnd selzen in liplich vnd ndtzlich 
gewere der vnrgnnnten hSrg vnd stat Rotingen, vnd auch der 
biSrge Jngclstal vnd Richenberg, vnd auch aller dorfere . . 
Ifll giit gulle nulz velle zehend zolle zinse, vnd auch nller andrer 
gCit geriht gwaltes vnd rehles mit allen iren zngehorenden als vor- 
geschriben stet, vnd haben vns auch der fur vns vnd alie vnser 
erben gentzUcb one geuerde gefizzert abgetan verlzigen vnd ver- 
schozzen mit munde handen vnd halmen als sitlich gewonlich vnd 
reht ist. 

Auch haben wir fur vns vnd vnaer crbcu gelopl dem vor- 
gnanten vnserm herren . . dem byschof vnd sinem slilt zeWirtz- 
burk vnd gen jne vns auch des versprochen vnd verbunden, daz 
wir vnd ™ser erben dem selben herren vnd sinem sUft der vor- 
gnanlen bnrg vnd slatRotingen vnd wnz darin gehuret als vor- 
geschriben glet fur eygen vertigcn, vnd der selben vnd der vor- 
gnanten bfirge Jngclstat vnd Rychenberg vnd der dorfere 
wyler vnd aller andrer verkauften gflt giilte vnd rehte als sie da 
vorgeschriben slen fur reht eygen weren vnd verligen siiin. vnd 
auch alle vorgeschriben besatzlen gult vnd gut gar vnd genlzlich 
bewisen vnd aucb verligen suln dem selben stifl one alles geuerde, 
als des landes gwonheil vnd rehl ist. vnd auch alle ansprach vordrung 
vnd hindernusEie darumb genlzlicb abtun suln vngeuerlich one des 
vorgnnnlen sliftes ze Wirlzburk schaden den man kilntlich 
bringen mak. 

Ez ist ouch beredt vnd gedtnget, were ob der vorgnanten 

resten gdlt oder gut debeines ansprechig wfirde als vorgesrhriben 
so sol vnser vorgnanler berre der byschof oder sin nachkomen 

_'schof oder aber daz capilel des stiftes ze Wirzburk ob danne 
nibt byschofs da were vns oder vnsern erben darumb tak machen 
vnd beecheiden: vnd suln wir oder vnser erben dem vorgnantcn 
stift daz vertigen vnd weren als des landes gwonheil vnd reht isl. 
Wir hahen anch mit ein ander fur vns vnd alle vnser . . erben 
gelopl mit guten triwen vnd geloben aucb an disem hrief, disen 
vorgeschriben kauf in aller der wise vud slfickcn als da vor geschriben 152 HonumenlB ist stet ze hHltcn vnd ze haben. vnd da wider niht ze kumen oder 
ze tun, ofTenlich oder heimlich, mil geriht oder nnc geriht geist- 
lich noch wertlich, mit worten oder mit werken, noch nieman der 
do wider tun oder kumen w6lt mit deheinen sachen Eulegen des 
gesten oder gestaten, ane allerslaht geuerde. 

Wir vertzihen vns auch oITenlich mit ein ander fftr vns vnd 
alle vnser erben aller der gerihte reht setze vnd gwonbeit hilfe, 
sie sient geistlich oder werlllich, die vns oder vnsem erben ge- 
helien mohlen wider den vorgeschriben kauf, vnd dcm vorgnanlen 
vnserm herren dem byschof vnd sinem sUfl geschaden oder ze 
hindernusse kuroen mohten an debeinen vorgeschriben dingen vnd 
stflken. Vnd besuniler verlzihen wir vns auch des rehlen daz be- 
holfen ist den die vnbillich vnd vnzitlich vberkauft sin , oder des 
kuiifgeltes gentzlich niht gewert sin. Wir siiln auch niht sprechen 
daz mer oder anders geschriben sie an disem brief dan geredt isl. 
Vnd auch sunderlich dem rehten daz da sprichel daz gmeyn vnd 
vnbenenllich vertziknusse nihl liige noch kraft haben sfilte. Vnd 
snln auch mit deheinen rehten oder andern sachen wider disen 
kauf vns nibt behelfen. 

Daruber auch sunderlich wir frawe Anne die vorgnant sprechen 
offenlich by vnsern triwen also daz die triwe ein eyt sie, daz wir 
dehein morgengiib stlir oder zCigelt vf den vorgnanten burge vnd stal 
R o I i n g e n oder vesten J n g e I s l a t vnd Richenherg oder d5rfeni 
wylern guten gulten oder rebten als sie da vorgescbriben sten vf in 
allen gmeynclichen oder ir deheim s&nderlichen niht haben. Were 
aber daz wir der selben morgengab stfir oder zugelt deheins daruf 
gmeynclicb oder sunderlich batlen, des vertzilien wir vns vnd tun 
vns des auch abe vngeuerlich gar vnd genlzlich by vnsern triwen, 
als ielzunt da vor von vns geschriben ist. 

Vnd daz ditz altes also stet blybe, vnd von vns beyden vnd 
allen vnsern erben vnuerwandell also gehallen werde, so geben 
wir vnserm obgnanlen herren dem byschof vnd sinem sliflzo Wirtz- 
burg disen brief, versigelt mit vnsrer beyder jnsigeln, die mit 
vnsrer beyder wizzen daran sin gehangen ze cim gezucniisse vnd 
waren vrkunde aller vorgeschriben dioge. episcopatns wirziburgensis. 153 

Diser brief ist geben do msn zalt nacb Cristes gebiirl driilzehen 
bnndert jar vnd darnach in dem f&nT vnd Tiertzigestem jar, an dem 
nebsten frylak vor sanl Jncolis tak. 

Bioi quoritm mentio facla est tifjlla Hlis ivricis coloris rubri et viridi* 
ex utroque harum litterarum exemplari suspensa er«al. Jn quornin altero 
jam illad Krarionia de Hobenlocb iib»cisaum est. I Jn goles namen amen. 

Wir . . Krafft von Hohenloch vnd frawe . . Anne sin 
elichev husfrawe . . bekennen olTenlichen an disem hriefe vnd tiin 
kunl allen gegenwerligen vnd kuntftigen luten die in sehen lcsen 
oder horen lesen, ds£ wir fur vns vnd alle vnser . . erben mit 
wolbedahtem vnd vereinlem raute vnd mit gesammenter hant vnd 
auch mit gulem rate vnserr . . fr&nde vnd . . dyenere durch vnser 
mangerley notlich vnd gar schedeiich schulde beide ze kristen vnd 
ze juden haben verkaufTle vnd geben zekaufFen vnd inentwurlen ze 
TFlal vnd eweclichen reht vnd redelichen . . dem hochwirdigen 
vnserm gnedigen herren byscholTOlten vnd sinem slifte ze W i r t z- 
bnrg vnser burg vnd dorff Jngelstat vnd vnser herschan gewalt 
vnd rehl der selben burge mit den seen die dor vmb gelegen sin, 
vnd auch vnsere dorffere Aldersheim vnd Snltzd orff mit vnserm 
kyrchsatz der gotesgaube ze klein Jngelstat, vnd daz hals- 
gerihte ze Albrehtzhusen, vnd auch vnsere gerihte gewelt 
freyunge gewonheit vnd rehte do selbes zeJngelstat zeAlders- 
heim vnd ze Sultzdorf vnd irn marken vnd veidcn vnd swaz 
dor zu geborel, gesuht vnd vngesuhl, swo daz gelegen sey oder 
swie daz gnanl ist, vnd auch die wingnlte nutz gewonheit vnd rcbt 
ze Wynlerahusen vf hoffen husern hoffreiten wyngarten zehen- 
den vnd anderen guton do selbes vnd da by gelegen, vnd auch 
die fryunge vnd reht vf zwejTi hoifen do selhs mit hitcn uGlzen 
geuellen vnd rehlen die wir da haben, vnd anch ierglich getreide 
vnd beller gulte besatzt in vnserm dorffe zu Kungeshooen vf 
»Li. M,. «... i». 20 154 MonnmentB dem Geywe mit nllen den rebtcn vnd niitzen vnd in aller der 
wysc als wir die selben gnlte vormols den ersammen mannen hern 
Lupolt von Behenhurfr vnd liern Eberharl von Hypshopn 
erlKpriestern vnd korherren des slylTles zeWirlzbnrg mit vnsern 
veslcn vnd giilon zu Jngelstat verkaulFlen vnd ingeenlwurtet 
helen, vnd auch vnser veslen Rychenberg vnd vnser herschain 
gewolt vnd rehle (lerselben veslen mit den dorffern Hatlenhusen 
vnd Geroltithns en vnd vnsern gerihlen gewalt vnd rehlcn do 
selbs, vnd aucli die wyngiiUe zynse nulze rehle vnd gewonheit an 
liiten vnd gufcn ze Heytinges uelt vnd in den vorgenanten dorlTern 
vnd auch anderswa dio vns anhoren vnd such zu Rychenberg 
gehoren, vnd nuch gemeinclichen alle gehuldt eygen vnd andere 
lute gegenwertig vnd zukunflige ecker wyngarlen wisen welde 
hollzer wazzer vveyde vischweyde zehende bet stiir geschoz hanwin 
berherge dinste zollc geleite gulle zynse vnd ander gute nulee 
rente gewonheile gewalt vnd nlle rehte gesucht vnd vngesuht swi 
sy namen hnbcn vnd swa die sin dic Ja gehorn gein Jngclstnl 
vnd gein llychenberg, als dio vnser nllfnrder vnd wir da her- 
braht hahen. Doch liaben wir mit nmnen vzgenomen, vnd behalten 
vns vnd vnsern . . erben die zwcn see zo Ilericbsheim vnd 
ze Aldershcim, Dnz alles, one . . die zwen see ietzgenanten. 
haben wir dcm vorgenanlen vnserm herren hyschoir Otten vnd 
sinem slilTle zu Wirtzbiirg zu knulTon gcben als vorgeschriben 
slet vmh funf liisenl pfunt vnd ahte hundert pfunt heller geher vnd 
gnter, der wir gentzlich faezalt viid gewert sin , vnd sie enpfangen 
haben an gereilem vnd bezaltem gelte, daz wir auch in vnsern nfitz 
knntlich gewendel vnd kerl hahen. 

Vnd isl auch geredle vnd geteydinget, daz alle manlelien bnrg- 
lehen zynslehcn vnd andcre lebcn vnd manscbalFl die in die vorge- 
nanten veslen Jngelslat vnd Rychenberg von aller her gehort 
haben suln dem vorgennnlen vnserm herrcn byschoff Otten vnd 
sinem styfftc ze Wirtzburg von dilz kaulfes wegen volgen vnd 
heliben. 

Ez isl anch geredt vnd gcleydingel, swnz gule giilte zynse 
nfilze oder rclilc vz den vorgcnanten verkaulTten vesten dorffern episcopatus wirziburgensis. 155 

i oder giilen ze wyderknuiT verUaiilTel oder verselzet sin, daz 
die vnser vorgenanlcr herre bischoir Olle vnd sin slyfTte in den 
selben rehlen als wir vnd vnser . . erbeii iniigen widerkaiilTen vnd 
losen : vnd suln jne danne die auch von ditz katiOes wegen volgen 
vod beliben. 

Auch ist gcredt vnd gedingel, daz slle gulle nulze zynse getielle 
reht vnd gewnnheit die zu den vorgenanlen veslen Jngelstnt 
vnd Rychenherg vnd auch zn allen irn zugehorenden als sie da 
vor geschriben slen gehoren vnd auch fnrbaz von diseni hutigem 
lak als dirre kaulTe geschchen vnd auch dirre brief geben ist do 
von gevallen vnd werden on geuerde snlJen gar vnd genlzlich 
werden vnd gevallen vnd auch beliben vnserm vorgenanlen hcrren 
byschofT Olten vnd siiiem stylfle ze Wyrtzburg. 

Dor vmb so haben wir fur vns vnd alle vnser . , erben vnsern 
herren den byscholT vnd sinen slyfFle die vorbennnlen vorderlichen 
gentzlichen vnd rehtlichen gesalzel vnd setzen i» liplich vnd nulz- 
lich gewere der vorgenanlen burge Jngel stat vnd Rychenh erg, 
vnd anch oller dorlTere lute gule gulte nulze velle zehenden zolle 
zynse. vnd auch aJler sndrer gul gerihle gewalts vnd rehtes mit 
allen irn zugehorenden als vorgeschriben slel, vnd hnben vns auch 
der fur vns vnd alle vnser . . erhen genlzlich on geiierde geuzzerl 
ahegelan verlzigen vnd verschozzen mit munde lianden vnd halmen 
bIs sitlich gewonlich vnd rehl isl. 

Aiich haben wir fur vns vnd vnser erben gelobet dem vorge- 
nanten vnserm herren dem . . byscholf vnd sinein slylfto vnd gen 
in vns dez verbunden vnd versproehen, daz wir vnd vnser . - erben 
dem selben herren vnd sinem slyfTle der vorgnnnlen burgeJngel- 
Btal vnd Rychenberg vnd der dorifere wylere vnd otler andrer 
verkauflter gute gulte vnd reht als sie da vor geschriben slen fur 
reht cygen wern vnd ferligen sollen , vnd nuch alle vorgeschriben 
besalzct gulte vnd gute gar vnd genlzlichen bewisen vnd niich 
ferligen suln on allez geuerde. als dez landes gewonheJl vnd reht 
ist, vnd atich alle unsprnch vorderungo vnd hindernusse darvmb 
genlzlich nheliin vngeuerlich ane dez vorgenanten slyfltes ze Wirlz- 
barg schaden deii tnan kuntlichen brengen mag. 
— 20' I Ez isl auch geredt vnd gedingel, were ob der vorgenflnlen 
vesten gulte oder gule deheinez ansprechig wurde bIs vorgeschriben 
8tet, 80 sol vnser vorgeiianler herro der byscholT oder sin noch- 
kume byschoir oder daz . . cappilel ob danne iiiht byscholTes were 
dez selben slyiTlea zeWirlzburg vns oder vnsern erben dor vmb 
tag machen vnd bescheiden: vnd sollen wir oder vnser erben dera 
vorgenanten slylTte daz vertigen vnd wern als dez landes gewon- 
heit vnd &uch reht ist. 

Wir haben auch mit einander fur vns vnd alle vnser . . erben 
gelobet niit guten truwen vnd geloben aucb an disem briefe, disen 
vorgenanten kaulle in aller der wyse vnd stucken als do vor ge- 
schriben isl stet zu hoben vnd ze halten, vnd da wyder nihl ze 
komen oder ze l&n. olTenlich oder heimlich, mit gerihle oder ane 
gerihte geisllich noch werlllich, mit worten oder mit werken, noch 
nieman der du wider tun oder kumen wolle mit deheinen sachen 
zulegen des gesten oder gestalen on aller slahte geuerde. 

Wir vertzihen vns auch olTenlich mit einander fur vns vnd 
alle vnser . . erben aller der gerihte reht selze vnd gewonheit 
hilfe, sie sin geyslHch oder werltlich, die vns oder vnsern erben 
gehelfen mohten wider den vorgeschriben k&uffe, vnd dem vorge- 
nanlen vnserm herren dem byschoff vnd sinem slyffle geschaden 
oder ze hyndernnsse komen mohten an deheiuen vorgescbriben 
dingen vnd slucken. Vnd besunder vertzihon wir vns auch dem 
rehten daz heholfen ist den die vnbillich vnd vnzitlich vherkauffle 
sin, oder dez kauffgeites genlzlich nihl gewerl sin. Wir suln auch 
nibt sprechen daz mere oder anders geschriben sy an disem hriefe 
danne geredt ist. Vnd auch sunderlichen dem rehlen daz da sprichel 
daz gemein vnd vnbenenllioh verlzicnusse nihl luge noch kraffl 
haben sutle. Vnd suln auch mit deheinem rehten oder andem 
sachen wider disen kaulTe vns nihl behelfen. 

Dor vber auch sunderlichen wir frawe Anne die vorgenante 
sprechen offenlich bey vnaern gnlen truwen also daz die Iruwe 
eyn eyt sy, daz wir dehein morgengahe slur oder zugelt vf den 
yorgenanlcn veslcn Jugelslat vnd Rychenberg oder dorlTern 
wylern gulen gulten oder reblen als sy do vor geechriben sten vf episcopatas wirziburgensis. 157 in allen gemeinlich oder ir dehein sunderlich niht haben, Were 
sber daz wir der selben morgengab stur oder zugelt deheines dor 
vf gemeinlich oder sunderlichen hallen, dez vertzlhen wir vns vnd 
tun vns dez auch abe vngeuerlich genlzlich vnd gar by vnsern 
tniwen als ielziint dn vor von vns geschriben stel. 

Vnd daz doz altez also stet bellbe vnd voa vns beyden vnd 
allen vnsern erben vnuerwandell also gehnlten werde, so geben 
wir vnserm obgenanten berren dem byschoff vnd sim slyffte ze 
Wirlzburg disen brief, versigelt mil vnsern beyder jnsigetn, die 
mit vnser beyden wizzen dor an sin gebengen ze eim gezugnisse 
vnd warem vrkunde aller vorgeschrlben dinge. 

Dirre brief ist geben do man zalte von Crisles geburle 
drulzehenbtinderl jare vnd dornocb in dem funften vnd viertzigestem 
jare. an dem nehslen frilage vor sanl Jacobs lag der dor gevellet 
vmb die ero. ^T!rain vo Ouo quorum menliD racU ( 
mCDtO cuspepia sunr. 1 «rgilJB fssciis membraiiaceis t 1346, die 23- jullf. Rralft von Hohenluch vnd seine Gemeblin Anna verpllichten sicli' 

zur Hebiing des Lehenverbandes der an das Hochstlft verkauften 

Burg und Stat Rolingen von Fulda binnen Jahresfrist. 

■ Jn gotes namen amen. 

H Wir Krafft von Hohenloch vnd frawe Anne sin elichev 

^nsfrawe bekeiinen vnd tdn kunt offenlichen an disem briefe allen 

den die in seben tesen oder horen lesen: wsnne Rotingen burg 

vnd stal mil etlichen sinen zugehorenden, als wir fur vns vnd alle 

SBsm erben daz dem hochwirdigem vnserm genedigem berren byschoir 158 Moii 

Otlen vnd sinem s\i!lie se Wirtsebnrf reht VBd redelidmi rer- 
knuflt haben nach der kauHbriefe sage die wir im vnd ainea stifte 
dor vber geben haben. von dem stilke ieFiilde.se Idien get Tnd 
ruroU $0 haben wir fur vns ynd alle viiser erben oiit gesaBBenter 
hant vnd auoh mil gulen tmwen gelobt vnd gesprochen, das wir 
oder ob wir K r a f f t der Torgenante niht enweren Ynser eriieii ynner- 
tfo^enliohon vnd on jrenerde Torderlichen werben vnd scliicken 
5uUen Aikf Holingen bnrg vnde stat mit sinen sn gehorendon ala 
vor^fosohhben <tel dero stifte se Wirtsbnrg in disem nehslen 
jnro diii aU hute anfol reht vnd redelichen Ton dem stiHke se Fnlde 
l«o o\ironl werde. Vnd snln wir oder Tnsere erlien dem sellMn 
iiliino 10 Fulde die selben lehensdialt mit dem Tnsem widerlegen 
nls billioh isl one des stines se Wirtsbnrg sdiaden. Mohten 
nltor wir die eyfensohafh ane widerlegnnge snliringen, des sol 
\n!« dor slifno xo \Yirtiebnrg wol gAnnen. 

Wor abor dsi£ ^vir oder vnser erben die selben eygenschaflt 
inht niohlon i;ovorli)ron in disem nehslen vorgeschriben jare. so 
htihoii ^Mr bo^do niU fosamenler hant snlem rate wol bedahlem 
\\\\\ \oro)nloni mulo fur ^n^ vnd alle vnser erben fur Rotingen 
lnufl ^ud sK-il mil sinon lu&rohorenden. die wir dem stiffke ze 
\\hl«ohur^ 10 k«iutTon ^ebon haben als Torgeschriben slet« 
xntiMut %or^ou,inlon horron bysohoff Olten v^d sinem stiffte ze 
\\ (I Uohur>^ 10 \ns«ift rohl vnd rodeliohen gefeben vnd inffeentwurt 
|\nhn* uMoh dom \ orijosohribon nohston jare ze vrtat se haben Tnd 
p|. nii*#*ou \u<or \ostou l. ^nconborc mit allem dem dai darzu 
V- \\\'^ h\»*hl h;*hou, \nil .^uoh \nsor veston L yohleneck mit der 

^' l^, ^^ ^»Hinj» ou dcir \ndor itolojron vnd auoh mit allem dem daz 

i iti 'oll»ou ^o^lou \«d sla! i^ohorol sn hor^oha3\ nianschaSt lulen 

UKv^i \P»^»'" kn»l»on ft\MNOU s:onh:on ijowonhoiton vnd rehlen. sresaeht 

\ ,1 \uv\r'\»*M^ -^^^* *'*'*^ i^olojjon isl \nJ wio da£ namen hal. als 

^'^ » iit» l\oi Kirtitl >oliii \nii a-.o^ \\:r oa£ hor brahl baben. episcopatus winiburgensis. t59 

vRd auch darzu vnser burg vnd slat Meggemul mit allein dem 
daz. dar zu geliorel an herschalTl manschaft liiten lehen guten gulten 
lynsen gerihlen gewonheilen vnd rehlen, gesuht vnd vngesuhl, swa 
daz g^elegen ist vnd wie daz namen habe, als vnser veller Gotfrit 
von Hohenloch vnd vnser valer her Krafrte selige die vorge- 
nanlen vnd nuch wir daz her braht haben. Vnd der vorgenante 
vnser herre byschoffOtte sin nachkumen byschoff zeWirtzeburg 
oder aber daz, Ciipilel dez selben stlilles ob niht byscholTes da were 
sullen vns oder vnsern erben Rolingen burg vnd slal mit sinen 
zngehorenden. als wir in die verkanSle haben, auch danne wider- 
geben vnd entwnrten. doch also: swenne wir oder vnser erben 
dem selben sliffle vber ilie vorgenanlen veslen Langenberg 
LiehleneckJngeiringen vnd Meggeniill vor kaulTbriere geben. 
vnd Buch jm die verburget vnd vergewizset haben als hernach ge- 
schriben slel. \ nd sie suln auch vn? oder vnsern erben darzu dnnne 
geben vnd bezaln eyirhundertpfunl heller geber vnd guter. dor vmb 
wir ietze die vorgenanten veslen Ly eh teneck vnd JngeHingen 
von vnser «wesler von Nazzuwe gelobet haben ze losen. Auch 
saln sie MeggemOI burg vnd stat rait sinen zugehorenden von 
detn sliffte ze Meinlze vmb funflbalp lusent klelner guldin losen 
vnd widerkaulTen Jn allem dem rehten als wir oder vnser erben 
daz tnn sollen. \"nd hier vf haben von vnsrer heizze wegen . . 
vnser anipthit vnd auch lurner lorwarlen vnd wehtler zeLangen- 
berg ze Lyehteneck vnd ze Jngelfingen vnserm vorge- 
nanien herren byschoiT Olten vnd sinem stiffte ze Wirtzeburg 
ielze gehuldet vnd gesworn. daz sie jm sinen nachkumen byschoff 
oder dem capilel sines sliffles zeWirlzeburg ob nihl byschoffes 
da were biz m einen zukunriigen byschoff do selbes zehant vn- 
uerlzogenlich vnd one geuerde nach dem vorgenanlen neslen jare. 
ob wir oder vnsererbenjn des in Ro tingen nihl ge eygent haben 
«Is vorgeschriben stel, dieselben vesten LangenbergLyehteneck 
ynd Jngelfingen mil allen irn vorgeschriben zugehorenden gar 
3ld senlzlichen vnd vngeuerlicben jngeben vnd entwurten. Vnd 
[es selben suln ituch sweren der selben amptlut turner torwarlen 
Bid wehtler nachkomen da selbes zeLangenberg Lyehteneck 
nd Jngel fi ngen . die docb do indez niht suln gewandell oder i*wJMi ▼•snea iame mt "▼"raen •'^^ileB ▼ad wart» iuu» fccrm 
lez j^^^^Taiides na les ?^2te« xe W.--".i«jirt ^«p» ■fc« *« 
-v^.r i<ier -ria^sr ••nen ?»niidi:ea m leB soSb » Wirtiebvrg 
B 1 ' . 1 j -i 1 £? -^r^i "v-irie ^n nsen leastsK ^orRsckrikea jm. 
it) ^aia lie 7:rr»xanten Hnatiin nrier tarwartn ^wi wchBtar se 
Lnj-saafr/ Ly-si:-*!-?:^* Tid laxeir.axea diir «re ▼•r- 
j»««inrben ^.iriaaLnasse Tia r»iaiMe '.edic 'wi bK « M ■Ucs 

Ei 301 ia«:a ier •*r?an r^^s^iicii nan <2er ^te 4cs doslcrs n 
hr,\',^'^. tii» ^refe ne w^riaaefiTia ieni foneieXctBtie vker 
fbtn -v.terkjinfe tthi •^«aa-x» Xexxeiiil inirx Tod stat. xwk £e 
•w.r .^1« .nv: -» '..,»k:ir ^Tii^r? ▼:rx«iant« iierm byscboff Otten 
^ni 3;n^ 3'.f-i»« 14 W. r:ze'3 irj ei iem «elliea spte in gctrawcr 
har.-l^ ?^'-'^';^ *^^'^ injebes. T!Ii2 laca im iieyier?it ior Tiicr gcInBbcl 
lMr#^n. «l^m )<;b<a 7n:eni aerrea <ieai b^^ctioff Tid iem slifte se 
W irKi^tiT z zebeT! ^d en:w7Ttea YnaertzosenlidM nack i/tm 
7rira;e?rnrib«n nen3t«n ^4re. ob w.r oder Tnser erben jn Rolingcs 
in/liM nibt ze e^zent n^ben alf vorzescahbea «tet. 

Wir !ia!n asch vnserm herren dem bysdioff rod sim stille ic 
WirtK^barflf hie zwiscfaen vnd sant M^cfaels ti2 der schiersl knil 
von vn^ierm herren von Meintze vnd sinem stiSle nil sinen vnd 
«kin^^ c9piteU jn^iflreln versizeU brief eewinnen vnd schicken on 
f(#;a^rd#;. dftx er vnd «in sliffte ze Wirtzebarg magen Megge- 
mrj| brjr{( vnd «tat mit iren ZQgehorenden vmb demstiifteie Meintie 
lo^^n vnd widerkaufTen in allem dem rehten als wir vnd vnser 
i;rb«;n. Mohten aber die briefe vom stiffle zeMeintze niht werden 
iri AiiT 7M nh vort^eschriben ist. so haben wir mit gesamenter hanl 
fiir vn^ vnd vn^ier erben gelobet vnd gesprochen, swanne vnser 
b«?rrii d<!r binchoff vnd Ain stiffte ze Wirtzebarg vns oder vnser 
ifrb^n d#)% iirmiin«;n, vnd mit funfthalp tusent kleiner galdin kumen^ 
dM7/ diinni) wir odor vnHi;r erben zehant vnuertzogenlichen vnd one 
i;<Hiifrdi) niit di^n Hislben guldin Mcggemul burg vnd stat mit allen 
n\wu 7.ui;idior«nd<;n vmb dcni stiffte zeMeintze losen widerkauffen 
vnd l<idii(iMi Kfir vnd Ki;ntzlirhen^ vnd im vnd sinem siffle ze Wi rtze- 
biirM iiurh diiz mIh bnlde vnuertzogenlichen vnd one geuerde geben n episcopaliis wirKiburgensis. Ibl unt jnenlwiirlen in allcm dem rehlen als vnrgescliriben stet. Vml 
haben aiicli wir fnr vns vnd vnscr eiben vf vnscru cyl gelobl 
n, vnd gelnhens nnch nlso sn disem briefe. Were aber A07. 
wir oder vnser erben den selben widerkauir vmb Meijgemul niht 
teten «Is da vorgeschriben stel, swa/, dnnne dor slilTle zeWirtze- 
burg dez schaden neme. den maii kimllicb bringen muhte, den 
selben schnden geloben wir mit gesamenler hnnl fiir vris vnd vnser 
crben dem stiffle zcWirtzehurg 117. zerihleii gar vnd genUUchen 
onu geuerde. 

Auch haben wir mit gesamenter hanl fur vns vnd vnser erben 
^ iubl vnd gesprochen, were oh der gule gulle n&lze geuelle rehl 
ider gewonheit die xii deii vorgeiianten veslen LangtMiherg 
Lyeliteneck Jngelfiiigen oder Meggeiniil gehoren als vor- 
geschriben stct von vnserm velter G o t f r i t von II o h e n 1 o ch. 
vnserm valer heni Kr;ifften seilgcn., den vorgenanlen, odcr von 
vns ihtes vtrsolzet verkaulll oder empfremdet woren. dnz wir odor 
vnser erben die dem slilfte ze Wirlzburg zehanl vnd vnuerlzogen- 
lichen nach dem vorgeschriben nebsten jare, ub wir oder vnser 
erbeu in dos Bolyngen niht geeygent haben als vorgeschriben 
stet, mit vnserm gelle siiln widerlosen vnd widcrkaulfen oder wider- 
legen: vnd suln der auch fiirbaz do von nihles verkaulfen verselzen 
oder empfremden one geuerdt:. 

Ez tslauch geredte vnd gedingel, swanne wir oder vnser erhen 
oder aber der sliifle zo Wirtzburg die eygenschalTl Holingcn 
bnrg vnd slal — doch mit vnsrer oder vnsrer erben widerleguiige 
als vorgeschriben stet, vnd daz mich wir vnd vnser erticn alle 
wege vnd one alle/. geuerde vorderlichen werbende vnd furderii 
siu snllen — von dem stilTle ze Fulde gehaben vnd erkobcrn 
tniigen, daz wir oder vnser erben danne Rotingen biirg vnd stat 
mil sinen zugehorenden als vorgescbriben isl vnserm vorgenanlen 
berren byschoff Ollen oder sinen nachkumen hyschoff ze Wirlze- 
burg oder dem cap))itol do selbes ob daiine nihl byschoires dn 
were biz an irn hy^choff suln widergeben vnd inentwurlen vnuer- 
tEogtinlichen vnd un geuerde: vnd suln sie auch daz «Iso von vns 
ler vnsern erben widernemen, docb (ilsn hr-icheidenliirhfii Hiiz sie 
.l,.l.-... ...r.irv. 21 
Monui <ntn vns oder vnsern erben oiich dnnne widcrgeben vnd entwnrten som 
vniierl/Aigtinliclien vnd onc geucrde diu vurgenanten veslen Langen- 
berg Lyelilencck Jngotfingon. vnd nuchMcggeniul, ub sie 
dnnne da?, von dcm sliffle ae Meinlzc erlosel haben. mil ollen 
irn y.iigehorendeM als vorgeschriben stel. doch auch nlso bescLeidcn- 
lichcn dnz wir udcr vnser erben vor vnserm vorgenanten herren 
hjschulV Otlen oder sinen nachkiimen byscholT oder dcm ca)>ilol 
dcs sliirtes ».e Wirliteburg ob niht byscboiTes danne da were an 
dcH byHchoITcs slal widergebcn vnd bcKnll hiiben gar vnd genlK- 
Itchen one nllex geuerde die eyU' hundort pfunt heller die sie vns 
von der losiinge wegen iin Lyehleneck vnd Jngelfingen als 
vorgeschriben stel daiine gegeben hnben. Auch snln wir oder vnser 
orbcn jnc vor widergoben hezaU haben gar ynd genlEolich vnd on 
geuorde die lunflhiilii tusent guldin. ub sieMeggemul du mit von 
doin slilTle zcMetnUe widerkauHI vnd erlosct haben, els auch do 
vorgeschhben stel. 

V.7. isl niich geredle vnd gedinget. da7. wir beydersil die fnnfl- 
halp luNent giildin vnd aurh die eylf hunderl pfunt hcller an nndor 
weren suln xe Wickersheim. uder «e Bockesperg. oder aher 
Kc Ohsenfurl, wederthalbe ie der teyl vnder vns wil der danne 
beznln sol. 

Wir hnhen «ucb mil gcsnmentcr bant fnr vns vnd vnser erben 
gesprocben vndgeloben an disem briefe. das wir oder vnser erben 
vnsern herrcn dcn byscholT vnd sinen slilTte xe Wjrlzehurg der 
vurgennutcn veslun Lang(.'nberg Lyehteneck Jngelfingen 
vnd Meckemul mil tillen irn Kugeborenden als vorgeschriben slet 
weren vertigen vnd otich vnansprechig machen suln . swnnne daz 
nnt gesvhiht. nls dez lao^es gewoniieit vod reht ist. Vnd suln auch 
wir odcr vnser erben dem vorgennnlen stiffle ze Wirtiehurg, 
swenn jm dio vorgenanten vesten Langcnberg Lyehtenecke 
Jngelfingen vud M e gg e m u 1 ver vullen sin nnch dem vnd 
vttrgflschribcn slel, vber die selben vesten vnd iren zugehorenden 
«iit kuulFcbrier vnd hantfesten nls vmb Itolyngen Jngelstnt vnd 
Uychenbcrg onn geuerde vnd vnuerlzogenlichen geben. vnd aitcli 
dtiz vurligen vcrhurgt-n vnd vergewissen one guiierdc mil nls vil upiscupalus wirziburgeiisis. Ifi3 burgen vnd in aller derwise als wir ietz lun vmbJngelstal vnd 
Bjchenbcrg nach der briefo sage die wir vnd nuch vnser biirgen 
deni selben sUfne ze Wirlzebure nu dnr vbor gebon. Vnd nlle 
(iie wite aucliwiroder vnser erben daz vmbLan^enbergLyehten- 
eck vnd Jngel fingen vnd irn zugehorcnden dannnjbt gelan haben, 
90 sol der selbe sUITto ze Wirlzburfr zu den veslen Langen- 
herg Lyehtenecke Jngelfingen vnd Meckemul aiicli Ro- 
1 i n g e n mit sinen vorgenanlen zugeborendt^n nutzlichen inne behsben. 
vnd daz vns oder vnsern orben niht widcrgeben nls Inngo hiz die 
vorgeschrihen kauHbrief gegeben sin, vnd oucb dic burgschain vnd 
sicherhoit vmb die werschalfl vnd vertigunge dor vber geschiht vnd 
vollefuret wirt ols vorgeschriben stet. 

Ez ist aiich beredle vndgedinget, were daz dehein vorlzucnusso 
oder hindersal nn der losunge Lyehteneck vnd Jngelfingen 
vnd ini zugehorenden als vorgeschriben stel gcschohe, so sol da 
fnr vnd die selhen wile vnser veste Vorhlenberg mil iillcn 
sinen zugeborenden dem sUII't zu Wi rlzebiirg werden vnd volgon 
vnuertzogenlichen vnd on geuorde biz die vorgonante losunge ge- 
scfaiht vnd gevertiget wiri gar vnd genlzlichen. Vnd hier vf hal 
auch deramptman zeVorhtenberg von vnser heizze wegon dem 
sUffle zo Wirtzeburg iotz gebuldet vnd gesworn. Were aiich ob 
wir oder vnser ertion Liehteneck vnd Jngelfingon niht ge- 
vertigen mohlen als vorgescbriben slot, vnd Vorhtenhorg deni 
slilTt ze Wirlzburg dafur hlibe, swaz danne minner gute gulto 
refal vnd gewonheilzu Vorhtenberg gohorel danne zuLyehlen- 
eck vnd Jngelfingen. daz suln wir uder vnser orben init als 
vil andorn vnaem gulen gulten rehlen vnd gcwonheilen allor iichest 
bie Vorblcnhcrg gelegen dem sUlfle ze Wirlzburg widorlegen 
gar vnd genlzlich one geuerde. 

Auch ist beredle vnd gedinget. daz wir dem vorgenanlen slilflc 
ze Wirlzeburg suln nugeben vnuerlzogenlicbcn aboschrilfle allor 
hantfesten vnd hriere die wir haben gcin vnsor swester von Nazawc, 
vnd gein frawen E I s p e l e n vnsers vorgennnten vetlers seilgon 
wilwon, vnd gein ir beyder ansprachen vf dic vorgenanten veston 
~ 1 giilen. Vnd suin wir vf vnsern eyt vnd aucfa vnser erben die 

21' 
164 MoiBMeala 

9«lben haniresten vnd brief also besleUoD, diM sie der TorgeMOle 
slifFle te Wirtsebarg — ob es xeschaideB knoM, vnd swenBe 
ez nol gescbihl — vorderlich vnd one geaerde gehalMD ■>ge geo 
den vurgenanlen frawen oder irn erben. 

Ez ist ntich geredle vod gedinget, dex vnser Torgeninler herre 
byschoiT Otte vnd sin stiSt xe Wirtseburg gflnnen floln Wil- 
thern Kelner genant von Rotingen, ob er xn vns TareB TBd 
vndpr vns sitzen wollc. vnd dax er ancb, ob er xu vns Tert, mnge 
alle sin gul die er lial in der slat vnd mark xe RotingeD ^ni 
burger vnd gesezzen mnn do seUtes xeRotingen verkauffen: vnd 
dor an sol in vnser vorgenanter herre byscholTOUe vnd ain sUBke 
ttiht hyndern one gencrde. Wil ober der selbe Walther do selhes 
zoRotingen aitxen vnd bliben, dex soln wir im auch wul gnnneo: 
vnd :!uln in dor an niht hindem mil debeinen Bacben on geuerde. 

Wir sin aucb fur vns vnd vnser erben eynsil, vnd anch vDser 
vorgenanler herre byschoff Olte vnd sin stifft xe Wirtzeburg 
andersil, aller sicherunge vnd gewisseheit der man bedurf in disetn 
vorgcnanlen kauffe vnd allen sinen slucken vnil auch vmb alle 
bruche die dor an werden mohten beydersit mit einandcr gegnngen 
KH dem ersamen man hcrnLupolden vonHebenburg erlzpriester 
dcz slilTles ze Wirtzeburg^ vnd den vcslen manncn Burckar- 
den von Seckeudorff ritler. vnd Rudolfen von Itebenhurg. 
Swie vns beydcrsildie selben drie oder vnder in der merteyl dor vmb 
schciden vnd liln heizzen. daz suln wir beydersit hallen iSn vnd 
vollefuren gar vnd gentzlichen one geuerde. Ginge aber der vor- 
genanlen drier dcheiner abe, oder fur von dem lande, dez got niht 
en wolle, e die vorgenanlen sachc alle uzgerihte wurden als vor- 
trcschriben slet, so suln die andern zwen einen dritlen raan als 
schidlichen als der vorder gcwesen ist an dez abegangen stal zo 
in kiesen vnd nemen zchnnt vnd vnuerlzugenlichen : vnd der selbe 
sol auch haben siilchen gcwalt als dcr abgnngen an dez stnl er 
genomen isl gchabt hnt, in aller der wise nls vorgeschriben stel. 

Dor vhur hnbon wir niil gesamenler hnnl fur vns vnd vnser 
crbcn gclobct dem vorgennnten vnserm berren deni byschoff vnd 
sinem stilTle vnd gen in vns dez auch verbunden vnd versprochen. cpiscopatus wtrxibui'f{on^i». l6o 

wiivvnil viiser vrbcn deiii scllien luMTen viiH ^itieni sliHli; die 
vorgenunlen veslen vnd wtiz dor in geliuret als vurgeschrilien slel 
veiligen. vnd nucli der selben vnd aller gitte viid rehl als siu ilii 

(vor begrilTen siii wcrn nacli deni als vorgesihriben stet, vnd nucb 
fertigen siiln als dcz Inndes gewonbeil vnd rehl isl. vnd anch alle 
iD&]irHcbo Yordcriinge vnd bindcrn&sse dor vmb gcnlzlich abe tdn 
kne schaden dez vorgenanten sUITts zc \Vi rtzeb urg. 

Wir haben vns aucb mit gcsnuienter bant fur vns vnd alle 
VHser erben mit guten tntwon, vud wir Krafn der vorgennnle vf 
viisem eyt gesproclien vnii golobet vnd gcluben aiich an diseni 
briefo, (lise vorgesrhriben dink vnd rede iii aller der wise viid 
sliicken als da vorgeschriben slet ze Ibu ze vollefnren., vnd dic 
nucb iilso stet ze hiillen, vnd do wider niht zii kiiuien oder ze tfiiine. 
olTenlicb oder heinilich, mit gerthl oder nne gerihl. geisllich noch 
werlllich, mil worlen oder inil werkcn, nocb nicman dcr da widcr 
lUM oder kiinten wolt mil debeinen snclien zulegen dez geslen oder 
gestolen on allerslachto gcuerde. 

Wir verlzihen vns aucb olTenlich mit einander fur vns vnd 
alle vnser erben allcr der gerihle reht sclze viid ^ewonhcil bilfe. 
sie sien gcistlicb oder werltlieh, die vns oder vnsern erben gehelfen 
moblen wider die vurgescbriben diiik, vnd dem vorgenanten vuserm 
herren tlem byscbolT vnd sinem stilfle geschnden odcr ze bindernusse 
kumen mohlen an deheinen vorgescbriben dingen vnd sluckcn. Viid 
BUch sunderlichen dem rehten daa da spricbet daz gemejn Mid vnhe- 
nentlich verlzignusse nihl tugo nocb kratft haben sullc. Wir sulu 
anch niht sprecben daz inere oder aiiders geschriben sie nn disem 
briefe dannc 'geredte ist, vnd suln auch mit deheineu rehten oder 
flndern sachen wider diso vorgeschriben dink vns r.iht behelfen. 

Dor vber aucli sunderlich wir frawe Anne, die vorgenaiilc, 
ejirecbe» oHenlich bej vnsern Iruwen also daz die triiwe ein ejt 
sey, daz wir dchein morgengab sture oiler zngell vf den vurge- 
nanlen vesten guten gulten oder rehten nls sic dn vor begriifen sin, 
vf in allcn geineinlichen oder ir deheim snndcrlichen, nilil liaheii. 
Wero aber dnz wir der selben niorgengab stiire odcr zugell delieines 
dor vf gemeinlich odcr sundcrlich hetlen. dez verzihen wir vus fur 1 66 Mouumeiitu 

viis vnd viiser erboiu vutl tun vns dei aucb abe vngeuerlichcu 
gentzlichen vnd gar bey vnseru truwen als ieliunl da vor vou vns 
geschriben isl. 

Vnd daz daz «llez also slet blibe vud von vns beiden vnd 
nllen vnsern erben vnverwandelt also behalten werde, so gebcn 
wir vnserin obgenanlen berren dem byschuiT vnd sim styiRe so 
Wirtzeburg disen brief, versigelt mit vnser beyder jnsigeln, die 
inil vnser beyder wizsende dor an sin gebangen zu eim gesugnusse 
vnd waren vrkunde aller diser vorgeschriben dinge. 

Dirre brief ist geben do man zalte von Crist^s geburte druliehen- 
hundert jare dornach in dem f&nflen vnd viertsigestem jare, au dem 
nehsten samstage vor sant Jacobs tag der do gevellet vmb die em. 

Duo quoriini nieiitio facUi est sigilla fasciis membraiMGeia ex hoc docu- 
meiilo suspensa integra auDl. LVIII. 

1345, die 27. julii. 

[^cclesia lierbipolensis el monaslerium bylidhusanuin ecclesias 
purochiales in Ilerverslat necnon oppidi Kungeshoven el in 

Gerrode perinutant. 

Jn nomine domini amen. 

Nos frater Fridericus abbas lolusque . . connenlus nionn- 
sterij jn Bylidhuscn dyocesis her bipolensis ordinis cislercien- 
sis lenore presencium perceploribus recognoscimus et palefaciinus 
vniuersis presenlibus ct futuris , quod nos cuin consilio assensu 
decreto auctorizncione et collaudacione venerabilis in Christo patris 
domini Heinrici ablnitis monasterij ebracensis ordinis ac dyo- 
cesis predictorum, nostri visitatoris etinmediati superioris, juspalro- 
natus ac collacionis ecclesie parrochialis jnGerrode dicle dyocesis. 
ad nos el nostrum monusterium predictuni haclenus pertinens, vt est episcopatiH wirzibuigensi Ifi? Hottini . e.v vna . nccnoii reuereiidus iii Christo paler ac iloniinii^ 
nuslvr ^raciusiif duniiniis Olto e|iiscopiis lierbipo 1 ensis pro se 
et snccL-ssoribus suis in episcopalii eodeni ciim coiisilio consfiisii 
cl collaudarione honornbiliiini (loniiiiorum Alberli de Huhen I ocli 
prepositi, Eberhnrdi doRieflcrn decani. toclnsque capiluli ecclesie 
he rbipolen sis juspalronatus ac collacionis ecclesie paiTochialis 
jn Heruerstal el oppidi Kungeshouen sunrumi|ue rilialiuni 
ecclesianini dicle djocesis lierbi p olensis. nd quemlibet , . epi- 
scopuni pro tenipore existenU-m nc episcopatum herbipolenseni 
speclans hactenus ab anliquo. ab allera qiiirlem parlibus. prehnbtlis 
si(|uideni vlrinilibet quampluries capiluliiribus liaclalibus , ac eciani 
juris solempnilatibus in loco et lempore ac sub more debitis el 
cunsuelis adhibitis super co, hiiiusmodj eccle=iarum parrochialium jii 
G errode necnon jn Heriierslat el oppidi Kiingcsh ouen eiusqiie 
ecclcsiarum filialium predictarum jurapatronalus ac collacionuiii. 
ensdcmqiie ccclesias pnrrochiales nd juuicem jn lemporalibus et quo 
ad temporalia ipsnrum ex certis iustis et racionabilibus necessnrijs 
ac vtilibus causis nos vtrimque ad hoc rile moueiitibus canouice Jn 
dei nomine cimbiendo pcrmulauimus ac permulandu solempniter in 
hijs scriptis cambimus. nccnon ecinni juspalroniitus ac collacionis 
hoiusmodj ecclesie parrocbialis jn Cerrode ex causa et sub liliilo 
permutacionis predicte domino . . episcopo et episcopatui prediclis 
iegilime irreuocabilitcr perfecle el in perpeluum dedimus (lonauimns 
el Iradidimus ac per presentes danius donamiis ac eciani assignamus. 
nichilominus eciam huiusmodj ecclesie parrochialis jn Gerrotle 
juspfllronnlus cum suis nttinencijs et juribus vniuersis jn domiiiiini 
. . episcopum et episcopatiiui eosdein tolaliter iransrereiites . jdem 
quoque juspatronnlus ac ecclesiam parrochialem eimdcm cum umiiihus 
juribus et pertinencijs suis a nobis et inonasterio predicto penitiis 
abdicanles. 

Kenunciamiis qiioque pro nobis et siiccessoribns nostrts c\ cerlii 

sciencia et de expresso consensu et cuiu aiicloritale noslri . . visi- 

llloris el superioris predicli super buiusiinHij permulacionu dunnciouu 

■fiigiincionelrnnsliicioneet alidicacione beuenciu quidem resliliicionis 

I inlegrum, jiiriiiue dicenli aliter esse scriplum el uliler fore aclum, neciion specialitcr jnri quu canetar quod renDnciado de jare non 
valcal generalis, vnitiursaliler qiioquo omni joris lam BcripU oanonici 
et ciiiilia quam non scripli sen consuetndinis ac edain BtatDlonia 
noslri urdinis et nonaslerij predictomm et prinilegionun eciam papa- 
lium et jmperialium sufTragio per quod possent premisBn ael aliqnod 
premissurum in toto uel in parte in judtcio ael extra jndidnm direte 
aut iridirecte annullarl viciari uel inpnngnari vllo vmqonm tenipore 
siue modo, promitlentes eciam pro nobis et . . snccesBoribns noslris 
de consensu eciam et com auctoritate nostri . , visitBtoriv et snpe- 
rioris supradicti, huiusmodj permntacionem donacionem Msigoaeionem 
translacionem abdicacionem et renunciacionem ac promissionem per 
omnia et in omnibus vt preferlur ratas firmas atque gratas habere 
pcrpeluo et seruare, r.-^c conlra eas uel aliquam earnm in toto nel 
in parle per nos uel alium seu ajios eciam de jnre verbo ael faclu 
publice aut occulte facere uel venire, nec facere in contrarium . . 
volenti aliquatenus consentlre aliquati sludio ingenio uel cautela. 

Jn cuius rei lestiraonium perpetuum quoque robursigilla nostrum 
. . abbalis et . . conuentus prediclorum presentibus sunt appensa. 

Porro nos prefatus H e i n r i c u s diuina permissione abbas 
monaslerij ebracensis herbipolensis dyocesis ordinis cister- 
ciensis predictorum., visilator ac inmediatus superior monasterij jn 
B i l i d b u s e n supralacti , recognoscimus publice sub hijs scriptis, 
qiiud huiiisniodj permutacio donaciu assignacio iranslacio abdicaciu 
renuuciacio et promissiu de quibus et ut preferlur de noslris con- 
silio consensu decrelu auctorizacionc el collaudacione debile pro- 
cesseruiit, sub stgillo eciam nostro presenlibus coappenso jn testimo- 
niiim euidens premissorum. 

Oatiim anno dominj millesimo Irecenlesimo quadragesiroo quinto, 
viresimfl sepUma die mensis julij. 

Tria quorum nieulio fncti esl siKJIIi liijs sericfs colorjs rubri et viridis 
ex hoc dociimeiilo a"ipei!Sa sunl. 

Ouae suprB sub unm. LVpag. I4(i el 147 udiliic sunt IJUerae, die 
W mpn!4is julii <Islne, nM;niin i|tise iitrrH sub num. I,\ se(|iieiitur , ili« 
'J1I,3U itii'iigjs julii exliiliilBe, liuc ctmrerri poteruiit episcopalus wirziburgensis. 1345, die 28. juUi. 

ISraft von llohentoch verpflichtet slch dem Hochslifle ztir Ferligung 

('der an dasselbe verkBuften Festen Ingelslat uiid Rychenberg. vnd 

stelll dessbaib Biirgen. 

Jn gotes namen amen. 

Wir . . Krarit von tlohenloch bekennen fur vns vnd alle 
rTuser erben vnd lun auch kunt ofTenlich on disem briete: wnnne 
wir vnser veslen J n g e I s t a I vnd Rychenherg mit iren 
zugehorenden fup reht eygen dem hochwirdigen vtiserm geneJigen 
herren bischofT . . Otten vnd sinem slyfTte zu Wirtzburg rehl 
vnd redeliehen verkaulTte vnd ingeentwurl bQben, aU vnser versigelt 
kauIT brief sagen die wir in dor vber geben haben, so haben wir 
aucb fur vns vnd alle vnser erben gelobet dem selben vnserm 
herren dem byscliof vnd sim slylTte vnd gen in dez verbunden vnd 
versprocben, daz wir vnd vnser erben suln der vorgenanten vesten 
Jngelslal vnd Rycbenberg vnd irn zugehorenden als vorge- 
schriben stet fur reht eygin dem vorgenanten slyfTle wern vnd 
verligen, vnd auch allev besalzle guUe zynse vnd gule als wir sie 
vnder vnsern jnsigeln verschriben geben haben dem selben stylTle 
gar vnd genlzlicb bewisen vnd auch verligcn on ailez geuerde, als 
dez landes gewohnheit vnd reht ist, vnd auch alle ansproche vor- 
derun^e vnd hyndernusse dor vmb gentzlich abelun vngeuerlich one 
dez vorgenanten slyfftes von Wirtzburg scbaden den man kunt- 
licb brengen mag. 

E« isl auch geredt vnd geteydinget, were ob der vorgenanlen 
Veslen gulte oder gule deheinez ansprechig wurde als vorgeschriben 
Slet, so sol unser vergenonler berre der hyschofT oder sin nocb- 
kumen byscliolf oder daz cappiicl ob dnnne nibt by.^icholfes were 
dez selben slyiTles zu WirlKeburg vns oder vnsern erben dor 170 Moniimenta vnib lage machen vnd bescheiiten : iind sollen wir oder voser erbon 
dem vorgeiianten slytTle daz vcrtigen vnd wem nls dez landes ge- 
wonheit vnd aiich reht ist. 

Dor vmb haben wir auch fur vns vnd vnser erben dem vor- 
genanten vnserm herren dcm byscboff vnd sinem slyfTle zu Wirli- 
hiirg vnuerscheidenlichen zu purgen geselzel dise nochgeschriben 
purgen, also bescheidenlichen: were dsz der vorgenanlen veslen 
oder giilen debein ansprechjg wurden, vnd dem vorgennnlen styffie 
daz nihl geverliget wurde, oder der selbe slylTle dez fur eygen 
nilil gewert wurde. oder die vorgenanlen gute vnd besatzten gnlle 
vnd zynse gentzlich nibt bewisel wurden, oder ob dehein hinder' 
nusse dor an vf ersUinde vnd nibt abegelan wurde vngeuerUch im 
dez vorgonnnten styrtes schaden den man hunllich bringen mRg 
noch dem als vor geschriben slet, swenno dennc donioch die nocb- 
geschriben purgen werden gemant, so suln sie noch der mnnunge 
jn den nehsten able tsgen vnuerlzogenlicben in der stal zn Jpf- 
houen oder zu Kjtzingen oder zu Ohssenfurt oder zit 
Mergenlbeim oder zu Rotyngen, wile die selbe slat Rolyn- 
gen in dez selben slyfftes gewalt ist, swa dio purgen wollen. zu 
erbern offen wirten vnd in irn husern , . jedermann mit eime knehle 
vnd mil eime pferde jn rehler leislunge vngeuerlich leisten, als 
langc biz detn vorgenanlen stylTle gentzliche wirl uzgerihlet vnd 
geverligel vngeuerlich daz dor vmb man danne gemanl vnd geleislet 
bol noch dem als vorgeschriben stel. Ginge auch der knehte deheiner 
ahe in der leislunge, auch swie olHe sich der pferde einez oder 
mere gezzc verginge oder sturbe in der leistunge. ie als offte snl 
der purge dez der kneht oder pfert gewesen isl einen nndern kneht 
oder pfert an dez abgangen stal enlwurlen vnd wider setKen allez 
vnuerlzogenlichen vnd on geuerde. Ginge auch der nochgeschriben 
purgen deheiner abe, oder enwere oder fure vom lande, dez got 
niht enwolle, swenne denne wir oder vnser erben werden gemant, 
BO suln wir dem vorgenanten styCFle ie einen andern als guten on 
geuerde an sin slal setzen danne inwendig den ncbslen viere wuchen, 
oder die andern nociigeschriben purgen swenne sie werden gemant 
suln leisten als vorgescbriben stet als lange biz der gesetzet wirt. 
episcopalus wirziburgensis. 171 Wir geloben auch fur vns vnd vnser erben, dise nocbgc- 
ntcliriben purgen gulliciien zu losen von diser burgschefTle on allen 
1 schaden vngeuerlichen. 

Vnd dez zu eime gezuglicben vrkunde haben wir vnser jnsigel 
gehangen an disen brief. 

So sind dilz die purgen von den do vorgeschrihen stel, die 
wir vnserm vorgenanlen herren byschoir Otlen vnd sinem slilTle 
zu Wirlzeburg vnuerscheidenlichcii zu burgen geselzel haben : 
Alhrehl burggraff zu Nurenberg, Ruduiff gralT zu Wert- 
heim , Golfrit von Bruneck, Albrebte von Ilohenloch 
lumbrobest zu Wirtzeburg, Ludewig von Hohenloch, grall' 
Boppen von Eberslein, Engelhart von Winsperg, vnsere 
liebe vetlern vncl buleii, hern ileinrich vun Durnwang den 
lentfoget, R ud olfen von Bebenburg, hern S ch rot en von 
Nuwenslein, heni Burkharden von S ecken do r f, hern 
Golzen den Ryn, hern Rudiger den Leschen votu Ame- 
lungeshagen, hern Gotfride n von Berlicbingen, hern 
Conral von Rosseriet, Beringer von Uurn, hern Boppen 
von AdoUsheim, Wippreht Haupten^ Conrat von Kynawe, 
hern Dyetrich Gyer von Gybelstal, Kratflen von Krul- 
heim, hern Conrat von Reynhartsprunnen , herii Fridrich 
VOn Seldenecke, Johans von Wolmersbusen, vnd GolzeD 
Mertin genanl, rittere vnd knehte. 

Vnd wir die vorgennnten burgen alle bekennen vnd tGn kQnt 
olTenlichen fiii disem briefe, daz wir vnd vnser jcglicher viiiicr- 
scheideniichen burgen worden sin gein vnserm vorgenanten herren 
byscbofT Olten vnd sinem sliifle, vnd in gelobet haben bey guleii 
Iriiwen zu leislen vnuertzogenlichen vnd on geuerde, oh ez zu 
schulden kumt, als vorgeschriben stel. Vnd dez zu eime gezugnusse 
baben wir Eille vnsereu Jnsigele dor vber such gehangen au disen 
brief. 

Der geben ist do man zalte nach Cristes geburle drulzehen- 
hundert jare vnd darnncb in dem funfteu vnd viertzigestem jare, 172 Monumenta 

an dem nehsten donrestage nach sant Jacobes tage der da gevellet 
in die eren. 

Sigilla vi^oti sex fasdis membranaceis ez hoe doeumento sospensa fere 
omnia integra auot. LX. 

1345, die 29 necnon dle 30. juUi. 

Ecclesia herbipolensis parochinlem in Herfelstat et oppidi Kfings- 

hofen im Grapfelde eeclesiam monasterio bylidhusano incorporat, 

quod se Ottonis episcopi anniversarium celebraturum poliicetur. 

Jn doi nomine amen. 

Nos frater Fridricus dictus abbas totusque conuentus mona- 
slerij in Bylidhusen ordinis cysterciensis dyocesis herbipo- 
lensis tenore presencium perceptoribus recognoscimus et patefa- 
cimus vniuersis, quod, cum in oiTicijs karitalis illis merilo primilus 
obnoxii leneamur a quibus beneficium nos cognoscimus recepisse, 
et quia reuerendus in Christo pater et noster dominus graciosus 
dominusOtto episcopus herbipolensis cum consilio consensu et 
collaudacione honorabilium dominorum Alberti de Hohenloch 
preposili, Eberhardi de Ryedern decani, tociusque capituli 
ecclesie sue herbipolensis ecclesiam parrochialem in Herfel- 
stat et oppidi Kungshofen dicte diocesis, cuius juspalronatus 
ad nos el monasterium nostrum predictum dinoscitur canonice per- 
tinere, mense nostrum . . abbatis et conuentus jpsique monasterio 
nostro canonice jncorporauerit annexerit et vniuerit per omnia in 
hanc formam verborum: 

Jn nomine dominj amen. 

Otlo dei gracia episcopus herbipolensis ad rei 
memoriam sempiternam. 

Quoniam, vt sacri canones atque leges testantur, 
bone rei dare patrocinium seu consultum omnipotentis 
gracia inspiranle nedum presentis vite subsidium optinere episcopatus wirziburgensis. 

sed eciam perpetue remuneracionis premjnm cernitur exM 
peclare, et quia religioni seu religiosis personis earuin- 
que precalibus racionabilibus ac deuolts miillus fauon 
debetur, tam diuinilus quom humanilus proculdublo pre- 
miandus, cum autem venerBbiles et religiosi in Christoj 
deuoti nobis quoque dilecli . . abbas et . . conuentpq 
sanctimonachorum monaslerij in Bylidbusen ordinii 
cyslerciensis nostre diocesis solempncm diuini numinia 
cullum e[ regularem obseruanciam hospilalitatisque assiduio 
ac atia opera karitntis que perperam nichil agit pro s 
sibi chrisliana confraternitnte coniunctis meritorie et Inu» 
dabititer ext;rcere diuina opitulante clemencia SRlagan) 
incessanler, quamuis propter occupacianes deuastni 
conbusliones rapinas aliasque dampnificaciones diiiersat^ 
pcr nonnullos . . tyrannos et . . depredalores illaniM 
parcium Imclenus diucius prohdolor perpelralas preserlid 
in temporalibiis lamentabile heu stistinuerinl et sustineau 
detrimentum, nos ilaqiie — ex debito benignilatis sal 
benigne prouidencie nostri officij pastoralis prefalorum . 
abbatis . . conuentus et monasterij penurie seu defectiii gra4 
ciose consulere seu succurrere desiderabiliter alfeclanles. i 
tpsorum . . abbatis el . . coniientus nobis sepius faclis supU4 
CBcionibus obtentn religionis singnlari inclinali fauore - 
clesiamparrochialeminHerfels tnt et oppidiKfingsho lell 
ini Grapfelde dicle diocesis, in suis fruclibus reddilibiH 
prouenlibus eciam annuis plenius habundantem, .eunsqiU 
[ nliales ecclesias seu cappellas eciam ab ipsa malrice serf 
[ parrochiali ecclesia canonice exnunc sepnralas ac eciari 
[ aeparandas, presentes et fuluras. infra limiles parrochia" 
i memorale eciam faabenles et habituras curam animarum 
I annexam, jn quibus quidem ecclesiis seu cappellis jus- 
['palrDnalus predicti . . abbas et . . conuenlus optinerev 
I canonice dinoscuntur. cum decimis quidem maioribus i ~ 
I ininntts eiusdem parrocbie necnon fruclibus rLiidilibnj 
LfTouentibus obuencionibus aliisque pertinenciis el juribm 1 74 Monumenia 

omnibus et singulis habitis et habendis, quesitis et inqui- 
rendis, presentibus ac futuris, ad ipsam ecclesiam parrochia- 
lem suasque iiliales ecclesias seu cappellas pretactas per- 
tinentibus ac de jure pertinere debentibns exnunc uel in- 
antea quouismodo, quibuscumque eciam nominibus nuncu- 
pentur, mense huiusmodi . . abbatis et . . conuentus eorumque 
monasterio prelibato ob diuini cultus augmentum ac cuncti- 
potentis dei tociusque jerarchie celestis reuerenciam et 
honorem de consilio consensu et collaudacione honorabilium 
virorum . . prepositi . . decani et . . capituii ecclesie 
nostre herbipolensis, prehabitis siquidem pluries 
capilularibus tractatibus, ac eciam juris solempnitatibus 
debitis ac consuetis adhibitis super eo, ex premissis et 
aliis certis iustis et racionabilibus necessarijs ac vtilibus 
causis nos quidem et . . prepositum . . decanum et . . 
capitulum prelibatos ad hoc rite mouentibus canonice jn 
dei nomine solempniter in hiis scriptis auctoritale nostra 
ordinaria in perpetuum donamus appropriamus jncorpora- 
mus annectimus et vnimus, jta videlicet quod cedente uel 
decedente . . rectore predicte parrochialis ecclesie qui 
nunc est liceat . . abbati et . . conuentui memoratis, per 
se uel procuratorem suum corporaiem possessionem ipsius 
parrochialis ecclesie jurium et pertinenciarum suarum 
auctoritale propria libere apprehendere ac licite relinere, 
necnon decimas fructus redditus et prouenlus huiusmodi 
parrochie in ipsius monasterii vsus proprios libere con- 
uertere, nostris quidem seu . . successorum nostrorum 
. . episcoporum herbipolensium uel alterius cuius- 
cumque assensu ac licencia minime requisitis, reseruatis 
tamen de fructibus redditibus et prouentibus ipsius 
in Herfelstat et oppidi Kungshofen parrochialis 
suarumqne fiiialium ecclesiarum ac cappellarum predicla- 
ram . . plebanis seu . . vicariis perpetuo inibi seruituris 
congruis porcionibus seu prebendis, ex quibus possint 
congrue sustentari, jura episcopalia et archidiaconalia episcopatus wirziburgensi&. 17 suluere, nc atia sibi incumbencia onera supporlare. Prelerea 
quiuis abba9 ipsJus monaslerii in Bylidhusen pro lem- 
pore existens eciam singiilas filiales cappellas seu ecclesias 
predictas quociens vacauerint . . clericis ydoneis canonii 
conferre. aliasque facere vt eciam verus earundei 
petronus secundum ipsarum jnstilucionum lenores ai 
exigenciam polerit ac debebit. 

Porro licet . . donalarii . . donatori sinl ad anlhi- 
dola eciam nHlurnliter obligali, nos tamen — reueri 
monasterii et ordinis predictorum zelator et fautor beni' 
uolus el voliuu9 — desiderabililer alTectando precamur 
ex diuine et humane kariiatis ardore, huiusmodi monasterij 
abbntem et . . conuentum ac conuenluales confraires pre- 
senles et futuros ibidem ex naluralis et karitatiue equi' 
lalis vinculo fore et remanere vlinam obligalos incessantei 
oplantes, jpsis in suas consciencias striclius relinquentes, 
el ab eis prompcius exaudiri confiiienter speranles. 
nnnis singulis posl mortem nostram anniuersarium nostrui 
cam longis vigiliis et missa animarum cum nota aliisi 
consnetis oracionibus deprecatiuis deuote et solempniler 
satngant celebrare. quodque eodem dte anniuersarii nostri 
qnolibet anno in cibo et potu conuenlualibus ibidem . . 
personis jn saluliferam anime noslre conmemoracionem 
de huiuamodi monasterii bonls accepiabilis liat pitancia seu 
consolacio specialis. 

Jn cuius rei tesiimonium perpetuum alque robuiL 
kmandauimus bas lilteras desuper conscribi, nostrique sigill 
■ppensione muniri. 

Nos quoque Alberlus de Hobenloch prepositus. 
Eberhardus de Ryedern decanus, lotumque capiluliim 
ecclesie herbipolensis. de quibus predicilur. lenore 
presencium . . perceptoribus recognoscinius el palefacimus 
vninersis, quod nos omnes et singuli capitulariler conmu- 
iiiier et vnanimiter nostrum consilium consensum et 
collaudacionem ad buiusmodi ecclesie pnrrocbialia ia m 

lU 

n Herfelstat eC oppidiKBBKshofea wmnm^ DUin 
ecclesiaram sea GappellmB piiiiilMM JpMrnBqw 4oei- 
maram frDclDam reJ<iliiw proMBlua pertlMacunui et 
jnrium qQOrnmcamqi» dondoBem lypraprieriee— JBeor- 
poracionem ■nnoxioflem et niOBem ex caerii de ^ibos 
et vt premitlitar TerecitOT rile bdas caMuee ■fliitnimiw 
et presenlibus adUbemu, Msbri qiMeM e^ilnU ligilU 
coappensione moDitia ia teslimoBiBm eoMeu premissomm. 

Datnm Herbipoli, aaBo domiai miUesi 
tesimo XLmo qaiflto, IHI kaloBdas aagBsli, 
vero nostri episcopi aBledidi aaBO dsodecimo.' 
propterei nos . . abbas et . . coBaentBs prriibati ad perag«- 
diim BnninersBriam prefiti domiDi . . e^co^ per omaia Tt prefertnr, 
el nicbilominns id deprecaodnm perbenniler omBipoteatem denm pro 
felice statn et profectn predide ecclesie herbipoleBSis ten in 
capite quam in membris jn spirilnalibos et temporalibns, necnon 
eciam pro salule animanim dominoram . . prelatomm et..canoni- 
corum eiusdem ecclesie modemoram et futaroram nos qaidem et 
. . suGcessores nostros fore obnoxios merito recognoscimns et 
presentibus obligamus. nostrum siquidem abbatis et connentns sigillo- 
rum appensione munitis in testimoninm snper eo. 

Datum anno domini qtio supra, UI" kalendas angnsU. 

Ddo qDOTDDi Dientio fada eit stpDi filii leridi eolorii nibri el Tiridi* 
ei lioe docnmenlo — qood B*psler Bichiel de Leoae kerbi- 
poleniii proloDottriDS dicUvil — SBspenM nDl. 

Ont* >Dpri iDb nDBi. LVID paf. 166—168 edidinu litlen», die 27 
meDsii JDtii cxhibilM, bnc cODrerre poleris. LXI. 

1345, dle 3. augustj. 

Jn Ottonia episcopi praesenlia constilutus Hermannns de 
Gonbnch armiger confessns est, se dedisse tradidisse ac etiam n'ir£iburgensi&. 

Bssignnsse donntione perfectB irrevocubili ac libeiit iriter vivo5 
discreto viro CiiiirHdo Bcrsicli cnnierurio i:|iihc<i|iHli reciffienti 
pro se et beiedibns siiis oninimoHoBc Jure qiiibus id melius vnlerti 
poterit ac debebit omi)ia bona sun tam mubilia t|iiaiii immobitia. necnoii 
eliam debila sua quai-ciimcjue qnitesila et inquirenda, qiiocumquc nominn 
censeantur, ubicunique el upud quoscumque ea invenerJl uc poleril 
indagare, proniillens pro se et suis heredibiif bijjiibmudi donntionem 
ralam alque gralam hnbere. nec contra enm facere vel venire verbo 
vol fuclo. publice vel occulte. in judicio vel extra judiciiim, nul 
ronlravenicnli in praemissis conscntire ullo umquitm leinpore sive 
iiiodo qualibet sine vara. 

Daliim H c r b i p u I i . anno domini millesimo CGCmo XUmo 

I'nlo. ni nonas augusti. 
Ollonls «piscoiii sigillum c|uoil diril iniuus Titfrin nienihriiuiicrii ei lijs 
litleria ausprnfium csl 
I LXU. 

1345, die 14. HU^usli. 
Ecclesia herbipolensis parochinlem in Sullzehach prope Winsperg 
ecclflsi.im monnslerio schonenlhalensi incorporal, quod se Ollunis 

■ episcopi anniversarium cctebralurum pollicetur. 

Jn dei nouiine amen. 
No9 fraler Reynoldus dictus abbas totusque . . coniienlus 
monasterij in Schonental ordinis cyslerciensis dyocesis herbi- 
polcnsis tennre presencium . . perceptoribus recognoscimus el 
palefacimus vniuersis. qtiod., cuni jn oiTicijs kadtalis ilUs merito 
primitus obno^ij leitcnmur a quibus beneficium nos cognoscimus 
recepisse, el quiu reuerendus in Cbrislo pnter et noster domiiiiis 
graciosus dominus Otlo episcopus herbipoltMi sis rnin consilio 
conscnsu et collfiudacione bunorabilium doniinorum A I b c r t i de 
Hohenloch preposili. Kberhardi deRyMerii dei^anj. tociusqiie 
. . capituli ecclosie siie ber bi |M>leiisis eccle^iain purrorhiulcin 
I SnltXflbach urone Winsperg dicle dyocesis. cuius juspBlro- 
^ii .IV. 23 \ 178 Moniimentn L nnliH ad no9 et monasteritiin nostrum predictum a qiinmpluHbiis 
I annis cilni perlinuiL ac pertinel, vt ost nolum, mense noslnim . . 
I fibbAlis ei . . conuentns jpsique monasterio noslro canonice jncor- 
I porniiit annexil el vniuit*) per omnia in hanc formani verborum: 
Jn nomine dominl amen. 

Olto dei gracia episcopus herbipolensis ad rei 
memorinm sempiternnm. 

Quoniam, vt sacri canones atque leges testantur, bone 
rui dare patrocininm aev consultum omnipotentis gracia 
jnspiranle nedum presentis vtte subsidium oplinere sed 
eciam perpelue remuneracionis premium cernilur expectare. 
el quia religionj sev religiosis , . personis earumqne 
precalibus racionabililiu9 ac deiiotis multus Jauor debetur. 
tam diuinilus quam bumanitus proculdubio premiandus. cum 
autem venerabiles et religiosi in Christo deuoti nohis 
quoque dilecti . . abbas et . . conuentos sanctimonachornm 
monasterij inSchonenlal nostre dyocesis ordints cyster- 
ciunsis sollempnem diuini numinis cnltum et regul&rem 
obsenianciam hospitalitatisque assidue el alia opera cart- 
tatis que pcrperam nirhil agit pro se et sibi christiana 
confralemitate coniunctis meritorie el laudabiliter exer- 
cere diuina opitulanle clemencia sataganl incessanter, 
qunmui.« propler occupnciones douasliicioues conbustiones 
rapinas aliasqoe dampniftcacioncs diuersas per nonnullos 
. . lyrannos el depredatores tllarum parcium bactenus 
diucius procbdolor perpetralas preserlim in temporalibus 
lamenlftbile hev sustinuerinl et sustineant delrimenlnm, nos 
itaque — ex dehilo benignilatis sev benigne prouidencie 
nostri ofTicij pastoralis preratornm . . abbatis . . conuenlus 
el monasterij penurie seu defectuj graciose consulere sev 
succurrere desiderabitiler afTeclantes, et ipsonim . . abbalis 
. . et connentus nubis sepius factis supplicacionihus obtentu 
religionis singulari jncUnati fauore — ecclesiam parrocbio-- I Priui scriptum erii: jn ■it. episcupatus wirziburgei Utt leni in Siiltzebach prope VVinsperg dicle dyocesi£>, 
jn suis fructibus reddilibus et protientibus eciam annuis 
plenius habundantem, jn qua quidem ecclesia predicti . . 
abbas . . et conuentus juspatronalus optinere nuscuntur. 
prout eciam nobis legitime plene constat^ ac ecinni alins 
notorium sev notone mnnirestum existit, cum decimis 
quidem roaioribus el minutis infra limites eiusdem parrochie 
consistentibus necnon fruclibus reddilibus prouentibus 
obuencionibus elijsque portinencijs et juribus omnibus el 
singulis habilis et habendis, quesilis et inquirendis, pres..'n- 
tibus et futuris, ad ipsam ecclesiam parrochialem pertiner.- 
tibus ac de iure pertinere debentibus exnunc vel in antea 
qiiouismodo, quibuscurnque eciam nominibus nuncupentur, 
mense huiusmodi . . abbatis et . . conuenlus eorumque 
monasterjo prelibato ob diuinj cullus augmenlum nc cuncti- 
potentis dei tociusque jerarchie celestis reuerenciam el 
honorem de consilio consensu et collaudacione bonora- 
bilium virorum . . prepositi . . decani et . . cnpiluli J 
ecclesie noslre berbipolensis, prehabilis siqiiidem 
pluries capitularibus trac[ta]tibus, ac ecinm juris soUempni- 
tatibus debitis ac consuetis [adhihitisj super eo, ex pre- 
missis et alijs certis iustis el racionabilibus necessarijs 
ac vtilibus causis nos quidem et . . prepositum . . deca- 
num ac . . capitulum prelibalos nd hoc rite mouenlibus 
canonice jn dei nomine sollempnitor in hijs scriptis auc- 
loritate nostra ordinaria jiiperpetuum donamus appropriamus 
jncorporamus annectimus et vnimus , jla viilelicet quod 
cedente vel decedente . . rectore predicle parrochialis 
ecclesie qui nunc est liceat . . abbali et . . conuenlui 
memoralis, pcr se vel per . . procuratorem suum corpo- 
ralem possessionem ipsius parrochialis ecclesie jurium ot 
pertinenciarum suarum auclorilate propria libere appre- 
hendere ac licile retinere, necnon decimas fruclus redditus 
et prouentus pnrrochialis ecclesie huiusmodi jn ipsius 
monaslerij vsus proprios libere conuertere, nostris quideni Monnmenta sev 8iicce3sorum noslrorum . . episcoportim lierbipo- 
lensiiim vel »Uenus cuiuscumque assensu ac iicencia 
iiiinime requisitis^ reseruuta lainen de fructibas reddilibas 
el ppouentibus ipsius ecclesie . . plebuno sev vicario per- 
petuo inibi seruituro congrua porcione, ex qua possil 
congrue snstenlari, jura episcopalia et orchidiaconBlia 
soluere, ac alia sibi incumbencia onera subportare. 

Porro, licel . . donatarij . . donalorj sint ad anlfaidota 
eciam naturaliler obligati, nos tamen — reuera mon»slerij 
et ordinis prediclorum zelator ac favtor beniuoliis ec 
votiuiis — desiderabiliter alTectando precamnr ex ditiine 
et buinane caritnlis ardore^ huiiismodi monasterij . . abbatem 
et . . conuenlum ac . . conuentuales fralres presentes et 
futuros ex naturnlis et caritaliue eqnitatis vinculo fore et 
rcinanere vtinam obligatos incessnnter oplantes, jpsis in 
suas consciencias slrictios relinquentes, et ab eis prompcius 
exaudiri confidender sperantes, quod annis singulis post 
murtem nostram Bnniuersarium nostrum cum langis vigilijs 
et missa auimtirum cum nota alijsque consuetis oracionibas 
deprecatiuis deuote et sollempniler sataganl celebrare, 
quodque eodem die anniuersarij nostri quolibet anno in 
cibo et potu contientualibus ibidcm . . personis jn saluti- 
Feram anime nostre quidem conmemoraclonem de buius- 
modi monaslerij bonis fibt pecuUaris pitancia sev consolacio 
specialis. 

Jn cuius rei testimonium perpetuum atque robur man- 
duuimus has lilteras desuper conscribi, noslrique sigiUj 
appensione muniri. 

Nos quoquo Albertus de Hobenloch prepositus, 
Eberhnrdus de Ry'dern decanus, totumque . . capi- 
tulum ecclesie herbipolensis, de quibus predicitur, 
tenore presencium . . perceptoribus recognoscimus el pate- 
facimns vniuersis, qtiod nos omnes et singuli capitulariter 
comuniler et vnanimiter nostrum consilium consensum et 
collsudacionem ad huiusmodi ecclesie parrochialis in S6Uz- episcopalUB wirziburgensis. 18) bach prope Winsberg jpsiiisque decimflriim friictuuni 
reddiluum prouenluum perlinenctarum et jurium quorum- 
cumque donacionem Bp[pro]priacionem jncorporacionem 
annexionem et vnionem de quibus el vt premittitur vera- 
citer ritefaclas canonice adhibuimus et presentibus ad- 
hibeinus, nostri quidem capituli sigilli coappensione mvnitis 
jn teslimonium euidena premissorum. 

Datum Herbipoli, anno dominj millesimo CCC° XL"" 
quinto, jn vigiliaassumpcionis bente Mnrie virginis gloriose. 
pontificatus vero nostri episcopi prelibati anno duodecimo. 
proplerea nos . . abbas et . . conuentus prelibalj ad peragenduin 
anninersarium prefali doniinj episcopi per omnia vt prefertur, el 
nichilominus ad deprecandum perhenniler omnipotenlem deum pro 
felice stalu et prureclu predicle ecclesie herbipolens is tam in 
capile quam in meiibris jn s|>iritua]ibus et temporalibus, necnon 
eciam pro anin^arum dominurum . . prelatorum el . canonicorum 
eiusdem ecclesie modernorum el futurorum nos quidem et . . 
successores nostros fore obnoxios nierito recognoscimus ac eciam 
presentibus obligamus. nostrum siqnidem . . abbatis el . . conuenliis 
sigillorum appensione munilis jn leslimonium siiper eo. 

Delum anno dominj millesinio C°C'C'' XL"" quinlo , jn vigilia 
liasunipcionis beate Marie virginis gloriose. 

poQlilicitus vero nojtri Fpiscopi prelibMi Ainbo quorum meDtio tscla e 
docunienk) tuspeasa JDtegra Bunt. slgilla fasciis menibrBiJa Quas auprn sub Duni. LQI pag. 13! 
in Oeriheini eccleaiae ob herbipolvn> 
r>cts edidinmB liiierBa, riie 21 ot 
biic courcrre poleri». ~t-13 de iacorpomlioiie pnrocliinlie 
ecdesin mouiislerio schoetilliajeiiai 
lou die 23 mensi!) jiiuii exhibilns, 1 82 Honuinenia LXIU. 

1345, die 16. augusti. 

Uie Domherren LApolt von Bebenburg und Eberhart von Hyrzhorn 
kaufen von den beiden Krafl von Hohenloch die Feste Jngelstat 
und die Dorfer Aldersheim und Sultzdorf sammt anderem um 
achtzehnthalb hundert Pfund Haller mit Genehmigung des hiebei 

betheiligten Bischofes Otto. 

Jn gots namen amen. 

Wir Lupolt von Bebenburg vnd Eberhart von Hyrz- 
horn tumherren des styftes zu Wirtzburg bekenn offenlich an 
diesem brief vnd ttin kunt allen den die in sehen lesen oder horen 
lesen gegenwerligen vnd kunftigen luten, daz wir ein kauf haben 
gemacht mit den edlen herren elwanne hern Kraft von Hohen- 
loch den eltern, hernKraft vonHohenloch sin sun den jungern^ 
vnd frawe Annen des selben hern Kraftes von Hohenloch 
des jungern elich husfrawe, vnd auch mit vnserm hochwirdigem 
herren byschof OttenzuWirtzburg in aller der wyse als her 
nach geschriben stet: 

Jn gots namen amen. 

Wir Otte von gotes gnaden byschof zu Wirtzburg be- 
kennen offenlich vnd t&n kunt allen den die diesen brief sehen lesen 
oder horen lesen, daz die edeln herren etwanne her Kraft von 
Hohenloch der elter, vnd her Kraft von Hohenloch sin siln 
der junger, vnd fraweAnne, des selben jungen vonHohenloch 
elich husfrawe ^ mit fryem willen vnd mit gesampter hant ver- 
kauflen vnd gaben vf reht vnd redlich den erbern mannen L&poll 
von Bebenburg vnd Eberhart von Hyrzhorn tumherren 
vnseres styftes zu Wirtzburg vnd iren erben vnd nachkumen 
oder getr&wen henden oder wem si daz geben machen oder ver- 
kaufen an libe oder an tode ir iedeklichem besunder zu sinem teyl . ^ji episcopatiis wirziburgensis. 183 

den er mag wenden vii<l keren frylich iiach sim willen also daz ir 
enlweder nocli sin erhen keJii dem aniJern nuch kein sin erben 
rnrziehen noch gcniezen so! oiier mag daz ez ein vngeteill giil si 
in keinerlej wise oder hinderstil on alles geuerde jr vestenJngel- 
slat gelegen vT dem gnuwe mil dem grnben der dar vmbe get 
vnd alle ir wisen die do gehorenl gen Jngelslal gesuchl viid 
vngesncbl swi si gcnant sin oder wa si gelegen sin. vnd dar zii |<li] 
dorfer Sultzdorf vnd Aldersheim mll gerihten rehien gewali 
herbergen dinst giilten nulzen wazsem vnd weyden gesuchl vnd 
giT Pgesucht in dorfe vnd in velden wi si genanl sin. vnd vf der 
^M^ysen mule bi Sundernhouen aht inalter korns, vf der nollz- 
I^Dnlen bi Boltzhusen ahl malter korns. vnd vf der mulen ge- 
legen am sewe zu Aldersbeim abt malter korns ierlicher gfilte. 
vnd dar nach in dem dorfe vnd in der marg zu Kftngeshouen 
vf genanlen vnd gewizsen giilen jerlich gCille sehlzehen phunt hellcr 
sihenizehen scbitlinge vnd vier heller. funfvndvierlzig maller vnd 
sebs melzen weyzz. drenvndnlintzig maller korns vnd sehs melzen. 
sibenvndzmntzig maller vnd ein halp maller vnd zwu inelzen 
vnd ein hnlp metzen babern. alles sampl ohsenfiirler tnazsez. 

Vnd die vorgennnlen veslen got vnd gulle haben die vorge- 
oanten Ltlpoll vonBebenburg vndEberharl vonflyrzhorn 
bann reht vnd redlich vmb ahtzelienhalp hundert phunt guler vnd 
geber heller, der di vorgenanlen herren von Ilohenloch vnd 
frawe A nne gewerl gin, vnd in iren ni'ilz gewennt vnd kcrl 
hRben. 

Es ward anch geret in dem vorgenanlen kauITe. daz die vor- 
genanlen herren verkaulfer vnd ir erben den margt zu Aldcrs- 
heim sulten beschirmen als ez von aller her kiimen isl. vnd den 
iltaf zn Mose der da ist der herren zu CeUe. 

Auch namen st vz daz holtz den Selhinberg daz aiich gc- 
igen ist in der marg zu Sullzdorf, vnd uueh die cenle zu 
"Albrehtzhiisen vnd waz dar zu gehort mit gulem relit vnd 
gewonheyl. 

Es ward nuch gerell: wer daz di vorgennnlen Liipolt vnn 
Beheiiburg vnd Eberhnrt von nyrzliorn tr erben odcf ir w 

i nadikunien di vorgeschriben 5ten iht knnlUcber Bodicher vnd syl- 
licher buwe telen en der vesten mit der vorgenanleii berren ver- 
luaBer wizzen. waz di ko^len, d>z «Dllen si eacfa vf der egeniinieD 
veslen vnd gulen haben. Vnd sullen si auch so vil hober von in 
wider kauffen aU bernach besrhriben <let. Vnd sailen aach nibt 
mer verbbwen in den abt jaren die her nach beschriben sten danne 
bunderl ]ihunt heller. vnd nihl dar vber zuknmen. Vnd wanne dax 
isl daz 51 wollen an der vesten bdwen, so solten die verfeaulTer 
ein schinbuten dar zu schiken. ob si wollen. Vnd waz 91 ver- 
bdwen an der vesten, da flir sollen s'\ gilte bewysen als vil als 
sicb da fiir Irlfl an der anKal de^ ksulfes. 

Si betten auch den vorbenantcn verkaufTern vnd irn erben dj 
frAntfichan getan vun Iryem willen, daz si vmb die vorgenanlen 
kaulTef ir erben odur nnchkumen als da obengenant isl die vesten 
gfile vnd gfiile niuhlen widerksiilTen von iiu sunl Pelers tage kalbedre 
der nehst kumel vber aiil jare oder hie zwischen, welhes jores si 
wollen. vf den selben tage oder in den nehslen virzehen lagen vor 
oder dernach angeuerde, vmb ahtzehenhalp hunderl phuni guter 
vnd geber beller, vnd auch vmb so vil preninge mer waz der 
wjtrdc di si verb6wet hetlen an der veslen als vorgeschriben slet. 
Wer abcr daz di vorgenanlen kaulfer ir erben oder nachkumen 
oU viifgeschriben atel die vorgenanten verkauffer oder ir erben 
geninnten, welhes iars daz wer in den iaren dez widerkaulTes. vor 
sant Johans tage svnwenden, vnd wer auch daz die selben kaufTer 
ir erben oder nnchkumen die vorgenatiten verkauETer oder ir erben 
nihl urmanten vor snnt Jobans tage, in welcbem iar daz were, so 
haben si ie des iars darnach kein gewalt noch mahl zu manen in 
kelnvn weg. VVer aber daz si die vorgenanlen verknuirer ermanlen 
iiU vorgeachriben slel. so sullen sie den widerkaulTe tvn in allen 
dein rehle als vorgeschriben stet. 

Ks ist Buch geret, ob dn» wer daz die vorgenanten verkaufTer 
oder ir erlicn die vorgenanten burg vnd giit wulten widerkauHen, 
so sollen si es dio vorgenanlen kauffer auch vor sanl Johans tage 
Inxi-n wiz7,en in nllem relito als viirgeschrihen slel. Vnd wer dennc 
daz xi de^ widerkuulFes nihl leten, mu suUen die vorgenanlen gAt episcopatus wirziburgensis. ISa 

Tid gnlle vnd waz darzu gehortinil allein rehte vnd auch die veste 

noch schatzunge drier manne vervallen sin, vnd ewiklich der vor- 

^enanten kaulTer ir erben oder nochkumen sin. Vnd wer auch daz 

di vorgenanlen kauffer die vorgenanlen verkaulfer niht erina[n]ten, 

vnd auch den widerkauffc niht leten in den aht iaren als vorgeschrihen 

stel. so solten aber di g5t vnd gulte mit allem rehle vnd die veste 

j^^dls vorgeschriben stet veruallen , vnd ir vnd ir erben sin. Vnd 

^urelhes iars sie den widerkaulFe leten. so soUen in ie des selben 

^Bsrs die vorgenanl vergangen gUlte gar vnd gentzlich vor geuallen sin. 

|H^ Es ist auch gerelte, daz die vorgenanlen Lilpoll vnd Eber- 

^ hart vnd ir erben oder nachkumen in den iaren des widerkaufs 

oiil der vorgenanlen vesten niht wider die verkauffer oder ir erben 

I in kein weg sullen sin sn alles geuerdo. 

PWer anch das die vorgenanten Lupoll vnd Eberhart ir 
erben oder ir nachkumen die vorgenanlen vesten gfil oder reht, ein 
leil oder gar , verlustig wurden in disen vorgenanlen iaren des 
widerkaufs, wsnne wie oder von welchen sachen daz geschehe, so 
solten die verkauffer mil guten triiwen beholfen sin mit aller irre 
maht an alles geuerde, daz in di wider werden in za irren rehten 

Ivnd den verkauffern vnd irn erben zu irn rehten. 
Wer auch daz si ieman iii der vorgenanten frist an den vor- 
genanlen veslen rehten vnd guten leydigen oder beschedigen wolte, 
dar zu sollen in die vorgenanten verkauffer auch beholfen sin, vnd 
fli scliirmen vnd beschuren an alles geuerde. 
Auch gelobten di vorgenanlen verkaulfer fur sich vnd fur alle 
ir erben den obgenanten kauffern irn erben oder irn nachkumen, 
der vorgenanten vesten vnd gut vnd waz dar zu gehoret als vor- 
geschriben stet beyde vor dem zil des widerkaufs vnd der nach zn 
weren vnd zu verligen vor aller anspracb irresale clage vnd vor 
alme bekummersale, vnd auch vnhekCimert vnd vnbeswert anderswa 
vor allen g^llen oder rehten vngeuerlich an allen irn schaden als 
fries eygens reht ist nach des landes gewonheit. 

Es ward auch gerette, daz di vorgenanlen verkauffer oder ir 
L.erben von irn eygen luten die vf disen guten sitzen oder her nach 
,.. ..,. ut. .«. »1.. 11». 24 


186 Moiuimenln sedelbafl wertlen wol mugen ein gemein bel oder sturi 
vngeiierlich als von aiidern irn cygen liiten. 

Wanne nu sidermals wir Olle von gols genaden byscliof ta 
WirlKbiirg der vorgenant vmb den herren hern Kraften von 
Hohcnloch vnd frawen Annen sin elicb wirlin di vorgennnlen 
Rotingen vnd Rjchenberg mit irren zuhorende vnd auch die 
reht des widerkauls der vesten Jngelstat vnd der giit vnd gfilte 
di da vorgeschriben sten, nne die vorgenanten gut vnd gulte eu 
Kfingeshouen. vns vnd vnserm styfte reht vnd redlich kaufl 
haben . des bi-kenne wir mit gunsl willen vnd worl der erbern 
manne Albrehts von llohenloch tnmprobst. l£berhart von 
Ritidern techanl. vnd des capitels gemeinlich vnsers obgenanten 
stifles 7.n Wirt7.biirg, den erbern mannen L&polt von Beben- 
burg vnd Eberhart von Hyrzhorn erl7.pristern ^Tid corhern 
vnsers slifts zu Wirlzburg irn gelruwenhendern nachkuraen oder 
erben als si vorheschriben slen des vorgenanlen kaufs: vnd getoben 
vud verbindcn viis vnd vnsern styn vnd alle vnsere nachkunien, den 
vorgenanten kauf in aller der wise vnd mit allen nrlikeln stel zu 
halten als in vnd irn erben oder nachkumen der vorgcnant herre her 
Rrafl von Hohenloch vnd frawe Anno vnd ir erben schiildig 
wnrren ze hallen von des selhen kaiifs wegen, vnd als si da oben 
vnd hernach geschriben sten, one die vorgeschriben gut vnd gulte 
ze Kungeshouen. die si hern Krafte vnd frawen Annen di 
vorgenanlen ledig vnd lose baben gesagel, als wir den selbcnKrsft 
vnd frawen Annen ledig schuldik waren zu machen von vnsers 
vorgenanlen kaufs wegen. 

An der selben gut vnd gulle zuKungeshouen stat geloben 
wir fur vns vnd flir vnsem styfl, in vnd irn erben vnd irn nach- 
kumen zu bewisen ander sicber giille an gelle vnd an getreide der 
als vil ist. vnd daz di selben maz erfulel werden vf sichern gnten 
in vnserni ampt da zu Brozzoltzheim zu selzen vnd zu ent- 
setzen : also bescheidenlich, wa in gebrichl nn der selhen gAlle zu 
Brozzoltzheim. daz daz vnser kelner du selbest sol erfullen 
von allen vnsern gulen vnd gullen die wir do selbesl han. 

Vnd wanne auch die vorgcnanten manneLupoll vonBehen- 

b u r g vnd Eberhnrt von Hirtzliorn an dem vorgenBnlen 
vnserm kauf it otJngen vnd Rychenber g mil irn zu lioren 
vnd auch der rehl des widerkaufs der vesten Jngelstat vnd der 
gnt vnd gulte die oben g:eschriben slet vns vnd vnserni styft ledig 
han gemacbet f&nflzig phunt heller. vnd di f&r vns bezalt haben 
hern Kraft von H henloch vnd frawenAnnen, den vorgenanten, 
des baben wir in vnd irn erben oder getriiwenhenden als si oben- 
geschriben slen f{ir die selben funrizig pbunt heller zu kauf geben 
vnd geben zu kauf fiir vns vnd vnsern slifl an diesem brief den 
sewe der nebsl for der vorgenanlen burge Jngelstal gelegen 
ist, wider zu kaulfen vmb funflzig phunt heller in nller der wise als 
di vorgenanlen gut gulle vnd veste als vorgeschribcn slel. 

Wir geloben auch lur vns vnd vnsern slyfl vnd vnser nach- 
kumen, den vorgenantcn LHpol t vnd Eberbarten irn nachkumen 
vnd erben der vorgenanlen veslen sewe gul vnd giilte als si vor- 
geschriben sten zu weren vnd zu vertigen vor aller ansprcch irresal 
clage. vnd vor aller irresal vngenerlich an allen irn schaden nach 
des landes rehl vnd gewonheil als eygens rehl ist. 

Es ist auch geretle vndgedingel: ob wir oder vnser nachkumen 
byschof zu Wirlzb nrg oder ob nihl byscbofs da wer daz vorgenant 
capitel in dem selben rebten die vorgennnten veslen Jngelstat, 
dorfer gnl vnd gulte vnd rebl, di da oben gescbriben sten, vmb 
ahlzehenlbalp hundert phunt heller, vnd auch den sewe vmb funflzig 
phunt beller, als auch da oben geschriben stet, vnd nuch vmb pfeninge 
also vil mer waz der wfirde di si verbuwel hetlen an der veslen, 
als da vorbenant isl, niht wider kauflen in nller der wise als die 
vorgenanlen herren von Hobenloch vnd frawe Anne verkauffer 
wider kauffen sollen vnd als da oben geschrihen stet vmb di vor- 
genanten kaulTer erben oder nscbkumen, so sollen die selben sewe 
dorfer gut vnd gulle vnd alles daz darzu gehorl als vorgescbriben 
stet veruallen sin, vnd suUen der vorgenanten kaulTer erben oder 
nachkumen sin an allerley geuerde genlzlich vnd gar. 

Aucb sol die vorgenant vesle jn vnd irn erben als vorge- 
echriben slet veruallen !>in, also bescbeydenlicb daz die erbern 

mailDe der . . techant der scbulmeisler vnd der sankmeister 

24* 1&8 MoDumenta I des vorgenanlen vnsers stifts zuWirtzburg. oder ob ir eines oder 
mer nihl enweren der eltest ber vom cBpitel oder mer an der selben 
slat schullen schatzen die vorE^enanlen veslen Jngelstat. N«cb der 
selben drier manne schatzunge, waz si die vorgenanten ksnffer ir 
erben odernachkumen vns vnd vnserm stifle an gelte hernach heyzzeo 
geben, daz sullen si vns geben in einer iars frist nnch der schatzunge, 
oh sie geschiht. Ob si oder ir erben vnd nachkumen die veslen 
haben wollen, die wal sol an in vnil on irn erben sten. 

Dar vber zeira gezrignisse vnd waren vrkunde aller vorgeschriben 
rede so habe wir Liipoll von Bcbenburg vnd Eberhart von 
Hyrzhcrn, dieoflgenanlen, vnsere jnsigel gehenket an disen brief. 

Da/ geschehen ist do man zalt von Cristus geb&rl dr{itzeben- 
hundert jare dar nach in dero f&nf vnd viertzigsten iarc, an dem 
nehsten tage nach vnser frawen lage wurtzwybe. 

Pdo quorutn mBDlio ficla cst tlgiWa rssciis meinliriDaceis ex lioc docu- 
mcnlo suspeiua sunl, 

LXIV. 

1345, die 17. augiisH. 

Wir Otte von goltes gnaden bischof ze Wirtzburk bekeunen 
offenlich an disom brief, daz wir vnd vnser slifl ze Wirtzburk 
zu dem wazzer vnd millslal vndwendig dez closters zei' Himel- 
pforten gelegen, da wir cin mill hin gelegt hatten. kein rebt 
darzi"! gehabt haben, noch haben sdllen dann als verr wir es mit 
irem gfilhen willcn gehaben mfigen; vnd wsz von vns oder vnser 
wegen daran geschehen isl, daz das wider reht geschehen ist, vnd 
89 Auch f&rbazzer wider des selben closters willen niht t&n wellen 
ooch suUen. 

Hierfiber ze vrktinde han wir mit vnserm jnsigel geheissen 
versigeln disen brief, der geben ist zu Wirlzburk, do man zall 
nach Crisls gebiJrlh drfllzebenhiinderl jare vnd in dem funf vnd 
viertzigslen jare, an der nehsten milwochen nacb vnserr fraweo 
tak der erren. 

OUonis episMpi sjgillum hscii de lillerBrum ipurum membnna coatedt 
luipeBaum plus iniaui lae«um etl. episcopatus wirziburgensis. 1345, 10. augusl). ^Olto eptscopus capitulo ecclesiiie lierbipolensis pro 1200 libri^ 
hBllensiuni annuos redditiis 120 mfildrortim slliginis el 60 libraruni 
haUensiuni de oppido Arniilein solvendos — pacto reemtionis adjeclo 

, — vendil. FJn nomine domini amen. 
Nos Otlo dei gracis episcopns herbipolensis lenore pre- 
sencium publice recognoscimus ac pntefacimus omntbus et singulis 
quorum scire interesl vel intercrit presenlibus et futuris, quodpropler 
grauia ecclesie noslre debila nobis et eccleste noslre ad presens 
incumbencia., presertim propter soliicionem precij empcionis muni- 
cionam Rolingen Ricbenberg el Jngelslal noslre dyocesis 
per nos ecclesie noslre nomine faclarum faciendtim, bona et nmlura 
detiberacione prehabila, pro enidenli vtilitale ecclesie nostre vendi- 
dimus ac iuste vendicionis tilulo vendimus et tradimus in hijs scriplis 
honorabilibiis nobis in Christo dilectis . . preposiio . . decano et 
. . capitulo ecclesie nostre herbipolensis emenlibus et recipienti- 
bus tamquam . . cnpilulum nnnuos reddilus centum et viginli mal- 
dronim siliginis mensure herbipolensis melze wlgariler dicte jnfra 
dno festa assumpcionis et naliuilatis beate Marie vel sallem ante 
diem sancti Michahelis archangeli ad granarium eorum, et sexaginta 
iibrarnm hBlIensium jn die sancti Martini episcopi singulis annis ipsis 
de opido ecclesie noslre Arnstein et suis perlinencijs, el si casu 
oet euentti qiiocnmque inde integre solui non possent de opido 
Karlstal et snis perlinencijs pcr nos el Tiostros . . successores 
persoluendos noslris et ecclesie nostre sumplibus et expensis, pro 
precio mitle el dncenlarum librarum hallensium nobis et ecclesie 
nostre in numerata pecunia integre persotularum, et in vsus ipsius 
_eccle9ie vtiles el necessarios — videlicet in empcionem predictarum 190 Monumenta [ trium niiinicioniitii — conuersanim, proiuiltenles pro nobis el nostris 

. successoribus prefatos redditus . . emptoribus prediclis terminis 

I et mudis de qnibus et ut preferlur soluere bona tide. nos et nostros 

. successores et ecclesiam noslram herbipolensem ad eorundein 

reddituum soluciones ul predicitur faciendas firmiter obiiganles. 

Licilum est tamen nobis el nostris . . successoribus episcopis 
herbipolensibus et ecclesie nostre ex speciali gracia nobis a 
diclis . . euiptoribus facta, reddilus prediclos reeniere apud ipsos . . 
emptores pro precio mille el ducenlarum librnriim hollensium supra- 
diclo, jta lamen qiiod reempcio huiusmodi quolibel anno octo diebus 
fiat ante diem kathedro sancti Petri. 

Promiltimiis eciani pro nobis et . . successoribiis nostris, huins- 
modi reenipcionem facere infra annuni a lempore monicionis nume- 
randum quandocttmque per . . capilulum nostnim prediclum seu pro 
parte ipsius infra sex annos nos uel . . successores nostri monili 
fuerimus vel requisili. 

Ju premissorum teslimonium atque robnr presentes lilteras 
nostri sigilli appensione fecimus conmuniri. 

Nos eciani Alberlus de Hohenloch prepositus, Eber- 
hardus de Riedern decanus, et . . capitulum. predicli, recog- 
noscimus predictam reemendi dictos redditus graciam reuerendo in 
Christo patri domino Olloni episcopo suisque . . successoribus el 
ecclesie berbipolensi prefalis fecisse, et nos fide manuali prcstjla 
promisisse, si dictus dominus noster . . episcopus uel . . successores 
sui in prefata reempcione infra annum a tempore inonicionis nume- 
randum ul prefertur negligentos fuerinl , non debere inposicionJ 
alicuius colleclc generalis uel particularis consentire donec elTec- 
Inaliler facta fueril reempcio memorata, el in huius rei ac eciam 
in ipsius gracie dacionis seu factionis lestimonium nostri . . capiluli 
t sigillum apponentes huic scripto. 

Aclum anno domini millesirao Irecenlesimo quadragesirao quinlo, 
I feria sexla post assumpcionem Marie virginis gloriose. 

Dao quoruRi menlio fseti eit sigilla fMciis meoibranBceis ex hoc dDC4i- 
menlo quondatn luspen» jim «bscisan sunl. episcopflhis wirzibiirffensis. 1345, die 19, necnon die :?IK augiisti, 

Slihne zwischen Bischof Otto und den Gebrudern Liipold den 
Kilchenmeistern voii Nortenberk. Jn gotes namen amen. 

WirLuppoll ritler vndLiippoll knelile gebr6der KiS chen- 
'meyster genant von Norlenberk bekennen fflr vns vnd alle 
vnser . . erben vnd ifln aiich kiint an disem brief, dnz wir mil 
rale gnnst vnd heJzze vnscrr gnten friinde. vnd sunderlichen frauwen 
Guten vnser lieben muter. vnd der erbern vesten ritler, hern 
Waltbers Kucbenmeys lers vnsers vetern. vnd hern Erkin- 
gers von Sanwesheim genanl von Koltenheim vnsers oheims. 
mil dem hohwirdigen vnserm gnedigen herren byscbol Ollen vnd 
sim slifl 7.e Wirtzbnrk frfintlich vnd gent7.lich gesunl vnd geriht 
sin flls hernach geschriben stet. 

Zum erslen habeii wir beide filr vns vnd alle vnser . . erben 
vf alle vordninge vnd ansprflche die 'wir biz her vnd vf disen 
bfitigen tnk wider den vorgenanten vnsern herren den byschof vnd 
sinen slifl hetten oder gehaben mtihten one geuerde lAterlichcn gar 
vnd genlzlich reht vnd redlich vertzigen. 

\'nd soln aucb wir vnd vnser . . erben dem selben vnserm 
herren dem . . byschof vnd sin nachkomen byschoiTen ze Wirl?.- 
burk vnd ob nihl byschof da wer dem . . capitel vnd . . vorraunden 
vnd. , pflegern des selhen stiflz zu allen iren nulen vnd kriegen init 
vnserr vesten Nortenberk gelriwelicb one geuerde gewnrlen. 
Vnd sol die selbe veste ir olTen bus sin viVderlicb vnd vngouerlicb 
wider allermenigclich, nne wider vnser geborn , . moge, die nehsten 
fflnf jar die hGt nls dirr brief geben ist angen. Vnd in den selben 
jarn sullen wir oder oder vnser , . erben die vorgenant veslen Pl92 Honuroenta I nieman verkaufen noch geben noch verselzen noch enpfr5mden one 
geuerde, ez were dann dem vorgenanten stift. 

Auch soln wir vnserm herren dem byschof vnd sim stifl den 
vorgenanten die setben funf jar mil zehen helmen die niht vnsers 
vorgenanlen herren des byschofs vnd sins stifl* amptlQt oder dyener 
sin dyenen inwendig landes gelriwelich vnd ffirderlich one geuerde, 
wenne vnd wie dik wir von in darvmb gemant werden , wider 
aller menglich, one wider daz ryche vnd wider vnser geborn . . 
mage. den wir auch in den selben funf jaren wider den vorgenanten 
stifl nihl soln beholfen sin. Vnd swenn wir dienen als vorge- 
schriben stet dem vorgnanten stift. vnd in sinen dyensl kumen, so 
sol vns der selbe stift kost geben, vnd aiich vns vmh vnsern 
schaden den wir in dem selben dyensl nemen vnd kunllich bewyseii 
milgen lun one geuerde als andern sinen . . dyenem. 

Auch sol ich Luppolt rilter der vorgenanl nimmer wider 
den selben stifl gesin noch dyenen oder helfen wyl vnd wenn der 
selbe slift reht hat oder reht bijte. 

Darvmb hal vns beiden auch vnser vorgenanler gnediger herre 
byschof Otte mil sins capitels gunst willen vnd wort vns vnd 
vnsern . . erben zwey hunderl malter korns vnd funflzig pfanl 
haller jerlicher g&lte vf vnd vz ailem dem daz er vnd sin bystfim 
hat zu B u r k b 8 r n h e i m vnd swaz darin geh5rt fHr funflzehen 
hunderl plunl haller genger vnd geber geben vnd bescheiden nach 
sage der brief die der selbe vnser herre der hyschof mit sim vnd 
sins capilels jnsigeln vns dar vber geben hal, vnd auch der selbe 
herre vnd sin stift der selben brief gegenbrief von vns d»r vber 
inne habent. 

Darvmb auch haben wir beide gelopt vnd zu den heilgen geswom, 
ditz aller. stete ze balten genlzlich vnd gar, vnd da wider nihl ze 
tun mit debeinen sachen oder dingen one nllerslaht geuerde. 

Vnd des ze vrkunde sin vnser heider Jnsigele gebRngen an 
disen brief. 

Vnd ich auch frauwe G fl I e , hern L 6 p p o 1 1 s seligen von 
Norlenberk wylewe, die vorgenant, bekenne, daz dax alles als 
Vorgeschriben slet auch mit miner gunsl willen vnd wurl reht vnd episcopatus wirziburgensis. 193 ndlicli gegclieheu vnd zu gangen ist. Vnd lian auch gelobt by miiien 
nn eydes slat, hie wider niht ze lun one generde. Vnd 
fles ze vrkunde ist auch luin Jnsigel gehenket on disen brier. 

Vnd wir Walther Kiichen tney slcr vnd Erkinger voii 
Sansheim riller, die vurgenanlen , bekennen auch otTenlich an 
disem brief, dsz die vorgeschriben (tiiige alle mit vnser beider rat 
gunsl vnd he\i7.e zii gangen vnd ^eschehen sin als hie vor ge- 
schriben slel. Vnd iles zu eim geziikntisge sin vnser beider jnsigele 
uich gehenkel an disen brief. 

Der gcben ist do man zall nach Crisles geb&rt drjjlzelien 
mndert jar dnrnach in dem ffinr vnd vierlzigeslen jiir. ani frytnk 
ich vnser frauwen tnk wirlitwyhe. 
Quatuor quorum menlio ructa i 
docunenlo suspenw iolegm lunl sil^illii ro.iciis mrmbrBnacfis i Jn goles namen amen. 

Wir Lupnll rillcr vnd Lupoll kneht gebrudere Kiichin- 
Heistere gnanl von Norlenberg hekennen vnd iftn kfmt olfen- 
licben nn disem briefe. daz wir vnd vn.«er erben die hernochge- 
schrieben korn vnd hellcr gntle suln wider geben zu losen, vnd 
nllez daz halten vnd tOu als vcrre vns daz antriffel vnd von vn^^ 
gescbriben stet in den hriefen dez hochwirdigen vnsers gcnedigeu 
berren byscholf Olten vnd dez capitels dez slilTlcs ze Wirtze- 
bitrgdie wir von [in] dar vber babcn vnd hernach abe geschrieben 
tent. 

Vnd dez zu vrkunde sin vnser beyder jnsigele gebencket aii 
jSBn brief, der gehen wnrt do innn zalle nach Cristcs gebiirlc 
Ir&tzehenhunderl jnre vnd darnaoh in <tcm fnnflen vnd viertzigestem 
pare, au dcm nehsleu snmslnge noch vnserre frnwen lag wiirlzewihe. 

So isl di/. abeschrilVt der brief von worle zu worte von deni 
I vor geschriehen 9lcl: Jn goles namen «men. 

Wir Otle von gotes genaden biflcboff » Wirtsc- 
b u r g bekennen vnd tuD ■nch knnt an disem briefe : Wiinae 
die erbern vesten manne Lnpolt ritter vnd Lnpolt 
knebt gebruder Knchinmeiater gnant von Norten- 
berg mil vns vnd mit vnserm stitFle gesnnet vnd gerible 
sin frantlich vnd gentilicb, vnd anch vns vnd dem selben 
slilRe mit irre vesten Nortenberg warten suln wider 
alle meniglich, ane wider ire geborenmogA, vnd anch mit 
zehen beimen die niht vnser oder vnsers stiHtes amptlute 
oder dyener sin dyenen snln dise nehstan f&nf jare die 
iiut als dirre brief geben ist angen nach sage der selben 
sitae vnd richtange brief die sie vns vnd dem voi^enanlen 
stifRe dar vber versigelt geben haben ; vnd wenne auch 
die selben Kucbinmeister ftir sich vnd alie ire erben 
vf alle vordeninge vnd ansproche -die sie bis her vnd vf 
disen huligen lag wider vns vnd vnserm vorgenanten 
stifte heten oder haben mohten one geuerde genlzi^lich 
vnd gar reht vnd redelich verlzigcn haben; dor vmb ?ti 
habcn wir mit gunst willen vnd worte dez gemeinen 
capilels vnsers vorgenanten stifTtes den vorgenanten zwcin 
Kuchinmeistern vnd irn erben reht vnd redelich gebeii 
vnd bescheiden vf allem dem vnd uz oUem dem daz wir 
vnd vnser bystiim haben zu Burgbernheim vnd wnz 
dar in gehoret fur tusent pfunt heller genger vnd gcber 
Kwey liundert maller korngeltes mit dem mazze daselbst 
/u Bernlieim furbaz nach diser eren jnjerglich ze reicheii 
zwischen den zwein vnserre frawen tag in der eren, vml 
auch fur funriiuiidert pfunt heller genger vndgeber funflzig 
pfunt heller guUe daselhs zu Bernbeim alle jare vf 
sont >Iertins tag in ze reichen, also lange biz wir oder 
vnser nachkumen oder vnser capitet oder einer oder mer 
rz dem selben capilel jn dem selben rehten die selben 
korngulte vnd heller gulte swelhes jars man wil vf sant 
I\>lcr9 tage der da genellet vmb die vasnaht. viertzehou episcopBtus wirziburgensis. 195 lage vor oiler tincli. vmb die vorEeschriben runflzehen 
h6ndert plCint heller von den selben Knchininoistern 
oder irn erben ledig vnd los machen. 

Ez isl niich geredle vnd a;edinget, daz xnnn die vor- 
genanlen gulte halp vnib daz vorgenante gell h»lb von 
den selhen Kuch inni eistern oder irn erben von dex 
vorgenanten stilTtes wegen welhes jares man wil vf die 
zil als vorgescbriben stet mag ledig vnd los niachen. Vnd 
mugen auch die vorgenanten Kiichinnieis ter oder ire 
erben der vorgennnten irre gulte vmb funfhundert pfunt 
heiler, daz maller geltes vmh filnr pfiint heller, vnd daz 
pfinit hellcr geltes vmb zehen pfunt heller, verselzen oder 
verkaulfen jn dera selben rehte wem sie wollen : vnd den 
selhen danne sullen wir oder vnser nachkumen byscbolf 
ze Wirtzeburg vnd daz vorgenanle capilel vnsern 
versigellen hrief dar vber gehen. 

Ez ist auch geredle vnd gedinget, daz vnser vnd 
vnsers hyslums ein jeglich kelner vnd pfleger zu dem 
vorgenanlen Berenheim den vorgennnten K u c h i n- 
meistern oder irnerbenoder wem sie der vorgenanten 
gulle iht verselzen oder verkaulTen als vorgescbriben stel 
geloben sol bie truwen an eydes stsl, die vorgenanten 
gulte zu den vorgeschriben zilen vorderlich vnd vniter- 
tzogenlich in ze geben vn<I ze reichen vor vns vnd allen 
lulen vnd vor allen dingen one geuerde, 

Wir hahen auch fur vns vnd alle vnser nachkumen 
byscholf vnd fur daz bystum ze Wirtzburg gesprochen 
vnd gelohet, dise rede vnd dinge alle stet ze hallen, vnd 
da wider niht ze tSn mit gerihle oder ane gerihte geist- 
lich oder werltlich, one allez geuerde. 

Dez zu eime vrkunde haben wir in disen hnef mil 
vnserm vnd vnsers vorgenanlen CRppitels jnsigeln gehen 
versigelt. 

Wir Buch Albrehl von Hohenloch liirabrobcBt, 
Eberiiart von Ryedern tumtechanl, vnd daz capilel 
25* >'v! A.^ertis M H^^xezlock }«v»»£te. Eberkardas 

■ . H.titTZ c««i£sf. *.oB3»fv# . . tmiTMJsm ac «aMS e( siafali 
>: 'Ji'f.\x^rt ecriefie kersi^olexfif kmk jii ibijm . . per- 
^^•/^jr.ii^i r«<->zao5ciau et nie^lBss niaer»f. qaod bm — 
^»^ '<fii teUberacione preiu^u. osaiaa Bi>ctr«a iateracBie^ coaseasa 
tt.iniittii - »i frvcMJmimm s** toUeadw oaaea dtsseBsionis 
«■«t*rt«fA »« pro boDO et truipillo ftata dicte ecclesie )■ eapite et 
h m*:m)tt'iit jdraaimos sinsnli Bostniai eolespniler tactis ewancelijs 
•■■■•fttiiw^t. ac eciam per moAwa fonne jnrate statoiniis in bijs 

■ ti'/it, jftfr*tcripto9 articnlos nos ot snbituifitur inniolabiUler obser- 
(•"(»',s w; 'MtsnMre debere. jta TidelicelTl — si quis ei nobis 
I. ifM-^*-»)! ««u ((aacamque alia falora Tacacjone sedis noslre epi- episcopatus wirziburgensis. 197 

scopatis assumplus fnerit concedenle rlomino in ipsins ecclesie lier- 
bipoieosis . . episcopum el paslorem — eosdeni aiticulos iiifra- 
scriptos inuiolabiiiler et eflicnciter absque dolo fraude et vara quibus- 
iibet vtique obseruabil, nec conlra eorum seu alicuius ipsoruni arti- 
culorum obsenianciam in toto uel in parte dispensacioneni priuileginiii 
grBciam seu indullum a quibuscumque . . superioribus per se nliuni 
uel alios publice ue! occulte vnquam aliquo teuipore inpelnibil seii 
inpetrari ordinabil, nec inpetralis seu inpetrnndis eb alijs quibu^cumque 
direcle uel indirecle publice uel occulte in iudicio uel extra quomo- 
dolibet vtelur. seu eadem uel aliquid eorundem pretendnt, neque 
atiler ul predicitur contrauenial uel facial vllo vnquam teinpore 
aliquo ingenio studio uel cautela. 

Jurauimus eciain et per modum predictum, vt si quis ex nobis 
in . . episcopum herbipolensem assumptus fuerit , quanlocius 
per capilulum nostrum predictura seu pro parte . . capituli uel eciani 
per quemcnmque de capituto nostro fuerit desuper requisitus. recog- 
noscat publice suis palenlibus lilteris suo sigillo sigiltalis, et se in 
eisdem lilteris eciam suo juramento Grmiter irrefragobililer ac Ude- 
lilcr obligabit ad omnium et singiilorum articutorum infrascriplorum 

tobseruanciam inuiolabilem et fidelem. 
r Hij vero sunt articuli de quibus predicitur per herbipoleii- 
^em . . episcopura obseruandi. 
Episcopus herbipolensi s ecclesinm suam herbipolenseii) 
ipsiusque . . capitulum in suis libertntibus prerogatiuis priuilegijs 
jurisdictionibus statulis formis ordinacionibus consuetudinibus el Hlij^ 
juribus quibuscumque defensabit manulenebit fidetiler' el conseruabil 
pro posse, el nichilominus operam adhibebit ellicacem contra quos- 
cumque nostras consuetudines uel aliquod predictorum voluntt.-' 
infringere quouismodo. 

Jtem . . canonicos dicle ecclesie in suis . . personis digiiilali- 
bus personatibus oiTicijs canonicatibus prebendis oblagijs hominibus 
alijs quoque bonis consuetudinibus Juribus seu rebus quibuscumque 
contra quoslibet suos . . capliuatores spoliatores inuasores ac alios 
jniuriatores eorumque defensores et faulores vlroque judicio eccle- 
siaslico et seculari procertendo elTicaciter defensahit. 1 98 Monanienta 

Jtem nuUum . . canonicomni ecclesie herbipolensis capli- 
uflbit uel faciet captiuari, nisi hoc fiat secanduni jiiris exigenciam. 
eciam de consilio et assensa . . capitali nel maioris lano presenlis 
pnrtis numero ipsius ecclesie herbipolensis. 

Jtem ciuitati ciuium suoram herbipolensiam nnllam graciam 
priuilegium uel concessionem ant confederacionem com ipsis faciet 
in preiudicium jurium ipsias ecclesie herbipolensis, nec haclenns 
eis sic factas approbabit nel confirmabit absqne consilio et consenso 
sui . . capituli uel maioris partis presencinm tunc canonicomm capi- 
lularium ipsius ecclesie herbipolensis. 

Jtem conposiciones predecessornm suoram cam dictis • . ciuibas 
hactenus habitas presertim pro libertatibus et jaribas ecclesie her* 
bipolensis eiTicaciter manutenebit absqne vara pro posse. 

Jtem feuda regalia ab ecclesia horbipotensi nullatenos 
alienabity nec eciam obligabit 

Jtem aduocacias eciam snper possessionibus episcopalibas et 
. . canonicorum hcrbipolensium et aliarum ecclesiarum et mo- 
nasteriorum ciuitatis et dyocesis herbipolensis quas vacare con- 
tigerit non alienabit, sed sibi et ecclesie herbipolensi retinebit. 
Nec easdem aduocacias seu eciam alia feuda vno resignante alij uel 
alijs conferet^ nisi recipiens jure feudali fuerit heres iustus. 

Jtem feuda magna que vacare inposterum contigerit, videlicet 
ultra viginti libras hallensium in redditibus habencia, nulli conferet. 
nec ab ecclesia herbipolensi alienabit, sine consilio capituli el 
consensu. 

Jtem feuda collata per felicis recordacionis dominum Andream 
herbipolensem episcopum nobili domine . . relicte quondam 
jllustris principis domini Hermanni marchionis brandenbur- 
gensis alij uel alijs nequaquam conferet sine consensu . . capi- 
tuli. nisi secundum tenorem litterarum super eo confectarum el 
sigillo capituli sigillatarum. 

Jtem aduocacias super bonis ecclesiarum et monasteriorum ab 
. . episcopo herbipolensi procedentes in feudum non conferet, 
nisi tanlum vni, eciam si plures heredes fuerint qui in aduocacijs 
huiusmodj se dixerint jus habere. e[)isc()pnlus wirziburgeiisis. 1 !lf( 

Jlcin faciet cudi iiiunt;lfliii iii ciuitiUe berbj [lolcii.i i uel alibi 

' itbi cuin . . ca|)itulo (lelibernuerit id rieudum. Jilem quoque rncict 

ile puritiile dennnoruni lierbipulensi um. de pojulere. et de luuln- 

cione monele: cl ferlo deniiriorutii in camera ipsius . . cipituli 

reponelur. 

Jlem nrchidiaconalos, Ihesnurariam seii custodiam. oiricialilHleui 
curie., et plebaniBni ccclesie berbipolensis nulli couferel, iiisi 
rratribus ipsius . . capiluli iii sacris ordinibus coustitulis. Alttiinen 
fluicuRique ipsorum cnnonicorutn cupitulnrium noii sacerdos cxisk-iis 

KBdeptns fueril plebnuinm enudem. jdi'm sub debilo juranieiili <iuiin- 
locins per eum super co prestandi jnfrn annuin ab buiusmodj 
idepcione pacifica nnmeranduin [iresbyterHri debebit : alioquin ijjse doitii- 
fans . . episcopus pro illa vice dumlaxat e\lr8 ipsum . . capiluliiin 
, . clerico ad hoc ydoneo conferre poierit et debebit, diim lamen 
nullus alter prediclorum . . canonicorum lunc velil plebaiiiiim buiiis- 
, modj ncceptare, et infra prediclum annum sub iurDmeiito ut predicilur 

Ivtique presbylerari. 
I Jleni . . consiliarios habebil . . preposilum et . . decanum prn 
leinpore existentes, et «lios duos . . canonicos quos ad hoc ipsu 
\ . episcopus elegerit de fralribus . . capituli eiusdem ccclcsie, 
knflrum consilio vtelur. 
\ Jtem nuUam vnionem seu inrorpoiacionem pBrrocliiiirum fiiciel, 
Biisi de consilio sui . , capiluli et consensu. £t si que alin^ lacle 
sJnt, el specialiter quud factum esl circ» ecclesiam partucbiiilcm tn 
Slusungen herbipo lensis dyocesis seu eius alienaciunem. cuin 
sit factum sine consensu . . capituli, elllcaciter reuocabil pro posse, 
el . . capitiilum in prosecncione sui juris snper eadem parnichia 
rideliter et elTicaclter promouebit: nec eius alienacioni uel alijs simi- 
libus aiicnacionibus sine consensu capitnli faclis quomodolibel con- 
~|enciet sine consensu sut . . caplluli spectali. 

Jteni super jurepalronatus parrocbie in K a r I s t a t h c r b i- 

olensis dyocesis non inpelet nec moleslabit capitulum siium in 

dicio uel extra quoquomodo. scd possessores oblagij in Ascli- 

jbII prefato jurepitlronalns libere vtifrui et gandcru pcnnittel. 

Jlem duos mansos in K » r I b u r g; oblagio in V s s e n b e i m 
200 Honiun«Bta 

ecclesie et dyocesis herbipolensis dfmUtet, donec dno nansi in 
Vssenheim obligati per . . epiflcopnm recnperati libere fiierint 
ad oblagium prelibalum, pront in lltteris domini Bertoldi qaon- 
dam episcopi faerbipolensis plenius continetar. 

Jlem jnquilino cQrie jn Rsndersacker oblagij ecdesie ber- 
bipoiensis nuUam precariam inponet. 

Jtem nullam collectam ezacUonem uel precariam, qoocamque 
nomine censeantur, inponet . . clero sen eccles^s sine ecclesiaaticis 
personis secularibus uel religiosis ciuitatis et dyocesis berbipo- 
I e n 5 i s conmuniter seu in aliquos eornndem conmuniter net diniBim 
sine consensu . . capituli ecclesie herbipolensis. 

Jtem de bonis . . canoDicorom ecclesie herbipolensis 
nallum tfaelonium in aliquo loco sui districtus recipiet, aot recipi 
permittet. 

Jlem hominibus proprijs episcopatus herbipolensis reaiden- 
libus in oblagijs seu super bonis oblagioram . . canonicomm ecclesie 
herbipolensis hereditartjs uel non hereditarijs precariam uel 
sturam sub quouis litulo nomine uel colore non inponet sine consensu 
ipsius capituli el possessorum ipsorum oblagiorum. 

Jtem in oblagijs . . canonicorum ecclesie berbipolensis. 
precipue vbi nulluni jus aduocacie episcopalus habet, et in villis 
prepositure ecclesie herbipolensis attinentibug nallnm dampnum 
sine vara lociel , videlicet hospicia recipiendo aul vinum banni 
inponendo. 

Jtem debebil facere bona lide et aitsque vara, quantocius fuerit 
ex parte ipsius . . capiluli uel alicuius de capitulo desuper reqiii- 
situs, reuocari omnia staluta precepla mandata condicta et obser- 
uancias per . . comiles . . barones . . oOiciatos seu . . scabinu» 
siue alias quascumque personas in ciuitate seu dyocesi herbipo- 
lcnsi facla seu facienda in inpedimentum jurisdictionis ecclesin^^tice 
siue episcopalis siue arcbidiaconalis ecclesie herbipolensis. 

Jtem debebit opem et operam eSlcaces vlroqtie jtidicio ndhibere. 
vt synodi tam clericales quam populares in locis solilis annis sin- 
gulis celebrentur. 

Jtem judicia et jura tam . . preposili maioHs in ciuilaie episcopntiis wlrKiburgensis. 201 

9erbi|ioli jti iudiciu spiriliiali qiiam . . archidiaconorum in ecclesia 
licrbi[joleiisi conseruabit illesa. 

Jlem presenlatos nd ccclesias iiarrocbiales in quibiis possessores 
ublaciunuin nostrarum juspnlionnlus liaberc diDuscuntur . . arcbi- 
diaconos nbs(|ue . . e|)iscupi jnneslitura libere jnueslire ac curam 
nnininrum conferre peritiiUel. prout boc ex antiqua consueludine est 
obtentum. 

Jtem CHUsas cui-Rni eis inceplas aii se mm reuocabil, nec eis 
mbibcbit ne procedanl. 

Jtem procesgus et senteiicias ipsoruin . . preposili et . . archi- 
iliaconorum non relractabil nec relaxnbit neqiie suspendet nisi juris 
ordine obseruato. 

Jtum . . cappelbini et . . plebani ciuitatis ct dyocesis berbi- 
polensis debcnl lucfrc ubcilieiicium locoruin . . arcliidiaconis ad 
exequcndum eorundem munilala, saUiis lamen in alijs quibuscumque 
ipsontm cxcmpctonibus si (|[ius bubent. 

Jlein . . preposilum maiorent in jurisdtctione temporali quam 
luibet in loco diclo Rennevvege. et ^pecinliter circa olTensam 
qne dicilttr bludral^ el in alijs suis juribiis non inpediet quoquo 
modo. 

Jlem preposilum ecclesie in Hauge in siia jurisdictione tem- 
^porali quam nb anliquo bubere diuosciliir conlrn iusliciam non in- 
^&ediet quoquoinodo. 

^B Jlem . . sncjelatem que Kumpft dicitur in ciuitale Herbipoli 
Bpon inponet., nec inponi quoqiioinodo permittet: nec vUo vnquam 
tcinpore eadcm sociclas leasfumi debebit. 

Jtem snper castro Frnnkcnberg et opido Obssenfurt et 
super curia . . preposili uiaiuris quiim babet in castro montis 
boalc Virginis uon inpetel nec inquietabil . . capitulum in iudicio 
iiel exlra quouisntodo sluiiJo ingenio uel cautela, 

Jtem si aliquis . . canonicorum ecclesie borbipolensis in- 
leslatus decesseril, ftduconmissarijs suis sccunduni anliquam noslram 
consuetudinem electis relinquot et permiltet dc omnibus liberam 
urdiuBcionom: ct uinnia teslamenta nostra sine inpugitacione quatibet 
..,. tu. ..,, ...1. m. 26 
202 NonniiioDta 

rala babebit. Jdem eciam drca teBtamoiihi . . TicariomiB ecclesio 
herbipolensis per omnia obseruabit. 

Kectores eciam ac . . vicarios parrocbialiDm eeclefliamm cini- 
lelis et dyocesis herbipolensis nnllo modo moleatabit, nec 
moleiilari per aliquos permiltet, in bonis qniboBlibetper ipsosreUctis: 
sed futuro . . successori fidelilor conseruentnr , niri da aliquibus 
recerinl teslamenlum in caasis in qnibns de iure possint coiidere 
leslamentum. Et contra molestatores buiusmodj si qai foerint spiri- 
tunliter et temporaliter vsqoe ad plenam sitisfactionem procedel. 
Archidiaconus eciam loci contra eosdem . . moleatatores quBntom 
polerit procedet. 

Jlcm cum obseroRnlur solempnes proceBsiones, captiui qnilibet 
— proiit anliqua consuetudo id optinet — sine diSicultate qnalibet 
et absque omni vara liberi dimitlantur, nec captiui ante tempiis 
processionis in fraHdein processionnm condempnentar, neo ad alia 
loca capliuitatia ponantur. 

Si quis aulem . . scultetns seu judex contra premissa inpe- 
dimentum prestiterit qiiominus premissa fuerint obseruata, jdem . . 
scultelus seu Judex n!i olllcio . . sculteti seu uinclj . cum primum 
hec . . episcnpo nntificiila fuerint, ipso fncto per dominum . . epi- 
scopnm abstiue aliqu» spe gracie remouealiir ad «nnum a (empore 
inpedimenti perpelrati numerandum. FamuH vero tpsonim siuiiliter 
hec inpedienles ollicijs ipsortim circn judicium od anninn a tempore 
inpedimenti perpelrali numerandum sint priiinti, saluis alijs penis 
nohis conlrn prediclos . . scultelos seu . . fumulos predictos coii- 
petenlihus pro lanta iniuria et olTensa. 

Processiones uutem de quihus ppemittitur sinil hee: processio 
in feslo palmnriim, jlem jn feslo heali >Jiirci, item in iribus diehiis 
rogacionum, jtem in festo penthccosles, jtem diiobus diebiis sequeu- 
tibus, jlem in vigilia beati Johnnnis biiplisle, jlem in vigilia aposlo- 
lornm 1'elri et Pnuli, jtem in die beati Kilinni patroni nostri, jtem 
in vigilia beati Jacobi aposloli, jtcm in die sancli Cyriaci, jtem in 
vigilia assumpcionis hcnte Marie virginis. 

Jtem conlra ipsum . . cflpilulnm ecclesie herbipolennis 
nel . . personus singulares ipsius . . capituli gracinm prouisioneiii ^^^ueHnrfu episcoputtis wirzibiirgeiisi^. m [tulgunciRm scu priuilc^ium pro se uol pro nlijs a sedo apo- 
stulica per sc uel uliiim noii inpelrnbil, aul luUa inpelrnntibus oon- 
^ilium uel iiuxilitim noii preslabit, mandcilis aponilolicis semper saluis. 

Jtem ilebebit omnes siluas ecclcsie herbipoleiisis, el 
speoialiler Kramsney t, exacta diligencia facere cusloiliri et manu- 
teiiere pro jiosse. nec permitlere deuastari, aiit forestarios haberi' 
jiis uel indullum socaiidi indebite et indiscrele ibidem, saluo tamcii 
fllias jure eortmdem. 

Jtem . . ofllcium prothonotarie sue et tabellionatus cutie h e r- 
b i p o 1 e n s i s ciuibus herbipolensibus uel jus ciuium ibiduin 
habentibus — nisi id resignauorint — non conleret. 

Datuni ilcrbipoli, anno dominj niillesimn CCCquadragesiinii 
quinlo, sabbalo anle natiuitatein virginis glotiose MiiiJc, sub sigillo 
noslri . . cHpituli prcsentibus siiperfixo in lestimoniuiii eiiidons 
premissorum. 
peiinuiu I ;,'ilUiiil fen\ l!!tj, ilic ii. si'|itcmbris. 

Walthorus dictus Lundegart el Elizabetb conjnges 
berbipolenses propter cnnsas necessarias ad boc movenles et 
urgentes paii volo et unanimi consensu pro se et heredibus suis 
manibus coadunalis justo vendilionis titulo vendunt et tradunt jure 
directi et ulilis domiiiii pcrpeliio tenendi el possidendi honorabili 
viro domino Eberhardo de Riedern decano ecclesiae herhi- 
polensis ementi et recipienti pro se et heredihus universis lega- 
tariis donaliiriis personis aut locis quibus in vila vel in niortc 
duxerit depulanduni domum suam cum singulis pertinenciis sitam in 
civilate herhipolensi in loco dicto z u S a n d e dictani ■/, u ni 
Landegarten, ab una cum domo Hermanni dicti Scbelle- 

26* 
304 Monnaienla 

brief ab alia parte cqdi monaslerio ad Poeuitentes ooabMtan, 
de qua qnidem domo solvnntnr bddjs singuUs , . decano et . . 
capitulo ecclesieeherbipolensis in festo boati Kyliani sex deaarii 
cum dnobu9 puUis nomiDe census onnui, pro pretiu qninqnaginta 
librarum hallensium, iutegre persolato, et ntililer converso in 
aecessorios usus, dictam domom cnm periinenliis ore manu et jactu 
calami nt moris est emlori praefalo penitus resignanles et ■ se 
penitns abdicantes, promillonles nibilominus pro se et heredibos snis 
diclo emtori ejusque herodibus seu successoribus qnibusonmqne, de 
evictione dictaedomns et proprietatis ipsius in omnem lilia eventnm 
plene cavere, et facere gwarandiam werschaft vulgariler dictam 
oe bonis huiusmodi secundum terraePrankoniae consuetadinem fieri 
debitam et consuotam, renuntlanles auper praemissis omnibas et singulis 
omni juris canonici el civilis auxilio quod ipsis aut heredibus conlra 
praemissa vel aliquod praemissorum posset imposlemm quomodolibel 
suffragari, fraude et dolo penilus circumscriptis. 

Datum anno domini millcsimo Ircccntesimo quadragesimo quinlo^ 
feria secunda post dieni nnlivilatis viririnis gloriosne; praesenlibus 
Ulrico dicti) Schultlieiz, Cunrado dicto Unilioven, Ileinrico de Treveri 
procuralore, Hermanuo <lo Jiigclvingen, Heinrico dicto Wyzzeiibrunn, 
Friderico dicto Eburnant, Hermanno de Btibcnbcrg;, nolnriis curiae 
berbipolensis praediclae, el pluribus aliis fidedignis. 

OHicialis curiie herbipulensts sigillutD rnHcia de liitcrarum ipsarum meni- 
bruM confecla suspensnm esl. LXIX. 

1345i die 14. octobris. 

Heinrich von Ecsdorf gibt deni Hochslifte sein Eigenthum zu Siilza 

Sleinbach und Kode uuf, und unipfuiigt es nls Mann- und 

Priiuenlebon. 
Jch Heinrich von Ecsdorf der oller edel knecht vode 
Jutha sin elich' wirtin bekenneu vud tun kunl oiTinlicli'' an dieseut ^TrTne a episcopalus wirxihuriTpnsis. 205 iri tie allcn den dio in sehen odt-r h6rn lese. daz wir init gj^teme 
rale willeHilii-lie vnd oiich mit gcpameiiler hnnt fiir vns nnd nlle 
vnser crbin deme hoclnvjrdigenie \nsernie gnedegen herren herieu 
A 1 brecht erweilem vnde bestelegetem byssclioffe vnde sinie slifle 
\Vi rzebnrg vnsern leil fin dcm lurn in der veslen zu^SiiIzji. 
dnz voser recht eigeii ist, vnde aiich wnz wir eigens Imn zn' 
;Sulxa, zii* Steinbach, vnd znine Rode in dorfm vnd in don 
marken vnde in den fluren d.i selbes cesucht vnd vngesuehl «ie 
iai genanl ist rechle vnde redeliclie vf gebeii vnd zu' eijen geben 
lieben. 

Vnd diiz fillez hon ich Keinrich der forgenanle von jine 
vnde sinie stifle zn* rechleni' lehen wider eii]jh«ngen vnde genomen. 
vnd iiii vnde sime stifle tnich dauone geliuldel vnde cesuorn als' 
gewonlich vnde recht isl. Vnde t^ullin ez aiich nlle min erben 
darnn* furbnz ewegliche von denie slifle zu* Wirzeburg zii* 
rechteme lehen iiaben vnd da iiir enphahen, vnd anch dn von hulde 
bIs" recht isl. 

Wir hnhen nuch geiobt fiir vtis vnd alie vnser erben, dem 
vorgnanlcn vnserme herren vnde ainie slifle mit vnserme leii on 
der forgenantin veslen, die sin vnde sins stifles ofTin hns eweclich' 
sie sol, wider nller menneiich zn'' warlen vnde beholfiii sin getru- 
welich vnd on geuerde. 

Vnd der forgenaute vnser herre hnt mir vorgenanlen Hein- 
rich sunderliche die gnade gelnn, wer daz niin erben nicht siiiie 
weren, doz donne niin erben tochlere die forgennnten lehen von 
inie vnde gime stifte zu' lehen enphahen vnd' haben, vnd da von 
buiden snilin, vnd die vmnie Jn vnd vnime sinen stift schicite zu' 
verdien' ols' recht isl on geuerde. 

Vnd des ?.»' cime gezugnisso vnde waren vrkuude gibe jch 
Uer vorgenanle Heinrich filr inich uiide inine erben dem vorgc- 
nanlem uiime herreii deui bysschofT vnde sime stifte zu' Wirze- 
barg mit fflime jnsigele verinsigeit diesin brief. 

Vud ich Ju the die vorgenante vergihe alier dirre forgc- 
scribenen dingc vude gelobe auch die fiSr mich vntl aile mine erbeo 206 Monumeiita 

slele z& hallin vnder niins vorgenantin wirtes jnsigel, wenne ich 
eigens nicht enhan. 

Dieser brief ist geben nach Cristes geburt driizehnhundert jar 
darnach in deme funf vnde vierzegesteme jare, am fritag for sancte 
Gallin tasr'. Sigilliim HENRici DE ECSDOrF Iii SVLZA fascin membraiiacea ex liis 
liUeris suspcnsum iutegrum est. LXX. 

1845, die 16. octobris. 

Wir die . . burgermeisler der . . rale . . vnd die . . burgerc 
gemeinliche der stat zu Rotenb ur g bekennen vnd tun kunt olfen- 
lichen an disem briefe, daz der stilFte zu Wirlzeburg von des 
kauflfes wegen Rotingen fur den edeln herren hernKraffte von 
Hohenloch vns vnd vnserre stat sehs tusent pfunt heiler die der 
selbe herre von Hohenloch vns vnd vnserre stat schuldig waz 
an cristen vnd an juden gentzlicb vnd gar gewert hat. 

Viid zu vrknnde der warheit haben wir vnserre stat jnsigele 
gehenket an disen brief, der geben ist nach Cristes geburte dru- 
tzehenhundert jare vnd darnach in dem funften vnd viertzigestem 
jare, an sant Gallen tag. 

Cujus mentio facta est sigillum fascia membranacea ex bis litteris sus- 
pensum est. 

LXXI. 

1345, die 14. novembris. 

Conradus de Sawensheim Eberhardo de Ry^^dern molendina sua dicta 
dye Fuchsmuln centum libris hallensium vendit. 

Jn nomine domini amen. 

Ego Conradus de Sawensheim armiger in publicam de- 
duco noticiam presencium per tenorem, quod propter causas neces- episcopatus wirziburgensis. 207 i larias ad hoc me moueiites et vrgentes pro me et heredibus nK'is 
vendidi Iradidi ac vendo e( Irudo iusle vendicioiiis tyliilo per [ire- 
setiles honorabili viro doniino Eberhardo de Ry-dern dccaiio 
ecclesie lierbipolensis emenli el recipieiiti pro se et beredibiis 
suis quibuscumque testamentariis legelariis uel donalariis quibus iu 
vila uel in morte duxeril depiiliindijm molendina niea diclii d\o 
fflchsmuln, sila sub nionle monDslerij dicli Tuckelhusen inter 
molendina dicta dye boltzm&l vnd dye walkmii), solufnci» 
annis sin^ulis decem el oclo maldra siliginis ochsenfordensis tneiisiire. 
videlicet in quolibel feslo qualuor lemporum qualuor malilrn ciini 
dimidio, jtem in feslo naliuilalis Crisli vnttm cuneum valenlfni viinin 
nietrelani tritici. jtero in feslo epiphanie doniini quatuor pullos, Jlem 
in feslo pasche centum oua et dnos venlres agninos valentes dtios 
solidos denariorum: jlem molendinarius qui esl uel pro lempore 
fuoril lenelur nulrire vnimi msgnum porcum a festo assumpcionis 
beate fllarie vir§:inis usque ad leslum epiphanie domini suis eciam 
siimpllbus laboribus et expensis : pro precio cenlum libraruin halleri- 
sium, michi numeralo et solulo per . . emplorem prefatum pecunia 
in parata. 

Ouod quideni precium profiteor me recepisse a dicto . . emplure^ 
in solucionem debilorum meorum me ad presens grauiter oppri- 
incium conuerlisse. dicla molendina ciim suis vlilitatibus el per- 
lenciis vniuersis et jus niicbi et hercdibus meis in ipsis coupelens 
resignans ore manu et jaclu calami ul moris eal . . emptori prcfalo. 
Jpsumque in possessionem uel quasi eorundem molendinorum induco 
presentibus corporalem, promitleus nichilomtnus diclo . . etiiptori 
heredibus et personis in qiios uel in quas dicta molendina quucuin- 
que modo uel lylulo translulerit de euictione dictorum molendiiiurum 
et proprietalis ipsonim in judicio et e\tra judicium plene ciiucre. 
et facere warandiam werscbaft wlgariter diclam de bonis pro- 
prietariis secundum terre Frankonie consuetudinem fieri dt-bilam 
et consuetain. 

Pro qua warandia facienda et euictione cnuenda. necnon <{uod 
«tfl Boror uiea niinc tninor annis cum ad unnos legillimos 
'ueneHt jnrnniento suo corporalt presentem contmctuin corroboret 208 Honumenta 

et confirmet ac omnia et singula in eo contenta rata teneat et eis 
in antea non contraueniat alicuius ingenij studio uel cautela, do et 
constituo ipsi . . emptori in fideiussores insolidum bonorabilem 
virum dominum Eberhardum de H i r z h o r n canonicum et archi* 
dyaconum ecclesie herbipolensis, necnon strennuos viros Con- 
radum deNuwenstein militem. elErkingerum deSawens- 
h e i m armigerum. Qui fideiussores. moniti si antedictum . . emptorem 
heredes et personas de quibus predicitur aliquod inpedimentum in dictis 
molendinis seu proprietate ipsorum sustinere contigerit, in obslagium se 
recipere lenebuntur in ciuitate berbipolensi, apud publicum hospitcm 
in dampnum meum et heredum meorum expensas more fideiussorio 
facluri. et deinde non exituri tam diu sine vara donec impedimen- 
tum huiusmodi per me amotum fuerit penitus et sublatum. Vno 
eciam fideiussorum predictorum cedente uel decedente a seculo uel 
a terra, alium equecertum quem ipse . . emptor heredes et persone 
de quibus predicitur acceptandum duxerint promitto substituere infra 
mensem tunc proximum loco sui: aut superstites, moniti premisso 
modo, se recipient in obstagium^ et obstagiare tenebuntur donec 
substitucio buiusmodi conplcta fuerit cum eifectu : renuncians super 
premissis omnibus et singulis omni juris canonici et ciuilis auxilio 
quod michi et heredibus meis contra premissa uel eorum aliquod 
posset inposterum quomodolibet suiTragari, fraude et dolo penitus 
circumscriptis. 

Nos quoque Eberhardus deHirzhorn canonicus el archi- 
diaconus ecclesie herbipolensis, Conradus de Nuwenstein 
miles, etErkingerus deSawensheim armiger. fideiussores 
prenominati, recognoscimus nos fideiussisse apud prefatum . . emptorem 
heredes et personas de quibus predicitur. et ad exsoiuendum fide- 
iussionis debitum modo premisso nos insolidum presentibus firmiter 
obligamus. 

Jn quorum omnium et singuloruni testimonium atque robur ego 
venditor et fideiussores prenominati prosentem litleram sigillo hono- 
rabilis viri domini . . ofllcialis curie herbipolensis petinimus 
et obtinuimus roborari. Quod nos iamdictus . . ofilcialis curie pre- 
dicte ad peticionem venditoris et fideiussorum prediclorum in pre- episcofwtm wirxibttrfrensis. 309 

mtssontm nnniDin lesUfnoDiDio. inromati tiimen prin^ de hoc conlricta 
de Tcrbo nil Terbnin. duximus presenlibus «ppendrndiim. 

Dalum nnno domini roillesimo Iriecnlesimo quadragesimo quinto» 
feria secundH post restam beBti Mariini episcopi et confessoris. k CDJat meaiio f*cta est 
conreeU SB5|wiisuin «5t. i^Ilnin fastia de filli < ipt«rsm iDMnbnM* 1345, die 38. novemliris. Albertns eleclQs et confirmatus necnon praelati capilnla el conventn 

herbipolenses de stabiliendo electtonein et conrirmationem episcop!'' 

berbipolensis gtaluimt. 

Jn nomine domini amen. 

Quia melius esl anle tempus occurrere qiinm posl causam rome- 
dium querere wlneralam. jgilur nos Albertus dei graciii oleclus 
el confirmalus in episcopum ecclesie lie rbipolunsis. considenintus 
et propensius atlendenles ac verisiniililer formidanlus occn^ione 
eleclionis Tacte et confirmacionis subsecnle in dicta ecclosin her- 
bipolensi de persona nostra in cpiscopiim el pnstorem nos dic- 
tamque ecclesiam nostram ac alias ccclesins el mtmasleria neciion 
alins personns ecclesiasticas el mundanns noslrnruin ciuitatis et 
dyocesis berbipolensis excinplas ot non exemplas nobis ndherenles 
nc ndlierere volentes inruluruni in electione el conrirmnciotie iam- 
tactis per prouisionem forsitan siiperioruin noslronini scii quamuls 
aliam disposiclonem factam iiel inposterum ractendam do alin per- 
sona in episcopum ecclesie horbipolonsi s predictu seu por qiios- 
cnmque alios processus per eosdem supcriorus dele)fatus suhdolo- 
gatos aul excculoros eurundem suporiorum uul nlicuiiis eornm uel 
raciono huiusmodj prouisionis facto uel faciendu per , . delogutum 
. . subdelegatnm uel. .executores eiusdem prouisionis nccnsione dicU 

IIM. U\t. n\. UJ. an. «lU u«. i^ 
210 

ne((ocij electionis et conGrmacIonis direole aat indireote pnUiee i 
occulte conlra nos dictaa ccclestas monastepia et eollegia anl pe*^ 
sonas omnC9 et singulaii oarundem notuiaaliia «t ia S|H>ci& mb ik 
f(cnere faclos qnoraodollbet seo tDpostenim faciendoB tain Bpiii- 
liiuliter quam temporaliter directe ac indirecte posse miiltiplidlar 
prcgrauari, ad obuiandum qnoqne in tempore dictia granainiBibu ii 
qiiantum nobis est possibile, deliberacione snper eo prehabitn dili- 
genti ciim venerBbilibus in Christo dilectis . . prelatia . . capililil 
el . . conncntibus herbipolensibns, pronisioni hninaiDo4J f 
veri suppressioncm et falsi suggeationem ac alias prana insinnaeiOBe 
obtenle sou obtinende et processibDB predictis nos pro conflemaeioBa 
nostri slutns et prolectns ecclesie noslre necnon eoclesianiBi mona- 
»torii>rum ct sinijiilarum personantm earondem omniamque ecclefliasti- 
ciiriiiii et sociilHrinm personamm ipsarum cinitatis et dyoceais her- 
bipolonsis opponere decrenimus omnibua vijs et modis conpetan- 
tiiiiiH de quibus visum fuerit expedire, et ad id dob astringimns 
firiiiiler pcr presciites, sicvidelicet quod per remedium appellacionaro 
inlcrpunendiiriim ad sedera apostolicam ac vbi alias expedire vide- 
bitur et filin [iiiociimqiie sulTragia oportunBpro nobis ecclesijs mona- 
KtcriJH cl ctiUcfriJR supradictts et pro personis omnibus et singulis 
coriiiidein diclnrom ciuitatis et dyocesis herbipotensis nobis 
tidhcrciililnis iic ndherere volenlibus in dicto negocio infuturum 
spirituJiUler cl tCTiiporaliter coniunctim et diuisim pr^ui tunc opus 
fuurit nruiilor el eiricnciler opponeinus, huiusv .odj appellnciones 
oppO!iicii)iies ct defensiones prosequcnles pro nobis et pretaclis 
occlosijs muiiiisterijs et personis eariindem necnon eciam pro cleris 
cl populiK nostrnrum ciuttntis et dyocesis herbipolensis tam 
cuiilrn processus quorumcumque . . superiorum et eciam ipsius 
[iroiiisi iiel proiiidendi coniunctim uel diutsim seu executorum uet 
siibexeciitonini processunin eorundem faclos uel inposlernm faciendos 
nostris siimplitius et oxpensis. 

Kt pro umiori securilnte huiusmodj expensarum per nos ut 
preiniltiliir prustnndnrum emolimenlo et obuenciones jiiris dicti 
wlgnritur vngelt ciuilntis nostre herbipolensis ao consistorij 
Doslri lierbipolensis dicti ad rufam januam, preexceptis epigcopBtus wiralbargensis. 211 

ten et presoluenilts annuis pensioniliiis por:?iinj)1ibu!4 a recnlenilu 
morle domino Uttone episcopo lierbjpolensi pri>(leccs5itre 
noslro de consensu ipsius capituli h e rb i p <i I e n s i s in titleris el suU sit;illis 
eorundem dcputatis dumlBsal, jn quarum quidem pensioDiim pecunie 
reconpensani de slura seu precaria judeunim berbipolensium 
noslro episcopalui herbipolensi annualim cedente lantumdem 
peciinie annue depagari debebit ad eslimacionem et dispensncionem 
caplluli dicle ecclesie nostre, duobus viris ydoneis de diclo ciipitulo 
ad hoc per ipsum capiUilum deputandis iissignabimiis ct assignari 
ac presenlari ninudabimus jiresenlibus et mandninus pcr . . coliuc- 
lores ubuencionum et emolimenlorum prediclorum. {}ui ■ . collec- 
torcs pro lempore exislenles per cnrpnrale et speciale iuramcnlum 
ad hoc per eos dictis duobus deposilarijs a capituln ut premitlilur 
depulaudis preslnndum e\ noslro lussu specialiter teuebiiiilur, sic 
i]iiod ijdem . . collectores diclis deposilarijs, requii^ili per eos uel 
vno eorum absenle per alium presentem. snb eodem iiiramento 
exhibeant Iribuant et Iradant diclas obuenciones et emnlimonla in- 
tegie uel in parle, prout ipsis uel eonim alleri preseiili visum rucrit 
opus esse. ad supporlandum onern expensnnim et ad prosc(]iiciKhiiu 
diclas appellaciones opposiciones ol defensiones a dictis gnimimini- 
bus per ensdcm personns singulares orauatns et collegia sen capi- 
lula grauala inlerponendns lalilcr seu ul premillitur inlerieclas, 
adieclo lainen illo modcraminc ({uod dicli duo depositarij uel altnr 
eurimi ul premillllur. cum opus fuerit, n diclis slc grnunlis seu 
graunto requisiti. de dicta pecunia per eos rcceptn et npud ipsos Ht 
premillilur deposila tribuanl ad prosecucioneui huiusmodj appellaclnniim 
opposicionum et deleiisionum graunminum prelnclorum in tanlum in 
qiinnlum pro expensis neccessarijs et muderalis pro . . nuncijs . . 
nularijs . .aduncalis . . procuraloribus el alijs omnibus incumbcntibus 
cause seu causarum huiusmndj requiruntur. 

Sane si ex alijs causis . . prelalos . . ecclesins et . . monnsteria 
prelacla seu singulares prrsonns earundem quibuscumqne processiliiTs 
Mijier alijs faclis nul negocijs quibuslibel uel presens negnciiim — 
~llcet eleclionis conlirmacionjg noslre ac ndherencie el ciirum 
kelarnm — nnn cunliugeulibus nuclorilale qnacumque iu iudirio 

37* 
«iinouB. ismt M i 

«r i^n^rii-i'* ■fii-iniwm w unttsai':*ii wii-esSKititatna «i. j 

V inrMrr^ a<sit LiiiiaR>:-<u$ niiii as-^* « nMiii&K «um oiKn 
^•^if^ioi *> i'Jiiu^«ai r^KaiitiatD^f m imai i>r«$e skpj atr^u&^r 
•f -itnia^iruur tiiriaiier* 4t ^efr irroiiwints «C -tHMBSS- 

^■Himr [!■:&!* 4o:iiifr^^ cc ]i>:aifeFW-h? irjoiarans liMa Ur. 

tiiv 11 -itfr.tt -■in m.nT n BrEl-'uii Ki. 5n>:r«ai iiaiaiK wcsoMcnif J 

ijf. frirun tifucKda:^ iti^iaiicbiis :£•.-.;* ta'. iL^ fObmais «ubw— 
nmiDitt -niiiiit»^ inns^iinQs ^r.;iiii t cn<:<niin>[iK ri<» «uKanns cu»- 
■imniiniiu* « iidu;K*:(i]:^ !':'.r*FO!* i-ii ,ir,-j. ;i#>:* j" 

V -t-utnsd •Mnm oniin^kJiiic -^ui ksk jvxtuixmss k ■ 
MOiinita Jti»<«mr'9' 

■'*F7": «<;:iiai -k: inuji>:i>:a>!t- ■rKfc-'",d«i' rias 3 3«;ciesaoe »«tr» 
uuMniii.» ut loiMauniur jniiiijunni jsi^f ix «cnai mlj&«c fo 
->iiiii.-itf3ir lei. 7<Mni£if« taornirjMBfCc . ic ju^i : f 81 u episcopalus wirziburgensia. 213 

iproiit initigtierinl, cutn elTectu: et ipsi nobi3 assislenl fideliler vice- 
[lUfrsfi. Ac i(l ipsimi in ipsis recipiendis fouendis et defendendis 
EnecDon et omnem aliam defensionem facianl oDiciDli castroruni et 
' municionum buiusmodj sine dampnis et expensis grauati seu graua- 

torum, prestilis ac prestandis nobis super hoc ab ipsis officJalis 

corporaliler iuramenlis. 

ulem hiiin^modj iiinaminibus et defensionibus non obstan- 
tibus aliquem seu uliquos raciune dissidij occasione liuiusmodj elec- 
confirmacionis adhesionis seu earum sequelarum pruuenienlis 
snis dignilalibiis persunntibus DfTicijs aut boneficijs quibuscumquc 
vbilibet conslitulis priuari seu alias destitiii quouismodo cuntiugat, 
ad cunferendum eisdem seu conrerri ordinandum qnamprimum ad 
id se Tacultas ublulerit beneficia equalis seu quasi vatoris suis bene- 
ficijs, in quo eciam moderacioni sen estimacioni arbitratorum sub- 
scriptorQm stabimus, nos et snccessores noslros firmiier el irrefrogB- 
bililcr presenlibus obligamus, jla sane quod — si huiusmodj priualis 
seu destitutis reslitucio suorum beneficiorum per quoscumque fuerit 
ordinala — exlunc beneGcia sibi per nos dicla racione collala libere 

ft inprotracte resignnri et vacare debebunl. 

Jtem quod . . archiepiscopos . . episcopos . . comiles . . ba- 

^ones et . . nobiles terre ac ciues ciiiilatis noslre lierb i polensis 
Bc alios opidanus locornm jmperialium ac aliorum dominorum et 
nobilium dicte dyocesis seu qnarumcumque prouincinruin seu 
dyocesium vijs et modis conpelenlibus quibu)^ poterimus absque 
vara seu frsude ad Bdherendum appellacionibus detensionibus et 
opposicionibus pretaclls quanlocius inducenius^ quodqueeciam ijileni . . 
archiepiscopi . . episcopi . . comiles . . barones . . nobilcs lerre 
ciues ciuilatis herbipolensis et opidani locorum jmperialiuni 
et aliorum nobilium ut premiltitur adherentes ac adberere volenles 
jn dominijs et eorum dislriclibus seu vicinijs conmoranles grauHtos 
quomodolibet ac grauandos a quibnsuis personis quocumque modo 
in iudicio uel exlra iudicium spirilualiter nel tempornliter in persunis 
dignilalibus personatibus uel uiricijs beneficijs aut rebus alijs directe 
nel indirecte puMice uel occulte uel alias qualitercumque occasione 214 MmiuiMtai 

huiusmodj negocij fideliter protegant ab hniasiBodj grauniuiibiis el 

defensent 

Jtem volumus et ordinamns, qnod . . officialis corie nostre 
herbipolens is, ad cuins hoc spectat olDciam, qoi pro tempore 
fuerit statuta synodalia et pronindalia, cnm requisitaa fiierit, deliite 
execucioni demandet 

Jtem quod plerique falsarij litteris apostolicis et alionim pre- 
latorum testimonijs asseront fallaciter se mnnitos, statoimaa et ordi' 
namus, sicut eciam sacrum conciliom prooindale mogoiitinom 
statuitet ordinauiL, netales — qualiacomqoe scriptadeferant — aclericis 
uei a quibuslibet alijs personis ecclesiasticis tabeliionibos aeo alijs 
quibuscumque cuiuscumque statos seu condicionis existant redpiantnr 
publicentur uel quomodolibet execocioni mandentnr in ecclesijs aut 
locis quibuscumque^ nec eciam ipsi deferentes hospitentor adenter: 
ymmo ignoranter hospitati a quibuscumque, postqnam perceperint 
eciam a quocumque ipsos huiusmodj scriptis fore munitos, eiciantnr 
et penitus dimittantur. nisi prius eorum littere per officialem curie 
nostre et alios uel aliuro quibus hoc specialiter conmittendum du- 
xerimus examinate fuerint diligenter. et nisi prius ipsius officialis et 
atiorum per nos deputandorum litteris testiroonialibus sint muniti. 
Poterunt tamen de speciali licencia seu mandato eorundem constare 
certitudinaliter debente. donec huiusmodj testimoniales litteras opti- 
nuerint^ hospitari. Sane quicumque contra hanc noslram ordinacio- 
nem tales hospitauerit^ seu hospitatos ut preroittitur non dimiserit. 
seu eorum litteras receperit publicauerit seu qualitercumque execu- 
cioni mandauerit^ si clericus et beneficiatus existat^ ipso jure ab 
officio et beneficio per triennium sit suspensus. ceteri vero auctori- 
tate huiusmodj statuti ipso facto exconmunicacionis sentenciam in- 
currant. absque speciali nostro roandato ab ea mullatenus absoluendi, 
alia pena nichilominus iuxta subscriptorum arbilratorum uel maioris 
parlis eorum arbitrium vtique puniendi. Celerum huic statuto duxi- 
mus annectendum. ut si tales sine dictis litteris teslimonialibus 
litteras suas publicare presumpserint seu exequi qualilercumque. 
. . plebani seu . . viceplebani nostre ciuitalis et dyocesis ot alij 
eciam quicumque ad quos venerint eos cum litteris et rebus eorum 
Vrei episcopatus wirztbnrgensis. 

ir seculare judiciuin., si alias delineri non possunl. non dubilenl 
occupnre. nobis seu . . oITiciali curie nostre aut alijs quibii» hoc 
conmiseriniiis vlique presentandos. Jn huiusmodj autem gtaliito 
litterns processus ac mandata nostra et subdilorum noslrorum onli- 
nariam jurisdictionem habencium el eorundem . . conmissariorum 
nolumus conprehendi. 

Jtem de voluntale consilio et vnanimi consensu . . prelatorum 
. . capitnlorum et . . conuentuum prediclorum slatuimus et ordi- 
namus irrefrngabiliter obseriiandiim. qiiod nullus prelatorum eccle- 
siarum seu monasteriorum prediclorum nec eciam ipsorum porsone 
singiilares nliquod beneficium spirituale uel temporiile qualitercumque 
nuncupatiim seii obligacionem uel promisslonem cuiuscnmquo comodi 
seu Incrt spiritualis uel temporslis sub lilnlo uel culoro qunlicumque 
pro se uel alijs qTnbuscunique a prouiso uel prouldendo pro . . 
'">piscopo ecclesie nostre herbipol e nsis per quemcumqiie superio- 
'em quociimqiie eciam lempore inrulunim inpelret optineat seu 
recipiat qiiouismodo. nec eum pro tali prouiso teneat seu ei obediat 
aut adhereat uel obediri aul adhereri seu eum pro lali haheri pro- 
curet direcle uel indirecte pulilice uel occulte, nisi prius vnanimi 
conscnsu noslro . . abhatiim et . . capilulonim predicle ciiiilalis 
berbipolensis iiel sallem maioris parlis ipsoruni capitnlariiim 
presencium tunc ibldem ad possessioiiem episcopnliis li erbipal on- 
sis ndmissus fueril pacificam et qiiielHm, ad qiiam nullatenus ad- 
millatur nisi priualos seu benelicijs suis qunlitercunique occasione 
dicti negocij deslitutos libere et plenBrie restiluat ciim elTectu. ac 
eciam resignacionem illorum qui huiusmodj beneficia occupala de- 
linent siue relinent qualilerctimque uel ius in eis uel ad ea quomodo- 
litaet se habere prelendunt lihere ac plenarie ordinet et cirecliue 
procureL QaoA si fieri non possel, lunc ad possessiouem enndem 
nullatenus admittatur donec priuHtis seu deslitutis huiiismudj de simi- 
libos benelicijs provident, uel ordinel eQlcaciter proiiideri quam primum 
poterit obsque vara. nisi de ipsorum priiialorum libern volunlate 
aliter cuni eis vnleat placilari. 

Jlem ad ipsam possessionem pacificam ut prefertur nullolentis 
admiltatur, nisi prius suis palentibus Utteris sui sigilli appensione ^ iV* J » ■• ah. 


Ji^Ti^ir^ 
r;run f^r-iBS irdiiiiCLij 

v«*«;nni « Msaii-Jiiiziii niMi 

n: to.jui ^'.•^■'.iiratf*? 5c 

ala:^ i«fr«;iriis xuits:?xxiiiii 
iir*i jr^iilif^-: ?;:&aiir ini rj irancmum imM rxain »• - — • • ■« ~ . «^^ ^w ... «_^ • ■ . ^-'.sin ! :. .>a ■■' ;:>>*^!*> at ^^kia» 
:- •.".^.c-. :f. 7 :.c»: .'.•> •<'x r .v^:ii:'.:*?w> jr gqg rjiiStiiEini 

•L . r - z^- : ".:v. :-^- j-.r *, -..a^.iaiSXe &iuma mr* --■• "i — * ■' *^ l: r*-' •• >. ^r-» >p . «11 


r-*.t ir^ epjscopatns wirziburgensts. 217 

Porro nos Albertus prefatus prelibntis . . prelntis . . cRpi- 
tulis el . . conuentibus ac clero ciuitatis etdyocesis noslre herbi- 
polensig eorundemque personis vniuersaliter siii^iulis et singu- 
lariter vniuersis promitlimus bona lide, qaod noluniMs nec debeinus 
qaemquam eoriindem . . prelalorum aut vllum . . cepiluloruin seu 
. . conuenluum uel clerum uel Biiquam personam L-orundem prupter 
premissa uel aliquod premissorum uel eorum iiliquod quomudulibet 
contingens uel ex eis emergens agere accusare deferre inquirere 
denunciare olTendere quomodolibet uelaslare: quin ymmo prelalos.. 
prelalos . . capilula et . . conuenlus ac clerum eorumque personas 
vninersaliter et singulariler, si cum et vbi opus fiierit, vtique detendere 
volumos et promiltimus. Et eadem promitlere debebit quiiibet suc- 
cessorum noslrorum anlequam ad possessionem eiusdem eplscopalus 
admittatur qualibel sine fraude. 

Jnsuper de vnanimi volunlate et consensu . . prelalorum . . 
capitiilorum el . . conuentuum predictorum statuimus el ordinamus 
inuiolabililer obseruandum, quod racione seu occasione huiusmodj 
negocij scu aticuius aclus ex eo uel ob id prouenienlis uel qualiter- 
cnmque emergentis nullus . . prelatorum . . capitulorum seu . . 
conuentuum prediclorum aut persona singularis eorundcm uel alio- 
nim quorumcumque conmuniter uel diuisim alium uel alios vni- 
versaliter uel particulariter olfendere molestare uel perturbare, seu 
aliquam aclionem accusacionem denunciacionem inquisicionem delacio- 
nem seu obieclionem uel excepcionem aut aliam inpugnaciunem 
qnamcnmque sibi fecere uel promouere seu fieri procurare verbo 
nel facto in iudicio uel extra iudicium directe uel indirecte aut alias 
qnalilercumque aliquem super hijs uel aiiquo eorum seu ipsa uel 
aliquod eorum tangente aut contingente accusare denanciare uel 
deferre sine quauis fraude debebit, nec aliquis seu aliqui de dictis 
coUegijs aul alij qualescumque presenles uel fuluri alium uel alios 
auctoritale potestate uel temeritate quacumque inpetere inpugnare 
inpedire molestare turbare uel dampnificare in persona beneficio uel 
beneficijs ecclesiasticis statu bonore fama bonis uel rebus quibus- 
cumqae uel super aut in presenlacione colleclione electione seu proui- 
sione permulacione institucione destilucione uel alijs aclibus lam 
- .k.™i,m.a". «li.uif. 28 1-*«^ -sl 2 18 Moaumenla 

spiritiialibiis quam temporalibud quibuscumqae debebit, nec eciaii 
aliquis seu aliqui alium uel aiios conmuniter uel diniaim ocGaaiona 
dicti negocij uel eius sequele priuatos destitutos aen inliabilitatos 
qualitercumque pro priuatis destitutis inhabilitatis habere uel repotare 
debebit. Quod si secus factum fuerit per . . prelatos . • capitola 
. . conuenlus uel singulares beneficiatas personas de qnibns predi- 
citur in rccepcione execucione paricione processuam eonindem ae 
in non adherendo appellacionibus opposicionibas et defensionibos ot 
premiltilur interpositis uel interponendis. uei ab adhesione hoiusmodj 
recesserinl uel desliterint quoquomodo, uel alias in premissis oel 
subscriplis uel aliquo eorundem, extunc ijdem huiusmodj mandati 
nostri transgressores a percepcione fructuum prel>endarum aoarum 
necnon quorumcumque beneficiorum suorum que babent et optinmt 
in predictis ciuitate et dyocesi noscant presentibus se sospensos: 
alij vero non beneficiati per nos seu nostros in hac parte . . con-* 
missarios ad consilium et requisicionem arbitratorum subscriptorum 
vlique piiniantur. Et . . abbates seu . . priores monasteriorum nec- 
non . . decani ecclesiarum necnon locorum . . archidiaconi ex noslro 
speciali eis ud presens facto mandato sub pena premissa suspen- 
sioiiem- prebendarum et beneficiorum huiusmodj absque more dispendio 
exequantur. Elnichilominns in euentum inobediencie dictorum trans- 
gressorum huinsmodj nostri mandati in toto uel in parte de consensu 
. . capilulj seu conuentus eiusdem transgressoris uel maioris partis 
eiusdem successu temporis ad priuacionem dignitatum personatuum 
oliiciorum etbeneficiorumquorumlibet quein predictis ciuitate etdyocesi 
oplinent firmiler procedemus, ipsos ad eadem uel similia inposterum 
nullatenus admissuri^ jn alijs tamen predictarnm ecclesiarum statutis 
formis ordinacionibus et consueludinibus saluis debenlibus remanere. 
Preterea volumus statuimns el de vnanimi voluntate et con- 
sensu omnium predictorum ordinamus, quod omnes et singuli . . 
prelati . . canonici ac . . religiosi ecclesiarum et monasteriorum pre- 
dictorum qui presentes et pnberes fuerint et presens nostrum statutum 
nondnm juranerint infra octo dies a tempore requisicionis iurare 
teneantur qualibet sine fraude : alioquin ipso facto a prebendis seu 
suis beneficijs sint et tamdiu suspensi remaneant quousque huiusmodj ej(iscu|ialus wirziburgensis. 'il\) 

itatntumiurarectirauerinl elTecliue. Jnpul>eresvoroeorum,qiiam jirimum 
puberes elTectifuerinl. infraoctodies sub pena suspeiisioni3|ireben'lnrum 
seu beneficiorumsuorumsimilileriurareabsquefniude debehunl. Absen- 
les aulem el alij in dictis ecdesijs et monasterijs recipiendi decetero niilla- 
tenus admittnntur donec huiusmodj slaliilum iurauerint inuiulabiliter 
obseruare, 

Nos vero Albertus prefalus omnia et singula prcmissa iura- 
uimus ad sancta dei ewangelia in loco solilo celebrncioius capituli 
dicle ecclesie noslre, presentibus . , prelalis et . . capilulis predictis, 
omnia et singula premissa nos velle manutenere et inuiolabiliter 
obseruare, nec conlra ea uel aliquod eoruin venire aliquo ingenio 
sludio tiel caulela, ruI contrauenienli dare consilium auxilium nel 
fauorem. Quod si secus fecerimiis, lamqiiam periuri el infames re- 
putari volamus et debemus. 

Nos quoque . . prelati . . capitulo el . . conuentus ecclesiarum 
et monasteriorum prelibalarum et singulares persone eorundem re- 
cognoscimus, omnia et singula premissa de vohintate el consensu 
omnium nostrum certitinlinaliter processisse. Et nos . . prelali '. . 
cononici et religiosi ecclesiarum et monasteriorum huiusmodj singu- 
lariter singuli puberes Jiirniiimus ad sancta dei ewangelia per nos 
corpor8lttermanulacta. umniaetsinLiiilnpremissanos uelle inuiolahiliter 
obseruare. eciam si prefalum dominum nostrum eleclum et confir- 
malum cedere uel decedere conlingeret, quod absit, donec prelactus 
proutsus seu prouidenilus per quemcumque superiorem de libera 
voluntate et consensu predictorum . . abbatum et capilutorum her- 
bipolensium seu maioris parlis eorundem presencium tunc ibidem 
ad possessiunem dicli epii^copalus admissus fuerit pacifice et quiete,, 
sed non alias eciani qunm ut plenius antelerlur. Quod si secus 
fecerimus, lainquam periitri et infames repulari volumus el debemus. 
Nec a predictis uel aliquo predictorum nisi in euentum arbitrarie 
potestatis subscripte desistere uel recedere quouismodo debemus, 
eciam si predictus dominus nosler eleclus el confirmatus regalia seu 
feuda ecclesie herbi po lensis abjmperio siue regno recipiat, aut 
ei ael suis seruiat quouismodo. 

Prelerea, licet romanus ponlifex locum dei in terria teneat, 

28* 22U llMUMiU 

tamen. ut ipsemet asserit, de oceoltis — imm ril hoio — om 
poteril diainare: ymino padealer SBStUwre koc ToUt el deeranrit, 
si non admitUlur id quod apnd eua per falm wggeitioBM al veri 
suppressionem sea alias praoas iniBudoMa Iwrit iBpetnrtnm. 
Protestamnr itaque poblice !■ hijs scriptis, qood, ri aliaii persow 
sit prouisum uel rorsitan fiierit pronideBdmB de epiicopalB ecclene 
noslre predicte infulunim, bnc — si hmosmodi fmd^tm per 
falsi sug^eslionem et veri sappressiMem sm «Uas praMi janiaariii 
nrs nl premittilur inpelrale SM inpetraBde et proeesiibw qaibaB- 
ni? a qoocnmque seu qaiboscMiqae sab qooais iMwe a^er a a d em 
prooisione sobsecutis snisqM coBcomitMcJjs el saqBriii mm pro 
con^emacione ipsins ecclesie nostre ia capita el ia ■embris ■! pra- 
miltilnr opponemus per appeUadMes opposidoMB defsMioMs el 
alia remedia oportuna — qaod propler kmoswt^ appaUarioaes 
opposiciones et defensiMCS ac reme^ nb (AcdiMCia rMeraaria 
et 5ubiectione fincte sedis apostolice resilire dMiare recader e bm 
inleB<iima< quoquo modo: qutn ^mmo ipsi sedi tamqnan iUj obe- 
diencie debita^ obedienciam el reaerenciam exhibere. 

Veram qoia uix aliquid adeo certum claramqae slsloitar. qaiB 
ex causti emergvntibus quibus ecinm jura iam po^ila mederi ad 
•d p-leDam non p^^s^unt in dnbinm reuoc^tor. volomof igilor et pre- 
seclibcs oriiirafflu<i. qood honorabile$ Dobi$ in tTbristo dilecti sancti 
Burcharci. sar.oti Stephani. qailibet qaidem eoram cmi tbo 
coBsentaaj 51:0. et beati Jacobi Scotorum monaflerionna ordinis 
iasc:: EeBeti:<.-ti abbates. Heinricus de Reinslein. Lapoldas 
de BebenbGrf. Eberharda^ d« Hirtthors. arcfcidiacoBL 
He:5rica5 ceRein^tein. noftre maiori<. na£i«tri Berloldns 
B '. 2 x e n i r >:■ 5 1 ;Cola$tia!s . Conrsdu; «ie Hallis tbeMuwios 
iaa-:-d JoAacaii in Hss£. Helnrica^ de Heilprna scvlasticas. 
et Jciiaae* ie Jfenaco Nouimoeasterij eccl<5ianw her- 
bl3c'.eB5:3D cu-:b:cL arbitratores ?en coBpromtffarij per aos 
e\ . . -p*:^:;* . , capi-.ttl* et . . conu<s:'i* pretatos coamMiter ac 
ciraorrii^er wiec «ccuu q^i ::uc ■^•re*ec:e* tuerisi -Ji ip#a ciaitate 
BeT^.pcl. :aiae? sei «al^em joai^r cdr^ e\ eisces; preseatibes 
taac -Jioiem., si qu fobia soper prem^JLf »i aLquo ex eisdem episcopalus wirzibiirgensis. 221 

contlttgat successu temporis suboriri, jioleslaleiii habeant plenariam 
buiusniocij dabia declarandi interprelandi et addendi, necnon moderandi 
tempus duracionis huiusmodj stRtulonim el ordinacionum, ac cciam 
decernendi cum ipsis videbitur expedire lilteras iusticiam uel graciam 
conl<nente9 super premissis uel aliquo premissorum a quibuscumque 
superioribus inpelrari faciendi. cl quorum expensis per eos ut pre- 
fertur taxandis id fieri debeal ordinandi. Quibus quidem declaracioni 
interprelscioni addicioni decreto tasncioni et ordinacioni stare et 
pnrere indilate voluraus el debemns. Verum si quisquam huius- 
modj secularium arbilratorum decesserit., in locum eiusdem capitulum 
de ipsins decedenlis choro ibidem alium quanlocius subrogare 
debebit 

Jnsuper. si nos Albertns electus el confirmatus prefatus in 
predictis omnibtts uel aliquo eorundem fncicndis et exequendis in- 
aeniremur negligenles quomodolibet uel remissi, quod absil, extnnc 
ijrfeni arbitralores tunc presenles ue! maior pars eorundem presen- 
cium tunc ibidem, requisili per graualas personas prelactas^ con- 
iunctim uel diuisim occusione huiusmodj negocij uel ipsum directe 
uel Indirecle conlingenlis polestatem hsbeont. nos desuper infra 
qiiatuor ebdomedas tunc proximas karilatiue monendi, el deinde si 
opus fuerit reqiiirendi nos sub iuramenlo noslro prestilo in hoc 
negocio, ad tollendum et remouendum per nos infra alias quatuor 
ebdomedas prediclas ebdomedas inmediate sequentes huiusmodj gra- 
tiamina, cum ipsi arbitratores de huiusmodj grauaminibus fuerint 
sammarie informali: ad quorum grauaminum inuestigacionem et 
indagacionem ac nostre persone requisicionem ut premittitur sub 
iDramentis per eos prestilis capilulis suis dicli arbitratores simililcr 
lenebunlur. Et nicbilominus . si post requisicionem huiusmodj et 
noslram responsionem subsecutam in premissis inueniremur negli- 
genles quomodolibel uel remissi, prefati arbilralores presentes uel 
maior pars eorundem presencium tunc ibidcm secundum quod lunc 
qUBlitns et qnanlilas diclorum grauaminum exegerjt prelibatam 
vnionem in lolo uel in parle prout eis expedire videbitur sub pre- 
tactis juramenlis poteslatem habeanl omnimodam dissoluendi et 
recindendi in omnem enentum, noslra contradiclione qualibel poster- 222 Monumenta 

gala: quani dissolucionem el recisionem in nos nomine specialis 
pene in hoc negocio eligimus per presentes. 

Porro nos Albertus electus et confirmatus predictus publice 
recognoscimus per hec scripta, jn euidens testimonium atque robur 
premissorum sigillum nostrum presentibus de mandato nostro fore 
appensum. 

Nos quoque Sifridus sancti Burchardi^ Hermannus 
sancti Stephani, et Philippus sancti Jacobi Schotorum 
monasteriorum herbipolensium ordinis santi Benedicli diuina per- 
missione abbates, necnon maioris sancti Johannis in Hauge etNoui- 
monasterij herbipolensium ecclesiarum decani, earundemque 
ecclesiarum et monasteriorum capitula et conuentus sepedicti recog- 
noscimus sub hijs scriptis, premissa omnia et singula de nostrum 
omnium assensu vnanimi vt premittitur processisse. 

Jn quorum omnium premissorum testimonium sigiila noslrum 
. . abbatum . . capitulorum et . . conuenluum predictorum presen- 
tibus sunt appensa. 

Datum Herbipoli, anno dominj millesimo CCC' quadragesimo 
quinto, HU kalendas decembris. 

DeDorum sigillorum fasciis membranaceis e tribus harum litterarum exem- 
plaribus suspensorum in Uno oronia, in aUero tantummodo novem, iu 
tertio nonnisi duo supersunt. Lxxni. 

1345, die 28. novembris. 
Monasterium kambergense ad hanc unionem accedit. 

Jn dei nomine amen. 

Nos Conradus diuina permissione abbas totusque conuentus 
moriasterij in Kamberk ordinis sancti Renedicli herbipolensis 
dyocesis tenore presencium . . perceptoribus recognoscimus el pale- 
facimus vniuersis, quod — cum, vt sacra jura testantur, non liceal 
nec deceat neque expediat a capite recedere sua membra, quinymmo 
eciam turpis sit pars que suo non congruit vniuerso, et quia reue- ^^^rendus in episcopatus wirzibiirgensis. 2-23 rendus in Christo pater et dominiis noster gruciosus dominus 
Albertus eleclus concordiler ac canonice conlirmatus in episcopum 
berbipolensem, necnon veiierabiles dominj . . prelali . . cnpitula 
et . . conuentus ecclesiarum ac monasteriorum^ tolusque olerug 
ciiiitatis herbipolensis pro se et cloris ac populis ciusdeai ciui- 
tatig et dyocesis herbip olensis jn negocio opposicionum appelta- 
cionum aliarumque (tefensionum de quibus et vt sequilur et ipsarum 
prosecucione lienda suisque dependentibus conlingenlibus emergen- 
tibas sequelis et concomitanciis quibuscumque concordiler et legaliter 
vnili et conformes consistere dinoscuntur — propterea sponte libere 
et debite proniisimiis presentibusque spondemus , quod tnm factis 
quam faciendis opposicionibus appellacionibus aliisque defensionibus 
opportunis ex parte scu nomine prefalorum dominorum . . elecli 
confirmati . . prelatorum . . ciipitiilorum . . conuentuiim ac cleri seu 
eciam qualiumcumque aliorum . . collegiorum seu . . personarum 
quorum seu quarum interest seu intererit se opponere defendere ac 
eciam appellare contra episcopalem prouisionem seu personam cuius- 
cumque . . prouisi seu . . prouidendi a quocumque . . superiore jn 
episcopum ecclesie herbipolensis adherere assislere et astare 
firmiler ac conslanter., nec huiusmodi prouisum seu prouiJendum pro 
tali seu episcopo herbipolensi bnbere aut quomodolibel repulare, 
neque suis vel quarumcumque . . superiorum seu suurum . . con- 
inissariorum monilis msndatis senteiiciis siue penis uccasione pro- 
uisiunis pretacte siue faclis siite fieiidis vllnlenus obedire absque 
conmunibiis et expressis consensu ac collaudacinne dominorum A 1 b e r t i 
electi conDrmali necnon . . cHpitulorum vel saltem maioris parlis 
ipsorum . . capitiilarium preseiicium lunc ikidem volumus viique et Jn cuius rei leslimonium sigiil» noslrum . . abbatis et conuentus 
predictoruni sunt huic scripto appensa. 

Datum anno domini millesimo CCCXLimo quinto, 1111" kiilcndas 
decembris. 

Amlio quoruni mentio lacla e$l 9i<,'illu rnsviis meiiibriiiiacEis kx huc docu- 
meiild aunpenss sunl VMb, die 1. decembris. I MonasleriDm amerbacense ad ordinalionem de stabiliendo eleclionem 

et conrirmalionem epi^copi herbipolen^is inter Alberlum episcopuni 

electum el confirmalum necnon oraelatos capitula et convenlus 

berbipolenses statutam accedit. 

Jn dei nomine amen. 

Nos Gotrridus diuina permissione abbas. totuiique conuentus 
monaslerij inAmerbacb ordinis sancti Benedicti dyocesis herbi- 
polensis lenore presencium . . perceptoribus recognoscimus et 
pateracimus vniuersis, quod — cum. vt sacra jura teslantur, non 
iiceat nec deceat neque expediat a capite recedere sua niemhra, 
quinymmo eciam lurpis sit pers que suo non congruit vniuerso. 
quia reuerendus in Chrislo pater et dominus nostcr graciosus dominus 
Alberlus etectua concordiler ac canonice conRrmatus in episcopam 
herbipolensem, necnon venerabiles domini . . prelali , , capitula 
et . . conuentus ecclesiarum ac monasteriorum, tolusque . . clerus 
ciuilatis herbipolensis pro se et cleris ac populis eiusdem 
ciuitatis el dyocesis herbipolensis jn negocio opposicionum 
appellacionum aliarumque defensionum de quibus et vt sequitur et 
ipsiirum prosecucione Renda suisqne dependentibus contingentibus 
emergenlibus concomilanciis et sequelis quibusuis concorditer et 
legaliter vnili el conformes consislere dinoscunlur — propterea sponle 
Itbere el debile promisimus presenlihusque spondemiis, quod tam 
faclis quam faciendis opposicionihus appellacionibus aliisqnc defen- 
sionibus opportunis ex parle seu nomine prefatorum dominorum.. 
electi confirmali . . prelatorum . . capitulorum . .conuenluum accleri seu 
eciam qnaliumcumque aliorrim collegionim seu personaruin quonim 
eeu quarum inleresl vel intererit cuniunclim vel diuisim se oppunere 
Hllel episcopatas wirziborgeDsis. 225 '^efendere ac eciain appellare coatra episcopalem prouisioneo) sen 
personam CDiuscumque . . prouisi seu . . prouidendi a quocumque 
. . superiore in episcopum ecclesie berbipolensis adherere 
assistere et aslare &rmiler sc constanter, nec huiusmodi . . prouisum 
seu . . prouidendum pro tall seu episcopo herbipolensi habere 
aut quomodolibet repulare, neque suis uel quorumcumqne . . supe- 
rtorum seu suorum . . conmissariorum monitis mandatis sentenciis 
siue penis, si tamen sic dici mereutur. occasione prouisiocis pretacte 
siue faclis siue fiendis vllaleaus obedire absque conmanibus et 
expressis consensu el collaudacione domini electi confirm»ti et . . 
capitulorum prediclorum uel saltem maioris parlis ipsorum . . capi- 
(ularium presencium Iddc ibidem volumus vlique et debemus. 

Jn cuius rei testimonium sigilla noslrum . . abbalis et conuen- 
tns predictorum sunl huic scripto appensa. 

Uatum anno domini millesimo CCC XLmo quinto, kalendis 
decembris. Anibo quoraoi nenlio ficla eat sigilti fisciis mpmbranacejs c 
nciito ■upCMi aBDt. hoc docu- Carolus abbas et convenlus monasterii baniensis ordinis 
incli Benedicti dioecesis herbipolensis idem faciunl. I aigillum fsscii meaibraaacei oi his liUeris suspeo- H e i n r i c u s sbbas el conventus monasterii in Murrehart 
ordinis sancli Benedicti dioecesis herbipolensis de eadem re litleras 
ixhibenl. 

Utrumque eorum sigillum fucii membranacpa rx his lilteris su*pea- 
320 4. NecniBis Uttene ■ LtppsU* lUrt» al c— wW MBMtorii 

in Steynacb ortmis sm" " 
kac ra oatM cxstaal. 

Sjftk •Unii <t Na Eberhardns qnoqw «bkaB at eonaMn MMitafii taTliariB 

ordinis saoeti riiiiiiilii li liiinii inij i hiiiM|mliMiiii ad hHC o^ neBtio 
est auoiieDi eodem leDore si i uiImI ■CllO M(peBM «uL 

Nec HiBM corM Beinrico Farrer deceao Mi 
HaiTfii herbipoleieia el Joheaefl Trebre decreloroai doelore 
etc mawusMriie, eleotariiiiihMcripti», ad rcdpiwdM probalioaM ■ doiiiDia 
Georio baBberfenai d Radoirfo herbipoleDti ^iiMopia jnxta 
tCDOreai rajssdaH ■rbilraeBlalia rcccaMB ib DilliBgea recepli aoni- 
natin depatatii, pro pvte dicti doaiei herbipoleBiia prodBCtae hdI 
iitteree qnaruBi mentio hda eet orif iaalea, sifillatae, iBlcfne, OBDi vilio 
et BDipicioae carcnlc*, Hffideaterqae eziaiDiUe, iput aaMaltaTeriint 
eollatioaaveniDt ac per aotarioa inrrascriptot IraatHBi et ia baac pDblicam 
ronnam redigi recemnt etBandiTemnl lifillii tuispracMntibDs ■ppensis. 
DalDm el tctDia ia caria solilae resideatiae praefati domini herbipolen- 
sit, snb loao domioi II* qaadriafcslcaimo tenfcsiBO septiaio, ladietiane 
qainli dec[nie, die Mercarii Done meniis decembris, ponliBcatas ssBctiMimi 
in Christo palrip ac domioi domini Paali diriaa prorideatia papae seeaadi 
■nao ejai lertio, hor^ primsram cjatdem di« *el qaasi, praeseabbns 
bouorabilibai doauoii Johanne Beirspach presbflero, et Jobinnc Uobecfa 
domiai berbipolentis cancelliriie aolerio, tcilibot ad praemisu vocalis 
piritcrqoe rofitit. 

Coaradai Tolder dcricnt coBjagitai herbipoIeBiit dioecesis, 
pnblicas tmperiali anctorilite aotarini, pricdide exempl^tioni et omnibui episco^atus wirxiburgensis. 227 pnemiuis iDlerruit JiIeo hoc inslrumtDlum mana ■llerias gcHplum iDdo 
coDrecil, et io li>tic ruriii*iii redegtl, signaqDc «I aouuDe suis solitii 
ttniCDm «ppensioDe sigillorom priMiictorum commissiriorum coosignaril, 
io fidem praediclorum togalos et rcquisilua. 

Et Heinricus Diwerer clericiu bimbergensi» diuecsfif, 
publicus imperiali ■uclori[«te ooUriu», priedictae exempltlioni et oBDibu 
praemiixis inlerrail. Jdeo hoc inRlrumeulum manu slleriua scrtplum Inde 
coDrecit, et in b*ac pubticam (ormam redcgil, ligaoqDe el nomlne suis 
(olilis uuncum ippenslone sigillorom dictorum coamttHrioram cotisign*irtl, 
in Odem prnesiiMornm rogslus el reqnisilui. Etiam Ludovictis eleclas et confirmatus in abbatem lotusque 

Cfflonasterii inUrauwo ordinis sancU Benedictt dioeceais 
sis boc faciunl. UtrBnqne eoran lifilliim tnd» mcBbranicc* ci his litleris lutpeii- LXXV. . 

1345, die 7. decembiis. Archidiacooatus fuldensis ad ordinutionem de stabkiendo electionem 
et contirmationeffl episcopi berbi[)olensis inler Albe^-lum episcopuffl 

Pelectum et confirmalum necnon praetalos capitula et coiiventus 
berbipolenses statulam accedil. 
Renerendo domino domino Alberto, electo el conGrmato in 
episcopum ecclesie herbipolensis, necnon honorabilibus viris 
dominis . . decano el .. capilulo eiusdem Eberbardus de Hoem- 
berg arcbidiaconus ecclesie herb ipolensis el plebanus parrochie 
fuldensis ceterique . . plebani . . viceplebanj . . capellani ac .. 
misari) archiJiaconatus eiusdem ac parrochie predicle reuerenciam 
debitam et condignam. 
29* 
338 HoDDine&U Reeeptis litteris requisJtoriis vnionis et coDformttatis vestre io 
negocio opposicionum appellBcionmn et derensionam fiendaram conlra 
episeopalem prouisionem geu personam cuiuscumque proiiisi vel 
prouidendi a quocumque superiore in episcopum ecclesie herbi- 
polensis predicte, et considerato prouide, quid liceal secnnduiD 
eqoitatem, qoid deceat secundum honeBlalem, etquid expediat secun- 
dum Ttilitatem^ in hoc concordauimus, nemine discrepante, quod 
qniboalibet vestris oppo8i<tfoDlbnB appeUndodbn «I Ms daf 
bas contra personara cniaseiunqDe pnoisi vol pronMMril ot | 
pro persona et inre prefati dominl Alberti rile «ImU at i 
confirmati derendenda et io iare floo oonMnwnda ad owflio— «1 
vestri assistere et aatare intendinBS et faisolaUUter forllMlM 
adherere. 

Jn cuins testimoniDm sigillom nostri ardddlaeonataa fredtoli 
presentibus daximns appendendam. 

£t nos . . presbiteri parrocbie faldensif prediate, eeteriqee 
. . plebaoi . . viceplebani ac uissarii predicli arcbidiaooDataSf Tt a 
premisflis non recedamus, vobis sab sigillo honorabilis Tiri domini 
Eberhardi de Hoemberg archidiaconi predicti — qno in bac 
parte vtimur — promittimus, et ad premissa omnia et singala nos 
presentibus concorditer obligamos. 

Datom et actum anno domini H* CGC* XLqninto , jn crasUno 
beati Nicolai. 

Caju nMoUo hcta ut MgilliiM tkwia de Uttmnui ipnniH ■«■briM 
oonfecta Mupennm eit. LXXVI. 

1345, dle 8. decembrig. 

Decani et capitola ecclesiarum in Hunenfeld et in Rastorf idem faciuDL 

1. 

Reoerendo domino domino Alberto, electo et confirmato io 

episcopam herbipolensem, necnon bonorabilibns viris episcopatus wirziburgensis. 229 . . decano et . . capitulo eiusdetn decanus et . . capiluluni ecclesie 
sancte Crncis inHunenfeld obsequij quantum poteriot et honoris. 

Ad requisicionem vestram et peticionem racionabilem nobis 
porrectam quibuslibet vestris iuris derensionibus opposicionibus et 
ftppellacionibus fiendis contraepiscopalem prouisionem seu personam 
prouisi aut prouidendi a quocumque superiore in episcopum ecclesie 
berbipolensis predicte, licet supersedere possemus gauisi exemp- 
cione, a qua per ea que in bac parte facimus aut in fulurum faciemas 
recedere non intendimus , nichilominus tamen in subsidium vestri 
iuris et conseruacionem sub spe vestre promocionis vna cum omni- 
bus nostris vicariis missariis et altaristis astare et assistere inten— 
dimus cum elTectu, et ad conplacenciem veslri fortissime adberere. * 

Jn cuius testimonium sigillum nostri . . capituli presentibus 
duximus appendendum, anno domini M" CCC° XLquinto, feria quinta 
post diem beati Nicolai. I Coju mentio faeta esl a\ 
CDBfecla au9p«nsuin esl. liltenruni membnna Reuerendo domino domino Alberlo, electo et conGrmato inl 
episcopum herbipolensem, necnon honorabiiibus' viris dominiBI 
. . decano el . . capilulo ecclesie herhipolen sis decanus etM 
. . capitulum ecclesie in Rastorf obsequii quanlum poterint et \ 
bonoris. 

Ad reqoisicionem et racionabilem peticionem vestram nobis 
porrectam quibuslibet vestris iuris defensionibus opposicionibus et 
appellacionibus faclis seu fiendis per vos contra episcopalem pro- 
uisionem seu personam cuiuscumque prouisi aul prouidendi a quo- 
cumque superiore in episcopum ecclesie herbipolensis predicte, 
quamquam supersedere possemus racione exempcionis qua haclenus 
gauisi surous, a qua tamenper ea que facJmus aut in futurum facie- 
mns recedere non inlendimus, nichilominus lamen in subsidium vestri 
conseruacionem sub spe vestre promocionis vna cum omui- bos DOstris vicsriis inissniif ae ■llarifltis tttm M ■Hbtera iit— 
dimos cam effectu. et ad coDplaeeiicitii Testri fortisriBe adharare. 
Jn cuias testimoniDm ngilliim nostri . . ofilali prasoBtttBf 
doximns appendendam, onno donini IT CC(? XLqoiBto, nria qnnla 
post Nicolai. 1345, dle 2a 

Jch Beringer von Twingenberk rilter bekenne offmlich 
an disem brief: wan der erwirdig min gnediger herre herAlbrehl, 
erweller vnd besleligter ze eim byBchof se Wirtsbark, mir ab 
liep gel&n b&t, so han icb f&r mich vnd min min erben gelopt, im 
vnd sim slift ze dyenen vnd ze helfen wider allermeingUcb , one 
widor minen berren hertzogen Rupprehlen pfallentzgrefen am 
Ryn den ellem, von obersten die schierst bnmt vier gantze jar. 

Auch sol ich vnd min erben jm vnd sinem slifl die vorgenanten 
vier jar gewarten mit der vesten Twingenberb, Vnd 9ol ancb 
sin vnd sins stiftz offen bus sin wider oller meinglicb, one auch 
wider minen vorgenaDlen herren bertzogeo RSpprehten. 

Jch han anch mich ffir mich vnd min . . erben aller anspricb 
die ich zH im oder sim stifle biz vf disen h&tigen tak ban oder ge- 
baben m&hte abgetJLn vnd vertzigen gar vnd genlzlich. 

Des ze eim geznknusse ist min iosigel gehenket an disen 
brief, der geben ist nach Cristes geb&rl drnlzeben bundert jar 
darnach in dem f&nf vnd vierlsigesten jar, an sant Tbomas Sbent. 

Sigillam BEHNGERJ De TWJKGENBERC rucii membraiMM* ex hii Ulterii 
•oipenium inlegrum eBt, K »-'1 episcopatus wirziburgensis. 231 Lxxvm. 

1346, die 4. febniarii. 

Kaiser Ludwig verheisst dem erwdhlten und bestl^tigten Bischofe 

Albrecht seinen Schirm. 

Wir Ludowig von gotes genaden rSmischer keiser ze allen 
zeiten merer des reichs bechennen offenlichen mit disem brief, das 
wir dem erwirdigen Albrehten, erwelten vnd best&ten bischof 
ze Wirtzburg, vnserm iieben diemAtigen^ bei vnsern genaden 
geheizzen haben^ daz wir in, seinen f6rstlichen gewalt vnd reht. 
sein laAt vnd sein gfit getriwlichen schirmen vnd versprechen 
wellen gen aliermenclichen wa er vnserr genaden vnd schirms 
bedarff, als wir vnserm fursten billichen vnd von reht tfin sullen 
mit guten triwen on geu&rde. 

Vnd daruber ze vrchunde geben wir im mit vnserm keiser- 
lichen jnsigel versigelien disen brief, der geben ist zeSpeir^ an 
freitag nach vnserr frawen tag ze liehtmisse, nach Cristes geburl 
dreuzehenhundert iare darnach in dem sehs vnd vierlzigsten iare^ 
jn dem zwei vnd dreizzigsten iar vnsers reichs, vnd in dem neun- 
zehenden des keisert&ms. Ludovjci imperatoris sigillum quod dicurit majestatis, cujus tergo ejus 
secretum impressum est, fascia membranacea ex hoc diplomate suspen- 
sum est. 
1346; «e 4. 

EcdMi* b«rbipoleHif oeto jagvn TiMU hi ■oBia Aotofl 

•ftf AraoMo dieto de RoteMtoiB Msiitro UrieM ^m^ vlnfi Jo noDino domfal ibmm. 

Nof AlbortnidoHokenloeh iliit ■ririiiiiiipintiM, Bkor- 
bardas decMas, et . . apitalaB eederie ■•rblp«|«atif 
omnibas et eingolie qDonui intoreft ael fitarerit sdr* pelrfnilMM, 
per boc seriptom pablice reeognoaoentoe, qiod — en disentai 
ArnotdDS diclu» de Roteastein, megister foMee eoelesie 
noilre, et Gisela eius nor, ciues ber bipolenses, a preposi- 
lora et ecclMia berbipolensi tonereDt in eopbiteosim sea here- 
dilsrio Jare octo Jugera uel circa vineli siti in marchia herbipo- 
lensi in monle dicto Schalkberg in loco dicto an der Braech, 
de quibui decimam el mediam partem vini in eisdem crescmtis 
nobis hsclenui penoluebanl — dob [ob] mnttiplicia obseqaia nobis et 
ecclesle noBtre per ipsum A r n o 1 d d m fideliter facta el eflicadtw 
inpenss, IractaliDus capilularibus snper eo et deliberacione matnra in 
cBpilulo noilro capitulariler pluries prebabitis, decimBm et partem 
meiiiam vini huiuamodj remisimas dicto Arnoldo et remitUmns 
per presentos, volenteB et anDnentes conmnniter quod dictas A r- 
noldus dlctum vinetum in antea Ubere teneat colst et fmctas inde 
perciplat absque omni solncione decime seu partis Tini prediclarum 
uique ad tempora vite dumtazat jpsina Arnoldi. Qno defancto 
dlctnm vlnelum ad noi et nostram ecclesiam onm snis fractibns 
sicut tempore morlis jpBius Ar nol di innentnm fuerit libere denol- 
uatur, eo dumtaxst ezcepto quod, ai idem Arnoldua vsqae ad 
diem bMtorum Philippi et Jaoobi apoatolorum quocnmqoe anno vi- 
leril et non ante ipsum dieoi mortuns fueril, exlunc fractus dicti- eptseopatns wirziborgensis. 233 

aineti sois heredibus seu hijs quibus donauerit leganeril seu depu- 
tanerit cedere aulumpno tunc proxime futuro tenebuDtnr. 

Jn premissoruin testimonium et robur presens instnimeDtum 
soper hijs confectum nostris sigillis, videlicet . . prepositure el . . 
capituli prediclDrum^ fc-cimus conmuniri. 

Datum anno domini M^CCCXLino sexlo, sabbalo post diem 
irificBcionis beale Virginis. 

jDserUe eunt hse lillerae iastmiaealo die 8 menaii rebruirii per officitlem 
cnriie herbipoteDais exhibito ejusque Mgillo (aici* de ipiius docuneiili 
nembrBO* coDfecta luspenso muaiio, quod conjugei praedicti cum omnibu* 
el singuliB BrlicuhB upitulis et conventiouibua in eo conlentis in quantum 
ipso« laagunt se ratDm el grtlum bibituroa el invioUbiliter oluervaluroi 
proMitUiBl. 1346, die 6. fcbruarli. 

Clerici archidiaconatus Rudolfi de Werlheim fid ordinationem de 

stabiUendo eleclionem et confirmationem episcopj herbipolensis inlcr 

AlbertDm episcopum electum et conrirmalum necnon praelatos cspilula 

et coDVentus herbipolenses dio 28 mensis novembris anni 134^ 

statutam accedunt. 

Nos FridericDS decanus in Byber a, Johannes kBmerariuB 
inBercocb, ac plebani viceplebani cappellaiii mtssaHi et eorum vices 
gerenles ceterique vniuersi el singuli per archidiacooatum honorabilis 
viri domini Rudolfi de Wertheim archidiaconi herbipolen- 
sis in media decania consliiuli recognoscimus et ad vniuersorum 
qnorum interesl aut inlererit infulurum cupimus DoticiBm peruenire, 
quod n03, canonice conuocali, capilulariter quoque congregati, diuer- 
sis hincinde inter nog Iractalibus prehabitis, cupientes nos clero ciuilalis 
herbipolensis conforniare, vnili sDmus et vnionis confomitalem 
m. 30 
^K VM. hlt. «1. IL 234 Monamenta 

in nos recepimas in hunc modum : quod . . nos vniuersaliter singuli 
et singulariter vniuersi opposicionibus appellacionibus aliisque defen- 
sionibus oportunis tam factis quam faciendis ex parte seu nomine 
reuerendi iu Christo patris et domini nostri domini Alberti electi 
et confirmati in episcopum ecclesie herbipolensis ac capituli 
eiusdem ecclesie ac tocius cleri ciuitatis herbipolensis contra 
episcopalem prouisionem seu personam cuiuscumque prouisi vel proui- 
dendi a quocumque superiore in episcopum ecclesie herbipolen- 
sis predicte firmiter et constanter volumus adherere assistere seu 
astare, nec huiusmodi prouisum seu prouidendum pro episcopo her- 
bipolensi habere seu quomodolibet reputare, neque suis vel 
quorumcumque superiorum seu conmissariorum suorum monitis man- 
datis sentenciis siue penis, si sic dici merentur, occasione proni- 
sionis prelacte siue factis siue fiendis vilatenus obedire. 

Jn quorum omnium et singulorum euidens testimonium atque 
robur sigillum fratemitatis nostre de nostrum omnium consensu et 
coUaudacione duximus presentibus appendendum. 

Datum anno domini millesimo CCC*' XLmo sexlo, feria secunda 
post diem purificacionis Marie virginis gloriose. 

Cojus mentio facta est sigillum fascia de litterarum ipsarum membrana 
coofecta suspeosum fere omoioa integrum est. LXXXI. 

1346, die 11. februarii. 

Eberhardus de Ryedern decanns, totumqne . . capitulum 
ecclesiae herbipolensis capitulariter et concorditer committunt 
Heinrico de Reynstein et Eberhardo de Hohenberg, 
concanonicis capitularibus in dicta ecclesia^ archidiaconis, etinsolidum 
cuilibet eorundem, plenariam libertatem et capituiarem potestatem 
providendi de persona idonea infra hinc et proximum capitulum 
peremtorium ejusque diem inclusive per viam eleclionis seu aliam ^^ «unmciii episcopatns winibargenais. 235 quatticuniqiie praepositurae ejusdem ecclesiaeut primuni qualitercumque 
vacanli. 

Pergona anlem cai de eadem praeposilura provisum ruerit, ul 
praefertur, eidem provisioni infra Iriduum a tempore praesenlationis 
provisionis ejusdem numerandum uliqne consenlire debebit. 

Uatum nerbipoli, anno domini miliessimo CCC"XL sexlo, 
sabbato post diem beatae Agatbae vtrginis. I sifitliiin r**rji Lxxxn. 1346, die ( martU. iDas Dielricberspital vererbrechlet an die Wiitwe Kuune OUe fllnf 
Horgen Weingarten in der kilrnncher Nark. ^HDas 

^^P Jn gotes namen amen. 

^* Jch Kunn e elwenn Heinrich Otten seligen wirlln hekenne 

ulfeotich an disem brief, daz ich besitz vnd buwe zu erherebt funf 
morgen wingarten in kurnacher mark gelegen vfden rutheri. 
da stozet einsit an ein egerd die Bertholt Buschs isl, vnd 
Bndersit min wingarle. Von den selben funf morgen wingarten 
glob ich r6r mich vnd min erben zugeben ierlichs zinses eilfschiliinge 
pfenninge vnd vierdhalp pfunt wahs vf sant Mertins tag alle iar dem 
kelner vnd den brildern im spital zu sanl Dielrich zu Wirze- 
burg, der daz eigen dez vorgenanten wingarten ist. 

Auch han ich globt fdr micb vnd min erben den br&dern in 
dem vorgenanten spital, daz ich sal keufen ein gut daz eigen si 
vmb zehen pfunl heller zu einr vrsez zu dem vorgeschrihen win- 
garten., daz sie irs zinses deste gwizser sin. Vnd wan ich die 
vrsaz kauft ban, 90 sal ich jn darnach furhaz mer gehen von dem 
wingarten daz vorgeschrihen wahs vnd funfzebn schillinge beller, 
vnd nibt mer zu zinse alle iar. Wer aber das ich die vrs^ 

30* 236 Honamenia 

keaft in sehs iarn zu zein nach dem vnd diser brief geben isl, 
80 sal ich jn den vorgeschriben zins — eilf schillinge pfenninge 
vnd das wahs — furbaz ewiklich geben von dem vorgeschriben 
wingarten alle iar on alle widerrede. 

Vnd za eim gezagniz diser vorgeschriben rede han ich die 
vorgenante K a n n e vnd die vorgenanten brftder dez spitals gebeien 
den erbern herren den . . official rihter vor der roten tur za 
Wirzeburg, daz er sin jnsigel hat heizen [henlLen] an disen brief. 
Vnd wir der ilzgenant . . official bekennen, daz alle vorgeschriben rede 
vor vns geschehen sin. Ynd zu eim gezugniz daraber han wir darch 
bete willen der obgenanten ver Kunnen vnd der brAder des ege- 
nanten spitals vnser jnsigel heizen henken an disen brief. 

Der geben wart da man zalt nach vnsers herren geburt dni- 
zenhundert iar dar nach in dem sehs vnd vierzigestem iar, an der 
mitwuchen nach dem ersten sunnetage in der vasten. 

Diser dinge sin gezuge die erbem Iflte: brfider Fridrich der 
caplan, brflder Henrich der kelner dez vorgenanten spitals, Gemot 
von Kolbenberg, Johan Kurnach gnant, vnd ander erber Ifite vil. 

Oificialis cariae herbipoleDsis sigillum fascia de Utteraram ipsarom mem- 
brana confecta sospensam est. 

LXXXffl. 

1346; die 31. martii. 

Ecclesiae herbipolensis capitulum de fructibus praebendarum assig- 
nandis eorumque fructuum post annum gratiae deputatione per Ires 

annos facienda ordinai. 

1. 

Jn nomine domini amen. 

Nos Albertas de Hohenloch prepositus, electus con- 
firmatus in episcopum , Eberhardus decanus , et . . capitulum 
ecclesie herbipolensis. 

Quoniam non solum propter vrgentem neccessitatis legem non 
habentis articulum verum eciam secundum temporum et rerum varia- 
cionem et qualitatem pleruroque rigori detrahi conuenit ac equilalo I episcopRtas winibiirgensis. 237 

suadente liDeam reflecti rigoris et in mitltatem permatari dispenss- 
cjonis, jgitar circa formara et ordinaciaDem per nos circa fructa- 
am prebendarum deinceps assignandarum personls quibuscumqne et 
eorundem frucluam post annum gracie ad fabricam ornatum et 
sotucionem debitorum ecclesie nostre per tres annos depulationem 
et alia in eadem ordinacione nouissime facta statuta et ordinata du- 
ximus ordinandum et ordinando slatuimug conmuniter per presentes : 
quod omnibus et singulis canonicis canonicatus et prebendas dein- 
ceps auctoritate capituli nostri pure adepturis, excepto tantum si 
canonicatas et prebendas a sede uel gracia aposlolica seu eius 
aactoritate sibi oonferri aut de eis sibi prouideri optinuerint, aut 
eciaro proprio molo eis prouisumfuerit, ac eciam sigracias et litlerns 
suas desuper aut super hijs sibi concessas capitulo nostro resigna- 
nerint et auctorilate capiluli se In canonicos ecclesie nostre recipi 
seu admitti seu prebendas sibi assignari fecerint, si peciertnt, gracla 
denegari non debeat, quin non obstBnle predicta ordinacione possint 
post aDnum gracie et unum annum fabrice ad percepcionem preben- 
darnm suarnm necnon ad uocem capilularem et ad diuisiones oblagio- 
mm admitti iuxta formas et obseruaciones prius in nostra ecclesia 
bactenus ante prediclam nostram ordinacionem nouissimam obserualas. 

Jn premissorum testimonium atque robursigillum capituli nostri 
presentibus est appensum. 

Datum anno domini H^CCCXLmo sexlo, feria sexta ante do- 
minicam qna Judica decantatur. Cuju» mentio facta est sigillum ex ulroque baruBi [■tlertiruin exemplan 
fMcii meinbraaiceB inipenium eat. 2. 

Jn dei nomlne amen. 

Nos Albertus de Hohenlocb preposilus, electus et con- 
lirmHtus in episcopum. Eberhardus de Ryedern decanus, et 
capilulum ecclesie herbipolen sis tenore presencium perceptoribus 
recognosdmus et patefacimus vniuersis, quod nostrum omnium et 
sEngnloraat ic captaU nOfU hrt— do firit ot mL, qmDimino «4PJ 
decreDiaias et presentibas iIiiiiUhmm, mot aoilni capituiaris fonna 
ordinaeio et stalalnm saper fri stl h M prwnira deinceps assignaD- 
daram qnibascnmqae pmmla «1 «onmim InMluam post anouni 
gracie ad fabrieam omatam et Bohdow <afcBorani ecclesie Dostre 
per tres annos depatadone M aBa ia aadea orftncioM mm eiw 
occasioae anno domini lI*CCCXLYf feria qalMla poft iumUbum 
Letare facla slalnta et ordinata ad qMMOoiqBe nte eaadM hriM 
qainlam receptos noetra capitalari nel eeiam alla qiaenfM neto- 
ritale in caoonicos predicto eodeoie mI aUqoea oofndaM reof tornm extendi nel eos conionctiB ael fioiite eoiprehMdBra 
d^eant vllo vnqnam tempore sIm modo, BeqM efSMm rMaplis wA 
aUeoi ipsorom per hniasmo^ foraiBm or£iiadoB«a atatata oiordiHla 
snasTo concomitandas sen seqnelM in saii eanonicatibn pre b a«di B 
fmctibas prooentibos sen aliis jnribns snis qoibiiseai^e eonimMtim 
oel dioisim in eadem ecclesia prdodidam aliqaod gnienri polerit 
aot debebit 

Jn cnias rei testinioninm enidens atqne robnr sigillam nostri 
capjtuli de nostram omnium mandato presentibus est appensum. 

Actnm et datom Herbipoli, anno domini H*CCC*XL' sexto, 
feria qointa post dominicam Letare. 

Coju dMdtio hctt est ■igillaiii fud* de littenrwa ipHnun mHibnM 
coofeeU raipeiuiun fere omiutio decidit. LXXStV. 

1346, dJe 24. aprilte. 

Bischof Albrecht gibt dem Kloster Halsprunn fiinf Horgen Wein- 
gilrten in der randersackerer Hark abgabenfrei. 

Wir Albreht von gotes gnaden erwelter vnd besleligter ze 
eim byschof ze Wirtzburh bekennen vnd tun kunt offenlichen an episcopatus wirziburgensis. 23» i lem brief, daz wir ilen geistliclien Ifiten . . dem apl vnd dem . . 
conuent des cloaters ze Ilalsprunnen grawes ordens in dem 
byslum ze Eysteten gelegen vnd demselbcn closler filnf morgen 
wingarlen io der mark ze Randersacker gelegen, vnd die vns 
von Uugen gnant von Randersecker vf erstorben vnd ledig 
worden sin, vnd die bernach beschriben sten, reht vnd redliehen ze 
vrtal vnd ze eygen gegeben vnd ingeentwflrt haben geben vnd in- 
entwnrten an disem brief, sye furbaz eweclichen ze haben vnd ze 
niezzen. Vnd liaben auch von besundern gnaden die selben wingarten 
aller bet vnd st&r ewiclichen ledig vnd los gelazzen vnd gesaget, 
vnd sie auch da vor gefriet an disem brief. So sint ditz die win- 
garten von den vor geschriben stet: zwen morgen an dem alten 
Berg, daran einsit Stintzinges vnd andersit des vorgenanten 
.oslers ze Halsprunnen; eyn morge zem Hagen, daran ze 
lyden silen der closenfrawen daselbs ze Randersacker: aber 
morge daselbs zem Hagen, daran einsit Heinrich Leyt- 
ech vnd andersit Heylman Rotendorf; vnd ein morge an 
dem Goldacker, daran einsiet HeinrichHertzog vnd andersit 
Andres Wydenbach wingarten stozzen vnd rilren. 

Vnd daruber ze eim gezucn&sse vnd waren vrkund ist vnser 
jnsigel gebenkl an disen brief, der geben isl ze Wirtzburg, da 
nian zalt nach Cristes gebiirt drutzeben hundert jar vnd darnach in 
dem sehs vnd viertzigesEem jar, an dem nehsten montak nacb gant 
" lorien tak. ^■Georien ti 


1346, dle 16. majf. Jch Hans Truchsezz vonBirke gnant rilter bekenne vnd 
tnn kunt otTenlicb an disem brlefe; wan der erwirdig min gnediger 240 HonumeDta 

herre her Albrehl erwelter vnd bestetigter ze eim byschof ze 
Wirtzbarg mir hundert pfund heller ze eiro burkgul vnd auch 
funftzig pfund heiler ze st&r geben hat, so ban ich fur roich vnd 
min . . erben globt vnd glob an disem brief, daz ich vnd min erben 
suln vnd wollen by dem vorgeschriben roinem herren vnd sinem 
styfl ze Wirlzebnrg ewiclich bliben, vnd daz vorgeschriben 
burkgut getruwelich verdienen. Vnd suin auch cwiclich sitzen vnd 
steticlichen wonen vf der vesten ze Ruheneck, oder anderswa 
by dem styft ze Wirtzeburg wa roan dan wil, on* geuerde. 

Vnd daz ich vnd min erben alle vorgeschriben dink also slet 
vnd vesl halten, so han ich fur mich vnd min erben min jnsigel 
gehenket an disen brief, der geben ist ze Wirlzeburg, da man 
zalt nach Crists geburthe drucehenhunderl jar vnd damach jn dem 
sehs vnd viertzigstem jare, an dem nehsten dyenstag vor der crulze 
wohen. 

Cojns meDtio facta esX si^nam fasoia mefflbranaoea ex bii litleris avf- 
peniam integrom eat. LXXXVI. 

1346, die 16. junil. 

Heinrici de Reinstein senioris, canonici et archidiaconi heribipolensis, 

testamentum. 

Jn nomine dominj amen. 

Nouerint vniuersi presencium inspectores presentes et futuri 
quorum interest seu interesse poterit infuturum seu eciam qui sua 
crediderint interesse, quod nos Heinricus de Reinstein senior 
canonicus et archidiaconus in ecclesia herbipolensi, licet mente 
et corpore sanus, condicionis tamen humane ineuitabile periculum 
desiderans preuenire, de rebus et bonis nostris subscriptis per presens 
nuncupat[iu]um testamentum disposuimus in hunc modum. :*i 

HarBcIstciB ^ni iv OtisreK OKSaf omtuTBitSs. «s 

ss 4cr AYfesiirzer krf. siifts ie cnattie kerV>- 
polcBsL JIbb tgTirftfiM cftsci sh: fr.^ saiKeui Ai^ra» 

Grefea Rainfelt ^» &ato^:tai 

BTiQa ei mart^ stfncici^ Jteai oi^U- 
BerckeiB. JMa i^4apa ttos:^ 
■ ssperiori Bleickfelt Jum oMaaciuai iK^<tr«ai 
B . . . heis. Jtea o^lagiiiai Bostrsaii iaBiBsvteU 
Jtoaa ohagiaBostram Stetes. in At4eiiiiii<eB« et iiiti«iiider$* 
loiboB. JloB cMjkfia Eostra in Saltidorf et in LinclelkacS. 
Jtoaa oUKiaai oostra ia der Steinkrecker f asaon. Jlcm 
oolagim Bostraai hereditarinm in Egenkusen^ cnm vineli^ an 
dom Alramoskeree. et quodam molendino. 

Prodicta omnia et singvla bona supradicla filijs fralri^ noslh 
modo et forma sopradictis et subscriptis puro lo^uimu:!^ ol loifAiuus 
per prosoBtes cam snis joribas oboencionibus pertinonc\j$ ot vstbus 
qnibiiscamqoe ac oneribos eorondem, vsufruclu tamon oorundom 
bonomm nobis per doos annos post mortem nostram tunc pr«>Muios 
tantommodo reseroato. Onera tamen predictorum oblajriorum ol bouo - 
rom per predictos annos per fideconmissarios sou alio» quos ad 
recipiendom eosdem froclus depulauerimus debite volumus supporlnn 

Yolomos eciam, quod supradicti filij fralris nostri do suprii • 
dictis bonis, postquam ea vtifrai inceperint« infra spncinm Iriiuu 
annorom inmediate subsequencium fralri oorum Uoiurico ilo 
Reinstein ex parte patris fratris ordinis hospilnlis sancli J o h a u n i n 

«n. tok. T«l. XLI. MT. calU IIV. %t t p 242 Momaneato jerosolomilaiii centnm librss hallenstoin legaliam et bonoraai dare 
■anis snptadictis teDeanlur. 

Jnsuper volumus el preseniibas ordinaiaas, quod supradicU Glij 
fralris oostri legatarij de bonis sapradictis singiiUs annis qaaloor 
libras hallensiam et oclo moldrB Iritici dare et pcHTigere pru canone 
teaeantur capiluto ecclesie herbipolensis predicte racione oblagij 
faeredilarij in Bacheim, per n09 de consensa eiasdeai capituii 
venditi^ donec eidem capitnlo redditas emerinl et in lucum dtcti 
oblagtj heredilarij el pro oblagio hereditario depuiaaeriat pro qua- 
dringentis libris hallensium. ^Quihus redditihus stc emptis et in 
locum dicti oblagij et pro oblagio hereditario depotatis, prelibati 
filij fralris Doslri legatarij predicti de eodem ohlagio heredilario 
sic emplo facere disponere et ordiaare possunt et valeanl prout 
de oblagijs heredilarijs in sepedicta ecclesia herbipolensi el 
secundum consueludinem ipsius, sernatis tamen tenore modo et forma 
iofrascriplis. 

Jtem volomus el ordinamns ac preseDtibas fiUjs fralns aostri 
predictis legamus oblagium heredilarium in Otelfingen com suis 
jaribus obuencionibus pertinenctjs et vsibus qaibuscumqQe aconeribas 
eiasdem. nobis a venerahili domtno Heiorico deHohenloch 
nostro concanouico preposiloecclesie sancti Johanius in Haage pro 
qaiogenlis libris hallensium rite ac caoonice empto, sub gracia tameo 
reemendi eidem domino Heinrico per nos infra duos annos pro— 
ximos facta, proat in lilleris desuper confeclis plenius conUnetur, 
Jta tamcn quod, si iamdictum oblagJDm ad eos deuolui contigoriL, 
qaod Heinrico fratri nostro aduocato ia Trimperg vel filijs 
suis legittimis qQiogeatas libras halleDsium infra annum prosimum 
subseqneniem dare et soluere teneantur. 

Jtem volumus et de predictis bonis inter prediclos fratres tega- 
tarios nustros laliler ordinamus, quod si prefata bona ab altero 
eorandem in lolo uel in parle vendicioni exponere conlingerenl, seu 
ea alter eorondem vendere vellet, quod huiusmodi bona vendere 
Tolens alleri suo fratri collegalario pre omnibus exhibere el vendero 
debeal ac tenealur. videlicet qitainlibet libram hallensium pro sex 
libris ballensium, etquodlibet maldram siliginis uel triUci pro quitnar episcopataa wirziburgensis. 343 

ibris fa&Uensium dimittere et dare ac vendere vtique teneatar. Si 
vero alter fralrum prcdiclorum alteri fralri suo l>oiia prescnpta 
vendere eo modo quo predicitur volueritet exliibuorit, ac responsum 
ipsius per dimidium annum a tempore requisicionis ac exhibicionis 
expeclnueril, de quibus vliqiie per legiltima documeula Tidem per 
eum qui allerum requisierit fieri volumus et presenlibus ordinamus, 
predicto vero dimidio anno etapso alleri cui voluerit et pro qiianlo 
poluerit — gecundum tamen consueludinem ecclesie herbipolen- 
sis — liberam habeat facullatem, jta tamen quod infra dimidium 
annuiD prediclum aliter quam vt predicilurnil penitus valeat altemp^ 
tare. Quod si fecerit aliter quam ut predicitur, volumus el presen- 
tibns ordinamus, partem diclorum bonorum eundem conlingentem 
seu contingere debentem ad reliquum fralrem suum collegalarium 
deuolui penitus ac in tolo, disposicione nostra predicla quo ad eun- 
dem et partem de predictis bonis nostris ipsum contingenlem penitus 
non obstante. 

kEl idem in obligacionibus, si quas ab allero eorundem de pre- 
dictis bonis fieri conlingerel, volumus obseruari. videlicet quo ad 
exbibicionem et responsionis expectacionem supradictas. 

Jlem volumus disponimus et presenlibus ordinamus, ac pleuam 
et liberam poleslalem damus et mandamug prediclis filijs fralris 
nostri legatarijs noslris et cuilihet eorum, vt sine contradictione 
quorumcumque seu cuiuscumque persone possint aucloritale sua propria 
predicla bona conmuniter el diuisim accipere, Ingredi, ac se de eis 
inlromiltere, vendere, tradere, alienare. el obligare, modo tamen et 
forma supradiclis. 

£t banc nostram vltimam volnntatem quo ad supradicta bona 
el disposicionem et ordinacionem ipsorumprediclam valere et tcnere 
vohimus meliori modo et forma quibus eciam secundum consuetu- 
dinem ecclesie herbipolensis valere poteril et debebit, hoc snluo 
quod nobis liceat supradicla omnia et singula in tolo vel in pnrte 
reuocare. alterare. inmulare, declGrare, el interprelari, quandocunique 
ut quocienscumque vnluerimiis secundum noslre libilum volunlatis. 
Jn quorum omnium et singalorum premissurum testimonium 

31* 244 Honamenia 

atqae robur sigillam nostrum ex certa nostra sciencia presentibus 
est appensum. 

Datum anno dominj H* CCC* XLmo sexto, in crastino sancti 
Viti martiris. 

Cujos mentio facta est si^Ilam fascia membranacea ez his liUeris sos- 
pensnm est. LXXXVII. 

13469 die 7. necnon die 8. augusti. 

Das Hochstift verkauft den Wein- und ViehzoU zu Heidingsfeld 
sammt einem Geldzinse daselbst unter dem Vorbehalle des Wieder- 
kaufes um 300 Pfund Hdller an Wolf von Grumbach und seine 

Frau Elsbet. 

Wir Wolf von Gru^mbach kneht vnd Elsbei sin elich 
husfrauwe bekennen vnd tun kunt offenlichen an disem brief allen 
den die in sehen lesent oder horent lesen, daz wir fur vns vnd fur 
alle vnser . . erben gesprochen vnd globt haben mit g&ten triwen 
vnd on^ geuerde, den kauf den wir vmb den erwirdigen vnsern 
gnedigen herren hern Albreh ten erwelten vnd bestetigten z& eim 
byschof vnd sim stift ze Wirtzeburg reht vnd redelich getan 
haben vnd als die briefsagen die wir von im vnd sim styfl daraber 
haben vnd die von worte ze worte hernach beschriben slen als 
verre vns vnd vnser . . erben daz an triffet stet ze halten, vnd da 
wider niht ze komen noch ze tun mit deheinen sachen on allez 
geuerde. 

So ist ditz der brief von dem vor beschriben ist. 
Jn gotes namen amen. 

Wir Albreht von gotes gnaden erwelter vnd 
bestetigter zu eim byschof ze Wirtzeburg bekenn vnd 
tun kunt offenlichen an disem briefe alien den die in 
episcopahis wirzibnrgensis. 245 sehen lesen oder horen lesen, dai wir mit gulem rate 
vnd wolbedohtem mute vnd euch mit gunst willen vnd 
worte des capitels vnsers styfts ze Wirtzehurg dem 
vesten koeht Wo Ifen von Grumbach, EUbeten 
siner etichen wirtin, vnd iren - - erben reht vnd rede- 
lich verksurt vnd ingeentwurl haben verkaulTen vnd in- 
entwQrten an disem brief vnsern vnd vnsers styfts win- 
zol vnd vihzol ze Heitingsuelt, den si' vnd ir . . 
erben mit allen sinen renten vnd geuellen die dar zu ge- 
horen fur syhencehen pfund heller jerltcher gulte faaben 
vnd niezzen suln, vnd aucb dar z6 druceben pfund beller 
gulte die wir vnd vnser styft jn vnd iren . . erhen 
reichen vnd geben suln alle jar vf sanl Merlins lak von 
vnscfD vnd vnsers slyfts bele daselbs zeHeitingsuelt, 
vmb drft hundert pfund heller geber vnd guter, die die 
vorgenanlen . . keuffere vns vnd vnserm slyft darumb 
m gereitem gelt gar vnd genlzlicb bezalt vnd gewert 
baben, vnd die wir auch gegeben baben vnd kumen sin 
an die schuld des vberigen gelts des kaufs vmbRotin- 
gen Jngolstat vnd Richemberg. 

Doch ist geredt vnd gedingt. daz wir oder vnser. . 
nachkomen byschof. oder daz cspitel des vorgnanlen 
slyfls ze Wirlzeburg ob dann niht byschofs da were, 
oder aber einer oder mer thumberren jn dem selben 
capitel, welhe dnnn wollen. jn dem selben rehten als hie 
geschriben stet mugen die vorgnanten zolle vnd die vor- 
gescbriben drucehen pfund hellergulle vmh die vorgnanten 
. . keuiTere oder ir . . erben widerkeulTen vmb drfl hundert 
pfund beller, daz vorgeschriben kauf gell, wan oder welhes 
jars man wil: docb also daz der selb widerkauf gesche 
ie des jars vf sanl Pelers lak der da vellet vmb die 
vasnaht, oder aber in viercehen tagen da vor oder in 
viercehen dar nach, vnd anders niht. on geuerdc. Wer 
aber daz der selb widerkauf niht gesche vf den ilzgnanten 
sant Peters tag oder in viercehen lagen dar nach on HoBUieiiU geaerde. so soln die TorenaiileD . . kenffere oder ir . . 
erbett die vorgDaateo lolle md ^Ue daz selbe jar fur- 
baxzer haben niezzen vnd innemen gar vnd gentzticliea. 
Swenn ■nch wir vnd vnser styft die vorgnaDleD solle vnd 
galte widerkeuffeD woUeD als vor geschriben slet, so suln 
wir vnd vnser styft den vorgnanlen . . kealTem oder ireD 
. . erben daz ein vierteil Jares vor saeen vnd kaat lun. 

Wer Bucb ob die vorgoanlen . . keuffere oder ir erb«n 
des vorgeschriben kauf celLs Dollich bedorflen vnd es 
widerhabeo wolten on' geuerde. daz ?uln si vns vnd vnseroi 
styfl auch ein vi^fteyl jars vor sngeD vnd kant Inn. 
Vnd were dann ditz wtr vnd vnser styfl die selben 
zolle vod gulte dann niht widerkauflen aU vor geschriben 
stet, so ntugen dann darnach die vorgnanten . . kauffere 
oder ir erben die vorgnanten zolle vod gulle in dem 
selhen rebten als si daz febabt baben Tmb drii hundert 
pfund heller verkauffen vnd ze kauf gebeo eim iren 
gnozzen. Vnd dem gelben suln dann viir oder voser . . 
nacbkomen byschof vnd vnser slyfl le Wirtiebnrg 
sulch brief als die vorgnanten . . keuffere i*ts vod vqs 
vnd vnscrm slyft babea daruber geben on geuerde. 

Wir haben aach gesprochen viid globt fur vns vnd 
vnser vorgnant slyfl., disen vorgnanlen . . kauf niit guteo 
triwen slet ze haben. vnd ds wider niht ze komeD nocb 
ze lun mit gerihle oder on' gerihte, noch niman der da 
wider lun oder komea woU dez zu legen gesten nocb 
gestaten mit deheinen sacben on° allez geuerde. 

Vnd zu eim gezugnisse vnd waren vrkund aller vor- 
geschriben dinge baben wir geheizzen disen brief ver- 
sigeln mit vnserm jnsigel daz dar aa hanget. 

Wir auch Eberhart von Ryedern thumdechanl, 
vnd daz capitel gemeinlich des styfts ze Wirlzehurg 
verteben auch offenlicben ao disem brief, daz dirr kauf 
mit allen sinen stiicken als er vor geschriben slet mit 
vnser gunst willen vnd worte olso geschehen vnd snge- episcopatUB wirziburgensia. 247 r^ngen isl. Vnd des aiich zu eim waren vrkund ist aucb 
inil vnsers capitels jnsigel versigelt dirr brief. 
Der geben ist ze Wirtzebnrg, da man zalt von 
Crists geburthe drucehenhundert jar vnd darnach jn dem 
sehs viid vierlzigslera jare, ani montag vor sant Lau- 
rencien tak. 
Vnd daz wir die vorgnanten Wolf vnd Elsbet vnd vnser 
erben disen vorgnanlen kuuf slete hallen als vor geschriben stat. 
80 ban icb der vorgnanl Wolf for mich min vorgnanl wirtin vnd 
fur vnser erben daruber zerm gezugnisse mln jnsigel gehenkel an 
disen brief. Vnd ich Elsbet die vorgnant ^lobe vnd verbinde 
mich furmicli vnd min erben mit guten triwen vnler mins vorgnanlen 
wirlis jnsigel, wan ich eigens jnsigels niht enhan, slele ze hallen 
allez daz da vor gescbriben isl. 

Vnd dirr brief ist geben ze Wirtzeburg, da man zalt von 
^^lrisls geburlhe drucebenhundert jar vnd dar nach jn dem sehs 
Hml viertzigstem jare, am dienslag vor sanl Laurencien tak. 
^^H Cujus meDliu (arla est sigillmn fasria membranaceB ex hi> lilleru nis- 

^^K pensiun magnam partem loesum est. 

^P LXXXVUL 

1.346, die 30. necnun die 31. augusU. 
Wittwe Elsbel von Tlobenloch weist auf ibre Lebenszeit das Hnch- 
Btift in den Milbesitz ihrer Rechte an Burg vnd Stadt Wiggers- 

■ heim ein. 

Jn gotes namen amen. 
Wir frauwe Elspel, des edeln herren hern Golfrids von 
Hobenloch sellgen wllwe, veriehen bekennen vnd lun kunl offen- 
lich an disem briefe allen den die in gehen lesen oder horen lesen: 
wan wir allein on' mehlig vnd groz hilfe vnd ral nihl wol mugen 
vorgesin der burk vnd der stat ee Wiggershelm vffer Tuber*) ^r Tu j ia «llero lisf um litterBruni exempliri scriptum eit : W ;g g e 248 Monunienta 

in dem bystam ze Wirtzeburg gelegen, vnd den luten gerihten 
guten vnd rehten die dar zu geboren, vnd si auch nibt wol hegen 
scburn vnd scbirmen mugen, darumb vnd aucb durcb ander notlich 
sacbe beide vns selber vnd aucb vnserm lieben bulen Kraften 
von Hobenlocb vnd sinen . . erben die elich sflne sin, vf die 
auch die selb burk vnd stat mit iren zugeborenden nach vnserm 
tode erben vnd an sy vallen soln, zu grozem kuntlichm nfltz mit 
vnsern guten vnd getruwen frunden ze rat worden sin, daz wir 
dem hocbwirdigen vnserm gnedigen berren hern Albrehten, er- 
weltem vnd bestetigtem ze byschof, vnd dem bystum des styflz ze 
Wirtzeburg frilicb vnd vnwiderufenlicb reht vnd redelicb be- 
scbeiden gemacht vnd geben baben swaz wir rebtes baben vnd ge- 
haben vnd gewinnen m6gen an den vorgenanten burk vnd stat vnd 
allen iren zugeborenden geuellen vnd nfltzen,*) [vnd aucb an l&ten 
kircbsetzen gerihten dorfern wylern bSltzern vnd allen andem g&ten 
vnd rehten geuellen vnd nfitzen die zu der selben burk vnd stat 
gebdm vnd von alter darzfl gebort babenj **) gesuchten vnd vnge- 
sucbten, wa si gelegen sin, vnd wie si namen haben, in allem dem 
rebten als wir si biz her innegebabl vnd brabt baben, [vnd aucb 
mit kalt&m vazzen kuffen vnd allem dem daz darzfi gebSrt,]**) docb 
also bescbeidenlicben daz der vorgenant . . byscbof vnd sin styil 
mit vns vnd wir mit jn die vorgnanten burk vnd stat mit allen iren 
zugehorenden vnd mit iren bulden innehaben soln die wil wir leben, 
wir sien geystlicb oder werltlicb: vnd nacb vnserm tode so soln 
dem vorgenanten Kraftenvon Hobenlocb vnd sin . . erben daz 
elicb sfine sin die vorgenant burk vnd stat mit allen iren zuge- 
borenden ledig vnd los sin vnd widergeentwurt werden one wider- 
rede vnd on*' allerslabt geuerde. 

Aucb baben wir vnser triwe geben vnd dar nach einen ge- 
stabten eyt zu den beilgen gesworn, daz wir ditz allez gar vnd 
gentzlicb soln vnd wollen stet balten on* allez geuerde, vnd da 
wider nit ze kumen noch ze tun mit geribt geystlicb oder werltlicb 

*) Jd C et D vocabala „vnd allen ireu su^ehorendeD geuellen vnd oAtsen'^ non legnntur. 
**) (juae uncis inclusimus, in A et B desunt. ^Sja^...,-.?^-**'' yr^>:»«s «.;*>■ cpiscopatus wirziburgensis. 249 )der on* geriht^ mit worten oder mil werken, heimlich oder offen- 

ich. auch on' allerslaht geuerde. 

Vnd hie by sint ze gezflge 
gewesen die ersamen herren: 
her Sifrit apt des closters zu 
sant Burkart ze Wirtzburk sant 
Benedicten ordens; her Eberhart 
von Ryedern tumtechant, her 
Heinrich von Reynstein der elter, 
her Albreht von Hesseburk, her 
Dyetrich von Maspach, erlzprie- 
stere; her Endres von Bruneck, 
her Heinrich von Reynstein, 
tumherren des stiflz da selbs ze 
Wirtzburk; her Heinrich von 
Griezzheim probsl des frauwen 
clostersze Wehlerswinkel; mey- 
ster Mychel von Wirtzburk ober- 
ster schriber vnsers vorgenanten 
herren des byschofs, korherre 
zem Nuwenm&nster ze Wirtz- 
burk ; vnd auch die vesten manne 
Erkinger von Sansheim, GStze 
vom Ryne« Boppe von Adolotz- 
heim, Engelhart Vende, Hans von 
Randersacker , Wypreht von 
Krenlse^ Erkinger vom Ryne, 
Appel Gyer von Heytingsfelt, 
GernotHofschuItheizze gnant vom 
Le*wenhof, riltere; Conrad von 
Vynsterloch, vnd HeinrichNecker- 
man^ edelknehle; vnd auch 
andrer erber Iflt genug. 

Vnd dirr ding aller ze eim Vnd dirr ding aller zeim ge- 
ugnisse vnd woren vrkunde haben 

MoD. Belc. Tol. XLI. dot. roll. IIV. gezukniisse vnd wnren vrkunde 

32 250 Hmiai 

wir dem vorgenanten atyft m 
Wirtzebnrg mit Tnserm han- 
genden jnsigel versigelt goben 
diseo brief. Der geben ist da man salt 

nsch Crists geborlhe drncehen- 
hundert jar vnd darnach jn dem 
sehs vnd viertEigstem jare, an 
der nehslen mitwochen vor eant 
Egidien tak. n . . byMbof nd ata 
stift MWirUbark m& nMra 
bangMidea jaiigel vanigdtgdbM 
(UsflB briflC 

Der «ben iit, nd racb dle 
TorgesiSribai diidkaia g e aAehea 
jn dem tltsobea bnsa M 
Wirtibnrk, damaa ult BMh 
Criates gebort drtedMB bmidert 
jar vnd damMb in dem sdu vnd 
vierttigstett jar, am uehateM 
donrslak vor sant Egidien tak. Cqju Beitio heta mI MgiBu n ilUro h w— I 

fHcia Rwabruaou aupcuu eil, bx ■hera Uii Mridi ooloru raM tt 

viridit. 1346, dfe 31. Biigu:>U. 

Wiltwe Elsbct vod Hobenloch vnd ihre Schwester Knnne von 

Eberstein fibergeben dem Hochslifte ihren haiben Anlheil an Burg 

imd Stadt Krautheim. Jn gotes namen amen. Wir fivnwe Elsbet, des 

4b berrflii hem Gotfrids 

Hohenlooh seligen witwe, 

MMa nd tim kunt offenlich Wir franwe Elspet. des 
edeln herren hem Gotfrids 
vonHohenloch setigen witwe, 
vnd jnncfraDWe K A n n e von 
Eberstein, geswestere. be- 
kennen vnd tun kunt offeDlich an 
disembriefe allendmi die in seben 
episcopatus wirziburgensis. 

«sehi brief allen den die in lesen oder horen lesen, daz wir 
seben lesen oder lioren lesen. beidemiteinandervndvnserigliche 
daz 'wir roil gulem rat frilich besunder mil gutem rat frilich 
vmbetwungenlicb vnd vnwiderrufenlich rehtlich vnd redelich 
ewiclich vnd ze vrlat bescheiden gemacht vnd geben haben vnd 
bescheiden machen vnd geben auch an disem brief dem hochwir- 
digen vnserm gnedigen berren hern Albrehlen, erweltem vnd 
besletigtem ze eim byschofn vnd dem styft ze Wirtzburg 
vnsern teyl reht ansproch vnd vordrung alle an der herschafl vnd 
vmb die herschaft burk vnd stat ze Krutbeim vf der Jags '*) in 
dcm bystbum ze Wirlzeburg gelegen, vnd auch lulen kircbselzen 
gerihlen dorfern wilern marken velden welden holtzern eckern win- 
garlen wisen weyden wazzern vischweiden cehenden cinsen gulten 
Bturn beten bnnwinen vngellen herhergen zollen geleilen vnd auch 
andern geuellen niilzen vnd rehten, gesiicht vnd vngesncht, wio si 
namen baben, vnd wa si gelegen sin, die da gchoren in die vorgnan- 
len herschaft burk vnd slat ze K r u t h e i m , wan der vorgnant 
vnser herre der . . byschof vnd der . . slyft ze Wirlzeburg 
daz wol vmb vns verscbult vnd verdient baben, vnd auch vns daz 
Diitzlich «n gulten vnd bereitem gelt widerlegt haben. 

Auch haben wir vnser Iriwe Aiich haben wir beide vnser 

geben vnd darnacb einen ge- triwe geben vnd darnach ge- 
stabten eyt zu den beilgen ge- slable eyde zu den heylgen ge- 
sworn, daz wir dilz allez gar vnd gentzlich sollen vnd wollen 
stete halten on' allez geuerde, vnd da wider niht ze tiln nocb 
ze kitmen mit geribt geystlich oder werlllich oder on' geriht, 
mit worten oder mit werken, hemlich oder offenlich, vnd on' 
allerslaht geiierde. 

Vnd hie by sint ze gez&ge gewesen die ersamen herren: ber 
Sifrid apl des closters ze sant Burkhart ze Wirtzeburg sent Bene- 
dicten ordens; her Eberbart von Ryedern tumdechanl, her Heinrich 
von Reinslein der elter, ber Albrebt von Ilesseburg, ber Dyetricb *) B et C: Jigesi. 252 Monuroenta 

von Maspach, ertzpriestere ; her Endres von Brflnecke, her Heinrich 
von Reinstein, thumherren des styfts da selbs ze Wirtzeborg; her 
Heinrich von Griezhein probst des frauwen closlers ze Wehters- 
winkel; meyster Michel von Wirtzeburg oberster schriber vnsers 
vorgnanten herren des byschofs. chorherre zum N&wenmunster ze 
Wirlzeburg; vnd aoch die vesten manne Erkenger von Sauwens- 
heim, Golze vom Ryne, Boppe von Adeloltsheim, Engelhart Vende 
Hans von Randesacker, Wipreht von Crentse, Erkenger vom Ryne, 
Apel Gyr von Hey tingsuelt , Gernod HofschuUheizze gnant vom 
Lewenhofe, rittere; Cunrad von Yinsterloch, vnd Heinrich Necker- 
man, edel kneht; vnd ander erber lute gen&g. 

Vnd dirr ding aller zeim 
Vnd dirr ding aller zeim gezugnisse vnd woren vrkunde 
gezAgnisse vnd waren vrkunde haben wir frauwe Elspet vnd 
haben wir frauwe Elspet, die juncfrauwe Kunne, die vor- 
vorgnant^ vnserm obgnanten her- gnanten^ vnserm obgnanten her- 
ren dem byschof vnd sim styft ze Wirtzeburg mit vnserm han- 
genden jnsigel versigelt geben disen brief. 

Der geben ist, vnd auch alle vorgeschriben ding sin geschehen 
jn dem Tutschenhus ze Wirtzeburg^ daman zalt nach Crists 
geburthe drucehenhundert jar vnd dar nach jn dem sehs vnd vier- 
tzigstem jar, am nehsten donrstag vor sant Egidien tak. 

Ex altero haram liUeraram ezemplari sigillom Elisabetae de Rohenloch 
viduae fascia membranacea suspensum est, ex altero illad Elisabetae 
modo dictae necnon illud Kanegondis de Eberstein filis sericis coloris 
rubri et viridis. 

Eodem quo litterae ab Elisabeta vidua de Hohenloch confectae sant tenore 
etiam ^Jankfrawe Kfinne von Ebersteiu^ frawen Elspelen des edeln herren 
hern Gotfrids seligen von Hohenloch witben swester^^ eodem die litteras 
exhibuit, suoqae sigillo fascia membranacea inde suspenso munivit. episcopalus wirzibnrgensis. 1346, die 1, seplembris. 

Versiclieruiigsurkunden fiir dns Hochstifl iiber deii h»lben TLeil der 
Burg und Stadl KrBulheim und iiber Wyggersheim. 

I. 
Jn goles naraen amen. 

Wir frawe Elspet, des edeln herren hern Gotfrids von 
uhenloch seligen wylbe, bekenne vnd Ifin kunl offenlich an 

'disem brief; were ob der slifl ze Wirlzburk den halbenteyl 
an der herschaft burk vnd statze Krutheim vnd iren z6gehorenden, 
don er von vnsern wegen hoben sol, verlilr mil dem rehlen, oder 
ob wir den vorgenanten stift ze Wirlzb u rk des selben hHlptoyls 
ait moblcn weren, oder ob wir den selben halpteyl verliirn mit den 
rehten, des gol nit enwelle, so soln wir die eylf bundert pfiml 
haller die vns vnd vnsrer swester junkfrawe Kfinnen von dem 
vorgenanlen slifl worden sin widerkern vnd legen dem selhen 
slift, also bescheidenlich daz vns alle jar an vnsrerjerlicher haller- 
gftll ze Wy ggershe im soln abgen anderthalp hunderl pfunt haller 
vnd dem vorgenanlen slifl zugen vnd geuallen one geuerde als lang 
biz daz die vorgenanlen eylf bundert pfunt hailer dem selben slift 
also genlzlich widerkerl werden. 

L Vnd daz haben wir auch mit gillen triwen an eydes stat ge- 

Bopt stel ze halten vnd auch ze tiin forderiich vnd one geuerde. 

I Vnd des ze eira gezflknusse vnd waren vrkunde haben wir 
vnser jnsigel geheizzen henken an disen brief, der geben ist nach 
Crisles geburt dmlzetien hundert jar darnach in dem sehs vnd vier- 
ligesten jar, an sant Egidien tak. 
CuJDS meotio fDcla est sigillua 
peanm iDlegriiEn «st. rosciB membratiic 
I Jd gotes namen ainen. 

Wir frawe Elspel. dos edeln herren hern Gotfrids von 
Hohenloch seligen wilbe, vnd junkfrawe Kungunt von Eber- 
stein, geswestere, bekennen vnd liJn kunl otfenlich an disem brief, 
daz wir beide mil ein ander vnd vnser deheine sunderlich vnsern 
herren den . . byschof vnd den stift zo Wirtzburk niht anmutcn 
vordern twingen odor dringen soln mit geriht oder one geriht wider 
iren willen se wisen vnd lazen ze sehen lesen vnd ze offenn die 
brief die wir heide mit ein aoder oder snnderlich deniselben . . 
byschof vnd slifl geben haben vher den halben teyl der herschafl 
burk vnd stat ze Krutheim vnd vber W y ggersheim vnd allen 
iren zugehorenden. Vnd ez sol an deui . . byschof vnd dem stift 
ze Wirtzburk vnd des selben stiftz frQnden one geiierde slen, 
vnd niht an vns, ob sie die selben brief ir einen oder mer vnd 
aucb welhe sie wisen vnd sehen lazen wellen, oder ob sie die 
niht wollen lazen wisen vnd sehen. 

Vnd daz h&ben wir frawe Elspet vnd junkfrauwe Kungun I, 
die vorgenanten, beide mil ein ander vnd vnser iegliche sunderlich 
mit guten truwen an eydes stat gelopt stet ze hallen vnd auch zc 
tun forderlich on alles geucrde. 

Vnd des ze eim gezdkniisse vnd waren vrk&nde sint vnserbeider 
jnsigel gehenket an disen brief. der geben ist nach Crisles geburt 
dr&tzebenhundert jar darnach in dem sehs vnd viertxigesten jar, an 
sant Egidien tak. Ambo quorum meatio faclB esl 
■BBnta suspen» iotegra sunt 
sigillu rasclis membriDBceis cx hor docu- Jn goteg namen amen. 

Wir frauwe Elspel, des edeln herren hern GStfr ids seligen 
von Hohenloch witbe. vnd junkfrauwe Kfingfint von Eber- ^B sleiii, si episcopatus tvirziburgeniiis. 256 sle in, geswestere, bekennen vnd ihn kunt offenlich an disem 
brieF, daz wir beid mit einander vnd auch vnser ieglicbe sunder- 
lich vmb den halbenleyl der berschan burk viid slat zeKrutbeim 
vnd allen iren zugeherenden, den wir beide vnserni berren dem by- 
schof vnd dem stift ze Wirtzburk rehl vnd redlich geben haben, 
SoUen vnd wellen docb vf des selben sliflz kosl kumen vf tage 
swa wanne vnd wie oft des der selbe vnser berre der byschof vnd 
der stifl ze Wirtzburk bedarf vnd des not geschiht vnd wir 
darumb gemant werden one geuerde. Vnd soln sie auch also des 
selben halpteyls der herscbaft burk vnd slat ze Krulheim vnd 
allor irer zngehorenden, gesucht vnd vngesucbt, swie sie namen 
haben, vnd wa sie gelegeti sin, weren mit dem rehten, vnd auch 
darzu mil flizze vnd one geuerde raten helfen vnd tun swaz n6tz 
vnd gut ist, doch nach rat des vorgenanten stlfts . . frunden. 

Auch soln wir frawe E Ispel, die vorgenant, vmbWiggers- 
heim vnd allen sinen zfigeborenden, gesucht vnd vngesucht, swie 
sie namen haben, vnd wa sie gelegen sin, daz wir auch dem . . 
byschof vnd dem stift ze Wirtzburk ingehen haben, ze tagen vf 
des selben stiflz kost kumen swenn man des bedarf vnd wir von 
dem vorgenanten stifl darvmb gemant werdcn ; vnd soln auch darz6 
mit flizze ralen helfen vnd tun swaz nfilz vnd giit ist one geuerde, 
aach nach rat des setben stiftz friinden. 

Vnd daz baben wir frawe Elspet vnd junkfrawe Kungu nf, 
die vorgenanten, beide mil einauder vnd vnser iegliche sunderlich mit 
gijten Iriwen an eydes stat gelopt stet zehallen vnd auch zetiiD 
forderlich one alle geuerde. 

Vnd des ze eim gezuknusse vnd waren vrkundo sint vnser 
beider jnsigele gehenket an disen brief, der gehen ist nach Cristes 
geburt drutzehen hundert jar darnach in dem sehs vnd viertzigeslen 
Nar, an sant Egidien tak. Ambo quorum mentio fact» e 
meiilo suspeDsa budI. , sigilla rasciia metDbriDiceis t 256 Monumenta 

4. 

Jn gotes namen amen. 

Wir J r m g a r t von gotes verhenknisse eptissin vnd der . . 
conuent gemeinlicb, vnd ich junkfra KAngunt von Eberstein 
conuentswester des closters ze Selgental grawes ordens in 
dem bysthfim ze Wirtzeburg gelegen bekennen vnd tfln kunt 
offenlich an disem briefe, daz ich die vorgnant Kungunt von 
Eberstein mit rat gunst willen vnd wort der vorgnanten eptissin 
vnd conuents vnd wir die selben . . eptissin vnd . . conuent von 
der selben K u n g u n t von E b e r s t e i n wegen [mit wizzen rat 
gunst vnd bestetikeit des erbern geystlichen herren des . . aptes 
von Bru^nnebach des vorgnanten ordens vnd bystums, vnsers 
visitierers vnd wisersj fr!lich vnd vnwiderrflfenlich reht vnd rede- 
lich bescheiden gemacht vnd geben haben dem hochwirdigen vnserm 
gnedigen herren hern Albreht, erwelten vnd bestetigtem zu 
byschof, vnd dem styft ze Wirtzeburg alle reht ansprach vnd 
vorderung die ich vorgnank Kungunt von Eberstein vnd wir 
. . eptissin vnd . . conuent des vorgnanten closters von iren wegen 
zu der herschaft burg vnd stat ze Krutheim mit allen iren zu- 
gehorenden, gesucht vnd vngesucht, swa si gelegen sin, vnd wie 
sie namen haben, wan wir daz nicht ervordern mohten, vnd auch 
ob wir daz vorderten vns vnd vnserm closter daz ze grozem schaden 
kumen moht. Vnd wan vns auch daz von dem vorgnanten styft ze 
Wirtzeburg vorderlich nutzlich reht vnd redelich widerlegt ist 
an gQtem gereitem gelt, darumb haben wir by giiten triwen globt, 
ditz allez gar vnd gentzlich vnd on' geuerde stel ze halten, vnd da 
wider niht ze tun, hemlich oder offenlich, mit geriht oder on* geriht 
geystlichem oder wertlichem^ on'' aller slaht geuerde. 

Auch haben wir vns verzigen vnd verzihen vns an disem brief 
allen rehten geystichen vnd wertlichen, vnd auch allen priuilegien 
statuten vnd gesetzen vnsers vorgnanten closters vnd ordens, vnd 
auch sunderlichen des rehten hilf daz da ze latin bnant ist Resti- 
tucio in integrum, vnd auch gemeinclich aller andere rehte vnd 
gwonheit hilfe swie sie gnant sin da mit wir hie wider tnn oder 
komen mohten. episcopatus wirziburgensis. 257 

Vnd des zu eim gesfignJsse vnd waren vrkande haben wir die 
. eptissin vnd der conuent vnd Kungunt von Eberstein. die 
(rgnanten, vnsere jnsigele gehenUet an disen hrief. 

[Wir auchCunrad von gotes verhenknisse apl des vorgnanten 
fceters ze Bru'nnebach, visiticrer vnd wiser des vorgnanten 
josters ze Selgental, hekennen auch vnd lun kunt olTenlich an 
■em briefe, daz dise dink alle mit vnser wiszen rat gunst vnd 
lllen zugangen sin, vnd sie auch besleligt hnben rebl vnd redeiich: 
1 besletigen sie auch mit disem briefe mit vnserm hangenden 
jnsigel versigell,] 

Der geben ist da man znlt nach Crists geburlhe drucehen 
hundert jar vnd dar nach jn dem sebs vnd vierlzigstcm jar, nn sanl 
Egidien tak. 

inctusimus, in ttltero harum lilltrarum «lenipleri non leguntur. 
10 eoruin quatuor quorum ineiilio tatla esl sigllla, ex sllvro 
nonniii trJB, rssciiB membraniicel* suspeDan suiit. ^^^H nonni» I,'i4ti, die l^. seplembrls, Kaiser Ludwig scbreibt dem Bischofe Athrecht wegen der Losung 

Rseines Tbeiles der Festen Gemund und Rotbenfels, 
* Wir Ludowig von gots genaden romischer keiser ze allen 
len merer des ricbes enbieten dem erwirdigen Albrechten bischof 
ze Wirtzburg vnserm liben dimiltigen vnser huld vnd alles gijl, 
Wizze dnz vvir vnd vnser erben vnsern teii den wir an den 
vestenGcmund vnd K olentie Is haben ledigen vnd losen wellen, 
vnd liajjcn heslcllel daz daz gell darumb wir li>sen siillen gen G e- 
mund zebnnl geniilwurlt wirl, also daz man es vou hiut vber 
vierzehen lag alles bei einanderherailz zeGemund vindet. Bilcn 
wir dirh Heizzigliclien, da/. dii diiz selb gclt vfdie selhen zil netiien 

■... Ho». nU Ul. M». roll l.V, 33 
Tnd enpfahen heizuflt. VBd w«r dn Mlb gcB Mlmrtt nl fth, 
dem solt dn den Torgenanten teil der Teslei mtl allw nttm nd 
xDgebornden antwnrtten nd gdMD n Tnsenr iM ni ym nMn 
wegen. 

Geben se Spire, an dinfttf naefa Tiurer frnran te ils li 
geboro wart, jn dem iw^ vnd dreis^tMD I«r -nun ricM, nd 
in dem niTnsebenden des keyBertQOii. 

Lodovid iBperatorii dgiBn fwralB stn i XCD. 

1346, dle S. odObrfg. 

Gotfridus Kystener et Husa Emnerin Conrado de Wickersheim 
vicario berbipolensi vineta in marchia villae Rimp&r sila vendunt. 

Jn nomine domini amen. 

Ego Gotrridns dictus Kystener herbipolensis lenore 
presencium in publicam deduco noticiam, qnod propter cansas neces- 
sarias ad hoc me moaentea et vrgentes pro me et heredibos meis, 
necnon de expresso consensu et voluntate Hnse dicte Emnerin, 
filie mee, vendidi dedi et tradidi ac iusto vendicionis tilnlo vendo 
do et trado iure proprio imperpetnum discreto viro Conrado de 
Wjckersheim vicario altaris ssnctorum Johannis et Mathye 
apostolorum siti in ecclesia faerbipolensi ementi et redpionli pro 
se et . . successoribus suis in eadem vineta infrascripta, in marcbia 
vilte RimpAr sils, anper quibus antea ego iamdiclus Gotfridus 
et quondam Mehtbildis vxor mea legitima qnondam OttonJ 
vicario allaris predicti redditua quindecim solidorum denariorum 
herbipolensinm sub gracia reemendl vendidimns, pront in jnstmmento episcopatua wirziburgensis. 2d9 

anliquo, sigiUo bonorabilis viri domini . . oflicialis curie herbipo- 
lensis sigillalo, pleniu9 cuntineliir: prinio videlicet duo iugera el 
dimidiitm in vna pecia sita in luco dicto an dem Mulbergc, jtem 
Iria quarlalia in loco dicto an derHemersliten sita, jtem vnum 
iuger et dimidium situm in iamdicto loco Hermerslite n ., jtem 
Iria quartalia in loco diclo ober demHoue sita, quibus ab vlraque 
parle domini W a 1 k a m canonici ecclesie sancti Jobannis in 
H a u g e vinela conterminant et confinant , pro precio duodecim 
librarum hallensium. 

Quod quidem precium recognosco me a diclo . . emptore in 
nnmerata et parala pecunia habuisse et inlegre recepisse, ac in vsus 
meos vtiles et necessarios conuerlisse, dicla vinela et orane ius 
michi in eisdem competens resignans ore manu et calamo ut moria 
esl . . emplori prefato. 

Promitto nichilominus pro me et heredibus meis, dicto . . 
emptori suisque . . successoribus de euictione dictorum vinetorum 
in omnem litis euentum prorsus cauere. et facere warandiam wer- 
s c b a ft wlgariter diclam de bonis liuiusmodi secundum lerre 
Franckonie consuetudinem (leri debilam et consuelam, renuncians 
super premissis ego Goirridus vcnditor supradiclus omnibus et 
singulis omni juris canonici et ciuilis auxilio quod michi vel here- 
dibus meis contra premissa sen aliquod eorundem posset inposte- 
rum quomodolibet suffragari. fraude et dolo penilus circumscriptis. 

Jnsuper ego Husa dlcla Emner i n , soror . . vendiloris supra- 
tacti, recognosco me consensuni meum huic vendicioni adbibuisse: 
et adbibeo in biis scriptis. 

Jn quorum omnium el singulorum premissoruin lestimonium 
nos . . venditor et . . emplor prenominati presenlem lilteram sigillo 
honorabilis viri doniini . . ofTLcialig curie herbipolensis preli- 
bali peliuimus et obttnuimus roborarl. Quod iamdictus . . oiTiclalis 
ad preces diclarum purcium contrahencium iu premissorum lestimo- 
nium duximus presentibus appendendum. 

Dalum anno domini millesimo CCC° XLiino sexto. feria secunda 
post diem beati Michaelis archangeli. 

tTestes hniug rei sunl: Berengerus diclus HieUrich . I'ridruna 
33* Mitfl^iMtf^ gocrns Rase dicte Emneriii snprwllcte, Conradafl de Hermiberg, 
notarias curie herbipolensis prenoUte. 

CqJH BeDlio boti M( ligilhni hHia da iltamM Ijf mt m Mabnu 
conftcU ttupeDiuBi oM. Domherr Appel von Hessebarg sdili^tet Jrnmgen des Koslers 
FrBuenrode mit den HaaBgenossen des Dotfes WolfmaiinsbaaMi. 

Jn goles nainen Binen. 

Wier Appel von HessebArg, tbnemherre vnd ertspriesler 
vf dem stiftz za Wiertzbarg, vnd berielher des landes, vorjhehen 
an diesem offen brief vnd tun kant allen den die disen brief sefaen 
lesen oder boren lesen, daz wir warden gebeten gar fliBzeklich vnd 
flehelich von der erbem geystlichen frBuwen . . der eptissinne des 
gotshus zu Frowenrode vnd Ir sammenange vf eyn part, vnd 
von den husgenozzen des dorfes von Walfmanshusen vf die 
andern parl, daz wier sie selzeten vnd schieden vz der zueyunge 
die sie hatten etliche wil vmb elliche recht die daz vorgenante 
gotshus hatte von alter vnd nocht hat von recht vnd ver sahen 
noch auch zu hahene in dem genenten dorfe, als hor nacb gentzlich 
sint vz geleget vnd beschriben. 

Des vnderwilnden wier vns von bele wegen als da vornne 
geschriben stet zu scbeidene den vfl6ft vnd die zaeivnge. Vnd da 
bie waren von. des egenanten golshus wegcn die erbem geistlichen. 
man der . . apht von Bylichusen, vnd der . . keller des selben 
gotshus, vnd brader Manegolt vormant des genanten gotshus von 
Frowenrode, vnd fflmzehen der busgenoz von W o I f m a n s- 
bosen, die vf beyde pari ganzengewalt hatteD, vnd sfch wieilek- 1: episcopalus winEiburgensis. !201 

verzigen, wie wierz setzelen vnd schiden. daz solt mll ganzer 
tnachl eweklicli slcn vnd ganze festenunge behalde. 

Der erat artikel vmb den banwicn nlso wart gesalz^ daz die 
egenanten frowen oder ir formunde s&llen furbaz dekeyn win oder 
tracb schenken an dte g&nst vnd an lube der husgenoz. 

Auch baben wier sie gesetzet vnd gescheiden nach gesprochem 
recht des landes, daz die genanlen huggcnoz zit dor gesetzelen zil 
der swin gulle sulien ir swin allo entw6rlhe in dazegenante gotshus 
mit allen irn rechlen. Da sie sullen zuene gemeyn erberer manne 
kysen., daz gotsbns eyn, vnd die hbsgenoz eyn. die die swin vf irn 
eyl sulien schatzen vnd besehcn an der ziingen. Swelich sie reyn 
wagen an der znngen. vnd des gesatzelen geldes wert, die sal daz 
igotsbiis enpfahe vnd gentzlicb sie gewert. 

Aucb haben wier sie gesetzet vmb daz gericht daz sie haben 
von alter gebat in dem egcnanlen dorfe alsns: wie vil vnd wie ofl 
die husgenoz ver bnzzoten vf dem gerichl zu Melricbstal, halb 
rIs vil vnd als oft sullen sie verbuzzo deme der do von dem egc- 
lanlen gotsbus silzet oder heldet gerichl. 

J"r dinst, ir herberge. vnd flnder ir recht, der verteydingen 
ier daz golshus itichl, sundern teylcn sie ez ze habeD als e?. hh 
her bat von alter gebat. 

Daz diese vnserscbedunge slet vnd ewege feslenunge behalde, 
des isl diser brief geschriben. da wir Appel von Ilesseburg, 
der vorgenante. vnser eygen jnsigel wizzenlicb haben an gehangen. 

Wier Johans von Windebeim vnd er Jobnns von Ost- 
hoini, riltere, vergehen an disem selben brief, daz wier bie der 
scbedunge sinl gewest, vnd zu eyme gezugnisse vnd durch bete 
haben wizzenllich vnser beyder jnsigel an diesen brief gehangen. 

Des sint gezuge dise erbcren iSle: er Ilerman dcr pherrer zu 
der Nuwenstal, in der stal ez geleyding warl, Eberhart Voil, llcr- 
maa von Brenden, Jolians von der Kcr, Dilzel Schillig woppcner. 
Ditherr von dem Rolenkolben. Ilerman Centgrnue, Harlman von 
Swinfart kelner, Appel Gente vnd Dithcr Muller, burgere, vmi ander 
vil erberre lute. 

Des warl diser bref gegebon nacb gotes geb&rte dmtzeben- 
handnt jar vnd danueb m 
KbflD aller beylegen Uenda. 

Triia Der rOmische KOoig Karl Dinmt deo Blsekof AlbrMfet nd ia» 

Hocbslift Wirabarg wie deiBM Ludgerieht ■■ Fraik«i ta MlBee 

Sdnti. Wir Kerl von gotes gnad 
merer des reichs, vnd ko&ig le Bebem, TeridMB vod tra ckul 
ulTenlich an diaem brif, du wir den erwirdigao viuem lid>en 
riirtiten Albrecht von Hohenloch bischof xe Wirtibnrcb 
vnd den slift ze Wirttbnrg vnd seine gericbt lant leot gi*!! 
vnd diner in vnser vnd des reicbs scbur vnd schirm volklich ge- 
nomen haben vnd nemon an disem brlf, vnd haben ancb gehBiBKen 
bei gaten triwen den selben bischof vnd Blifl vnd alles dai si 
haben vnd noch gebinnen, vnd snnderlich des selben stifles lant- 
gericbt ze Franken, ze furdern te scburen vnd se schirmen vnd 
in auch zu zelegen vnd auch hclfen swo si des bedarfen gelriw- 
lich forderlicb als verr wir mngen an geuerd. 

Ues ze einem vrchnnd haben wir dem vorgenanlem bischof 
vnd stift gehen disen brif, versigelten mit vnserm jnsigel daz dar 
an hanget. 

Der geben ist do man lalt von Cristus gebord dreytsebenhun- 
dert jar dnr nach in dem sehs vnd viertzgisten jar, zu Dyten- 
hofen, am dinstag allernechsl vor sant Lucien lag. 

Cnju BeDlJo ttcU mI ngilliiB quod dicBnl majMtatai, cojai ter^ bjbi 
■ecrelUB mprcMum Mt, rMcia membramcM ei hoe diplomalB «yipeD' episcopatus winsiburgenais. 1346, dle 11. decembris. 

Der riimisciie KOnig Kari verspricht dem erwahltcti Bischofe Albrecht 

" I pSbstliche Provisur mit dem Bistume bis zum Georgslsge des 

kiinftigen Jahres zu erwtrken. 

Wir Karl von gotes genaden romischer kunig, ze allen zeilen 
naerer dez reichs, vnd kunig ze Behem, bechennen olfenlich an 
disem brlf, daz wir vus versprochen haben bei gnten triwen vnd 
Sprechen an disem brif, daz wir schikken sullen daz vnser heiliger 
valer der pabst vnserm Heben gelriwen Al brechlen von Hohen- 
loch, erbellen zu dem bistum zeWirtzb urg, prouidiort mit deni 
selben bistum ze Wirtzburch an seinen schaden hie zwischen 
vnd sant Georien tak der schirst chumpt an geuerd. 

Gescheh aber daz alles niht vor dem vorgenanten sant Georien 
tog, 80 ist vns der vorgenant Albrec ht von Hohenloch, erwelter 
zn dem bislum zu Wirtzburg, keins dinstes noch hilf verbunden: 
vnd suln im auch di brif dt wir von im haben dar an er sich gen 
vns verbonden hct vns ze dinen widergeben an widerred. 

Dez zu vrkund geb wir dem vorgenanten Albrechten von 
Hohenloch, erwellen zu dem blstum zu Wirtzburch, disen 
brif, versigelten rait vnserm jnsigel daz daran liBnget. 

Uer geben ist zu Dylenhofen, do man zalt von Crisliis 
geburd dreitzebenhundert jar vnd dar nach in dem sechs vnd firlz- 
gistcm jar, an dinslag vor sant Lucien tag. 

Cujus menllo facla esl gigillHni nao4 dicunt RiRJeslnlJB, cujas lergv <'Ji>!> 
■ecreluoi impreBaum eil, (mciii memhranRcea ex hoc ijiplomllo iiispFn- I 1346, dio 14. decembris. 

, Der ntte Graf Heinrich von Hennenberk und sein Sohn Hermann 
Ireten unter gewissen Vorbeluillen in den Diensl des Hochsliltes. 

Wir Heinricli von goles gnaden graf von Hennenberk 
der elter, vnd graf Herman. sin sune, bekennen vnd tAn kunt 
oiTenlich an dlsem brief allen den die jne sehen lesen oder hSren 
lesen, dnz wir beyde vnd vnser ieglicher sunderlich des hochwirdigen 
vnsers gnedigen herren hern Albrehts, erweltes vnd bestetigts 
ze eim byschof ze Wirlzburk, vnd des stifles ze Wirlzburk 
dyener vnd helTer worden sin. Vnd nlle die wil wir leben sotn 
wir beyde vnd vnser ieglicher sunderlichen dem vorgenanleu stift 
ze Wirtzburk vnd dem vorgenanten vnserm herren byschof 
Alhrehl ze Wirtzburk die wil er lebel gelruwlich vnd vor- 
derlich one alles geuerde dyenen vnd heholfen sin wider aller 
meyniglich mit vnsern slozzen veslen vnd steten vnd mit allem dem 
daz wir ietz bahen vnd hernach gewinnen one geuerde. 

Doch isl mit nnmen beredt: were, das got niht enwelle, dax 
kriege zwischen vnserm vorgenanlen herren byschof Albrehl 
vnd dem stift ze Wirtzburk einsyt vnd grafen Heinrich ze 
Hennenberg, vnserm vetern, andersyt vlferst&nden, so soln die 
stete vnd veslen die wir mit dem selben vnserm vetern gemeyn 
hnben in dem selben kriege stille sitzen, vnd ir entwederm helfen 
one geuerde. 

Auch ist mit namen beredt: were daz der erwirdig vnserherre 
apt Heinrich von Fulde mil dem vorgenanlen vnserm herren 
vnd dem stift ze Wirtzburk kriege hatte, also duz vnsern vor- 
genanten herren von Fulde der solbe krieg von haupt angieng, 90 
milgen wir der vorgenant gfiif Heinrich stitle sitzen, vnd solii 
nuch ir entwederm lieifen. Gienge aber den selben vorgenanten vnsern 
episcopatus wirziburgensis. 365 

lerren von Falda der krieg von haupl nihl an, vnd were er ffir- 
lazzer helfer, so soln wir dem vorgenanten vnserm herren byschof 
Albreht vnd dein stil^ ze Wirtzburk dyeoeii vnd beboifen sin 
als vorgeschriben slet. 

Wir soln auch one vnsers herren von Wirtzburk r&t niht 
anheben noch halten deheinen krjeg darzu wir sine vnd des vor- 
genanten stiftz ze Wirtzhnrk hilfe begern vnd haben wellen, 
vnd soln auch an den selben krlegcn nach des selben vnsers berren 
von Wirtzburk ral tiin vnd lazen ono geuerde. 

Vnd alle dise vurgeschriben dink haben wir beyde vnd vnser 
ieglicher sunderlJchen mit guten trAwen, die wir dar vber geben 
haben an eydes stat, gelopt ze tun vnd ze voUef&reD one alles 
geuerde. 

Vnd dar vber auch des ze eim gez&knfisse sin vnsere beider 
JQsigele gehenket an disen brief, der gehen ist do man zalt nach 
Crtstes geb&rt drfilzehen hundert jar vnd darnach in dem sehs vnd 
yiertzigesten jar, am nehsten donrstnk nocb sanl Lucyen tak. Ambo quorum meiiiia ttfta eat Bigilla taama m 
menlo auspcnsa sunl. XCVII. 

1347, (lic 24. Junuarii, ^^leinricus F6hs el Elsa conjuges Eberhardo de Ryedern decano 
ecclesiae herbipolensis redfljtus nnnuos trium librarum hallensium de 
bonis in marchja el oppido Karlstat sitis solvendos vendunt. 

Jn nomine domini amen, 

No9 Heinricus dictus Ffihs et Elsa coninges residenles 

opido kHrlstat lenore presencium ub perpetuam rei geste me- 

moriam in publicam deducimus noticiam, quod nos propter grauia 

debitornm nostrorum onera nobis ad presens incumbencia pari voto 

lU. an. MlL (IV. 34 et TnaniiDi consensa pro nobis et beredibas nostris auadbofl noslrii 
coadunatis vendidimus et tradidimas necnon insto Tendidonin tytnlo 
Tendimns et tradimas inperpelaam per presenlee bononbili Tiro 
domino Eberhardo de Ryedern decino ecdesie berbipo- 
lensis ementi et recipienti pro se et heredibas anis qolbasenmqae 
logatariJ9 nel donatarijs ant qnibns in Tits nel in mortedozerit de- 
putandum redditus annuos trinm libramm bsllenBinm IwnonuB et 
legalium, soluendos sibi et presentandos annis aingnlis m festo 
sancti Martini episcopi sine qnolibet ipsias emptoris dam{Mio de et 
snper bonis nostris infrascriptis sitis in marchia et opido Karl- 
stat ad nos tytulo proprietatis pertinencia : primo domo nostm et 
area ac domo torculari necnon orto contignis, qnibns ab Tna psrte 
Conradi dicli Wygant de Heseler ab aliavero parte Aplo- 
nis dicti Busch domas conlerminant et confmant^ jlera qninqae 
quarlalibus vineti siti in ioco dicto jn dem Tieffenwege^ qni- 
bus ab vns . . nepotum Rudegeri dicli Lutiman ab alta vero 
Aplonis dicli Vorster vineta confinant: jtem tribtis qnartalibns 
vineti siti am Heuwege, ab vna cum ConradideVzsenheim 
et ab alia parte ciim Gerha rdi dicli Kypelman vineis confinati: 
pro precio triginta librarura hallensiuni. 

Quod quidem precium rccognoscimus nos iri numerata et parala 
pecunia habuisse et recepisse, ac in vsns noslros et heredum nostro- 
rum necessarios conuertisse, dicla bona et proprietnlem ipsorum ore 
manu et iactu calami vl est moris cmptori prefalo penitus resi- 
gnantes; ac recipienles ob ipso pro nobis et heredibus nostris pro 
predictis annnis redditibus inantea tenenda et jnre emphiteotico 
possidenda. 

Promiltimns nichilominns pro nobis et heredibns nostris, dicto 
emptori et suis heredibus de euiclione diclorum bonorum et pro- 
prietalis ipsornm in omnem litis euontum plene cauere, et facere 
warandiam werschaft vulgariler dictam de bonis proprietarijs 
secundnm lerreFranconicconsueludinem lieri debitani et consuetam. 

Pro qua quidem warandia facienda el cnictiono cauenda damus 
et constituimns prefato emptori et snis beredibus fideiussores insoli- 
dum discretos viros Heinricnni dictum Forstenberg et Cun- epigcopalus wirziburgensis. 267 

radiini dictum Loseman. Qui fideiussores moniti, si prefatum 
emplorem uel suus heredes aliijuod dnmpnum uel inpedimentum in 
diclis bonis uel eorum proprietate suslinere conlingerit, in obstagio 
se recipere tenebunlur. aput publicnm bospitem in ciuitale Herbi- 
poli expensas more rideiussorio in dampnum nostrum et heredum 
nostrorum facluri, et inde non exiluri tamdiu sine vara donec huius- 
modi dampniim seu iiipedimentum ammotum fuerit penilus et sublatum. 
QuorDm fideiussorum si aliquis cesaerit uel decesserit, alium eque- 
certum quem ipse emptor uel sui heredes acceptandum dttxerint 
infre mensem tunc proximum substituere promittimus loco sui: ant 
superstes fideiussor monitus modo premisso obstagium faciet donec 
talis substitucio conpteatur. A qua lideiussione dictos nostros fide- 
iussores promitlimus iiidempniler liberare, renunciantes super pre- 
missis omiiibus et singulis omni juris canonici et ciuilis suxilio quod 
nobis aut heredibus noslris conlra premissa uel aliquod premissorum 
posset inposterum quomodolibet suiTragari, fraude et dolo penilus 
circumscriptis. 

Et ego Elsa, venditrix prefata, renuncio publice in hijs scriptis 
circB premissum contractum el bona ipsius ex certa sciencia ex- 
cepcioni dolis et donacionis propler nupcins, promiltens nicbilominus 
bona 6de predJctam vendicionem ac omnia et singula premissa rata 
et firma babere et (enere, nec conlra facere uel venire in judicio 
uel extra judicium aliquo ingenio sludio uel cautela. 

Nos quoque fidoiussores prenominati recognoscimus nos lide- 
iussorie obligatos vt premitlitur, et ad exoluendum modo premisso 
lideiassionis debitum nos lirmiler insolidum presentibus obligamus. 

Jn quorttm omnium et singulorum premissorum euidens testi- 
monium alqiic robur nos venditores emplor et fideiussores sepedictj 

fresentem titteram sigillo honorabilis viri domini . . ollicialis curie 
erbipolensis petiuimus et obtinuimtis roborari. Quod nos 
ofiicialis iamdictus ad preces diclarum parcium principalium et fide- 
iussorum in premissornm omnium testimonium duximus presentibus 
appendendum. 

Datum anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo sep- 
timo, feria quarla ante diem conuersionis sancti Pauli. 

34* 
268 Honiimeiita 

Testes haius rei simt : Fridericus sacerdos, Heinricus cellerarius 
procarator hospitalis sancti Theoderici Herbipoli, Syntramus de 
Geismar notarius curie predicte, Conradus dictus H&tzgfitz, Wolf 
dictus Fuhlin, et plures alij fidedigni. 

Cojos mentio faota est sigiUam fascia de litterarum ipsanim membrana 
confecta aaapenaam est. XCVffl. 

1347, die 5. februarlL 

Lutze Herfuz beurkundet dem Hochstifle das Ldsungsrecht einer 
daher lehenbaren ihm yersetzten Hube zu Ebelsbach. 

Jch Lutze Herfuz gnant bekenne vnd tun kunt offenlichen 
an disem brief: wer ob der veste ritter her Fritze Wiener 
gnant oder sin . . erben die hube ze Ebelsbach gelegen, die da 
buwet Heselbach gnant, vnd die er von dem hochwirdigen mim 
gnedigen herren hern Albrehten, erwelten vnd bestetigten ze 
eim byschof ze Wirtzeburg, vnd sim styft ze Wirtzeburg zu 
eim burk lehen hat, vnd die der vorgnant W i e n e r mir vnd minen 
. . erben vmb funflzig pfund heller mit gunst willen vnd worle 
mins vorgenanten herren des byschofs versetzt vnd ingeentwurt 
hat, die ich im auch daruf gelihen vnd an gereitem gelt bezalt han, 
vmb daz selbe gelt niht widerlosten, so mag vnd sol min vorge- 
nanter herre der . . byscbof sin . . nacbkomen byscbof oder sin 
styft ze Wirtzeburg die selben hube vmb micb oder min . . 
erben losen vmb daz vorgnant gelt, wan oder welhs jars si wollen, 
doch also daz ie die losunge gesche vf sant Peters tak der da 
vellet vmb die vasnaht, jn viercehen tagen da vor oder in vier- 
cehen tagen dar nach, on'' geuerde. Vnd die selben bube suln ich 
vnd min • . erben dem vorgnanten mim herren dem . . byschof 
episcopalns wirziburgensis. 269 BJflen . . nachkomen byachofen vnd sim slyft ze losen geben als vor 
geschriben stet, wan daz an vns geuordert wirl. 

Vnd des ze eim gezugnisse han icb fur mich vnd min . . erben 
min jnsigel gehenket an disem brief, der geben ist nacb Crists 
geburtbo drucebenbundert jar vnd dar nach jn dem syben vnd 
vierlzigstem jar, am menlag nach vnsrer frauwen lak liehtmesse. SfigillM LVZ HERFVS rascia de li 
integruin eal. 1347, die 19. februarii. 1 ipgflrum menibraDB confeclB K 

^^■Bbne des Hocbstiftes mit Bernger nnd Boppe von Adlatzheini, 
^^Bolze und Bernger von Berlichingen, Wyprecht von Durn, Slemper 
^^P von Hartheim wegen ihrer Prevel gegen dagselbe. 

Jn gotos namen amen. 

£z ist gered vnd gedeydinget, daz man sol dem stift zuWirtz- 
biJrg reht vnd redelicb Adlatzhein b&rg vnd stad gantz, vnd 
auch daz vierteyl an der vesten zit Husen an der Jags gelegen, 
daz Golzen von Berlichingen ritters vnd Berngers sins 
brfider sbns ist, vnd waz aucb die selben zwen teyls vnd rehles 
bnn fln den vesten zu Berli cbingen: vnd sollen von dem selben 
stifl ze Wirtzburg eweklicben ze manlehen gen, vnd sollen auch 
dem selben stift eweklich oifene hilser sin wider aller meinclich 
on geverde. 

Ez ist auch gereld, daz man daz balpteyl der vesten Herbortz- 
heim, daz der von Adlalzhein eygin isl, dem stift zii Wirtz- 
burg aucb sol vf geben: vnd sol von dem selben stift ewiclicb 
i& manleben gen. Vnd daz selbe halpteil zuH erbortzheim vnd 
auch die veste Hedegebiir gar obwendig Amorbach gelegen 
)ollen det stiftes zuWirtzeb&rg eweclich offene bflser sin wider 

270 

allemeiaeUcb on' eeaerde. on w^der den stifl z& Meintse. dei 
sie Tor mich offene hiiser sin. 

Ex ist SDch beretd. ilsx iai drjtteil ilsz der Slempcr riUcr 
bel an der nvdern ve^teo zu Harlheiti sol lach olea hfis sid 
dex etiftes zft Wirtzblrg eweelicfc wUir ilkr mImU ia 
geaerde, on* wider den atift ifi Heialie, iei ai mtk Ttr atm 
b&Biat, vnd anch on wlder die grabebaft lAWerthali, Ywmiat Aa 
selbe Teel zt lehen get, vnd die aach der grafe ra W«rlh«iB 
TOn dem stif) zA Wirtxbirf «i lehn haL 

Aaeh aolten die der die Torgenantea Teatan tli mm gaaaaMM- 
ler hant mlt iren wirlin die ne hahen flr aiflh ni alle fr aAaa 
vnd mft iren offen Teraigeltai brtefBB die tiv genaataB Tf gnhhiga 
tftn reht Tnd redelich also dai es kraft nd mAi gnrina nd faM 
in den nehslen viertzehen («gen. Vnd soUen da» anah alao lA di 
geloben Tnd swem. 

Aucb ist beretd, dazGolze vonBerlicbingen, Wyprebt 
von Ourn, Bernger vnd Boppe gebr&der von AdlatzbeJm, 
Slemper von Harthein, ritter, vndBernger vonBerliehin- 
gen, edel kneht, dio vnd ir iegelicher salb flnfle mit helmen die 
wile sie leben sollen dienen jm lande on' geverde swenne aie dei 
gemant werden von vnserm herren hern Albreht byschoff zi 
Wirtzbflrg vnd die wile er lebt sim slift t& Wirtzeborg. 

Ez Bol auch vnser vorgenanter herre der byschoiT die selben 
versprecben vnd schirmen alz ander sine dyener, vnd in aadi iren 
schaden den Bie in einem dienst konllich. nemen gelten vnd ab 
rihten als andern sinen dienem. 

Docb isl geretd: were ob der stift ze Meintze vnd der stifl 
zA Wirtzburg mit einander kriegton, so sullon die vorgnanten 
sehs mil ir'n selbes leiben slille sitzen, vnd soUen ir entweder 
belfen mit im selbs liben: vnd sie sin aucb vnserm faem von 
Wiftzeburg za dem selben kryege nit scbuldig ze dienen mit 
belmen als vorgeschriben stet, Aber docb sollen ntbtz dez minner 
die vorgeschriben vesten dem stift ze Wirtzbflrg ewiclich ver- 
bAnden bleiben, als vorgescbriben stet. 

Ei Ist aoch beretd, daz die vorgenanten sehs selb bAnderst erber episcopatas wirzihargensis. 271 

IQt mit hundert kertzen von vrshs der iegelich sol pfundig sin sotlen 
gen vnd tragen nn eim viertage vnderfage tnesse vor dem nehsten 
sant Walpurg lage von sanl Burkarlz closter in daz inunster 
K&RitfiniezuWirtzbiJrg vf den kur vf sant Kylians alter 
oppbem vnd do lozzen. Vnd soUen daz lun ordenlichen vnd 
xuhtlichen zii besserunge fiir den freuel den sie begangen baben 
wider die frieheyt dez sliftes ze Wirtzebtirg. 

Aucb ist bereld, daz die vorbenanten sebs vnd ir dyener die 
mit in gefangen wurden ze Wirtzbiirg fdr sich vnd alle ir beren 
frunde helfer zu leger vnd diener swie sie namen haben sollen 
geloben vnd zu den heiligen swern, von der selben gevengntz 
wegen eine gnntze luter vruehe vnd siine gein vnserm hern vnd 
dem slift zu Wirtzburg vnd allen den sinen beide pfafTen geyst- 
licben vnd werillichen vnd aucii leyen edeln vnd vnedeln armen 
vnd richen . vnd auch srmderlichen gein schuUheizzen rihtern vnd 
ritlem des gerihles i» Wirlzebiirg. vnd auch siinderlichen gein 
allen sinen bilrgern vnd der slnl ze Wirlzbiirg. Vnd sollen 
auch sie vnd ir vorgenanten gevangen dyener wider den vorge- 
nanlen stift ze Wirtzburg nymmer nier gettin noch sin on geuerde. 

Ez ist auch bereld in diser ribtunge, daz her Friderich von 
A d 1 a I z h ei n . der vorbenanten rilter von A d 1 a l z h e i n bruder, 
pfslTe, sol in disen nehslen viertzehen tagen frilich wiileclich luler- 
licb rehltich redtich verzihen vnd stch abe tiin genlzlich vnd gar 
on allez geverde dez canonicates vnd der pfriinde die er von dem 
9iul ze Rome vf dem stifte ze Wirtzeburg jmpetrie[r]l vnd ge 
annampl hot. Vnd sol auch also verzihen vnd ablun der prouisien 
gracien vnd gnade die der selbe Fridericb vber daz canonicat 
vnd pfriinde in dem vorgenanten slift voii dem vorgenanten stul 
jmpelriert hal, vnd auch aller der hriefe die er dor vber hat on 
geuerde, vnd auch allez dez reliten daz er dor an uder dor zu hal 
oder gewinnen moht on geuerde, Auch sol er verzihen vf alle 
kost scbaden vnd ansprocli die er vf die vorbenanlen canonicnl 
vnd pfrunde gehHbl hol oder gewinnen mobt, vnd sol auch indez 
w«z er briefe dor vber hot on" geuerde geben vnd antwrlen dem 
brafen zii W e r t h e i n. Auch sol der selbe F r id e r i c h sich 1373 Honiinienta versprechen vnd versicherD on geuerde, daz er noch dem vorg:e- 
nanten canonicat vnd pfrunde oder noch deheim andern canonicat 
vnd pfrunde vf dem selben stift ze Wirtzburg nymmer sot 
werben, noch die niergen jmpetriren annamen oder nemen, oder 
snders dor nach sten in dehein wise on* alle geuerde, wtle die 
ordinacJe die jetzunt ist vnd werl vmb canonicst vnd pfr&nde dez 
selben sliftes, vnd wile die selbe ordinacie nihl vz gangen ist, 
vnd wil auch alle die die in der selben ordinacien genant sin oder 
noch genant werden an canonicaten vnd prriinden da selbes ge- 
ruweclich nibl gewerl sin, Auch sol der selbe Friderich der 
tumberren zu Wirtzburg canonicat pfriinde oder ander golz gabe 
die sie ietzunt haben oder bernoch gewinnen nymmer jmpelryern 
annamen oder nemen, noch anders dor nach sten in dehein wise 
on' geuerde. Vnd der vorgenant Friderich sol alle dyse vor- 
geschriben ding die in anlrelTen zu den beiligen swem gentzUch 
vnd gar slel zu hallen on alles geuerde. vnd do wider nymmer ze 
kumen noch ze lun, heimlich oder olfenlich , mit dispensacien oder 
anders mit deheinen sachen on' alles geuerde. Ez sol auch Wy- 
prehl von Durn, vetter, Bernger vnd Boppe von Adlatz- 
hein, bruder dez vorgenanlen Friderich, vnd ir ieclicber sprechen 
vnd geloben on geuerdefurden vorgenantcn Priderich, daz er daz 
allez daz do vor von im geschrtben stet stele balte tu vnd volfur 
on' geuerde. Wer aber daz der selb her Friderich dez niht 
enlete, vnd vs gienge, oder daz dehein brfich oder wie dick daz 
geschehe von dero vorgenanlen Friderich an deheinen vorge- 
schriben dingen die in an treffen, so sullen vf ir eyd her Wy'- 
preht von Durn, sin velter, Bernger vndBoppe vun Adlatz- 
hein, sin bruder, zehant wen sy* dor vmb gemant werden dor 
nach jnwendig den nehslen vierzehen tagen ze Werthein in die 
stat kumen, vnd dor vz nymmer kumen on geuerde biz er daz altes 
gelon hat oder hiz daz ieder briich dor vmb si gemant vnd jn 
kfimen sin gentzlich vnd gar <rz geribt vnd ab gelan wirt on' allez 
geuerde: vnd die sullen dez auch swern. vnd ir olTen veraygelten 
brief hier vber geben vf ir eyde do auch ir eyde jnne sten. 

Diz ribti^nge vnd leydinge ist geschehe zeWirtzbflrg, noch 
episcopatus wirziburgensis. 273 

CHstes geb&rt druzehen bundert jor dor nach in dem siben vnd 
viertzigsten jnr, am nieintage voi- sanl Peters tage der do geuellet 
vmb die vasnaht. 

By diser rihtunge vnd leydinge sin gewesen : ber Golzo von 
Brunnecke, her Ludewig von Hohenloch, Graf Rudotf 
von Weplhein, her Craft von Ilohenloch, graf Henrich 
von Kastel . her Golze von Brunneck der junger, her Er- 
kinger von Saunshein, vnd ander herren rilter vnd erber lute 
vil vnd gnMg, vor den die vorgeschriben sehs gelobten vnd auch 
z& den heiligen gesworn haben slelc ze haiten vnd auch ze tun 
vnd ze volfuren allez daz vorgeschriben on geuerde. 

Ex hoc inslranisiilo, cui Laurenlius Frjesius inscripsit: Wie etliche von 
AdelUheim geraagen vntl aia freuet verbussen mSaaGn, Vrplied bey 
Bischoue Albrechten, aigillum DunquBm «uspeasum eril. 9 infrs sub num. CVIII eiien 
utilbitRi, huc conrerre poieris. 1.347, die ^Beinrich von Reinslein verspricht, dem Hochstifte die Kaufbriefe 
^Tber Giilten in den Aeratern Arnslein, Klingenberg und Trimberg 
bei deren Wiederkauf zuriickzustellen, beziehungsweise entsprechendi' 
Quittung zu geben. 

Jn gotes namen amen. 

Jch Heinrich von Beinstein erlzpriester in dem styft ze 

r t z e b u r g hekenno fur micli vnd olle min . . truwenhende 

vnd erhcn vnd liin auch kunt an disem bricf, daz ich vber den kauf 

hundert pfund jerlicber hellergiille vmb tusenl pfund lieller vnd 

vmb den kauf dru hundert pfund jerlicher hellergulte vmb dru lusen 

ui -.T. C.U- .IV. 35 fc 
pfiind heller jn den aoipten ze Trimperg vnd ze Arnslein vnd 
yhor den kauf zwei hundert pfund jerlicher heller gulte vmb zwei 
tnsent pfnnd beller jn den ampten ze Trimpe r g vod ze Klingen- 
kerg*) von dem vorgenanten styft ze Wirtzeburg zvfifeltig 
kaufbrief genomen han , also daz ich vber der drier kauf iglichem 
iwene kauf briefe die gliche sten iniie han, vnd jn den selbeu 
glichen briefen ist einerley gulte vnd gelt beschrihen. 

Vnd swenn man auch die vorgenant guUe widerkauft, vnd des 
selben widerkaufs gelt genlzlich bezalt hat ie nach der kauf brief 
aage die daruber gegehen sln, so soln dann ich oder mio 
truwenhende vnd erben daran die selben kauf brief dem styft ze 
Wirtzebnrg widergeben vnuerzogenlich on° geiterde. Ez enwere 
dann daz der selben kaut' brief deheiner verhrent. oder verlorn 
warde, oder daz man den anders niht gehaben nioht on' alter sloiil 
geuerde, vnd des soln mnn vnserm eyde glauben, so sol ich min 
. . truwenhftnder oder min . . erben dem slyft ze Wirlzeburg 
Bolche bekant briefe vnd qaitacien geben da mit die vorbeschriben **) 
kauf brief gar vnd genlzlich getotet werden. 

Vnd dea ze vrkunde ban ich disen hrief mit minem hangenden 
jnsigel versigelt dem vorgenanlen styft ze Wirtzeburg geben, 
da roan zalt nach Crists gehurthe dracebenbundert jar vnd dar nacfa 
jn dem syben vnd viertzigstem jar, an der mitwochen nacb sant 
Gregorien lak. 

Sia^li qDonmi meDtio fiolD mI ilfilla fuoiJs nembriD«c«ii ex Qlroqas 
luinua liUeriram eiemplari (ospeDN lODt, *) Jd Dllero herum liHerarDm exemplari «criptam eit: pruad hellei 
Iben impt le Trimperg vad in dem ampt le KliDfeDberg. 
") B: vorKeachribea. episcopatas wirzibargensis. 275 CI. 

1347, die 18. martii. 

Harkgraf Ladwig von Brandenburg vnd Herzog Stefan von Baiern 
schreiben dem Bischofe Aibrecht und dem Domliapitel wegen der 

Ldsung der Festen Rothenfels und Gmunde. 

^) 
Dem erwerdigen herren vnd geistlichen vatter in got . . dem bischof 

vnd den ersamen leuten . . dem techande vnd dem capitel ze 

Wirtzburg. 

Vns ist wol wizzentlich, daz der durchluchtigest furste vnser 
gnaediger herre vnd vatter cheiser L u d o w i g von R o m vnd sein 
erben iawer prief hat vnd haben, daz er oder sei die vesten 
Rotenuels vnd Gmunde losen mag vnd mugen von ew wenne 
sei wellen. 

Na hat der selb vnser herre vnd vatter, vnd auch wir haben 
dem edelen manne grauen Heinrich von Henninberg, vnserm 
lieben swager, macht geben, daz er von ew die losen mag fur 
also vil gelds als die ew sten. 

Darumb pitten wir ew vleizzicleichen, vnd getruwens ew auch 
wol, daz ir im die vorgenanten vesten mit dem daz dar ze gehoret 
ze losen gebt. 

Wanne ir das getut, so sage wir ew der losunghe der wir 
an den vorgenanten vesten warlende sein vnd w&ren ledig vnd loz 
mit disem prief. 

Vnd was ew von vns der erbar diener Arnold Geiling, 
richter ze Weinshaim, von der sachen wegen sagt, des gelaubt 
im ze dirr zeit. 

Dariiber ze vrchunde gebe wir disen prief, mit vnserm insigel 
versigelt, der geben ist ze Nurenberg, nach Christs geburd 

3o* 276 Honumenta 

dreizehen hnndert jar darnach in dem syben vnd vierzigestin jare, 
des snntags als man singt Jadica me deus in der vasten. 

Von vns Ludowig marggrauen ze Brandinburg ynd ze 
Lusitz etc. 

Cajos mentio facla est si^Hum cera rubra haram litterarum tergo im- 
pressum est. 2) 

Dem erwirdigen fursten hern Albrecht byschof ze Wirtz- 
burg enbiten wir Stephan von gots gnaden pfallentzgraf bi 
Rein vnd hertzog in Beyern was wir eren vnd gutes vermugen. 

Wir lazzen iuch wizzen, daz wir . . dem edelen mann* graf 
Heinrich von Hennenberg enpfolhen haben, daz er di zwo 
vesten Rotenuels vndGemunde von ew vnd ewrem styft von 
vnsern wegen ledigen vnd losen sol. 

Biten wir vnd manen iuch fleizzig, daz ir im der selben lo- 
sung gehorsam seit, vnd im daz niht verziehend in dhein weise, 
nach der brief sag di vnser lieber herr vnd vatter . . der keyser 
von ew darumben hat. 

Vnd wann ir daz getan habt, so sagen wir iuch darumben 
ledig vnd los mit disem brief. 

Vnd swas iw* Arnold Gailinch, richter ze W i n s h e i m, 
darumben von vnsern wegen sage, daz geloubet im. 

Geben ze Nfirnberg^ an suntag Judica. 

Sigillum cera rubra harum litterarum tergo impressom magnam partem 
decidit. 

Quassupra sub num. XCI pag. 257 et 258 edidimus litteras Ludovici 
imperatoris, die 12 meosis septembris anni 1346 exbibitas, oecnon quas 
infra sub num. Clll pag. 280 et 281 edemus, die 15 mensis aprilis 
anni 1347 datas, huc conferre poteris. episcopatus wirziburgensis. 1347, die 10. aprlUa. 

^nonics concordatio . . plebsnopum et . . fratnim mendicantium" 
circa gacrum confessionis. 

Jn nomine domini amen. 

Albertus dci gracia electiis in episcopum herbipolensem 
ionftrmatus tenore presencium , . perceptoribus palefaclmus vniuep- 
sis. quod infrascripla tam lalina quam theulonica coram recolende 
memorie domino 1 1 o n e episcopo herbipolensi ppedecessore 
nostPo per venerabiles theologie et sacrorum canonum professopes 
quamplupes lom religiosos quam seculares concordlter el debite 
conporlata ac dilfinila fuertml, per nostras qiiidem ciuitatem et 
dyocesim hepbipo I enses publice ppedicanda et tenenda., aller- 
cflcionibus siquidem inter . , piebanos seu . . curatos ac , . religiosos 
presertim qualuor ordinum mendicancium ibidem sacepdotes hactenus 
habitis in hac parte deinceps cessape debenlibus et explosis. Jn det nomine amen. 

Secundum calholicam et canonicam vepitatem omnis vtriusque 
sexus parrochialis tenetur saltem semel in anno peccata sua 
. , plebano suo Edeliter conGleri, ac eciam ab eo adminus 
iD pascbale suscipere eucharislie sacpamentum, nisi ipse par- 
rochianus de siii plcbani consilio ab eo duxerit abstinendum ud 
tempus: alioquin ipse . . parrocbianus el viuens ab ingressu ecclesie 
arceatur, el moriens chrisliana careat sepuUupa. Hec patent in 
concilio generoli, exlra de penilenciis el pemissionibus c, Omnis vlriusque 
sexus. Quod autem in huiusmodj concilio genepali proprius sacerdos 
recipiendus sit pro curalo sacerdote seo . , plebano, expresse probat I 

i 

I 278 Monumenta extrauagans conslitucio pape Johaonis XXII que iacipit ,,Vas elec- 
lionis'' jbidem. Cuni illi qui prediclis fratribus confitentur non magis I 
ieneantur eadem peccala iterum confiteri quam si alias illa confessi 1 
fuissent eorum proprio aacerdoti iuxta dictum concilium generale, 
ergo . . plebani locorum' maxime in boc casu sunt et vocantur 1 
proprii sacerdotes. 

Jtem parrochianus contra ordinacionem sancte matris ecciosie 1 
per inobedienciam morlaliler peccat, ac obinde debitam peragere I 
penitenciam est aslrictus, si ipse saltem semel in anno . . plebano [ 
Buo uel seltem de eius licencia alteri presbitero confiteri contempnit I 
aut eciam minus curat. 

Jlem . . presbileri religiosi ordinum mendicsncium non omneitl 
quidem sed dumtaxat a . . superioribus suis elecli rc eciam tocorum 1 
episcopis presenlati ad tam salubre oITicium exercendum iuxta sta- 
lulnm ac ordinacionem sedis apostolice habenl licenciam audiendi 1 
libere confessiones sibi volencium conGteri, et eisdem iniungendi 
penitenciam salutarem , ac absolucionis beneGcium inpendendi in 
terminis siue locis dumtaxot ad quos tales presentati fuerint, 
prefertur. Non tamen propterea in premissis ampliorem quam . 
plebani ibidein optinent potestatem. Hec patent in consUtucione , 
„Saper calbedram**' in § statuimus, jnnuuata quidem in concilio ] 
viennensi de sepulturis sub c. Dudum in clemenlinis et in pri- 
uilegijs sedis aposlolicequibus fralres ordinis tam beati Augusti oi 
heremitarum quam Carmelitarum sancte Marie graciose ©qui- I 
parantur fratribus ordinis Predicatorum el Minurum, 
preallegala constilucione expressis. Preterea confessi peccata sua j 
eisdem fratribus ut premittilur presentatis non tenentur eadem peccala 
sua debile confessata denuo confiteri , vt palel in preallegata con- 
stitucione ..Vas electionis.'^ Altamen . . parrochiani dictis fratribuB 1 
confessi tenenlur alias iteralo saltem semel in anno suis . . pleba- 
nis qut de ipsorum licencia alijs presbiteris confiteri. vt pstet ia 1 
generuli conciliu superius allegato. 

episcopiitus wirzibiirgensis. Jn gotes namen amea. 

Ein ieglicb cristen mensche daz zu sinen tagen komen ist sol 
iTnd ist schuldig von gebotes wegen der heiligen cristenheit m 
'bichlen zu siner pfarre euin minslen ein mat in dem iare, vnd ze 
oslern vnsers berren lichenam da ze nemen. oder mit ral sines 
bicblers der dez gewalt bat daz etlicb zite ze miden. Vnd daz 
sullen auch alle geistlicb lute raten vnd beizzen alle cristen lute 
ze tun. 

Anch sol cin ieglich cristen mensche swenn ez gotes lichenam 
enpfehet, ez si gesunt oder siecb., bichten swaz ez denne weiz ze 
bichlen : oder hal ez deiine vor nvwens gebichle. vnd weiz denne 
nicht mer ze bichten, so sol ez denne daz sagen vnd sin scbulde 
in bichtewise sprechen dem priesler der im die heiligen sacrament 
denne reicben mag, vnd sol den worten daz der priester erkennen 
muge ob ez daz sacrament enpfaben suUe vnd von ruwe vnd an- 
dacht wegen dez wirdig si, 

Der stiil von Rome zfl hilfe den pferrcrn vnd zfl seliclicber 
besorgunge der crislenheit hat langes ber geselzte vnd geordeniert, 
daz der vier geistlichen betel orden priesler die ir obern darzu welen 
vnd den . . bischofen entwurten vnd ze bichte boren betermenl 
werden baben laube vnd macbt, frilich bicbte ze horen swer in sin 
sunde bicbten wil, vnd dent daruber buz zu selzen, vnd auch den 
zu absoluieren in bicbtes wise vnd d.-ivon zu enbinden. Vnd die 
selben geistlichen priesler von der vorgnanlen wal vnd entwurte 
wegen haben daran nicht mer gewalles danne die pferrer. Waz 
man aucb denselben geistlichen priestern gebicht hat. daz isl man 
nicbt .schuldig ieman anders anderweide ze bichlen. 

Wer aber daz ieman so gelan misselat begangen hele die an 
den babste oder «n sinen biscbof zu bicblen geborlen. zu dem muz 
der komen oder zu dem der danne daran sinen sunderlichen ge- 
walt bat. 

Dise artickel die ds vorgeschriben slen sin alle von gemeinem L friftlleheii rechte der heiligen chrislenheil. vnd sol man sie auch \ 
«■0 M redil hahen in aller cbrislenheit. loslrum presentibus esl i 
CCC XL~ seplimo, IIII Jn cDiufl rti testimor 
•ppensDm. 

Datam Herbipoli. anno dorai 
Jdai aprilifl. 

Cojiii nenlio ncta tii Rjgillua 
Mafecta BuspeDBuni plus miimi cpiscopi Gujus menlio TacU cst documenium, die 13 measls 
li 1340 ejihibitum, iit moiium, buic. vol. XL sive uovae 
conua MlleclioDis vol. XIII pag. 313 — 316 pnblid juri* rednai. cm. 

1347, dle 15. apriUs. 

Kaiser Ludwig forderl das Hochstifl cur Bewerkstelligang der Lttsung 
der Slfidte and Festen Gmand nnd Rolhenfels auf. 

Wir Ludowig von gotes genaden rSmiscfaen keiser ze allen 
zeiten merer des reichs enbieten dem erwirdigen Albrecht byscbof 
ze Wirlzbarg vnd den ersamen mannen . . dem tomprobst . . 
dem tecbant vnd . . dem capitel gemeinlicben des sliftes da selben, 
vnsem lieben diemutigen, vnaer huld vnd alles gut. 

Als wir iv vor geschrihen vnd bei Arnolden Geyling, 
vnserm richter ze Winnsheim, enboten baben vmh die losung 
der stefe vnd vest ze Gmflnd vnd Rotenuels, habt ir vits ber 
wider lazzen wizzen daz ir vns selb darnmb antwnrten well. Vnd 
der selben antwurt haben wir bis her von iv gewarl. 

Bitten wir vnd manen inch ewrer Iriwen so wir immer ernst- 
lichst mugen, daz ir vns mit der losung geborsam seit, vnd vns die 
von debeinerlei sache wegen furhas verzieht. wan wir iv dehein 
episcopalus wirziburgensis. 2B1 IRChe der wir iv schiildig vnd gebiinden vvflrn verzieiien noch wider 
(vcrn willen verslen wollen. 

Tal ir des nihl. des wir niht gelauben, so titt ir nnders sn vns 
dann ir billich vnd durch reht tiin soll., vud daiin wir an iv tfilen : 
vnd iniisten aiich daz von iv reden vnd fiir einen vnwillen erchennen 
vnd haben. 

KVnd swas iv darfiber der vorgenant Gcyling von vnsern 
egen sag, daz gelaubl. Sigilli.n ri[Lrii harum lillererum lergo impressum fere prorsus deddil. CIV. l.^.-iG, : 8. aprills. Cunradus Schwarlzerbernger el Jutha conjuges necnon Heinricus 
Hymelischerk&nkg ejusque (ilia Elyzabeth Eckhardo de Gychburg 
vicario berbipolensi annuos reddilus de vinelo in monle dicto am 
Gaucbsberg in marcbia villae Heylingsvell silo solvendos vendunt. 

tJn nomine domini amen. 
Nos Gunradus diclus 
Swarlzerbernger el J6tha 
coniuges in villa Heytings- 
uelt lenore presencium publice 
profitemur^ quod propler causas 
necessarias ad hoc nos raouen- 
tes el vrgentes ad presens pari 
volo et vnanimi consensu pro 
nohis el heredibus nostris mani- 
bus coadunalis vendidimus et 
tradidimus nc iuslo vendicionis Nos H i n r i c u 9 dictus 
Hymelischerkunkg etEli- 
zaheth filia sua residentes 
in villa Hcytingsuell tenore 
presencium ob perpetuam rei 
geste memoriam in publicam de- 
ducimus noliciam, quod nos propter 
grauia debilorumnostrorum onera 
nobis ad presens incumbencin 
pari Toto et vnanirai consenso 
pro riobis et heredibus nostria 
vendidimns el trodidimus necnon 
3tJ 
tylnlo vendimns et tradinos im- 

perpetoDm discreto viro Eck- 

hardo dicto de Gychbarg 

vicario ecclesie herbipoleD- 

sis ementi et recipienti pro se 

et beredibus snis qaiboscDinqDe 

legatarijs oel doDatarijs ant qoibas 

in vita ael in morte dozerit de- 

putandnm redditns annnos deceni 

solidomm hallensinm bonoram el 

legalinni, solueDdos sibi et pre- 

sentandos annis aingutis in festo 

flpiphaoye domini sine qoolibet 

sno dampno de et soper vno 

jugere cum dimidio vinetl in 

marchia ville Heytingsnelt 

sili in monte dicto amGauchs- 

berg, ab vna cum Heinrici 

dicti HymelischerkilDg et 

ab alia parle cam . . relicte 

quoDdam Johannis de Ariete 

ciuis herbipolensis vineis 

conSnati, pro precio quinque libra- 

rum cum dimidia hallensium, 

nobis integre persoluto, et vtiliter conuerso in necessarios nostros 

vsus, dictum vinetum et proprielatem ipsius ore manu et iacta calami 

vt est moris emptori prefato penttus resignantes, ac recipientes ab 

ipso pro nobis et heredibus nostris pro predlctis aDDuis redditibus 

inantea teneDdnm et iure emphyteotico possidendnm. 

Promittimus nichilominus pro nobis et heredibus noslris .dicto 
emptori et suis horcdibus "), de eDJctione dicti vineti et proprietatis 
ipsius in omnem litis euentum plene cauere, et facere gwarandiam fai to TeiHUeimlf tjrtdo mAns 
et tradimaa imp«ri>«tim perpra- 
leDtM discreto vlro Eokliirdo 
de Gychbarg Tieuio eedesie 
herbipolensif eaMnti et re- 
dpieati pro se et heredibu sais 
TDineraiB legataryi oel donattrQa 
aat qaiboB in ^ta uel In norte 
doxerlt depatandaai redditoa 
annnoB qainqne aolidomB dena- 
riomrn bonomB et legaUnn, sol- 
neadoa aibi et presentendos annis 
Bbgalis in festo ^i^nye dominl 
abaqne qaolibet Bno dampno de 
et anper vno Jogere eam dimtdio 
vineti in marcmia ville H e y- 
tingsnelt sili in monte diclo 
am Ganchsberg, cui ab vna 
Syfridi dicti Snotzenbach 
ab alia vero Conradi dicti 
Swartzenber[n]ger vineta 
confinanl , pro precio quinqoe 
librarum cum dimidia hallen- 
siam boDorum et legalium. *) Jd B idilitnr: legatarija nel dona epiacopatus wirziburgensis. 283 werschaft vulgariter dictam de bonis proprielarijs secundum terre 
Franconie consueludinem Beri debitam et consuetam. 

Pro qiia quidem gwarandia Tacienda el euiclione cauenda 
damus et constiluimus ipsi emplori el suis heredibus fideiussorem discrelum 
Heinricum dictum Minner 
residentem in HeylingsueU. 
Qui fideiussor monilus, si pre- 
fatum emplorem uel suos here- 
des aliquod dampnum uel inpe- 
dimentum in diclo vineto uel eius 
proprietale suslinere contingerit^ 
in obslagium se recipere tene- 
bitur, apud publicum hospilem in 
ciuilate H e r b i p o I i expensas 
more fideiussorio in dampnum 
nostrum et heredum noslrorum 
facturus, el inde non [exi]turus 
lamdiu sine vara donec huius- 
modi dampnum seu inpedimenlum 
ammolum fuerit penitus et subla- 
tum. Qui lideiussor si cesserit 
nel decesserit, alium ecjuecertum 
quem ipse emplor uel sui here- 
des acceptandum duxerint iufra 
meusem lunc prosimum substi- 
luere proiiiitlimus loco sui qua- 
libel sine varn. A qua fideiussione 
- diclum noslrum fideiussorem pro- 
Ltniltimus indempniler liberare. legalarijs uel donatarijs fideius- 
sores insolidum discretos viros 
Hermannum dictum Stal do rf 
et S y b 1 n em Glium mei H e i n- 
ri c i venditoris predicli residentes 
in Heytingsuelt. Qui fide- 
iussores nioniti, siprefatum emp- 
lorem uel suos heredes aliquod 
dampnum uel inpedimenlum in 
dicto vineto uel eius proprielate 
suslinere contingerit, in obstagium 
se recipere tenebunlur , apud 
puhlicum hospitem in ciuilate 
H e r b i p ol i expensas more 
fideiussorio in dampnum nostrum 
el heredum noslrorum facluri, 
et inde non exitari lamdiu sine 
vara donec huiusmodi dampnum 
seu inpedimentum ammotum 
fuerit penilus et sublatum. Quo- 
rum fideiussorum si aliquis cesseril 
uel decesserit^ alium eque- 
certum quem ipse emplor uel 
sui heredes acceptandum duxerint 
infra mensem tunc proximumsub- 
slituere promittimus loco sui : 
aut superstes Gdeiussor monitus 
modo premisso obstagium faciet 
donec huiusmodi substitucio com- 
pleta fuerit cum efTectu. A qua 
iideiussione dictos noslros fide- 2&4 MoMfnilrr 
libenra. 
eciaiB pro aohis Vi «■illi^eii odn pro ■obis 

el beredibos, diclofli YiielOM el herofibos MSlris, dtoofli 
bsbere el lenere io collnro do- ▼ioiilooi coloro debUis collo- 
bita el consoels, el speddiler ris et o oos ooBs, el spodoliler 
slercorare singnlls snnis com doobos korrolis isn: od pro 
qoalibel negleclo colloro sioo sl e rcoroc i ooo doro el porsol- 
oere tenebimnr ipsi emplori oel sois heredibos legolorqs oel do- 
nalarijs^) qnibnscamqne qnodrogiolo deottrios borbipoleosis oonine 
pene todens qnociens nos**) inanleo faorisras ooglieDles, od qoani 
penam nos el beredes noslros spoolo osbriiigimos in bijs scriplis, 
renancianles snper premissis oomibos el singnlis ooioi ioris cono* 
nid el cinilis anxilio qnod nobis ool berodibos noslris conlro pro- 
missa vel aliqnod premissorom possel in poslomm qoomodolibel 
saffiragari, fraude et dolo penilns drcnmscriptis. 

Nos qaoqae fideiassores pre- Ego qaoqae fideiassor pre- 
nominatos recognosco me fide- 
iussorie obligatum vt premittitur, 
et ad exolaendum modo premisso 
fideiussionis debitum mefidema- 
nuali desuper prestita firmiter 
obligo in hijs scriptis. nominati recognoscimas nos fide- 
iassorie obligatos vl premittitar, 
el ad exolaendum modo premisso 
fideiussionis debitum nos firmiter 
insolidum fide manuali per quem- 
libet nostrum desuper prestita 
presentibus obligamus. Jn quorum omnium et singulorum premissorum eoidens testi- 
monium atque robur nos venditores emptor et fideinssor ***) sepe- 
dicti presentem litteram ^igillo honorabilis viri domini . . officinlis 
curie herbipolensis petioimos et obtinoimos roborari. Quod 
nos officiaiis iamdictus ad preces dictanim parciom principaliom et 
fideiussoris f ) in premissorum testimonium duximos presentibos 
appendendom. 

*) Jd B Yocabola ,.Iegatarij8 ael donatarijs^^ desant 
**) B: nos uel heredes. 
*••) B: fideiassores. 
f) B: fideiassorum. ^™ nali episcopalus wirziburgensis. m Dalum nnno domini luiilesimo trecentesimo quadragesimo seplimo, 
feria secunda post dominicam Misericordia domini. 

Testes huius rei sunt: £m- 
hardus diclns Snolzenbacli, Wolf- 
[l]inus dictus vom Mose, Herman- 
nns dictus Staldorf, Heinricus diclug 
Hymelischerkung , Syboto ftlius 
eius, Sylzo dictus Herbort, Cun- 
radus dictus Herbort, Heinricus 
diclus Gulwin de Heytingsuelt, 
nermannus Wyglini de Baben- 
berg clericus, etpliiresaJij ritie- 
digni ., ad premissa vocati pro 
Ltestibus et rogati. Tesleshuius [reijsunt: Emhar- 
dus diclus Snotzenbuch, WolDinus 
diclus vom Mose, Cunradus dictus 
Swarlzerbernger, Heinricus dictus 
Minner, Sylzo diclus Herhorl, 
Cunradus dictus Herbort. Hein- 
ricus diclus Giilwin, et plures alij 
lidedigni. I herbipulensis aigrllum fsanin menifarBnaceB ex ulroque 
n exem|>lsri auspensum in altero jam abscissum esl. 1347, die 38. juiii. 

rAtberlus electus et conlirmatus in episcopum herbipolensem emuni- 
tates inclusorii aschfeldensis confirmat. 

Jn dei nomine amen. 

Albertus dei gracia elecfus et confirmatus in episcopum ber- 
Iiipolensem ad rei memoriam sempiternam. 

Cum vniuersa et singula jnctusoriB . . magislre et . . sorores 
ipsorum jnctusoriorum nostrarum ciuitatis et dyoccsis herbipolen- 
sium 8 subiectione et jurisdictione . . archidiacouorum in ecclesia 
nostra herbipolensi suorumque . . olBciatium aliorumque . . 
judicum quorumcumque tam ecclesiasticorum quam secularium el 
potissime . . subditorum noslrorum, ac eciam specialiter a synodo H poiissime I 286 HooumenUi I et accDsacione ppulari, et a jugo cuiuslibet [ayce «l illicite pote- 
stalis eciam ab antiquo fuisse ac esse racioaabiUler atque ijste 
exempte et exempla, nc eciam ecclesiasticarum seu a seculo ad 
religiosam conuersncionem sub deuocione bealiGca conuersarum 
emunilatum prerogatiuis gaudere incessanter debere eciam nolono 
et jrrefragabiliter vlique dinoscantur, nos ilaque eciam — quam- 
plurium felicis recordacionts priscorum . . episcoporum berbipolen- 
s i u m predecessorum noslrorum vesligiis in hac parle salubriter 
inherenles — ex debito nostri officij pastoralis volumus seriose, 
nichilominus siquidem in virlute sancte obediencie necnon sub peno 
sentencie anatheuialig episcopelis ac eciam sub periculo amissioDis 
bulde nostre et cuiuslibet episcopi herbipolonsis pro lempore 
existenlis prouide slatuendo et districte precipiendo mandantes, ne 
quisquam conlra huiusmodi jnclusoriorum , et specialiter velusti jn- 
clusorij in Aschfell in dicla dyocesi siti vltra quadringenlorum 
annorum spacium hactenus perduranlis suas ve . . msgistras et . . 
sorores pro lempore existenles conmuniter vel diuisim jn personis 
seu rehus siue juribus suis jmpelere alias quam in nostro seu . . 
successorum nostrorum episcopali judicio, apostolico tamen debite 
exceptalo, aut alias exlrajudicialiter indehite dampnificare vel mole- 
slare vllo vmquam tempore siue modo presumat. 

Prelerea edificia dicti jnclusorijpro conuersacioneet jnhabitacione 
lam buiusmodi in Aschfelt jnclusorij . . magistre et .. sororum 
et suarum familiarium ac domesUcarum personarum quam eciam . . 
hospitum suorum necnon pro conseruacione vtenailium el rerura 
suarum mobilium ac se mouencium seu peccorum quorumcumque 
jntra sepla seu muros cimiterij parrochiaiis ecclesie ibiiiem — jn 
loco lamen ad humanos vsus deputato inibi — ab antiquo sita, eciam 
a plurihus , . predecessoribus nostris episcopig berbipolensibus 
pretBclis temporibus retroactis jndulla, ac eciam omnes slias prero- 
galiuas emunitates ac priuilegia et litteras graciosas ab eisdem . . 
predecessorihus noslris concessas eidem jnclusorio super personis 
et bonis suis haclenus habitas et oplenlas jnnouando el auctorizando 
graciose presentibus confirmamus. episcopatas wirxiburgensis. 287 Quod autem tiobis licere non palimur in pretnissis, uostris . . 
saccessoribus indicRmus. 

Dntum Herbipoli, anno domini millesimo CCC* quadragesinio 
septimo, V' knlendas augiisti. 

Alberti decti «t confirsiRti io episcopam herbipolensem Rigitlum, cujaa 
tergo cjua fccreturo impressum esl, fltii lericii colorii rubri el viridi* 
e^ boc documcDto auspeDSDm est 1347, (ife 6. augustf. 

}lrich von Hohenlocb tritt seine Anspriiche an die Fesle Halden- 
berksteten aaoimt Zugeb&r dem Bischofe Albrechl ab. 

Jn gotes namen amen. 

Wir Vlrich von Hohenloch gnant VOD Brunek bekennen 
■"Viid ifm kunl oiTenlich an disem brief, daz wir dem hochwirdigen 
vnserm gnedigen herren hern Albrehlen von Hohenloch, er- 
weltem vnd besleligten zu eim byschof ze Wirtzburk, reht vnd 
redlicb haben geben vnd geben aucb an disem brief alle vnsere 
reble vorderunge vnd ansprach an der veslen ze Haldenberk- 
slelen vnd an IQlen gerihlen guten vnd rehten die darzfi gehoren, 
gesiichl vnd vngesflchl, swie die namen haben, oder swa sie gelegen 
syn, also daz der selbe vnser . . herre damil vnd daran ganlzen 
gwall habe ze lAn vnd ze lazen in allem dem rehlen sls wir. 

Auch haben wir vnseroi vorgenanten . . herren gegeben reht 
vnd redlich vollen vnd ganlzen gwall vnd maht, ze widerkaulTen 
vnd ze widerlosen an vnser stat vnd in dem seiben rehten als wir 
vnd vnser . . erben vmb Heinrich, lumherren vnsers slifls ze 
Wirtzburk, vnd Gonral ritler Kuchenmeysler gnant von 
Vorendorf, gebrildere, oder ire . . erben swaz die rehls haben 
an der vorgenanlen vesten ampten gtJUen gerihlen vnd rehten vnd 
988 Monamenla ireo cogebSreD vinb als vil gelles nls vil die selben .. Euchen- 
Deyster dar vf gekaiin oder geliben vnd bezall baben. 

Vnd hie by ze geziiknusse sint gewesel: bruder Gebharl 
tAtscbens ordens . vnd H a n s e von B r n n e k , vnsere brudere ; 
Hycbael von Wyrtzburk zii dem Nuwenm&nster, meister Walther tod Gmundeo zfi ti 
cborberren; her Goize L€ 
von Horenbark, rillere; . n 
Heinricb von Horenbun br>' 

Vnd des ze eim waren v ■ 

Tnserm . . berren gegeben mit ' 
disen offen brief, der geben isv 
drfitzehen bnnderi jur darnacb in uem 
dem montak vor sant Laurentien tsk. da selbs ze Wirtzhnrk 
Erlbach, her HeinrJcb 
a n , ded ielzgnanlen hern 
Jeiknebte. 

labeo wtr dem vorgenanlen 

hangenden jnsigel versigelt 

4.an zalt nach Crisles geb&rt 

giben vnd viertzigslen jSr, an Ciyas nectm facla esl sigillum rasria membrBnaceti ex hts fitteris ! 
pBnmm inle^n «•(, cvn. 

1S47, dle 13. septembrfs. 

Eborbardns de Ryedern annnos redditns 12 libraram baUensium e 

caria zu der Eglestern dicla in dvilate wirziburgensi sila 

solvendos emit. Jn nomine domini amen. 

Nos Cnnradns KAnczlinns et Herroanlinns. filij . . 
fratrum quondam magistri Hermanni de Erfodia, aduocati con- 
sistorij herhipolensis, tenore presencium ob perpetuam rei geste 
memoriam in publicam deducimus noliciam, quod propler cansas 
necessarias nd hoc nos mouenles et vrgentes ad presens pari voto 
et vnanimi consensu pru nobis et heredibns nostris simul et insoli- 
dum vendidimus et tradidimus necnon iusle vendicionis tytulo ven- episcopalus wirziburgensis. 289 

dimns et tradimus per presenles honorabili viro domino Eb er hardo 
de Ryedern decano ecclesie lierb ipolen sis emenli et recipienti 
pro se et suis beredibus vniuersis legatRrijs ucl donatarijs aut qui- 
bus in vila uel in morte duxerit deputnndum redditus nnnuos duo- 
decim librarum hallensium bonorum et legalium, soluendos sibi et 
presentandos annis singulis terminis infrascriplis, videlicel sex Ubra- 
rum hallensium in feslo epiphanye domini, et sex lihrarum hallensiiim 
in feslo sancli Jacobi apostoli, ipsius quolibet sinedampno de el super 
cnria noslra dicla zu derEglesternin ciuitnle faerbipolensi sita 
cum omnibus el singulis pertinencijs suis juribus et requisicionihus que- 
silis el inquirendis, quocumque nomine censeanlur, ab vna cum curia 
dicla Cellerhof el ab alia parle ciim quadam curia. .judeorum con- 
finata, pro precio centiim et triglnta duarum librarum ballensium, nobis 
integre persolulo , el vtiiiter conuerso in necessarios nostros vsus, 
dictam curiam et omne jus nohis in ea conpetens ore manu el iaclu 
calami vt est moris emptori prefato penilus resignantes, ac reci- 
pientes ah ipso pro nobis et beredibus nostris pro antedictis annuis 
redditibus inantea lenendain et iure emphiteolico possidendam. 

Promittimus nichilominus pro nobis et heredibus noslris, dicto 
emptori et sais heredihus de euictione dicle ciirie et proprielalis 
ipsius in omnem lilis euenlum plene cauere, et facere warandiam 
werschaft wlgariter diclam de bonis proprietarijs seciindum lerre 
Franckonie consueludinem fieri debilam et consuetain. 

Pro qua quidem warandia facienda, et de euictione c<iuenda, ac 
pro dictis annuis redditibus annis singulis vt premittilur persoluendis 
damus el conslituimus emptori prefato el heredibus suis fideiussores 
insolidum discretos viros Heinricnm diclum Lulzman, Wolf 
dictum de Heydenheim, et Hermanniim dictum Noter, ciues 
herbipolen s es. Qui fideiussores moniti, si antediclum emplorem 
uel suos heredes donatarios uel legalarios vt preferlur aliquod 
dampnum aut impedimentum in dicta curia uel eius proprietale susti- 
nere contingerit, uel si reddilus predicti in terminis solucionis pre- 
scriplis non persoluerentur, in obstagio se recipere tenebiinlur, apud 
publicum bospitem in ciuitale herbipolensi expensus moro fide- 
iussorio in dampnum nostrum et heredum noslronim facturi, et inde 
.. „.. tLl. n». ..«- «». 37 

200 

BOD exilari taindln fine rm ioaeo brin 

mentum per nos toUiUt«r i 

reddilus predicU tolililer fbalBt | 

sljquli ceiieritf deceiseritf m1 i 

Ipie emptor oel lal heriidee ■ 

tone proximam sabititaere proHktuns loeo flai: alioqiiii MpH 

ftdfliuHorei, moniti modo premieiO, obftagimB lacieHt f ' 

modj subfliluclo conpleta fuerlt eom effeeti. A m Me 

dlctos noitrni ftdelasBorei promitiimBs iadempnitar IberanL 

IJcltum tamen eit nobis et heredibBS iioslris tn. speeiali grada 
i diclo emptore nobii fseti, dictos reddilu reemere pro ■m l otfelo 
precl» centum et trlginta dasmm Ubrsram haUensiam. hooonmi ol 
dstluonim infrs Irei annos s (est^iuthedre beati Pelri apmrtoU 
proxlme nuno venluro namersndos, qnoeamqiie anno TolneriiBM, Ua 
timen i|uod huluimodj reempeio fiat In eodem festo oel aBte, el 
(|iioil rnddltus predlcti prins sM( totsUter persololi, adiedo qaod si 
sll(|u« nnno dinlox reddilui non persolueremns in terminis solnejonis 
iiri(ititrl|iliii , oxtunc prluati erimus et ease debebimns reempcionis 
milu)tmi)(IJ prelflclu, sic quod dicta CDris cnm suis pertinencijs est et 
nfiNo dtiiifliilt roddilibiiB huiusmodj perpetuo onerata. 

Kt li donuo oliquo anno infra annos reempcionis predictos nel 
p(iNt In nnliiciimo dictorum reddiluum in toto uel in parte fuerimus 
noitllmiliiN in turniinii solucionisanledictis, extunc ius emphiteolicum 
iflii hiiriiilltnrlum ac aliud ius quodcumque nobis in dicta curia et 
«iim iKirtlnimrlJs conpolens prolinuB deperderaus, sic quod dicta curia 
cum |iliniii lur» nd ijiHUm emptorem et ad suos heredes libere deiiol- 
Ufitur, ronunclnntes super premissis omnibus et singulis omni iuris 
cmKinicJ «t ciuilis auxilio quod nobis aut heredibns nostris contra 
priiinissa uul aliquod promiBsorum posset inposterum quomodolibet 
MuirniKnrl, frnudo ot dolo penitus circumscriptis. 

NoH quoque fidoiussoras prenominati recognoscimus nos fide- 
iuHHoriti <>bllt;ut»s vt premittitur, et ad exoluendum modo premisso 
ildviufmiunis dehitum nos firmiter insolidum presentibns obligamus. 

Jnsupor of^o Ilermanlinus venditor prodictus , minor annia, 
promitlo ridomQnuali deauper prestita tta quod huiusmodj fides sit ' t episcopatu9 wirziburgensis. furnmentuRi, dictam vendicionem hc omnia et singula premissa rala 
^rata et firma bflbere et lenere, et non conlrafacere uel venire aliquo 
ingenio studjo ucl cautela. 

Jn quonim omnium et singulorum premissornm euidens lesli- 
monium alque robur nos venditores, emplor, et fideiussorea sepe- 
dicli presenlem lilteram sigillo honorabilis vin domini . . ofTiciitlis 
curie herbipolensis petiuimus et nblinuimus roborari. Ouod nos 
olTicialis iamdictus ad preces diclarum parcium principalium et..fide- 
iussorum in premissorum testimonium duximus presentibus appen- 
dendum. 

Dalum anno domini millesimo trecenlesimo quadragesimo sep- 
limo, feria quinla posl diem natiuilalis Marie virginis gloriose ; 
presentibus Eberhnrdo de Zymmern thabellione, Synlramo de Geys- 
mar, Cunrado de Herrenberg, Hermanno Wyglini de Babenberg, 
Dotarijs curie predicte, et pluribus alijs fidedignis. 

co 

nnd Boppe von Adloltshein geben ihre Burg und Sladt 
lein und den halben Tbeil der Fesle Herboltshein dem 
Dchstifte fiuf, und cmpfangen sie als Mannslehen. 

Jn gotes namen nmen. 

WirBeringer vndMehthilde sin eliche wirtin, Boppe von 
Adloltshein gnanl, gebrudere, riltere. vnd Kiinne, des selben 
Boppen eliche husfrauwe, bekennen vnd tun kunt offenlichen nn 
disem briefe allen den die in sehen lesen oder horen lesen. daz 
wir fur vns vnd alle vnser . . erben mit gesamenler hant wilUkUch 

37* cvm. 

1347, die 2. octobris. ■idtaflaHfidi 392 
BoMnBnUi frylfch liiterlleh rehl vnil redelich dem erwirdigeo TQsenD gnedigen 
hen-en bern Albrebl, erwellen vnd besleUgtem la eita bvsdi&l 
le Wirtxebnrz, wi Aetn styf) ze Wirlzebiirg vf eebeii vnd 
JDgeentwnrl habefi die eygeascbsft vnsTer barg VDd stal ee Ad- 
loltshein, \Tid Boch die eygenschafl des balpleyls der vesten 
Herboltpbei n, daz alles byz her vnser rehl eyeen gewesl ist. 
Vnd biben ancta fbr ms vnd fftr aUe tbmt . . «rtaB nawn ym- 
gninten herren bysdiof Albrahten Tnd rimm nrptmtm iljft m 
Wirtiebnrg ja rehtlieh gewer dar «ygaMfMt dor TCrgMMla 
borg vnd stat ce AdloUibein nd ae HerboltiksiB di 4m 
lendefl gwoabeit vnd reht ist geMtit, nd lalHa mmk ■ll Am 
brief. Aoeb haben wirTufflr tu Tiid ttr lUa Tuer ..■■]«■ nh^ 
gelan Tnd Tenigen der eygeBw^ift der TorgButM bl^ nd itil 

Sr vnd gentzlich, Tod habai Tu der neh TersckoHMa mti mm4» 
nden vnd balmen, als diti ludei r^ Tod gwonheit tiL 

Vnd wir Beringer Tnd Boppe, die Torgnutaaf hibei 
AdloltBbeio bnrg vnd stat, vnd daz balpteyl der vesten leHer- 
boltshein, die vorbnanten, von dem vorbnanteD vnsenn herren 
byachof Albrebl vnd sim styft ze Wirtxebnrg xe eim rebten 
manlehen rebt vnd redelich empfangen : vnd haben im andi da von 
gehult, vnd te den beilgen gesworn, sin vnd sins styfls fmraen se 
werben, scbaden ze warnen, vnd die selben teben getmwelicben ze 
verdienen on' alle generde als gwonlicb vnd reht ist. Vnd dax 
solbe allez sAln ancb vnser . . erben dar an fnrbaz tun. 

Ez suln auch die vorgnant burg vnd fltat Adloltshein 
vnsors vorgnanlen herren byschof Albrehts siner . . nachkomen 
byschofe vnd des styfts zeWirtzebnrg ewiklich offen faoser vnd 
vesten sin vnd bliben wider atlerfflenglicb on* generde. 

Aucb Buln vnser hatpteyl der vorbescbriben vesten Herbolls- 
hein, vnd anch vnser vesto Heltegebur gar obwendig Amer- 
bach gelegon, die wir aucb von dem vorgoanten vnserni herren 
byBchof AlbrohteD vnd sim styfl xe Wirtzeburg se lehen 
haben, des selben vnsors berren byschof Albrehts sioer . . nach- 
komenbyscbofvnd des styfts zeWirtzeburg ewiclich offen hnser 
sio vnd bliben wider lUermenklicb on* geaerde, on* wider den styft episcopctus wirziburgeosis. 293 

I Meuntz, Aes die selben vesten Herboltstiein vnd Hette- 
gebur vor offen liuser sin. 

\'nd wir Beringer vnd Boppe, die vorgenanten gebrudere. 
haben zu den heilgen gesworn, vnd wirMehthilde vndKungund. 
die vorgnanten, haben mil triwen an eydes stat globt vnd globen 
alle mit gesamenter hanl an disem brief fur vns vnd fur alle vnser 
. . erben, alle vorgeschriben ding gar vnd gentzlicb atet ze hallen. 
vnd da wider niht ze tun noch ze komen, hemlich noch olTenlicb, 
mit gerihl oder on' gerihte geyslUch oder werlllich, noch nyraan 
der da wider tfin oder komen wolt des lu legen gesten oder ge- 
staten mtt deheinen sachen on' allez geuerde. 

Vnd aller vorgeschriben ding zu eim gezugnisse vnd waren 
vrkunde geben wir fur vns vnd fur Blle vnser erben vnaerm vor- 
gnanton herren byschof Albrehl vnd sim slyft ze Wirtzeburg 
mit vnsern hangenden jnsigeln versigelt disen brief, der geben ist 
da mtin zall nach Crists gehurlhe drucehenhundert jar vnd dar nach 
' 1 dera syben vnd vierlzigstera jar, am nehsten dynslag necb sant 

■ I tak. 

Quituor quorum mentto racU est sig-llli filii ■ericji oolorit rubri et viridis 
ex boc documcuto suspeun inlegra sunl, 

Quis suprB sub num. IC p>g. 269 — 273 edidimua liUeru, die 19 
menais februirii exhibiias, huc couferre poteris. 1347, dle 22- octobris. 

Bischof Albrechl ond sein Bruder Ludwig von Hohenloch nehmen 
unter gewissen Bedingungen die Stadt Rothenburg in ihre Gewalt. 

Wir Albreht, von goles genaden erwelter vnd bestetigeler 
se eim byschof zvWirtzeburg, vnd wir L u d o w i g von H o b e n- k «Ac^todl_^ 294 Monumenta 

loch, gebrudere^ bekennen vnd tun kunt oflfenlichen an disem brief 
allen den die in ansehen lescn oder horent lesen, daz wir beyde 
die stat zvRotenburg in dem bystfim ze Wirtzeburg gejegen 
ingenomen vnd innehaben: vnd haben vns beiden der rat vnd die 
burgere gemeinklichen der selben stat zv Rotenburg gehuldet 
vnd gesworii, vnd sollen vns beiden gewarten zv den rehten vnd 
dingen die her nach geschriben sten. 

Zv dem ersten sollen wir beide vff vnsern schaden schnren 
vnd schirmen getruwelich vnd vorderlich on geuerde die selben 
stat vnd die burgere beide cristen vnd juden an irn liben vnd irn 
gfiten vnd rehten, vnd auch daz nuspytale vnd die geystlichen l&te 
do selbes: vnd sol auch vnsrer deheiner daz vff den andern nit 
vertziehen noch vffschieben on geuerde. 

Auch soUen die stat vnd die burgere vff iren schaden her 
wider vns beiden zv vnsem selbes kriegen vnd notten dyenen vnd 
beholfen sin getruwelich vnd vorderlich on geuerde nach dem als 
ez danne gelegen vnd vns notlich vnd nutzlich vnd in erlich ist on 
geuerde, on wider daz riche vnd dez riches stet do die stet reht 
haben. Aber doch die wile si in vnser eines dienste sin, so sin 
si die wile dem andern keines dienstes schuldig. 

Wir sollen auch beide die gerihte zvRotenburg halten vnd 
haben, vnd die burgere lazzen halten vnd haben: vnd sol man dor 
an als da reht ist furbaz rihten von vnsers dez vorgenanten 
Albrehtes herren zv Wirtzeburg wegen vnd gewalt alleyn 
als lang wir die stat inne haben. Vnd sol in dez vnd dor nach 
daz vns dem vorgenanten herren zv Wirlzeburg vnd vnserm 
sly ffte vnd auch der stat zvRotenburg vngeuerlich keinen schaden 
bringen. 

Auch sollen wir beide der vorgenanten stat vnd den burgeren 
cristen vnd juden ir fryunge gewonheit vnd reht die daz geriht nit 
antreffen halten vnd furdern on geuerde. 

Auch soUen wir jn einen amptman vnd rihtero geben nach rat 
vnd willen der zwelfer vom rat oder dez merern teiles do selbes 
vnder in^ vnd sollen auch den endern vnd einen andern geben aber 
nach irem rat vnd willen on geuerde als vor geschriben stet. d( episcopatus wirziburgensis. 395 

Auch sollen die vorgcnanlen burgere von vns vnd vnser ieg- 
licliem do zv Kolenburg oder vor vnsenn amptman vnd riblere 
do selbes dez rehlen gehorsame sin alse da reht isl vnd dax geriht 
do zvRolenburg slet swer zv in ihl zv sprechen hat, vnd sollen 
i! genedjklichen hin heime wisen wo si her vz vff vnsere vnd 
'nser iegliches werllUche geriht geladen werden die wile wir die 
itat inne haben. 

Auch sollen vns beiden die vorgenanlen burgere heide crislen 
vnd juden zv ieriglicher vnd gewonlicher slure geben aht hiindert 
pfunl heller. Vnd sollen si dor vber niht dringen , noch von in 
mere nemen, ez sie danne mit gijtem willen dez rates oder ir dez 
nierern teiles. 

Wir sollen in auch daz vngell do selbes furdern, vnd nit hindern 
OD geuerde. 

Aiich sollen heide crislen vnd juden do selbes burgere in 
vnser iegliches gebyet wandeln zolfrye die wile wir die stat inne 
haben als vorgeschriben stet, vnd sollen auch dor zv in vnsrer dez 
vorgenanlen Ludowiges vonUohenloch gebyet geleyltes frye 
varn vnd wanddn die wile wir die stal inne haben. 

Dise vorgeschriben ding alle sollen weren vnd beliben biz vff 
den nehsten sQnl Merlines lag vnd dor nach vber zwei jar die 
aller nebest nach ein ander kumen on geuerde. Ez were danne 
daz indez e ein einmutiger kunig wiirde, oder daz Nurnberg 
vnd Frankenturt oder die andern slet dez riches zv Franken 
oder ir der merer teile einem kunig hullen, vnd die burgere vun 
Rotenburg auch daz danne tiin wolten, vnd vns auch daz danne 
vorsagelen, so sollen danne wir vnd si beidersit dirre dinge aller 
ledig vnd lose sin. 

Were auch daz wir L u d o w i g von Hobenloch in 
diser vorgenanten zit an einen kCinig vns halten wollen oder 
wider einen kunig sin wolten on vnsern vorgenanlen herren 
von Wirtzeburg vnd on die burgere von R o l e n- 
burg, eo sollen wir danne von in vnd si von vns an disen 
dingen ledig vnd lose sin: vnd sol vnser vorgenanter berre ^ 
MoDaacala 

Ton Wirtzeborg in disen dingen »\leja sebinDer ni \ 
belibeo. 

Were aber d» wirLndo wig voaHobenloch in der selbea 
xil kbgiengen, dez gol ni( enwoUe, »o belibet in disen dingeii aUei 
vDRer vorgenanler herre tob Wirlxeburg aber ■Ue^-n schimer 
vnd pflegere. 

Were aber d»z wir der vorgenant berre zv Wirtzebarg in 
der vorgenanten zit an einen kiinig vns halteD woUen on die bnr- 
gere von Rotenborg. mugefl wir si danoe nit schirmen vnd si 
vlT vns sichem vor dem selben knnig on geaerde. so sollea wir 
den selben burgeren danne Aai ein vierieile jares ze dem mioslen 
vomagen, vnd si daiinoch daz selbe vierleil jares schirmen als vor- 
geilchriben slel: vnd dor nach sollen wir beiderseit hier an ledig 
vnd lose sin. 

Werc Buch daz wir in der vorgenantcD zit — daz gol verbyet 
— abgiengen, 8o sollen dise dinge alle «ucb gen vnsenn vorge- 
nanlcn bruder genlzlich abe sin on geuerde. 

Were aach daz daz cappittel dez vorgeaanten slyfftes t^ 
Wirtzeburg: hie zwiscben vnd dem nehslen jareslage sich ver- 
binden wolte bi sinen giilen Iruwen an eydes slat, vnd sin offen 
bricf versigeU der vorgenanten stat zv Rotenborg geben wolle, 
were daz wir der vorgenanl herre von Wirtzeburg abegiengen 
wil wir die slat innehaben als vorgeschriben stel, daz si vnd ires 
siyfnej pflegere vnd vormunde biz an einen einmuiigen herren z( 
Wirtzeburg dilz allez tun vnd haUen als vorgeschrihen slel, vnd 
daz si auch danne keinen andern herren zv dez selben bysl^mes 
gewere lozzen kumen on geuerde, er habe danne daz selbe aoch 
■Iso gelobel vnd verbnefet, vnd swenn danne daz cappitlel daz 
geUiht vnd verbrielU hat als da VMrgeschriben slel, so suUen die 
vorgeschriben ding slle als hie vorgescbriben slel weren one zU 
biz ein einmritiger kiinig wirt, oder dazNurnherg vndFmnken- 
riirt oder die andern stet dez riches zv Franken oder ir der 
merer teile einem kunig hQldlen, vnd die burgere vonRotenburg 
auch daz liin wolten, vnd si vnserm nacbkomen an dem bystume 
zv Wirtzeburg odor ober dem cappitlel dei slifUes do selbes zv 
episcopatus wirziburgensis. 297 

Wirlzeburg vnd sinen pfteijeren vnd vorraiJnden oh danne nil 
herren vndbyschofes do were daz danne ouch vorsagen. Vnd swenne 
daz geschihet. so sollen der selbe viiser nachkome vnd daz capiltel 
dez vorgenanlen stilTles vnd auch sin ptlegere vnd vormunde vnd 
die burgere beiderseit dirre dinge aller ledig vnd lose sin. 

Ez sollen auch danne die vorgenanten burgere zvRotenburg 
dizz allez als hie vorgeschriben stet aber verbriefon vnd tun vn- 
uertzogenlichen on geuerde. 

Vnd wir der vorgenant herre von Wirtzeburg haben gelobt 
bi vnsern furslenlichen eren vnd mil gflten truwen, dizz allez slet 
zv haltene on geuerde. 

Vnd wir Ludowig von Hohcnloch der vorgenant haben 
auch gelobet mit giilen truwen an eydes slat on geuerde, dizz aucb 
allez slet zv baltene. 

Vnd dez zv vrkunde der worheit sin vnser beyder jnsigele 
gehangen an disen brief. 

Wir auch der rat vnd die burgere gemeinklichen der vorge- 
nanlen stal zeRolenburg bekennen vnd lun aucb kunt oiTenlichen 
an disem brief, daz wir alle gemeinklichen den vorgenanten lierren 
beyden gehuldet vnd gesworn haben, vnd auch wollen vnd sollen 
t5n vnd hallen gelruwelich vnd vorderlich on geuerde allez daz da 
vor von vns gescbriben stet. Vnd dez ze eim getziigknisse ist 
LTnser der vorgennnten stat jnsigel gehenket an disen brief. 

Der geben ist do man zalt nach Cristes geburt drulzehen hundcrt 
|ir dor nach in dem sibenden vnd viertzigislem jar, am nehslen 
jpnlak nach sant Gallen tag. 

Trin» quorum mentio racU est sigMa rnsciis membriiDBceU ex ulroquu 
hitam liltersrum exemplari suspensa iu allero deciderunt. 298 CX. 

1347| dle 2L ocHiMs. 

Jcb Schrot von Nfiwenstain, ritler, Tud idi Gftti ▼on 
Nfiwenstein, edelkneht, bekennen ynd tfin fanit offenlidi an disem 
brief, daz wir beide des erwirdigen vntere gnedigen herren hem 
Albrehts, erweltsvnd bestetigts le eim bysdiof leWirtibnrk, 
vnd tfins stiflz daselbs hie iwisdien ynd Sbersten die sehierst knmen 
▼nd von dannen vber drft jar die dann nehst nach einander knmen 
dyener worden sin. 

Vnd gioben afich f&r vns vnd vnser • • erben vnd • . nadi- 
komen an der vesten le Nfiwenfels, dai wir vnd sie, ob wir 
abgiengen, mitvnserm halp teyl an der selben vestenNfiwenfels 
dem vorgenanten vnserm herren vnd sim stift die vorgeschriben zit 
vnd jare helfen vnd gwarten sollen zu allen sinen vnd sins stiftz 
kriegen vnd nSten, one wir den stifl ze Meyntze. 

Vnd des ze eim gezuknusse sin vnser beider jnsigel gehenket 
an disen brief) der geben ist nach Cristes geburt drutzehen hundort 
jar darnach in dem siben vnd viortzigesten jar, an der nehsten 
mitwochen vor Symonis et Jude. 

Ambo qooram mentio facta est sisrilla fasciis membranaceis ex hoc doco- 
meoto sospeoM fere prorsns integni soot. CXI. 

1347, dle 17. novembris. 

Urkunde des r5mischen KOnigs Karl (iber des Hochstifles Landgericht 

zu Franken. 

Wir Karl von gots genaden r&mischer kfinig ze allen zeiten 
merer des* rychs vnd kfinig ze Beheim bekennen vnd tun kunt ^^^ nffAnlixl episcopatos wirziburgensis. 299 

disem brief allen den die ia sehent horent oder offenlicb an 
lesent. 

Wanne daz Isntgericht ze Franken von alter ber gewesen 
ist dez byslums ze Wirtsburk von des hertzogentums wegen te 
Franken, daz zA dem selben bystum gehoret vnd von aller ber 
geh&ret bat, so mag von rechls wegen nieman noch ensol richten 
mit der ehle in dem hertzogenlum vnd dem lanlgericht zeFrankeo 
danne ein hyschor ze Wirtzburk der allein da lanlrichter ist. 

Vnd sijlln auch vor dem selben lanlrichter ze recht sten alle 
herren . . grauen . . frein, vnd auch des richs dinestlule vnd 
sfelelut, vnd auch alle ander lut beyd edel vnd vnedel, swie sie 
namen haben , die in den vorgnanteo berlzogentum vnd lantgericht 
ze Franken gesezzen sein. 

Ez sol Buch in dem vorgnanten herzogenlum vnd lantgericbt 
ze Franken kein ander lantgericht sein. 

Auch gol kein ander lanlgericht in die vorgnanten hertzogenlum 
vnd lantgericht ze Franken ricbten, wan kein lantgericht in daz 
ander richten sol von recbts wegen. 

Swaz aucb freyheit priuilegie bantfesten oder brief — swelher 
ley die sein, vnd von weme, auch ob sie von des r&mischen reicbs 
wegen geben weren oder noch geben wurden — widcr daz vor- 
gnant lanlgericbl ze Franken vnd wider die vorgescbrihenn 
stfike vnd artikel mit einander oder besunder, vnd swaz da wider 
auch gewonheil oder von gewonlicber haltung biz her gehalten 
were oder nocb gehalten wurde, daz sol allez kein m&chl oder 
kraft kaben, vnd dem vorgenanlen stift zeWirtzhurch vnd seinem 
vorgeschribenn laotgericht vnschedlich sein, vnd kein hindersal oder 
scbaden bringen an allez geuerde. 

Swaz auch wider daz vorgnante lantgericht zeFranken ge- 
scbehen were, oder noch f&rhas gescbebe, daz bat weder chraft 
nocb macbt von rechts wegen. 

Vnd mit disem brief meine wir nieman sein recbt ze nemen 
nocb ze chrencken. 

Vnd zfi einer ewigen bestelicbeit vnd vrkfinde aller vorge- 
Bcbribenn dinge ist vnser grozzer jnsigel geheucket an disen brief, 

38* 
^M 300 
B^ der g der geben ist zeNGrnberch, an samztag nehst vor sande EUpelen 
tag, nach Christs geburt drefitzehenhundert jar in dem siben vnd 1 
vierlzigstem jar, jn dem andern jflre vnserr njche. Caroli [V Romanorum tegis «igillam 
rnbri coloris el Oavi ex hoc dipiomHle dicnat miJFSOIis Blis «erici» 
plus miaus laesum i I CHL 

1347, die 19. novembrls. 

Carolns Bomanorum rex privilegia episcopalus wirzlburgensts 
confirmal. 

Karolus dei gracia Romanonim rex^ semper auguslas, ef 
Boemie rex. ad perpetue rei memoriam. 

Et si regie maieslatis circumspecta benignitas ad ea que reipublice 
slalum respiciunt deuota solliciludine teneatur intendere, etque volun- 
tario3 alTectare lahores vl suhditi in desiderata Iranquillitale quie- 
scant. illa nichilominus vheriari quodam fauoro prosequittir que ssn- , 
cterum ecclesiarum el oiinislrorum omnipolenlis dei sapiunt comodum i 
el honorem. 

Sane singularis deuocionis alTectus — quem ad ecclesiam her- 
bipolensem in annis nostre juuentulis continuo gessimus , et 
adanlea dileclionis Qagrancia mulliplicatis fauoribus gerimus in pre- 
senti — ad exaltandum venerabilem eius statum propensius no3 inducit, | 

Enpropler vniuersa et singula priuilegia, litteraa, coucessiones, 
gracias^ liberlates, emunitates. jura, consuetudinee , et consuelas 1 
obseruancias fidelissime velustatis predicte ecclesie eptscopatui sea 
principatui eius in capite ac in membris a recolende memnrie diuis 
predecessoribus nostris jmperatoribus et regihus Romanorum indnlta 1 
seu indullas concessa vel eoncessas de ptentludine regie polestatis, 
cuius guhemaculis diuina disponente gracia feliciler presidemus, 
maturo Dostrorum principum ac nohilium coDsilio precedente, Donl episcopatD9 wirzibQrgensis. 301 per errorem sed ex certa nostra scieocia de verbo ad verbum in 
otnnibus suis clausulls et sentencijs, ac si prediclorum priuileg:iorum, 
litlerarum, concessionum. graciarum., libert&tum, emunitatum., Jurium, 
consueludinum, et obseruancisrum consuetarum tenores in proprijs 
suis clausuiis el appicibus essent presenlibus totallter interclusi, de 
nouo collaudamus approbamus ratificamus et de solita benignitale 
regia confirmamus, decernentes quod inperpetuum totis successuris 
temporibus presidio regalis gracie nostre optineant inuiolabiUa roboris 
firmitalem. 

Nulli ergo hominum liceat, banc nostre collaudacionis appro- 
bscionis ralificacionis et confirmacionis paginam inrringere, aul ei 
ausu temerario contraire, sub pena cenlum librarum aori ab eo 
qni conlrafecerit irremissibiliter exigenda, cuius medietatem regalis 
erBrijseufisci nostri, residuam vero parlem jniuriam passorum vsibus 
decemimus applicari. 

Jn cuius rei testimonium presentes lilteras scribi et nostre 
maiestetis sigillo iussimus conmuniri. 

Datum Nurenberch, anno domini millesimo Irecenlesimo 
quadragesimo septimo , indictione XV, XIUI kalendas decembris, 
I regnorum nostrorum anno secundo. L Cujus menlio ttclu esl ngitlum fllis sGricii coloria rabri el DsTi quonda 
BuspeDsum ]im abscisgum est. 1347, dle 23. nOTembrls. Der rOmische KOnig Karl verbriefl dem Hochstifte Wirzburg die 

Schadlosigkeil der irgendwie in Franken erlheilten oder zu erlhei- 

lenden Privilegien. Wir Karl von gots gnaden romischer kiinig ze sllen zeiten 
Qerer des ricbs vnd k&nig zeBehetm tiin kunt allen vnseren vnd 

p Honnmenta des richs getriwen A\e iisea brief sehent hSrent oder lesent 
wir mit den beslelig&ngen freybeilen vnd gnaden swie die slen vnd 
Damen hnben, v/em vnd wohin in Franken wir die getan baben 
oder noch lun werden, nicblgemainet haben noch mainen noch auch 
wellen , das daz dem slift ze WiPtzburch vnd seinen gerichlen 
fre^fbeilen recblen vnd gewonbeiten debeinen schaden oder bindersal 
bringen sol. Aucb sulln sie wyder den selben stift vnd seine ge- 
ricble freybeit recht vnd gewonheit keinerlay chraft oder machl 
haben. 

Vnd des k& einer ewygen bestetikeit vnd waren vrkfinde ist 
niit vnserem kuniglicben jnsigel von vnser heizze wegen versigelt 
diser brief, der geben ist ze Nurmberg, an sand Clementen lag, 

^^ nach Crists geburl dreulzenhundert jar jn dem siben vnd vierlzigstem 

^^L jar, jn dem andern jar vnserr ricbe. SiDfaloruni Caroli IV regii Romaoorun sigillorum quie liicunt majesltijii 
nils sericis coloris violicei et viridts ex ulroque bujus diplomalis exem- 
pliri snspeagorum alteriiin absciisam est. 1347, ( CXIV. 

ie 24. nuveinbrtg. Karolus Romanoram rex ne quid ab ollo in parttbas Franconiae 

contra emnoitatem ecclesiaslicam cleri dioecesis berbipolensis tam 

saeculari9 quam regnlaris flat sancit. 

Karolns dei gracia Romanorum rex, semper augustus, et 
Bohemie rex, venerabili . . episcopo principi suo dilecto et bono- 
rabiUbus . . preposito . . decano et . . capilalo ecclesie berbi- 
polensis celerisque . . prelalis . . personis ecclesiasticis secula- 
ribus et regularibus presenlibus et futuris . . capitulis el . . con- 
) nenlibas ecclesiarum ac nionasleriorum ciuitatis et suburbioram ac 
[ dyocesis herbipoleusis deuotis suis dilectis quoram et quarnai 
episcopalus wirzibnrgensis. 303 

gribemacio sen defensio in spiritualibua et teinporallbus coniunctim 
vel diuisim ad eplscopum ac ecclesiBm predictos exnunc spectat 
vel infntunim speclabit graciam suam et omne bonum. 

Officiosum regimen nostre regie maiestalis ad dei gloriam et 
bonorem romani jmperij pro conaeruacione libertatum ec jurium 
ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum quarumlibet ob augmen- 
tnm cultus diuinj numinis gracia inspirsnte diuina salagit incessanter. 

Nos itaque ad vestram supplicacionem deuotam hoc regali 
decreto el ediclo staluendo sancimus, vt nulla . . communitas vel 
vniuersitas, nullique . . magislri . . rectores siue . . proconsules 
. . consules ac consilium neque . . scultetus seu . . sculteti . . cent- 
grauins seu . . centgrauij ac . . scabinj seu . . judices siue . . justiciarij 
seculares eorumve potestas jn partibus Frankonie statula edicta 
plebiscita condicla pactiones compromissiones conuenciones vel 
ordinaciones contra liberlatem seu emunilatem ecclesiasticam vobis 
et ecclesijs ac monaslerijs vestris per sanctiones canonicas ac jm- 
perialos concessam seu de consuetudioe siue antjqua obseruancia 
introduclam vel in ipsius libertatis seu emunitatis derogacionem edere 
slatuere condicere pacisci conuenire vel alias verbo aut gcriplo 
quomodoljbet ordinare, nulla eciam persona singularis seu priuata 
— cuiuscumque preeminencie vel slatus exliterit — contra eandem 
libertatem seu emunilalem vel in eius derogacionem quicquam suis 
subditis precipere sutsve iniungere . . conuicinis aut alias vllatenus 
facere seu attemplare in preiudicium ecclesiarum ac monasteriorum 
veslrorum suarumve ecclesiasticarum personarum coniuQclim vel 
diuisim presumant vUo tempore seu presumat. 

Si quis aulem buiusmodi nostri decreti edicti statuti ac sanclionis 
iransgressor exlilerit, si communilas seu vniuersitas, uel . . rectores 
. . magistri siue . . proconsules . . consules ac consilium aut . . 
scuUetus seu . . sculteti . . centgrauius seu . . centgrauij ac. . scablnj 
seu . . judices seu . . justiciarij seculares eorumve potestas fuerit seu 
fuerint, centum libras aurj; si vero singularis seu priuata persona, 
quinquaginla libras auri componant ; medietate librarum ipsarum 
vlrarumque summarum camere nostre seu fisco romanj jraperij, ac 
, residua medietale communiter ipsi .. episcopo herbipolensi pro 304 Monamenta I tempore existenti ac ecism ecclesie sea ecclesij9 ac monasterio si 
monasterijs vestris, cuius vel quarum seu quorum libertas seu emaDitaS 
ecclesiaslica in se suive persona seu personis ecclesiasticis vt pre- 
mittittir fuerit violata^ jrremissibililer vlique appiicRnda. 

Preterea hoc decreto noslro regali statuimus et sanccimus, v 
si communitas seu vniuersitas siue . . magislri . . reclores seu . 
proconsules . . consules ac consilium aut . . scuUetus seu . . sculteti 
. . centgrauius seu . . centgrauij ac . . scabinj seu . .judices sine 
justiciarij seculares eorumve polestas, aut eci.im singularis seu priuatB 
persona ante hanc sanctionem noslram in conlrarium facere vt pre- 
dicilur presumpserunl quomodolibet seu presumpsit, tunc liuiusmodi' 
forefacta quantocius post buiusmodi decreti et statuti noslri noticiani 
verbaliler et elTectualiter reuocent et retracleut seu reuocel et re- 
tractet, necnon communiter ipsi . . episcopo herbipolensi pro 
tempore existenli ac ecclesie aul ecclesijs seu monasterio vol 
raonaslerijs vestris, cuins vel quarum seu quorum libertas seu emuni 
tas huiusmodi in se suive persona seu personis ecclesiasticis vt 
preferlur fuerit violata, emendam debilam el condignam ad arbitriunt 
nostrum, seu . . regis siue . . jmperatoris Romanorum successoris 
nostri pro lemporo existentis, vel nostrum seu nostrorum in ipso 
regno seu jmperio Romanorum successornm pro tunc in hac pnrla 
commissariorum vnius vel plurium, vel ipso regno seu jmperio 
Bomanoruni vacnnle sui commissarij fore in hoc casu debentts 
scilicet venernbilis archipresulis maguntini, jpsius romani jmperd 
per Germaniam archicanccllarij, melropolilanj vestri, pro tempori 
existentis jnfra octo ebdomadas proximas . . a requisicionis desupei 
faciende tempore numerandas faciat seu faciant vt tenentur. Alioqnii 
huiusmodi communilas seu vniuersilas. persona seu persone publici 
seu ofltciale cenlum librarnm aurj, persona vero singutaris seu pri- 
uela qninquaginln librarum auri penis de quibus et vt prefertur jrre- 
missibililier vlique persoluendis jnfra duodecim seplimanas subindi 
tnmedinte sequentes subiaceant eo ipso. 

Vt aulem presens regale nostrum edictum efficaciori diligencii 
obscruetur, quanlo contra transgressores eiusdem edicti per exaclionen 
penarum in eo contentarum, non serualo eciam juris ordine, vsque- episcopatus wirziburgeDsis. 305 

qaaque facilius procedi valeat simpilciter et de plano, de pleni- 
tudine noslre potestalis regalis hoc indulto concedimus g^racioso, vt 
ipse . . episcopus herbipolensis pro tempore existens ac . . 
prelati veslrarum ecclesiaruui seu monasteriorum vel eciam quilibet 
ex . . canonicis ipsarum ecclesiaruro seu ex monacbis . . mona- 
sleriorum predictorum amminiglracionem io eisdem monasterijs baben- 
tibus diimtaxat quorum interest in hac parte coniunctim vel diuisim 
CBUsam seu causas super violacionibus vestre ecclesiastice liberlatis 
seu emunitatia vel super eiusdem libertatis seu emunitatis dero- 
gacione in preiudicium ipsarum ecclesiarum seu monasleriorum 
guarumque ecclesiasticarum personarum communiter vel diuisim in- 
debite irrogatis vel eciam allemplalis conlra . . violatores ac . . 
jmpeditores libertatis seu emunilatis buiusmodi absque mandalo seu 
procuralorio earundem ecclesiarum ac monasleriorum suorumque . . 
capilulorura et conuentuum necnon personarum quorum interest in 
premissis jn nostra et . . successorum nostrorum in ipso regno seu 
jmperio romano curia, aut extra ipsam curiam coram vno vel plurl- 
bns . . noslris vel eorundem . . successorum nostrorum tn parlibus 
Frankonie seu Germanie . . vicarijs seu certis . . commissa- 
rijs in premissis, niil ipso regno jmperiove romano vacante coram 
venerabili . . archiepiscopo maguntino prefato tunc pro tempore 
existente, quem quidem archiepiscopuni pro ipsius regni seu jmperij 
vacacionis tempore presenlis sanclionis executorem et prouisorem 
ac certum ipsius regni seu jmperij vicarium seu commissarium in 
premissis dumlaxal de et cum plenitudine regie potestslis perpetuo 
constituimus in hijs scriptis, libere quidem prosequi penasque pre- 
scriptas cum suis accessorijs concomitancijs cl sequelis a . . viola- 
toribus huiusmodi ecclesiasUce libertalis seu emunitatis exigere et 
recipere valeant, ju vsus quidem ipsius episcopatus herbipolen- 
sis et ecclesiarum ac monasleriorum veslrarum predictarum jniuriam 
vt prefertur passarum debile conuerlendas, non obslantlbus siquidem 
contra premissa vel aliquod premissorum legibus seu juribus jrape- 
rialibus ac ciuilihus et statulis locorum consuetudinibus rescriptis tam 
juridicis quam graciosis priuilegijs gracijs jndultis ac concessionibus 
juibuscumque ciuitatibus castellls oppidis alijsve locis seu suis 

' " noi ■Dlt. ItV. 39 
5eii vninenflatibas ac ■ - lueistrts , . rectoribBS 
n-allbas . . coBSnUbas sea . . seatunis ac . . con«iliJ9 
mii sin^laribos cawsamqae preeoiuieBde siue slatas 
fBW^cnmqtie edaD tybaUs scq MBniibas ceojeaBtBr a 
I Tel dnis . . regibas sen . . impemoribos Heeianornni pre- 
vet facce^Mriboj Dostris sab qBMaaqne verbornn 
ezpressioM 9eu forma oontra qDonimcaiM|ae premissomn obser- 
nmatm i> toto vel in parle ha^tedits eititts seo cnncessis aal in- 
utea edeedis seu eciam concedendis. nisi pletiam et e.^tpresssm ae 
de Terbo «4 verbum de baiaamodi aostris decreto edicto JDduIto 
SUtnto et sanctione faciaat mencionem. Qae omnia contra premissa 
Tet aliqnod premissorum oulli volumus suffraearj. 

Qaod •ntem nobis licere non patimur jn premissis. Dostris . . 
inccessoribas jndicamu^. 

Jn citins rei ndKHis at tortiMMij finriMBM •MidiafMW bec 
sacra scripta nostre maiestatis regaUs sifilU appensione solempniter 
comunirj. 

Aclam N&rmberg, bbbo domini miltesimo trecmtesimo qaa- 
dragesimo seplimo, indiclione XV^, Vin* kalendas deeembris, reg- 
noram noslronim anoo secando. 

NieolaHS dccnas oloBnceaait, Milae rcftie ciDcdhriBS, TJce 
cl DoniBe nTereDdi palria doBuoi Gerlici arcliiepiBcopi Diag-BDtiDi, 
aicri JDiperii per GerDiaDiaa arclucaacellarii, recogaOTit. 

SiagDla Caroli IV Roauuonm regia sigilla qoae dicBnt mijestaiis fllis 
■cricia nari coloris et rDbri a Dlroqoe boJDS diploinilis cieDiplari Onod diploma eliam Conradns de Nordeliagea pnblicns iia- 
periall aDctorilate nolarios transscripsil, jomds ab oiriciali cnriae ber- 
bipoleDiia, qni recogaoril, ae illas litlens, io nulli sni piKe vtlialas, 
aed ligillo cereo ^lfo rotnndo ia fllis aericis nbei et giltt CDloraro 
peadeole, coaliaeDte in sb enidentem ipparenlen) imagiaem ipsini regis, 
aedcDteai io tolio regiae majestalis, el jDxtt hujnsmodi imtginem io 
dexlra parlc clipeum cnm aquNa regDi romani, in sinislra Tcro pirte 
clipeum cum leooe regni Bobemiae, in circumrerentiB quoque ipsius 
ligilli lillcrM ia bsec verba „Karolus dei gratiB Romanorum rex semper 
BDfuslDB el Boeuiae rex** more CDriae regiae sigillalsi, vidisse manibasque episcopatns wirziburgensis. Iraelu«e ic legiste. Qui qDoque hoc inslnitncDluin. sigDo Con 
pniedicli solilo coDsigDBtutn, ofncJBlilalis sigillo hsti» membrBnscei 
(uspenRO munivil, in civilate herbipolen ji, iu domo dicts He 
borginhiis, sub anno domini M° CCC XL~ noDO, ferio lerlit 
diem bePloe HsrgaretRe virginis, Iiora primDe, pnesenlibus discretis 
Wallhero de RolenhurK, Conmdo de Mousco. Alberl 
Wile, procuriloribus curiie herbipotensis, el JohanDC 
BDckeler, ad prBemissa vocatls pru leslibus rt rugatis. 307 
nradi 1347, die 24. novembris. 

Karolus Romanoruin rex clero dioecesis herbipolensis tam saeculari 
qunm regulari iitdulget qnod laicos cciam de injuriis et in causis 

Icivilibus — publicia ac privalis — ■ coram judiciis ecclesiaslicis 
convenire possit. 
H a ro 1 u s dei gracta Romanorum rex, semper augustus, et 
Boemie rex, ad rei memoriam semptlernam. 

Ouoniam religiosa ecclesisrum ac ecclesiaslicarum pcrsonarum 
sollicitudo ad prouoeandam augendamque ecclesiaslice deuocionis 
obseruanciam exigentibus eciam suarum virlulum iiieritis debet 
graciosis romani . . principis beneficiis premiari, nos itaque — 
exposcenlibus multifariis venerande ab anliquo ecclesie lierbipo- 
lensis gloriosorum martirum snnctorum Kyliani Colonati et 
Totnani sociorum, eius palronortim, ibidem a diuis quondam . . 
regibus ac . . jmperaloribus Romanorum quampluribus predecesso- 
ribus noglris miiltimodjs libertatlbns prluilegiis honoribus et jiiribus 
Inudabililer sublimale jn capite et in membris merilis probitalis — 
de graciosa ptetale uoslre regie maiestatis auctoritate jnperpetuum 
priuilegiiindo presenlibus jndulgemus^ vt nostri predilecli denoti . . 
prelati . . clerici . . personeque ecclesiaslice quecunique seculares 
et regulares presentes et future . . capilula . . collegin et . . con- 
lenlus ecclesiarum ac monasteriorum ciuilalis et suburbiomm ac 

39* 
S08 

^oeesis herbipolensis, dediti siquidein iDiiltiforini oBicioram 
diltid diDlnoroin, coniuDctim et diuisim valeant laycales sen seculares 
fUdflki . . personas jpsarnm quoque comninnitates sen vnioersitates 
— cninsciimquepreeminencie status vel condicionis exlslant — eciam 
nper jnisriis et actionibns sen negociis ciuilibus pnblicis ac priualis 
coraib . . judice ecclegiastico libere coouenire, eedemqne mundane 
p««One eammque VDiuersitates seu commonitates jpsis ecclesiasticis 
pcnonis suisque . . capitulis colle^ls et . . conuentibus in judicio 
McleBisstico, Don obstanle excepcione declinatoria talis fori., respon- 
dere desuper teneantur, qnemadmodam eciam jd alias in plerisque 
partibiis Germanie, et precipue \d prouincia maguntina, jn 
qne eciam predicta ecclesia herbipotensis consistit, de antiqua 
et racionabili consuetudine est inductiim, legitimeqne prescriptom, 
•t a lanto tempore citra cuius jnitij Daemoria aon existit jnoiolabi- 
liter obseruaUuii. 

Jn caios rei rol>oris et testimonij firmitatem mandaniiinis hanc 
paginam de premtosis conscribi, noBtriqne regalis Bigilli appensiooe 
solempniter commnniri. 

Datom Nnrenberg, anno domini millesimo trecenteBimo qua- 
dragesimo sepUmo, indiclione XV*, VIII* kalendas decembris, reg- 
nomm nostrorum anno secondo. 

Nioolaaf deetnu olonaMniii, islae refiae caocdlariu, tim 
et ooiBlae rerereadi pilrii dcmiai GerlRci orcfciqilKopi majaaliai, 
ueri iBpflrii per Geraitaian arehicuoeUirii, reeo^oTit. 

Ctroli IV Romnoniai regii ngillaai qaoil dicaat aujMtalii Uii leriaf 
mbri eolori* ot fliTi tx boc diplOHite i episcopatus wirzibargensis. CXVI. 

1347, die 3. decembris. 
!!leinensVIpapaarchieptscopoprageosi et episcopo bambergensi facul- 
talem poenas in Ludovici imperatoris jam mortui asseclas decretas — ejus 
vidua et liberis exoeptis — relaxandi, conditionibus adjeclis, concedil. 

C I e m e n s episcopus seruus seruorum dei venerabilibus Tralribus 
. . arcbiepiscopo pragensi et . . episcopo bambergensi saluten) 
et apostolicam benediclionem. 

Romanus pontifex, misericordis Christi vicarius, libenter sub- 
dilis misprelur errantibus, el non solum illis qui posl lapsum eorum 
in devium conlritis et humiliatis cordibus repelunt misericordie sue 
sinum apperit clemencie ianuam, sed de innala sibi benignilale lapsis 
dexteram porrigens eos retrabere ab jnuio et ad viam salulis dirigere 
sollicitudine paterna procurat. 

Cum itaque, sicut intelleximus, nonnulli ecclesiarum et mona- 
steriorum . . abbates et alij inferiores . . prelali et . . clerici 
ecclesiasticeque persone seculares et regulares exempli el non 
exempli diuersorum ordinum , necnon . . duces . . marchiones . . 
comiles et . . b&rones ac . . mililes et .. layci, communia quoque 
ciuitalum . . vniuersilatesque opidorum castrorum terrarum el 
aliorum locornm pro eo quod post et conlra nostros et predecessorum 
nostrorum romanorura pontiricum processus aduersus quondamLud- 
wicum de Bawaria herelicum et scismalicum manifeslum eiusque 
. . fautores . . conplices et . . sequaces ac . . adherentes eidem 
hactenus habitos prediclo L u d w i c o adheserunl , eeu consilium 
auxiliuffl vel fauorem prestilerunt, aut participauerunt preterquam in 
crlmine heresis, cum eodem excommunicncionis suspensionis el jnler- 
dicti ec alias penas et sentencias incurrerunt per eosdem proccssus 
contra talia presumentes generaliter promulgatas, nos — qui vices 
illius in lerris quamvis inmerili gerimus qui omnes querit saluos 
fieri et neminem wlt perire — desiderantes attente , huiusmodi 
abbates prelatos el ctericos, necnon duces marchiones comites et 
barones tnilites ac elios supradiclos reduci ad vnionem sancte matris k 310 Moaumenta ecclesie, extra quam non est alicui gracia neque salus, ac do fraler- 
nilale vestra in liiis el in aliis plenam in domino fidiiciam optinentes, 
flbbales prelalos ac alios supradictos omncs et singulos, exceplis 
eiusdem domini Ludwici relicta et liberis, ab omnibus el ein- 
giilis excammunicacionis suspensionis et jnterdicli senlenciis ab 
homine vel a iure prolatis quas propter premissa vet eorum occaslone 
quomodulibet incurrerunt, postquam ipsi suos excessus errores et 
peccata huiusmudi coram vobis specirice conresst Fuerint et bumi- 
liler absolucionem petierint, et in forma subscripta prestiterint cor- 
poraliter juramenlum, juxta formam ecclesie absoluendi, et impo- 
nendi eis penitenciam salularem , necnon interdicta quibus terre 
earum ex causis buiusmodi sublacent suspendendi et relaxandi, et 
nicbilominus cum diclis abbatibus prelatls clericls et personis eccle- 
siaslicis super irregularilate quam diuina — non tamen in contemptum 
clauium - — celebrando vel inmiscendo se illis aul in susceptis ordi- 
nibus minislrando ligali buiusmodi sentenciis vel in locis ecclesiastico 
supposilis jnlerdicto seu alias premissorum occasione contraxerunt 
dispensandi jpsis ad aliquod tempus maius vel minus secundum sin- 
gulorum demerila a diuiuls suspensis, siclamen quod non lemporale 
lucruiu sed animarum salutem et commodum dumtaxat fraternitas 
VBSlra querat, plenam vobis el vlrique vestrum vsque ad aduentum 
. . legHli apostolice sedis ad partes Alamanie, si eura illic 
destinari contigerit, et non ultra, concedimus facullatem. 

Vulumus aulem, quod super absolucione preserlim maiorum ac 
nobilium personarum ac iuramenti in forma predicta preslacione 
confici facialis publicum instrumentum, quodque super absoluciunibus 
adiciatis specialiler et expresse. quod — si aliquis predictorum, 
posfquain pcr vos absolulus fuerit vt prefertur, et jnlerdiclum cui 
lerre sue subiacent fueril relaxatura, conlra eo vel aliquod eorura 
que promiltet el iurabit veniret — jn easdem relabatur sentencias 
ipso facto, el lerre sue buiusmodj inlerdiclo subiaceanl sicut prius, 

Forma aulem confessionis faciende et iuramenti preslandi per 
illos qui sic absoluuntur talis est. 

Kgo confiteor, me lenulsse et tenere fidcm katholicam. 
et credere ac lenere quod credit tenet et docet sancla episcopalus wirzibnrgensis. 311 mater ecclesia, et creilidisse et ndliuc rirmiter credere 
quod non speclat ad . . Jmperntorem, pnpam seu snmmuni 
pnntiricem depunere, et alium eligere vel cre»re, sed hoc 
hereticum repnto et heresim dampnalam per ecclesiam 
siipradiclam. 

Jnsuper ad sencla dei ewangelia iuro, quod staho et 
parebn mandatis domini nostri domini Clementis diuin» 
prouidencia . . pape sexti et ecclesie romane super illatis 
tniuriis contumaciis rebeliionihus fnutoriis et aliis implicite 
vel explicite per me commissis, conressatis et non coii- 
ressalis, ac celeris penis quas incurri prolatis ab homine 
vel a iupe propler premissa vel ea tangencia. et qiiod 
eidem domino pape eiusque successoribus c:inonice in- 
tranlibus fldelis ero decetero, eisque debilam reuerenciam 
et oheiiienciam exhibebo. 

Domino preterea Knrolo regi Romanorum tanquam 
regi Romanorum per eandem ecclesiam approhato obediam 
et parebo : et relicte ac Tiliis dicli Ludwici. quamdiu 
iu rebellione ipsius ecclesie perstilerinl, et prefato Karolo 
regi non obediuerint. ac . . herelicis et . . scismaticis 
el eorum . . sequacibus per diclam ecclesiam denotalis 
non adherebo , neque fauebo , nec quibuscumque aliis 
contra dominum papam regem et ecclesiam predictos daho 
consilium auxilium vel Taunrem, direcle vel indirecte, 
publice vel ucculle, quodque deinceps nulli vt . . jmpe- 
ratori obediam vel adherebu nisi ille primilus fuerit per 
eandem ecclesiam approbntus. Nec cum eisdem relicla 
ac filiis dicti L u d w i ci aut quibuscumque . . uliis in 
rebellione ipsius ecclesie exislenlibus contra ecclesinm 
et regem predictos colligacionem obligacionem conspira- 
cionem faciam siue ligam. 

VoId eciam et consencio, vt — si, quod ahsit. ih- 
posterum me contra predicta que confessus sum et propter 
que incurri senlencias excommunicacionis suspensionis ct 
jnterdicti prolalas ab humine vel a iure [venire], vel me eorum 
313 

aliqnod Tltwlai fkeara ooBtigMil, emtn 
me prestitnm TOBiendo, in predlelM mbI 
ipso ficto. 
Datum Aninione, IIL noim deoeail^rli. 
aano sezto. 

QnM BllerM patwlM iMhiMlB ab offidil ■ 
mtnmi JiU nn 1891 i 
MOMpemto ■Bnito wMrtM Mat, fri fi ld Mi i 
legiiM nuibiuqae bMlMM, Wlt plibM reiBcUm poBtilenlu BOftri ■bolilu, aeqne eliM Im mI pMte 184« TidMH, Md oari MiptrinK» 1347, dl6 26. decembris. 

Jch H[einrich] Ton derTan TonBysclioffesheim genanl 
vnd Peterse myn elich wirtin vnd alle vnse erbia bekeanen 
uKnlich an diseme bryfe allin den dy en horin oder sehen lesin, 
daz daz mytvnseme gntin willtn ist, dazSy^fril] vnse svn dyse gnt 
vfT gybit dy hy gescribin sten, da H[einrich] Gezziner uffe 
sizel, C[unrat] Cenlgrebe, vnd H[einrich] der Tobe, zu 
Antinhusen in dem dorf, vnd dry acker wingartin znWolpach. 

Dyse gut gebin ich vorgescribin Sy[frit] nfT, vnd iophan dy 
wider zv lebin von myme hern von Wnrzebnrg redelicb vnd recbt. 

Deshanich vorgeDantH[einrich] disin bryf bestedigit zv einer 
warhet diser dioge, vnd dorch bede willen mynes svnes dy da 
Torgescribin stet, anegehangin myt myme ingesigel. 

Sub anno domini H* CCC XL VIII% in die sancli Stephani 
prothomartyris post Datioitatem Christi proxima. 

8[jgillnm] HENRJCJ DE TANNA fasdi dn Utterarnn ipMrom nembrani 
conrecti inipeDinm inlegram ut. episcopatQ5 wirxibargensis. 1348, die 2. januariU 

icclesia herbipolensis statutn monasterii sancli Stephani lam in capile 
quant in memhm quoad spirilualia et temporalia reformat. 

Primnn) capitulum de prohemiali ac exordiali conmendacione monastice 
religionis et precipue ordinis Benedicti beali.] 

Jn nomine domini amen. 

Albertus dei gracia electus in episcopum berhipolensem 
conBrmalus ad rei memoriam sempiternam. 

Quoniam sacra religio monachalis super triperlita radice — 
videlicet constancia obedjencie que melior et quam viclime, et ah- 
dicacione proprietatis. ac custodia castilatis — substancialiter pro- 
fundata ordinis quidem regularis a sede apostolica approbali et pre- 
cipoe ac anliquius sancti Benedicti abhalis, cuius nempe ordinis 
sanclitalem et veneracionem documenta sanctorum . . patrum et 
temporalium habundancia quasi circumquaque demonstrant quibus 
eiosdem ordinis monasleria longe lateque in orbe terrarum diuina 
ordinante clemencia propter deuociones voliuas et obseruancias 
regulares ibidem ab antiquo pullulasse cernunlur . slatum humane 
vite preserlim conlemplatiue in hac dei ecclesia mtlilante amplius 
salubrius et perfectius re^ulando guhernat. ymmo ipsius sancti 
Benedicti regule . . professores ex voto el obseruatores in facto 
eciam superna benedictione beantur, vt eciam saDctorum decalogus 
plenius attestalur, 

[Secundum capilulum de summaria preserlim in spiritualibus refor- 
maciune monaslerij sancli Slephani herbipolensis ordinis Benedicti.] 

el quia solempne monasterium sancti Stephani prothomartiris 

r. .,.. ,LI. -». «K. «IV, 40 
314 Monumenta 

jn ciuitate nostra herbipolensi consislens ipsius ordinis Bene- 
dicti tam in capite quam in membris nostra reformacione salubri 
in spiritualibus et temporalibus infrascripta summe indigere ceasetur, 
el quia (ut sacer canon testatur) bone rei dare patrocinium seu 
consultum et presentis vite subsidium optinere et eterne remune- 
racionis premium expectare incunctanter speratur, propterea ut status 
ipsius monasterij iu salubribus spiritualium profectibus et vberibus 
temporalium successibus secundum exigenciam sacrorura canonum 
et ipsius ordinis regulam seu regule instituta ac obseruancias regu- 
lares necnon statula sacri concilij prouincialis ecclesie moguntine, 
metropolitane quidem ipsius ecclesie herbipolensis, in capite et 
iu membris diuina largiente clemencia feliciter prosperetur ac debite 
perhennetur, ex debito nobtri oiHcij pastoralis jn virtute sancle 
obediencie et sub speramine premiacionis diuine ac formidine male- 
dictionis eterne propensius exhortantes districtius precipiendo man- 
damus, quatenus dilecti in Christo . . abbas . . prior et . . con- 
uentus ac . . conuentuales monachi eciam officiati ibidem pro tempore 
existentes tales vere existaut quales esse dicuntur ac eciam esse 
debent de ordinis regula atque jure, vt uomina ipsorum consonent 
sic personis. Ob hoc quoque regularem vitam et monasticam 
disciplinam in omnibus secundum juris et ordinis instituta necnon 
laudabiles consuetudines ac consuetas obseruancias regulares ibidem 
jn quantum humana fragililas sinit vlinam satagant obseruare, jn 
religionis quidem decore virtutum domino militantes, crucifigentes 
eciam cum vicijs et concupiscencijs carnem suam, necnon trahentes 
ad diuine maiestatis obsequia alios per exempla, vt ipsi obinde eciam 
benedici in hac vita et futura beari a domino mereanlur. 

[Tercium capitulum de electione regimine et poteslate abbatis.] 

Jnsuper quoque . . abbas decetero ut hactenus eligatur. Js 
autem ad huiusmodj prelature seu dignilatis gradum non precum 
sulTragio sed meritis sorciendum alios debite antecellat^ quem labor 
prolixior et vita religiosior meruerint anteire. Quicumque autem 
deinceps eciam auctoritate quacumque siue apostolica siue ordinaria epi9Copatns wirziburgensis. 31 i3 

I prericiRlur in nbbateni ibidem, hoc fieri debel expensis abbacie <tuni- 
laxat, el sine subsidio seu conlribucione . . conuentus ac procu- 
racionis ibidecn. Necnon in abbalem prefecltis sub mansueludine 
palernali in olTicioso sue prelalure regimine gerat vlgilem curam 
et solliciludinem diligentem, ut deo et . . superioribus suis valeat 
desuper el pocius de migericordia quam rigore reddere racionem: 
nimia namque rigoris uel penalis seii penitencialis asperitas non edi- 
ficat sed corrumpit. Abbas ilnque in reglmine suo ad debilam 
saliitiferanique sequelam domini nostri Jesu Cbristi incipiat facere 
el docere, el subditis presit salubriter, vliliter quoque prosit. nec 
subditos friuole exacerbet temere inclamando uel indebite dilTamando 
conlra jus et ordinis regulam seu obseruanciam regularem: sed . . 
subdilos aecundum doctrinam ewangelicnm et propbeticam ac regu- 
laria inslituta siiper excessibus non conniiltendis et conmissls emen- 
dandis caritaliue et canonice moneal corrigat ac eciam disciplinel, 
non tamen subdllos in furore suo argual, neque in ira sua corripial, 
nec contra eos indiscrete seu nimis rigurose indilferenter procedat, 
sed pro personarum excedencium ct excessuiim loci ac temporis 
qualitate opporlune niitescal nr manswescat, benigne jnfundens sanando 
peccatoris wtneri vinum discipline cum oleo misericordie tempera- 
tum. Abbas quoque deinceps ut liaclenns regnt ibidem spirilualta 
et monasticas disciplinas ac obseruancias regulares que regulariter 
seu plerumque in . . abbalis pcndent arbitrio id est moderamine seu 
Judicio, non quidem secundum libituin sue proprie volimtatis, sed 
secundum magistrani ordinis regulam ac juris exigenciam et lauda- 
bilem obseruanciam fidelisaime veluslatis ibidem nec sine rncionis 
siue diacrecionis moliuis vtique dirigendo, eciam in snspendendis . . 
gnbdilorum prebendis et ad mandalum . . sbbalis niox per . . priorem 
. . cellerarium et . . conuentum ibidem in suspenso babendis secun- 
dum consueludinem ab antiquo haclenus desuper obseruatam ibidem, 
babita lamen ne ipsi monacbi egeant racione et in ipsaruni reln- 
xacionibus ac restitucionibus faciendis. Preferea . , abbas in ofTiciJs 
custodie cantorie et jnfirmarie ibidem instituendis et deslltuendis 
debite et decenler. ac eciam in suis ecclesiaslicis beneficijs et in 
feadia iniindanis ab abbacia procedentibus debite confcrendis, ac in 

40* I 316 HoDUDionta 

8uiB juribus de eisdem, necnon in episcopalibas coHectig algsque 
Rnbsidijs Bc contribucionihua pecuniarijs cnicumriiie . . snperiori aul 
pro defensione libertalum et jurium ecclesie h erbipolensis in 
capite ac in mcinbris Blijsve suis negocijs conmunibus a . . clero 
ciuitalis el dyocesis herbipolensis pro tempore faciendis ecism 
non consuelis concedendls quidem sc ndmiltendis ab ipso abbnle 
vna cum alijs . . prelatis preserlim ordinis ibidem in herbipo 
lensi capilulo generali — prehabitis tamen cum suo . . priore et 
. . conuentuali rapitulo Iractalu et consilio desuper oporlanis — 
prislinam habeat potestatem, nichilorainus tamen soquenlibus statutis 
ot modis reformacionis huiusmodj monasterij in suo robore dnralnris. 
Abbas quoque in disponendis negocijs arduis scu maioribus stalum 
monaslerij in capile et in membris presertim conmuniter langentibus 
conuocel et assumat omnes suos conuentuales ac capilulares con- 
fratres od tractandum desuper el habendum consitia singulonim: vl^ 
enim mulla consilia, ibi salus: vbi nainque vliiitas publics eccle- 
siasticaque Iraclalur, et si minor dixerit veritalem, exinde nulla 
iniuria irrogatur maiori, et dominus sepe quod melius est juniori' 
reuelal. NuUus autem suo sensui jnnitatur , sea proprij cordis 
voluntalem sequatur, aut eam procaciter defensare presumal, sed s 
quolihel animaduerlatur solerter quod sapienlis est consilium in meliua 
conmutare. Quodque - ut sacrum concilium iDteranense teslatur 
— ordinacio maioris partis capituli per contrndiclionem uel appella- 
cjonem minoris partis nichil racionabile opponenlis ac eciam osten- 
dentis uel eciam propter consuetudinem in contrarium juratam sed 
non seruandam vtique inpediri non debel, quinymmo preualeat et 
Buum consequalur effectum quod a maiori el saniori parte capitult 
rncionabiliter ac debite fuerit ordtnatum. Minora autem negocis 
cum seniorum consitio dirlgantor, quia factum cum consilio peni- 
tenciam non habebil. Jn omnibus quoque negocijs monasterij in 
capile ac in membris a . . prelatis et . . subditis attendatur consulle 
quld liceat secundum equitatem, et quid deceat secundum honeslalem 
nc ecinm quid expcdiat iuxta loci el lemporis qualitatom et secunduo 
vtjlitatem conmuQem et publicam non priualam. 
episcopatus wirziburgensis. [Quartum capitulum de electione ofiicio bonisqae prioris.] 

Prior vero cldustralis per rormam electionis , . cellerarij ibidem 
de quibus subsequitur eligatur. Sed qiiicquid in electione cellerarij 
debet fieri per priorem, hoc in electione prioris cellerarius prose- 
quatur. Necnon lempus seu termini dieruni in forma cellerarij 
eligendi expressi jn electione prioris, siopusfueril, duplicari poterunl 
nc debebunl. Prioratus tamen annis singulis, ut cellernrie oiTicium, 
non vacabil. Quitibet quoque elecliis in priorem preGci et benedici 
ab abbate, seu eo absenle a vices eiiis gerenle, ut ordinis est el 
moris debebit. Prior autem pre celeris posl abbatem sit polens in 
opere et sermoue, ut exempio vile verboque doclrine confratres 
guos et instruere possil in bono et n malo eciam reuocare, zelum 
religionis habens secunduni conscienciam regularem, vt delinquentes 
corripiat el castiget, obedientes vero foueat el conforlel , ac eciam 
alias oilicium suum debile exequnlur, supplendo eciam vices , . 
nbbatis cum absens fuerit jn aclibus quidem locis et temporibus 
debitis ac consuetis. Ad hec qiioque . . prior a . . conuentu pre- 
bendam integram cum media in omnibus indilforenler habere, necnon 
ab abbale — vt eius vices in actibus locis et temporibus debitis et 
consuelis ibidem suppleat — ipse . . prior duas libras hallensium 
datiuorum, scilicet vnam in die sancli Martini, et reliquam in die 
beale Walpurgis, annis singulis oplinere. ac eciam bonn redditus 
censns et jura prioratus hactenus ab anliquo eciam decetero relinere 
debebit. [QuiDtum capitulum de obediencia siibieclione et reuerencia conuenlus 
ac conuentualium eciam ofnciatorum erga abbatem ibidem.] 

Omnes autem et singuli de couuentu ac monasterio abbati ut 
Glij patri discipulique magistru jn omnibus preserlim spirituHlibiis 
licilis et honestis sccundum juris exigenciam necnon precipue secun- 
dum ordinis regulnm ac priscnm sou untiquam ibidem obsenianciam 
regnlarem renerenler obedlre tenenlur, debile attendenles quod vbi ^regnlarem M« 


318 Monumenta 

contempnitur gubernaculum discipline restat ut religio nanfran- 
gelur. 

Preterea monachi ab abbatis obediencia seu correctione debita 
appellare prohibentur a jure. Nichilominus quoque eis, ne id faciant, sub 
pena maiore seu culpe grauioris in hijs scriptis districtius inhibemus. 

NuUus quoque monachorum eciam officiatorum cum suo . . 
abbate uel priore aut conuentuali confratre siue intra siue extra 
monasterium proterue contendere seu temere altercari, uel . . abbatem 
. . priorem seu quemquam suorum . . confratrum contra jus seu 
ordinis regulam infamare, seu iniurias excessus siue defectus brigosos 
personales siue priuatos sine conmunes contra . . abbatem seu . . 
priorem uel . . confratrem quemcumque ad quascumqne forinsecas per- 
sonas ad quas nichil de hijs que in monasterio sunt querulose siue 
alias contra jus seu ordinis instituta pandere seu deferre presumat: 
alioquin in premissis excedens, si et postquam de huiusmodj excessus 
veritate constiterit ut est ordinis atque juris ibidem, regulari subiaceat 
discipline. 

Nullus quoqne monachus sub pena monastice discipline absque 
. . abbatis uel . . prioris aut eis absenlibus . . senioris de conuentu 
tunc presentis licencia antea inpetrata, videlicet ex causa necessaria 
seu honesta, monasterij limites egredi vllo modo presumat. 

Preterea . . abbatem siue peditem siue equitem dictos limites 
exeuntem condecet sui de ordine cappellani sequela. Necnon . . 
priorem ac eciam quemlibet de conuentu similiter quo ad hoc ex- 
trinsecus presertim coram clero et populo eciam condecet . . con- 
monachi comitiua. Ve namque soli, quia subleuanlem — si ceci- 
derit — non habebit. 

Demnm ipsi omnes agnoscant, eis quidem omnem inordinatum 
seu exquisitum ornatum aut cullum ac quemuis notabilem excessum 
in vestibus suis, que nec longitudine nec breuitate nimia nolari 
debent, et habere largas manicns usque ad pungnum protensas, non 
quidem consuticias uel quomodolibet botonatas; necnon in cibis 
potibus equitaturis et lectisternijs alijsque vtensilibus prorsus fore 
interdictum a jure. Quare excedentes in premissis uel alijs ab. 
hijs debite refrenentur ac eciam corrigantur ut ordinis est et juris^ episcopalus wirzibargeDsis. 319 

) subdilorum calpa In penam prelaturum ob culpabilem negUeociam 
eortmdem vertatar. ^l [Sexlum capiluluni de oiHcio bonisque custodisj 810 

i Custos quoque )ier se et ramiliam i^uam fidedignam Juratam 
it sollicilam gwardiam seu cuslodiam ip^ius ecclcsie tam de 
die quum de nocte. Necnon ecclesie thesanrum, volumina, vasa. 
veslimenta. sc vlensiiia ecclesiaslica. el ea que ad liiminaria perli- 
nent siue in cera seu sepo siuc in oleo fidfltter respiciat custodial 
el conseruel. Allamen ipsa luminaria ad vsu<) diuinorum lantum 
oDiciorum ac cciam ad usiis lampadis seu liiminis Hrderc debenU;^ 
siogulis nocUbus ab liora crepusculi usque ad diem de mane in 
' irmitorio, sed non in rereclorio, lurge sine dereclu dispensel. Jn- 
iper lampades et iuminaiia accendat et exUngwat; ac eciam horas 
inonicas pulsel facialve pulsari debile el consuele. Campanis 
quoque fimes sppeiidi; et Jonuns ecclesie, cappelle sancli Micba- 
helis, el cimiterij ibidem serari claudi ac eciam apperiri singuUs 
tliebus in temporibus oportunis; ecclesiam quuque vsquequaque el 
capitulum cum ambilu quociens indiguerinl einuudari ad mnndalum 
. . abbatis seu . . priuris de pecunia cuslodie swauiter et caule 
cum aquarum dtspersiune ad precauendum nocumenlum urnaliium 
ecclesie scoperi aliasque mundarl procurel. Jn subsidiuin vero pre- 
diclanim itipensorum suarum duas libra^ hallensium diuisim jn sancto- 
rum Martini et Walpurgis diebus annis singuUs a contnuni procu- 
racione subscripla vlique opUnere debebjl. <Juamprimum autem 
insUtulus fuerit . . cuslos, abbaU coram . . priore el . . coRueulu 
fidedala nomine juramenti promillal, premissa fideliter et solerler 
facere seu ordinare fieri absque vara. Nemini quoque intrn nel 
extra monaslerium, eciam nec . . abbati, acomodare concedere iiel 
tradere quascumque reliquias sanctorum calices librus cappas seu 
slia ecclesiastica ornamenla ipsius monaslerij ad alienandum seu 
obligandum aut deferendum extra munaslertj poteslalem absque . . 
abbaliit . . priuris et . . conuentus cerle sclencta et licencia speciali 
lenetur. Necnon abaque laora ac fraude ab inicio quamprimum se itoH& 820 Monainenta de possessione et clausura cuslodie intromittit tunc coram . . abbale 
. . priore et tribus . . senioribus capitularibus fralribus alljsque 
oETiciatis ibideni inscriptis duplicandis qaidem — scilicet pro . . abbnte 
et . . conuentu ex vna, et pro custode nb attera parte, videlicet 
sub recognicionibus lestimonialibus et auclenlicis . . abbatis et . . 
comientus uel saltem allerulriuseorum sigillorum seu sigilli appensione 
tirmandis — super omnibus el singulia ac precipue preciosis el 
notndignis jn cuslodia seu poleslate custodis hnbitis et habendis jn- 
uuntariiim, necnon corani eisdem ibidein demonstraiiciam seu demon- 
stratiuam ad occulum ostensionem specificam el totalem de premissis 
annis singulis saltcm semel, scilicet infra oclo dies proximos post 
dominicam quasi modo genili, vtique racere fideliter et solerter de- 
bebit. Custodia quoqiie sua anliqua bona el jura redditus atqne 
census quos hactenus habuit eciom decetero relinebit. 

[Septimum capitulum de olTiciu alque bonis cantons.] 

Officium vero cantoria circa scolares potissime conuentuales 
ibidem in psalmodijs lecluris et altentibus scripturflrum sacrarnra, 
caotibus musicis, scolasticis discipUnis, obsernancijsque regularibiis 
in claustro locis et temporibus oportiinis beniuole el lideliter in- 
struendos satagal studiose. Quiuis vero . . cantor bona et reddittis 
8C census quos cantoria ibidem hactenus habuit ab antiquo eciam 
decetero retinere debebit. Nedum aiilem . . cantor sed eciam 
magister scolarum induslriose nduertat, qnod maiorem vim babet 
ad adiscendum quod oportet libera curiositas quam meliculosa ne- 
cessilSB, vt beatus Augaslinus lestalur. 

[Octauum capitulum de ofTicio jnfirmarij ac bonis et eraolimentis 

jniirmerie, et de reinissione ad olTicium cellerarie, et de alijs sablatis 

officijs hospitalarie oblagij atque cene.] 

Ceterum cum officium jnfirmarie sit propterea inslilnliim, nt de 
bonis et prouentibus jnfirm.irie pro modo seu posse ipsorum per 
ministerinm jnfirmarij fratribus egrotantibns seu jnfirmis ibidem de 

episcopatiis wirziburgensis. 

consolBcionibus debitis el consuelis prouideatiir solerter: qunre quiuis 
jnfirmHrius, quamprimuni ah flbbalc fuerlt institutus, tenentur coram 
. . nbbate . . priore ac . . rtiniieiilii promillere fidedata nomine jurn- 
menti, ut premissa pro modo rnciillaUim officij pro loci el temporis 
qualilate faclat absqiie vars, secundum moderatiuam Inmen arbiiracio- 
nem . . abbatis . . prioris . . cellerarij ac . . custodis et . . senioris 
de copitulo uel sallem triiim ex eis, coram qulbus eciam jnfirninrjus 
de omnibus el singulis receptis et distributis ac aminislraclone orficlj 
Hiinis singulis infia quindenam post diem benti Marlini proximam 
eciara sub lide sua predicta specilice plenarie el debile conputacionis 
racionem irremissibililer reddere vUque sit aslriclus. Jnrirmaria 
nulem. qnicquid in bonis redditibus censibus ac juribus haclenus 
habuit ab antiquo, eciam amniodo retinere debebit. Suppelleclilja 
vero, lectisternia. aliaque vlensilia ac clenodia que ut snbsequitur 
ad jnfirmariam pro vsibus jnfirmorum seii debilium ibidem pro tem- 
pore fuerint depulata debent per . . priorem ac jnnrmarium in cerlo 
conscruaculo ibidem ad hoc congruo et seralo cnm duabns seris 
ct duabus clattibus diuersis diuisim ab eis tenendis ad usus decum- 
bencium jnfirmorum debiliumque ibidem solerler et fideliler preser- 
uari : et ab liijs eclam demonstracio et racio de premissis coram . . 
abbate et . . conuentu Deri quociens fuerit oportunum debebit. 
Venimtamen jnfirmane defeclum pro vsibus jnfirmorum seu debilium 
monaslerij procuracio conmunis secundum arbilrariam moderacionem 
. . abbalis . . prioris . . cellerarij el . . custodis ac . . senioris de 
CHpitulo uel sallem trium ex eisdem supplebit. Nlchilominus eciam 
pro vsibus jnfirmorum infulurum alia einolimenta accedant, vt inferius 
continelur. Jn oQicina aulem Jnfirmarie , que in abbntis officina 
moderna seu loco babitncionis eiusdeni hucusque, que eciam officina 
nbbacie ab alia parte ipsius monoslerij ecclesie el ambilus versus 
monaslerium snncte Agnetis ibidem jnfulurum secimdum tenorem 
eciam specialium lilterarum desuper confeclnrum de nouo consislere 
perpetnoque mnnere debebit. processu temporis ad minus due slupe 
et duo cenacula habeantur diuisim ciim donnilorio oportuno. coquina, 
faniuloque conmimi. vt decnmbentes jnfirmi pro se et alij distem- 

Irati seu minuti ac nlias recreari seu consolnri debentes de . . ri^^lft 333 MonameDts ■bbttts nel sallcm . . prioris licencia speciali pro se habe»nt saa 
comoi* sepBral!). NictHlomiiius quoqne cooaenlosles ibidem eciam 
non jsfirmi flb^que moleslRcione ^eu inquielacione rratroin decuni' 
bencinm esndem ofricinam eiusqne comoda pro spacio et solacio 
intrare, ei» qnoqiie el winmimibiw TtenFilibus ibidem vti libere et 
licite potemnl ac debeb 

De otRcio vero ceL rsatur circa temporalia con- 

aeDtos, inferins continetk 

Officia antem hospit" que cene de hoc monasterio 

canonice snnt sublaln ip mmodo ibi esse debebunl. 

Nnlli qooque monai rio dno ofTicia insiniul con- 

mittantnr, nisi de abbati eciam cum consensu capiluli, 

propler euidenlem neces lilnlem monasterij saltem ad 

tempus cum sliquo speciatm ler ordinalum. JM [Nonum capilulnm de dnodecim claustri abnsionibus.] 

Ad boc eciam ex votino noslri regiminis debilo firmiler inhi- 
hemus, ne in boc monasterio lateant uel paleant sed prorsas et 
protinus perpetuo euanescanl duodecim claustri abusiones, que 
habenas monachalis modestie ac regularis discipline relaxant, ymmo 
cciam religionis tolam massam corrumpunt, scilicel prelatus 
negligens, discipulus inobediens, junenis ociosus, senex obstinalus. 
monachus curialis, monachus causidicus seu brigosus, habitus preciosus, 
cibus exquisilns, rumor in claustro, lis in capitulo. dissolucio in 
choro, et irreuerencia circa dei altare. 

[Has duodecim clauslri abusiones enumerat Hngo de Folleto 
in libro secundo de claustro anime. 

Sed ad religiosorum refrigerium esl notandum, qnod Cybria- 
nus fecil librum do duodecim abusionibus seculi, que sunt hee: 
sapiens sine operibiis, senex sine religione, adolescens sine obe- 
diencia, diues sine elemosina, femina sine pudicicla, dominus sine 
uirtute, chrislianus conlenciosus, pauper superbus, rex iniquns, epi- 
scopus negligens, plebs sine disciplina, populus sine lege, asserens 
Ciprianus quod sic iuslicia sulTocatur. Et ibi singulns prosequitur 
t episcopctns nirzibiirgensis. nrdinate, siciit eciam nolat Johannes Andreae in clementin. de 
statu monach. c. ne in agro $ quia uero, in sna glo[sa] super uerb. 
ad curias principum.] lecimam capitulum de speciflca et olTecliua reformacione monasterij 

eciam in temporalibus. et notanler per Iripertitam separacionem 

bonorum ac alias in subsequentibns prosequenda.] Preterea pro reformacione salubri huius monasterij in capile 
et in membris, necessilate vrgenle ac eciam euidente vlililate swadente, 
nedum in spiritualibus sed eciam in temporalibiis, el specialiter 
per modum ac sub forma licile seu iuste decenlis et honeste ac 
eciam expedientis vlilis ac oportune discrecionis distinclionis seu 
diuisionis ac separacionis triparlite bonorum et juriuni temporaiium 
ipsius monasterij abbacie ct conuentus jnter abbaciam quidem pro 
vna, et conuentum pro secunda. ac coninunem procuracionem sub~ 
scriplam pro tercia quota. pro certis vsibiis infrascriptis. ad jnstar 
eciam seu salubrem ac vtilem — experiencia qite est magistra 
rerum efficax edocente — sequelam plurimornin eiusdem ordinis tum 
exemplortim quam non exemptorum reformatorum qnidem per similem 
ac omnimodam discrecionem negociorum ac bonorum separacionem 
in multis mundi partibus monasteriorum, de salubri siqnidem cousilio 
et expresso consensu ac sollempni collaudacione dilectorum in 
Chrislo . . decani et . . capituli ecclesie nostre herbi p olensis, 
necnon Herm ann i eciam sancte sedis apostolice aucloritate protiisi 
abbatis, Frowini prioris, tociusque . . conuenlus, ac omnium et 
singiilorum fratrum conuentualitim ipsius monaslerij santi Stephani 
jnfrascripta cum certis niodis disposicionibus et slnlutis subscriptis, 
ju plerisque horum recolende memorie domini Ottonis episcopi 
herbip lensis predecessoris noslri vestigijs iiiberentes, sob bijs 

iplis rite et irrefragabililer sloluendo proiiide et 3olemp.iiler 

'inamus. 
tu IVnie^ttUm capltulum de numero connenlnaUain tam cnpiiulBriDni 
quBtn exlrncapilulorioni prebendarum.] 

Jn pHmis quidem, quod ad minus vig:inli quinque mooachi con- 
nenluales ao clericale<i ibidem, duobus quidem de puerilibus seu 
■colasticlt monochia semper pro vr;~ conuentueli presbylero seii 
dyBGOno ad conplecionem Iiiiiugmodj numeri inibi conpulandis. pni 
ampliacione diainorum olTiciorum in eodem monasterio, proplerea b 
beate recordacionis domino H e i n r i c o episcopo herbipolensi 
predecessore nostro alijsque deuotis christiridelibus per tempora 
snccesaiue ab bnliquo solempniler fundala ac copiose dotato, per- 
petDO deinceps huberi, necnon congrue et debite et sallem consuete 
ab antlquo ao ihlefrre in viclu et veslilu ac alijs oporlunis prouisiones 
prebendates elsdem viginli quinque conuenlualibus personis, in eodem 
quldem numero pretaciis scolaslicis monachis nt prefertur inclusis, 
qulbus non inl^gre sed quasi medie ut hucusque huiusmodj prebende 
seu prebendale^ proMisiones, ministrari debebuul. iluiusmodj aulem 
. . conuentualium prebendatorum ibidem decem et seplem, et non 
plures nec pBuciores, debent esse presbyteri et capitnlares con- 
fratres ; tres vero tantum dyaconi et eztracapitulares , sed utique 
emancipati de scolis ; decem vero scolares ad minus snb habitu 
religionis ibidem de qulnque prebendis integris sustentand! : et siDgali 
horum scolarium tempore sue recepcionis ad claastrum adminns 
seplennes aut supra, sed non ultra duodecimum annum in etate 
vtique fore debent, ut ipsi a puericia addiscant ordinem et asnescant. 

Attamen si huiusmodj monasterij. Tacultates processu temporis 
ndeo excreuerint domino concedente, quod de eis plures persone 
conuenlunles ibidem valeant congrue comode secure et debite 
sustenlari, tunc huiusmodj comientuallum numerus inxta loci dyocesanl 
decretum et de . . abbntis . . prioris et . . conuentus ibidem consilio 
augeri ut juris est debebit, prout id tunc pro loci et lemporis qnali- 
tate expedire visum fuerit ac consultum. episcopalus wirziburgensis. bnodecimum capiliilum de concessione seu collacione prebcndarum.] 

Verumlainen nec , , abbas sine . . priore el . . coniienlH, 
neque . . prior et . . conuenlus aul quisquam de connentu sine . . 
abbale el . . conuentu seu conuenluali capilulo uel exlra conuenluni 
seu capilulum ibidcm monnchalem seu conuenlualem uel eciam alinm 
extraordiuariam prebendnm seu prebendalem prouisiunem ibidem 
vlli persone eciam precnnti verbo uel facto directe aut indirecle 
publice aut occulle olTerre uel spondere buI concedere dare conferre 
aut assignare qualitercumque presumat: quinymrao prebende sen 
prebendales prouisiones ibidem. quoclens fueril earundem defectus, 
per . . sbbatem . . priorem et . . conuenlum seu capitulum ibidem 
concordiler uel sallem maiorem numero partem ipsiiis tocius con- 
uentunlis capituli personis ydoneis capitulariler in connentuali capilulo 
ibidem canonice concedsnltir, ac sic concesse eisdem personis per 
. . abbstem sua et ipsiits . . conuentus vice el auctorilale lunc ibidem 
indilate et debile conferanlur ac eciam assignentur: alioquin lunc 
ipsorum . . abbatis . . prioris el . . conuentus neglienciam in pre- 
missis loci dyocesanus ex debito sui regiminis pastoralis supplebil. [Tredecimum capituluin de pecuniaria contribucione ex parle cuius- 

libel in nionachum de nouo recepli ad monaslerium in reconpen- 

sacionem heredilarie successionis seu porcionis eiusdem, necnon de 

Btolis recepti parentum seu Bmicorum promissis monaslerio fQciendis.j 

^B Porro, cum hcredes legitimi alias eciam ingrati monachi facli 
^^»ropler professionem monachatus, qui eciam omnem mactilam 
abstergiu de iure non debeanl ab heredilaria successione seu eius 
legilima porcione excludi, eciam in contrarium consuetudine non 
obslanle, ut sacri canones alque leges leslantur, propterea . . pa~ 
rcntes seu progcnilores nlijve heredes seu coberedes potissirne 
proximiores cuiuslibel recipiendi in monachum ac volentis profiteri 
' I dicto monasterio prebendandi. preserlim habenlis seu saltem habi- 
1 de jure successionem hereditartam seu eius legitimam porcionem, dlto 
896 
Honunieiita Jpst monuterio snlUmi seu adniinus decem libras denBriorum herbi- 
polenBluna ad roddilus perpetuos conparandos pro fabrica ct ornalu 
eooleiia Ibidem ac eciHin pru alijs vsibus conmunis procurncionis 
•ubsorlpte, nemon cciitm quinque libras denariorum herblpolensium 
pro seruioio In hac parto debilo ac consueto jndilato depagent ac persoluant Jn snti^ifaciori'" 
seu porcionis prodicio 
periona Ipslus rocopti m 
et . . oonBentns pro se et i 
el nlchilomlnas ipsemet 
ouillbet lam propinquo q 
omni Juri et actioni sibi 
eclam Infutnrnm rito gcn 
abdicent jd jus lotum, ot 
sigillorum appensiono mtt 
seu heredibns dobito ri'co)t. 
parentele seu cotinncic '"ni reconpensam successionis 
)e jure ipsi monasterio ex 
II et pro 00 quod . , abbas 
spocialiler pro ipso receplo 
odj successioni et porcioni 
'te et incerle sibi debile ac 
lenli exnunc ac conpeliluro 
el libere renuncient et a se 
6 patentibus lilleris suorum 
quidem jpsis ■ . parentibus 
hoc ilaque ipsius recepti . . 

inonaslerio huiusmodj prouidt ot vtililer consulilur seu cauetur, nichilominDS tamen saluis in pre- 
missis remanere decetero vt huc vsque deluntibus primarijs precibus 
juribus priuilegijs et prerogaliuis cuiuslibet . . superioris presertim 
. . episcopi el . . abbatis ibidem. 

Jnsuper eclam promissiones inrate nel sallem Gdedata vice et 
nomine juramenti recipiende a cuiuslibel recepli huiusmodj parentibus 
ac consanguineis seu amicis pocioribus saltem tribns de fidelitate 
seu promonendo fideliter honorem et vlilitatem ipsius monasterij 
necnon sunm dampnum premuniendo ac inpediendo proposse absqne 
vara seu fraude vlique ex parte dicti monasterij debite poslulentur 
et irremissibililer acceplenlur. [Quartumdecimnm capilulum de magistro scolaruro.] 

Rursus, vt ipsis scolaribus preserlim conuentualibus proGciendi 
in moribus ac sciencijs saltem primiliuis et virlutibus via oportuna 
non desit, jn eodem monasterio continue leneatur magister, ab . . 
abbale quidem cum consilio et collaudacione . . prioris . . cellerarij episcopatus wirziburgensis. 327 , catiloris uel SBllem i 
s. <|ui suos discipulns i luoriim ex eis ydoneus vtique assumen- 
ilus. <|ui suos discipulns in premissis instru.it diligenler. cum vnn 
siquldem inlegra inibi prebenda seu prebendoli pronisione in pane 
vino cl cibarijs coquine diimlaxat cum Iribus libris ballensiuni quo- 
libet anno pro veslilu a . . conuentu ibidein debile suslenlandus. 
Nec ad vllius mensam uel obsequiuin aliud astringahrr. vt mag^is 
intendere valeat studio ac exercicio sui olTicij magislralis. [QiiinUimdecimum capitulum de bonis abbacie, et quomodo et ad 
quos uRus babeat ea abbas.] 

Abbacia nutem ac abbas pro lempore existens ibidcm pro 
expenejs ipsius abbnlis cDnlirmacionis seu prouisionis ac benedictionis 
Ductnrilate siue apostolicn siue ordinnria riendarum, necnon pro 
congrua et debita sui et suorum ectam ub eo appreciHndnrum 
ininistrorum nc ramiliarium. neinon poitenarij seu custndis exterioris 
seu cunmunis porte ipsius monasterij, dc quo eciam infra plenius 
conlinetur. suslentacione ac prouisione el apparalu decente in viclu 
et vestilu ac alijs oporlunis, et pro rabricu seu struclura ac ornatu 
sue csppelle ofTicine ac domurum et ediriciorum continencium ac 
aliorum quorumcum({ue pertinencium quidein ad vsus ipsius -nbbati^ 
el suoruin specialiler et distincte, necnon ad lenendiim seu habeii- 
dum bospitalilalem licitam decentem ac consuetam ab antiquo duiii- 
laxat ad libitum quidem . . abbalis pro honestatis gracia procurnn- 
dam. et «d obsequendum more solito in vecturu ac equilatiira . . 
episcopo loci cuni id a monasterio duxcrit requirendum, absque . . 
conuentus tamen subsidio atque dampno, necnon ad ministrandum 
seu dnnduni ecciesie berbipolensi singulis autumpnis vini obln- 
gialis duas vrnas claustralis mensure. jtem ad dandum . . priorJ 

IBs libras hallensium dntiuorum, sciltcet vnam in die sancli Martini 
reliquam in die beate Walpurgis annis singulis, vt . . prior vices 
. abbatis suppleat, ut eciam supraferlur, jnfradescriptas villas 
suflsque murchias ct loca, et prccipuc jn ciuilatesuburbijs et marcliiu 
herbipolensi ac in ipsis villis marchijs et locis ipsius monuslerij 
seu pro jure dominij siue directi siue vtilis proprietatis seu possessiunis 
328 Honumenta 

aliove tikulo siue jure quocumque eiusdem monasterij judicium secu- 
lare quodlibet ac quodcumque et aduocaciam quamlibet seu quam- 
cumque jdem monasterium et prout nb antiquo hactenus ibidem babuit 
atquc babet, necnon mancipia seruos et ancillas, decimas quoque 
grani et vini aliorumque fructuum ac eciam fetuum animancium tam 
qnadrupedum quam bipedum maiores et minutas, allodia ac predia 
rustica et vrbann, curias hubas et domos cum suis attinencijs quibus- 
cumque, vineas quoque campos et agros cultos et incultos cum 
suis ascripticijs seu glebe ascripUs ac astrictis ac colonis, necnon 
siluas virgulta prata pascua piscinas aquas aquarum decursus cum 
exitibus et reditibus ac alijs juribus et attinencijs suis, necnon 
pensiones redditns et census annales annone seo bladi cuiuscumque 
pecunie numerate porcorum agnorum seu corporum agninorum aucaram 
pullorum ouorum caseorum cere olei sepi ac alterius maneriei seu 
speciei cuiusque, alia quoque bona inmobilia cum pleno eciam jare 
jnstituendi et destiluendi cum berbergijs et juribus capitalibus dictis 
wlgariter herberge vnd bauptrecht et cum alijs suis honori- 
bus et oneribus comodis et incomodis seruitutibus seruicijs prestan- 
cijs vtilitatibus ac alijs eiusdem monasterij pertinencijs et joribus 
vniuersis quesitis et inquirendis habitis ac habendis quibuscumque 
nominibus nuncupentur absque . . conuentu et eius potestate sepa- 
ralim habere ac perpetuo retinere debebit. Hec autem sunt loca 
in quibus pretacta bona abbacie consistunt. Primo videlicet jn 
ciuitate herbipolensi predicta: ciuilejudicium quod et prout ipsum 
monasterium seu eius cellerarius nomine ipsius monasterij super 
homines et bona tantum circa idem monasterium ab antiquo bactenus 
habuit atque habet; jtem curia dicta der Spitelhof, contigua 
cimiterio ipsius monasterij, ad caupone seu vini vendicionis publice 
aliosque vsus necessarios seu vtiles abbacie; jtem decima vini retro 
et prope muros monasterij versus locum dictum zu dem Gra[b]- 
brunnen eciam ab antiquo abbatis. Jtem in marchia herbipo- 
lensi predicta: vinee cum partibus vini et cum decima vini de 
omnibus vinetis sitis in loco diclo an dem Jnnerslage prope 
nouum murum ipsius ciuitatis herbip olensis, cui ab vna parte 
slrata publica versus villam Gerbrun et ab alia parte via publica episcopatus wirziburgensis. 329 rdicln dio Steinbrei;horga/,z« conteriniiiant seii conrinnnt, ecinm 

lab aiili<|uo iiiibalis. Jlem in niarchia ville Ra iidtirsacker vincla 

(leciniii vini sitH in loco diclo n ii dem kernphet. Jleni in 

Diarchia ville Uctnitilnl intfdia |iard deciintj vini |ireilicli tnunn^terij 

'i unliqiio. Jteiri iii innrchiu opidi KarlsLu l vinela siln oliin soro- 

|rum jncliii^orij )ireiiicli inonusterij. Jlein in inurchiu ville G o z |) u 1 1 z- 

dorf vineln sila. Jlem iii niurchia ville Nutulingen (|uiirlu (mrs 

ini. Prelerea vilhi Wllerichshiis en, uc in on el cius 

^niarcirm oinnia que ibi tjunt et fnerunt nioitaslerij [irelibnlr, et spe- 

ciBliler cnm reddilibus ol censibus nnnuis de ecclesia jniiTochiali 

ibidctn iiisiinotiaslerio hoclenus [lersolulis. Jtem ville Echenluisen, 

_Sal, Rolelinar. et Bar, jtein NuLelingen, Wcrn, et 1*01 z- 

ptal, cnm omnibns ullndijs el predijs bonis et juribus iii eisdciii 

IbiUis et suis marchijs tid ipsum monaslorium perlinenlibus ab anli((no. 

^lem ipsius moiiutilcrij partes decinie in villa Kramsncit el eiu3 

murchia. Jlein annui rcdditus unnoiio in J p p e n s h c i m. Jlem unnnles 

census pecunie in villis et niurcliijs Er ger siieiiii, Rudollcz- 

houen, Svk'ebheini. lirmbrehtshouen , Pfo Ifen houen, 

IKnrpuch. Nurlhuim. [''uhstnl, G eroldcshiisen. et Itelz- 

■bHcu. Jlem in SullzOurr dyocesis herbipolen^is ceusns 

Rpecunie cuiu omnibus suis periiiicncijs vlililulihus et juribus, excepli;! 

Inmen ibidem in Sullzilorf Jumln\nt rcddilibus unnone. tuiilum ad 

procuracioitem ^ubscnplDm deiiiceps debenlibus perliniMe. Jniinper 

subsuijuunlur census pecunio de nouo depnluli abbucie jn ipsn ciiii- 

lule b erbipo I ensi, qui priiis ad . . conuenlnm et nd cellerurie 

olTicium pertineliunl: primo de duubus doinibns cunligunlis vt ussitis 

pi-edicle curie dJcle Spitelhof, diclis (piidem wlgurilcr z\\ der 

kenienaten el ■ . dicli Zorns, due librc el se\ ^oliHi hullen- 

sium cum oclo hallensibus; jtem de diimo ct curia diciis ■/.» dem 

Hi u Iner due libre ciim dimidia et sex sulidi ciim dimidio hullen^iuin; 

Jteai de curi» dicla zu deiii schille viginli qualuor sulidi hallensiuin; 

curia dictii Slruxburg vigiiili duo ^olidi halleiisiuin: jlcm de 

[estuario quod wlgariltir dicilur badslube prope inuniislcriuin sancte 

ignelis qnaluor solidi liullensium; jtcin de dumoet de ciiria Wal- 

Uberi pisiuris versus vuluain saricli Slephaii i sedecim solidi hnllon- 

.1. Ul, n.,, „11, i.y. 42 
Mm: jtm ie^ nrri» dicli Tafel iMeaetoaaibBs algs doBiiba» aili»- 
ceatibssspeclnniibn^ ad euii)«H csruun visiBlJ sex ffoUdf liallensiian; 
jte» dedomo ,,r.,pc roalem aale nodenuun parlaai ipsjos aoBkslent 
oeam 3olidiii:it'n^{aiB : jt— ■»• •*■""- -" ■ "" i>habf(«t, ^ .,.i,ti£aa ._. , 

klleiues ; jteni de domii J c n h , 

dem sebiltc. vna libra halUa^iuo, 

eim iibre cin dimidii hallcDsiuii el . 

cciam in ciwUie berbipi)leo§iBf> 

Hinoi censsa (itctinie qiios ahh 

tsmen censa pecunie de domfl 

wlgtriler niini!ti|»iiBm Wetei. 

ssncti Petri ibitlcm. Demnin q 

elleDmol pro[ie ilorbipolim ^i 

remsnere. jtn :iane quod de o»bid«3 * 

disposicioDem . . abbali?> . . prioris et 

pronenlBris ar debentihiH proiifnire lercin par? abbncie. ?ed reii<iue 

dae paiies connentai perpeino aiiinebnnt. ia [H^escriptis iiaqoe 

loci3 bona et jura predicti moDaslerij ab antiqoo soperios enarrata 

eciam cum snis oneribas annexis . . abbas nomine abbacie tan- 

lam et pro se ac sais nt eciam predicitar perpelim retinebit. dicis TetelbeebiA 
1 scbilte predicte. Tjgiali 
. qae c<..nlieiia e*[ corie ir 
horani ceti=uaoi e»l vode- 
imilaur hnllenses. Ad boc 
: eiss soburbija ac dutcUb 
eatrail obanliqiio. exceplo 
islers ba^ apud cariam 
slro ciniterioio parrE^cbie 
endiaum diclutn wlgariler 
laeie et conocntui in^itimal 
italibtu exinde secandom 
cellerari) per lempora [Sextumdecimnm capitolnm de bonis conuenlns, el qnaliter et pro 
qoibus nsibos babeaotor.] 

Coonenlas vero ipsins monaslerij ad dandum perpetno ac mini- 
strandum . . priori ibidem coDuentnalem prebendam iolegram cum 
roedia in omnibns indiiTerenter, necuoa omnibus el singnlis conoen- 
tualibus prebendatis ibidem suas prebendas ac prebendales pronisiones 
in pane vino cibarijs cappis pellicijs ac veslibus calcijs minualibus 
ac aiijs prestacionibus seu consolacionibus ab antiqiio debitas et 
cousuotaii, et . . rectorem scolarum nt premittitur procurandiim, nec- 
noii i:c\am ad prebendandum ad tempus in snbsidiuin aliunim mona- 
Hlerionim eiusdem ordinis- . . monacbos, per . . iibbatem quidem 
. . priorem ac . . conuentam huiusmodj monasterij pro loci et episcopfltus wirziburgensis. H31 

temporis qiialilate csritaliue recipiendos seu ndmitleniios, ut est 
orfiinis al<{uo muris. ac eciam ad suslentandiini et apprecian<luin 
minislros et lamiliaui necessarlani ac eciam oporluniiin, nc eciam ad 
dandum el ministranduni . . plebano parrociiie saiicti V i ti in 
Hncheim dyocesis lierbipulensi s in vas suum anle Inrcular 
in sulumpno annis singulis vnam mensnre herbipolensis knrrnlam 
vini conmunis quod prouenerit de decJma vini quod creuerit ibidem 
in monte Talsperg. nccnon ad dandnm et presenlandum ecclesie 
Nouimonasterij herbipolensis super granariiim et cum 
mensura clauslrali eiusdem ecclesie tria maldra trilici in messibus 
annunlim, ac eciam eidem ecclesie duas vrnas vini oblaginlts monsure 
clauslralis annis singuJis in aulumpno. necnon pro slrucluris seu 
edificijs olTicinarum prioratus el cellerarie cellarij granarij et coquine 
conuentus aliorumque conlineni'ium ibidem et alibi ediGciurnm ad 
vsus coniientiis et conuentualium nc suorum diuisim perlinencium 
quorumcumqiie secitndum prouidenciam . . prioris . . custodis et . . 
senioris de capilulo conuentns uel saltem duorum ex eisdem debite 
pro loci el temporis qualilate vtique llendis et eciam conseruandis. 
ac eciam pro alijs inpensis et oneribus cnnuentui incumbentibus 
quandocumque ministrnndis el supporlandis a . , conuentu dnmtaxat 
jn locis jnfradescriplis predia rustica ot vrbana. decimns maiores 
el minulas qitascumque annone vini. et pecunie cuiuscumque pensiones 
redililus atque census quoscumque, alia quoque inmobilia bon» et 
jur» vntuersa el singitla quesita et inqtiirenda ibidem eciam cum 
judicijs preserlim villanis el aduocacijs el ciim pleno jure instituendi 
ct destiluendi cum herbergijs seu liospicijs ac juribus oapitalibus 
diclis wlsariler herberge vnd hatiplrecht et alijs honoribDS 
et oneribus cnmodis cl incomodis vtililalibus ac perlincncijs quibus- 
cumque nominibus nuncupcntur. quc el proutomnia ipsum monasLerium 
jure dominij siue direcli siue vtilis proprielatis seu possessioiiis ac 
alio qiiouis litulo siue jure ab antiquo haclenus habuit cl possedil 
ac eciam adhuc habet possidel atque tenet. decetero quidem nbsque 
. , ahbitlc el eiiis potestnle separatim hahere et pcrpeluo relinere 
debehit. IIcc aulcm sunt loca in quibus bona conuenlui deputata 
consistunt. Jn primis quidcm in inss ciuilate herbipolensi census 

42* 
882 * Monumenla annai odo libromm cl qiiinigue solidoruiu haUensiuto de ciiriJT vt 
domibus prope ipsorn monasteriiini siltiatis. Jlem specinliter caria liicta 
Weternngon et domus dicla wlgariter des raalersbus projic 
ibidem, cnni suis aillnencijs vniuereis. Jlem in Herbipoti etitfqiie 
suburbiJB ec marcbja : ju die benll Micbaheiis annui census duiirum 
librarum quindecim solidonim liallensium cuni octo hHllensibu^. jlem 
in die sancli Hartini duamm librarom et qoinqae solidoram lulleH- 
sium, jtem in epiphania domini dnnnim liDnma ao deoem ot octo 
soUdornm ballensium, jlem in die beate Wilpnrgis odo soUdom 
hollensium cum quatuor halleDsibus, jtem in die Banti JdumaiB iMptisle 
decem solidorum ballensinm, jtem aingnUs qnataor leB^ribos sex 
Ubrarum et decem soUdorum ballensiom d« domibng In doleato- 
rumplatea et de molendino dicto heringmnl, jtem trigintaqaa- 
luor soUdorum hallensium de piscina prope HerbipoIIm., jteffl 
viginli triiim solidonim bflllensium cum qaatnor hallenBibas de caria 
sancie Ilelene, jlem de molendino prope Herblpolim dlcto 
cllenmul due partes Tnioerse vtilitaUs, proul eciam snperins est 
narralum. Jnsuper in dyocesi herbipolensi: jn vilUs Ahusen 
et Frickenbusen et suis marchijs vnius tibre haUensium seu 
circa. Deninm de bonis quondam officij ublagij sitis hincinde in 
dinersis locis triginla duarum libraruin hallensium seu circa census 
annufltim soUiendi. Jtem de curia dicta Sunderhofen in Hor- 
bipoli sita redditus siue census vnius maldri tritici com mensura 
herbipolensi dicta melze. Jnsuper vinela decima et parles vini 
de omnibua vinelis silis in loco dicto an dem vserslage onle 
vahiom sancli Stephani herbipolensis versus viUom Rand ers- 
ackcr, quibus ab inferiori parte versus Herbipolim strata publicn 
dicla Gerbrunnersteige confinat. Jtcm vineta cuni partibus et 
decima vini in loco diclo in der quetel. Jlem omnia vineta et 
partes vini que ab anliquo perUnuerunt ad ofiicia cellerarie oblngij 
et cene sila in locis hinc et inde diuersis. Jtem vineto sita in locis 
diclis an der Lamprehlzlilen, an dem hamersfuz, an 
dem Rolenberge. an dem rumel, vnd nn der wolfes- 
klingeD prope Durbach, cum suis vlilitnlibus vniuersi^. Jtcm 
bona et vineta ac decima vini in viUa Tungersheim ct eius Ivni 
p: episcopatii9 wirzibiirgensis. 333 

mBrchia herb ipol eiis is dyocesin. Preterea vniuersa et singiila 
predicli monaplerij bona et jura nl sttpra in viliis et suis marcliijs 
Hocheim saiicli Viti. et Gundersl eben. Gadem cum sna 
cappella saiicli Jacobi suisque allinencijs. el noua curia prope 
G a d e m. Jlem in Ourbach. Rosseberg. et Heltenstal 
herbipolensis dyocesis piedictc a^ri qiioque csmpestres dicli 
wlgariler uf den rodern prope Gadem et Hocheim sancli 
Vili cuin siiis allinencijs el jiiribns vniuersis. Jtem vinee in loco 
diclo am schnrlachen in valle dicla leymental propeRabens- 
piirg. soluenles modo duodecim solidos hallensium. Jtem specialiier 
judiciitm et nduocacia ibidem in Hocheim, et capella sancteMar- 
tini ibidem in Hocheim. que cum suis pertinencijs el juribus 
Vniuersis habilis et hnbendis tolaliler decelero ad conuentum per- 
luu pertinere. necnon per cellerarium ibidem ipsius conuenlus 
gubernari debebunt. Curia quoque clauslralis pro torculari- 
cellario alijsque apparatibus oporlunis pro necessitale nc 
vlilitalc eiusdem inonaslerij apud cappellam huiusmodj conslruatur, 
et constructa persislal, El cellernrius per se uel alium socerdolem 
ex parle ipsius conuentus iamdictas duas cappellas et quamlibet 
earum saltem riingulis allernis quindenis in diuinis olTicijs debile 
otTiciet ac oiTiciflri procurel: et ob boc ipse cellerarius de olTicio 
missarum el regiminis lantum in cboro ipsum contigente per annum 
aminislracionis ipsius cellerarie esse exemptus seu supporlatiis de- 
bebit. Si autem perpeluum ecclesiasticum beneGcium pro seculari 
presbylero cappellnno cuiuscumque huiusmodj cappeliarum fueril 
canonice inslilulum, liincjuspalronalus ac collacio huiusmodj cappello 
beneflcij sicul ot ecclcsie jiarrocbialis ibidem ad ipsum . . abbalcm 
perpetuo pertinere debebil. Vineta quoquc que monachi conuen- 
luales ihidem in marchia Hocheim modo colunl el possidenl sin- 
giilariler pro tenipore vile sue dunila.\al, cum vacauerint qualilcr- 
cumque. ad conmunes vsus couuentus deuohii el frucliDcare debe- 
bunl : altamen si quisquam huiusmoJj vinetorum possessor post 
culturam snllem reslracionis el anle vindemiam eorum decesseril, 
tunc ipsorum vinetorum fructus in solucionem debitorum defiincti 
uel saltem ad pios usus in monasterio fieri ordinatos licite a de- ■ 

I 334 Monamonta 

functo, ut eciam inferius continetur, vtique conuertentur. Jnsuper 
in viUis ef earum marchijs Wernburghusen^ Rodehusen, Bal- 
dungesbusen, Maspach. Boppenlur^ Kololtzheim, 
Slamheim. Bacbenbrunn, Otricbusen, et Sabermar^ 
jlem in Witelsbusen, Oppferbein, Bercheim, Nidorn- 
bleicbuelt, Nusetze, Mulhusen, Kurnach, et Vers- 
pach, jtem in Eichsuelt, Kircbeim, Butolbrun propeSultz- 
dorf jm Battengeu, Hotingen, Vilcbgebunt, et Morstat 
eiusdem dyocesis berbipolensis cum suis bonis prouentibus 
juribus et vtilitatibus vniuersis, exceptis tamen et ad procuracionem 
subscriptam deinceps pertinere debentibus, scilicet redditibus duo- 
decim maldrorum siliginis in Butelbrun cum metza berbipolensi^ 
et sex siliginis et quatuor auene maldrorum in Morstat cum 
mensura claustrali, in villis scilicet iamdictis cedentibus annuatim. 
Preterea ipsius conuentus sunt eciam in opido Karlstat et eius 
marchia annui reddilus duorum maldrorum siliginis; jtem in villa 
Vzzenheimet eius marcbia annales redditus quatuor maldrorum sili- 
ginis et vnius libre hallensium, empti sub gracia reemendi; jtem in 
villa Remelingen et eius marchia eiusdem dyocesis herbipo- 
lensis de quibusdam agris annui redditus vnius maldri siliginis. 
Jn premissis ilaque locis bona et jnra predicti monasterij ab antiquo 
superius enarrata eciam cum suis oneribus ipse . . conuentus sepa- 
ratim ut premiltitur perpetim retinebit, preter jus patronatus ac 
collacionis beneficiorum et feudorum spectancium ad abbatem inibi, 
ut prefertur. 

Nichilominus tamen . . abbas et conuentus predicti bona sua 
buiusmodj separata ex causis necessarijs seu vtilibus, non sine 
consensu decreto et auctoritate loci dyocesani, aduinicem debite 
permutare valebunt. 

[Septimum decimum capitulum de inslitucione duracione promissione 
aministracione et conputacione cellerarij conuentunlis ibidem.] 

Porro . . prior et . . conuentus ibidem debent pro gubernacione 
aministraliua ac procuratiua prouisione bonorum el jurium suorum episcopatus wirziburgensis. 335 ^ebere vnum de suo conuenluali capilulo ydoneum sBcerdolem dis- 

^«.'tuni quidem el [idclem nc legnlem, et maxime in temporalibus 

tcircumspeclum, pro cellerario ^eii sub nuiiiine cellerarij , nominan- 

Edum et instilueuduni seu preficieiKium de nouo nnnis quidem singu- 

[iis inlra craslinum u^censionis doniini iuclusiue el octauam penllie- 

»3tes ecinm inclusiue. jta videlicet quort ipse ab . . abbttle — seu 

I absenle a . . priore — preGci in cellerarium et benedici ut ordinis 

ist et moris, nc eciam ut cellerarius annalis in proxiina die ante 

Biem sancli Vili de mane iiicipere minislrare debebil. Quem vide- 

Micet . . prior et . . fratres capituli cunuenlualis sub debito sancte 

obediencie ordinis et manualis Ddei dacione ad maiius . . prioris 

eciam ad manns . . senioris capilularis sic eciam promitlere deben- 

tis fienda n singulis nomine Juramenli desuper requircndi in capilulo 

Lconcordiler nel saltem maior pars eiusdem . . capiluli infra predic- 

Wm craslinum cl infra sextnm fedani deinde pro.\iniam inclusiue 

^ligendo nominare curabunt. Si auttim infra iamdiclum terminum, 

Vscilicet octo dierum, duo dumtaxal a duabus tocins capituii parlibus 

lequalibus ad cellerarie oflicium nominati fuerinl seu elecli. lunc . . 

§:sbbas deinde iiifra Iriduum proximuni allerum ex eisdeni tanlum 

toleclis super sunm conscienciam per gralificam opcionem in celle- 

nrium preficere poteril ac debebil. Si aulem . . prior ac conuen- 

juale capitulum seu eius pars maior infra predictum suum lernunum 

Jtriorum oclo dierum nutlum feceril premissorum, quod absil, tunc 

Bosl et infra predictam sextam feriam ante diem pentbecoi^tes pro- 

mam el secundam leriam inmediate sequenlem et sic infra Iriduum 

hiclusiue ad ipsum . . priorem alij capitulares cunfratres uel sallem 

HlRaior numero pars eorum super suas consciencins ex ipsis capitu— 

laribus confralres quatuor nominare et deputarc debebunt: qui qiMdem 

miinque uel saltem luaior numero pars eorum super suas conscien- 

Cles deinde lercia quarla uel quinla feria proxima sequente huiusinodj 

»ellernrium nominent seu iiominet preficiendum ibidem. Alioquin 

mbinde infra residuum triduum, scilicet inlra sexlam reiiam pusl 

niem penlbecusles proximam indusiue et infra octauam penthecostes 

«rediclam eciam incliisiue. ipse . . abbas poslquain, coassumplo 

' ")i ad hoc priore, jpsoruin fratrum cnpitiilarium singulorum ac vltimo ifl^ 336 Monumenta 

eciaro ipsius . . prioris vota et inotiua in iiac parte sigillatim et 
sollicite habuerit requisita — tunc de . . cellerario t::agis ydoneo 
super suam conscienciam . . cunuentui prouidere debebit. Quod si 
nullum premissorum infra totum tempus predictum factum fuerit, ut 
prefertur, extunc . . episcopus herbipolensis, seu sede vacante 
ipsius ecclesie capituli in spiritualibus vices gerens, jUa vice dum- 
taxat de ipso cellerario ydoneo ex dicto conuentuali capitulo vtique 
assumendo quantocius prouidere curabit, cum periculum sit in mora. 
Attamen in premissis omnis corrupcio seu reproba inductio precum 
precij odij ac fauoris prorsus cessare in premissis debebit. Quilibet 
autem . . cellerarius annalis diimtaxat debet statim ante aministra- 
cionem sui officij absque dilacione et contradictione . . priori suo 
et ipsius conuentus nomine et pro ac coram ipso . . conuentu in 
capitulo ibidem promittere fidedata^ ac eciam sub slola ad sancta dei 
ewangelia juramentum prestare, quod ipse velit et debeat in omuibus 
et singulis sibi a . . conuentu creditis ac conmissis jn quantum 
nouerit et potuerit absque vara quaiibet siue fraude vtilia facere, 
et invtilia pretermiltere, ac eciam alias fideliter et legaliter amini- 
strare et agere in huiusmodj cellerarie officio et ministerio pro 
necessitale et vtilitate conuentus et monasterij predictorum. Sic 
quoque juratus cellerarius huiusmodj ofTicij sui aministracionem 
annalem plenariam et totalem in gubernacione judicij et aduocacie 
vllle Hocheim supradicte, necnon super omnibus bonis ac familia 
conuentus inslituendis et destituendis de nouo, ac eciam in decimis 
colligendis et locandis, jn recipiendis eciam herbergijs seu pecuniarijs 
seruicijs pro eisdem ac juribus capilalibus dictis wlgarltcr herberge 
vnd hauptrecht alijsque juribus monasterij ac conuentus hinc- 
inde indagandis ac requirendis^ non tamen in preniissis sine scitu 
et requirendo consilio . . prioris . . custodis et . . senioris de 
capitulo uel saltem duorum ex eis. necnon in redditibus censibus 
fruclibus ac alijs prouenlibus vniuersis . . ipsius conuenlns reci- 
piendis et dislribuendis pro . . conuentus necessilate et vtilitate 
habere el agere diligenler debebil. Ac eciam tenealur sub debilo 
sui juramenli predicti. huiusmodj recepla et distributa omnia et sin- 
gula pro tempore sui oiikij sine vara seu rraiKic successiuc lucis I. episcopatus wirzibnrgensis. 337 

'et temporibu3 oportunia inscriptis redigere seu facere annotari, 
necnon . . priori et . . conuentui ibidem ad minus duabus vicibus, 
primo infra oclo dies proximos posl diem beale Kalherine virginis, 
el secundario infia octo dies proximos anle diem sancli Vili, de 
omnibus el singulis vlililatibus perceplis el distributis io buiusmodj 
officij aminislracione plenariam et specificam reddere racionem: et 
de hoc semper fieri et hincinde dari recessus litterales et fidedingni 
debebunt. Freterea cellerarius pro sui ofTicij cooperatiuis ministris 
vnum scolarem seu virum litteratum scribere sciefltem prouidum 
ac fidelem, ac alium laicum seruitorem, expeditos ac fidedignos ac 
sibi et . . conuentui de fidelitate et vtililate conuentus ac monasterij 
promouenda et dampno suo premuniendo seu precauendo proposse 
absque vara sine fraude juralos ac juramento astriclos, necnon duos 
equos si opus fuerit pro ipso ofUcio peragendo continue babere et 
tenere debile lenealur, de ollicio siquidem quatuor librns denuriorum 
herbipolensium dumlaxat — scilicet duas jn feslo sancti Martini, et 
alias duas libras in festo beale Walpurgis — pro sua mercede 
annua habilurus. Verumlamen huiusmodj cellerarius, licet annalis 
tantum ut prefertur exislat, suumque olficium et minislerium annis 
singulis jn die sancti Barnabe apostoli expirare ac vacare eo ipso 
vtique dinoscatur, propter ipsius tamen nolabilem sau probalam in- 
dustriara legalem ac diligenciam frucluosam polerit annis pluribus 
eciam inmedialis de expressa volnntate et collauiiacione . . prioris 
et . . capituli conuenlualis ibidem uel saltem maioris partis ipsius 
capiluli in ipso olficio remanere, seu ad id denuo ut preferlur recipi 
Bc assumi. •ctantim decimum CBpitntum de bonis procuracionis, ac pro quibus 
vsibus depulantur, et per quos et quomodo gubernantur.] 

Deinde procuracio conmunis tam abbacie quam conuenlus ipsius 
monasterij pro fabrica seu structura ecclesie ibiitem intus et extra, 
et campanilium seu turrium cum campanis, ipsiusque ecclesie con- 
tinencium edificiorum, scilicet cappellarum sanctorum Michahelis 
et Gregorij, custodie, cimiterij, capituli seu domus capitularis, 

U.L »,. »■!, «V, 43 
I «ciMi f tftthU 4cfai 
le^iorniB iibertalirai et j " " " 
■en vtilitjle ■wa^enle m capta «t iB . 
rin, necDOB »4 dindiMB ct MnlnMdM Hois ^fdis 4e sotita 
gnci» poeiu ^«am 4r jar« . . cmmiM sncliaaaMHM ■oMrtBn^ 
«afiel* Afre berbipoleBsls ^oataer l o Mw lwnr»jiw ja £• 
pftkmanim et Inlideni «oli>lo$ hallensiani jn ri^ta ns^rensiODis doniDJ. 
cnm tamea lone coDoeBtos ipsins ■o — sleri| sncti SlephiBi cm 
proeeasione illic veniat ml est ■oris, jlea viginti ^natnor solidos 
hanensiam jn die cene domtBJ «d coBparndoM boDBB TiBBm et 
nekalas ac alia oportana sd BiandalnB sea oEcisn pera^eodaa io 
boc monaslerio sandi Stephani more ddiito et coDsneto ibidem, 
et decem libras ballensiam diaisim nomine consolacionam jn anni- 
nornarijs inrerJas aDnotalis, necnoa ad conparandan matlas in choro 
ibidcm lempore hiemali, jtem ad soloendom inpensas sepolcrorom 
ibidem el reminamm denolarom obseqaencioai Tt moris est ad 
exef|i)ia3 conrralram morloomm ibidem, necnon ad dandam daas 
libras hallensiam caslodi ac castodie in sabsidinm saamm in oflicio 
inpensarom, ac eciaro ad solaendam nomine haiasmodj monasterij 
el pro eo annis singalis ecctesie berbipolensi dao maldra trilici, 
decem et octo maldra siliginis ibidem vicarie carie dicte Krotheim 
cum finlii|Ua mensora herhipolensi dicta s a m e r i n , sed ipsi . . 
canonici el . . vicarias herbipolensis dehent recipere sea facere 
recipi expensis eorum lempore messium in granario ipsius monasterij 
tUasve ibidem, jtem sex libras hallensiam annuatim noinine aduocacie, episcopatns wimbnrgensis. 339 

ridelicel duas Wolframo de Grnnbach, dua<;Johanni deGrao- 
bacb. fralribus armigerjs. et residoas daas libras Heinrico dicto 
V o m B i b e r ciai herhipolensi, beredibus quoque suis, jtem 
annis gingulis quinque solidos hallensium ecclesie sancti Johannis 
in Hauge exlra muros herbipolenses. jnsuper eciam ad siipplen- 
dum nolabiies defectas prouenlanm et ministeriorum oriictj jnflmarie 
ibidem in refocillandis et procurandig fralribus inibi debilibus sen 
infirmis jnfrascnptos redditus annone de bonis infrascriptis et obla- 
ciones seu prouentas pecunie annalis necnon accessoria emolimenta 
seu accessiones bonorum de quibus infra annotatur separatim habere 
et perpetuo retinere debebit. Sed quociens hoiusmodj procuracio 
seu eius prouenlus defecerint in premissis seu aliquo premissontm, 
tunc tociens . . abbns sea abbacia pro tercia. conucnlas quoque pro 
duabus partibus, in peconia contribuenda defeclum huiusmodj debile 
supplere sine mors debebunl. Atlamen si conli^erit infulurum qund 
. . clerus h erbipol ensis sao . . superiori dare ac soluere deci- 
mam decime oportebil. extunc tam abbacia quam conuenlus necnon 
procaracio hutusmodj sua decimanda de jure diuisim decimare debe- 
bunt. Kedditus autem oblaciones et prouentus huiusmodj monaslerij 
procuracionis per ordinem hic secuntur. Primo videlicet in villa 
Sullzdorf et eius marchia annui reddilus sexnginta quinque mal- 
drorum siliginis mensure claugtralis de allodio alijs quoque bonis 
ibidem, et de quibusdam agris campestribas in marcbia ville Alders- 
beim, ad ipsum monasleriam jure dominij speclaDlibus ab antiquo; 
jtem in villa Rotelse et eius marchia sitis in dem Batlengen 
versus opidum Mergentheim de allodio ibidem suisque pertinencijs 
monasterij predicti oclo maldrorum siliginis et qualuor maldrorum 
auene claustralis mensure; jlem in vilia Butelbrnn sita versus 
caslrum Biitert et eius marchia de bonis que colit matrona dicta 
Tenlzerin duodccim maldrorum sili^inis cum mensnra herbipolensi 
w-lgariter dicta metze; jlem in villn Morslat et eius marcbia de 
allodio ibidem suisque altinenclj? predicti monaslerij sex maldrorom 
siliginis et quatuor maldrorum auene cum mensura ciaustrali : jlero 
in villa Hocbeim sancte Margarele et eins marchia eiusdem 
dyocesis faerbipolensis de certis bonis ibidem ad dictum mona- 

43» 
840 Honiunenta 

steriQin pertinentibQS ab antiqQO trium maldroram cnm dimidio sili- 

ginis cam predicta mensnra dicta metze jpsi procuracioni nomine 

dicti monasterij et pro eo tempore messinm annuatim soluendi. 

Preterea sacrificia ac oblaciones que cedunt ac cedere possunt annis 

singulis in festo sancti Viti in parrochia ville Hocheim et per 

circulum cuiusque anni inparrochia ville Gundersleuben eiusdem 

dyocesis herbipolensis, que pertinent ad monasterium sepedictum, 

predicta procuracio optinere debebit. Attamen abbacia pro media 

et custodia ibidem pro reliqua parte ceram et candelas que ibidem 

in Hocheim tunc pro tempore oblate fuerint participare debe- 

bunt. Si autem huiusmodj in Hocheim sacrificium seu obla- 

ciones annue ab ipso monasterio . . plebano ibidem acceptare 

volenti pro sua annua carrata vini a . . conuentu ut premittitur 

ministranda inposterum fuerint deputate, tunc ipsa procuracio in 

reconpensam sacrificij ac oblacionum huiusmodj inHocheim eandem 

carratam vini habere annis singulis in autumpno debebit. Demum 

eciam bona redditus et census existentes hactenus abbacie seu con- 

uentus ibidem de quibus supra inter bona abbacie seu conuentus 

separatim expressa nuUa fit mencio expressiua predicta pro- 

curacio perpetuo retinebit. CeUerarius autem ex parte . . conuen- 

tus, et vnus ex capitulo conuentuali ibidem ad hoc ydoneus per . . 

abbatem super suam conscienciam quantocius deputandus ex parte 

abbacie, huiusmodj procuracionis . . procuratores seu prouisores 

aministratores et dispensatores prouidi et fideles ac de fidelitate et 

vtilitate pro sua possibilitate et sine vara seu fraude in huiusmodj 

procuracionis officio fideliter procuranda jurati et astricti desuper 

esse debent. Pecunia quoque ex procuracione qualitercumque et 

quandocumque proueniens debet quantocius in custodia deponi et 

seruari in conseruaculo speciali, serato quidem cum tribus seris et 

clauibus diuersis, quarum vnam . . prior, secundam cellerarius, et 

eius . . socius iamdictus terciam retinere debebunt, jn premissis 

vero, presertim in faciendis structuris, et ornatibus ecclesie con- 

parandis, ac procurandis ut prefertur infirmis secundum consilium 

et iussum . . abbatis . . prioris . • cellerarij . . custodis et . . 

senioris de capitulo ibidem aut saltem maioris nuroero eorum par[ti]s episcopatas wirziburgensis. 341 Ftique processnri, et nicbilominus de oranibus et singulis vtilitatibus 
perceplis et distributis in buiusmodj procuracionis aminislracione 
coram . . abbate . . priore et . . conuentu uel sallem senioribus 
capilularibus el ofTicialis de conuentu plenariam et speciticam raciO' 
nem inscriptis annis singulis infra octo dies proximos ante dlem sancti 
Viti, ac eciam pluries si . . abbas et . . prior senserinl id lieri 
expedire, et precipue quociens per eos noue fienl structure debite 
reddituri, et proinde annis singulis quatuor libras ballensium tantum- 
modo pro conoiuni eorum sallario habituri. Abbas quoque suum 
in bac pnrte . . conmissarium supratactum infra oclo dies iamdictos 
si oporlunum fuerit poteril alterare: ac exlunc alium ex capitulo 
ad hoc ydoneum subrogare debebit. Postquam autem et quociens 
huiusmodj procuracio processu temporis in bonis ac prouentibus 
suis longe ultra modum suorum vsuum seu eETectuum predictorum 
excreuerit ac supra habundaueril domino concedenle, extunc buius- 
modj superhabundancie bona cum decreto loci . . episcopi necnon 
consensu ac collaudacione . . abbalis . . prioris et . . conuenlus 
ibidem uel sallem maioris parlis eiusdem conuenlus ipsi abbacie 
pro tercia et . . conuentui pro duabus parlibus debite applicari debe- 
— Dunt, salua tamen nichilominus procuracione buiusmodj in sua sub- 
Kjptancia ac etTicacia copiosa perpetim remanere debenle. Decimum nonnm capitulum de augmento omatus ecclesie per abbatem 
inslilulum de nouo, et de alio remedio sslutari abbatis.J Prelerea . . abbas quilibet ibidem infra triennium a tempore 
adempcionis possessionis abbacie proxime numerandum de serico 
cappam cboralem el casuLnm dalmalicam diaconalem ac sublilem seu 
Bubdiaconalem lunicam cum suis apparalibus debitis el consuetis 
precij seu valoris triginta librarum hallensiuui pro ornatu ipsius ecclesie 
absque ulterioris more dilfugio expedite el irremissibiliter conparare 
dare et ad custodiam ibidem presentare debebit. 

Nichilominus quoque quiuis . . abbas ibidem, diuinitus inspiratus, 
siue in vita siue in morte de exstanllbus fruclibus seu rebus mobi- 
libus abbacie quinquaginta libras hallensium ad diuinos seu pios 


^. 343 Ttmeiio «BiBe sm proat Totaeril 

debeUt. See id sras 

ipae . . abbes boe 

obiij^aliif. Si 

ncistere dinosculor, tmie ipse .„ 

debile el oHpie «d et bob >lln ^ ^ 

saperraerit depotere et ordiBnv polaril «t 

[Uieesimnm cflpitDliun de c 
rom ac eleinodiomm i 
Vemm qoia preffltns HeraaflBHns abbas ■odeTBBi, Jb boe 
qnidem primarins, diainitns tnspinitns, edn alqa . . aUatib» b 
exeroplDm omnifl Tasa et deinodtfl siu argnntea ae de anro et 
argenlo ac alias preciosa tam ibidem inuenta qnnm conparata per 
eum abbscie ibidem ad perpetoos nsns . . abbatis pro tempore 
exislenlis rile salubriler et laadabiliter depntanit, propterea eciam 
vasa et cleinodia lam eadem qnaio alia potissime preciosa tam per 
ipsnm Hermannum abbatem qnam per qaemcnmqne . . saccessomm 
suorum processa lemporis conparanda sea alias acqnirenda debent, 
poslquam ipse abbas siae modemns siae fntums boc conparans sea 
acquirens cesserit uel decessertt, et non prins, nisi voluerit, deponi 
ac recondi assidue in custodia ibidem ia speciali reseraacnlo, serato 
sub Iribus clausuris cum tribus claoibus diuersimodis ac distinctis, 
qiiorum primam . . abbas, secundam . . prior, terciam vero . . custos 
ibidem semper resernare debebunt, jta tamen quod, quocienscnmque 
. . abbas huiusmodj vasa ac cleinodia insimul nel diuisim pro suis 
nc suorum presertim bospitom vsibas non tamen ad obli^ndam uel 
alias qualitercamque alienandum ab..abbacia sea monasterio daxerit 
oxpctende. extunc statim absque omni diDicultate et contradictione 
per cuslodem et cappellanum suum apportare, et deinde post vsam 
corum oportuno tempore qnantocins absque offensa et contradictione 
oltbatis reportari, denuoque ut prius recondi ac serari debebunt. episcopalus 'wirzibnrgensis. 343 

Jnsuper cum et quociens . . ebbas tbidem cesserit uel decesserit, 
tunc quantocius . . prior . . cellerarius atque . . custos sub iura- 
mento eorum debent Miiuersa el singula ab . . abbate relicla. de 
ei3 eciam jnuenlnrium sub sigillo . . conuentits uel saltem alias 
aulleuticum corem assumplis fidedignis persunis faciendo inscriplis., 
\tiqne ipsi abbacie ac . . successori in ipsa solicile et rideliler 
conseruare, neenon domeslicam familiam ipsius abbalis pro lempore 
decedenlis per Iriginla dies conlinuos posL obilum eiusdem abbalis 
de bonis ab eo reltctis in ofllcina abbacie ibidem decenter el beni- 
uole sustenlare, de liijs nicLilominus eidem . . successori raciunem 
plenariam ct debtlam reddiluri. Atlamen de suppelleclilibus ac 
leclisternijs ipsius cedenlis uel decedenlis . . abbalis vnum leclum 
puluinar cussinum et culcilrum cum duobus linlbeaminibus medij 
Mnraloris inter preciosa et vlilia luuc slatim ad jnlinnalorium ibidem 
^mo vsibus jntirmorum deputari ac presenlari debebunt. 

[Vicesimum primum capitulum de augmenlo bonorum procuracionis 

cum prebendalibits ad tempus fruclibus presbyterorum ac dyaconorum 

cedencium ac decedencium monacliorum, et de ordiuacione 

reliclorum ab eis. 

Jnsuper quoque fructus et prouenlus prebende cuiuscumque . . 
SBcerdotis seu dyaconi conuenlualis ibidem cedentis ac eciam dece- 
dentis, duni tamen ipse . . decedens soluendis ut sequilur debitis 
Don fuerit inuolulus, per bieniiium ad prucuracionem predjclam el 
ad suos vsus et elfectus perpetuos quanlocius fieri poterit absque 
vara conuerli el perbennari debebunl. Si autem , . decedens reli- 
querit debita pcrsoluenda , tunc cum suis prebendalibus fructibus 
primi anni debile persoluantur. Et si quid superfuerit, de hoc anno 
ec eciam nicbilominus de secundo anno ipsius prebendales fructus 
ad ipsam procuracionem et pro suis perpeluis vsibus ul premiltilur 
absque mora vtique conuertanlur, galua eciam in premissis consue- 
tudine circa dislribucionem prebendalium frucluum ipsius defuncli in 
primis triginla diebus ad vsus pauperum antiquilus obseruala. Pre- 
terea quicquid in blado vino ac cleinodijs seu pecunia apud quem- 
844 Monumenta 

cumque prediclorum cedencium uel dccedencium inuentum fuerit 
relictum ab eo, quod hRbere de licencia sui . . superioris debebat, 
hoc totum eciam ipsi procuracioni pro suig vsibus ut premiltilur 
vlique applicelur. Lectisternia autem et suppelleclilia ac vlensiUa 
eiusdem potissime decedentis inter abbaciam pro hospitum et jnfir- 
mariam pro Jnlirmorum ibidem vsibus equaliter diuidanlur. 

[Uicesimum secundum capilulum de ordinandis animarum remedijs 
monachorum.] 

Verumtamen si quisquam . . oDiciatorum nel . . conueDtualiuni 
presencium seu fulurorum ibidem ex deuocionis affectu ob faonorem 
dei sanctorumque eius ac pro salute anime sue certum moDachalis 
missarie faeneficium seu oOlcium, uel diuinum seu pium opus, uel 
anniuersarium, seu aliud remedium salutare rite fundari ac dotarj 
canoniceque institui ac confirmari intra et non extra ipsum mona- 
Bterium seu eius timites siue polestalem eiusdem ac pro honore ao 
vlililale ipsius monasterij de pecunia seu bonis ab eo per subsidtum 
amicorum suorum aut per eius parsimoniam jndustriam seu operam 
8uam non sine iudulto . . superioris sui conquisitis seu contractis 
8 suis . . superioribus siue . . obbate et . . conuentu in vita nel 
in niorte sua supplicando humiliter postuJauerit, tunc haiusmodj 
supplicacio ad eius elTectum quantocius procedere ac mancipari per 
huiusmodj . . superiores siue . . abbatem et . . conuentum prout 
jus permiserit poterit vlique el debebit, jn eisdem quidem bonia 
procuracione ac bonorum diuisione predictis prorsus cessantibus de- 
bentibusque cessare. [Uicesimum tercium capitulum de nouis bonis conparandis donandis 

seu Ibgandis monaslerio abbali et conuentui conmuniter et diaiaim 

ac procuracioni ibidem.j 

Denique si . . abbas quicquam honorum uel jurium sue abbBCie 
conpararit acquirereve curaril, buI gi . . conuentus ibidem pro si idem feceri episcopalus ' ziburgensis. 34,1 lecerit domimi pronidonle, hoc tolum ipsi ncquirenli dumlaxat 
cedere et manere debebit. 

Sed si quiKquam . . abbati seu abbacie tantum, iiel . . conuentui 
tantum, aut procuracioni tanlum, aul cuiqunm oflicio ibi lanlum, uel 
pro aliquo ibidem missarie monachalis beneliciu aut ofricio quocijiii([ue, 
seu diiiino seu pio opere ibidem fiendo, seu aiio qualicumque eni- 
marum rcmedio salulari quicquam legauerit doderit donaril deputarit 
aut alias ordinaril, jn hoc vtique eius voluntas seu disposicio quan- 
Incius de jure eflicaciler adinpleri debebit. 

Si vero quicquid a qnoqusm ipsi monaslerio seu ecclesie inde- 
finile seu expresso lanlum ecclesie seu monasterij nomine, aut si 
. . abbali et . . conuentui insimul nominibus eorum copulalis ex- 
presse seu copulaliue nec disiunctiue expressis legatum donalum iiel 
reliclum fuertt quandocumque, lunc hoc lolum inler abbaciam pro 
tercia et . , conuenlum pro reliquis duabus quolis debile diuidalur. 

Sed quicquid . . abhati seu abbacie uel . . cunuentui specialiler 
et diuisim donatum legalum fuerit seu relictum , hoc sic eis cedat 
diuisim secundum huiusmodj verborum inlencionem expressam. 

Quecumque autem decelero a qualicumque persona seu collegio 
bona reddilus seu census quoscumque seu pecuniam quantumcumque 
legari donari aliasve depulari contigerit pro cerlo olHcio seu anni- 
uersario uel alio pio opere perpelim peragendo ibidein, nec per 
depulanlem expressum fueril per quem seu quos bec debeant exe- 
cuciuni mandari, lunc huiusmodj bona reddilus census et pecunia 
per procuracionem predictam el eius aminislratores pro tempore 
existentes recipi aminislrari et dispensari debite secundum inlencionem 
depotantis loco et lempore oportunis debebunt. W 'icesimnm quarlum capilulum de incorporacione ecclesiarum et de 
uacacione feudorum monasterij.] 

Si vero ecclesiam parrochialem quamcumque, cuius juspalrona- 
tas seu collacio pertinet ad abbalem, quacumque auclorilale aposto- 
lica uel ordinarin Jncorporari coniingat, huiusmodj jncorpnraciunis 
iruclus ac vlililas queuiscumque ad mensain . . abbnlis ml minus 
.ui. =0.. ..1«. Mv. 44 S46 Monnnienla P 

b pro terciR, sed ail mensnm . . conuenliis pro dusbus partibus ee- 
derc; ac Hp|ilicari debebunl. 

8i autem feuduni qiioiicnmque ah . . abbate el monasterio pro- 
cedens de iure vacaueril., et «d ipsnm monaslerium fueril deuolatum. 
tunc illud inter . . abbalcm et . . conneiitnm secundum dinisionem 
eandem diuidendum exislit: nec . . abbas quemquam de eudem reado 
infeudare denouo, sen illud concedere cuiqnam. uel sic aut alias 
id alienare presumat. nisi cuni decreto el ouctoritnte sui . . episcopl. 
el cum at^sensu . . prioris et . . conuenlus sui., ac eciam ex causa 
legitima vtique de jnro internenire debente. (Uicesimum quinlum capitulnm de bonis monRsterij non alieiiRndiii 
per abbatem et conuenlum. el penis excedencinm in hac parle. ( 

Preterea, ut ecinm n sacris canonibus esl slatuLum. nec . 
abbas qui pro tempore fuerit neque . . prior ac . . conuenlus ibidem 
sine decrelo el auctoritale ac sigillo dyocesani loci «e sine miiluo 
seu reciproco consilio et consensu ac sigillo allerutrius ipsonitn 
, . abbalis et . . conuentus et absque justa et racionnbili causR 
necnon sine ipsius mouaslerij nece^^silale vrgente »c euidenlc vUll- 
tste swadente el sine obseruancia juris forme alias eciam in hac 
parte sibi deputata bona reddilus pensiones seu census bladi sen 
annone vini uel pecunie cuinscnmque anl jnra qualiacumqiie quibu: 
cumque persouis collegijs uel vnincrsilalibiis scn locis ecclesiasticis 
nel mundanis in perpeluum sen sub gracia reemendi uel redlmendi 
vendere obligare donare uel in feudum sen in emphileosim pre- 
sertim de nouo concedere seu conferre anl aiias quomodolibet 
alienare presumal: alioquin contraclns esl de jnre vtique innalidns 
ac inanis, necnon contrahenles lam . . prclati qnam . . snbditi sui, 
presertim ofTiciali, jn hoc culpablles penam su^pensionis ab olTicijs 
ibidem snis auctorilale presencium eo ip^o incurrnnt. Nicbilominus 
qiioque ob hoc eciam, nisi prcmissa qunnlocius retractauerint cum 
eilectu. el snum in boc excessum nlias emeiidnnerinl debite el con- 
digne, prinari ab ipi^is otHcijs et deponi, scilicel non olTiciali con- episcopctus wirzibnrgensis. 347 

Hentuales in hoc culpabiles n medijs prebendis euis per inlegrum 
annum statim fore suspensi. aliasque puniri debebnnt. 

Rursus eciam in viennensi concilio prohibelur, ne . . abbas 
9ine assensu . . conuenlus jura reddilug aut possessiones ipsius 
monasterij sibi depulatos alicui ad vilam eius seu aliud certum 
tempus — pecunia eciam recepta — (juouismodo concedat . nec 
eciam cum assensu prediclo. nisi necessitas ucl vlililas abbacie et 
monssterij hoc exposcal. Si quis aulem contra hoc fecerit, penam 
SDspensionis ab officio eo ipso incurrit : nec ex concessione huius- 
modj acquirilur recipienti jus quodcumque. 

Sed preraissa ad locaciones uel eciam reddituum aut fructuum 
vendiciones ad tempus modicum faciendas nullatenus se extendunt, 
vl in prediclo concilio continetur. 

Minus quoque . . cunucntus sine . . nbbatis consensu et collau- 
dacione potest de jure cuiquam ut premiUilur concedere jura reddi- 
tU3 seu possessiones conuentus. Allamen abbas in hnc, necnon . . 
conuentus in precedenle casu, ad consenciendum — necessitale 
quidem uel vtilitale monasterij exigente - de jure a dyocesano 
loci ex oflicio conpelli poterit ac debebit. 

[Uicesimom sextum capitulum de debitis ullra certam summam per 

»abbatem et conuenlum nullatenus contrahendis, et de penis exce- 
dencium in hac parle.j 
Jnsuper . . abbas pro tempore existens tbidem vllra summam 
centum librarum hallensium absque . . prioris el . . conuenlus uel 
saltem maioris parlis ipsius . . cunuentus consilio et assensu, nec- 
non . . conuenlus nltra summam ducenlarum tibrarum hallensium 
absque consilio et consensu ipsius . . abbatis et sine causa le- 
gitima nulla debita in pecunia numerabili mensurabili uel ponilerabili, 
seu blado uel vino, aut alio rerum genere quouiscumque siuc alias 
vllatenus siniul uel diuisim conlrahanl absque quauis vara seu fraude. 
NuUum autem debitum sub voragine vsurarum cum fideiussoria 
caucione ab . . abbate et . . conuentu conmuniter uel diuisim, pre- 
jertim sine Ucencia . . episcopi sui herbipolen sis seu ipsa ec- 
■f 44* * p 844 MonomeBU 

rlrtin htrbtpoti-nsi vncjinte rius . . capilnli nces in s^irilnKkn 
llltin Ker0ntl>K. ([uomodulibcl cunlrshatDr: aliiM|iiin Ibd . . «bb» qoa 
, , prlnr . . (■(•Ilernrin^ c«teriqiie . . o[!idili qai faainsaiadj sUlrii 
neii ordlniclimit) episcopnlis per bDiusmocij drbiti pertiaiarii cDntree- 
lum vnlllum vt ppefertur lemerflrij foerinl lraB<>gT(^or<(^ ■ sni* fti- 
rinm (tnictjii niicUiritale proscncium siHpen*)) ipso fiHio pxisunl. el 
nlrlillrimimir oli hec tih eiti priuari debite ac depani. «cilicet noR . . 
iifnHiill riilpiihlli><< in proniissis n prebendi? sxtis medijs per inte^n 
iinniim niinpiiiiNi xtntim fure et mnnitre ilebcbanl, nisi premis^a <iDaii- 
loflliiii njformuiierlnt elToctiue, oc alias fuerint erocn(ltli. 

IIHrifntmHm nopllmum cipflulam de ■mm rMh ttpntMtm iMm- 

lliim nl lninp(iralliim lam abbicie qnam iiiiiiiwIm ■■ — ■ !■ ■■■■ 

prouidencia eaxiOBaJ] 

Nr Hiilom ilDrelnro monasterij bona alienari ab eo, aot J ebi ii 

rdiilnilil pKiMininrin nc dnmpnosa, seu ezolare . . «bbalem . . con- 
iii<iitiiiiii|ii(i (liH|inrKi pnipter victuiilium penariam seu deTednm lamen- 
liiHti riiHlinitiil' vlijitu dcbitn eorum — si qna per temponi fnerint 
pfirNiiliH<niln nb ei» eo conmodius el indempnius persolnanlnr, 
n(^ i'1'lnni iiIIk mullimodu vtilitales ipsorum et monnstenj seoundnn 
i-iiriiiiiu tinnpnriN iio magiH prouide valeant ordinari, abbas assnmptis 
rlrruinHiiccllH (]iint( ad lioc duxorit assumendos annis singnlis circa 
fiiHliiiii bcnll Mnrlinl lilndum et vinum aliosqoe frnclus et reddilns 
NniiN lunr. nirri<ntiN nnni nc eciam prioris temporis si qni extant 
lutot nt iiNlimKl . ot ttnrnndiim iioc prouidenciam victnalium domvs 
nt r»mlliii Hiie iH^inm do nnno in onnum faciat cariosam. Sic qnoque 
iiiinlN NinKiiliN rircn dictiim feslum beati Martini . . prior . . (»Ue- 
rnrhiN i<t . . cunIoh ciim dnobus . . senioribns in ordine connentus, 
(•NtimnllH (|iilili<m ul Inxnlis per eos omni annona et vioo et alijs 
ipilbiiHCiimquu Innc ciirrenlis ac precedentis temporis fructibua, de 
nnnii In nnniim prouidunciam fncinnl eciam cnriosam: et secundam 
IjiNdriim i|iiin(|UO m>l Hallem Irium ex ei3 moderacionem pro loci 
iil Idiiiporiti i|unUtnlo ordinabnnlur et inodiGcabuntur coniientuales 
pruliundu, in quibus pro tempore conuentuales debent esse contenli, episcopalus wipziburgensis. 3i9 

'aiiiinaduertenles solerler qiiod in victiiBlium pronidencia annus an- 
niim snbporlBt. et quod sicut defectus defeclum ita profectus pro- 
fectuni inportat. fllJicesimum octnnnm capilulum de abbalis el connenlus sigillis.J 
Sigillum quoque . . abbatis in sni ipsius, et sigillum . . con- 
nentns in ipsius . . conuenlus poteslate sub fideli custodia et trina 
clansitrfl — scilicet . . priuris . . ciistodis et tercij fidedigni . . con- 
fratris capitularis ibideni concorditer a conuentuali capitulo uel sal- 
tem s niaiori parte capituli ibidenl assumendi, desuper specialiter el 
debite iuratorum — constslant. Attainen , . nbbas sine suo et sue 
abbacie preiudicio auctorizaciouem npprobacionem seu confirmacionem 
nc recognicionem litlernlem et appensionem sigilli ipsius . . abbati^ 
sub forma debita el consuela absque rlilacione el difficullate qua- 
libet rite facere in jnslrumentis seu lilleris ad judicia ac super ne- 
gocijs et contraclibus necessnrijs ac vlilibus ipsum . . conuentum 
contingentibus quandoctimque , eiusdem conuenlus eciam sigillandis 
sigillo. vtique teneatur. Jdem quoque . . conuentus vice versa suam 
consensibilem et lestimonialem recognicionem bc sni sigilli appen- 
sionem modo debilo et solito iib=qiie suo tamen dnmpno et sine 
difficulliile i]ualibet et absque more dilTugio similiter facere in jn- 
strnmentis seu litleris lam judicialibus quam exlrejudicialibus . . 
HbhBlein seu nbbaciam neeessario seu vliliter quandocumque tangen- 
libus vtique sit nstrictus. Jdem quoque et pocius vlrique eorum in 
^negocijs el litteris necessRrijs ac vtilibus suis et ipsius monasterij 
^KDnmtinibus expedite et inprotracle faciant, ut est jiiris. 

^^■Ticesimum nonum capitnhim de reciproca sen mulua abbatis et con- 
^HriIus in suis hincinde negocijs promocione et de eorum placitis el 
^B expensis in eis.] 

Abbns quoque . . pnor et . . conuentus . . oHiciati et con- 
u^itunles sibi mutuo in suis bincinde negocijs reciprocalis qnidem 
seu alternatis vicibus vbicumque et qnocienscumque se qnoqne et 350 Monumenta 

suos vltro citroque promouere tenentur, animaduerlentes quidem 
doctrinam apostoli sic dicenlis: alter alterius onera portate, et sic 
adinplebitis legem Christi. Quamobrem eciam, si . . abbas in 
placitis uel negocijs . . conuentus judicialibus uel extrajudicialibus 
extra ciuitatem et marchiam herbipolenses affuerit, ex parle 
. . conuentus desuper requisitus, tunc expensis ipsius . . conuentus 
debite et decenter procurari debebit. Econuerso quoque . . prior . . 
cellerarius aut alter . . of&ciatus seu conuentualis ibidem, vnus uel 
plures, si requisiti per . . abbatem ad eius placita uel negocia trac- 
tanda extra easdem ciuitatem et marchiam egressi fuerint, tunc ex- 
pensis . . abbatis similiter procurari debebunt. 

[Tricesimum capitulum de liberaria custodiaque librorum.] 

Porro . . prior ex parte . . conuentus, et . . cantor ex parte 
. . abbatis, debent decelero habere pre ceteris confratribus tantum 
duas claues duarum diuersarum serarum liberarie ibidem, et annu- 
merare, ac annotando inscriptis jnuentarij de eisdem triplicandi — 
vnius scilicet presentandi . . abbati, et secundi deponendi ad sigil- 
lum conuentus, ac tercij apud semetipsos retinendi — registrare, 
necnon conseruare ac custodire sub juramenti prestacione uel saltem 
fideidacione ad manus . . abbatis nomine juramenti fienda omnes 
libros ipsius monasterij hactenus obseruatos deceteroque seruandos 
in liberaria eadem^ necnon ex eis studiose discernere et exponere 
libros congruos pro loci et temporis qualitale ad legendum in con- 
uentu el precipue ad mensam et collacionem conuentualem ac eciam 
alias ad fratrum studium et profeclum vt est ordinis atque moris, 
eosdem quoque libros sic expositos et per ipsos . . priorem et . . 
cantorem vtique registrandos in scriptis, ne obliuioni tradantur el 
forsitan subducantur, quod absit, repetere tempore oportuno, et 
reponere ad liberariam eandem^ nullum autem istorum librorum cui- 
quam persone presertim extra monasterium uel collegium absque 
certa sciencia et indulgencia speciali . . abbatis et . . conuentualis 
cadituli uel saltem . . prioris . . officiatorum et . . trium seniorum 
ibidem, nec eciam tunc sine deposito plurivalentis uel saltem equi- episcopatns wirziburgensis. 351 I ■naienlis memorinlis seii pignoris ipsiiis accomodolsrij eciam a . , 
priore el . . canlore vlique registrandi ncomodare seu concedere 
canlrectnre seii nlienare presimiaiit. Abba^i autem ciim . . seniori- 
bns ad miniis Iribus de conuentu . . ciislode , . cellerario et . . jn- 
firmario annis singulis infrn quindenam a die pnschnlis proximam 
visilare liberariam, et scrutari ac exeminnre (enentur an omnes sint 
Ibi libri secundum ordinem et numerum pretacli jnuenlarij seu re- 
gislri., eorumque defectus et errores quanlocins facial reformari. Jn- 
super eciam . . prior el . . canlor libros quoscunique ad monasle- 
riura perlinenles vbicumque locoruni eos indebile exislere indagarinl 
exigere el recuperare absque mora expensis procuracionis satagant 
fideliter et solerter. 

i£Tricesimum primum capitulum de custodia priuilegioruni et lillerarum 
monasterij.] 

Pnstremo volumus el mandamus, qnod vniuersa et singula pri- 
uilegia liberlatum et munimenta bonorum predicti monaslerij in con- 
muni et . . abbacie ac . conuentus specialtter ac diuisim in Iribiis 
ladnlis separatim in sacrislia custodje pariter ad vnam cistam seralam 
Iribns seris clniiibus quoque tribus diuersis — quarum vna in abbulis, 
secunda in prioris, lercia vero in cellernrij poleslate debentibus 
permnnere — perpetiio conaeruenliir. Cum nutem . , abbas iiel . , 
conuenlns aliquo diclorum priinlegiorum seu munimentorum pro tem- 
pore indigebil. id seu eius transscHplum auttenlicum protinus optinere. 
jpsumque originale qunntocius ad prediclam cislam represenlare debebil. ir 

K' 

^■feoi 'ricesimum secnndum capitulum de triplicacione perlectione el 
nseruacione libellorum trium — scilicet primi de transscriplis 
priuilegiorum liberlaluni el iurium contrncliiumque bonoruni, secundi 
de omnibus hijs slatutis, el tercij de descripcionibus bonorum mnna- 
Sterij abbacie et conuentus procumcionis et otTiciorum per ordinem et diuisim.] 
Demum prouide ordinamus., vt Ires libelli cilicet 352 Monumenta de Iransscriplis priuitegionim libertalum et jtirium conlracluatnque 
bonoruni monaslerij ; el secundas de presenlibiis ordinocionibus ac 
stalulis sub ordine copilulorum [egislrali scribendus ; necnon ler- 
cius in pergameni spacijs copiosus el maxime propler alleranda 
nomina possessorum bonorum libeltus de specificis per conGnia hinc 
et inde ac possessorum nomina propria etcongnomina descripcionibus 
bonorum reddiluum et censuum ac jurium quoruincumque monaslerij, 
primo abbacie , secundo conuentus , tercio procurscionis , quarlo 
prioratiis, quinto cuslodie. sexlo cantorie, el seplimo seu vllimo 
jnfirmarie - quanlocius de grossa et bona littera legibili quantocius 
inpensis procuracionis predicte fianl. ac eciam triplicentur. Ouorum 
vnum par apud . . abbntem. secundum apud cellerariitm ^ tercium 
aulem apud stgillum conuentus lideliler conseruenlur. Kt qunciens 
inTuturum opus fueril. debile renouentur. Necnon coram . . abbale 
et . . conuenlu in loco ad boc congruo annis singulis infra octauam 
pasche et dominicam proximam ante festum escensionis domini sin- 
gulis diebus inmediale posl nonas de die in diem per inlelligeiilein 
leclorem legerequc dislincte et expresse ad audiencium intellecUim 
scientem ordinale ac inlegre perlegantur. Eaque audientea sepius 
tenaci meinorje sludeant conmendare pro saliibri regimine et pro- 
feclu spiritualium et lemporalium monaslerij in capile sc inmembris: 
sic quoque premissa ab omnibus qiiorum inlerest agnoscantur, et 
ne aliqua de premissis propler ignoranciam seu irreminiscenciam uel 
negliencjain dislrahantur quomodolibet seii perdanlur. Tandem vero 
expleljs huiusmoilj lecluris . . abbati duo solidi, et . . priori vnus 
solidus cum dimidio , sed vnus solidus hallensium singulis con- 
nentualibus — qui lamen hijs inlerluerint lecturig — tunc annis 
singulis solui ab ipsa procuracione debebunt. 

[Tricesimum tercium cspitulum de recepcione et iiiramento [porle- 
narij] porle anterioris monasleriJ.J 

Portenarius nemppe seu cuslos anlerioris el conmunis porle J 
monaslerij ad hoc ydoneus nominetur. [Ht nominatus preliciatur per J 
abbatem. Necnon debet promitiere et jurare, quod ipse . . abbali . ^^rtiuenlui el episcopatus wirziburgensis. 353 luentui et monaslerio velit esse fidelis, et ipgoriim vtilitaleDi pro- 
iDOnere, ac euriim dampDiiiii premunire ac precnuere prnpusse, nec- 
noii (leliilam et consuetam cuslodinm dicle porlc die nocluquc absque 
rarn seu fraude habere Hdeliler et tenere. iTricesiroum quarlum capitulum de iinniuersarijs peragendis et de 
presencijs seu pilancijs de eisdem.J f 

^B Porro, cum reforntatori seu reformatoribus in melius reformali 
^Bcul donnlarij donatori ad anlitlioda nRluraliler obligentrir. el siib- 
tiles seu oportuni emendalores facloruin jnuenloribus primeiiis lau- 
dabiliores merilo censeantur, ut sncra jura teslaulur, et quia felicis 
recordacionis dominus Otto episcopiis li erbip olensis prefatus*) 
el nos - in premissis eius vesligijs inherenlcs — slatum predicli 
monnslerij lam in capile quam in membris in spirilualibus et tem- 
poralibus et specialiter per necessariam ac vtilein bonorum sepa- 
rucionem predictam solicite curauimus rerurinare, proplerea — ex 
naturalis obligacionis equitnle et ex debito gralincacionis condigne 
ad boc firniiter obligalos fore perpctuu dilectos in Christo . . ab- 
batem . . priorem et . . conuenlum ac conuentuales predicti mo- 
nasterij presentes el futuros induliitanter scientes — confidenter in 
domino esborlamur, jpsis in suas consciencias slrictius iniungentes, 
vt ipsi nnnis singulis jn vigilia beati Barlliolomei apostoli recolende 
memorie domini Oltonis episcopi b erbipo 1 ensis predecessoris 
noslri prefati ac nostrum nnniuersarium cum vesperis pro defunctis 
posl vesperas de tempore dio precedente cnntalas et cum longis 
vlgilijs et missa aniinarum cuni nota in prediclo monasterio peragant 
solempniler ac deuote. Tunc quoque aniiunlim due libre biillensium 
pro speciali pitancia seu consolacionc . . abbntis . . prioris . . con- 
uentus seu conuentunlium ibidem de bonis et prouentibus procura- 
cionis predicte pcrpetuo dari et ministrnri debebunt. *) Qui quomodci moiiatitcrium siiiKii Stcphaui die 10 mciiBis oprilis Dnti 
in spJrilunlibDS dccdoii quuad reium loinpuraliam stnlum rerormtivoril, kUjirn s 
XVII 2 pag 33— 4S publici jum kdmu». 

45 1314 354 Motiumenta 

Nichilominus quoque similiter memorali domini Hein rici fun- 
datoris monasterij, et bone memorie domini Einhardi specinlis bene- 
facloris ipsius monasterij, episcoporum herbipolensium, aliorumque 
suorum benefactorum per tempora successiuo anniuersaria annis sin- 
gulis temporibus oporlunis secunduro ordinncionem . . prioris et . . 
cantoris in predicto monasterio debite ct solempniter peragantur. Et 
in eis pnrticulariter octo libre hallensium de eadem procuracione 
persoluende pro pitancijs et consolacionibus predictorum . . abbatis 
. • prioris et . . conuentus ibidem more debito et consueto secun- 
dum disposicionem ipsorum . . abbatis . . prioris et . . cellerarij 
uel saltem duorum ex eis particulariter vtique distribui ac dispensari 
debebunt. 

De omnibus vero et singulis presencijs ac consolacionibus de 
snnctorum festis officijs uel anniuersarijs seu alijs similibus per- 
agendis ibidem per tempora ministrandis due parles personales . . 
nbbati, cappellnno quoque nbbalis curo apud eum vbicumque fuerit 
sicut decet sua prebenda et presencia cedere atque dari debebunt, 
prout eciam hactenus est seruatum ibidem, exceptis tantum pitancijs 
ct consolacionibus coquine caritatibusque antiquis in festiuitatibus 
snnctorum, jn quibus non debet particeps esse abbas. Cellerarius 
quoque pro tempore existens, in negocijs monasterij eciam absens, 
nc eciam decumbentes fratres tantum cum alijs suis confratribus 
interesse debentibus in premissis suas porciones pnrticipare debebunt. 

[Tricesimum quintum capitulum de exuberante in premissis ordinarij 

polestate.] 

Celerum nostra nostrorumque . . successorum episcoporum ec- 
clesie herbipolensis nucloritas seu potestns ordinnria et dyo- 
cesnnn in premissis et alijs tnngentibus stntum huiusmodj monnsterij 
in cnpite et in mcmbris siue in spiritualibus siue in tempornlibus 
secundum juris et ipsius ordinis regule nc inslilutorum exigencins 
nc priscns seu nntiquns ibidem regulares obseruancins vlique diri- 
gendis pro loci et lemporis qualitate prout jus ponlificnlis officij 
exigit sollicile uigilare et exnberare tenetur. f 

^^r Qiiod aulein nobU licere non palii 
^Ensoribus indicamus. episcopatiis wirziburgensis. sis, nostris suc- [Tricesimiim sexluni capituliim seu vltimum de recognicionibus ac 
approbacionibus sigillancium et appensionibus sigiiloruin.J 

Jn quorum premissorum omDium et singulorum roboris et testi- 
monij finnitatem niflndauimus has litteras desuper conscribi, nostri- 
que sigilli appensione muniri. 

Postremo nos Eberhardus de Riedern decanus, tolumque 
capitulum ecdesie herbipolensia predicte , recognoscimus et 
palefacimus in hijs scriptis, quod premissa omnia de nostro capilulari 
Bssensu et collaudacione ut premiltilur canonice processerunt. 

Demum quoque nos Hermannus diuina peruiissione abbas, 
Frowinus prior, lolusque conucnlus monasterij sancti Stephani 
herbipolensis sepedicti. recognoscimus et pnleriiclmus sub hijs 
Ecriplis, quod huiusmodj ordinaciones salubres aliaque premissa de 
conucntuali ac capitulari noslrum omnium el singulorum consensu et 
collaudacione canonice processerunl. Nos quoque, debite agnoscen- 
les quod in orficijs carilalis illis merilo primitus obnoxij nos tenemur 
a quibus beneficia nos cognoscimus recepisse, obinde nos el suc- 
cessores nostros et monaslerium nostrum ad peragendum «nnis sin- 
gulis anniuersaria de quihus el ul pperertur, necnon eciam prediclain 
procuracionem et eius buna ac monasterium nostrum ad dandum et 
minislrandum annis singulis decem tibrss hallensium particularilcr 
ul premiltilur in anniuersarijs niemoratis debile el firmiler obliga- 
uimus, nostrum quidem . . abbalis el . . conuenlus sigillis presen- 
tibus eciam coappensis in robur el lestimonium premissorum per- 
henne. 

Dalum 11 e r b i p 1 i, anno dominj millesimo trecenlesimo quadra- 
gesimo oclauo, jn crastino circumcisionis dominj. pnblicus jmperiali 
rali (lomioi Allii rbip«U. 


t nt roiinnuBli 

45* 
(|ii>l<ior cntM vilulio» comanfFiiilu [com bilaDiine] KODgTOe et dcbitr 
(uiibiiinui , el biiiuaniudj cgDbinacioiirin [(]minlibel] in exlrinsica ejus 
pnrto sub meo signo solito coasiKiiBiii, necaoD in hiiiusnioclj cutibus coa- 
liinBtis has lillGrus m«nu mca coDJcripsi, hic quuque suliscripgi el ag- 
naui, Hfo «pposui dictum signum iu lestimoalum prcmissorDm , dcsupcr 
requisilus. 

Trin quurum mculio fncla «si s r«sciis membraDacers eic hoc rotulo 

suspensn sunt. 

Onnc unris inclnsimns, id fldem libelli hanc reromnlionem spedaotis 
vdidimus qiirm „Michiihcl de Leone , berbipolensis episcopalng prolho- 
noturius, cBnunlciu noni monnslcrij ibidem , votivus qoidem dictelor" 
rjusdem, moDMilerJo Muoti SlcphBni obtuiil. CXIX. 

1348, die 7. febraarH. Coram ofGciali domini Tbeoderici de Haspach archidia- 
coni ecclesiae herb ip olens is conressus estDyethricDs dictns 
S&n de Rudershein, se fore obligatum et teneri dorainoEber- 
hardodeRyedern decano ecclesiae herbipolensis praedjctae 
et ejus heredibus universis ad solutionem reddituum subscriplorum : 
videlicet duodecim maldrorum tritici , triginta quatuor maldrorum 
pisarum, duodecim maldrorum avennemensurae oppidi ochsenfiirdensis, 
tempore messium, et duorum pullorum camisprivialium ratione curiae 
in villa Echslicbsheim sitae, ipsiDyethric o et suis beredibas 
jure hereditario collatae per dominum Eberhardum praenotatum; 
promittensque pro se et heredibus suis, dictos redditus ipsi domino 
Eberhardo et ejus heredibus annis singulis dare et praesentnre 
ad loca quaecumque tria miliaria a dicto loco Ecbslichsbeim 
distantia, ipsius ct ipsonim nthilominus laboribus et expensis. 

Actum et dalum anno domini millesimo tricenlesimo quadra- episcopatus wirziburgensis. 357 gesimo octavo, feria quinta post purificationem Mariae virginis glo- 
riosae. 

Sigillum ofRcialis cujus mentio facta est fasda de ipsarum litterarum 
membraoa confecta suspensum jam abscissum est. cxx. 1348^ die 28. februarii. 

Anne von Nippenburg erklftrt gerichtlich, dass ihre Berufung wegen 

Adlotzheim und Herbollzheim am Landgerichte des Hochstiftes diesera 

selbst an seinen Rechten keinen Schaden bringen soUe. 

Wir der . . official rihtei: an der rotentur ze Wirtzburg 
bekennen vnd tunt kunt oiTenlich an disem brief, daz fur vns kom 
frawe Anne eliche wirtin Fritzen von Nippenburg, vnd be- 
kant da vor vns williclich vnd vnbetwngenlich , daz die berufunge 
die sie tun wil an dem lantgeriht dez stiftz ze Wirtzburg vmb 
die teyle die her Beringer von Adlotzheim ritter, ir vater, 
hat an den vesten ze Adlotzheim burg vnd stat vnd an der 
vesten ze Herboltzheim vnd allen iren zuhorenden dem erwir- 
digen vnserm gnedigen herren hern Albrechten erweltem vnd 
bestetigtem zu eim byschof vnd sinem slift ze Wirtzburg an 
den selben teyln vnd i*ehten die er vnd sin stift dar an haben keinen 
schaden vnd hindernusse bringen sol one alles geuerde. Vnd were 
daz sie an den selben teyln deheinen teyl oder reht gewAnne oder 
erkobert, so sol sie vnd ir erben die siine sin den selben teyl von 
dem vorgnanten vnserin herfen vnd sinem slift ze lehen enpfahen^ 
vnd auch da mit verbunden sin, als ires egenanten vaters briefe 
sagen. 

Vnd ditz alles hat die selbe frawe fur sich vnd ir erben on 
vnser hand gelopt mit gulen triwen stet ze hallen, vnd da wider 
niht zetun noch zekumen mit geriht oder one geriht, noch nie- 358 HoDumenta man der da wider Ifin oder kumen wolt dez gesten oder geslalen 
mit deheinen sacJien one alles geuerd. 

Dez ze eim geziignfisse isl vnser jnsigel auch durch bet willen 
der vorgnanteii frawen gelienket an disen brief, der geben ist tlo 
man zalt nach Cristes geburt druzehen hundert jar darnacb in dem achten vnd vierlzigostem jar, 
Hatbyaa tak. 

Hie by sin auch gewesen, vnd 
pbarrer ze Terenbacli, Tyerolf von 
von Uichelfelt, Johans Sahs von Bo 
geniig. 

Ogjtis mtDlio rocls esl sigilluin fas 
pfinsiiin ialegruni est. lebslen dunerstag nach sant 

gezjge: Jobans EatzeDslein 
irubacb edel knecht, Krafl 
igen, vnd ander erber l&t ■nembrauBvea ex bis lilleru aos- 1348, die 6. junU. 

Bischof Albrecht und das Domcapitel verleiben dem GraFen Johann 

zu Hennenberg das Marschall- und Burggrafenamt des Hocbstiftes 

Wirzburg und Herzoglhums Franken wie die Grafschaft zu Hennen- 

berg als Mannleben. Wir Albrecbt von goles gnaden erweller vnd besleligeter 
ze eim byschof ze Wirzburg bekennen vnd tfin kunt offenlich 
an disem brief allen den die in seben lesen oder horen lesen, daz 
wir init wolbedacblem rat gunst willen vnd wort des gemeinen ca- 
pitels vnsers stiftz ze Wirtzburg dem edeln manne Hansen 
grauen zo Honnenberg gnedectich vertihen haben ze rechtem 
manleben das marschalkampt vnd daz burggrauenauipt vnsers bys- 
tums vnd fnrslentiiins zeWirtzburg, vnd die grafschaft zeHen- 
nenberg, vnd auch gerihl vod zentgericbt, wiltpant geleyl zebende. episcopalus wirziburgensis. 359 

Tid auch veslen, vnd ander giil vnd reht, swie die namen haben, 
die in dcm vnserni vorgenanten bysliim ze Wirlzbure; vnd in 
dem heizogentrim r,e Franken vnsers slifis ze Wiriz burs ^e- 
legen sin, die allein 7,u lien vorgcnanlen amplen vnd grafschiifl ge- 
horen. vnd von vns vnd vnserm stift 7.e Wiplzburg ze lehen 
gen. die er inne hal. lu den er aiich geerbel isl, vnd zu den er 
rehl hal. 

Vnd da von liat vns auch der selbe gmue gehiilt vnd zii den 
heilgen ge^woren . vnsern vnd vnsers stiflz frnmen ze wcrben. 

^jchadfii ze warnen, vnd die selben lehen alle gelrnwelich vnd oue 

^bnnerde ze vcrdienen nls reht und billich isl. 

^H Wir hnben aiich Hen selben graiien als vnser vnd vnsers slifls 

^■oberslen mnrschalk vnd burkgrniien vnd aiich diener vnd helfer mit 
llbe vnd mit gut vnd mit allem deni doz er hat one generde in 
vnsern vnd in vn^er nachkomen . . byschoiTe vnd des slifts ze 
Wirlzburg schur vnd schirme genomen, vnd haben ime by giiten 
truwen geheizzen vnd gelobl, daz wir sine herschnft, lul. gut vnd 
reclit getruwelich vnd vorderlich schurn vnd schirmen als vnsers 
vorgenanlen slifs lut vnd gut. Vnd niit namen vnd atich sundcrlich 
soln wir jme nls auder sine vorgennutcn giit helfen schurn vnd 
schinnen one generde sine slozz vnd veslcn Elgerspurk. Yl- 
m ena c h vnd Schapphenberg, die er voren an dem durin ger 
walde gen Duringen ligen hnt. 

Auch soln wip jme ze sinen reclilen swa er des bednrf in 
disen landen vnd sweiin er vns des ermanet beholfcn sin getruwe- 
lich als verre wir vnd vnser stift 7.e Wirlzeburg milgen onc 
geuerde. 

Vnd dnz selbe sol auch daz vorgenant capilel vnd sine . . 
phleger vnd . . vormiJnden swenn nicht byschofs ist one geiierde 
gen dem vorgenannlen grnuen, vnd der selbe grniie die wil nicJit 
bysclinfs ist gen in' vnd widcr tun als vor geschriben slet biz an 
einen eynmuligen hyschof ze W i r I z b u r g. Dem sol auch daz 
selbe cnpilel die gewere des byslums ze Wirtzburg nil in anl- 
wiirten. er hiibe daune vor (iein vorgcnanten grauen auch also ge- 
lobt zelun, vnd sin semlich versigelt brief daruber geben. 
Monuinentii Viiil dcs zt,' oim wnren vrkuniie hnben wir (ieni vorgeoanlen 
([niueri discn briei' mit vnserni liaiigenden jiisigel versigell geben. 

Wir uufh Heinricb von Hobenloch lumprobsl, Eber- 
hapl von llyedern lunilechanl, vnd daz . , capilel gemeynclicli 
des vorgonanlen stifs «e WirUburg bekennen vnd lun kunt olTen- 
Uch R» dfsem brif, daz i " ' ' en dinge mil vnser aller rol 

gmi^t willen vnd wort gi : vnd geloben auch, zelnn 

Viid lehnllen getniwelich swaz da vor von vns ge- 

schriben 5I0I. Vnd des x gezugnisse isl vnsors capi- 

tels juiiigol von vnsei nlU <■ mket an disen brief. 

Dei geken ist ze W 1 man zall nach Cristes ge- 

burt drulzehen hundert ja - " em achlon vnd viertzigesten 

jar, um ffitag nach sant lion 

Hm litlcr», quiu in opvru c \s tH: ..Hcnnebergisches Urkundea- 

buch" vul II lub oam, 124 i.„. 8 et 79 publirj jujis factae snnl, 
0(1 HdFm lihri copinruni quein Lupoidi de Bebenburf dieual pag. 521 — 
523 edidimus. Wir Johens von goles gnaden grere ze Hennenberg be- 
kennen vnd t&n kunt oETenlich i:n disem brief allen den die jne sehen 
lesen oder horen lesen: wan der hochwirdig vnser gnediger herre 
her Albreht byschof ze Wirlzbarg vns gnediclich verlihen 
hat ze rehtem nianlehen daz marschalk ampt vnd daz burbgrauen 
ampt des byst&ms vnd des furstenlums ze Wirtzburk, vnd die 
grulschaft zeHennenberg, vnd auch geriht vnd centgericht, wilt- 
pan geleit zehenden, vnd aucb veslen, vnd auch andere gut vnd 
rehl, swie die namen haben, die in dem bystum ze Wirlzburk 
vnd in dem herzogentHni zeFranken des styftes ze Wir tzburk 
gelegen sin, die allein za den vorgnanten aniplen vnd grafschaft 
gehoren, vnd von dem vorgnanten vnserm herren vnd dem styft ze 
Wirtzburg ze lehen gen , die wir intie haben, zu den wir auch 
geerbet sin, vud zu den wir reht haben ; vnd wan wir auch vnserm episcopalus wirziburgeiisis. 361 § irgeoaniem Uerren viid dem slyft ze Wirlzbii rk dii von «fehult 
id geswoiii habeii sineii vnil des letzgnnnleii slyflz rrutnen T,e 
■.haden ze WBvnen. vnd die vorgnanl dinple grufschHlt vnd 
'lelien getruwelich vnd vorderlioh ze verdietien one alles geiierde 
a\s rehl vnd billich isl , so baben wir viis inil gulein wolbedalileiii 
lal xii dem vorgnanten vnserm lierren. vnd swen er nihl enisl /.u 
sinen nachkomen . . byschofen vnd dem slyll ze W i rlzhnrk nlle 
die wil wir leben verslriket vnd verbunden Irylich vnd willeclich 
iilso , daz wir niil libe vnU mil gtit vnd mit allein dem daz wir 
haben ono geuerde by dem vorgnanten vnserm berren sinen nach- 
komen . . byschofTen vnd dem slyfl ze Wirlzburk bliben soln 
vnd wellen gelruwelicb one geuerde. 

Auch wellon vnd suln wir vber sie oder wider sie nibl nemen 
deheinen andern herren oder berreschafl. 

Wir wellen vnd suln aucb dem selben vnsenn herren, vnd 
swenn er niht enist sinen nacbkomen . . byscholTen vnd dem slyfl 
ze Wirlzbiirk zu iren ereii noten frfimen vnd iifilzen vnd ze iren 
rebten ala verre wir vnd vnser herschaft vermugen onc generde 
v&rderlich vnd getruwelicb dienen vnd bebotfen sin, swenn wir 
darvmb von des selben styris wegen gemsnet werden one geuerde. 

Auch wollen vnd sollen wir als verre wir mtigen one geiierde 
is selben slyftz lut gul vnd geribt gelruwelich vnd vorderlich 
ilfen begen, helfen schuren, vnd helfen schirmen^ nts vnser selbs 
vnd giil on alles geuerde. 

Vnd ditz atles ze tiin vnd ze balten als vurgescbriben slet, 
haben wir vnscrm vorgnanten herren vnd dem vorgnanlen styft ze 
Wirtzburk iiiil giiten truwen getopt vnd auch zii den beylgen 
gesworen. 

Vnd des auch ze eim gezuknusse vnd waren vrkunde baben 
wir dem vorgnanlen vnserm berren vnd dem vorgnanlen slyft ze 
Wirlzburk inil vnserm bungenden jnriigel versigelt ^eben disen 
brief, der goben ist ze Wirtzburk, do man zult nach Cristes 
geburl dniizeheii hundeit Jar dar uacb in ilein ahl vnd viertzgostem 
iar, un dem iiebsten lak nacb sant Bonifacieo tak. 362 Monumenta 

Cujus meutio facta est sigillum fascia membranacea ex his littens sus- 
pensum est. 3. 

Wir Johans von goies gnaden grafe ze Hennenberk be- 
kennen vnd tun kunt offenlich an disem brief, daz der hochwirdig 
vnser gnediger herre her Albreht, erwelter vnd bestetigler ze 
eim byschof ze Wirtzburk^ vnd wir in den teydingen die wir 
mit einander gehabt haben vnd die auch zwischen vns verbrieft sin 
beidersyt mit namen vzgenomen haben vnd nemen vz niit disem 
brief one geuerde die edeln frawen Jutten, grauen Heinrich 
von Hennenberk vnsers vorgenanten grauen Johans bruders 
seligen wytwen. 

Vnd des ze eim gezuknusse ist vnser jnsigel gehenket an disen 
brief, der geben ist zeWirtzburk^ nach Cristes gebArt drfitzehen 
hundert jare darnach in dem ahten vnd vierlzigesten jar, am nehsten 
tak nach sant Bonifacien tak. 

Cujus mentio facta est sigillum fascia membranacea ex his litteris sus- 
pensum magnam partem laesum est. 

Alberti episcopi litteras de eadem re die eodem exhibitas Bruckner 
in operis cui titulus est „Hennebergisches Urkundenbuch^^ vol. V. sub 
num. 184 pag. 102 edidit. 4. 

Wir Johans von gotes gnaden gref ze Hennenberk be- 
kennen vnd tun kunl offenlich an disem brief, daz in den teydingen 
zwischen dem hochwirdigen vnserm gnedigcn herren hernAlbreht 
byschof vnd dem styft ze Wirtzburk einsil vnd vns andersil der 
selbe vnser herre hat mit namen vzgenumen on geuerde vnd nie- 
met auch vz mit diesem brief die erwirdigen herren hern Fri- episcupalus wirziburgens 363 1 byschof 7,e Bnbenberlt. vnd hern Heinrich apl ze 
Ftilde. vnd die edeln marine biirkgrHuen Johanseii vnd burk- 
grauen Albreht von Nurenberk, niil den er verbiinden isl hie 
zwischen vnd sant Mychels lak der schirtt kuml vnd von dannen 
vbor zwei jare, vnd niht lenger. on geuerdo, also besciieictenlich 
daz er vnd sin slyft vns niht schuldig sin in des vf die selben 
herren ze helfen vnd sie anzegriffen von vnser wegen. 

Wolten aber die selhen herreii oder ir einer oder mer in der 
selben zit vns oder dnz vnser angriHea oder schedigen wider 
rehl, so soln vns der vorgnant vnser herre der byscbof vnd sin 
styfl zeWirUburk beiiolfeii sin nach der brief sage die wir von 
jn dar vber haben, wan wir sine vnd des selben slyfls ubersler 
marschalk vnd burkgraf i,e Wirlzburk vnd auch ir diener sin. 

Vnd des zu eim gezugnusse ist vnser jnsigcl gehenkt an disen 
brief. dcr geben isl zo Wirtzburk, nach Cristes gebfirt drutzehen 
tiundert jare dHrnnch in dem aht vnd viertzigstenjare, am nehsten 
'. nach sant Bonifacien tak. 

Cujus mealio facta est sigitlum tascia meoibraaiiueo ex liis litleris bus- 
peuaum eat, 

Alberli episcupi lilleraa abbites ruldeuson el herBreidehsem sjieulaiileg 
eodem die eihibilns, quas Bnlckner in uperis cui lilulua eat „HeDiie- 
bergiKches (Jrhuadenbucb'^ vul. V. sub uum. 1S5 pag. 102 edidil, buc 
coaferre poleris, cxxn. 

1348, die 18. juiUi. 

und Trulzbandniss Ludwigs des Braudenbtirgers und anderer 
^rsten wie der Sladt Niiriiberg mtl den Bischcifen Priedrich von 
Bamberg und Albreclit von Wirzhurg wie anderen Herren. 

Wir Ludweig von gols genaden marggraf ze Bnindeu- 364 Monumenta 

bnr^ vnd ze Lusitz. phallentzgraf bei dem Rein^ hertzog in 
Beyern vnd in Kernten, des hailigen romischen reichs obrister 
chamrer^ graf ze Tirol vnd ze Gortz, vogt der gotzheuser ze 
Aglay ze Triend vnd ze Brixen, veriehen offenlichen mit 
disem brief fur vns, vnd fur den erwirdigen herren hernHeinrich 
crtzbischof ze Mentz vnd far den stift da selben, vnd f&r vnsem 
bruder herlzog Steffan^ vud ffir vnser vettern RAdoif Ruprecht 
den eltSm vndRuprecht den iungern hertzogen zeBeyern vnd 
phalletnzgrafen bei Reyn, vnd fur die stat ze Nflrnberg^ vnd 
fur alle vnser vnd ir heliTer vnd diener^ daz wir mit den erwirdigen 
herren byschof Fridrich von Babenberg, byschof Albrecht von 
Wirtzburg, vnd mit den edlen mannen Johans vnd Albrecht 
purckgrafen von Nurnberg, graf RAdolf von Wertheim, graf 
Gerhard von Reineckk, Gotfrid von Praun eckk' dem 
eltorn, vnd besunderlichen mit Chrnft von Hohenioch, vnd mit 
grafen Ludwig vnd Fridrich von dtingen — ob die selben 
drey in dem satz sein wellen, daz si vns dann' ir besunder brief 
geben — vnd mit allen iren dyeneren vnd helfern die si von rechts 
wegen versprechen sflllen vnd versprechen an geuerd vnd mit iren 
land vnd lewten einen btaeten ganlzen slechten satz haben, vier- 
tzehen tag vor auf ze sagen t^n allez geuerd. 

Wer daz das der vorgenanten herren ainer oder mer in dem 
vorgenanten satz nicht lenger sein wollen, so sol der oder die vns 
oder der stat ze N6rnberg enbielen in die vorgenant stat, vnd 
vnsern vorgeschriben helfern ye dein herren besunderlich in sein 
haus wa er denn* mit hause ist. 

Vnd wenn* si vns vnd der stal ze Nurnberg, als vorgeschriben 
stet, vnd ie den vorgenanten herren vnsern helffern in ir vorge- 
nant haus den vorgenanten salz als vorgeschriben stel chuntlich auf 
sagen, so sol ez dannoch dar nach in einem ganlzen giiten sats 
slen vierzehen tag an allerlay argelisl vnd geuerde, doch daz ez 
den andern an irem satz vnschedlich sei. 

Wir oder die vorgenanlen herren, vnser helffer, ainer oder 
nier. niugen den satz auf sagen den vorgenanten herren, ainem oder 
mer. ob wir wellen. Vnd welheni ainer vnder vns den satz auf ■ «^«■-^ i^ta «*•'■ yw^'. episcopatus wirzibnrgensis. 365 

sagL daz sol dem andern an deni satz sein an schaden. Vnd wer 
den satze vnder vns vorgenanten herren auf sagen wil, der sol 
ez dem dein er den nnf sagt chundigen in sein haus da er denn* 
gesezzen ist mit hause an geuerde. 

Wir mugen auch mit vnsern dieneren durch alle der vorgenant 
herren land reiten oder ziehen mit sechs hundert pherden oder min- 
ner. ob wir wellen, an ir vnd irer lewt schaden an geuerde: vnd 
si auch durch vnser land in solher weis an geuerde. 

Wolt wir aber mit gewalt durch ir land ziehen, so suUen wir 
in den satz vor auf sagen an geuerde als vor stet geschriben 

Vnd dnz s&llen sie vns tun her wider an geuerde. 

Ez sfillen auch die vorgenanten herren gemainiich bei iren 
redlichen rechten vnd gcrichten geistlich vnd waeltlich beleiben an 
generdo an vnser hindrunge vnd vnsrer heliTer, vnd wir vnd vnser 
helffer in saemlicher weis her wider. 

Ez siillen auch die vesten Vrach vnd Schellenberg vnd 
waz dar z\\ geh§rt in dem selben satz sein an geuerde. 

Vnd dar vber ze aim vrchunde so geben wir in disen brief, 
versigell mit vnserm vnd der vorgenanten slat ze Nurnberg jn- 
sigeln. 

Daz geschehen ist ze Nurnberg, nach Christs geburd driu- 
zehen hundert jar dar nach in dem acht vnd viertzigislen jare^ an 
des hayligen pluts abend. 

Ambo quorum mentio facta est si^lla fasciis membranaceis ex hoc docu- 
meoto suspeosa suot. 

CXXffl. 

1348, die 15. julii. 

Albrecht von Hesseburk trifTt Bestimmungen bezuglich der Feste 
Wornegg, die er vom Hochstifte unter dem Vorbehalte des Wieder- 

kaufes inne hat. 

Jn gotes namen amen. 

Jch Albreht von Hesseburk tiimherr vnd erlzpriester 366 Monumenta 

des styftz ze Wirtzburk bekenne vnd tun auch kunt offenlich 
an disem brief, daz ich von besunder lieb vnd gAtem willen den 
ich billich han zu dem vorgnanlen styfl zeWirtzburk mich wil- 
liclich vnd frilich bedaht han als hernach geschriben stet. 

Wer daz ich ab gieng vnd sturb, daz got lang verbiet, e daz 
der erwirdig min gnediger herre her Albreht erwelter vnd be- 
stetigter zu eim byschof ze Wirtzburk oder sin nachkomen . . 
byschof oder aber daz . . capitel des vorgnanten styftz ze Wirtz- 
burk ob dann niht byschof da wer Wernegg dievesten mit dem 
daz ich dar zu jnne han vmb mich wider kauft hatten, so soUen 
min vorgnanter . . herre sin nachkomen . . byschof ze W i r t z- 
burk oder ob niht byschof wer daz capitel des vorgnanten styflz 
ze Wirtzburk die vorgnant vesten Wernegg mit irn zu ge- 
h5rnden die ich dar zu jnne han vmb min . . erben oder . . truwen- 
hande oder swem ich daz gib mach oder bescheid an lib oder an 
tod nur vmb zwey tusent pfunt haller vnd niht mer wider kaufen. 

Vnd die vberigen fumf hundert pfunt haller die ich mit mins 
vorgnanten herren byschof Albreht vnd sins voruaren seligen by- 
schof Otten vnd auch des vorgnanten . . capitels gunst willen 
vnd wort an der vorgnanten vesten Wernegg kuntlich verbuwet 
han sollen mim vorgnanten herren sin nachkomen byschof vnd dem 
styfl zeWirtzburk lediclich verfallen sin vnd bliben on geuerde. 
Vnd sag auch f&r mich vnd f&r alle min vorgeschriben . . erben 
den vorgnanten minen herren sin nachkomen . . byschof vnd den styft 
ze Wirtzburk der vorgeschriben fumf hundert pfunt haller gar 
vnd gentzlich auch ledig vnd los mit disem brief. 

Hiezzen mich aber ein . . byschof vnd daz . . capitel des vor- 
gnanten styftes an der vorgnanten vesten mer vnd vber die vor- 
gnanten fumf hundert pfunt verbuwen^ daz stet dann an mir, wem 
ich daz geben wil. 

Were aber daz min vorgnanl herre sin nachkomen . . byschof 
oder daz capilel dez vorgnanten styftz ze Wirtzburk ob niht 
byschof dann da were die vorgnant vesten Wernegg mit iren 
zu gehorden vmb mich die wile ich lebte widerkaufen wolten. so 
suln sie mir daz vorgnant kaufgelt, zwey tusent pfunt haller, viid episcopatas wirxiburgensis. 367 

mcb daz vorgnant Mgell. fumf hundert pfunl. gar vnd gentzUch mil 
eioander vnd niht sunderlich wider geben one geuerd. 

Vnd daz icb min . . erben . . Iruwenhande oder snem icb daz 
gib mach oder bescheid an libe oder an tude alle vorgescbriben 
dink slet halten niil gulen Iruwen on guuerd. so faan ich fur mich 
vnd sie des ze eiin gezuknusse min jnsigel gehenkl an disen brier. 

Der geben ist ze Wirlzburk. »m dinslag nach sanl Marga- 
relen tak. nach Crisle» geburl drulzehen hundert jar darnach in item 
ahl vnd viertzgoslen jar. \ cxnv. 

1348, dle LG. julU. linricus de Grunhacb et Mnrgaretha ejus uxor Eberhardo de Ryedem 
redditus qnosdam 150 libris vendunl. 

Jn nomine domini amen. 

Nos Heinricus deGrunbacb armiser nalus quondsm Eber- 
bardj deGrunbach mililis el Margarelha coniuges lenore 
presencium publice profitemur. quod nos propler causas necessarias 
ad lioc nos mouenles el vrgentes pro nobis el heredibus noslris 
coadnnala mann vendidimus Iradidimus ac per presenles iusle ven- 
dicionis lilulo vendimiis et Iradimus jure meri proprij imperpeiuum 
hooornbili viro domino Eberhardo (teRyedern deeano ecclesic 
herbipolcnsis ementi et recipienli pro se et heredibus suis qiii- 
huscumqiie legalarijs donalarijs iiul qiiibns in vita vel in morle 
duxeril deputandos redditus infrascriplos : primo videlicet redditus 
decem msldronim sitiginis mensure herbipulensis cum melza forensi. 
quadraginla ouorum in festo pasche. el vnius runej valentis sex 
denarios in feslo natiuitalis Chrisli. dandos ()e doniu el area necnon 
de vno tnanso habente cenlum jngera cainpeslria silis in vilta Ef- 
fellerich el eius inarchia. quc Heinricus diclus Jgel ibidem 
rcsidens jure emphileolico possidel alque lenet; jtem reddilus vntus 
pulli jbidem dandos Hnrtiiii de vnu agro campeslri. cnius possessnr 
est Heinricus diclus VlUn ibidem; jtem reddilus sex maldro- 
rum siliginis mensare predicle el vDin> maUri ■iieDe, TttMioet oclo 
melrelas pro vnu maldro, necnoo centnm onoram in feato pascbe, 
dandos de domu et area necnon vno manso habente qainqnaginla jngera 
campestria silis in villa et marcbia ville Scbernanwe, queaiJntla 
diclaHecken ibidem residens jare emphiteotico possidet atqne tenel; 
jlem redditns decem maldronim siligiois mensore prediote, vnius 
maldri cum dimidio auere, videlicet octo metrelas pro vno maldro. 
dandos de domu et area necnon vno maDSO babente qainqoaginla 
Jtigera cempestna silis in villa et marcbia ville B ibergev, necnon 
tribus jageribus vinearum sitis in loco dictoEbersbr &n in marchia 
predicta hospitilarensium ibidem el sanctimoDaUani monasterij sancle 
Affre herbipolensis vjneis conGnatis, qoe Heinrious dictns 
Horstat jure emphiteotico possidet atque tenet; jtem redditua decem 
solidorum hallensiiim in festo beati Martini, qualaor pulloram in festo 
sancti Hichahelis archangeli, et vnias ventris agnini vnnm solidum 
denarionim valenlis, dandos de orto et area quos dictus Zcehelin 
ibidem rcsidens jure herediturio colit atque tenet; pro precio centum 
quinquaginla Ubrarum liallensiun), nobis per ipsutn . . emptorem in 
parata pecunia iradilo et soluto, et in vsus noslros vtiles et neces- 
sarios Iradito et ccnuerso ; dictos quuque reddilus et bona oiim 
omnibus suis pertinenciis juribus el vtililetibus umneque jus nobis 
el heredibus noslris in ipsis conpetens ore manu et jaclu calami ul 
moris est . . emptori prelalo resignantes. Jpsiiinque in possessionem 
bonorum et reddiluum predictornm inducimus presentibus corporalem, 
promiltentes nichilominus dicto enipturi et suis heredibus, de euic- 
liune bunorum et redditiium predicturum plene cauere^ el facere 
warandiam werschaft wlgariler diclam secundum terre Fran- 
konie consuetudinem de bonis proprieleriis fieri debilam el con- 
suetam. 

Pro qua quidem warandla facienda et euictione cauenda damus 
el co^sliluimns . . emptori et heredibus suis ut predicilDr fideius- 
sores insolidum Dyethricum diclum Gyer mlUlem , Wolfeli- 
n II m el Heinricuni fratres diclos deGrunhach armigeros, Jo- 
hnnnem dicluni Heubarn. et Henliniim diclum Tiiiel. ciues 
herbipolenses. Qui fideiussores muniU, si anlediclum . . empturem episcoi^alus wirzibnrgensis. 369 aut suos beredes de quibus [iredicitur aliquas jmpeliciones seu in- 
pedimenla in bonis et reddilibus prehabilis sustinere conligerit, in 
ciuitate Herbipoli in obstagium se recijiere teiiebuntur, upud pub- 
licum hospiteiti cxpensas more Gdeiussorio vno equo aut fanmlo in 
dampnum nostrum et heredum nostrorum facturi, el deinde non ex- 
ituPi tam diu sine vara dunec jmpeticioncs el impedimenta huius- 
inodi sine dampno . . emptoris et hereduin suorum sicut predicitur 
amole fuerint penitus el sublate. Ouorum iideiussoruin si ijuis ces- 
serit vel recesserit a seculo vel a terra, quud absit, alium cque- 
certum quem ipse . . emptor vel gui lieredes de quibus predicitur 
acceplandum duxerint infra mensem lunc [iroximum substituere pro- 
miltimus loco sui: alioquin superstites monili in obslagium recipere 
se lenebuntur more prcmisso quousque subslitucio buiusmodi con- 
piela fueril i'um effectu, retiunciantes super prcmissis omnibus et 

fesingulis cuiuslihel juris canontci et ciuiiis auxilio quo nobis el here- 
^bus nustris posset inposterum quomodolibet sulfragari, fraude et 
lolo penitus circumscriptis. 
' Jn quoruni umnium et singulorum euidens lestimonium atque 
robur nos venditorcs prcdicti dumus . . emptori et suis heredibus 
presens jnslnimentum de nostro iussu conreclum, sigillo honorabilis 
viri domini . ■ ofTiciaiis curte herb ipolensis ad preces nostras 

Enmunituin. 
Nos vero fideiiissores prenominati recugnoscimus, nos fide- 
ssisse apud . . emplorem et suos lieredes de quibus predicitur, 
teneri ad exoluendum fideiussionis debitum modis et formis su- 
perius preexpressis. 

Nos quoque . . officialis pretactus jn leslimonium omnium pre- 
missoruin ad preces conlrahencium el fideiussorum prediclorum re- 
ugnoscimus sigillum nostrum presenlibus appendisse. 

Datum anno domini niillesimo trecenlesimo quadragesimo oclauo, 
i crastino diuisionis apostolorum. 

Cdjui nieDtio rncU eat sigillum tasda raembraascea ex bia litlvris quon- 
dnm suspensutn jam ouioiDO Dbicissum est. 370 cxxv. 

1348, dfe jL ngaslL 

Der r&miscbe Kiinig Karl verspridit dem erwaUteii ond beslitigtei 
Biscbore Albrechl seine VemiiUlong beim rdmisdien StnUe Jad 

seinen Schirm. Wir Karl von gotes gnaden romiacher kfinig, le allen leiten 
merer des reicbs, vnd kfinig ze Beheim, veriebni vnd ton fant 
ofTenlich mit disem brief allen den di in sehent horent odir lesent, 
das wir angesehn haben die stete livtir trow vnd den wiHigeB 
vnuordrozzen dinst des erwirdigen Albrechs von Hoenloch, 
der gekorn ist zu bischof znWirtzbnrg, vnsirsliben andechtigen 
vrid getrowin^ den er vns vnd dem reich oflft mit grozzem fleizze 
kosllicli vnd njjl%lich getan hat vnd noch tnn sol vnd mag in knmf- 
ti^en zeiten. vnd hnben gelobt vnd gelobin im mit guten trewin an 
eydes stat on allis geuerd. das wir wellen vnd sullen im das selbc 
hischtum xu Wirtzhurg von dem pabist vnd von dem stul zu 
liom gewinnen. vnd in vnd den stift zu Wirtzburg mit allen 
Heineri lcHjten vnd ^uicn vnd sundirlich di personen vnd ire gut di 
irri ziile^in vnd heholfen sein ze behnben das bischtum getrewlich 
viid fiirdirlich on nlle geuerd versprechen schwrn vnd schirmen 
wi*(lir nllew irew hinderer vnd widersachen vnd wider allirmeng- 
lirh. niorrinnd VHznnemen. 

Mit vrkunde dises briefs, vorsigilt mit vnserm kuniglichen jnsigil. 

(fohen zur Freinstat in Ostirreich^ noch Cristus geburt 
drewlzcnhundirt vnd in dem acht vnd firzegistem jare, an dem 
nelieHl(m freilni^c nnch santh Jacobis tng des heilgen zwelfpoten, 
vnsirre reiche des romischen in dem dritten vnd des behemischen 
in (lern nndirn jare. 

(/uroii nomanorum regis sigillum quod dicunt majestatis fascia mem- 
branacen ex his litteris suspensum est. 
ber Wimische Kunig Karl verleiliL ilem erwiililleit iind best^tigten 
Hischofc Albrecht den Gerlchtsbonn des Hochstiftes. 

Wir Knrl von gotes gnaden roniischer kunig, zc allen zeilen 
merer des reiclis, vnd kiinig ze Beheim, veriehen vnd luii knnt 
oflenlich mit disem brief allen den di in selient horent odir lesent: 
ollein wir dem erwirdigen Alb rec h t vonHoenloch, der gekorn 
ist zu bischof zu Wirlzburg, vnsirra lieben andechligen vnd ge- 
trewin, des selben stifl zn Wirtzburg regalifl vnd tehen di 
von vns vnd von dem reich zu lehen gan vncz do her nicht vor— 
ligen hahen, doch habe wir angesehen die stele l\Vtir Irow vnd 
den willigen dinst do mit er vns vnd dss reicb geert hat vnd noch 
furbas geeren mag in kunfligen zeilen, vnd gunnen im mit vnsirre 
k&niglichen gewRll, das er des vorgenanten bisclilums gerichte leihen 
mag, vnd nnch di selbir vnd seine richler vben vnd richlen niugen, 
vnd allis das Inn wi man diis nennet das er tnn muchle ob er di 
vorgenanlen regalia vnd lehen von vnsirn kdniglichen gnaden em- 
pfangen helle, vnd allis das gein vns inil liulden vnd swern vnd 
mit allen andicn sachen getan hetle das eln bischof zu Wirlz- 
burg gein e^me romischen kiinige vnd gein dem heiligen romischen 
reich durch recht vnd billich tiin sol. 

Vnd swiis cr vnd seJne richler bisher gericht vnd also getan 
haben, das bnlt wir von vnsirn kuniglichen gnaden slete, vnd be- 
stetigens ouch mil disem brief, der versigilt ist mit vnsirm kunig- 
lichen jnsigil. 

Geben ziir Freienstat in Ostirreich, noch Crislus gehurt 
drewczenhundirt in dem acht vnd firczegistem jare, an dcm nelieslen 
Jacubis tag des lieilgen zweUpolen, vnsirre 
47* reiche des roniiscben in dem drittea vnd des bebemifdwn in den 
flndirn jare. 

CiToli RoiBinaraDi regti HgflhiH qwd dit 
nnce* ex boc diplomito nt|Mn*am eil. 1348, dla 23. octobrts. 

Bischof Albrecht verleiht dem Dyelsel Harscbalk Theile der Feste 

SulzB mit Zugehiir daselbst wie sa Hode nnd Steinbach als Mann- 

nnd Weiberlehen. 

Jch Dyetzel Marschalb edel knebt, Togl ze Hoyningen. 
bekenne vnd liin bnnt ofTenlich an disem brief: wan der erwirdig 
min gnediger herre byschof Albrelit ze Wirtzbork mir daz 
vierleil an der vesten ze Sultza, den ich vmb Berhtolt von 
Sultzn edeln kneht, vnd anch den niindenteyl an der selben vestCDn 
den ich auch vmhConrat von Eggesdorf edeln kneht mit allcm 
dem daz zti den vorgenanten teyln gehSret vnd gelegen ist in den 
marken daselhs ze Sultza zem Rode vnd ze Steinbach, ge- 
sucht vnd vngesuchl, swie daz gnant ist. vnd daz die vorgennnlen 
IterhtoU vnd Conrat da biz her gehabl haben, rcht vnd redlich 
kault han, ze manlehen gelihen liat, so hnn ich im vnd sinem slyft 
da von gehuldt vnd gesworen, sinen vnd sines styftes frumen ze 
werbcn, schaden ze warnen, vnd die selben lehen getruwelich ze 
verdienen als rehl vnd gwSnlich ist. Vnd daz selbe suln auch min 
. . erhcn daran furbazzer tun. 

Doch hat mir der vorgenant min herre von Wirtzburk sun- 
derlich die gnad gelnn, were ob ich niht lihes erben liez die sfin 
weren , daz dan min . . lohler suln vnd mugen die vorgenanten 
lehen erben vnd haben als die min . . snn sollen geerbet vnd ge- 
habt haben. Vnd sie suln aucb dann die selben lehen von dem ^^TO^ellsnU episcopatus wirziburgensis. 373 msnlen minen herren vnd sinera slyfl emprahen., vnd da von 
hulden, ynd sie fluch schiken zcuerdienen als da von zetun reht 
vnd gwonlich isl. 

Auch han ich fur mich vnd min . . erhen gelopl, dem vor- 
genanlen mineni herren vnd sinem slyft mit den vorgenanten leylen 
an Sultza, die sin vnd sins slyflz eweclich olTen hus sin soln, 
wider aller meinglich ze gewarten vnd ze helfen gelriwelich one 
gcuerde. 

Vnd daz ich vnd mln . . erben alle vorgeschribcn dink also 
stet vnd vest halten, so hsn ich ze eim gezucniisse daruber min 
JDSigel gehangen an disen brJef, der geben ist do man znlt nach 
Crisles geburt driilsehen hundert jar dar nach In dem ahten vnd 
vyerlzigeslen jar, am donerstak nach sanl Gallen tak. Cajus me 
peaium e > rsclii esl sigilluni rsscia meiiibrHndcca < 1348, c i 20. novetnbrfs. Heinricb von Sternberg «nd Dyetrich Truchse^z von Welzhiisffl 
erklKren diese Festc zum olfenen Ilause des Hochstiftes. 

Ich Hciiiricli vonSlernberg ritler hekennen vnd lun kiint 
olTenlich an disem brief, daz ich fur mich vnd alle min erben mil 
Wol bedablem inut gen dem erwirdigen mim gnedigen berrn hern 
Albrehten erwellen vnd bcsteliglen zu byschof ze Wirtzburk 
gesprochen vnd nucb mit guten truwen gelohl han vnd globen mit 
disem brlef, dnz min vesl Wetzhusen gnanl des selben mins 
herren vnd siner nachkomen byscbof vnd des slyflz ze Wirlz- 
hurk ewiclich olfen bus sin sol, vnd dnz auch ich vnd min erben 
daran jn da mil gewarteu vnd helfen vnd nucb dienen soln gelru- 
vreltchen one geuerde zu allen iren noten vnd kriegen. 374 MonumentB Vnd swen min vorgenanler hepp sin nachkomen byschof vnd 
der sl^ft ze WirtzburU von Aer selben vesten VVetzhusen 
kriegen wollen, so sollen sie die selben vesten bemannen vnd be- 
kosten, vnd auch da von kriegen also daz ez mir vnd min epben 
daran vnschedlich sy an dep seiben veslen on geuerd. 

Wcre auch daz min vorgnanter herp sin nachkomen byschof 
vnd dep slyft ze WiPtzburk mit minem odep mit miner epben 
daran geboren magen kpiegen wolten widep reht, so sol ich vnJ 
min vorgeschpiben erben mil der vopgeschriben veslen Wetzhusen 
stille silzen. vnd jn zu dem selben krieg da mit niht beholfen sin 
one geuerde. 

Wolten aber sie mit dem selben mim herren vnd sim slyft 
kpiegen wider reht, soln ich vnd niin cphen dapon jm vnd sim styft 
da mit vf sie beholfen sin als vopgescbriben stet. 

Ez sol nuch min vorgenanler hepr sin nachkomen byschof vnd 
sin slyft ze Wirlzbupk die selben vesten Wetzhusen verde- 
dingen vnd versprechen one alles geuerde. 

Vnd daz ich vnd alle min erben alle dise dink stel hnlten, so 
han ich fiir mich vnd alle niin erben mim vorgenanten heppen vnd 
sinem styft ze Wirlzburk mit minem vnd anch mit minos eydens 
Dyetpich Tpucbsezz ritlcps jnsigeln versigelt disen brief geben 
zu eim zucnusse dapvher. 

Vnd ich Dyotrich Tpuchsezze gnant von Welzhusen 
ritter, der ietz gnanl, hekenn nuch vnd lun kitnt olTenlich an disem 
brief, daz alle vorgeschriben dink mit miner wissen gunst willeii 
vnd worl geschehen sin. Vnd wan auch min vorgenanler hepp vnd 
sin nachkomen byschof vnd der styft ze Wirtzhurk, den ich ge- 
lopt han gelruwelich ze dienen vnd ze helfen, mich vnd alle min 
lute vnd gilt zum rehlen veriiedingen schuren vnd schirmen soln 
getruwelichen one geuerde als ander sin vnd sins styftz diener vnd gSt, 
so hnn ich fur mich vnd alle min erben mit giiten tpuwen one ge- 
uerde gelopt, slet zc htilten alle vorgeschriben dink, vnd daz ich 
auch vnd min erben aucli da wider nimmer tuu noch komen soln 
un ulles geuerde. Vnd iles auch zu eim gezucnusse vnd waren 
episcop&tus wirziburgensis. 375 

vrkunde han ich fur mich vnd min erben auch gehenket min jnsigel 
an disen brief. 

Der geben ist nach Cristes geburt drulzehen hundert jar dar- 
nach in dem ahten vnd viertzgosten jar, am donerstag vor sant 
Katherinen tak. 

Ambo quorum mentio facUi est sigilla fasciis membranaceis ex hoc do- 
cumento suspensa sunt. CXXIX. 

1349, die 1. januarii. 

Jch H[einrich] von der Tan von Bibirsten genant vnd 
Bechte myn eliche wirtin bekennen offinlich an diseme bryfe^ daz 
wer uff lazin ses ackere wingarten dy da sint gelegin zv Essin- 
bach vnseme hern vonWurzeburg bysschoffen Alberechtcn. 
Vnd sal dyse vorgenant wingarlin H[einrich] vnse svn wider 
inphan zv lehin von vnseme hern von Wurzeburg der hy vor- 
genant stet« 

Daz dise dinc stede blibin vnd vnforbruchinlich, des han ich 
vorgenant H[einrich] von derTan vonBibirsten genant disen 
bryf bestedigit myt myme ingesigel, gehangin an disin bryf. 

Sub anno domini M^CCC^XLIX^, in die circumcisionis domini 
nostri lesu Christi, quod est in octaua natiuitatis Christi. 

Si^llnm HENRIG DB TANNE fascia de litterarum ipsarum membrana 
confecta suspensum iutegrum est. 1349, die 19. januarii. 

Carolus IV Romanorum )'ex ecclesiae herbipotensi jus palronatus 1 
parocbialis in Heylkpruoaen ecclesiae conlirmat et tradit. Karolus dei gralia Bomanorum rex semper auguslus et 
Boemie rex tenore preseiilium perceploribus recognoscimus ao 
palefacimus vniuersis, quod jus patronatus el collatio ecclesie piir- 
rochialis in Hey Ikprunnen diocesis bcrbi polens is ad epi- 
scopum et ecclesiam herbip ol enses de jure pertinet ac perliuuit 
ab antiquo, prout legitlime nobis constal,*) 

Nicbilominus tamen ad lollendum omne dubielatis scrupulum el 
ad superhabundanlem caulelam juspalronalus collalionis ac omne 
aliud jus, si quod uc (luodcumque nobis ac regno seu jmperio ro- 
mano in predicta parrochiali ecclesia uel ad eam compelit com- 
petereue censelur, prout u nonnullis refertur, venerabili . . episcopo 
herb ipolens i, principi noslro dilecto, ac ipsi ccclesie herbi- 
polensi rite dedimus donauimus tradidimus ac donando et tradendo 
imperpetuutn assignamus sollempniler in bi)s scriplis, jdem jus in 
ipsam ecclesiam berbipolensem debite transferentes. 

Jn cuius rei testimonium perpeluumque robur mandauimus has 
lilleras nostri sigilli appensione muniri. *) tn niBrgiiie libri copi«ruiii quen Lupoldi de Bebeuburg djcunl pag- 
197 quae sequunlur msnu coaeva snaolala 

Scilicel ex legitiiuv doniidone regis 
Hlij Pippiai regis truncur uni, et ex Karoli mfigiLi, Ludowici pij, fllij ipaius 
Karoli, et Heiorici vj jaiperatoiuni jnnouicione ratillcnloria dontiloria «t 
llrmatori*, ul palel eupra et priuilegija jmperaloruin et regum roiniiionim. V 

nl Dalar episcopalus wirziburgensis. Dalam inYsnacho. anno ilntnini millesimo trecontesimo qua- 
drageaimonono, jndiclione secunda, Xllll" kalendas rubruarias, reg- 
florum aostrorum anno lertio. Ciriili tV RornaDorum regia slgjllum quod dicunl majeiiliills 
colom «iridis ex hoc diplomils a 
Karolus dei gracia Romanonim rex semper augustus et 

^Bohemie rex ad rei memoriain sempiternam, 

Quoniam, nl sacre leges testantur, religiosa gollicttudo ad au- 

Lgendam prouocandamque fidelitalis obseruacionem principis beneficijs 
debel merito (tremiari, ac uirtutum premia. .promerenlibus tribui con- 
ucnit alque decet, propterea ad laudem dei et ob meriloriam vene- 
racinnem beatorum mnrlirnm Kyliani Colonati et Totnani, 
patronorum ecclesie herbipolensis, juspatronatus collacionis el 
et aliud jus quodcumque nobis ac regno seu jmperio Romanorum 
in ecclesia parrocliiali inlleylicbrunnen herbipolensis dyo- 
cesis seu ad eandem ecclesiam haclenus conpeciit ac conpelit con- 
petereque censelur venerabili , . episcopo herblpoiensi, prin- 
cipi noslro dileclo, ac ecclesie herbipolensi predicle exigentibus 
siquidem miillimodis merilis fidelium ac frucluogornin obsequiorum 
ex parte jpsius episcopatus herbipolensis nobis ac regno seu 
jmperio predicto per lempora prestitorum lytulo salulifere irreuoca- 
bilis et perfecle douacionis inter uiuos rite donauimus dedimus tra- 
didimus ac donnndo el Iradendo inperpetuum assignamus sollemp- 
niler in hijs scriptis, Jdem ius in ipsain ecclesiam herbipolen- 
sem legitime iransferentes, 

Jn cuius rei teslimonium perpeluum qiioque robur mandauimus 
has litteras nostri sigilli appensione muniri. 

^0^1^^ inVsnacho, anno domini millesimo trcccnlesimo qua- 
Mk, ..I. ILL ..,, «11, ..V. 48 
dragesimoniinn , jndjclionc seciindn. XHII" kalendas februRrii. reg- 
norum nostrorum anno tercio. 1 Lupoldi de Bebenburg dicuul i;U9, die 20. januarii. 

Der romische Konig Karl heissl die Stadt Rolhenburg dcin Hocli- 
stifte Hutdigung leisten. unii erltiiibt ihr eine jahrliche Znhlunir von 
300 Pfund Hiiller als Schirmgeld an den Burggrafen von Niirnherg. Wir Karl von gots gnaden romischer kung. 7.e allen zeilen 
merer dez reichsi-vnd kling ze Beheni. dem , . ricbter. den . . 
burgermeislern . deni ral. vnd den biirgern gemeinlich der stal «e 
Rulemburg in Franken. vnsern lieben getriwen, vnser gnad 
vnd nllez gut. 

Wir beiZ7,en vnd gcbitcn iich allcn ernslJich an discm brief, 
daz ir alle gemeinlich dem erwirdigen Albrecbt vonlloenloch. 
erwelten le Wirtzburg. vnserm lieben fnrsten vnd undecbtigen, 
vnd seime slifle von vnser vnd dez reichs wegen vnd an vnsirer 
stat zu allen den rechten geuellen vnd nuczen di wtr vnd das reich 
in der vorgenanten slat vnd an iren ziigehorndcn besuch vnd vn- 
besucht haben vnd gehaben mugen buldel suerel gewartet vnd ge- 
horsam seit vmvorzogelich genczlich vnd gar an geucrd alslnnge 
biz das wir oiler vnsir nocbkomen an dem reicbe dsz widderrillTeH 

i vnd wandeln. Vnd w«z si also geniezzen vnd vfgeheben der vor- 
genanlen nucze, di gebe wir in von besundern vnsern knniglicben 

[ gn»den durcb irr dienst wille di vns vnd dem reicbe von in vor- 
episcupatus wirziburgensis. 379 toals erticli vnd nuczlich geschehen sein vnd in knmfligen zeiten lun 

mugen vnd sullen. 

Mit vrkund dicz briefs, versigelt tnit vnserni kunglichen jn- 

g sigel, der geben ist zeYsenacb, do man czalle noch Crists ge- 
^^uurl dreuczenhundert vnd newn vnd fierczig jar, nn sanlh Agnesen 
^^Bbenl der heiligen juncrrown, joi dritten jar vnsrer reicbe. Cujus oienlio facla esl sigilli 
suspeasam est. gei Wir Karl von gots gnaden romiFcher konig, ze allen zeiten 
merer des reiclis . vnd konig ze Behem. enbieten vnsern lieben 
getriwen dem richler den burgermeistern dem rat vnd den burgern 
gemeinlich arm vnd reich vnsir Stat zeRotenburg ze Franken 
isir gnad vnd aliiz giit. 

Wir willen vnd heizen euch ernstlich, dnz ir dem erwirdigen A I- 

chl von Hoenloch irwellen ze Wirlzeburg vnd der daz 
'schtnm inne hat vnd dera sliefl ze Wi rlz bu rg von vnsir vnd des 
reichs wegen vnd an vnsir slat huldel vnd swerl noch vnsir vffenn 
versigelten briefe sage, die wir vch darurab gesant habeii . ob ez 
euwer wille vnd wort sei. 

Auch sullet ir, ob ir weUet, dem burcgrafen von Nurnberg 
ierlich drewbundert pliunt hnller durrh schirmes willen geben noch 
dem als Izusschen euch beidersyl geret ist. Vnddarzu habt ir oucb 
vnsern gnediclichen willen. 

Des ze vrkund ist vnsir jnsigel von vnsir heize wegeii ge- 
hangen an diesen brief, lier geben ist ze Ysnach, do man zalle 
noch Grists geburt drewtzenhundert jar vnd dar noch in dem newn- 
vndfiertzigstem jar, an sancle Agnelen abinl, jn dem dritlen jar 
TDsir reiche. CBroli ftoinBnorum rcgis sigitlum quoil dicunt niBjeslatis rsscie membra- 
nacBs ei bis lillcris suspensuin plus miuus Uesum est. 

48" Honuineota 1349, dlB 23- juiaaril. 

Cleniens VI papa Guidoni apoalolicae aedis legato faoullaleni sns- 

pendendi senientias el poenas per processss papales in AlbertDm epi- 

scopnm latas concedit. 

Clemens episcopas aenins sernorom dei dilecto filio Gul- 
doni titali sancle Cecilie presbytero cardtnali apostoHce sedis le- 
gato salutem et apostolicam benedictionem. 

Cum Albertus de Holloch prepositus ecclesie h e r b i- 
polensis, qui dudum in dicla ecclesia tunc paslore carente temere 
se inlrusit, eamque delinuil proul detinot dampnabiliter occupatam, 
nonnullas spiriluales sententias atqne penns per processus noslros 
seu auctoritate nostra habitos incurrisse noscatur, nos ex certis rnlio' 
nabilibus causis et considenitionibus moti, necnon carissimi in Christo 
filij nostri Karoli Romanorum . . regls jlluslns in hac parte sup- 
plicalionibus incltnati, discretioni tue suspendendi auctoritate nostra 
sententias et penas ac processus prediclos, si et prout libi expedire 
uidebitur, tenore presenliam concedimus (acultatem. 

Dalum Auinione, X kalendas februarij , pontiGcatus noslri 
anno septimo. 

Gcmentia VI pipae bulla plurabeo Blis canDibiuis ex hoc docaffleDto lui- 

c|iis<:o|)a[iis uirziliur>;eiisis L:.149, die 9. februarii. 

(Binrich von Wizzenhorn verleihl selnen Vicareihof zii lirozollzheim 
bisclii)flichen Kiichennieisler Konrad von Itrozullzheim gegen 
Leislung einer jahrlichen Gilt von 31 iyialtern Korn. 

1. 

Jn gots namen amen. 

Jch Ciinrat von Brozo llzheim, kuchenmeisler des erwir- 
aigen herren hern A 1 i) r e h l s von H o h e n 1 o c h byschofs ze W i r tz- 
hurg. hpkenne viid liin kunt olTenlich an dtsem brier, daz der ersam 
bescheiden nian her Heinrich vun Wizzenhorn vicarier des 
styits ze Wirlzhurg ritr sich vnii alle sin nachkuinei) an siner 
vurgnanlen vicarien mil giinst willen vnd worlle des erbern herren 
heni Marquarls von H eyd e ck saiigmeislers des styfts ze Wir tz- 
burg, der ein lelienherre ist vnd auch von reht lilil di selben vi- 
cnrien, inir vnd allen min crben hat verlihen vnd verliht auch relil 
vnd redlich ewiclich zeim rehteii erlie mit disem brief synen vnd 
siner vorgnanten vicarien hof, der etlewenne was Volkwins von 
Hrozoltzheim eln edelnknehts , vnd gelegen isl in dem dorlVe 
ze Brozoltzheim am sewe, niit allem dem daz darzugeliort in 
velde vnd in dortfe, es sint ecker wiesen hollzer hofreit wazser 
oder weide, kiein vnd groz, besucht vnd vnbesuchl, swi di gnont 
sin, also bescheidenlich daz ich oder min eiben dem selbenHein- 
rich oder sin nachkumen nn siner vorgnanten vicaricri alle iar von 
dem selben hof reichen vnd geben .suUen eiii vnd drizzig nialter 
gGts korns ierlicher gfllte zwischen den zweien vnser frauwentag 
in der erne, vnd eulwurten gen Wirtaburg in die stat, gen 
Ochsenf&rl, odcr gen Karlstal, wo si liin wiillen , mil der 
melten ze Wirtzburg vf ein kornhMS daz si vns darzu beschei- 
deo mit vnser kost vnd erbeit on irn schaden. 
382 Monuroenla 

Auch sol her H e i n r i c h der vorgnant vnd alle sin nachkuroen 
an der vorgnanten vicorien herberg haubtreht vnd hantlon haben 
vf dero vorgnanten hof, als sulcher gut gewonlich vnd reht ist, one 
geuerde. 

Es sol auch der vorgnant hof vnd alles daz darz& gehort alle 
weg beliben ein vngeleilt gut, also daz ich noch kein min erbe 
den selben hof oder ihts daz darzu geh6rt suUen teilen noch von 
einander scheiden on geuerde. 

Es ist auch roit naroen geredt vnd gedingt, daz der vrsaz den 
ich oder roin erben suUen kauffen in den vorgnanten hof alle weg 
sol beliben in dem selben hof als andere g&t di darzu gehoren^ 
also daz der selbe vrsaz roit dem vorgnanten hof alle weg sol be- 
swert sin roit der vorgnanlen gulte als vor geschriben stet one 
allerslaht geuerde. 

Vnd wir Marquart von Heydeck, der vorgnant, wanne 
wir rehter lehenherre sint der vorgnanten vicarien, so bekenne wir 
SfTenlich an disem brief, daz alle vorgeschriben rede geschehen sint 
roit vnserro guten willen vnd worlte. Vnd geloben auch, di slet ze 
halten, vnd do wider niht zu tun roit kein sachen, wir noch nie- 
man von vnsern wegen. 

Daruber zeim gezugnusse vnd waren vrkunde aller vorge- 
schriben rede so hab wir Cunrat von Brozoltzheim^ Hein- 
rich von Wizzenhorn, vnd Marquart von Heydeck, di 
obgnanten, gebeten den erbern herren den official ryhler vor der 
Rotentur zv Wirtzburg^ daz er sin jnsigel hat geheizzen hen- 
ken an disen brief. Vnd wir der itzgnant official bekennen^ daz 
alle vorgeschriben rede also vor vns geschehen sin. Vnd des zeim 
gezugnusse, vnd auch durch bet willen der oftgnanten Cunrats 
von Brozollzheim, Heinrichs von Wizzenhorn, vnd hern 
Marquarts von Heydeck so hab wir vnser jnsigel geheizzen 
henken an disen brief. 

Der geben ist do roan zalt nach Cristes gebArt drutzehenhundert 
iar darnach in dem nun vnd viertzigsten iar^ an dem montag vor 
sant Valentins tag des heiligen merterers. Cgjus mfnlio fiicla episcopatus wiiribar^eiisi?. I Cl 

I Jn gots namen. 

JchCunrat von Broz ol t hei m bekenne vnd liSn kunt offen- 
lich m di^em hrief allen den di in sehent lesent oder liorent lesen, 
daz ich oder rain erben siillen knulTen. vnil gelob auch fur mich 
vnd niln erben mit guten truwen one geuerde ze kaulTen hie 
zwischen vnd sant Peters tag der do geuellet vmb di vasenaht 
der schirst kiimt in zweien iaren di nehsl nach einander gen vmb 
vierlzig pfunt heller genger vnd geber ein vrsaz. der do alle vveg 
belibe vnd gehore in den hol' der gelegen isl in dem dorfTe 7.e 
Brozoltzheim. vnd den mtr der ersam man lier Heinrich 
von Wizzenhorn vicarier des slyfts ze Wirlzburg zu erbreht 
hat verlihen vmb eins vnd drizzig maller korng£ilte, als di brief 
sagen di darnber sinl gegeben, also daz der selbe vrsaz ebiclich 
sulle beliben vnd gehoren in den selben hof, vnd sol nuch furbaz 
alleweg beswert sin mit dem vorgnanlen hof vmb di vorgenanlen 
gulte als ander gut di in den hof gehoren. 

Vnd darumb daz ich oder min erben in den selben 7.weien 
iaren den vrsaz also knufTen, so selz. ich dem vorgnantcn hern 
Heinricb von Wizzenhorn oder sin nachkumen an siner vi- 
carien zu burgen die erbern bescheiden manncBoppen Frezzer. 
Wolfen von Heydenheim. burger ze Wirlzburg. vndCun- 
al Raspen vnuersclieidenlicli. Wer ob ich nder min erben den 
rsnz nibt kauflen als vorgeschriben stel, wanne danne di burgen 
^eniant wiirden von hern Heynrichen dem vorgnnnten. von sin 
lachkiiinen, oder von irm kuntiichen bolen. so sullen si vnuerzogen- 
ich infaren in eins olTene wirts hiis ze Wirtzbnrg, vnd sullen 
leisten vf min vnd niiner erben schaden nls lange bis daz ich oder 
mi» erben den vrsnz gekaiitlen in aller wise als vor geschrihen slcl. 

Wer anch ob der burgen deheiner nbgienge, vom Innde fure, 
oder sl{irbe. des gol nihl enwolle, so gelub icli f&r mich vnd min 
3H4 Monamenta 

erben, ein andern ze setzen im nehsten monden darnach vnd wir 
des gemant werden der als gut si als der vordere gewesen ist: 
oder aber di andem burgen, werden si gemant, sallen leisten in 
allerwise als vorgeschriben stet als lange bis daz geschiht. Von 
der selben burgschaft gelob ich di vorgnanten mln burgen ze losen 
on irn schaden. Wir anch di obgnanten burgen bekennen, daz wir 
also burgen worden sint vnuerscheidenlich, vnd verbinden vns ze 
leisten vesticlich mit guten tr&wen one geuerde in aller wise als 
vor von vns geschriben stet. 

Daruber zeim gez&gnisse vnd waren vrkunde aller vorge- 
schriben rede so hab wir Cunrat von Brozoltzheiro saelb- 
solle, Boppe Frezzer, Wolf von Heydenheim, vnd Cun- 
rat Raspe, di obgnanten, vnsere jnsigele gehenkt an disen brief. 

Der geben ist do man zalt nach Cristes geb&rt drutzehen hun- 
dert iar darnach in dem nSndvndviertzigsten iar, an dem monlag 
vor sant Valentins tag. 

Quatuor quorum mentio facta est aigilla faaciis membranaceis ex his lit- 
teris suspeosa est. CXXXIV. 

i:;49, die 16. februarii. 

Kuno von Gozhcim Iritt auf drei Jahre mit seinem Theile der Feste 

Gozheim in den Dienst des Hochstifles. 

Jch Kuno von Gozheim edelkneht bekenne vnd tun kunt 
oiTenlicl) nn disem brief, daz ich mins gnedigen herren hern Al- 
b r h l z erwells vnd besluligls zc by schof vnd sins styflz ze W i r t z- 
burk diener worden bin. Vnd ich vnd min erben sollen jme vnd 
sim slyfl von hinnen biz vf sont Walpurk tak der schiersl kumet 
vnd von dannen vber dru gantze jar die nehst nach ein ander 
komen dienen vnd gwarten mit dem teyl den ich ietz han an der vesten 
episcopalu9 wirziburgensis. 3H5 

SozbeiiD. der leyl such die wil siD vnd sins styftx ofTen hus sin 
sol wider aller menglich one minen vnd rainer erben schaden, one 
generde. 

Dez ze vrkund ist min jnsigel gehenkt an disen brief, der 
geben ist nacb Cristes geburt drutzebenhundert jai- darnach in dem 
nunden vnd viertzgosten jar, am monluk nach sanl Valentins lak. 

Cujus meDtio racU til sjgillutn (tisc.ia membrsiiaccti ex bia lilteris hus- k cxxxv. 

1349, die 18- rebruarH Heinricus de Reinslein domum suam in oppido Ipfbofen sitam nec- 

rn quinque jugera vineli in Bodem sili Petro Weibeler et Kune- I 
gundi ejus uxori jiire empbyteotico confert. 

Jn nomine dominj amen. 

Nos Heinricus de Reinstein canonicus et archidiaconus 
in ecclesia herbipolensi tenore presencium nolum facimus vni- 
uersis presentibus et fuluris, quod nos domum nostram sitam intrn 
muros opidi jpfhofen herbipolensis dyocesis, cui nb vna 
domus Heinrici Beier el ab alia pBrle strala publica iuxla par- 
rochialem ecclesiam sancli Viti ibidem conlerminat et conrmal, et 
quinque iugera vlneti sita iu loco dicto in Bodem, quibus sb vna 
vinetum Marquardi de Rotelse et ab alia psrle dominorum 
ebracensium conterminanl et confmant, pro annuis reddilibus 
quatuor cum dimiilia librarum hallensium annis singulis in festo 
sancti Martini episcopi nobis et heredibus nostris donatarijs vel le- 
gatarijs quibuscumque quibus huiusmodi bona et redditus in vita ael 
in morte duxeriraus depulanda conlulimus et conferimus per presen- 
tes Petro dicto Weibeler et Kunegundi vxori sue ac eorum 
beredibus iure emphiteotico pro antediclis redditibus perpetim i 

- ,.,. UL .... «... l.V. 49 sidendn, iure proprielatis et directi dominij diclorum bonorum nobis 
et heredibus nostris fideconmissarijs donatarijs uel legatarijs penitus 
reseruato. 

Nos quoque predictus el Konegundis, coniuges preFati , pro 
nobis et heredibus nostris quibuscumque recognoscimns in hijs scriptis^ 
omnin et singiila esse vera, et ex cerla noslra sciencia sic fore 
gestn. £t nos manti coaddunata pro nobis et heredibus nostris pro 
dictis redditibus in diclo lermino singulis annis soluendis nos et he- 
redes nostros presentibus obligamus. 

Et nichilominus pro maiori certiludine dominj de Reinslein 
erchidiaconi ac successorum suorum predictorum quorumcumque no- 
mine vrsazze duo jugera vineti sita in marchia Jpfhofen pre- 
dicta in loco diclo Vrontal, qiiibus a vnn Conradi Bossen- 
beim et ab alia Conradi Giselheimer vineta conterminant 
el conlinonl. assignauimus et presentibus obligamus., dicta duo jngera 
el eorum proprielalem ore manu et inctu calami ul moris est dicto 
domino de Reinstein et heredihus vel successoribus suis pre- 
diclis pro nobis et beredibus noslris coaddunatis manibus penitus 
resignantes, ac recipienles ab ipso pro nobis et heredibus nostris 
tenenda et jure emphiteotico possidenda. 

Nos quoque officialis curie berbipolensis recognosctDins, 
omnia et singula premissa fore vera, et Tl premittitur coram nobis 
gesta. Vnde in lestimonium el maiorem certitudinem premissorum 
sigilliim ofiicinlitalis nostre ad preces dictarum parcium ex cerUt 
nostra sciencia presentibus duximus appendendum. 

Datum anno dominj M° CCC* XL"" nono, feria quarla ante kathe- 
dram sancti Petri. Cnju9 uiinlro tticlii t 
ronfFclB suBpensum t episcopatus wirziburgensis. 1349, die 24. marlii. 

Ecclesiae herbipolensis capitulum de praesenliis persolveudis nec- 
non rebus atiis staluit. 

Jn nomine domini amen. 

Nos Eberhardus de Rydern decanus , Alberiu s de 
Ebersberg scolaslicus, Heinricus de Reynstein senior^ 
archiilyaconi ecclesie herbipolensis^ arbitratores ordinalores 
et conpromissarij a capitiilo eiusdem ecclesie herbipol ens is ad 
iDfrascripta electi concorditer et deputatj. consilio et deliberacione 
diligentibus pluribus prehnbilis, pro vtilitale ipsius ecclesie in con- 
muni procuranda^ necnon debitis ac cotlidianis distribucionibus i{ue 
presencie nuncupantur ipsi ecclesie nostre — videlicet . . capilulo 
nostro ~ solui incumbentibus persoluendis arbitramur ordinando ac 
diHiniendo pronunciamus, quod dislribuciones el presencie huiusmodj 
bactenus per capilulum neglecle el non solule totaliler persoluanlur. 

Prelerea ordinnndo pronunciamus, quod omnes fruclus redditus 
prouenlus el obuenciones, in quibuscumque rebus existanl, ium exi- 
stentes que noslro capitulo de opidis Obsenfurt et J)}bouen, 
necnon de parrochijs in Bybera et in Bernheim herbipolen- 
sis dyocesis, et de fructibus oblagiorum huius alini in Randes- 
Qcker et in Juelstat, que quondam dominus Rudolfus de 
Wertheim tenuit et possedil, ac eciam de vino de quo dari solet 
dominis noslris vinum vesperlinum wlgariter vesperschenk dicto 
nunc existente et abhinc vsque in diem sancli Marlini prosiinum 
profuturo et percipiendo inlegraliter vendantur, annuna tamen cuius- 
cumque grani in messibus proximis ac eciam vino ad predictum vi- 
DQm vesperlinum in auctumpno proxime aduenluro percipiendis et 
colligendis exceptis, que dominis nostris debent pro prebendis 
8ui3 iDtegraliter conseruari. Et de prectjs vendicionnm aliariim obaencionom prediclaram debita eeoleria noilra predloto i 
stencia et eidem eccleBie aoloenda iBoanbenoU persolBi itur. Et de residso presencLe inantei per oapitDlna solnende penol 
jta qnod in snmma hainsmodj presenciamn per oBptbuam i 
damra cninslibet libre hallensiuBi redditos ennni pro qnindodm Ubris 
hBllensinm estimentur et conpntentnr. 

Jtem ot supra dnximns ordinandnm ac edam statnimnt el pro- 
nnnciamus, quod omnes et singnli oanonioi decetero in nostre ee- 
clesie canonicos recipiendj, et edtm iam recepti — qni tamen per- 
cepcionem prebendaram soamm nnno non {derint aBseenti — ed 
percepcionem earundem nQUatenas admittantnr post annum fabrioe, 
donec duodecim libre hallensinm legalinm sen datinomm dioto nostro 
capitnlo totaliter persolnanlnr. Et hnnc articolum stataimos et or- 
dinamns perpetuis temporibas daratarom, nisi per Gapitnlnm pre- 
dictnm concorditer et vnanimiter reuocBtus fuerit et soblatus. 

Prelerea ordinando statnimus el ordinamus ac pronunciamus, 
quod vinee conmunes haclenas desolate et per scriptores culte inter 
fratres capitulares vocem capituli habentes dinidentur, tenende et 
possidende jure hereditario secundum morem et conswetudinem ob- 
lagionim heredilariorum capituli nostri snpradicti. 

Si qua vero dubia emerserinl in prediclis sen aliquo predic- 
tornm, horum declarandi potestatem [nobis] nel saltem maiori parti ez 
nobis omnimodam resernamns. 

Et in horum leslimonium atqiie robur presenlem litleram nostri 
capituli ac arbitratorum prefatorum sigillis dedimus conmunitBm. 

Aclum et datum anno domini M" CCC^ XL" nono, feria tercia 
post dominicam qua cantalur Letare. 

Sigilloram quODdtiii t*xVu membroiiiMis ex boc docameDlo «utpeaiorDm 
Donaiii iliad capiluli DiBJori» eccleaiae berbipolensi* (Dperest, episcopatiis wirziburgensis. 1349, die 28- martii. 

iDer romische Kdnig Karl verzichlet auf jede bei Beschadi^ungen 
(der Juden in den Bisthiimern Wirzburg und Bamberg ohne Ein- 
Bvilligung derBischdfe vorzunehiiiende Verausserung des Judengutes. 

Wir Karl von gots gnaden romischer kvnig, zu allen zeiten 
linerer dez reichs, vnd kvnig zo Beheim, veriehen otTenlich mit 
F disem hriue vnd tvn kvnl allen den di in sehen horen oder lesen. 
daz wir den erwirdigen Friderich bischof 'zu 6a b en berch vnd 
Albrecht erwelten zu Wirtzeburch, vnsern liben fursten vnd 
andechligen, bei vnsern kvniglichen gnaden gelobt haben vnd ge- 
loben mil machl diser hriue, were daz dheinei' schad gescheho an 
den juden, vnsern camerknechlen , in iren beiden bislumen oder in 
ir einem, daz wir mit der selben jiiden gute weder mit varend oder 
mit vnuarend wi man dsz nennen mag als weit breil vnd lank 
di selben pislvm sein vnd wenden nicht tvn sullen noch enmvgen 
mit gabe oder andern sachen da mite daz verlzogen vnd empbrem- 
del mochte werden on iren besundern rat vnd willen. 

Vnd wer ouch daz wir daruber ichl mit den selben gulen teten 
oder schiklen an iren willen, daz ensol weder crafl noch macht 
haben, vnd widderrufTen daz itzunt mil vnserer kvniglicher macht 
Vnd ouch dannen, mit vrkvnd vnd vrleil dilz briues. 

Der geben ist zu Speyr, do man zelt von Cristus geburl 
dreutzehenhundert jar dar nach in dem nevn vnd virzigslen jar, 
dez nechsten svnabentz vor dem svntag so man singet Judica in 
der vssten, jn dem dritten jar vnsrer reiche. Cujuo menlio fiGli est ligitlutn fMoi* membrsnBcei i 
sam uujorem pirlem periit. hoc diplumatt 
ber rtiinisclie Kdnig Ksrl eDtbindet die Sladt BotfaeDbDr^ der dem 
Benoge Friedrich zo Tegge geleislrten HaldignDg. mil dem Befeble 
diese dem Hochslifte Wirzbarg la iban. Wir Karl von gots gnaden romiscfaer kunig. ze sllen zeiien 
merer des reichs, vnd kunig ze Behem. embieten vnsern liebcn 
getriwen dem richter den bargermeislern dem ral vnd den burgem 
gemeinlicfa vnsir slat zd Rotenbnrg vnsir gnnd vnd alliz gol. 

Wir heizzen ynd gebieten euch ernsllichen bei vnsirn halden. 
daz ir vnserm lieben furslen dem bysschoff vnd dem stiR zv \V irli- 
burg von vnsem vod des reichs wegen Tnd nn vnsir stat vn- 
uorlzoglif^ furderlich vnd an alle widerrede bnldet swerel vnd 
gewartet mit allen vnd des reichs rechten nAlzen vnd geaellen 
gesucbten vnd vngesucfalen in der fnrgeoanlen slat se Rotenburg 
vnd allen iren zugefaorend noch der brine sage, die wir den far- 
genanten bysscboff vnd stift darobir geben haben. 

Vnd sagen eucb onch dar vf ledig vnd los der hnlde vnd eide 
di ir vnsirm lieben getriwen Fridrich herlzogen zv Tegge von 
vnsirn wegen vnd an vnsir stat furmuls getan habt. 

Geben ze Speir, an mantag noch dem suntag als DiBn singel 
Judica, jm dritten jar vnsir reiche. Caroli ftoauontDi regi* Mcrelam eera mbrt liu HUeris inprei- 
episcopalus wii-ziburgensis. 1349, die 12. maji. _Bchiedspruch in den Slreiligkeiten der Bischtire Friedrich voii 
Bamberg und Albrecht von Winburg mil den nurggrafen Johann 
iind Albrecbt von Niirnberg wegen der Giiler des Konrad von 
Schliisselberg. I, Wir Fridrirh von goles gaiden byschof le Babenberk, wir Albrehl 
den selben fngden erwetler vn'1 bestetigler le byschof ta WirUburh, gc- 
'tdere, vnd «ir JohRns vnd Albreht von gotes g-nsden burltgrsuen aflNitren- 
berk, gebrildere, bekenntn vnd iSn kunl oSeDlich an disem brier allen den die jne 
sehen leaen oder h&ren les^n , dm die vejleo rittere Courat von Gyech, Vol- 
ianl von Wysci) t a^we, ErkitiKer von SBnshein), Conrsl ZSlner, Bu r- 
karl von Seggendorf, vnd BurkBrl Hftrvf iwischen vn» den vorgensnlen 
bysch6n'en einsyl vnd vns den vorgenpnlen burkgrnuen anderayl geleydingl heben, 
als sie des volieD gDnlten gwall von vns aileo herten vmb eiu gBnlze ryhlung aller 
iweyung vnd vfleulTe die iwischen vdh «aren vmb die vesten vnd I3t vnd gfil hern 
Conrsds vod StdiEelberk seligen von den her nsch geachriben stel. Vnd sin 
■ncfa wir beidersyt dsrvmb frilntlichen gflllicb vnd geatiiich berjht, als von wort te 
wort beruach beschriben slet, 

Z5 dem ersten sollen die vealen Senfteuberk vnd Tfinnerell inil deu 
hAlliern die zu den gelben vesten geh6ren, one der von Tilnnefell trylo an der 
resteo le Tilanerelt, vnd one die gflt die ifl den selben leylen geh6ren, vnd auih 
EbermsDsIal vod Slfllielfell gentilich vnd vnueriogenlich jngeenlwilrt wer- 
den vna den vorgenanten bysch&ITen vnd vnsern elirien le BBbenberk vnd le 
Wirtiburk, ieglichein Btifl lu sim reblea; vnd «ir die burkgrsuea vnd vnser 
erben sollen dsran nihls hnben^ also bescheidenlicb, dai maa die besBltteu gitll g&t 
»nd vyschwauer vnd wyer, one waiiergrBben vmh die vealBD , wie die gill gnsnt 
sia di zu den vorgeschriben veslen Senflenberk vnd Tfinnefell |reh6ren, vnd 
Ebermanstat tuch. vnd Slflct e irell, vnd swax darafl gehflrel, die der vorgenant 
*on Sluzzelberh da gelauen hat, di gol man Blle vierleyln: vnd boI der vierteil 
ie eines vns den bnrkgrauen vnd vnsern erben widerlegl werden noderswl nach Hit 
vnd heizze der ri!nfe manne von den vnd ala hernach geschriben stet. Vod swaz 
Buch gih dB vnbesBtiet weren, dic sol man anslBhen sn giSll die sie wol erlrsgen 
Mfigen , vnd die auch vierleiln ; vud vns den burkgraueu vnd vosern erben eio 
302 Hooamenta 

vjerteil daran aach aoderswa widerlegen nach der rftnfer rit vnd heisse als hernach 
geschriben stel. Vnd soln dann die gfttt vnd gftt alle da der vorgenanten slifl sin, 
iegliches za sim rehten. 

Ez sol auch die lerbrochen veste Rotenstein fSrbax ewictich vngebawet 
bliben. Vnd swax gAt darzA gehdm, die gehdm in dise teylang nach der fSnfer 
rat vnd heizze als da vor vnd hernach geschriben stet. 

So soi die veste Rabenstein mit den h^^ltzera die darzft geh^^m vns den 
barkgraaen vnd vnsern erben gentzhch bliben. Vnd swaz gAt, one die yorgeaanten 
hdltzer, za der selben vesten Rabenstein gehdren, die sol man aach teylen, vnd da 
mit tAn als vorgescbriben stet, also daz aach di andern drftteil vns den barkgrauen 
vnd vnsera erben da bliben sft widerlegang md werang vnsrer vierteyle an andern 
glten von den vnd als vorgeschriben stet. 

Aach sol vns den burkgraaen vnd rasera erben ledeclich bliben die veste la 
dem Betzenstein balp mit den gftten als sie der vorgenant von SIAzzelberg 
hette da er sie mit dem . . lantgraoen vom Latenberk teylte. Were aber dar- 
vber iht ander gAt da, di sol man aach teilen, vnd da mit tAn nach der runfer rlt 
vnd heizze als vorgeschriben stet. Aach ist beredt: were daz ein erber kantscfaafl 
saget, oder gat* vrkAnde des weren, daz di vorgenant halbe veste zem Betzen- 
s 1 e i n ze lehen gieng von dem stift zeBabenberk, so sollen wir die barkgraaen 
vnd vnser erben sie von dem selben stifl ze lehen enpfahen vnd haben. Were aber 
sie eygeo, so sollen wir sie f&r eygen haben. 

Aach ist beredt, daz man die g^t ze Wydech h6ltzer yelt ynd swaz darsfi ge- 
h6rt, die des stiflz ze Babenberk eygen sint, vod die Fritz Plessink za sim 
libe allein haben sol, vod der sich die Stiibich vnterwaodeo habeo za dem Be- 
tzeostein, die solleo alle getrfiweclich vod ledeclich blibeo dem vorgeoaoteo P I e s- 
siok vod dem stift ze Babeoberk. 

Auch soUeo vos deo borkgraueo vod vosern erben vor vz blibeo alle die 
gfit halbe di in daz geriht zu dem Nfiweohof gehdrn in allem dem rehten als sie 
der vorgenant von Sluzzelberk innehet in pfantschaft von dem ryche. Vnd an 
dem andern halpteil sol vns den burkgrauen vnd vnsern erben blihen ein vierteil. 
Vod darzfi solo vos deo burkgraueo vod vosero erben auch blibeo die andern drA- 
teyl da selbs ze einer widerlegung vnd weruog vosrer vierteil voo deo vod als vor- 
geschribeo stet. 

So sint ditz die ffinf mane von den da vorgeschriben stet, vnd die von vnser 
herren aller wegen hie zfi bescheiden sin: Erkinger von Sansheim, Vollant 
von Wysentaw'e, Burk Art H6rvf, die vorgenanten, Conrat von Wydenberk, 
rittere, vnd Wyger von Meyenberk. 

Vnd die selben ffinf oder ir der mererteyl sollen vf ir trfiwe vnd eyde nach 
dem als sie sich ervaren die vorgeschriben besatzten (rfit vnd gfilt rechenne, vnd die 
vobesatzten gfit anslahen an gfilt die sie wol ertragen mfigeu one geuerde: vnd 


episcopalus wirziburgensis. 393 

laria das vierteit vna deD burkgrRuea vnd vnBeru erben heinen a\a vor- 
gcscliriben stet bewisen vnd widerlegen vf die vorgeuiinl werung der gul zem Ri- 
bBDSteia vad Ketn Hiiwenhor. Vod die si^lbe bewisuiig vnd widerleguos sol 
gescbeliHn «a dea sleten ds ei vns den vurgenanlea heircn sllun eller rridlklisl isl, 
vnd do nller minnesl kriege iwischcu vns von ersten mitgen. Auch haben wir die 
berren alle wol bedabl, dai die vorgenenten r&nr in diser leylung vor vi voa vnser iller 
vregen sollen nemen vud bescheiden vtertiig pfunt heller jerlicher gull zu selgereil des 
rorgeDanlen vun Stilizelherk dem fratvca closter le Slu tzeltiwe da er begraben 

id auderswa nach ral vnd faeiue vnsers des byscbofTs le BBheDherg. Vnd die 
rgeninlen Tunre sollen dai alles dsi sie anlnlTel ats hie gegcbriben slet geendet vad 
jerihl genlzlich hsben one geuerde zwischeu hinneu vnd dem nehslen ssnl Johons 
Uk sfiowenden, sts sie by IrSwen aii eydes stat gelopl hsben. Were Burh das der 
riinfer einer in dea «bgieng, des gol niht welle, so sol dann der herre vnter vns der 
den dar geben hst zcbsnt vnuerz5genbch one geuerde einen andern schidhchen dsrsil 
geben. Gicag aber der Tiluri oiaa in dcs sbe, so sollenl die sadern friafe der vor- 
genanlen sehaer einen endera schidlichen funflvn auch lehnnl vnuerzogenlich one ge- 
oerde darzil geben ; der sol auch ieglicher glohen vnd liln ats der sbgiiugen ist. 

Swaz auch der gill vod den da vorgeschriben stel vns den burkgraaen vnd 
vnsern erben bliben sls vorgeschriben stet, von wem die zelehen gen, von dem 
sollen wir vod voser erben die lelehen enpfahcn vnd habcn. Vnd swsz such der 
selben gSt eygen sin , die soltea wir fSr eygeo hahen. Were aber dac mnn vas 
deo burkgrauen ihl gSt gebe an den vorgenanlen widerlegung vnd weruag dio der 
vorgensDten stifle deheins eygeu werea , die sollen wir vod vnser erben von deo 
■elbeo slirt zelehea empraben vnd habeu. 

Were auch daz niaa sich deheincr gSt vnlerwunden hetle iK Nydegge die 
le Bbermanstat gchorlen, oder hin le EberoianBlal die zu Nydegg ge- 
horlen, darvmb sollen die vorgenaalea filnfe ein erber kuntschaft ervaren. Vnd 
twai der gfit zd Nydek geh6ren. die sollen auch da by btibeo. Swox aher der 
selben gfil gen Ebermanslat geh&rn , die sol mau tcylcD sls vorgeschriben slel, 

Et sol sucb Halsdorr dem Flessink blibcD. 

Wir auch die vorgeaanlen bysohoffe beide bekenaen fur vos vnd VDsere \or- 
genaalen slifle, daz wir ffirbazzer keinerley anspmch vordrung oder rebl, ez were 
daan lehenschari sls vorgeschriben slet, hobcn mugen oder aolleu an den vealen 
illen gullen vnd gSien die deu vorgeaanlen hurkgrauen, vascrn liebea 6heinien, vnd 
irea erben bliben sollen ala vorgeschriben slel. 

iliervber auch wir die vorgenanlen burkgraucn bekcnaen fSr vns vnd stle vnser 

erbea, daz wir vnd vnser erben keinertey ansprache vordrung oder rehto hnbca 

oder haben mugen oder sotfen zu deu veslen Nydegge, Wyschenfetl, Slry- 

perk, vnd Gryfenslein, vnd tu Ifilen vnd andern iren zugehSrenden, oder zu 

idera veslen vnd gSten vnd rehten die der vorgenanl von Sluitelberk hetle vnd 

u »., .011, ziv. 50 394 Moniimenti I vns vor^eDanlen tierreB I 

va die gelegen sjd , 

1 erben voo der leylunf I 

I vorgenHnten herrn 1 gelaien hSt, si sin ksun oder niht kauFl oder gwanaen \ 
mjt einander oder besunder, wio die namen hnben, vnd 
die veslen vnd dio gfll die vns den burkgrauen vnd vnsi 
als vorgeschnbeD slel blibea suilea. 

Ei ial Buch beredt: wsz veslen oder gSt deheim vn 
angeuftllen ist oder sugeueltel mil kaufTen oder mil leylung oder mil >ndern redli- 
chen sachen, helte darvf ieoian ihl erclDgel, dem sollen die andera herren \ 
der clag rad des krieges nihl tulegen Vnd sollen such an deu selben gilleii Aeu I 
berren vDler vos den dsnn das Rnlrilret TSrdern, vnd nihl hindern one generdo, 1 
Vnd 3WBE uucb klage vnd kligbrieue dar(ber weren, die aollen kejn kraft oder maU ] 
haben. 

Auch ist mere beredt: were daz dehein' dyenere mit veglen oder I 
deheiner bfinlDSsse weren von des kriegs wegen mil dem vorgenanten vou i 
berk, die salten 6» von ledig vnd lose sin one geuerde, ob sie wellen, 

Vnd wir die vorgenanlen byscholTe fSr vns vnd vnsere vorgenanlen sliHe hedo, 1 
vnd auch wir die vorgenBnten burkgrauen bede ffir vns vnd Rlle tn»er erben habea 
gelopt ntil vnsern trawen ao eydes atat, diae vorgeschribea ryhluog artikel 
leyding alle genlzJich vnd gsr ala aie ds vorgeschriben slen gelriwelidi vnd v 
derlich stel te hoUeu one geuerde, vnd da wider nihl Mtfln heimlich oder ofTenlich 
one ailes generde. 

Vad des (e eim ewig«D geiilkDilsse vad warea vrkande Biat Toser TOrgeaaDlen 
vier herrea jnsigele gehangeD an disen brier, der geben ial le Jpfaoaen, do mra 
lelt voa Crisles gebart drStieheD hunderl jar dsinaeh ia dem DSDdea vud TierdigMen 
jar, am dyastak aech mdI Johaas tak aate porlam laliusm, 

QnstQor qnorum meDtio fada esl sigilla fasciis menfaranaceis ex hoc 
documeato — quod in moaum. tolleran. vol. 111 psf. 196 — 199 aah 
nam. CCXXtV edilum est — snspengs fere omniao ialegn aaDt. CXL. 

1349, die 26. junil. 

Johannes dictus Kelner civis faerbipolensis, matura 
et consnlta deliberatione praehabila, pro se et heredibns suis vendit 
et tradit jure proprio et in perpeluam discreto viro HarlaDgo. 
sacerdoti vicario ecclesiae faerbipolensis emenli et recipienli r%, episcopalus wirxiburgcnsis. 395 

pro se et vicaria altaris saactae Mariae in curia Ysgenkeim siti 
domuin et hortum contiguos in villa 11 y m p u r silos cum oninibus per- 
linenliis, quam domum cum horto et pertinenliis Lulzo carnifex et 
uxor ejus legitima colunt tenent et jure hereditario possident pro red- 
ditibus annuis decem el dimidii soUdorum hallenstum solvendis ipst 
emtori et successoribus in dicta vicaria in festo sancti Martini 
episcopi, et duos pulios singulis annis in carnisprivio persolvendos, 
pro pretio quinijue librarum hallensium , integre persolulo , dicta 
bona et proprielalem ipsurnm ac omne jus in ipsis competens ore 
raanu el jaclu calami ut moris est resignans et expressius abdicans in 
diclum eratorem libere transferendo, promittens etiam emluri prae- 
fato de evictione diclorum bonorum in omnem litis eventum plene 
cavere et facere wsrandiam werschaft vulgariler diclam de bonis 
proprielariis secundum terrae Franconiae consueludinem fieri de- 
bitam el consuetara. 

Datum anno domini millesimo CCC" XL" nono, feria sexta 
post diem sancli Johannis baplistae. 

Tesles hujus rei sunt: Eberbardus labellio, Sinlramus de Geys- 
mar, Heinricus de Wizzenbrunn, Dytricus de Eschenwege, notarii 
curiae herbipolensis, et pLures alii fidedigni. r Officislis curiae berbipolensis stgillum fnscU de liMerarum ipaoram n 
braiia conltcln suspenauin leie omuino periil. 1349, die 28. juniJ. 

ir roraische Konig Karl weisl dem Hochstifle 1300 Mark Silber 
auf die Juden zu Narnberg und deren Besitzthum an. WirKarel von goles gnaden roraischer kunig, ze allen zitea 
merer des ricbs , vnd kunig ze Beheim, bekennen vnd tun kunt 
otTenlicb ao disem brief allen den die in sehen lesen oder horen 
lesen, daz wir dem erwirdigen Albrebten von Hobenloch, 
~ 50* 396 Honamenta 

erweltem ze byschof ze Wirtzburg, vnserm lieben andehtigen, 
vnd dem stift ze Wirtzburg vmb die erliche grozze kostelich 
vnd nutzlich dinste dye sie vns vnd dem ryche dicke getan haben 
vnd fur die schaden die sie darinne genomen haben reht vnd red- 
lich geben vnd bescheiden haben^ geben vnd bescheiden auch an 
disem brieff zwelf hundert mark iStiges silbers vff allen vnsem vnd 
des rychs juden ze Nflrenberg, vnd uff allen jren husem, hof- 
reiten, kleineiden, varenderhabe , vnd andern guten, gesucht vnd 
vngesucht, swie sie namen haben, vnd wo sie gelegen sin. 

Dar vmb wellen wir vnd gebieten ernstlich by vnsern vnd 
des rychs hulden den selben juden, daz sie den vorgnanten Al- 
b r e h t vnd styft die vorgeschriben zwelf hundert mark l5tiges sil- 
bers gentzlich vnd gar vnuerzogenlich gelten vnd aberichten one 
allen schaden der vorgnanten Albrehts vnd stifs. 

Auch gebieten wir allen vnsern vnd des rychs . . getruwen, 
vnd sunderlich den..burgern ze Nurenberg, armen vnd rychen, 
ernsllichen by vnsern vnd des rychs hulden, daz sye den vorge- 
nanten Albreht vnd stift zu disen dingen getruwelich vnd vor- 
derlich beholfen sin, vnd sie daran nicht hindern mit worten oder 
mit werken heimlich oder offenlich one allerslaht geuerde. 

Auch wellen wir, daz dehein vnsere briefe, si sin vor disem 
brief oder werden nach disem brief geben, kein hindersal oder 
schaden bringen mugen oder sollen den vorgenanten Albreht vnd 
styft an den vorgeschriben dingen oder an disem brief. 

Vnd des ze einer besletekeit vnd waren vrkunde isl vnser jn- 
sigel gehenket an disen brief, der geben ist ze Frankenfurt, 
do man zalt nnch Cristes geburt drutzehen hundert jar vnd dar nacii 
in dem nunden vnd viertzigsten jar, an der heiligen aposteln sant 
Pelers vnd sant Pauls abent, jn dem dritten jar vnser ryche. 

Has litteras ad Adein libri copiarum quem Lupoldi de Bebenburg vocant 
pag. 204 et 205 edidimus. episcopatus wirziburgensis. 1349, dle 28. junli. 

Isr rfimiscbe Kdnig Kerl verselzt dein Hocbstifte die zu BotbeR< 
burg ansassigen Juden um 1200 Mark Silber. 

VVir Karel von gotes gnaden roniischer b&nig, ze allen ziten 
merer des rycbs, vnd kunig ze Bebeini, bekennen vnd tun kunt 
otTenlicb an disem brief allen den die jne sehen lesen oder bSren 
tesen. daz wir dem erwirdigen A Ibr ehle n von Hohenloch, 
erwellem ze byschof ze Wirlzburk, vnserm lieben andebligen, 
vnd dem stift zeWirtzburk vmb die erlich grozze kSslllcbe vnd 
nQtzllch dienste die sie vns vnd dem ryche dike gcliin baben vnd 
ffir die scbaden die sie darinne genomen baben rebt vnd redlicb 
ingeselzet ingeben vnd ingeantwurt baben vnd inantwurten aucb mil 
disem brief alle vnsere vnd des rycbs j&den beide die ielz sitzen 
vnd noch silzend werden in vnsrer stat zeRotenburk in Fran- 
ken gelegen fiir zwelf bundert mark lotiges silbers, also daz die 
vorgnanten Albreht vnd slift die selben juden zu sUen vnsern 
vnd des rychs nutzen vod rehten genlzlich vnd gar innehaben vnd 
ir niezzen sollen one vnser vnd vnsrer nachkomen am ryche wi- 
derrede vnd widerr6fung als lang biz daz wir oder der selben 
vnsrer nacbkomen debeiner die vorgnanten juden von jne geloset 
vnd geledigt haben vmb die vorgescbriben zwelf hundert mark lotigs 
silbers. Vnd daran so) nibt abgeslagen werden waz sie der selben 
juden vor der selben losung geniezzen oder genozzen habeo, als 
bie vor vnd hernacb gescbhben stet. 

Were aucb daz die jaden da abgiengen, so mflgen vnd solten 
die vorgen&nten Albreht vnd slift atle vnser vnd des rychs vor- 
drung niltze vnd rehte vorderlicb vnd vnuerzogenlicb haben zA allen 
der selben juden b&sem, bofstetea, kleyneideQ, busgereilen, vareod- 398 Monumenia 

habe, vnd andern g&ten, gesucht vnd vngesucht, swie sie namen 
haben, vnd wo si gelegen sin. Vnd mfigen vnd soUen sich auch 
der vnterwinden genlzlich vnd gar jne selber ze nutze swie sie 
mfigen von vnser vnd des rychs wegen. 

Hier vber wellen wir auch vnd heizzen, daz die vorgenanten 
Albreht vnd stift jne selber ze gut"" vnd ze nutz haben soUen 
alle vnser vnd des rychs vordrung ansprache vnd reht wider aller- 
meniglich von der vorgnanten juden wegen, wie sie geheizzen sin, 
ez sy auch vmb freuel pene schulde oder vmb ander sache swie 
sie namen haben. 

Darumb gebieten wir an disem brief by vnsern vnd des rychs 
hulden allen vnsern vnd des rychs . . getruwen, swie si geheizzen 
sin, vnd sunderlich vnsern . . ryhlern . . amptman . . burkmannen 
. . burgern, arme vnd ryche, vnd den juden allen daselb ze Ro- 
tenburg, daz sie den vorgnantenAlbreht vnd stift an den vor- 
geschriben sachen getriwelich n&tzlich vnd vorderlich gewarten vnd 
beholfen sin, vnd sie auch daran niht hindern mit worten oder mit 
werken heimlich oder offenlich one allerslaht geuerde. 

Auch wellen wir daz deheine vnsere briefe, sie sin vor disem 
brief oder werden nach disem brief geben, kein hindersal oder 
schaden bringen mdgen oder soUen den vorgnanten Albreht vnd 
stift an den vorgeschriben dingen oder an disem brief. 

Vnd des zu einer bestetikeit vnd waren vrkunde ist vnser jn- 
sigel gehenket an disen brief, der geben ist ze Frankenfurt, do 
man zalt nach Crisles geburt dr&tzehen hundert jar vnd darnach in 
dem nunden vnd viertzigsten jar^ an der heyligen aposteln sant 
Peters vnd sant Pauls abent, jn dem dritten jar vnsrer ryche. 

Caroli IV RomaDoruin regis sigillum quod dicunt majestatis fascia mem- 
branacea ex hoc diplomate suspensum integrum est. episcopatu9 wirziburgeosis 1349, dre 21. augustl. 

I^Gapella in Etzelnheim sita a matrice in Ulgstat plebania separate 
ecclesia parochialis instltuitur. 

Jn nomine domini amen. 

Albertus dei gracia electns in episcopum herbipolensem 
confirraatus ad iaudabilis rei memoriam sempilernam. 

Quoniam, vt sscer cenon testfllur, bone rei dare patrociniam 
eeu consullum et presentis vile subsidium optinere et elerne re~ 
muneracionis prcmium a creatore omnium clementissimo cernitur 
expeclare*, cum ilaque cappella beate Mari e virginis et sancti Leon- 
bardi conressoris in Etzelnheim, sita infra limites ecclesie par- 
rochialis in Vlgstat nostre dyocesis, ab ecclesia parrochiali in 
Herboltzheim einsdem dyocesis , eius malrice, cuius juspalro- 
nalus collacio ac prouisio a<l nos perlinere noscuntur, canonice se- 
perate iamdudum , cum annuis reddilibus alque bonis sit adeo suf- 
ficienter dotata qnod exinde . . saccrdos eandem cnppellam in E t z e 1 n- 
heim decelero regens vl plebanus ibidem perpeluo valeat sustenlari; 
nobis quoque ex parte villanorum seu jncolaruui ibidem, qui pre- 
diclam eorum parrochialem ecclesiam in Vlgstat propter loci di- 
stanciam et muUitudinem populi seu plebis ibidem in Etzelnheim 
adire et diuinorum oHiciis interesse ibidem plerumque sine dirficul- 
tate et inconmoditate preserlim tempore hycniali ac eciam pluuioso 
non posgunt, et quibus ab ipsorum . . plebano ibidem in Vlgstat 
multiludinem eciam hominum copiosam regente sacramenla et sacra' 
mentalia ecclesiaslica sepe non valent conmode ministrari, suppli- 
calnm esistat vt buiusmodi dotacionem ralam atque gratam habere, 
et ipsam cappellam in Etzelnbeim, ecclesie parrochialis in V I g- 
stat predicle Olialem , cum eius . . plebe seu jncoHs ibidem in 
Etzelnheim ab ipsa in Vlgstat parrochiali ecclesia, sua ma- I 400 Hoimmeiita 

trice hncusqae, canonice seperare et in ecclesiam parrochialem seo 
cnratam per se distinctam creare seu jnstituere fanorabiliter digna- 
remur; nos itaque — ex pastoralis of&cij nostri debito cultum di- 
nini numinis in nostro episcopatu augeri desiderabiliter affectantes, 
ac prouide attendentes quod dicta in V 1 g s t a t matrix ecclesia eius- 
que . . plebanus alias tam in populo seu plebe quam redditibus et 
prouentibus parrochialibus et specialiter ex causa reconpensacionis 
debite et condigne propterea sibi facle adeo noscitur habundare quod 
huiusmodi cappelle in Etzelnheim seperacio magis in profectum 
quam defectum seu preiudicium ipsi matrici ecclesie vtique redundare 
censetnr, quinymmo absqne quouis ipsius matricis ecclesie eiusque . . 
plebani preiudicio siue dampno procedit, prout legitime nobis con- 
stat — propterea dictorum . . supplicancium precibus inclinati, do- 
tacionem de qua predicitur ac nobis legitimis constitit documentis 
ratam atque gratam tenentes et in domino conmendantes, predictam 
in Etzelnheim cappellam cum eius plebano plebe seu jncolis 
ibidem a matrice sua hucusque ecclesia parrochiali in V 1 g s t a t 
predicta, de consensu quidem dilectorum inChristo Eberhardi de 
Sansheim canonici ecclesie nostre herbipolensis^ rectoris 
dicte ecclesie parrochialis in Herboltzheim, patroni, et Sifridi 
plebani ecclesie parrochialis in Vlgstat predicte, seperando di- 
membrando ac distingwendo canonice in hiis scriptis ex causis pre- 
tactis et aliis legitimis et racionabilibus nos ad hoc mouentibus jn 
nomine patris et filij et spiritus sancti creamus jnstituimus jntytu- 
lamus auctorizamus ac eciam confirmamus jn ecclesiam parrochialem 
seu curatam siue habentem curaro animarum dictorum jncolaruro an- 
nexam, a dicta in Vlgstat parrochiali ecclesia eiusque plebania 
et a subiectione ipsius perpetue et irrefragabiliter seperaiam penitus- 
que distinctam perpetuis quidem temporibus diuina fauente clemencia 
duraturam, deinceps nempe habere debentem ydoneum . . sacerdo- 
tem vt plebanuro proprium pro regimine animaruro, necnon bapti- 
sterium pro . . baptizandis et cimiterium pro . . defunctis sepeliendis 
ibidem, nec eciam se predicte in Y Igstat parrochiali ecclesie in ob- 
seruancia jnhibicionis sepulture seu jnterdicti ecclesiaslici qualiscum- 
que decetero conformare debentem. 401 

EticlabeiB «eekaw stft 
rale . < redori ecrigtia |f rfciifii m Berboltxkem priJh ln 

Ero lenpore existeafi fntmlAm rcaarMH»^ jla viieBeei mei 
atosooili . . reetor ^ fr» liayore iMrft yiamsam 

seculHrea, octo proiWtnw i ' ' ' 

teoipure ideple poiBii pooMOi 

mentndam vliq[oe peoqBterMA oi 

sinle. Bd ipsan MftniMm ecdesfra ^eoeieiis Tacaaertt pro plebaao 

loci . . dyoceMBO tnfra jnri! («npus presenlare dehebit: aiioqaiB 

eiusdem seperale ecclesie colUcio seo eias proui^io ad ipsani loci.. 

dyocesannm pro illa vice UDtummodo deuolaelur. 

Preterea. vt debita seu soUla honoris reuereocia predicle in 
Igslat ecclesie asliem in aliquo reseruetur. sUltieiido prciionlibus 
(dinBmus. quod quilibel . . plebanus (ireilicte in Elsol ti lieiim 90- 
rale ecciesie cum plebe sua onlvdiclnm pHrruchiulriii ccclc^inm tu 
■gstal in diebus ro|{Rcionum iic nlii* procvniioitibuK ((('"i^riilibu* 
pitis ct consuetis cum ruliquiii) vIhIIvI nc unn ilrronil. t>t popnlH" 
synodum celebret s«» vittitot viin nooum, i|iiotiinilmiMlum Iiho- 
' lenus hoc rieri ust cunsuotum. 

Necnon ibidem iii Ktzolnbolm rniililniii^lnm porvnnHliiiii abii- 
que vura seu frtiudo coiillnuum hnberu huu rncorn tiMiniillir, 

Jnsuper quoque euclusln pfirroi^blnllK In VloRtul |ii-uilli>(ii ha 
eius . . plebnnus omnia et ainK>ila pnjiiilU nri'liliiplHt«opHllH (iplitHi. 
palta el archidyaconaliu juru nc onera In cnllwnlU Ulliudrntli^U •! 
Wopinis quibuscumqiio dcblliH i^t cuninutiit cdhiiIiUhicIh dttmiUrii v| 
Miclenus perpeluo et absque contribuclitni» . plubniii dlcle Hnpnrnle «o- 
fiesie in Elzolnheim soluere seu mirluru dfll.iihlt, 

Prelerea volumus eciam inuioliibllilor obioriiHil. vl rttrnim i|ii(hI 

j honore sancti Leonhardi predictl in huli «It t.<^t>l««li. i>k|i». 

|ta dBlum seu oblatum fueril debeal fld oninUim iMlirlrnm Ht.fi nli iu«- 
n eiusdom seperate ecclesie perpetim porllin»re, vl nii «o liiiliti- 
i ornatus fubricB ct Btraclnra co meliui cftnpHrHrl riiformarl ol 
mseruari valeanl debito et condigne. 

Porro vniuersa et singala boaa per que (llcln In Kl«alnhnlai 
lerata ecclesia exnoac est doUU ao ampllwi dwUWUir Infuluritm 

Al 40'i HoniiinenUi 

roiiorn fore ecclesiastice libertatis ac emnnitatis, ea qaoqoe oeoKHi 
ooinm i|)Hum . . plebanum ibidem pro tempore existentem emnnila- 
lihuH libortatibus prerogatiuis et juribus aliorum nosire dyocesis • . 
|ilobnnoruin et bonorum ecclesiasticorum gaudere et vtifmi debere de- 
oorniinuH et pronunciamus legilime in biis scriptis, eximentes emi 
ot on et presentibus promulgantes exemptos a precariis st&ris her- 
ImgiH Hou hospiciis ac vniuersaliter ab omni jugo seu onere cnios- 
lihot laico seu illicite potestatis. 

Jnsuper eciam quilibet huiusmodi inEtzelnheim plebanos in 
pocoorum — videlicet duodecim capitum — pascuis, necnon in lig- 
noruin secacione et recepcione ac vsu et vtilitate, prout de dimidio 
innnHO ibidem fieri est consuetum, necnon in aliis juribus seu con- 
Huotudinibus ville et marchie ibidem in Etzelnheim jncolaromqoe 
Huorum vsusfructus vtilitate ac liberlatis prerogatiua gaudebit gao* 
dereque de jure debebit. 

Jn quorum omnium et singulorum premissorum testimoniom 
porpoluum atquc robur has litleras desuper conscriptas mandauimus 
noHtri sigilli appensione muniri. 

Datuni Herbipoli. anno domini millesimo trecentesimo qua- 
dragesimo nono, XIF kalendas seplembris. 

Cujus meutio facta est sigillum niis sericis coloris rubri el viridis ex hoc 
documento suspensum integrum esl. CXLIV. 

1349, die 22. augusli. 

Die Feste Byrkenfell dcr Zolner vom Rotenstein wird offenes Haus 

des Hochstiftes. 

Wir C n r a t vnd II a n s gehrudere Z o 1 n e r gnanl vom R o l e n- 
slein bekennen vnd tiin kunt offenlich an disem brief: wan ich episcopatus wirKibnrgensis. 403 ^^rorgenant Cotirnl dea erwirdigen min3 gnedigen herren hern Al- 
b r e h t s von Hohenloch byschofs ze Wirtzburk vnd sines 
stiflz diener worden bin., vnd er vns beiden vnd vnsern . . ge- 
swisleriden darumb vnd vmb alle hernachgeschriben dink dru hundert 
pfunt haller git, als sin brieue sagen die wir darvmb haben, so haben 
wir beide fiir vns vnd vnsere . . geswisleride gesppochen vnd ge- 
lopt one geuerde, sprecben vnd globen an disem brief, daz vnser 
vesl Byrkenfell gnant nahen by der Bunach gelegen sol vn- 
serg vorgenanten herren vnd sins stifts die wile er lebel vnd nie- 
jnans anders die wile otfcn hus sin wider allernieniglicb one ge- 
uerde, one wider vnser gcborn mauge one geuerde. 

Vnd ich der vorgenanl Con ra t, oder oh lch nbgieng swelher 
dann vnter vnsern. .geswisteriden die vorgenant veslen innehal, der 
sol auch vnsers vorgenanlen herren diencr sin, vnd Jme die wll er 
lebet gewarlen mil der vorgenanlen vnsrer veslen, die sin offen bus 
sin sol als vorgeschriben slel, Vnd der selbe vnser herre sol die 
selben vesten swenn er da von hriegen wil bemannen vnd ^pisen. 

£r sol auch mich vorgenanEen Conrat vnd min . . geswisteride 
die ime gewarten mit der vorgenanlen vesten. vnd die selben veslen 
mit iren zugehorenden schirmen vnd versprechcn als andere sine 
dienere vnd veslen one geuerde. 

Vnd daz wir vnd vnser. .geswislerido daz also stet hallen one 
geuerde. haben wir beide vnsere jnsigele gehenkel an disen brief, 
der geben isl nach Crisles geburl dr&tzehen hunderl jar darnach in 
_in dem nCin vnd viertzigslen jar, am samztak vor sanl Barlholo- 
teus tak. Ainbo i]uorurn i 
lcria sii9|)ensa i rorta esl I 9 rssciis membranaceis i 404 Monumenta CXLV. 

1319; die 12. septembHs. 

In den Streitigkeiten zwischen der Reichsstadt Rothenbnrg und 
Heinrich von Durwank wird ein Schiedsgericht bestellt. 

Wir bruder Wolfram vDn Nellenburk meyster des tfit- 
schen ordens in t&tschen landen, Heinrich von Hohenloch 
tAmprobst ze Wirtzburk, vnd Rudolf graue von Wertheim 
bekennen vnd tfin kunt offenlich an disem brief, daz wir die zwey- 
ung vnd vfleuffe die da sin zwischen dem erwirdigen herren hern 
Albreht erweltem vnd bestetigtem ze byschof ze Wirtzburk, 
des riches pfleger vber die . . burger von Rotenburk, vnd 
den selben . . burgern einsyt, vnd dem vesten ritter Heinrich 
von Durwank andersyt, durch ir beider willen vnd jne ze lieb 
vnd auch durch frides willen vnd dem lant ze gfit wellen vnd vns 
versprochen haben ze verrihten hie zwischen vnd sant Mychels 
tak der schierst wirt one geuerde. Ynd soUen in des ir beider 
clage gebreslen ffirlegung briefe vnd vrkunde verhorn ze Wirtz- 
burk. Vnd soln darnach wir dry oder vnser der merer teyl die 
sache in der vorgenanlen frisl one geuerde verrihten nach vnser 
gwissend vnd bescheidenheit. 

Vnd der selben verrihtung soUen beide partye volgend vnd 
gehorsam sind : vnd sol dar vf zwischen jne vnd iren . . helfern 
beidersyt ein luter vnd gantze sune sin. 

Vnd des ze vrkunde sin vnsrer aller dryer jnsigele gehenket 
an disen brief, der geben ist do man zalt nach Cristes geburt 
drutzehen hundert jar darnach in dem nun vnd viertzigsten jar, am 
samztak nach vnser frawen tak der jungern. 

Tria quorum mentio facta est sigilla fasciis membranaceis ex hoc docu- 
mento suspensa plus minus laesa sunt. episcopalus wirKiburgensi 1349, dic 29. septembris. 

Dt»r romigcbe Konig Karl verpftindel dem Huchslifte Gerichl und 
Arnt Rothenburg ganimt Zugehor und anderem uni 1000 Mark Silber. 

Wir Kerl von goles gnaden romischer kunig, ze allen ziteo 
mcrer des riches, vnd kunig ze Beheim. bekennen vnd lun kunl 
offenlichen nn disem brief allen den die in sehen lesen oder horen 
lesen. dnz wir angesehen haben ellicb erlicb nulzlich vnd kostber 
dienst die der erwirdig Albreht von Hohenlocb erweller te 
bysscbof vnd der styft ze Wirlzburg vns vnd dem ryche geton 
haben. Vnd wan auch die vorgnnnten erwelter vnil stift von vnser 
beizze wegen fur vns vnd daz rych dem veslen ryller Heinricb 
von Durenwang sehlzehenhundert phiint lieller gegeben vnd be- 
ealt haben ffir die ansprach die der selbe Heinrich halte zu vns 
vnd dem r!ch vnib die gerilile der stat ze Rolenburg mit iren 
KU gehorenden,*) vnd hnndert phiinl heller grill, vnd auch eygen Inle 
da selbes von den hernach geschriben stet. so baben wir danimb 
aucb mit vnser. burgere gemeincliclien armer vnd rycher der vor- 
genanlen slat ze Rotenburg in Franken gelegen, vnserer lie- 
ben getruwen, gutem willen versetzel vnd in satzung wise ingeben 
vnd inegeenlwrl den vorgnanten erwellen vnd slift ze Wirtz- 
burg vnser vnd des richs gerichte vnd daz ampt da ze Rolen- 
burg mit allen iren zu gehorenden, daz winziehe ampt, die welte- 
scbilling. vnd alle eygen lule die in daz ampt ze Rolenburg 
geboren, vnd daz vngelt, zolle vnd geleyt, vnd hundert phunt heller 
jerlicb uf der stfir ze Rotenhurg. vnd vollen vnd ganzen ge- 
walt ze setzen vnd ze entaelzen alle ampt vnd den rat da seibes *) In codice scripluni tali 406 MMUieBUi 

xe Rotenbarg, vnd aach alle ander Ynser Ynd des ryches nitze 
geaelle vnd reht da selbes, besocht vnd vnbesacht, swie sie nanien 
haben. gentxlichen vnd gar one geoerde, fir tnsent mark lotiges 
silbers. 

Swas aach der vorgnant erwelter, sin nachkomen . . byschoL 
vnd der stift xe Wirtzbarg des alles geniexzen migen e dai 
wir oder vnser nachkomen an dem rych daz vmb dy vorgenanten 
tosent mark silbers gentxlichen vnd gar geloset haben one geoerd, 
daz sol in alles gentxlichen bliben vnd jne an der vorgnanten los- 
ong von vnsem vnd des ryches wegen niht abe geslagen werden 
one geoerde. 

Wir haben aoch den vorgenanten erwelten vnd stift ze Wirti- 
borg bie vnsem kuniglichen eren geheizzen vnd aoch bie goten 
truwen gelobt fur vns vnd daz rych, sie vnd jre ryhtere amptlut 
vnd dyenere daran niitzlichen vnd vorderlichen zefordera, vnd sie 
auch daran niht zehindern mit geriht oder an^ geriht oder anders 
in dehe^nerley wise one allerslaht geuerd. 

Hier vber gebieten wir auch bie vnsern vnd des ryches hulden 
vnsern vorgenanten . . burgern armen vnd r^chen da selbs ze 
Rotenburg. vnd allen andern vnsern vnd des rychcs . . getru- 
wen, daz sie die vorgnanten erwelten vnd stifl ze Wirlzburg 
dar zu vorderlichen vnd vnuerzogenlichen getruwelichen beholfen 
sin, vnd sie daran niht hindern mit worten oder mit werken heim- 
lich oder ofrenlich on alles geuerde. 

Wer aber daz wir ieman anders deheine briefe hieruber vor- 
mals geben halten, oder furbazzer geben wurden oder geben. die 
suln wider dise satzunge vnd briefe niht crafl noch maht haben 
one geuerd. 

Des zu vrkund ist mit vnserm kunklichem jnsigel versigelt diser 
brief, der geben isl ze Nurenberg, da man zall nach Crisles 
geburt dr6tzehen hundert jar dar nach in dem nunden vnd viertzi- 
gesten jar, an sant Mychels tag, jn dem vierden jar vnser ryche. 

Has IJtteras ad fidem libri copiarum quem Lupoldi de Bebenburg 
dicuDt pag. 202 et 203 edidimus. i episcopatus wirziburgensiS. 1349, die •i\). seplembris. Der roinisctie Kdnig Karl iiberlSsst dem Hochsllfle die Juden von 
Bothenbiirg sainmt deren IJesilzlhum und den ReichsHiisprflchen daran. 

Wir Karel von gotes gnaden romischer kfink, ze atlen zileD 
merer des nchcs,.vnd kunk ze Behelm, bekennen vnd tun kiinl 
ofTenlichen an disem brief allen den die in sehen lesen oder horen 
lesen, daz wir fiir ellicb erlicbe niilzber vnd koslber diensl die der 
erwirdig A 1 b r e h t von 11 o h e n 1 o c h, erweller ze hyschof, vnd der 
slift zeWirlzhurg vns vnd dem riche gelan boben reht vnd red- 
lichen gegeben vnd ingeentwrt haben von vnsern vnd des riches wegen 
vnser vnd des riches juden der stat ze Rotenburg in Franken 
gelegen, vnd ire schule, kirchof, hCisere, hofreit, husgereit, kleyn- 
ode, varendhabe, schulde vorderunge vnd ansprach, vnd alle ander 
iro gute, Bwie sie namen haben, vnd swa die gelegen sin, gesucht 
vnd vngesuchl. gentzlich vnd gnr on alles geuerd, vnd auch alle 
ander vnser vnd des riches vorderunge vnd reht daran vnd darzu 
vnd von derselben juden wegen gen atlermeinglich. 

Vnd haben auch den vorgnanten erwelten vnd slift ze W i r I z- 
burg bie vnsern kunklichen eren geheizzen vnd auch bie guten 
triwen getopt fur vns vnd daz riche, sie oder wem sie die vor- 
gnanten gut vnd reht zekaufen geben oder bescheiden daran niilz- 
lichen vnd vorderlicb zefi]rdern, vnd sie aucb niht daran zehindern 
mit gerihl oder aae geriht oder anders in deheinerley wise on aller- 
slaht geuerd. 

Hieruber gebieten wir auch bie vnsern vnd des ryches hulden 

vnsern lieben getriwen . . burgern ze Rotenburg dasethst beide 

armen vnd richen, vnd atlen andern vnsern vnd des riches getriwen, 

daz sie den vorgnanten erwellen vnd stift ze Wirtzburg darzu 

—Torderlichen vnd vouerzogenlichen getriwelichen beholfen sin , vnd L 108 Mununieiita ste daran nihl hindern mit worten oder mit worken heimtidieti oder 
offeiilicheu une alles ^euerd. 

Wir sagen 8ucb fur vns vod iat riche die vorgnanlen voser 
burgere ze Kotenburg arnie vnd riche ledig vnd los irre e)'de 
vnde gelflbdo die sie getan baben die juden ze schuren vnd le 
schirmen. 

Were aber daz wir ieman anders deheine briefe hieruber vor- 
mah geben batlen, oder furbazzer geben wurden oder geben, die 
suln wider dise gaube vnd briefe niht kraft noch raaht haben one 
geuerd. 

De3 ze vrkunde ist mit vnsenn kunklichen jnsigel versigelt 
diser brief, der geben ist ze Nurenberg. da man zalt nach Crisles 
geburt drutzehen hundert jar darnach in dem nunden vnd viertzigeslem 
jar, an aant Micbels tak, jn deni vierden JDr vnsrer riche. 


Lu Tacta eat 
inlegrDm esl. IgWlu^ : hou diploD 1349, dle 30. septembris. 

Der rttmisohe Kdnig Karl ilbergibt dem llochstirte die Judenechulen 
u. s. w. in der Stadt und im Bislttme Wirzburg. 

Wir Karel von gotes gnaden romischer kunk ze alien ziteii 
inerer des riches, vnd kunk ze Beheim, bekennen vnd tun kunl 
offenlichen an disem brief, daz wir fur ettich erlich nbtzlich vnd hoslber 
dienst die iler erwirdig Albreht von Uohenloch, erweller xe 
bifBchof, vnd der stift ze Wirlzburg vns vnd dem rirh getan 
haben reht vnd redlichen gegeben vnd ingeenlwurt habeo die juden 
sch&le, kirchofe, huser, hofreit in der stat zeWirlzburg vnd aueh 
in allen endern steten vnd vesten des bystiims ze Wirtzhurk ge- 
legen, vnd auch aller juden da selbst busgereit, kleynode, varendhabe, 
faoc diplomsltf episcopalus wirzibargensis. 409 

scbald vordemnge vnd ansprache, vnd alle ander ire g6te vnd auch 
alle ander vnser vnd des riches reht daran vnd darzu, swie sie 
namen haben, vnd swa die gelegen sin , gesucbl vnd vngesucht, 
geotzlich vnd gar one geuerd. 

Were aber daz wir ieman anders dehein briefe hier vber vor- 
mals geben halten , oder furbazzer geben wurden oder geben , die 
suln wider dise gaube vnd brief noch kraft noch maht haben one 
geuerde. 

Des ze vrkund ist mil vnserm kunglichen jnsigel versigelt dlser 

brief, der geben ist ze Nuronberg, da man zalt nach Cristes 

geburt drulzehen hunderl jar darnach in dem nunden vnd viertzi- 

gestem jar, an der nehsten mitwochen nach sant Michels lag, jn 

_4em vierden jar vnsrer riche. 

[W]ir Karl von gotz gnaden romischer kung, zu allen zeiten 
merer des reichs, vnd kung ze Peheni, bekennen vnd tun kunl 
olTenlichen an dtsem brier, das wir niit wol bedachten rat vnser lie- 
ben fursten Fridreichs bischofs ze Babenberg, Albrechcz 
von Ho enlocb erwelldes bischolTes ze Wirzeburg, Al- 
brecbcz erwelt bischofTes ze Eystele, Rudolf vnsers lieben 
swehers vnd Ruprechcz phalczgrafen beime Retn vnd herzog 
in B e y e rn, vnd der edeln Johanzen vnd Albrechcz brirgrafen 
ze Nurenberg gebruder, frawen Jeutlen grnfein von Hen- 
nenberg, Johanzen grafen ze Henenberg, Vlrichen vnd 
Johanzen den lan^tjgrafen von Leucenberg gebruder, Rudo II 
trafen ze Werlhcini. Golfreid von Pranneck, Ludweges Cujus meclio rBcta esl si^illum Fa* 
«napensum majoreoi partm decidil. CIL. 1:149, die 4. oelobris. 
Landfriede in Franken. ^ 410 Monaroeiita 

vnd Craftes von Hoenlocb^ grafen Heinrichs von Truhen- 
dingen, vnd ander hern zu Franken, die in disero lantfrid be- 
griffen seint, vnd aach vnserer vnd des reicbes steten N u r e n b e r g 
vnd Rotenburg ein lantfrid zu Franken vnd alverr sich der 
vor benanten hern lant vnd gepiet strecken durcb gemein frid vnd 
gnad lant vnd leut do selbes haben gemacht vnd bei vnsem kunic- 
lichen eren globt haben, vnd die vorgnanten fursten hern vnd steten 
zu den heiligen gesworn han mit vns ze halten vnd zu hegen ge- 
triwelich vnd furderlich an alles geuerd als von wort zu wort her 
noch geschriben slad. 

Zfi dem erslen gepiet wir von v[n]sern kuniclichen gwalt vnd 
bei vnsern vnd des reichs hulden aller gemencleich edeln vnd vn- 
edeln, das niemant den andern raube morde brenne, oder dem an- 
dern vnrechtlich widersag, oder in vahe, oder in beschacze. 

Des haben auch die vorgnanten hern vnd stete zu gemeinen 
leuten gegeben die vesten bescheiden manne: deu Vollant von 
Wiesentaw von des bischtums von Babenberg wegen, Lam- 
prechtz von Geralczhofen von des bischtums von Wirze- 
b u r g wegen, [N von N] von der vor gnanten herzogen wegen, Burchart 
Herauf von den vor gnanten burgrafen wegen^ Karl Zolner von 
Rotenstein von der vor gnanten frawin von Hennenberg we- 
gen , H e r m a n von B e r n h e i m von der von H o e n 1 o c h vnd 
Pranneck wegen, Chunrat den Grozen schultheizen zu Nu- 
renberg von der stad wegen do selbes, vnd Dietrichen Con- 
den von der von Rotenburg wegen, vnd wir der kunig von 
vnserrn vnd des reichs wegen zu einem ney[n]denman gegeben den 
vesten ritter Heinrich von Heinberg, mit der bescheidenheit, 
ob dehein herr oder stat oder ander zu disem lantfrid gehoren von 
iemant geschedig[t] wurden in dehein weis alz vor beschriben stet, 
das schullen sie an die neyne bringen. Die schullen denne in den 
nehsten vierzen tagen dor noch zu ein ander komen ie in die stad 
do sie denn zu den zeiten den lantfrid hingelegt han. Vnd swo 
sich die neyne oder vnder in der merer leil auf ir eyde erkenne, 
das denselben die tat wider recht geschen ist, so schullen sie die 
nehsten hern vnd stete manen angeverde wider die selben zu helfe, episcopatus wirziburgensis. 

iscliullen in dannen do zu helfin an geverde anf den eyl vnc» 
in der schade aus gericht wirt in alle der weis also in der schade 
selber wider varen were. Deuchl auch die neyne oder ir der merer 
teil aul' ir eyd. da^ is die die denne gemant sint alleine vnd an 
snder ir eyd genozzen hellT nichl erkohern niochten, so schullen 
sie die nehsten hern vnd stele zu in an geverde nemeu als sie 
dnnkel das ir denn die selhen bedurfent werdcn : vnd die schullen 
in auch gehulfen sein an viier zug iils vor beschriben stet. Ez 
schullen auch die neyne auf ir eyde ie dem hern vnd ie der stad 
jr hulfe nocb irr miige vnd gelegeuheit schepfen vnd machen an 
geverie. 

Ez ist auch geret, ob iemant der ist der Jn disem lantfrid ist 
oder anders vnschedlich ist dcr durch das lant farent oder wsn- 
dernt isl der auf wazzer oder auf land begchedigt beraubet gemor- 
det oder gewundet oder gevangen wirt. so schol der nehsle her 
vnd slnd uder ander ilie zu disem lantfrid gehoren bei deni es ge~ 
sdien ist zu eilen mit iren miigen an geverde vnd beholfen sein. 
vnd alles das dor zu lun furderlich angeverde als ob is in selbes 
geschen wer. Vnd mfigen sie es nicht ge obern. so schol man in 
noch der neynder rat dor zu geholfen sein. 

Aueh isl geret, dns die neyne zii einander kumen schullen an 
den nehslen siintag iioch ie der goltfnslen. ein gollfnslen zu Nu- 
renberg, die ander zn Wir?. eburg. die dritten zu Baben- 
berg. die vierden zu der Newen slad an der Eysche, vnd 
schullen fur horen alle die clag vnd gepreslen die die an gen die 
zu disem lantfrid gehorent, vnd schullen die selben do aus richten 
noch iren trewin al[3| sie denn best kunnen oder miigin. 

Wer auch das icmant zwuschen den gollfaslen icht gesche das 
er clagen wott, der schol das an den neynden man bringen. Dunkt 
den danne das die sacbc als redlich vnd als notdorftig sel das er 

itichl ein aus gerichlen muge an die echl vnd die er dor zu be- 
<<turfe, so schol er sie zu im besenden on der slad do der nebste 
Untfrid gewest ist, oder an die stad do es denn [dem] neynden 

ine eefucbsam dunkt. 

■*-^ 32' 412 MonQtnenta Gesche aiich wenne sie za ein Bnder kumen schullen das der 
echtcr einer oder mer krang oder ansser landes wer, oder ob der 
her oder stad den wandeln wolle der von seinen we^^en do seze, 
els ort das geschc, so schol der her oder stad ie als oft ein andem 
nls schidlich an des selben stad 7.u den andern senden: vnd scfaol 
der sweren alles des des der gesworn het aii des stad er gesamt 
. Vnd schol der an des stnd raen ein andern sendel seines eides 
nicht ledig sein, es bab denne gener gesworn der an sein stad 
gesamt ist. 

Wer donne dns der neynde ab ginge, das got nicht en wnlle, 
so schulle wir in ein ander als gemeine an des selben stad geben 
< an geverde. Wer aber das wir ausser landes weren, so scholt 
Ootfrid von Franneck vnd Ludwig von Hoenloch in den 
Dcynden als schidlichen an vnser slad dor noch in vierzen tagen 
goben an geverde. Wer aber das der zweyer einer ausser landes 
wer, so hal der ander vollen gewalt alleine ein andern dor zd te 
geben in dem selben rechlen an geverde. 

Wer das das ein auflauf auf er stunde zwuschen bem vnd 
Hleten oder ander die in disem lantfrid sint oder noch dor ein 
komen, deo schol man bringen an die vorgnanlen neyne. Wes die 
vnd ir der mergeleil zu rate werden auf ir eyde, des schullen in 
beide teil gevolgig sei vmb sulche sache als vor gescbriben stet. 

Wer auch das in den obgnanden vnsern steten ein auflauf wfird, 
vnd ein den andern wider recht telen an dcn stukken als vor ge- 
schriben stet, do schol diser lanlfrid vnd alle die die dor inne seiot 
getriwelichen vnd furderlichen dor zu geholfen sei als lang vncz 
den wider tan wiirde den wider recht geschen wer on alles geverde. 

Wer auch das dte neyne oder irder mergeleil deucht das mati 
, beseze dnrft, es wer her oder slad, wo mon sein danne hin be- 
durfen wurde, do bei scbullen denne die nebsten drey hern vnd 
elete die kost dor leihen der man zu werken vnd zu bewin bednrft. 
Vnd wenne das geseze zer gat, so scbullen die neyne dor nocb 
in dem nohslen manden zu samne kumcD in die stad do der aehste 
lantfrid gewcsin ist. Vnd wie sie nlle oder ir der mergeleil vnder 
in auf dun eyt die kost die do gewest ist an legin ie dem hern episcopatus wirzibnrgensis. 413 

' Tnd 5tad, do scbulleQ sie dor noch in deni nehsten manden den beni 
oder stelen die die kost dor gelihen hahen aus richten auf den eyt 
an geverde. 

Wer auch das iemnnt dehein schedlichen man oder des lent- 
frides vehinl an grifTe oder auf hilde an deheiner stad, der ist dor- 
vmb niemant nicht schuldig, wanne sie an deheiner stad schullen 
haben fride noch geleil. Vnd kome iemant der gerichtes zu in be- 
gerl, dem schol man in dem selben gerichl gerichtes gestalen. Ver 
Kuge man im aber do gerichtes, oder wolt man im nicht richten, 
80 schol man in furen in das nehsle halz gerichte, vnd ie von eime 
gericbte zu dem ander als lange vncz das gericht wTird angeverde. 

Wer auch das iemant mit dem rechten fur terbel wurde, woU 
iemant dor vmh veheint sein, der schol in den selben schulden sei 
sls der der mit dem rechten fur terbel ist. 

Wer Buch das iemant phendet, der schol das phant furen in 
das nehste gericht, vnd phentlich do mit gefaren. Swer dor vber 
phendet, vnd nichl phentiich do mit gebaret als vor geschriben stet, 
das schol man haben vor ein slrazrauh. Doch babe wir der kunig 
mit nomen aus benumen, das vns niemant in disem lanlfrid pbende, 
er hab denne von vna offen hriefe die wir vor males gegeben 
haben, das er vns muge gephenden. Docb schullen die heren fur 
ir diener vnd vnder tan, oder geistlich oder edel hVt vnd diener fur 
die hern nicht phant sei. 

Es scbol auch niemant fiilhern weder mit pilen noch mit nenien, 
noch vihe aus dehein pRug neme. Doch mag man in herferten vnd 
eio oiTen reisen futer vnd nnder speizunge nemen der man danne 
zu not bedarf sn geverde. 

Es schol auch niemant dehein schedlicben man heimen h&sen 
schuren oder schirmen an alles geverde. 

Auch schol dehein schedlich man der von disem lantfrid ver- 
kiindel ist oder ofTenleichen des verlumunt ist an deheiner stad frid 
noch geleit hnb an geverde. Vnd 3wer gerichtz hin zu in mulel, 
den schol man von in richten vnverzogenlich, vnd im vurderlidien 
dor zu geholfen sein. Vnd swer do wider tiit, der tnt wider den 414 Monamenta I I bezzern nocli der neynder oiler jr der merer lantfrid, vnd schol 
teil vrteil. 

Wir wullen auch vnd gebiten bei vnsern vnd des reichs hol- 
den^ das alle hern freiben dinstman vnd sundcrlich vnser vnd des 
reicbes dienslletiten vnd diener mit anilern heren wie die genant 
seint in des liintlrides zielen vnd do bei gesezzen sint ricJitern 
voglen amplleulen rillern vnd knechlen edeln vnd vnedeln die ot 
reisig sint. sie hnben festen oder niebl. swie die gnont sint die in 
disem lantlrid sint begrilfen, disen lanifrid swern vnd halten als vor 
geschriben stal. Vnd swer das widerl. der tiit wider vns vnd den 
lanlfrid, vnd den schol man hahen vor des lantfrides vehinl ; vnd 
wer den selben an greift oder im icht tut an lcip vnd an gtite. der 
freuelt dor an nichl. vnd isl dor vmb niemant nicht schiildig. Es 
schullen auch ie des hern slete diener vnd vndertan vor den setben 
iren heren den lanlfrid sweren. 

Wer auch ilas iemant aiiF lande nder auf wazzer wider recht 
geschedigl wurde. vnd ob ein geschrei wiirde. so schullon alle ampt- 
leute vnd ir vnder tan noch irr amplleut g^heize vnd gepot noch 
eilen, vnd dor zu trm vurderlich an geverd das pesle das sio kun- 
nen oder miigin wider die die die schedigung getan haben. 

Es schol auch mit disem lanlfrid niemans gerichl freihet oder 
recht gekrenket werd. 

Vnd schol auch der lanlfrid wern vnd hesten Ton disem hea- 
tigen tag vnz auf sant Jorgen tag vnd von dem vher ein iar, 

Vnd swas iemanl alter auflfluf oder krige hat, do haben sie 
kein gewalt vber 7.u richlen, danne swrs no furbas von disem heu- 
tigen tag als der brief gegeben ist geschiechl. 

Doch hab wir mil namen ausgeniimen vnd erlaubet dem bischor 
%u Babenberg, dem apt zu Lanecbeim, iren friinnden dienern 
vnd heifern . das sie mugen angreifen vnd schedigen alle die die 
den vorgnanlen bischof, den apt von Langheim, vnd ir leule 
gebrant beraubel vnd beschedigt baben in disen sechs wochten riie 
liebst vergangen sein. Vnd was sie in tun. do lun sie nicht an 
^ider den lantfrid. vnd schol in der lanlfrid aucb dor 7.u ge- 
liolfen sei. 
I 

I episcupalus wirzibtirt-ensis. 415 

Wer auch dits iemaDt keia vehintschaft wuchse von des lant- 
frides wegen, dem schol man mil dem lanlfrid vnd auch alle die 
die tn dem lanlfrid sinl bei dem lanllVid vnd auch noch dem lant- 
frid geholfen sein als lange vncz er der vehintsehaft vnttadin wirl 
angeverde. 

Es schol auch der lantfrid nicht beholfen sein was vor vnserm 
hofgerich oder dehein ander gericht er clagt wirt. 

Es schullen nuch die vorgnanten neyne an dein lanlfride rich- 
ten vnverzoglichen allernienneclich newr vrah soglen vnglnt als vor 
geschriben slet, vnd schullen auch ntemant gericht vnd helfe wider 
recht verzihen angeverde, 

Wir wullen vnd schullen anch dehein zu dienern nemen noch 
fursprechen der wider den lantfrid tut oder deg lantfridz veheinl ist. 

Mer auch, das sich diser lantfrid mit dem iantfrid zu Swaben 
vnd gener lanlfrid her wider etn ander geholfen vnd gebunden sein 
in dem rehten als vor geschrihen slet. 

Wer auch das lemant einen der zn disem lantlrid gehoret be- 
Echedigen wolt, oder speise sichte den die auf sie zogten vnd iren 
Bchaden wurben, dns schullen die andern die in dem lantfrid seint, 
Mto sie das wissent oder kennent, auf den weren vnd wenden als 
Verr sie ktinnen oder mdgen an geverde. 

SwBS auch vor dem lanlfrid er clagt wirt, das wulle wir an 
vnser hofTgericht besleligen, vnd mit vnsern hofTgericht dor noch 
furbas richten vnd geholfen sein als vnsers holfs gerichles recht 
ist, swer des mulet oder gert. 

Es hahent auch all hern vnd stete die hie vor heschriben slan 
gemeioclich getert eid zu den Iieitigen gesworn, alles das zu ge- 
italden vnd zu vol IViren das an disen brief geschriben stet ange- 
prerde. 

I Vnd dor vber zu vrkund geben wir mit vnsern kuniclichen 
^sygel vor sigelt disen hrief, der geben ist zu Niirenberg, 
do man zalt von Cristes gep&rt dreyzenhundert iar vnd in deni 416 

fljn TDd TienigisteD iar, 
cfaahelstag. an dea nehsteB sutag Boch 
CL. 

1349, die 5. odobris. 

Der Landbereiter des Hocfastiftes entscheidet ZwistigkeiteB llber die 
GemeiDdenatzuogen des Dorfes Opherbein wie dra Ried daselbst 

Dod bei Bercheini. 

Jn gotes namen amen. 

Wir Bertolt Snelhart. vnd Canrat Prising. gebilr- 
Dfieister. ClausSuracker. HermanPrisink« PeterButener« 
Heinrich Volker, Volker Ruech. Herman Wineygen. 
Conrat Grine. Hans Snelhart. Conrat Hofman. Hein- 
rich sin sun. Heinrich Bener. Conrat Centgreue« Hein- 
rich Kellerlin. Heinrich Smyt. Fritz Herre. Heinrich 
Sii re, Peter Romolter, Heinrich Teminger, Apel Bri- 
sing, Heinrich Rotsam, Sytz Rebentische, Eppellin 
Schluch wurte, Herman Butener, Heinrich Hertwig, 
vnd die gemeinde dez dorfs zu Opherbein in dero byslum zu 
Wfrtzburg gelegen bekennen offenlich an disem brief allen den 
die in sehen lesen oder h6rn lesen , daz der erber herre her A I- 
brecht von Hesseburg thumherre vnd ertzpriester zu Wirtz- 
burg, lantbereiter vnsers gnedigen herren hern Albrechts er- 
welts vnd bestetigts zu einem byschof zu Wirtzburg, von dez 
selben herren erwelts vnd bestetigts heizze wegen vns von Misers 
itzgenanten dorfs wegen vnd vnser nochkumen dar inne einsit, vnd 
die geistlichen lute den prior vnd daz conuente zu sant Stephan episcopatus wirziburgensis. 41TI zu Wlrlzburg SBiit Benedtclen ordens, den conmenlur vnd die 
bruder sant Johans ordens dez spitals von Jerusaleni daz selbst 
zu Wlrtzburg, die eptissiii vnd daz conuente zu der Hymel- 
pforten, vnd auch die eptissin vnd daz conuente zu Heylgen- 
tal grawes ordens in dem vorgenanlen byslum gclegen, auch von 
irre closter vnd nochkumen wegen andersit, vmb roissehellunge vnd 
zweiunge die wir gegen ein ander hetten von ntllzuDge wegen die 
do gehort an gemeinen nutz vnsers vorgenanlen dorfs, vnd sunder- 
lich von dez rielz wegen, dez ein teyl gehorl an gemeinen nulz 
vnscrs vorgenanten dorfs, vnd daz anderleil zu dem dorlfe zu Ber- 
cheim, daz mit einem graben der dar durch get geteitet ist, bat 
gutlich vnd lieplich roit vnser aller gunsl willen vnd worle vereinl 
vnd verrichl als hernoch geschriben slel. 

Zum ersten , daz wir sullen wider geben den vorgenanlen 
closlern, iren hofluten oder hubenern irru pfant die wir in genumen 
haben als gut als sie worn dez mals do wFr sie in namen on ge- 
uerde. Wer aber ir etlichs vergangen, vnd moch niht wider wer- 
den , daz sulle wir in gellen als tijre ez gewest ist auch on 
geuerde. 

Wir sullen auch von dem vorgenanten riet ditz jar den erslen 
nulz verkauffen, vnd daz gelt daz do von geueltet wenden vnd 
keren an schulde die wir von der gemeinde vnsers vorgenanten 
dorfs schuldig sin. 

Vnd daz selhe riet vnd alle ander nutzunge die gehort an die 
gemeinde vnsers egenanten dorfs sullen wir furbazzer niht ver- 
keulfen , niht versetzen, oder vmh sust hin geben on der vorge- 
nanten closler pfleger gunsl wiilen vnd wort. 

Wlr sullen auch der eptisgjQ vnd dem conuenle zu der Hymel- 
pforlen die nulzunge vnd jje recht dte sie haben in dem vor- 
genanten dorf von anderhalben vorwerg furbazzer lozzcn geuallen 
alle jar on alle hindernizze kumernizze vnd irrunge vz dem vor- 
genanlen ryet vnd vz aller gemeinen nulzunge zu Opherbein. 
Vnd fiJr die niilzunge die in ellich iar ist vz bliben sullen wir in 
geben syben morgen in dem vorgenanlen ryet ze niezzen einen 

»1. ILLnn. clHn, 53 418 Monumenta 

nutz bin vrob zu dem andern jar an der stai da man vormals dem 
Fuhs geben bat. 

Ez isl aucb geret: wer daz wir wSllen vnsern kyrcbbof zu 
Opberbein bezzern, oder arnbrost kauffen, oder scbrenke oder 
brucken oder graben an der gemeinde des vorgenanten vnsers dorfs 
macben, also ob man ez zu rate wfirde, daz siillen mit vns tragen 
Olte Tokeler vnd Volker von HScbbein: vnd suUen die 
selben aucb in kein ander recht zieben danne als itz gescbriben ist. 

Vnd dise dink alle ban wir far vns vnd vnser nocbkumen in 
dem vorgennnten dorflfe globt mit guten truwen stete ze balten vnd 
do wider nibt ze tun mit gericbt oder on gericbt, beimlicb oder 
oiTenlicb, on allerslacht geuerde. 

Vnd dez zu einem vrkunde han wfr gebeten den erbern berren 
den . . oflicial zu der Rotent&r zu Wirtzburg, daz er sins 
gericbts jnsigel hat gehenket an disen brief. Vnd wir der itzgenant 
official bekennen aucb offenlich an disem brief, daz wir durch bete 
willen der vorgenanten geburmeister gebAr vnd gemeinde dez vor- 
genanlen dorfs zu Opherbein vnsers gerichts jnsigel zu einem 
vrkunde aller vorgeschriben rede baben gehenket an disen brief. 

Der geben ist do man zalt von Cristes gebnrte drutzehen hnn- 
dert jar dar noch in dem niin vnd virtzigstem jar, an dem montage 
noch sant Michels tag. 

Hoc documentum ad fidem litterarum ab ofnciali curiae herbipolen- 
sis sabbato post diem epiphaniae domini anni 1369 exhibitarum ejus- 
que sigillo fascia membranacea inde suspenso manitarum edidimus. CLI. 

1349, die 9. octobris. 

Der deutsche Orden iibergibt dem Hocbstifte die Feste Liehenlal 

sammt Zugehor. 

Jn gotes namen amen. 

Wir bruder Wolfram von Nellenburk meyster in tu tschen 


episcopalus wirziburgensis. 419 landen des tutsclien ordens, briiiler Boppe von Hennen- 
berg lanlconmeiitrir ze Franken des selbcn ordens. vnd bruder 
Gotfrid von Hanowe comentur vnd der .. conuent gemeinclich 
des tiilschenhuses zeMergenlheimin dem byslum ze W i r t z- 
burg gelegen des vorgnanlen ordens, beliennen vnd lun kunt of- 
feniich an disem brief allen den die jne sehen lesen oder horen 
lesen : wan die pfarre ze Geltersheim in dem hystum ze 
W i r l z b u r k gelegen , die ein ieglich hyschof ze W i r t z- 
burk von alter ber gelihen hat, vil bezzer vnd nStzer ist ze vor- 
derst in iren werlllichen nutzen geuellen vnd zugehorenden dunn 
die pfarre ze Liehenlal in dem selben byslum gelegen, die wir 
vnd vnsrer orden vil jare her gelihen haben, vnd vnsrer herre der 
byschof vnd der slyfl ze Wirtzburk eiiisil vnd wir vnd vnsrer 
orden nndersyt dio vorgnonten zwfi pforre vnd ir kirchsetze mtt allen 
iren rehten vnd ziigehorenden mit einander rehl vnd rediich ge- 
wehselt haben nach vnsrer beiiler versigelter brief sage die flor- 

^^her geben sin, vnd wan auch vnser herre der . . byschof vnd der 
BlyfU die vorgnanlen, vns vnd vnserm orden in sim byslum vnd 
herlzogenliim zo F r b n k e n von alter her manigerlei nCitze vnd 
gnade gelan haben, vnii vns vnd vnsern orden an vnsern lulen vnd 
gfilen gelegen in irem Innde vnd gwalt vorderlich vnd nulzHch ge- 
schurl vnd geschirmet haben als wol kuntlich isl , daz hahen wir 
olles biJlich angesehen, vnd liaben wol beretenlich capilenlich vnd 
cinmullich rehl vnd redlich gegeben vnd ingeentwurt vnd gehen 
auch vnd inenlwurlen mit disem brief dem erwirdigen vnd vnserrn 

»gnedigen herrcn byschof Albrelil vnd dem styft ze Wirlzburk, 
den vorgnanlen, vnsrer vnd vnsers ordens herreschaft der vesten 
Liehenlal in dem vorgnanten byslum ze Wirtzburk gelegen 
vnd die seiben veslen mit iren eygenschaft lebenschaflen gerihLen 
Voglyen geleilen zollen velden riorfern wilern lulen vnd gutcn 
WBZzern vischwozzern vnd weiden welden hollzern wingarten eckern 
wisen zehenden gulten zinsen renlen geuellen niitzen vnd mit an- 
dern nllen gulen vnd rehlen gesuhlen vnd vngesuhlcn wie sie na- 
mcn haben vnd wa sie gelegen sin die zu der vorgnanten herie- 
Bchuft vnd vesLenLie henta I von aller her oder von n&wem geh5rt 
53* 420 Monumeiita 

haben oder gehSren, vnd auch swaz wir rehts an der vorgenanten 
herreschafl vnd vesten ze Liehental vnd an allen iren zngeho- 
renden haben oder gehaben mohten gent[z]lich vnd gar one alles 
geaerde. 

Vnd dises alles haben wir fQr vns vnd vnsern orden gentzlich 
vnd rehtlich gefizzert. vnd der aller gentzlich abgetan one geaerde 
als rehtlich vnd gewonlich ist. Vnd haben aach f5r vns vnd den 
orden vnsern vorgnanten herren den byschof vnd den styft ze 
Wirtzbark reht vnd redlich gesetzet vnd setzen sie aach mit 
disem brief in gentzlich liplich vnd natzlich gewere der vorffnanten 
herreschaft vnd vesten Liehental vnd aller iren zagehorenden 
von den da vorgeschriben stet, vnd verzyhen vns aach von vnsrer 
vnd des ordens wegen aller geriht reht geschriben vnd vngeschri- 
ben statate setze priuilegie fryheit geistlicher vnd weltlicher hilfe 
die wir von dem heilgen st&l von RSme oder von dem heilgen 
rSmischen ryche oder von geystlichen oder wertlichen . . f Arsten 
haben oder gwinnen, vnd sunderlich des rehts hilfe die man ze 
latin nennet restitutio in integrum, vnd auch gemeinclich aller an- 
dern rehten vnd gwonheiten mit den oder von der wegen wir vns 
behelfen wolten vnd mohten an disen sachen wider den vorgnanten 
vnsern herren den byschof vnd den styfl ze Wirlzburk. 

Vnd haben auch f&r vns vnd den orden mit g&ten truwen ge- 
lopt vnd globen auch an disem brief, wider dise vorgnant dink alle 
oder ir ein teil nimmer ze kumen oder ze tun mit geriht oder 
one geriht heimlich oder offenlich in deheinerlei wise one allerslaht 
geuerde. 

Vnd des alles ze eim bestetlichen vrkunde vnd waren gezuk- 
nusse sin vnsrer aller jnsigel gehenket an disen brief, der geben 
wart ze Mergentheim, do man zalt nach Cristes geburt drutzehen 
hundert jar darnach in dem n&nden vnd vyertzgosten jar, an sant 
Dyonisien tak. 

Trium qaorum mentio facta est sigillorum fasciis membranaceis ex hoc 
documento suspensorum primum et tertium supersunt. epi9Copatu9 wirziburgensis. 1350, die 16. januarii. 

bB3 Hochstift erwirbt unter gewissen Bedingungen die Feste Lyhen- 
■■1 und einen Hof zu Rimpach von dem rothenburger Stadtschreiber 
[ Friederich von Lyhental. 

1. 

Jn gots namen amen. 

Wir Albrecht von gols gnaden erwelter vnd bestetigler zu 
einem byschof zu Wirtzburk veriehen vnd tun kunt olTenlich an 
disem hrief allen den die in sehen lesen oder horen lesen, das mit 
vnser vnd vnsers stifls gemeins capitels vollen willen gunst vnd 
worl Friderich von Lyhental der statschribor zu Rotenburk 
recht vnd redelich vnd auch zu vrtel die berschaft eygenschaft vnd 
nulzschaft der veslen vnd die vesten Lyhental hi Rotenburg 
in dem bystum zu Wirtzburk gelegen mit irr manschaft lehen- 
schafl gerichten geleiten zollen dorfern wilern bofen vorwerken 
bnwen kirchsalz holtzern wolden vischwazzern wazzern weiden 
zehenden eckern wisen gulten zinsen luten vnd guten rechlen vnd 
gewonheilen besucht vnd vnbesucht mit allen irn zugehornden in 
vnser vnd ia vnsers slifls hant vnd gewalt mit sinen eygenen gu- 
ten vnd hallern vmb druzehen hunderl pfunt baller gewunnen vnd 
bracht hat, vnd auch dar zu geluset vnd widerkauft bat den hof zu 
Rimpach den Springer da huwet vmb zehen pfunt vnd hundert 
pfunt baller, also bescheidenlicb vnd mit solcher wiltekur vnd ge- 
dingde vnser beidersit ais hernach geschriben stet, daz er vnd elle 
sin erhen oder sin vnd siner erben vormunt vnd gelruwenhender 
die vorgnanlen veste Lyhental mit allen irn rechten eren gewalt 
nutzen vnd irn zugehornden als vorgeschriben stet gentzlicb frilicb 
lediclich vnd nulzlicb sutlen baben besitzen vnd niezzen als ir ei- 
genlich gul. Vnd habea im auch dar zu gebeo vnd bescheiden MonameDta vnser vnd vnsers sttfts drizzig maltep korngelts zehen maller 
gells uf dctn hof den Resperin buwet zu Kungeshouen, vnd 
zwei niRller weiz golts vnd eilf malter korn gelts riinf malter ba- 
bern gells drizehen schilling vnd vier Iialler gelts uf £y spr ecbl s 
gut daz dfl Bucelin buwet zu S u n dernhouen, vnd zwei Diallcr 
korngelts drizehen schilling haller vnd vier haller gells nf A r- 
nolls gul daz Fritze von Meygenberg zu Sundernhouen 
buwet, zu besetzen vnd entsetzen mit alien vnsern vnd vnsers stifls 
zu Wirtzburk gewalt rechlen vnd nulzen daran. Vnd sullen 
daz ollez haben vnd besitzen die wii der vorgnant Friderich 
statschriber lebet, Sie sullen auch da an der vesten verbuwen 
bundert pfunt haller niit vnsem rote vnd kuntschaft on gcuerde. 

Vnd nach dez vorgnanleii Priderichs statschrihers lode so 
baben wir vnd vnser nachkiimen an dem stift oder wenn nicht bi- 
scbofs ist daz vorgnant capilel vollen gcwalt, die vorgeschriben 
veste mit allen irn zugebornden vmb sio erben widerzekaufTeD 
Bwelhes iars wir oder vnser nachkumen diinn wollen uf sant Pe- 
lers lak kalhedre, vierzehen Ink vor oder darnach die nechslent 
vrab funfzehenhundert pfunt vnd zehen plunl guier haller, die wir 
sie danne sullen wern vnd bczalen vngeuerlich on alle bindersal 
zu Wirtzburk, zu Rotenburg, zu Windesheim, oder zu 
Mergentbeim, wederthalben sie lieber wollen, on irn schaden. 

Ez isl aucb beredt, daz der vorgnanl Friderich stalschriber 
oder sin erben miigen losen die wiler Wo Ikersfelden vndWi- 
sen die von der vorgnanlen herschaft vnd vesle vorinals versetzet 
sin vmb so vil haller als sie versetzet sin. Ynd die selben hnller 
sullen wir nder vnser nnchkiimeii im vnd sinen erben auch gebeD 
mil dem vorgeschriben gelle dez widerkaufs, swenn wir den widep- 
kauf tun vmb sie als vorgeschribcn slet. 

Wir sullen aucb danne den widerkouf nieman anders tun noch 

I gunnen zelfm danne vns selbe vnd vnsenn copitel vnd stift als 

vorgeschriben slel on geuerde. Vnd so wir den widcrkauf tiin 

i wollen, daz sullen wir in ein halb inr vor sagen vnd verkunden 

on geuerde vor dem zil des widerkaufs. ^^ Aurh episcopalus wirzibargensis. 423 m 

u< 

D( 

i Auch ist beredt vnd gedinget. daz dez vurgnBnten Fri derichs 
erhen nach dem widerkaut von vns vnd vnserm stifl do zu Lyhen- 
tal uT der vesle daz hultzin hus daz da slet uf der mure gen der 
Rimpach da ietzunl der Voget inne silzel, vnd auch den vor- 
gnanlen bof zu Rimpach besucht vnd vnbeRficht mit sinen zuge— 
hornden sullen haben vnd besilzen zu einem ewigen erbeburg- 
Lehen, vnd dar zu brennholtz vnd weide als ein burgman on ge- 
irde. 

Ez ist auch geredle, daz der vorgnant Friderich statschrlber 
ider sin erben irre recht vnd nutze nn der vorgnanlen veste wol 
mugen verkaufen oder versetzen. doch vns vnd vnserm slifi vnge- 
uerlich on schadcn, gen rillern oder knechten oder andern irn ge- 
nozen, vnd nicht gen dheinem herren oder herschaft on generde. 

Ez ist auch beleidingt vnd gemachet , wer daz der vorgnant 
^ri de r ich stntschriber sUirbe vnd abgienge in disen nechsten 
'%©hen iaren, so mugen vnd sullen sin erben die hollzer allegemein- 
licb vnd besunderlich die zu der vorgnanten vcste gehorn inwendig 
den selben zehen iaren swenne sie wollen an grilTen vnd verkauien 
von dem stamme . vnd siillen auch den slam dar zu haben biz sie 
die hollzer dnr abe verkauien on geuerde als sitlicli vnd gewon- 
lich ist. Vnd sol in dar an niclit sclinden noch irresal bringen, ob 
wir in den selben zehcn iaren den widerkauf l£tn als vorgeschriben 
stel. Wer aber daz wir oder vnser nachkumen an dem stift daz 
hoUz selber wollen hnben vnd vns behallen . so sullen wir oder 
vnser' slift jn da fur geben als vil bereiler halter als daz hollz 
wert ist vnd geltcn mak nach achtunge vnd schatzunge drier oder 
nweir t&mherren die sie vz vnserm capilel dann dar zu vordern 
^Vnd nemen: die selben herren sullen ez danne schalzen vnuerzo- 
genlich nach irn truwen, als sie ez danne ervaren mugen vngeuer- 
lich nach erbrer lute kiinlschaft. 

Ez ist auch beredt vnd gedinget, daz wir vnd vnser stift be- 
haben vnd niezzen sullen genlzlich vnd gar den zol vnd daz geleile 
in der herschaft zu Lyhental, vnd auch alle man lehen die da 
VOD zu lehen gen. 424 Monumenta 

Ez sol aach Lyhental die veste vnd ob ein stat aach da 
gebawet warde ietzunt vnd furbaz ewiclich vnser vnd vnsers stifts 
offen hus sin. Vnd sullen vns dar in vnd dar uz behelfen wider 
allermengelich, dochon allen schaden dar an dez vorgnanten Fri- 
derichs vnd siner erben on geuerde. 

Wer auch daz wir selber oder vnser stift ein stat da buwen 
woUen, wenne daz were, daz mugen wir tin, doch im vnd sinen 
erben vnschedelich an irn rechten dar an on geuerde. 

Wir sullen auch vnd vnser nachkumen an dem stift den vor- 
gnanten Friderich statschriber vnd sin erben der vorgeschriben 
veste Lyhental mit allen irn rechten vnd zugehornden als vor- 
geschriben stet wern, vnd die vertigen vor aller ansprach vnd 
irresal gen allen luten vnd an allen steten vngeuerlich on irn scha- 
den als dez landes recht vnd gewonheit ist. 

Wir sullen auch den vorgeschriben F r i d e r i c h vnd sin erben 
an irn liben vnd an irn guten vnd auch an der vorgnanten vesle 
vnd zu allen irn rechten getruwelich vnd forderlich schirmen vnd 
schuren uf vnsern schaden wider allermengelich als vnser vnd vn- 
sers stifis diener vnd eigen gut on geuerde. 

Dez zu vrkunde haben wir vnser jnsigel gehenket an disen 
brief. 

Wir auch Eberhart von Riedern tumtechant, vnd daz ca- 
pitel gemeinlich dez vorgnanten stifts zu Wirtzburk bekennen 
offenlich, daz dise vorgeschriben ding alle gemeinlich mit vnserm 
rate gunst willen vnd wort sin geschehen, vnd daz wir vns haben 
versprochen vnd globen auch mit disem brief dem vorgnanten F r i- 
derich statschriber vnd sinen erben, daz wir nach vnserm vor- 
gnanten herren hern Aibrechten dhein herren fur vnsem herren 
vnd bischof zu Wirtzburg nimmer woUen noch soUen lazen 
kumen in gewere oder gewait dez bystums zu Wirtzburk vnd 
siner vesten vnd landes on alle geuerde, er habe danne vor dise 
teidinge alle bestetigt verschriben vnd versigelt dem vorgenanten 
Friderich vnd sinen erben vngeuerlich on allen irn schaden, 
wenne wir erkennen daz die selben teydinge alie vns vnd unserm 
vorgnanten stifl erlich nutzlich vnd behoifeniich sin gehandeil vnd i episcopfllus wirziburg^ensis. 426 

1 geziignusse ist vnsers capitels jnsigel geschehen. Vnd dez zii einei 
gehenket an disen briel'. 

Der geben isl zu Wirtzburg, do man zalt nach Crisles ge- 
burt druzehen hiindert jar vnd in dem funfzigsten Jar, am samstak 
vor sant Agneten tak. Hoc documeDtutu lilteris quss modo s 2 edemus iDserluio esl. IJti gots namen ameii. 
Wir LupoU von Bebenburg tuniberre vnd erlzpriester zu 
Wirtzburk, Friderich von Lyhentnl statschriber zu Roten- 
burg, vnd Anne von Nuwenstein sin elich wirtin veriehen 
olTenlich fnr vns vnd vnser erben beidersil vnd Ifin kunt allen den 
die disen iirief vernemen, dai wir niit gunst willen vnd worl dez 
bochwirdigen vnsers gnedigen herren hern Albrechts erwelten 
vnd bestetigten zu einem bigchof zu Wi r I zburg vnd sins capitels 
einmutlich vnd beretenlich die herschaft vnd vesten Lyhental in 
dem bystum zu Wirtzburg gelegen mil lulen gulten vnd gulen 
vnd allen irn zugehornden gewunnen vnd bracht haben in dez 
vorgnanten vnsers herren vnd sins stifls gewalt gewere vnd hanl, 
doch besunderlich niit guten vnd bereilen hallern die der vorgnant 
Friderich statschriber allein vnd fur sich jm vnd sinen erben ze 
nutze vnd ze frummen an den selben vesten luten vnd gulen vnd 
irn zugebornden dar vmb geben vnd bezall hat, als hernach in vn- 
sers vorgnanlen herren vnd sins capitels briefen volleclicher be- 
schriben stet. 

Dar vnib veriehen wir einmfitlich vnd mit gesamenler hnnt fur 
vns vnd alle vnser erben vnd nachkumen beidersit, daz die her- 
schaft vnd eigen^chaft der vorgeschriben veste Lyhental mit allen 
irn zugebornden zu vrlet vnd ewiclichen sin vnd bljben suln vnsers 
vorgnBHten herren vnd sins stifls, vnd geben auch dem selben stift 
alle vnser rechl daran. doch also vnd mit dem gedingde vnd mit 

4C..I.U.. ».,.,.,..,(. 54 426 Monumenta 

der vnderscheit daz dise bekentnusse besunder mir Friderich 
statschriber vnd minen erben vnschedelich sie, vnd vns auch her- 
v^ider dheinen schaden oder irresal bringen sol an vnsern rechten 
die wir haben vnd haben suln an der vorgeschriben vestenLyhen- 
tal vnd allen irn zugehornden vngeuerlich, als hernach an dez selben 
vnsers herren vnd sins capitels briefen geschriben ist, vnd auch 
also vnd in dem gedingde daz der selbe vnser herre von Wirtz- 
burk sin nachkumen sin capitel vnd sin stifl mir dem egnanten 
Friderich statschriber vnd minen erben stet vnd gantz suUen 
halten vnd behalten vnd gebunden vnd schuldig suln sin zu vol- 
leisten vnd zu halten gemeinlich vnd besunderlich vnd vorderlich 
on alle geuerde alle die recht bunde stucke vnd artickel die da 
beschriben sten in irn briefen die sie mir Fridrichen vnd minen 
erben besunder auch daruber gegeben haben, vnd beschriben sin 
von v^orte zu worte also. 

(Hoc loco illae qaas modo sab Dom. 1 edidimas litterae iasertae suot.) 

Darnach wir Friderich statschriber vnd Anne sin elich 
wirtin, die vorgnanten, veriehen vnd globen fur vns vnd vnser 
erben, daz wir vnd die selben erben auch halten vnd tun suUen 
vngeuerlich gen vnserm vorgnanten herren sinen nachkumen vnd 
sinem stift ze Wirtzburk allez daz gemeinlich vnd besunderiich 
in irn vorgeschriben briefen von mir Friderich dem egnanten 
vnd minen erben geschriben stet daz vns sunderlich anruret vnd 
antriffet ze halten. 

Vnd dirre dinge alier zu vrkunde vnd waren gezugnusse sin 
vnser aller drier^ Lupolts von Bebenburg, Friderichs stat- 
schribers, vnd Annen, der vorgnanten, jnsigele gehangen an disen 
brief^ der geben ist auch do man zalt nach Cristes geburt druzehen 
hundert jar vnd jn dem funfzigsten jar, am samstak vor sant Ag- 
neten tak. 

Trin quorum mentio facta est sigilla fasciis membranaceis ex hoc docu- 
mento suspensa integra sunt. episcop&tus wirzibiirgensis. CLin. 

1350, dle 30. jaiiuarii. 

itDndscbafl uber das Herrscliartsveriialtniss auf die Ddrfer Greven- 
ranvelt und zum Rodlin. 

Jd gotes namen amen. 

Wir , . der or6cial rihter vor der rolen tGrzuWirtzeburg 
lekennen olTeniicb an disem brief vnd tun kunl allen l&ten die in 
sehen oder horen lesen, doz die bescheiden Ifile diegebur zu Gre- 
uenraniielt gemeinlich vnd anch dJe gebiir zum Rodl in gemein- 
lich vnd auch ieslich gemeinschaft der gebur ieslicbs dorfs sQnderlich 
zu dem vorgenanlen dnrf zuGreuenraniiell zusamen genifen wur- 
den, vnd vun der erbern herren wegen hern Heinrichsvon Rein- 
stein des eltern vnd hern Wolframs Schenken von Rozse- 
berg, tiimherren des stifles zii sent Kilian zuWirzehurg, ge- 
freget wurden vf ir eide die sie den vorgenanten irn herren gesworn 
hetten, ob die vorgenanlen zwen lumberren von irs obgenanten stifts 
wegen herren wern vber dio vorgenanten zwei dorfer Greuenran- 
uelt vnd zum Rodlin vber lule vnd vher gut vnd was darzu gehort, 
Da entwurten die gebur gemeinlich zu den vorgenanten beiden 
dorfern zu Greu enran uell vnd zuiu Rodlin also vnd sprachen, 
ja, die obgenanlen zwen herren wern herren vber die selben dorfer 
vnd uher die l&te die darinne gesezsen wern, also daz sie herren 
wern vber ir lih vnd vber ir gut, vnd mohlen tun mit ir lib vnd 
mit ir gule als ein iesUch herre mit ginen eiginn luten lun wolte 
nach gnaden ader nach vngnaden wie man das benennen sotle, Vnd 
was da nleman der da wider retde oder ihsitd tette mit worlen oder 
rait werken. 

Vnd zu eim gezflgniz vnd worn vrkund diser vorgeschribenn 
rede han wir vnser jDsigcl heizen henken an disen brief. 

Der geben wart, vnd das geschach nach vnsers herren gebbrt 
dr&zehenhundert iar darnach in dem funfzigesten iar, an dem samz- 
I vo r vnser frauwen lage liehtmezse. 
54' m Monumeiila Diser dinge sin gezHge, vnd dabi worn die erberu l&te: ber 
Heinricb von Reinstein vogt zu Trimperg, Heinrich ein 
Bun edel knebt, her Heinrich Grflbe korberre zum ouwen 
milnster iu Wirzburg, Hans Sendeluell, Heriaan vod J 
Jogeluingen, vnd ander erber lute vil. Cujus menlia facla esl Bigillo 
penaum esl 1 fiidi meinbriaioea tx bia lilterit nw- I 13!^0, dle 1. februarll. 
Die Feste Niedernmasfelt wird olTenes Haus des Hochstiftes- 

Wir Albrechl GotTrid Fritz vnd H e i n r i c b gebmder 
Trucbsezxen gnant von Hennenberg bekennen vnd tun kunt 
offenlicben en disem brief: wann der erwirdig vnser gnediger 
herre ber Albreclil byscl.of ze Wirlzburg vns von besundern 
gnaden gvnnet vnd erlaubet hat. daz wir einen burklichen buwe ce 
nidern Masfelt in sinem lierlzogeDtum gelegon getan haben vnd 
volle lun niugen, so baben wir fur vns vnd alle vnser . . erben 
vnd nachkomen daran mit guten truwen on geuerde gelobt vnd 
versprochen, daz die selbe veste soi dez vorgnanten vnsers herren 
siner nacbkomen byscbof vnd dez stifts zu Wirtzburg one ge- 
aerde otfen bus sin vnd bliben ewiclichen wider allermeinglicben, one 
wider den edeln vnsern herren grauenJobans zeHennenberg. 

Wollen aber die vnrgnanten vnser borre von Wirtzbiirg 
sin nacbkomen vnd der slifl ze Wirtzburg kriegen niit dem vor- 
gnanten vnserm berren graaen Johans, oder ermitjn, 90 so\ die 
selbe veste in dem selben kriege one geuerde slille silzen, vnd jn 
entwedem danne da mit beholfen werden one geuerde. 

Wer auch daz der vorgnant vnser herre von W i r t z b u rg 
sin nacbkomen vnd der stift ze Wirtzburg vz der selben vestao episcopatus wirziburgensis. 429 ^V vnd dar in kriegen wolten, daz 9uln sie lun one vnsern vnd vnsrer 
' erben vnd nachkomen deran schaden. Vnd suln auch danne die 

selhen vesteu spisen vnd bemannen one geuerde. aucb one vnsern 

vnd vnsrer erben vnd nachkomen daran schaden. 

Ez sol auch der vorgnant vnser herre von Wirtzburg sin 

nachkumen vnd der stifl zeWirlzburg vns vnd vnser erben vnd 

nacbkoraen au der vorgnanten vesten wider Hllerineinglich one ge- 

iierde zu vnserm rechten schuren vnd schirmen als ander sin vnd 

dez stifts manne vad diener. 

Vnd atle dise vorgeschriben ding haben wir fur vns vnser 

erhen vnd nachkumen mit hanlgebcn Iruwen an eydes stat gelobt 

on geuerde stet ze halteun vnd da wider nicht ze lun noch ze 

kurnen mit dheinen sschen one allez geuerde. 

Vnd alle dise vorgeschriben ding suln auch vnser erben vnd 

nachkumen danne an der vorgnanten vesten sunderlichen globen 

ze tun vnd stet ze hallen in aller der wise als da vorgeschri- 

ben atel. 

Vnd dez auch ze einem gezugnusse haben wir vnser jnsigele 

gehenket an disen hrief, der geben ist ze Wirtzburg, da man 
^^Z«il nach Cristes geburl druzehen bundert jar dar nach in dem 
^Bbnfzigsten jar, an vnsrer frawen abent wurlzwihe. 

^^Blemens VI papa Guidoni presbytero cardinali ut curiae romanae 

nomine bonorum juriumquc episcnpatus herbipolensis possessionem 

corporalem recipial, ecclesiae herbipulensi provideat, necnon — si 

expediens videalur — Alberlum electum episcopum et confirmatum 

ei praeficiat, commtllit. 

Ctemens epigcopus seruus seruorum dei dilecto filioGuidoni ^ualuor quorum inenlio focti 
docamenlo suapeasa inlegra s sigilla fisciiE membraDiceii i CLV. 

1350, die 8, febmarli. 
I 
I Moniimonta 

lituli sancte Cecilie presbytero cardinali, aposlolice sedis legalo, sa- 
luleiD el aposlolicam benediclionem. 

Etsi nobis a domino in personsm beati Petri apostolorum priD' 
cipis ligandi atque soluendi sit altributa polestas, quam in sabdilos 
iuxla suorum meritorum uel ilenieritorum exigenliam debemus libere 
exercere, eius lamen exemplo qui omnes sanal et neminem nult 
periro libentius ad soluendum inlendimus quam ligandum . nec illos 
a promotionis gradu excludimus qui per bone uite studia laudabilium 
uirtutum meritis inherendo actus suos in melius satagunt reformare. 

Dudum siquidem bone memorie Otlone episcopo herbipo- 
lensi regimini herbipolensis ecclesie presidenle, nos — cu- 
pientes eidem ecclesie, cum eam quouis modo et ubicumque uacare 
contingeret . per apostolice sedis prouidentiam ydoneam presldere 
personam — prouisioneni ipsius ecclesie ea uice dispositioni nostre 
duximus specialiler reseruandam, decernentes exlunc irritum et in- 
ane, si aecus super hijs per quoscumque quauis auctoritate scienter 
uel ignoranter conlingeret attemptari. 

Postmodum uero prefata ecclesia per obilum eiusdem Oltonis 
— qui in parlihus illis debitum nature persoluit — pastoris regi- 
mine destitula, dilecti tilij, capitulum eiusdem ecclesie, reserualionis 
et decreti predictorum forsan ignari, Albertum de Hohenloch 
predicte ecclesie prepositum de facto in herbipolensem epi- 
scopum ut asseritur elegerunt. Jdemque Albertu s. eidem electioni 
de facto consentiens, eleclionem ipsam per Henricum lunc arcbi- 
episcopum maguntinum loci metropolitanum, cuius eliam Hen- 
rici iurisdictio per processus apostolicos notorie eral suspensa, de 
facto obtinuit confirmarl. 

Subsequenler autem uacalione electione et confirmatione pre- 
diclis ad nostram notiliam fidedlgna relatione deduclis , nos — 
electionem ipsani utpolc post et contra reseruationem et decretum 
predicla ac confirmalionem buiusmodi ah eo etiam cuius iurisdictio 
eral ut preferlur suspensa de focto presumptas reputanles proat 
eranl irrilas et inanes, fl ad prouisionem eiusdem ecclesie, de 
qua nullus preler nos ea uice se introiiiiltere polerat reseruatione 
et decrelo obsislentibus supradiclls, paternis el soticilis studijs in- m^M 

episcopalus wirziburgensis. 431 

tendenles — post deliberetionem quam super hoc cum fralribus nostris 
h[ibiiimiis diiigentem demum de persona dilecti filij Alberti frisia- 
g e n s i s. tunc herbipolensis electi^ canonici constantiensis, 
capellani nostri, eidem herbipolensi ecclesie de dictorum frstrum 
consitio apostolica aucloritale prouidimus. ipsumque prefecimus in 
episcopum el pBstorem: ac deinde lam per nos seu auctorilate nostra 
quam per diclum Alberlum eleclum f ri singensem, dum eidem 
herbipulensi ecclesie presidebat, inAlbertum prepositum pre- 
lextu eleclionis et confirmationis huiusmodi de facto ut premitlitur 
presumplarum bona et iura ad mensam episcopalem herbipolen- 
sem spectanlia indebite occupanlem. seque adminislrationi corun- 
dem et aliorum bonorum et iurium ipsius ecclesie in spirilualibus 
et lemporalibus lemere ingerenlem, exconmunicalionis suspensio- 
nis et interdicti et alijs penis sc sententijs occasione occupatio- 
nis et administralionis huiusmodi per diuersos nostros et eiusdeni 
Alberti clecli tunc berbipolens i s super hijs contra eundem 
Albertum prepusitum processus habilos promulgatis, nos — ex 
certis causis rationabilibus prefalum Albertum eleclum Irisin- 
gensem a uinculo quo eidem herbipolensi ecclesie, cui lunc 
preerat, de dictornm fralrum consilio et aposlolice poteslatis pleni- 
tudine absoluentes — ipsum ad dictani frisingensem ecclesiain 
tunc uacantem trastulimus, ipsumque eidem prefecimus in episcopum 
et pastorem. 

Cum autem dilecti filij Conradus decanus Noui monaste- 
rij berbipolensis, et Walterus de Gamundia canonicus 
aancti Johannis inHauge extra muros herbipolenses ecclesia- 
rum, procuralores et nunlij dicli Alberli prepositi, ad nostram 
presentiam super hoc ab eo specialiler deslinali , nomine el pro 
parte ipsius Alberti preposili proposuerlnl coram nobis. quod idem 
Albertus prepositiis se oiferehat ad nostram et ecclesie romane 
obedientiam et deuotionem toto corde redire. ac ecciesiam lierbi- 
polensem castra el villas ad eam speclantia et alia iura el biina 
eiusdem ecclesie in nostris et ijisius romane ecclesie manibus libere 
ponere et dimillere, nostrisque et ipsius ecclesie submittere ac stare 
beneplacitis et mandatis, nos illius licet immerili uices gerenles in 
432 Monumenta 

terris qui nulli clnudil gremium redeunti^ carissimi in Christo filij 
nostri Karoli regis Romanoruro illustris nobis super hoc humiliter 
supplicantis , ac ipsius Alberti prepositi supplicationibus inclinati, 
discretioni tue, de qua in hijs et alijs plenam in doroino fiduciam 
obtinerous, per apostolica scripta conmittimus et mandamus, quatinus 
aliquam personam ydoneam ad dictam ecclesiaro herbipolensem 
transmittas^ que nostro et eiusdem ecclesie romane nomine her- 
bipolensis ecclesie et castrorum ac villarum et bonorum iurium- 
que predictorum corporalem possessionero libere auctoritate nostra 
recipiat et retinere procuret. Nos enim tibi, ut postquam persona 
huiusmodi per te missa corporalem possessionem receperit et te- 
nuerit libere pacifice et quiete^ tibique de hoc constiterit per ipsius 
persone relationem plenariam et fidelem, prefalum Albertum pre- 
positum ab eisdem sententijs processibus atque penis, si hoc humi- 
liter et deuote petierit^ auctoritate predicta iuxta ecclesie formam 
absoluendi, omnemque inhabilitatis et irregularitatis ac infaroie ma- 
culam siue notam per eum ob premissa ac eciam pro eo quod ipse 
plures dignilates personatus seu alia beneficia ecclesiastica cum cura 
uei sine cura incompassibilia simul absque dispensatione legitima 
forte retinuit el fructus ex eis percepit seu premissorum occasione 
contractam totaliter abolendi^ impositis sibi super hoc penitentia sa- 
lutari et alijs que de iure fuerint iniungenda, ac nichilominus eidem 
ecclesie herbipolensi per huiusmodi translationem ut preferlur 
uacanti, de qua nullus preler nos disponere polnit neque potesl pro 
eo quod nos diu ante uacationem huiusmodi pronisiones omnium 
ecclesiarum cathedralium extunc per translaliones per nos inantea 
faciendas de prelalis earum ubilibet conslitutis ad alias calhedrales 
ecclesias tunc uacantes el imposlerum uacaturas dispositioni nostre 
cum similis interpositione decreli duximus reseruandas, de persona 
ipsiiis Alberti prepositi — si alias sit ydoneus, et tibi expediens 
uideatur ipsi ecclesie herbipolensi eadem auclorilale pro- 
uidendi^ eumque illi preficiendi in episcopum el pastorem, ac curam 
el administrationem ipsius herbipolensis ecclesie tara in spiri- 
tualibus quam in temporalibus plenarie conmittendi. ac faciendi mu- 
nus consecrationis per aliquem antistitem gratiam et ronmunionem . »' 
Alfcer^ 


?^ nultt 

1 iQif «t licda 

]m«uttmt u<}iii 

lanuuiii luiittiouus Xi^s xx^ ^ jm& jarac\. nmi&sMMB^ M»«r* m^ 
« n ^^ w^^ ^ff^' oAn MH 4« : >*^ ^^^^B ^^^P^^*^^*^^^'^ CLVl li&I- & lc. Gfiifa J^ TOB Henenbers Terieittt d^i ¥ikU^ Vj^^ t^Jv^A^ 
d^e Mnhtstatl lo nideni Lunan^ «<^\s^U^^ 

Wir Jutle tod eots giiaden grvfin \^xu H^ini^^H^s^^ M ^^' 
keofleo Tnd tun kont offenlich «n ditioni hnolV i^\)oh «K^u «(^^^ \\\ m^H^^h 
b^ren oder lesea. daz wir Apeln Lnndi^oko sW\\\ M^AImH >M^Wvi Mc mH. UL 434 MonomeDta 

reht vnd redelich ^elihen die niuistat xn nidernLnrnngen oben 
an dem dorfe xu rehtem erbe rehU aiso dax er vnd sine erben die 
mui suilen buwen halien vnd besitzen zu rehtem erbe ewiciich. Vnd 
sullen vns vnd vnsirn erlien aiie jar da von zn cynse geben ein 
swin daz drizzig schiiiinge helier woi wert ist. 

Sie suiien auch vbir den cyns von der mul gelien deheinerieie 
bete oder tragen mit den geburen zu Lurungen oder mit ni- 
mant. Wer abir daz er ander varnde habe hette one die m&i, da- 
von sai er lun ais ander lilte in dem dorfe zu Lnrungen one 
allez geuerde. 

Daz im vnd sinen erben daz stete vnd vnnorbrochen biibe, 
des zu warem vrliunde gebin wir jn disen brief, besigeit mit vn- 
serm anhangen jnsigele, der gebin ist zu Koburg* nach gots ge- 
burt drutzehenhundert jar vnd damacb in dem funfzigestem jare, 
an dem sunabend vor aiiir manne vasenaht. 

Cajas mentio facta est sigiUom fascia membranacea ex his litteris sas- 
peosom est. CLvn. 

1350, die 23- februarii. 

Der Vicarie des Stefansaltares im Dome wird ein Erbrecht auf dem 

Hofe zu Butert aufgegeben. 

Jn gots namen amen. 

Wir Conrat Schirnbach von Biberern, Conratsin 
svn, vnd Conral Narre von Butert beliennen vnd lun liunt 
ofrenlich an disem brief allen den die in sehen iesen oder horen 
lesen, daz wir vnd vnser ieglicher fur vns vnd vnser erben vn- 
botwngenlich einmullich mit wolbedachten mfit vnd mit friem willen 
haben uf geben mit munde hant vnd halme als sillich vnd gewon- 
lich ist bern Walthern von Wisenbach, vicariern sanl Ste- 
episcopatns wirziburgeDsis. 435 phons nlters in dem tome zu Wirlzbiirk. vnd der selben vi- 
carie vnser erberecht daz wir hcien nn vnd 7.11 dem hof gelegen 
zii Biitert. dez eigenschaft gphorel zu der selben vicorie, dar an 
einsit Bonlerin garte vnd flndersit Nukumens acker anstozen. 
Vnd haben vns verzigen genlztich vnd gar allez dez rehlen (tais 
wir dar an oder dar zu beten vnd an allem dem daz dnr zu gebort in 
velfte vnd in dorf gesiicht vrd vnges&cht. vnd selzen vnd haben jn 
geselzet in li|)lich vnd nulzlich gewalt vnd gewere dez selben erhe- 
rechls daz wir dar an haben gehabt ailt allem dem daz dar zu ge- 
horl gesSchl vnd vngesucht. 

Wir han auch globl vnd globen mit gulen Iruwen, daz wir 
wollen vnd suUen schicken so wir schicrst mugen, daz Hiltpranl 
Krme vnd sin wirlin fur sich vnd ir erben auch nf geben allez 
doz reht daz sie zu dem vorgnanten hof haben. Telen wir dez 
niht, vnd neme der vorgenant vicnrier oder sin vicarie dez scbaden, 
den sullen wir in uzrichten genlzlich vnd gnr on geuerde. 

Wir han auch gloht, daz wir wollcn schicken , daz der hnlhe 
sewe der zu dem selben hof gehort der vorgenanten vicarie vnd 
irm vicarier der zu den ziten ist ledig vnd loz werde nu von sant 
Pelers tak der nii nehest waz uber vier jar gentzlich vnd gor on 
geuerde. 

Vnd zu einem vrkunde aller vorgeschriben rede lian wir ge- 
belen den erbern herren den . . ofticinl zu der rotentiir za 
Wirtzburk, daz er sin jnsigel hat gehenket an disen hrief. Vnd 
wlr der ictzgnant . . olTicial bekennen. daz wir vnsers gerichls jn- 
sigel durch bete willen Conrat Schtrnbachs, Conrat sins 
suns, vnd Conrat Narrens, der vorgenonten, haben gehangen 
an disen brief. 

Der gebcn ist do man zalt von Cristes geburt druzeben bun- 
dert jar darnach in dem fanrzigten Jar, am nechsten dinstak vor sant 
Malbis lak dez heiligen zweHhoten. 

Vnd hi disen dingen sin gewesl dio erbern manne : Dielrich 
Zohel, Andres sin bruder, edelknechte, Hartracho von Itulerl. Con- 
rat Jsenbut, Fritze Backeaant, Conrat Ffuiit, Heinrich Decker, Hein- 

55* 
rich Walther vnd Frit» lin atne, vnd ander late gnnge, dle bier- 
lu gebelen waren. 1350, dle 23. febnuilL 

Konrad Wolf tod Heiningen wird hoduUfUfldier Bnrgmann anf 
Landeawer. 

Jch Conrat Wolf tod Heyningen edel knecht bekenne 
vnd l&D knnt offenlich an dlsem orief: wann der erwirdige min 
gnediger herre her Albreht byschof ze Wirtzburk mir vnd 
minen erben die s6n sin sehs pfunt haller gult af der bet ze Heyn- 
ingen bewiset vnd bescheiden faat ze eim burglehen uf Lsndes- 
wer, 90 sol ich vnd min erben dar an daz selbe bnrglehen bi dem 
stifl ze Wirtzburk versilzen. 

Swenn aber icb oder min erben dar an by minem vorgnanten 
herren vnd sinem stift nicht ailzen, so sol daz selbe barglebeD — 
wir haben es uf der vorgnanten bet oder von ablosunge wegen 
an andern gaten — jm vnd sinem stift von mir vnd minen erben 
veroallen vnd ledig vnd iSs sin. 

Dez ze eim geKugnusse ist min jnsigel gehenket an disen 
brief, der geben ist do man zalt von Cristes geburt druzehen hun- 
dert iar damach in dem f&nfzigsten iare, an sant Matbias abent dez 
zweUboten, 

SigillDm CONRADI WOLF fucia nembruiicM ex his litteris suspeQSDii) 
inXtgnm «al. episcopatas wirzibargensis. 437 

CLK. 

1350, dle 26. februarii. 

Graf Johann zu Hennenberg verzichtet auf alle hochstifiischen Erb- 

burglehen. 

Wir Johans von gots gnadin grafe zA Hennenberg be- 
kennen offunliche an disem brife, daz wir vns fur vns vnd al vnser 
erbin alir der erbe b&rglehin die alle vnser altfordern grafin zfi 
Hennenberg von dem stift zfi WArzeburg bizher gehabit vnd 
vffe vns bracht vnd geerbit habin, sie sin vorbrifit oder nicht, recht 
vnd redelichin gevzert vorzigin vnde abegetan habin, vorzihin vnd 
thfin vns der abe mit disem brffe. Vnd alle die brife die vbir die 
burglehin gegebin sint die suin auch thot sin, vnd ffirbaz wedir 
craft noch macht habin. 

Vnd des zA vrkunde gebin wir disin brif, vorsigilt mit vn- 
serm hangedin jngesigel. 

Daz geschen ist nach gots geburte drfizehin hundert jar dar- 
nach in dem ffimpfzegistim jare, an dem vritage nach sende Ma- 
this tag. 

CaJQS mentio facta est sigillum fascia membranacea ex his litteris sus* 
pensum integrum est. 

CLX. 

I35O9 die 6. martii. 

Albrecht von Hessebark verschreibt fiir den Fall seines Todes eine 
Gilt von 20 Maltern auf dem Hofe zu Zfilzleuben dem Hochstifte. 

Jch Albreht von Hesseburk ertzpriester in dem siyft ze 
Wirtzburk bekenne vnd tun kunt offeniichen an disem brief: 438 Monninenta 

wan ich die zw yiitzi^ mslter gull vf dem boue ze Zutzleaben 
vnd die ich vr Berlholt von Hey l i nges fel l mit des er- 
wiirdigcn mins § edigen herren hern Albrehtz erwelles vnd he- 
Steiigtes ze bj :hof vnd des capitels des vorgnanlen styflj! ze 
Wirtzburk gi...sl wilien vnd worl zu mir geloset han vmb sehlzjg 

Ernnl haller. so han icli tur mich min erben vnd truwenhander von 
esundrer lieba die ich han zu dem vorgnanten slyU den gulen 
wi]len bewiset, daz die selben zweyntzig malter gult nach minen 
lod mmen vorgnanlen herren vnd sinem styft vervallen vnd ledig 
Tnd lo3 sin suln. Aber doch sol ich sie haben vnd niezzen die 
wil ich lebe. 

Des zu eim gezucnusse ist min Jnsigel gehangen an disen brief, 
der gehen ist ze Wirlzburk, nach Crisles geburt drutzehenhun- 
det-t jar vnd dar nach in dem fumflzgosten jar, «m samztag vor 
sani Gregorien lag. 

CaJDS meDtio fiel« eil sigillnni fascia meoibraiKce* ejc his Hlteris nis- 
peDiiim plDS minDi Ueanm est. 1350, die 18. martll. 

Das Hochstift verkauft anter dem Vorbehalte des Wiederkaufes an 

FrSwia und Cuntz vom Huten eine Jabresgilt von 400 Pfund 

Haller aus den Gefallen zu Arnstein. 

Wir Frowin vomHiiten ritter, FrSwin vnd Cflntz hern 
Fridrichs selgen vom HiileD ritters s&n bekennen oQ^enlich fiJr 
^ns vnd vnser erben an disem bricf vnd tun kunt allen den die in 
sehen lesen oder hSren, daz der hochwirdig vnser gnediger herre 
bischof Albreht ze Wirtzburk mit gunst willen vnd wort 
des gemeinen capitels sins stifts ze Wirtzburk vns vnd vnsern 
eiben verkauft hat reht vnd redlich vf allen sinen vnd sins stifts r episcopatus wirziburgensis. 439 'nfttzen vnd geuellen ze Arnstein die er da hat vnd sunderlin- 
gen vf den beten daselbs in der slat vnd auch vzwendig ini 
ampt vberal, ane die gull die di . . tumherren sins slirtz daselhs 
vor hsben, die in da von bym ersten geuallen sullen ane geuerde 
als ir brieT daruber sagen, vierhundert pfunt Jerlicher haller gillt, 
die er vnd sin slift vns oder vnsern erbeii ierlich da von geben vnd 
reicben vnd gcuallen lazzen sullen, zwey hundert pfunt haller vf 
vnserr frawen tak den lelsten der da veltet nach der erne, vnir 
zweihundert pfunl haller darnach vf sant Mertins tak Bllernchsl, 
vmb viertusent pfunt haller genger vnd geber, der wir in darumb 
genlzlich gewerl vnd bezalt haben, vnd die auch er in sins styfts 
kQnllicben nutz gewent vnd gekerl hat. Vnd swaz vns oder vnsern 
erben dorselben gult an den vorgenanten nutzen vnd heten abgienge 
vnd dauon niht geuallen moht, es wer von kriegs wegen oder von 
wellierley andern sachen daz karae nne geuerde. daz soll vns von 
andein dez selben slifls nehslen nfttzen oder geuellen wa er die 
anderswo hette ane geuerdo vnd bi dera ersten vnuerzogenlichen 
dauon vergolten werden. 

Es ist auch geredl vnd gedingt, daz vnser vorgenant herre 
bischof Albreht oder sin nachkomen bischoil vnd der stift ze 
Wirtzburk oder daz capilel dez selben stifls oder einer oder 
iner vz dem selben capilel ob si wollen und in dem selben rehten 
nt^gen die vorgnanlen giilt vnd nulzung vmb vns oder vnser erben 
widerkauiren wenn oder welhs jars sy wellen vmb viertusent pfunt 
haller, daz vorgnanl kaufgelt. Vnd sullen auch wirs oder vnser 
erben ime vnd sim slifl also wider ze kanf geben wenn mans wi- 
derkauTen wil, also docb daz der widerkauf geschehe ie dez jars 
vf sanl Peters tak der da vellet vmb vasenaht, vierlzehen tag da- 
vor oder vierlzehen tage dernach, vnd anders niht. Vnd wer daz 
sich der widerkauf verzfig vnd nihl geschehe vf den selben sanl 
Peters lak oder in vierlzeben tagen dernach, so soit vns oder vnsern 
erben die selbe gult vnd nutzung von dem selben jar furbaz geual- 
len vnd volgend sin. Vnd wenn man den widerkauf vmb vns Ifin 
wil als vor stet. so sol mans vns ein halp jar vor sagen vnd kunl 
t&n. Vnd gescbtihe denn niht widerkaufs, uder daz wir dann vnsera 

I Monumenta 

kntifi;elts niht bezalt wilrden, swaz wir dann daren von sog-tanr 
suninitz wegen kiinlliches schaden nenien, den sol vnser vorgnBRl 
tierr vnd siii slift oder der oder die die vns den widerkauf anbfitten. 
vns vzriLlen. 

Auch isl geredt vnd gedingt, were doz wir vnsers vorgnaolfio 
kaurgelts notlich vnd kuntlich bedorften nne geuerde also daz wir 
es ie wider haben muzlen oder welten, daz soUen wir vnserm vor- 
gnanten herren vnd sim stifl auch hinwidcr ein balp jar vor sagen 
vnd daz wissen lan. So solt er vnd sin stift Cns dann vnser kaof- 
gelt hezaln vnd widergeben vf daz vorgnanl zil. Geschehe des 
niht, so niLigen wir oder vnser erben die vorgnanlen gult vnd nute- 
ung verkSuiTen eim oder mer vnsern genozzen vnuerscheidenlich 
in dem selben rehten als wirs gekauft haben. Vnd dein oder den 
selben die danne die selben giiit vnd nulzung also vmb vns kauft 
haben sol vnser berr von Wirtzburk vnd sin slift vnd daz ca- 
pilel dez selben stifls soglan bestet brief gehen dariiber in aller 
der wise als wirs gehabt baben. 

Wenn auch vnser herr von Wirtzburk oder sin stift den 
widerkauf tun vnd vns vnser kaufgelt bezaln wolten als vor stet, 
das sol geschehen vnd sol man vns des gells wern ze Hamel- 
burh, ze Rieneck. zem Bartenstein, oder ze Lore, in wel- 
faem der selben sloz eim wir wellen ane geuerde. 

Es ist aucb geredt vnd gedingl, daz wir oder vnser erben alle 
die wile vnd des widerkaufs nihl geschehen vnd vns vnser kaufgelt 
niht wider worden ist als vor stet suln daz ampt daselbs zeArn- 
stein vnentselzlich inne haben mit allen rehten niilzen vnd ge- 
uellen als si ein iektich amplman da his her gehabt hat, ane die 
besten houpt vnd die hohsten buz, die vnserm herrn von Wirt: 
burk vnd sim stift geuallen sullen. 

Wir sullen auch vnserm berren von Wirtzburk vnd sim 
stift mit dem selben ampt die wil wir es also inne haben zu allen 
kriegen vnd n&ten gwarten vnd beholfen sin getriwlich als ander 
sin vnd dez styfts amptlut ane alles geuerde. 

Es ist Buch geredl vnd gedingt, dsz wir den Kremscbneyt 
hegen s6llen getriwlich vor allermeDglich ane geuerde, vnd sSlleo ^ epigcopatna wirzibargengis. 441 sin nieman nilit geben, nocb s&ln sin auch selber niht nemen ene 
besunder laub vnd heisse vnsers herren von Wirtzburk, als wir 
das auch gelobt vnd gesworn haben. 

Auch ist geredt, swas wir dilz katifgells genilzzen e daz der 
widerkauf geschehe als vor slet, daz sol vns an der widerbezalung 
dez selben gells niht abgeslagen werden, wan vnser vorgnanl herr 
vns daz ietz altes gegeben vnd gelazzen hal. 

Vnd dise vorgeschriben ding alle was vns die antreffen ze tun 
haben wir gelobt mil giiten triwen slele vnd vest ze haben vnd 
ze halden, vnd dawider niht ze tfin mit vns selber oder andern 
lilten , noch nicman der dawider tun welt helfen oder rat derzu 
geben heimlich oder olTenlicb anc geuerde. 

Und hier&her zu vrkund ist mit vnsern jnsigeln versigelt dirre 
brief. der geben ist do man zall nach Crists geb&rtb drutzehen- 
hundert jar vnd in dem funftzigsten jare, an dem donrstag nuch sant 
Gerdrut tak. k Trit qnorum meiilio rscta ( 
nento ■uspeDss esl. sigilla rasciis nieinbrBDac cLxn. 

1350, dle 23. martli. Das Hocbstift verkauft dem Gotz Stikmpflin Zinsen und Gillen im 
Dorfe Karlburg unler dem Vorbehalte des Wiederkaufes. 

^^ Jch Gotz Stfimpriin burkman ze Karlburk vnd lch Ag- 
^ aes sin elicbe husfraw bekennen fur vns vnd alle vnser erben an 
disem brief, daz der hochwirdig vnser gnediger herre bischof Al- 
breht ze Wirtzburk mit gunst willen vntl wort dez gemeinen 
capitels sins slifls vns vnd vnsern erben verkauft hat f&nf vnd 
zweintzik pfunt jerlicher besalzter baller gilU vf sinen guten vnd 
huben in dem dorf ze Karlburk, vnd funflzik maller vnd sehs 
metzen korns vnd weiz gult vf deo selben gutben vnd h&ben be- 
^ »u lu .n. »M. irr. 56 ■!■■ 
442 MoniimenUi 

satzt, als ers vnd der stift da bis her gehabt haben, vnd auch vf 
der jerlichen bet vnd banwin in dem selben dorf drizzik pfunt haller 
ierlicher gult dio er vnd sin stift vns oder vnsern erben oder wem 
wir den selben kaufbrief daruber mit sim vnd sins capitels jnsigeln 
versigelt den wir darumb haben mit rehter wissen vnd gutem vr- 
kund in geben heten dauon geben vnd reichen vnd geuallen lazzen 
suln in aliem rehten vnd wise als mans im vnd sim stift da biz her 
gereicht vnd geben hat, vmb acht hundert pfunt haller genger vnd 
geber die wir im darumb geben vnd bezalt haben. 

Doch ist in disem kauf geredt vnd gedingt, daz er oder sin 
nachkomen biscliSf vnd der stift ze Wirtzburk oder daz capitel 
dez selben stiftz oder einr oder mer vz dem selben capitel ob si 
wellen vnd in dem selben rehten m&gen vmb vns oder vnser erben 
oder den oder die die den vorgnanten kaufbrief inne heten als vor- 
stet die vorgenanten gult widerka&iTen : vnd suUen auch wirs oder 
die selben im vnd dem selben stift wider ze kauf geben vmb acht- 
halp hundert pfunt haller, daz vorgenant kaufgelt, wenn oder welhs 
jars mans widerkaufTen wii, also doch daz der widerkauf geschehe 
ie des jars vf sant Peters tak der da vellet vmb vasnaht, viertzehen 
tag vor oder viertzehen tag dernach. Vnd geschehe niht wider- 
kaufs vf den selben sant Peters tak oder in viertzehen tagen der- 
nach, so solt vns oder vnsern erben die selbe gult von dem selben 
jar furbazer gentzlich geuallen vnd volgend sin. Vnd welhes jars 
man den widerkauf tiin welt als vor stet, daz sol vns ein vierteil 
jars vor gesagt vnd kunl getan werden. 

Auch ist geredt vnd gedingt: were daz wir oder vnser erben 
vnsers kaufgelts notlich vnd kuntlich bedurfund wflrden ane geuerde, 
also dnz wir es ie wider haben welten vnd muzten, daz solten 
wir im vnd dem slift auch ein vierleil jars herwider vor sagen 
vnd kunt tun. So solten er vnd der stift vns danne vnsers kauf- 
gelts wider bezaln vf daz vorgenant zil. Geschehe aber des niht, 
so miigen wir oder vnser erben die vorgnanten gult verkaufTen 
vnserm genozzen wem wir wellen in dem selben rehten. Vnd wem 
wirs aiso verkauft haben, dem sol vnser vorgnant herr vnd der 
stift ze Wirtzburk sogtan bestet brief daruber geben glicherwise r episcopatus wirzibnrgensis. 443 ibIb wirs von im vnd dem selben stift gehabt hnben. Wenn auch 
msn den widerkauf lun wil als vor slel, vnd man vns vnsers kauf- 
gells wider bezaln wil, so sol die selb bezatung geschehen zo 
Harlburk, oder zeRieneck, welhen end wirs dann aller gernst 
nemen wellen. 

Vnd alle dise vorgeschribenn dinge waz vns der antrift ze ifln 

vnd ze halten haben wir gelobt mit gfilen triwen slel ze hohen 

vnd ze voiruren, vnd dawider nihl ze tun , noch ieman der da 

wider iht tun welt rat oder hilf darzu geben mit keinrslaht sachen 

ane geuerde. 

L Vnd hieruber zii eira vrkfind isl von vnser beider wegen fmilj min 

iGolzen des vorgnanlen jnsigel versigelt dirre brief. Vnd vnder 

fdem selben jnsigel bekenn icb vorgnante Agnes, wan ich kein 

jnsigel han, mit dem vorgnanlen Golzen minem elichen wyrt stet 

ze haben vnd ze balten mit giilen Iriwen ane geuerde swaz vns 

beide anlriiFt als vorgeschriben slet an disem biief. 

Der geben ist do man zall nach Crists geburt drutzebcnhun- 
dert jar vnd in dem funftziksten jar, an dem dinslag vor vnserr 
frawen klibel tak in der vasten. ^M Gnido pri Singuli GOTFDIDI SnitPHELm aieilla fasciis membranBceis 
hnrQtn liUerarum exemplsri auspeasa integra sunt. 1350, die 2. maji. I ulroque rGnido presbyler cardinalis clericis quibusdam bambergensibus et 

herbipolensibus ut curiae romanae nomine bonorum juriumque epi- 

scopatus berbipolensis possessionem recipiant corporalem mandat. 

Gnido miseracione diuina liluH sancle Gecilie presbyter car- 
dinalis , apostolice sedis legatiis , dilectis in Chrislo H en r i c o 
archidtacono et Frederico decano b a ni b e r g e n s i s ac F r e d c- 
56* Ic* pnpofflo mett Jieoki boBberf easis. MakOB 6« ■Ho'»tihUheMO et Maqiirdo easlan kerbipolen sis ec- 

^■ililiWWi» ee Cbnaredo oeceBo et ■ichaeli scoUslico Noni 

rmoNiiaterlJ herbipolensis sahilea ia daaiao. 

[ Llll«rai aanctMfiini patris et domiBi nastii dB^ i n i Clenentis 

[ diwlffa [irouidencta pape VI nos roMpisse ■otteril i s , iater cetera 

I eoNttNenle* qnod ali^iian persoiMn ydonean ad herbipolensem 

I tedMlM Iraniniltere deberenos, qae ecrtis ex caasis in dictis lit- 

llfris ipoftolieis eoarraUs sao et eeclesie ronane noaitoe predicte 

I berklpolensis ecclesie et caetromn ac Tiltsrnm el bonomm 

I H vnliierionin Inrinin ipfias ecclesie corporalem possessionem li- 

\ liere ancloritele aposlolica recipere el retinere procurareL 

I Hofl Iteiiiie, preratis lilteris apostolicis cnm qaa decail reaerencia 

I receplli). el oolentes (prout tenemnr) mandatis apostolicis obedjre, 

I DoblD el aenlnim cuilibel. qnos ad hoc ydoneos repulBmas. aoctori- 

[ Isle epotlolicB qaa in bac parle fangimar presencinm teoore con- 

I mllUinufl et mandamus, qualinus ad predictam berbipoleasem 

I teclMisai uos nel ueslrum alter persoRatiler iransferentes ipains eo- 

I eleflie berbipnlensis et caslrorum ac villaram el bonoram neo- 

1 non vniuoriiorum iurium ipsiua corporalem possessionem libere aoc- 

lorilale aponlolica uice ct nomine prefati domini nostri pape et ee- 

clenlo rumano prodicle recipere et relinere procuretis, qoousqne 

I per Bpostulicnm sedem uel nos aliud extiteril ordiaatum. 

[ Voluniu» aiitem, ot uobis eadem auctoritate mandamus, qaattnas 

umnla ot »in)(ula que In premissis et circa eoritm singula aos nel 

aller iiofltrum fcccntis nobis per uostras patentes litleras, nestro 

flll^illii munilOH, util pubticum inslrumenlum nobis gignilicare curetis, 

I iit cerlificori iiosMiiniis quid ulterius facere habeamus. 

j Dnlum rudue, VI. nonus maji, pontificatus eiusdem domini 

I Clemontis pnpo VI. anno octauo. 

Cujut mi)nU<i heu eH figillum tucla IJotei ex fais lillerii ■ ClemnntlB VI ptpao liuens, (|nirum ueatio faeti Mt, iupn lub obb. 
CLV pig, 4211—433 edtdimui. 

Ouu iofri publlcl juria hciemui lilteria, die 2 aMDoa die 3 netitii jnnii 
•thibiUi, hoo oosferre pDteria. episcopatQS wirzibBrgensis. 1350, dle 18. necnon dle 20. nujf. Die Grofen Hetnrich nnd Hermann von Hennenberg, dann Hermnnn 

Dnd Cristin von Brende verkaafen nnd eignen dle vom Hochstine 

tehenbaren Zehenten zu Stralsbach und Boppenrode vorbehalUich 

Beiner Einwilligung dem Klosler Freaenrode. Wir Heinrich von golea gnaden grafe von Hennenherg 
vnd wir grafe Herman sin s^ bekennen offenliclien an disme 
bryfe fvr vns vnd vnser erben, daz wir die zehenden bede zv 
Stralsbach vnd zvBoppenrode in dorfern vnd in velden ge- 
svcbt vnH vngesncht clein vnd groz in dorf mit alme nvtze vnd 
rechte vnd waz dar zv gehorl, die von vna zv lehen gen, luter- 
lichen dvrch gol geeygent haben vnd eygen sie mit allen iren rechten 
an disme bryfe den ersamen geistlichen Ivleo der . . aptissin dem.. 
covent vnd dem closter zv Vrowenrode vnd atleD iren nacb- 
kvmelingen eweclichen zv bahene zv vorlihene ader zv vorkau- 
fene fvrbaz mer fvr ein fryez eygen one atle widerrede vnd one 
geverde, also bescheidentichen als ferre sie ez an vnserme berren 
von Wirlzeburg mvgen gehabeii, von dem wir sie fvrbaz zv 
rechleme tehene haben. Anders sal ez keine macht nicht baben. 

Des zv vrkvnde geben wir disen bryf, vnder vnser beder jn- 
gesigel daran gebangen, nach goles geburte drvzehen hvndert jar 
darnach in dem f^nfzigistem jare, an dem dynslage in der pfingest- 
wochen. k Anbo qoorDm mcDlto ttO» ta\ ncillt r»dii menbruaceij ez liM do- 
oumeato ■a«p«aM lODt. I 3. 

Jch Herman vonBrende knehlvnd Cristin sieneliche wirtin 
bekennen olTinlichin vnd lun kunt alUn den di disin brief sefaen 
odir horen leise geginwertigin vnd kunlligin luten, daz wir mil 
Vorhedahlin mute mit willin vnd roit furhungnusse allir vnsir erbin 
ebin ze kaulfe vnd habin furkauft rebl vnd redelich den zehin xe 

ilspach vnd zu Bappinrode in velde vnd in dorfe wie 
Iier gelegin ist klein odir groz mit allin nutzin vnd rehtin di dar 
!n geborin vnd wir in biz her gehabit ban vnd hesezzin an geuerde 
den erbernen gestlichin frauwin der eptissin vnd dem couent ge- 
Dtenlich des clostirs ze Frawinrode vnd allin jren nachkvmen 
ewicliche ze besitzin vnd ze wendin war sie wollin vra zwenzig 
pfunt heller vnd hiindirt pfunt heller gebir vnd guter, der wir ge- 
gewert sin von jn' an gereilem vnd an gezaltim gute, vnd auch in 
vnsirn nutz vnd notlich schult gekeril vnd gewendit. 

Di selbin zehin haben wir in vffgebin mit allin jren rehtin vnd 
DUlzin als ez sittelichin ist ze t{Snd vnd gewonlicbin, also beschedin- 
lichin, ab her jn geegint mag werde von vnserm herrin bischoff ze 
Wirzebarg, von dem her ze vordirst ze lebin geyt, Moht abir 
des nihl gesin, so sullin wir odir vnsir erbin den vorgenanten 
tauwin vnd irme klostir di egenant zwenzig pfunl hellervnd hun- 
dirt pfiint heller guter weirungo widir gebin in eme jar nebist dar 
nach wir wurdin gemant von jn. Vnd di wile des nit geschehe, 
BZ weir mit irem willin oder nil, so govilin den vorgenantin frao- 
Win vnd irme klostir alle nulz vnd reht, besucbt vnd vnbesuhl, 
Wie si henant sin, in velde vnd in dorfe der vorgenanten zehin an 
lUe vnsir hindirnisse als lang biz daz wir odir vnsir erbin daz 
rorgenant gelt hettin vorgoldin gar vnd genlzlichin. 

Dez habin wir in ze burgin geselzit di erbern lute hem Jo- 
lians Vogit von Windebem rilter, Johans Vogit von Bi- 
Bchofheim, EbirbartinV ogit sinen brudir, Heinrichin von 
Brende, knebte, also beschedinlich , weir daz wir in nacb den . ^r jare der episcopatus wirzibDrgensis. 447 jare der manunge daz vorgenant gelt nit gebin , odir daz di zehin 
wurdin anspruch an jren nulzin vnd reblin von imant, so solle ir 
islichir in var ze lestin in die Nuwinstat ze eme oBin wirte 
mit eme kneht , vnd solle sich des dekeinir entschulge mit dem 
andirn noch mit dekenir andir burgscaft. als lang biz daz wir tn daz 
egcnant gelt bezoltin gar vnd geticlichin vnd auch abgeleitin alle 
anspruch vnd hindirnisse der vorgenant zehin vnd irre nulze. Weir 
auch daz der sclbin vnsir burgin dekeinir abginge, von dem lande 
fure, odir sturbe, des got nit woUe, so geloben wir enen also gu- 
ten ze selzin an des stat in eme mant nebist darnach wurdin wir 
gemanl von jn. Teiltin wir des nit, so soUen die andern burgin 
leislin als vorgescribin sleit als lang biz daz wir odir vnsir erbin 
di zal der burgin erfuldilen. Di selbin vnsir burgin gelobin wir 
ze losin von disir burgshaft gen[c]licb vndgar an allin iren schadin. 

Des ze eme vrkunde vnd warin gezugnisse allir der vorge- 
scribin dinge gibe ich jn disin brief, fursigilt mit mime jnsigil daz 
daran gehenkit ist. 

Vnd wir Johans Vogit von Windehem ritter, Johans 
Vogit von Bischofheim, Ebirhart Vogit sin brudir, Hen- 
rich von Brende, kneht, bekennen, daz wir burgin sin als ez da 
vorgescribin steit von slugke ze slugke vnd auch allir der andirn 
dinge. Des zu eme vrkunde habin wir vnsir jnsigille gehengit an 
disin brief. 

Der gehin wart nach Crisls geburte drilzehin hundirt jar dar- 
nacb in dem funfzegistin jar, an dunristage nacb dem beligin pfingist 
tage. 

Ooinque quoruni mentio facU esl sigilla fasciis membrauaceis es boc do- 
cumealo SDspensa suDt, 

Qnum prelo DOn facile exprimi poaset, litteris „in" mediam litteram e 
«uperscriplam esse , liltersm e super lilteram j scribebimus. Ilem vo- 
cabulo „wrdiD" ita in docomealo scriptu ut littera o «uper w essel, 
wflrdin BcribebsDius. 

Quas inrri edemus lilteras, ab Alberto episcopo die 6 meniis novem- 
bria nhibilt», huc confetre poteris. 448 Honnmenta 

CLXV. 

1350, die 2. junii. 

Albertns de Hohenloch, electas in episcopam confirmatns de facto, 

procaratores negotiornm episcopatam herbipolensem spectantiam 

coram Gaidone presbytero cardinali gerendoram constitnit. 

Jn dei nomine amen. 

Albertas de Hohenloch canonicas ecclesie herbipolen- 
sis tenore huias pablici jnstramenti . . perceptoribas recognoscimas 
et patefacimas vniaersis, qaod honorabiles et discretos viros magi- 
stros Hychaelem de Leone scolasticam Noaimonasterij 
herbipolensis, Waltherum de Gamandia sancti Johannis in 
Hange extra mnros herbipolenses, etBerhtoldum de Fnlda 
sancti Jacobi bambergensis ecclesiarum canonicos nostros 
neros et legitimos fecimus ac in hiis scriptis constituimns procura- 
tores ac nantios speciales, et qaemlibet eorum insolidum jta quod 
inceperit vnns eorum alius ualeat prosequi et finire^ specialiter ad 
petendum humiliter et deuote a reuerendissimo in Christo patre ac 
domino domino Guidone tituii sancte Ceciiie presbitero cardinali, 
sedis apostolice legato, conmissario ab eadem sede ad infrascripta 
specialiter deputato, nos Albertum absolui iuxta formam ecclosie 
ab exconmunicatione aliisque penis et sententiis ac processibus contra 
nos per ipsam sedem apostolicam seu quemcumque alium quacumque 
auctoritate latis factis habitis et promulgatis occasione occupationis 
et administrationis ecclesie herbipolensis predicte seu alia oc* 
casione seu causa quacumque, omnemque jnhabilitatis et jrregulari- 
tatis ac jnfamie maculam siue notam per nos ob premissa ac etiam 
pro eo quod nos plures dignitates personatus seu alia beneficia ec- 
clesiastica cum cura vel sine cura jnconpassibilia simul absque 
dispensatione legitima retinuimus et fructus ex eis percepimus seu 
premissorum occasione contractam totaliter aboleri, jnpositis nobis 
super hoc penitentia salutari et aliis que de jure fuerint iniungenda, 
et ad jurandum de stando mandatis ecclesie, et cuiuslibet alterias ■ episcopatus wirzibur^ensis. 449 Juramendum in animam nostram prestandiiin in premissis 
opporlunum, necnon ad reclpiendum mandnta iiuecumqiie sibi noslro 
nomine occasione predictorum fienda, ct si necesse fueril pro pre- 
missis vel eoruin occasione ad agendtim, derendendum, excipiendum, 
replicandum^ libelluni seu peticionem ulVerendum et recipiendum, lilem 
contestandum, jurandum eciam in aiiimam nostram de calumpnia et veri- 
tale dicendn, ponendum, arliculandum. posicionibus el arliculis respon- 
dendum, testes jnslrumenla aliasque probaciones producendum el ab 
aduer:^a parle produclas reprobandum, crimina et defeclus obpunen- 
dum el probandum, concliidendum seu concludi petendum, jnlerlocu- 
torias et diflinitiiias sentencitis ferri petendum et audiendum, ac ab 
eis et a quoltbet grauamine appellandum, apostolosque cum debila 
juris inslancia pelendum et recipiendum^ appellacionem prosequendiim, 
aiium seu alios procuratores loco sui subsliiuendum et huitismodi 
substilutos procuratores reuocandum quoliens ipsis nostris procura- 
loribus vel alteri eorum videbilur expedire, et generaliter ad fa- 
ciendum petendum ct exercenditm omnia et singttla que in premissis 
et circa premissa necessaria fuerint oc eciam opportuna, eciam si 
mandatum extgerenl speciale et mniora essent quam hic specilicata^ 
promillentes nos firmum ratum et gratum perpeluis lemporibus bu- 
bituros quidquid per prediclos procuratores noslros vel allerum eorum 
vel ab eis seu altero eorum subsliluluin vel subslilulos procuratores 
in premissis seu quulibel premissorum aclum faclum fuerit siue 
gesluin sub ypoleka et obligacione nostrorum bonorum omnium quo- 
rumcumque. 

Jn cuius rei teslimonium et certitudinem pleniorem presens jn- 
strumentum conscribi el pnblicuri mandauimus per H e i n r i c u m 
nolarium infrascriplum. £t ad maiorem caulelam fecimus noslri si- 
gilli appensione muniri. 

Acta sunt hec in superiori cenaculo curie dicte Wirten berk 
sile in tlauge exlra muros berbipolenses, anno domini mille- 
eimo Irecentesimo (juinquagesimo, jndiclione lercia, die secunda mensis 
iunij, circa boram vesperarum, pontificalus sonctissimi patris et do-^ 
inini noslri doinini Clementis diuina prouidencia pape VI moderni 
■cno nono; presentibus honorabilibus el discretis viris dominis Hein- 
— 67 

ricu dc Hubealurh prirpu<ilu m ■ i o r i «. Coflndn deoBO. Arnuldo ile 
K^ izinuen . JohnDne dictu Kfttx^nrlrin NunimciDssleriJ eccle- 
fUiTtim herfaipolensiuai canoniHs, ut plaribiis aliis Gdedignis 
fers4>oi>. fTu leBlibas ad prenii»»a tuMlis specuriiler et rogBlie. 

Cl 4^0 ileinricu» diclat KalieoiIviE de Bollettil iBf ■ilcBaif ^o- 

cmI*. paUicM pip*ti < 

«mliUauai «( ipMut iJomini Alb«i 

rpirtMs dc qailiu« cl vi pfemiUilur facli* vu* cna lotiWt l*M rl liwj iiii firfhTin 

lia prtscu iBUftui. mque >i ddt Hcrt *t •tiilial. pr^erca i* ■ 

winl roattitvraliii tuw prcien* Jattruoirnluai proprli 

tnibhnai lurmaoi (*drfl, MMquB 

ttVDiuoi «ludeM prMiiaNifwn. iWJiu iimitio f*rl« e*l ciKilliun fi*di 
lillcri» «u(pea*uD J*n cmaino ab*dMnn est- 1^50, die 2. junfL 

Albertug de Hohenloch, electu< io episcopnm conGrmatus de facto. 

ut Heinrico de Griezheim arcbidiacono bambergensis ecclesiae. qui 

curiae romanae nomine bonorum juriumqne episcopatns berbipolensis 

possedsionem corporalem recepit, obediatur mandat. 

Jn dei nomine smen. 

Albertus deHohenlocb, electns in episcopum h e r b i- 
polensem confirmatns de facto, vniuersis et singulis cuiuscumque 
dignilatis personatus ordinis vel condicionis existanl tam ecclesiasticis 
quam mundanis . . personis . . collegiis et vniuersilatibus et spe- 
cialiler . . vasalHs . . burkgrauiis . . officialis . . caslellanis . . ci- 
uibus . . oppidanis . . villanis ceterisque omnibiis et stngulis . . 
personis ipsi ecclesie berbipolensi subiectis sinceram in domino 
karitatem. episcopalus wirzibitr^ensis. 451 

Ad sanclissimi in Christo palris vl domitii domini Clementis 
diiiina proiiidt:nci.i pape sexti moderni el sacrosancte ecclesie ro- 
mune obcdienciam el deuocionem lolo corde redire, ac ipsam eccle- 
siiH» herbipolensem caslra et villas ad eam speclancia et alia 
jura el bono ipsius ecclesie in eiusdem (lomini pape el ipsius ro- 
mane ecclesie manibus libere ponere et diniillere. eiusque el ipsius 
ecclesie romane submitlere ac slare beneplacilis el mandalis diuina 
inspirante griicia volentes vlique el debenles, vobis vniuersaliler 
singulis et singulariter vniuersis sub obedienciis huldis omagiis jura- 
menlis ac promissis nobis eleclo vt premillilur confirmato a vobis 
faclis jubendo seriose mandamus, qualinus honorabili Ileinrico de 
Griezheim archidiacono ecclesie ba m be rgens is, ad hec trans- 
misso, et conmissario atictorilate opostolica deputato^ nomine qiii- 
dem prefali domini pape el ecclesie romane de predicta ecclesia 
herbipolensi caslris et villis ad eam spectantibus et aliis jurl- 
bus et bonis episcopalus ipsiiis ecclesie quihuscunique a nobis qui- 
deni sponte libere pure simpticiter el debite resignatis renunciatis 
et abdicatis verbaliler el realiler penilus sine fraude debile obedire 
intendere gwardiare et oblemperare curelis. donec in mandalis apo- 
stolicis aliud habueritis de premissis. 

Piopterea vos vniuersas et singiilas personas tam ecclesiasticns 
quani mundanas prefnlas nb obedienciis huldis omagiis juramentis 
promissis gwardiis et obligacionilius quibusciimque nobis quidem pre- 
sertim vl eleclo in episcopum herbipolensem confirmato de faclo 
vel alias non de Jiire a vobis faclis liberas el soliilas omnino pub- 
lice et expresso in hiis scriplis solempniler dimiltimus, pronuncia- 
I mus, ac eciam publicamus, ac publicari fecimiis sic dimissas libcras 
\ et solutas. 

Jn cuius rei lestimonium et certitudinem pteniorem presens jn- 
strumenlum conscribi et pubticari inandanimus per H h i n r i c u m 
notarium piiblicum infrascriptum. Ct ad nisiorein caulelam fecimus 
noslri haclenus cousueli sigilli appensione tnuniri. 

Actum iii noua anla caslri Monlis beale Marie virginis su- 
per ciuilale herbipolensi sili. nnuo doniini niillesimo trecentesimo 
IttuuiUvgesiiHVf Jndiclione lercia, die seciinda mensisjunlj, bora quasi 
r,T «1 ' •rafMHo aitoril. Ctmtdt imcmm, ■•fWM ■'Jltn h 4 
[ iMMo), ArnoUo <« Kjui»j«», Mm- *-" •-.— - 
I 4« Ka^aila XosiiBaBMtrri] hwtiyillw ' Otiwwiiflll fMetj iolumns ia HMfS «Hra 1 

' alMlmli EMMieii, M tftum <MlM GottMa MMtoleBTiaA 

JollOTM J* VHMluia t wt fT M le fntta c»lri blb i 
' •! I. "-' 

vomU» afioeialilOT et rofitis. 
I 1350, die 2. jiinli. 

Allmlnf 6» Rolwnloch, el«clut fo epfscoparo conBnnatna de raclo. 

H epiicopitnin ejnique possessiones et jara cariBe romanae restg- 

Dssse profitetur. 

Jn dei nomjne amen. 

Nos Alliertas do nobenloch canonicns ecclesie herbi- 
polenais tenore huius publici jnBtrumenli .. perceptoribus recog- 
noscimus et patefacimoa vaiuersis, quod — qnia dodum siquideiii I I episcopatus wirKtburgensis. 133 bone meiDorie doniiRO Ottone episcopo herbipolensi regimini 
dicle herbipolensts ecclesie presidentesanctissimus in Christo paler 
et dominus dominus Clemens diuina protiidente clemencia papa sex- 
tus modernus, cupiens eidem ecclesie cum eam quouismodo el vbi- 
cumque vacare conlingeret per apostolice sedis pro^idenciam ydo- 
neam presidere personam, prouisionem ipsius ecclesie ea vice dis- 
posicioni sue duxit specialiler reseruandam , decernens extunc irri- 
lum et inane si secus super hiis per quoscumque qnauis auctoritate 
scienler vel ignoranter contingeret attemptari; postmodum vero pre- 
fela ecclesia per obttum eiusdem domini Ottonis qui in partibus 
illis debitum nature persoluit pastoris regimine destltula honorabiles 
viri . . capitulum eiusdem ecclesie, resertiacionis el decreti pre- 
dictorum ignari, nos prefatum Albertum tunc prepositum predicle 
ecclesie in episcopum herbipolensem concordjler elegerunt. 
nosque idem Albertus nostro adhibilo eidem eleclioni consensu 
eiectionem ipsam per dominum H e i n r i cu m lunc archiepiscopum 
magunlinum, loci metropolitanum, cuius eciam domini Ileinrici 
jurisdiclio per processus apostolicos exttinc erat suspensa , de quo 
tamen tunc nobis minus constabat, oblinuimus confirmari; subsequen- 
ter autem vacacione eiectione etconRrmacione prediclis ad nbticiam 
prefati domini nostri pape deductis, jpse electionem eandem vlpote 
post el contra reseruacionem et decretum predicta ac conGrmacio- 
nem huiusmodi ab eo eciam cuius jtirisdictio erat vt prefertur sus- 
pensa de facto presumptas reputans irrites et inanes, et ad proui- 
sionem eiusdem ecclesie studiis sollicitis et patemis intendens, 
post deliberacionem cum venerabilibus . . fralribus super hoc habi- 
tam diligentem demum de persona venerabilis domini Alberti de 
Bohenberk frisingensis lunc berbipo lensis elecli, cano- 
nici constanciensis, cappellani sui. eidem herbipolensi ec- 
clesie de diclorum fratrum consilio apostolica auctoritate prouidit, 
Jpsumque in episcopum et paslorem prefecit; ac deinde tam per ipsum 
domintim noslrum papam seu auctorilate sua aposlolica quam per 
dictum dominum Albertum eleclum frisingensem dum eidem 
berbipolensi ecclesie prestdebat jn nos Albertum tunc pre- 
positum herbipolensem pretextu electionis et cunGrmBcionis 14U Moniimenta I hniH«inodi de fiiclo vl [iremillitur presuinptanim bonii el jura ad men- 
siim i-piscopnlem h crliipulcnsem g[ieclanciQ sic tenenlcs, nusqiiu 
odministracioni eorumdcni et oliurum bunorum cl jiirinin ipsiiis ec- 
clesitt in spirilualibus et lemporalibus ingerentes, exconmunicacinnii 
suspcnsionis et jnterdicli et aliis penis ac sentenciis occasione de- 
trnciotiis et administraciuni? huiusmodi per (tiiiersos ipsius domiiii 
nustri papc et eiusdem domini Albcrli elecli lunc herbipolensis 
super hiis contra nos Alberlum tunc preposilum processus Im- 
bitns vt (licitur promulgalls, jdem doininus piipa ex cerlis caitsis 
raciunabilibus prefaliim dominiim Alberlum eleclum frisingen- 
sum a vinculo i\ao eidem herbipolcnsi ecclesie ciii lunc pre- 
eral itslringebatur de diclorum fratrum cnnsilio el pleniluiline apu- 
stolice poleslalis absoluens, ipsuni trnnstulil ad diclam frisingen- 
sem ecclesiHm tunc vacanlem. jpsumque eidem in cpiscupuni el 
pastorem prefecil — nos itnijue Alberlus oliiu preposilus me- 
moratus, prouide allendcntes quod ipse dominus papa illiiis vices geril 
in lerris qui nulii claudit gremium redeunli, proplerea tampridem per 
hunorabiles viros dominum Conradnm decanum Nouimunasle- 
rij berbipolen s is. et magislrum Wallherum de Gamundia 
canoiiicum sancti Jobannis in Hauge extra muros herbipulen- 
sium ecclesiarum . noslros procuralores et nuncios ad preseiiciatn 
prefati domini noslri pape super hoc a nobis specialiler destinalos, 
nomine et pro parle noslri Alberli canonici lunc preposili curam 
ipso domino pupa proponi fecimus bumililer et detiole. quod iios ex 
diuina gracia (lilerebamus ad ipsius dumini pape et ecdesie romiine 
ohedienciam el deiiocionem lolo corde redire. ac ecclesiaiu berbi- 
pulensem caslra el villas ad eam speclancia et alia Jura et bona 
ipsius ecclesie in eiusdem domini pape el ipsius romane ecclesie 
manihus libere ponere et dimittere, eiusque et ipsius ecclesie ro- 
mane submittere ac slare beneplacitis et mandalis; nihilominus qund 
eciam modo in presencia pnblici papali et Jmperiall suclurilAle no- 
tarij el testiiim subscriplorum jterato nos ad premissa obluUmus ao 
olTeriinus . eademque oblala elTectui mancipando debilc recimiis hc 
fucimus vt eriam set|iiilur elVecliur, humiliter el deuole diuina gracin 
[aspiranto renunciaiiles sponto libere pure simpliciler expresse 
I episcopalus wirzibiirfrensis. 455 

verbaliler et realiter noslris electioni et confirmncioni prefalis el 
eanim tytulo jpsiusque tyluli sigillis, oinnique juri si quod nobis 
occasiune buiusniodi eleclionis ct confirmacionis in predicta herbi- 
polensi ecclesia seu ad eam conpeciit scu conpetil quouismodo. ac 
omnibus et singulis suis comodis accessoriis elsequelis; quinymnio 
eciam nos Albertus prelibalug ad ipsius domini noslri pape et 
ecciesie romane obedienciam et deuocionem cordialiler el spliibriler 
redeuntes, ac ipsam ecclesiam herbipolensem castra el villas 
ad eam spectancia et alia jura el hona ipsius ecclesie in pre- 
fali domini noslri pape et ipsius romane ecclesie manibus libere 
ponere et dimiUere, eiusque et ipsius ecclesie submittere ac slare 
beneplacilis et mandalis vt premiltitur volenles vlique et de- 
bentes , vniuersas quidem el singulas personas tam ecclesiasticns 
quara mundanas collegia et vniuersitales jpsi herbipolensi ec- 
clesie subiectas ab obedienciis hiiMis omagiis jiiramenlis premi-^sis 
gvrardiis ac obligaciunibus quibuscumqne nobis quidein preserlim vt 
eleclo in episcopum herbipolensem confirmato vt prefertur vel 
alias de facto non de jure ab eis factis liberas el solulas omnino 
publice et expresse dimisimus pronunciauimus publicauimus el feci- 
mus pubticari ac presentibus promulgamus dimissas sic liberns et 
solutas; necnon honorabilis el fidediguus domlnus Heinricus de 
Griezheim. arcbidiaconus ecciesie bam bcrgensis , quem vl 
reuera personam ad hoc ydoneam reuerendissimns in Christo paler 
et dominus dominus Gwido tiluli sancte Cecilie presbyler cardi- 
nalis, aposlolice sedis legalus. conmissarius ad hec a prelibalo do- 
mino noslro pepa specialiter deputalus; ob hoc ad dictam ecclesiam 
ber b ipolensem transmisil, corporalem possessionem ipsius ber- 
bipolensis ecclesie, et episcopalis pallacij ciuitatis herbipolcn- 
sis, ac ipsius ecclesie herbipolensis capitalis seu principalis 
caslri Monlis beate Marie virginis super ipsa ciuilate herbi- 
pulensi situali, el Karelburk. Karelslat. Zabelstein, Ge- 
roltzhouen. Stolberk. Swanenberg. Hrnlbeira, Saltz- 
berk. Waldenhurk. Richenberg, uliorunique castrurum et 
villaruin ad ipsam herbipolensem ecclesiam speclanciuni , et 
flliorum jirrium el bonorum ipsius ecclesie herbipolensis anubia 456 Monamenia 

verbaliter el realiler resi^antibus et abdicantibus etpro toto posse 
sine fraade tradentibus ipsi archidiacono nomine prefati domini noslri 
pape ecclesieqae romane recepit, et eandem possessionem . . burk- 
grauiis et . . ofGciatis huiusmodi ecclesie herbipolensis castro- 
ram et villarum de eisdem ipsi archidiacono prefati domini pape et 
ipsius ecclesie romane nomine gwardiantibus seu gwardias facientibus 
obtemperantibus et intendentibus libere pacifice et quiele tenet et re- 
tinere curabit quoasque per apostolicam sedem vel prefatum domi- 
num legatum aliud extiterit ordinatum secundum tenorem conmissio- 
nis apostolice desuper sibi facte. 

Jn qaorum omnium premissorum testimonium et certitadinem 

pleniorem presens jnstrumentum conscribi et pablicari mandauimus 

per Heinricam notarium publicum infrascriptum , et ad maiorem 
caatelam fecimus nostri sigilli appensione muniri. 

Actum in noaa aula castri Montis beate Marie virginis 
saper ciuitate herbipolensi siti, anno domini miilesimo trecen- 
tesimo«quinquagesimo, jndictione tercia, die secunda mensis junij, 
circa horam sextam, pontificatus sepefati domini nostri pape anno 
nono; presentibus honorabilibus et discretis viris dominis Heinrico 
de Hohenloch preposito maioris, Conrado decano, magistro Mychaele 
de Leone scolastico, Arnoldo de Kytzingen, Johanne dicto Katzen- 
stein, Johanne de Augusta Nouimonasterij herbipolensis , magistro 
Walthero de Gamundia sancti Johannis in Hauge extra muros herbi- 
polensiuro ecclesiarum canonicis, et spectabili domino Gotfrido coroite 
de Rienek, Johanne de Vssenkeim burkgrauio predicti castri montis 
sancte Marie, et quampluribus aliis tidedignis personis, pro lestibus 
ad premissa vocatis specialiter et rogatis. 

Et ego Heinricafl dictas Katzeoflte io de Bollestat aagasteasis dyocesis, 
pablicos papali et jmperiali aactoritate DOtarius , qaia haiasmodi domiui A 1 b e r t i de 
HoheDloch caaooici olim prepositi ecclesie herbipoleusis oblacioui reauacia- 
cioni difinissioDi proaanciacioDi publicacioui promulgacioui possessioais recepciooi aliis- 
que premissis vt prefertur peractis voacum testibus predescriptis preseos iaterfui, 
eaque sic vidi fieri et audiui, propterea de maodato prefati domioi Alberti hoc 
preseas jostrumeotum mea maou cooscripsi, et io haoc publicam formam redegi. episcopatas wirzibnrgensis. ■eoque ligno solilo conslg^aaui, deguper reqnisitus ii 

Cujus oienlio rscla esl sigilli faacia meoibrB 
pin BDperiDr decidit. 457 

iiiena pre- 
bis lilleris auspensi 1350, die 3. junil. 

Heinricus de Gpieiheim srchidiaconiis ecclesiae bambergensis Gui- 
doni presbytero cardinali se curiae romanae noniine bonorum jurium- 

^que episcopatus herbipolensis possessionem corporslem recepisse 
Bcribit. 
Reuerendissimo in Christo palri ac domino domino Guidoni 
liluli sancle Cecilie presbylero cardinali, apostolice sedis legato, 
conmisssrio ad inrrascripla a sede apostolica specialiter deputato, 
Heinricus deGrtezhcim archidisconus ecclesie bambergen- 
sis obedienclain et reuerenciam tam dehitam qnsm deuotam. 

Litleras paternilalis vestre reuerencla qua decuit recepimus in 
bec verba. 

(Hoc Idco litlerae die 2 mensis mBJi eihiMlie , quss supra sub nam. CLXni 
ftg. 443 el 444 edidimus, inEerlee sunt.) 

Quibus lilteris per nos reuerenler receptis, volenles vt lene- 
bsmur ad earum execucionem procedere, ad prefatam herbipo- 
lensem ecclesiam nos personaliler Iranslulimus, el ipsius herbi- 
polensis ecclesie et episcopalls palacij cii>italis herbipolens is 
ac eiusdem ecclesie herbipolensts capitalis seu principalis caslri 
Montis besle Mnrie virginis super ipsa cinilate Herbipoli si- 
luati, necnon Karelburk. Karelstal, Hohenburk, Zabel- 
slein, Geroltzhouen, Slolberk, Swanenberk, Jphouen, 
Rjchenberg, Sallzberk, Waldenburk, Krutheim, alio- 
rumque caslrorum el villarum ad ipsam berbipolensem eccle- 
sioni speclancium . el aliorum jurium et bonorum eiusdem ecclesie 
berbipolensis possessionem corporaleai a venerabili domino 
Alberto deHohenlocb canonlco, olim preposito ecclesie herbi- 
i..in. 58 
458 Monanienta 

polensis predicte, verbaliter et realiter resignante et p^o toto 
posse sine fraude tradenle eam nobis auctoritate apostolica vice et 
nomine prefati domini nostri pape et ecclesie romane recepimus, et 
possessionem eandem . . burkgrauiis quidem et . . officiatis huius- 
modi ecclesie herbipolensis castrorum et villarum de eisdem 
nobis archidiacono prefali domini pape et ipsius romane ecclesie no- 
mine gwardiantibus seu gwardias facientibus obtemperantibus et in- 
tendentibus libere pacifice et quiete lenemus et retinebimus, quous- 
que a prefato domino nostro papa seu a vobis aliud habuerimus in 
mandatis. Sicque de premissis paternitali vestre relacionem faci- 
mus plenariam et fidelem. 

Jn cuius rei testimonium presens publicum jnstrumentum per 
notarium publicum infrascriptum fieri fecimus, et sigilli nostri mu- 
nimine roborari. 

Actum in palacio herbipolensi prediclo^ anno domini mille- 
simo trecentesimo quinquagesimo, jndictione tercia, die lercia men- 
sis junlj, circa horam terciam, pontificatus prelibati domini nostri 
pape anno nono; presentibus honorabilibus et discretis viris domi- 
nis Heinrico de [lohenloch preposito maioris, Conrado decano, roa- 
glstro Mychaele de Leone scolastico , Arnoldo de Kitzingen, Jo- 
hanne diclo Kalzenstein, Nouimonaslerij, magistro Walthero de Ga- 
mundia sancti Johannis in Hauge extra muros herbipolensium eccle- 
siarum canonicis, et speclabili domino Golfrido comite de Rienek^ 
Johanne de Vsscnkeim burkgrauio predicti castri Montis sancle Ma- 
rie, el pluribus aliis fidedignis personis, pro testibus ad premissa 
vocalis specialiter et rogatis. 

Rt ego Heinricus dictus Katzenstein de Bollestat auguslensis dio- 
cesis , puhlicus papali et jmperiali auctoritate notarius , quia huiusmodi domini Heiu- 
rici archidiaconi relacioni nliisque premissis vt preferiur pernctis vnacum testibus 
preUbatis presens inlerfui, eaque sic vidi fieri et audiui, propterea de roandato eius- 
dem doniini archidiaconi hoc presens jnstrumenlum mea manu conscripsi, et in baDc 
publicam formam redegi, meoque signo solito consignaui, desuper requisitus iu testi- 
moniura cuidens premissorum. 

Cujus menlio facta est sigillum fascia membranacen ex his litteris sus- 
pensum fere omnino integrum est. 
episcopclus wirzibiirgensis. 1350, die 11. junii. 

Hochstiflischc Zehenten zu SwinsdoriT werden dem Dominikaner- 
nonnenklosler zu Rotenburg verkauft. 

Wir L&ppolt von Bebenburg iSmherre vnd erlzpriester 
I zv Wi rt zb u rg. Friderich Ftalschribei' burgere zv Ro ten burg, 
vnd Anna von Nuenstein sin eliche wirlin bekennen olTenlich 
vnd tun kunt allen lulen mil disem brief Tur vns vnd fur alle vnser 
erben vnd nachkomen, daz wir dem ersamen vnd bescheiden manne 
herren W allhBrren von Sitensdorff vnd den erbern geistlicheD 
frauwen der priolin vnd dem couent gemeinlich der klosterfrauwen 
zvRotenburg prediger ordens irem klosler vnd allen iren noch- 
komen reht vnd redlich haben vITgeben vnd ingeentwurl die zeben- 
den zv Swinsdorff grozze vnd klein in velde vnd in dorll. vnd 
elle die rebt vnd warl die wir doran gehnbl haben : vnd geuzzern 
vnd verlzihen vns der. vnd geben in die vlT fur vns vnd fur alle 
vnser erben vnd nachkomen zv vrtet ewiklich mil disem gegenwer- 
ligen brief zv allem nQlz vnd reht, wann die vesten lut her Lup- 
polt vnd L&ppolt die KA chenmeis ter von Norte nbe rg die 
selben zehenden vmb vns vnd vnser erben genlzlich widerkaulfl vnd 
abgeloset haben daz wir deheinerlei rehl noch wart dor an raere 
haben: vnd haben die fiirbazzer verkaufft gen hern Walthern von 
, Sitensdorff, der priolin vnd dem couent vnd irem kloster , den 
I vorgenanten, mit vnserm giilen willen vnd gflnsl on alle generde. 
I Vnd des alles zv einem waren vrkund haben wir Lflppolt 
von Bebenbnrg vnd Fridrich slatscbriber. die vorgenanlen, 
ffir *ns vnd fur all vnser erben vnd nachkomen VTiser jnsigel 
gehangen an disen brief, der geben ist am nehsten vritag vor 

58« sant Vites (ag, nach Cristes gebiirt <lr6lzehen hundert jar vna 
dem runflzigisten jar. I quorum mentio fsctB al sigillu rMciii iDi!inbrBiiBC«iB t 
nto quoudnm sujpeoi» jum absciMi sudI. Qaaa iBfra sub uum. CLXX.XIII edemus liltera*, i 
exhibilBi, buG cooferre poleriB, < 24 neDsiR dee«mbri( I 1350, d\& 19, junil. 

Alberto de llohenloch ecclesiae berbipolensis electo confirDaato 
episcopatus spiritualia et temporalia commitluntur. Guido miseracione diuina lituli sancte Cecilio presbyter car- 
dinalis, npostolice sodis legatus, dilecto nobis in Chrislo Alberto 
de Hohenloch electo bcrbipolensi salulem in domino. 

Solet apostoltce sedis benignilas illis sue gracie gremiuin ape- 
rire qui eins beneplacilis et mandatis parere procurnnt, nec illos 
a promocionis gradu excludere qui post eorum lapsum per bone ' 
aitfl studia laudabilium uirtutum meritis inberendo actus suos corrt— 
gere et in melius satagunl reformare. 

Sane dudum sanctissimus paler et doniinus noster domjnus j 
Clemens dinina prouidencia papa VI nobis,, quos ad regnum Vn- 
garie ac Lombardie et nonnullns olins parles cum plene lega- 
cionis ofGcio deslinnuit, suas apostolicas transmiait lilteras in hec j 
verba. 

(HOG loco Clemenlis VI papie litlene, die 8 neDgla rebrutrii exliibitae, i 
bnpra iBb Dum. CLV p*;. 429—433 edidimDS, iDMHae sudI.) ™ episcopatas wirziburgensis. 461 Nos it»que post concessionem et recepctonein Htlerarum apo- 
stolicarum prediclarum ^ uolenles prout tenemur iussionibus aposlo- 
licis obedire et conlenla in prefatis litleris execucioni debile de- 
inandare, diiecto in Chrislo Henrico deGriezheim archidiacono 
pambergensi et quibusdam alijs in nostris lilteris nominelis auc- 
lorilale apostolica qua in hac parte fungimur per nostras certi te- 
noris litleras conmisimus et mandauimus, quatinus ipsi uel eorum 
aller ad prefalam herbipolensem ecclesiam se personaliler Irans- 
ferenles nomine prefali domini nostri pape et eiusdem romane ec- 
clesie predicte h erbipo lensis ecclesie et castrorum ac villarum 
el bonorum iuriumque et perlinenciarum eorundem corporalem pos- 
sessionem libere aucloritale aposlotica supradicta recipere et reti- 
nere eciam procurarent. 

Qui Henricus arcbidiaconus supradictus, receplis nostris lit- 
leris supradiclis, ad prediclam berbipolensem ecclesiam perso- 
naliter accedcns, ipsius ecclcsie herbipolensis et caslrorum ac 
villarum iuriumque et pertinenciarum predictorum nomine prefali do- 
mini noslri pspe et eiusdem ecclesie romsne corporalem possessio- 
nem recepit relinuit et retinet, prout nobis conslat per ipsius re- 
lacionem plenariam et fidelem, sub manu publica et sigillo ipsius 
H en rici nobis factam. 

Propler quod nos te in personam dilecli in Cbrislo Walteri 
de Gamondia canonici ecclesie sancti Jobannis in Hauge exlra 
muros herbipol enses, procuratoris lui »d hoc speciale manda- 
tum hahenlis, coram nobis flexis genibus constituli et munus abso- 
lucionis bumiliter postulanlis a senlencijs processibus alque penis 
contra te faclis habitis el promulgalis per prefalum dominum papam 
seu eius nuctoritale necnon dileclum in doniino Albertum fri- 
singensem tunc eleclum herbipolensem occasione inlrusionis 
occupacionis et adminislracionis prefale herbipo lens is ecclesie, 
quibus le de facto ingesisti, abaoluimus iusla ecclesie formam, in- 
iuncla pro modo culpe penitencia salulari; omnemque inhabilitatis 
et irregularitalis ac infamie maculam siue notam per le ob pre- 
missa seu quia plures dignitales et beneficia ecclesiaslica incom- 
passibilia simul absque diapensacione legitima retinuislt et fructus 462 Monumenta 

ex eis percepisli seu premissorum occasione contractam predicta 
auctoritate apostolica totaliter duximus abolendam. 

Demum uero attendentes quod ecclesia ipsa herbipolensis 
per translacionem prefati Alberti de dicta herbipolensi ec- 
clesia ad prefatam ecclesiam frisingensem pastoris erat solacio 
destituta, nos ad prouisionem ipsius ecclesie celerem et felicem, de 
qua nullus preterquam dictus dominns papa uel nos auctoritate ipsius hac 
uice se intromittere pofest pro eo quod idem dominus papa diu ante ua- 
cacionem huiusmodi prouisiones omnium ecclesiarum cathedralium ex- 
tunc per translaciones per eum inantea faciendas de prelatis earum ubilibet 
constitutis ad alias cathedrales ecclesias tunc uacantes et inposte- 
rum uacaturas disposicioni sue duxit specialiter reseruandas, decer- 
nens extunc irritum et inane si secus super hijs a quoquam con- 
tingeret attemptari, diligencius intendentes, cupientes qiioque tam 
eidem herbipolensi ecclesie quam gregi dominico eiusdem sa- 
lubriter et utiliter prouidere, tandem considerantes grandium uirtu- 
tum merita quibus personam tuam altissimus insigniuit, de quibus 
fidedignorum testimonio extitimus plenarie et legitime informati, et 
quod prefate herbipolensi ecclesie preesse poteris pariter et 
prodesse, ipsamque preseruare a noxijs et aduersis ac in suis ma- 
nutenere iuribus et eciam adaugere, post deliberacionem quam super 
hoc habuimus diligentem te — quem ad hoc ydoneum reputamus, 
et de quo nobis expediens uidetur — auctoritate apostolica supra- 
dicta qua in hac parte fungimur eidem ecclesie herbipolensi 
tenore presencium in episcopum preficimus et pastorem, curam et 
administracionem eiusdem tibi tam in spiritualibus quam in tempo- 
ralibus plenarie conmittendo^ firma spe fiduciaque conceptis quod 
dirigente domino actus tuos prefata herbipolensis ecclesia per 
tue industrie et circumspectionis fructuosum studium regetur utiliter 
et prospere dirigetur, grataque in eisdem spiritualibus et tempora- 
libus auctore domino suscipiet incrementa. 

Quocirca discrecioni tue auctoritate apostolica supradicta qua 
ut predicitur fungimur in hac parte presencium tenore conmittimus 
et mandamus, quatinus ad prefatam herbipolensem ecclesiam 
cum gracia diuine benedictionis accedens curam et adminislracionem ^ eitisdeni I episcopatus wirziburgensis. 463 

eitisdeni sic gcras fideliler et prudenterac sollicite prosequaris, quod 
ipsa herbi polensis ecclesia sponso ulili et frucluoso sdministra- 
tori gaiideat se conmissam, luque preter retribucionis eterne pre- 
mium a domino prouenlurum prefate sedis benediclionis et nostre 
gracie merearis continuum percipere incrementum. 

Dntum apud Secusiam taurinensis diocesis, XIII kalen- 
das Julij, pontilicatus eiusdem dominj Clementis pape VI anno nono. 

iDia preabjrleh GSrdiaaJis aig-illum S\is gertcis rubri coioris quon- 
I bis lilleris suspeDSDm omniDO periit. S. 

Guido miseracione diuina tiluti sancle Cecilie presbyler car- 
dinalis, aposlolice sedis legalus et conmissarius ad inrrascripla ab 
cadem sede specialiter depulalus, dilectis in Christo vniuersis vas- 
sallis ecclesie herbipolensis salulem in domino. 

Cum sanclissimus pater et dominus nosler dominus Clemens 
dinina prouidencia papa VI nobis duduni suas apostolicas direxerit 
litleras, inler cetera conlinenles quod dileclum in Chrislo Alber- 
lum de Ilohenloch. si ydoneus esset, el nobis expediens uide- 
retur, ecclesio herbipolensi lunc vacanli per Iranslacionein di- 
lecti in domino Alberti electi frisingensis de co nd ipsam 
frisingensein ecclesiam faclam preficeremus in episcopum et 
pastorem, nii$que de ipsius persone meritis diligencius inquisilo ipsum 
ad hoc inuenerimus fore ydoneum, et pro prefate ecclesie herbi- 
polensis utitilale fore quampliirimum expediens, ipsum dei no- 
mine inuocalo prefale herbipolensi ecclesie in episcopum pre- 
fecimua et pastorem, curam el adminislracionem ipsius sibi plenarie 
conmittendo, proul in litteris nostris per nos ejdem Alb erto super 
huiusmodi prouisione concossis premissa seriostus continentur, 
vobis aucloritale apostolica qua fungimur in hac parte presencium 
tenore niRndHinus, qualinus — eundem Albertum electum debila 
honorificencia prosequenles — ei fldelitatem solitam necnon con- 461 ] 

sneiM feriicta et iora sibi a Tobis debita exluberr integre ilBJirtis: 
alioqaia feDteDciaa sioe peoaai qaaoi ipse rite tolerit sioe stataerit 
io rebelles rataa habebioios. et fademos aoctore donino ■sfac ad 
satisfactiooeo coodignaoi iooiolabiliter obseroaoL 

Datoai apod Secosiam taorinensis diocesis. JkUl kakm^ 
das jolij, pootificatos eiosdem domini Clementis papeVI anno nono. Giidoiif prtthjten cardiMfis nfiflaB flfif •eridi rabri coloris es 
hWenM m u pt mm m tM. Goido miseracione diaina titali sancte Cecilie presbyter car- 
dinalis, apostolice sedis le^tos el conmissarios ad infrascripta 
ab eadem sede specialiter deputatos, dilecto in Christo Henrico 
de Griexheim archidiacono ecclesie bambergensis salotem 
in domino. 

Cam nos aoctoritate apostolica qaa fangimar in hac parte di- 
lecluro in Christo Albertum de Hohenloch herbipolensi 
ecclesie in episcopuro prefecerimus et pastorem , tibi eadem aucto- 
rilate mandamus, qualinus possessionem ipsius ecclesie ac castro- 
rum et villarum et juriuro ipsius , que de roandato nostro eadem 
auctoritate nuper recepisti et retines, eidem Alberto electo seu 
eius procuratori uel nuncio speciali liberam et expeditam tradere et 
assignare procures. 

Datum apudSecusiam taurinensis diocesis, XUI kalendas 
julij, pontificatus domini Cleroentis pape VI anno nono. 

In documento ipso scriptam est: Henrico de Greiesheim. 

G u i d o n i 8 presbyteri cardinalis 8 gillam fascia lintea ez his litteris sas- 
pensum est. epiacopatus wirziburgensis. Guido miseracione diuina tituli sancte Cecilie presbyter car- 
dinalis, apostolice sedis legatus el conmissarius ad infrasrripln ab 
eadem sede specialiler depulatus., dileclo in Ctirislo Alberto 
de Hohenloch electo conGrmato herbipolensi saluiem in 
domino. 

Cum lu racione herbipolen s is ecclesie, cui nos le ancto- 
ritale apostnlica qiia in hac parle ruugimur in episcopum pierocimus 
et pastorem, tenearis infra lenipus a iure slalulum te facere con- 
secrari, tibi recipiendi huiusmodi consecracionis munus a quocumciue 
malueris anlistile graciom et conmunionem aposlolice sedis hahente, 
ac eidem antislili (ihi supradiclum consecracionis munus iiixln iuris 
formam impendendi auclorilate apostolica supradicta qua ut pre- 
diciiur fungimur in hac parlc tenore presencium licenciam concedi- 
mus et iiberam facuUalem. 

Volumus autem, quod idem antisles qui libi huiusmodi munus 
consecracionis impendet recipiat a te nomine domini nostri pape 
et ecclesie romane fHlelilalis debile solitum iuramentum iuxla for- 
mam quam inlerclusam sub bulla Iransmitlimus una cum presentibus 
exhihendam, et quod hiiiusmodi iuramenli formam quod tu prestiteris 
idem anlistes prefnlo doniino pape de iierho nd uerbum per siias 
palenles litteras luo sigillo sigillalas per proprium nuncium quanlo- 
cius destiuare procuret. 

Datum apudSecusiam taiirinensis diocesis, XIll kalendas 
iulij, pontificatus domini Clemeulis pape VI anno oono. [d dncunienlo ipso prius scri|>tiini eral; Alburl 
GnidoDis presbylcri cardiiialis sig-illum corda linl de Honhenlocb. 

I coloris rubri nx hii 466 Moniimeiila 5. 

Guido miseracione diuina tiluli sancte Cecilie presbyter car- 
dinalis, apostolice sedis legatus et conmissarius ad infrascripta ab 
eadem sede specialiter deputatus, venerabili in Christo patri . . ar- 
chiepiscopo maguntino salutem in domino. 

Ad cumulum nostre cedit salutis et fame, si personas ecclesia- 
slicas presertim pontificali dignitate dotatas diuine propiciacionis in- 
luiiu prosequamini gracia oportuni presidij et fauoris. 

Cum itaque sanctissimus pater et dominus noster dominus Cle- 
mens diuina prouidencia papa VI nobis dudum suas apostolicas 
direxcrit litleras, inter cetera continentes quod dilectum in Christo 
Albertum de Hohenloch^ si ydoneus esset, et nobis expediens 
uideretur , ecclesie herbipolensi tunc uacanti per translacioneni 
dilecti in domino Alberti electi frisingensis de eo ad ipsam 
frisingensem ecclesiam factam preficeremus in . . episcopum el 
paslorem, nosque de ipsius persone meritis diligencius inquisito ipsum 
ad hoc inuenerimus fore ydoneum, et pro prefate ecclesie herbi- 
p 1 e n s i s utilitate fore quamplurimum expedientem, ipsum dei no- 
mine inuocalo prefaie herbipolensi ecclesie in . . episcopum 
prefecimu^ et pasiorem, curam et administracionem ipsius sibi ple- 
narie conmiiiendo, proui in liiteris nostris per nos eidem Alberto 
super huiusmodi prouisione concessis premissa seriosius coniinentur. 

Verum quia. ut idem Albertus . . electus in conmissa sibi 
ecclesie herbipolensis prcdicte cura facilius proficere valeat, 
uesier fauor esse sibi noscaiur plurimum oporiunus : paternitatem 
uesiram aucioritate aposlolica supradicta qua ut prediciiur in hac 
parto fungimur presencium tenore rogamus et horlamur attenie, vo- 
bis nichilominus eadem auctoriiate mandanies, quatenus — Alber- 
tum . . electum ei ecclesiam herbipolensem predicios jure 
metropolico vobis subiectos habenies pro predicie sedis reuerencia 
ei nostra perpensius conmendaios — ipsum in amplinndis ei con- 
seruandis juribus suis sic fauoris uestri presidio prosequamini, quod episcopatos wirziburgensis. 467 ipse ueslro fultus auxilio in conniisso sibi ecclesJe herbipolen- 
sis predicle regimine se possil utilius exercere, vosque diuinam 
niisericordiQm et beniuolenciam dicte sedis exinde ualealis uberius 
promereri, 

Datum apud Secusiam taurinensis diocesis, Xlll kalen- 
das julij, pontificaliis eiusdem dumini Clementis pape VI anno nono. 

Guidonis presbyleri cBrdiuiiIi» sjgilluni cordi liDtea ex his lilteris sus- 1350, die 17- jqIH. 

Indnlgentia papalis dioecesi herbipolensi de confessionibus et pec- 

cntonim remissione tempore epidemiae usque ad feslum nativilatis 

doniini concessa. 

Renerendo in Christo patri domino . . dei gracia episcopo her- 
bipolensi, capituloque et singulis canonicis ecclesie herbipo- 
lensis, necnon omnibus aliis et singulis . . abbalibus . . prio- 
ribus . . decanis . . archidiaconis . , rectoribus ecclesiarum capel- 
lanis seu presbiteris curatis el non cur&lis et aliis personis lam 
maribus quam mulieribus quibuscunque in ciuilale cl diocesi herbi- 
polensi existentibus Stepbanus miseracione diuina sancte are- 
latensis ecclesie archiepiscopus , dominj noslri pape camerarius, 
salutem in domino sempiternam. 

Quia pium existit et debilum perhibere testimonium veritati, de 
mandato dicli dominj nostri pape vobis notum fncimus per presen- 
les . quud idem dominus noster summus pontifex — jielictones 
uestras, illas presertim que animerum uestrarum salutem respiciunt, 
fld exaudicionis graciam paterna pielate libenter admittens, vt con- 

59* k I I 469 Honaroenta 

fessor quem singiili vestrum duxertlis eligendnm omniuin peccaloran 
vealrorum de quibus corde contriti et ore confessi fueritis setnel lanlum 
in mortis articulo plenam remissionem vobis et vestrum coilibet iit 
dicta citiitBle et diocesi in locis quibus nunc est uel erit epydimil 
geu mortalitss gencium que in plerisque mundi partibus domino per 
mittente viget existentibus in sincerilale fidei et vnitete sancle ro- 
mane ecctesie ac obediencia et deuocione prefati dominj noslri paps 
et Buccessorum suorum romanorum pontificum canonice Jnlrancinm 
persistentibus dictamque remissionem deuote petentibus auclorilaU 
apostolica concedere ualeat — deuocioni uestre usque ad festnm 
naliuitatis dominj proxime uentiirum viue uocis oracnlo daxit de 
speciali gracia misericorditer indulgcndum, sic lamen qnod idem 
confessor de quibus fuerit alteri satisfactio impendenda eam per vo» 
si supemixeritis uel per alium seu alios si lunc forle traasieriUi 
faciendam iniungat , quam vos nel alius sen alij pro vobia 
teneamini ut prefertur. 

Et ne, quod absit , propter hutusmodi graciam reddamini pra- 
cliuiores ad itlicila iraposlerum conmitlenda, voluit idem domious 
noster papa, quod si ex conlidencia remissionis bniusmodi ntiquB 
forte conmitterelis quo ad illa predicta remisaio nultalenus suf- 
fragetur. 

Jn quorum omnium testimonium presenles Utteras Geri fecimus,' 
et sigilti camerariatus nostri appensione mnniH. 

Dalum Auinione, die WU mensJs julij . anno dominl inil- 
lesimo trecentesimo quinquagesimo, jndiclione tercia, pontificatas 
sancUssimi patris et daininj nostri dominj Clemenlis diuina pro' 
uidencia pape VI anno nono. 

CujUB menlio hct* «sl siKJIIom hscis mfinbranBcei ei bts liKeris sui 
pGDSum plui miaas iiuam egt. 

episcopalns wirxiburgensis. 1350, die 23. juUI. 

(fieinrich und Julte Horanl von Grunrelt verkaufen ihren Bauhof zu 
Krulheim an das Hochslifl um 30 Pfund Haller. 

Jcb Hetnrich Horant von Grunfelt edelkneht vndJutte 
^din eliche wirlin bekennen vnd tun kunt offenlich an disem brief, 
daz wir init wolbedahtem uiiil vnd auch mit gesamenter hant vnd 
mit gulem ral dem erwirdigen vnserm gnedigen herren hern A I- 
brehl erweltem vnd besteliglen ze byschof ze Wirtzburk vnd 
sim stift den buwehof zeKrutheim by der veslen gelegen, awaz 
wir rebts daran in velde vnd in dorf haben, reht vnd redlicb ver- 
kauft vnd ze kauffen geben haben vmb drizzig pfunt baller, der wir 
von jme gar vnd genlzlich gewerl sin. Wir haben vns auch darvf 
aller vordrung vnd rehls die wir daran vnd darzu biz hei- gebsbl 
faaben gar vnd gentzlich verzigen vnd gevzzert. Auch haben wir 
lur vnh vnd vnser . . erben gelopt mit gulen Iriwen one generde, 
vnsern vorgnanten herren vnd sinen slift des vorgnanlcn hofs vnd 
vnsrer rehle daran ze weren one geuerde nach des Isndes rehl vnd 
gwonheil. 

Vnd daz wir vnd vnser erben daz nlso halten vnd tun, hnn ich 
der vorgnant Horant fiir mich vnd niin vorgnant husfra^Ven min 
jnsigel gehenket an disen brief ze eim gezuknusse dar vber. Vnd 
jch JutU die vorgnant. wan icb eygens jnsigels niht ban, so globe 
icb slet ze halten alle vorgeschriben dink vnter niins vorgnanlen 
wirts jnsigel, daz er auch durcb miner bet willen gebenket bat an 
disen brief. 

Der geben ist nach Cristes geburt drulzeben bundert )ar dar- 
nach in dem funftzigslen jar, am frytak vor sant Jacobs tak. Sigilli HEtNZE HORANT DB GruorELT fMcia d 
■ntpeiiai margo pliu inioDS periit. mbrsnsccB «x bi» lillerii 470 Monumenta CLXXm. 

1350, die 28. augusti. 

Beneficium sacerdotale simplex missariae in ecclesia parochiali in 
M6Ibach sub caslro Karelburk sita instituitur. 

Jn nomine domini amen. 

Albertus dei et sancte sedis apostolice gracia electus in 
episcopum herbipolensero confirmatus ad laudabilis rei me* 
moriam sempitemam. 

Quoniam, vt sacer canon tostatur, bone rei dare patrocininm 
seu consultum et presentis vite subsidium optinere et eterne re- 
muneracionis preminm cernitnr expectare, quia igitur certa bona 
jmmobilia et annui reddilus ac census sufficientes ad fundacionem 
seu dotacionem beneficij ecclesiastici sacerdotalis simplicis non cu- 
rali missarie noui altaris beatorum Johannis ewangeliste, An- 
dree apostoli, Karoli regis magni confessoris, sanclarumque vir- 
ginum Knlherine Barbare el Dorothee jnstiluendi quidem de 
nouo jn laudem omnipotentis dei el gloriosissime virginis Marie ge- 
nitricis sue sanctorumque patronorum suorum predictorum ac tocius 
jerarchie celestis necnon ob diuini numinis cultus augmentum jn ec- 
clesia parrochiali in Mulbach sub castro nostro Karelburk, an- 
nexa quidem cappelle beate Marie et sancte Gerdrudis in eo- 
dem castro situate nostre dyocesis, que quidem cappella cum castro 
et ecclesia parrochialis cum viUa et marchiis suis necnon . . clerus 
et . . populus ac . . jncole vtriusque sexus ibidem nobis et juris- 
dictioni episcopali immediate eciam hactenus ab antiquo notorie sunt 
subiecti, archidiaconum siquidem non habentes nec habere debentes, 
a dilecto in Christo Johanne de Flache milite pro emenda ho- 
micidij per eum in persona quondam Conradi dicti de Espel- 
bach armigeri, castrensis nostri ibidem in Karelburk, prohdolor 
perpetrati legiltime donati et deputali existunt, prout documentis I episcopalus wirziburgensis. 47t legittimis nobis constat, nos itaque — deum habenles pre oculis, 
dominicum quoque cultum in noslro episcopalu nostris temporibus ad- 
augerl ex iniuncti nobis desuper pastoralis orficij debito desiilera- 
bititer afTectantes, necnon huiusmodi missarie fundacionem seu do- 
tacionem ratificando et gratificando in domino collaudantes — ad 
ipsius miljtis gupplicacionem votiuam huiusmodi missarie beneticium 
ecclesiRSticum simplex noncuratnm prcsbiterale in ecclesia parro- 
chiali iu Mulbach predicta, cuius quidem ecclesie parrochialis el 
cappelle predicte juspatronalus collacio ac prouisio ad nos el quem- 
libet . . episcopum herbipolensem pro lempore exislenlem per- 
tinere noscunlur. de consensu eciani dilecti in Cbristo Jobannis 
de Byscho fslie im rectoris buiusmodi ecclesie et cappelle, Jn no- 
mine patris et filii et spirilus sancli canonlce sub blis scriplis jn- 
slituinius intytulamus auctorizamus ac eciam confirmamus. perpeluis 
quidem temporibus diuina fauente clemencia duratunim. 

Juspatronatus autem huiusmodi primissarie beneficij ad . . rec- 
lorem ecclesie el cappelle predictarum pro lempore exislenlein de- 
bet perpeluo perlinere, jta videlicet quod idem reclor qui pro tem- 
pore fuerit ydoneum . . . ctericum secularem, aclu presbileritm 
existenlem vel ssllem infra annum a lempore adepte pactfice pos- 
sessionis missarie hulusmodi numerBndum viique presbiterandum, 
legiltimo tamen Jmpedimenlo cessanle, ad ipsius miss!irie beneficium 
cum vacaueril pro missario Infra quatuor ebdomadarum spacium a 
tempore huiusmodi beneGciJ vacacionis publice ibi nole immedJale 
conputandum luci . . episcopo presenlare debebit: alioquin ipsius 
missarie beneGcij prouisiu pro illa vJce dumlaxat ad ipsum loci . . 
episcopuni perlinebit. 

Statuendo quoque irrefragablliler ordinamus , quod quillbet . . 
missarius huiusmodi missarie pro tempore exislens resictenciam ibi- 
dem in MQIbach continuam absque fraude seu vara facist perso- 
nalem, quodque vnacum . . reclure ipsius ecclesie pro lempore ex- 
islente ibidem, pi-eserlim Jn diebus dominicis celebribus et testiuis, 
jn vigiliis quoque suls diuinorum ofriclis lam djurnis quam noclurtiis 
cum nola habendis, necnoii generalibiis processionibus debitis el con- 
suetis, nisi legittlme fueril prepedilus , rcuerenter intersit, jndutus 472 Honamenta k superpellicio clericali, legendo et cantando debite vnasecum, vt di- 
uina ofGcia ibidem eo deuocius solempnius et decencius celebrentar. 

Qiiiuis quoque . . . missarius huiusmodi , quamprimum adeptus 
fueril corporalem possessionem missarie predicle, extunc abgque 
contradiclione et dilacione qualibet predicto . . rectori promillere 
manualis fidei dacione vice et nomine juramenti debebil^ quod vni- 
uersas et singulas oblaciones ac missarum conparaciones seu ani- 
marum reconmendaciones . quecumque ipsi . . missario publice vel 
occutte supcr allari predicto vel alibi intra diclam ecclesiam parro- 
chialem eiusque cimiterium quandocumque facte fuerint seu obl«le, 
lotaliter et absque omni vara seu fraude ac sine mora reprebensibili 
ipsL . . rectori ibidem deferat el presenlet. 

Preterea quilibet . . missarius huiusmodi nemini in parrochia 
ihidem vlla sacramenla vel sacrBmentalin ecclesinsticn quomodolibel 
ministrnre presumat, nec se de quocumque sihi seu ipsi misetirie 
legalo seu donato in quacumque peccunie seu rerum specJe a par- 
rochialibus vtriusque scxiis . . personis presertim obeunlibus in par- 
rocbift ibidem quomodolibet inlromittat priusquam . . reclori ibidem 
de suo debito seu consueto jure siue teslamenlo anime seu anima- 
rum huiusmodi moriencium inlegre satisfactum existat. Nec alias 
ipsam ecclesiam parrochialem seu eius . . recloreiu pro tempore 
exislentem in suis juribus et vlililatibus seu prouentibus parrocbia- 
libus quibuscumque verbo vel facto directe vel indirecle publlce vot 
occutte per se alium vel alios aliqunli jngenio studio vel cnuteU 
impediat, neque impedire eltemplel. neque eciam se de juribus seu 
Bctibus plebanie ibidem absque iussu seu mandato expresso ipsius . . 
rectoris quomodolibet inlromittat, nisi in casu seu arliculu emer- 
gentis necessitalts, prout jus fieri id permitlil. Neque eciam de 
prouentibus seu juribns parrochialibus ibidem quidquam sibi vsurpare 
d[ebebi]t, prout dominicam et canonjcam nbinde voluerit effugere 
vlcionem. Alias vero quam vt predicitur huiusmodi missaria in pre- 
iudicium siue dampnum ipsius parrochialis ecclesie seu . . reclorts 
eiusdem minime redundare debebil. 

Forro hona redditus siue census cum quihus predicla missaria 
exnunc dotala est ac ampliua dotabitur infuturum reuera fore JfittMb ^h ^'ecclesiastic episcopatus wirzibHrgensis. 473 'ecclesiastice libertatis decernimus et proiiuiiciamus lugiltime in hiis 
scriptis. eximentes en el presenlibus promulgantes exempla a pre- 
cariis stiiris lierbergis seu hospiciis ac viiiuersaliter ab omni jugo 
seu onere cuiuslibet laice seu iliicite poleslatis. 

Jnsuper eciam quilibet . . missarius fauiusmodi proul . . ple- 
banus ibidem lam in peccorum pascuis et custodia quam eiiam in 
lignoruni secaciune recepcione nc vsu et vtilitate necnoii iii aliis 
juribus seu consueludinibus ville et marchie . . jncolarumqiie ibidem 
vsufructus vtililale ac liberlalis prerogaliua gHiidebit. 

Jn quorum omniuni el singulorum preniissorum leslimoninin 
purpeluum quoque robur has literas desuper conscriplas mandauimus 
iioslri sigilli appensione muniri. 

Datum llerbipoli. anno domini millesimo Irecentesimo qtiin- 
[uagesimo. V kalendas seplcinbris. sigillum lilis B I colorta rubri et ' 13rjO. die 10. sepleiiibris. 

Der r&niische KOnig Karl verleihl dem IMscbafe Albrecht den 
Gerichtsbann im Uislhume. 

Wir Karel von gotes gnuden rumischer kunig ze allen zileii 
inerer des rychs vml kunig ze Beheim veriehcti vnd liin kunl 
uETenlich mit disem briel' allen don die jn sehen lioren oder leseu: 
allein wir dem erwirdigcn Albreht vou Huhenloch., der von 
siindern gnaden des bebsllichen sluls von Ronie gekor<>n isl ze 
hyschor ze VVirlzbnrk. vnserm lieben nndehligen vnd gelriiwem, 
iles selben slifls 20 Wirlzburk regalia vnd lehen die von vas 
vnd deiii ryche ze luhen gen vntz da her niht verlihen haben, docli 
474 Monumenta 

haben wir angesehen die stete luter truwe vnd den willigen dienst 
do mit er vns vnd daz ryche geert hat vnd noch furbaz geeren 
mag in kunftigen zyten, vnd gunnen jm mit vnserm kflniglicbem 
gwall^ daz er des vorgenanten bystums gerihte lihen mag, vnd aucb 
die selber vnd sine . . rihtere vben vnd ribten mugen, vnd alles daz 
tfin wie man daz nennet daz er tfln mohte ob er die vorgenanten re- 
galia vnd lehen von vnsern kuniglicben gnaden enpfangen hatte, vnd 
alles daz gen vns mit hulden vnd sweren vnd mit allen andern 
sacben getan halt daz ein byschof ze Wirtzburk gen eim rSmi- 
sclien kunig vnd gen dem heilgen romiscben riche durch reht vnii 
billich tun sol. Vnd swaz er vnd sine . . rihtere biz her geriht 
vnd also gelfin baben, daz halten wir von vnsern kuniglichen gnaden 
stete. vnd bestetigens auch mit disem brief^ der versigelt ist mit 
vnserm kfiniglichen jnsigel. 

Geben ze Grelze, nach Cristes geburt drutzehen hundert in 
dem funftzigslen jar, an dem nehsten frytak nach vnsrer frawen 
tak dem letzslen in der ernde, jn dem funften jar vnsrer ryche. 

Cujus menlio facla est si^illum filis sericis coloris rubri et viridis ex 
hoc diplomate suspeosum est. CLXXV. 

1350, die 18. seplembris. 

Albertus electus herbipolensis ad diaconalus ordinem promovetur. 

Ueinricus dei el apostolice sedis gracia episcopus ecclesie 
p erl edeon en s is lenore presencium publice prolitemnr^ quod nos 
— anno domini millesimo CCC quinquagesimo , sabbato quatuor 
temporum quo ^Venite adoremus-* canlalur, jn cappella caslri seu 
curie jnhabilacionis venerabilis domini . . episcopi banibergensis 
site prope ecclesiam sue ciuilalis ibidem sacros clericorum ordines episcopatus wirziburgensis. 475 celebranle'' reuerendo in Christo patri et dnmino doniino Al- 
berto eierto herbipolensi subdyacono. presenrium exliibilori, 
noslre consecracionis maniis imposiiimus , jpsum nd dyaconatus or- 
dinem jnuocala sancli spirilus gracia promouendo. 

Dalum Bamberg, anno otque die predictis, sub nostru sigillo 
presenlibus appenso in testimonium super eo. Cujus metitio tacta est sigillum rascia do litterarum i 
cuarecla suspensum Sete oniDino inlegrum e»l. membrana 1350, die 30. seplcmbris. 

L Die Gebriider Wiger und Krafl von Meynberg empfsngen unter 
gewisaen Bedingungen vom Domcapilel einen Hol zu Obernbreut. 

WirWiger vnd Kraft gebruder von Meynberg becliennen 
oirenlich an disem brife, dnz wir den hof zu Obernbreut geiegen 
enphangen haben von den erwirdigen herren herren E b e r h u r t 
von Ryedern techand, vnd von dem cnpitel gemeine, vnd be- 
sunder von den erbern herren berren WolFram Schenken von 
Rosseherg kuster, herren Heinri ch von Reins t ein vnd 
bcrren Wolfram von dem Stein, lumherren zu Wirtzburg, 
den si vns vnd vnsern erben verlihen haben mit den hiSnden vnder- 
scheit als hernacb gescbriben stet, also daz wir dor inne sin vnd 
wonen, oder mit einem andern hiderben msnne besetzen ob wir 
selber dor inne nihl wollen sein, der geloben schol mit guten Iru- 
wen an eides stat dise nocbgeschriben arlikel vnd bunde stele ze- 
halten als verre vnd si in an nVen werden on allez geuerde. 

Vnd sullen den hof in giilem gewonlichen baw haben, vnd 
kelre kaltur vnd kornhaus noch dem als ez danne not ist. 
Vnd s^llen si di vorgnanlen herren oder ire nochkAmen an den 

60* 476 Monumenta 

ofleyn iren wein winden vf der kallur vnd legen in den kelre 
vnd ire korn vf daz kornhaus on allez hindernisse, ob si wSllen. 
Daz sullen wir in bewarn getruwelich on geuerde. Daz haben 
wir in gelobt mit guten truwen on allez geuerde. 

Ez sullen auch di vorgnanten herren vnd ire dyner herberge 
dor inne haben on vnsern schaden^ wenne si daz wSllen oder not 
wiirde. 

Were auch daz si daz capitel oder ir einer oder mere dirre 
jar eines hernach wolten den hof wider haben, so sfillen wir zwene 
vnd si zwene manne kiesen in dem dorfe: di sullen schalzen vnd 
ahten waz der bavv danne wert si den wir dor an getan haben: 
daz sullen si vns ablegen noch der selben ahtung. 

Dise egnanten dinge alle vnd iegelich besunder geloben wir 
stete zehalten mit guten truwen. 

Vnd zu einem gezugnisse vnd stetikeit der selben dinge vnd 
rede so haben wir vnser beider jnsigel an disen brief gehenket, 
der geben ist do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert iar 
vnd dornach funftzig iar, an dem nehsten tag noch sant Michahels tag. 

In documeuto ipso scriptum est: druzehenhundert iar fiinftzig iar vnd 
dornach an dem etc. 

Ambo quorum meutio facta est sigilla fasciis membranaceis ex hoc docu- 
mento suspensa sunt. CLXXVII. 1350, die 13. oclobris. Albertus dei el apostolicae sedis gratia electus in episcopum 
horbipolensem confirmalus recognoscit. se canonicalum et prae- 
bendam quos in ecclesia herbipolensi antequam esset aucto- episcopntns wirciburgensis. 477 

rilste diclae sedis in episcDpum herbipol en setn praefectus iiabuil 
et huciisqne lenuit et tcnel. relinereque ullerius etiatn de juris per- 
tnissione [josset, in dei noniine libere canonice et in bis scrlptis 
solemniter resignnre. 

Datum Herbipoli. anno (lomini millestmo CCC* quinquage- 
5imo. 111 idus octobris. sub sigillo episcopali appenso in testimonium 
evidens praemissorum. 

CuJQi menlia hcU esl «gillum tMcia de ipi«rqni liUernrum membrana ^^blberlos 1350,. die 6. iiovembris. ilberlos episcopus decimas villarum et marchiarum in Slratsbach 
et Boppenrode coenobio in Frawenrode incorporat. 

Jn nomine domini amen. 

Albertus dei el sancte sedis apostolice gracia eleclus in epi- 
scopum h erb i pol ensem coiifirmatns ad infrascriple rei memo- 
riam sempilernam. 

Bone rei dare palrocinium seu consullum et presenlis vite sub- 
sidium optinere el elerne remuneracionis premium cernitur exspec- 
tare, vt sacer c&non testatur. 

Quia itnque strennuus virHermannus deBrenden armiger 
maiores et minulas decimas villarum et marchiarum in Strals- 
pach et in Boppenrode nostre dyocesis cnm omnibus suis juri- 
biis et pertinenciis quesitis et inquirondis. a nobis quidem et occlesia 
nostra herhipolensi in feudum procedenles hactenus ab antiquo, 
et quos spectabiles viri Henricus et Hermannus lilius suus co- 
miles de Hennenberg a nobis el ecclesia nostra predicla, et 
diclus Hermannus de Brenden a predlclis comitibus vlterius in I 478 Monumenta 

feudam habuerunl, dilectis in Chrislo . . nbbatisse et . . conuenfni 
ac monasterio sanctimonialium inFrawenrode ordinis cystercien- 
sis dicte dyocesis pro certa summa peccunie vendidit ac iusto ven- 
dicionis tytulo tradidit ac tradendo debite assignauit, necnon tam 
ementes quam vendentes huiusmodi nobis humiliter supplicarunt^ vt 
huiusmodi decimas ab onere ac jure feudali absoluere, et eas pre- 
dictis . . abbatisse conuentui ac monasterio in Frawenrode ca- 
nonice appropriare fauorabiliter dignaremur, propterea nos — con- 
siderantes nonmodici fauoris existere bona ecclesiastica de Inycorum 
manibus jn quibus dicte decime extiterunt per tempora longiora 
eripere et ad vsus ecclesiasticarum personarum reuocare pro cultu 
ampliando dominico, ad peticionem eciam et de consensu Heinrici 
et Hermanni comitum predictorum — huiusmodi decimas tam 
maiores quam minutas cum suis juribus et pertinenciis predictis ab 
omni jure et onere feudali debite absoluendo^ predictis abbatisse 
conuentui ac monasterio ^ jpsius siquidem monasterij necessitate 
vrgente ac eciam euidente vtilitate swadente, propter deum pure 
simpliciter et canonice appropriauimus jncorporauimus ac appropriando 
et jncorporando in perpetuum in hiis scriptis solempniter annectimus 
et vnimus. 

Jn cuius rei testimonium perpetuum atque robur sigillum nostrum 
presentibus est appensum. 

Datum Herbipoli, anno domini millesimo trecentesimo quin- 
quagesimo, VIII'' jdus nouembris. 

Cujus mentio facta est sigillum fascia membranacea ex his litteris sas- 
pensum est. 

Quas supra sub num. CLXIV pag-. 445 — 447 edidimus litteras, die 18 
necnon die 20 mensis maji exhibitas, huc conferre poteris. episcopalus wirziburgensia. 1350, die 27. novembris. 

Benericium presbyterule simplex Diissariae in ecclesin collegiata 
s. Johannis in Hauge insliluitur. 

Jn nomine sancte et iniliuidue trinitatis amen. 
Albertus dei et sancte sedis apostolice gracia episcopus her- 
bipolensis ad laudnbilis rei memoriam sempiternam. 

Quoniam, ut sacer canon teslatur. bone rei dare patrocinium 
seu consullum et presenlis vile subsidinm obtinere el eterno remu- 
neracionis premium expectare merelur, quia igitur certa bona in- 
mobilia ac annuj redditus alque census sufncienles ad fuiidacionem 
seu dulacionem benerici) ecclesiastici sacerdolalis simpUcis non cu- 
rati missario seu vicarie altaris sancte Marie Magdalene sili in 
ecclesia collegiata aancti Johannis in Haug' extra muros ciui- 
tatis noslre be rbipo lensis jnslituendi de nouo jn laudem omni- 
potentis dei et gloriose virginis Marie genitricis domini nostri Jesu 
Cbrisli sancteque Marie Magdalene predicte ac tocius jerarcbie ce- 
lestis necnon ob diuini numinis cultus augmentum a bone memorie 
magistro Cun radu deHallis canonico et custode exlunc in dicla 
collegiala ecclesia et a certis suis fideconmissarijs pro ipsius ma- 
gislri Cunradi suoruinque . . genitorum . . progenitorum ac bene- 
factorum animarum remedio salutari legilime donali el deputati ex- 
istunt. prout docunientis legitimis nobis conslat., nos ilaque - deum 
habentes pie oculis. diuinum quoque cultuni in nostro episcopalii 
temporibus noslris augerj ex iniuncli nobis desuper pasloralis ofGcij de- 
bito desiderabililer aileclantes. necnon eiusdem beneficij niissarie seu 
vicarie lundacionem ac dotacionem ratiGcando et gratificando in do- 
mino coUaudautes — ail huiusmodi lundatoris ac datatoris suorum- 
I que fideconmissariorum snpplicacionem votiuam huiusmodi missarie 
l^eu vicarie beneficium ecclesiaslicum simplex noa curatum pres- 
480 Monumenta 

byterale altaris predicti de consensu honorabilis Heinrici decani 
et . . capituli ecclesie collegiate predicte jn nomine patris et filij 
et spiritus sancli canonice in hiis scriptis jnstiluimus jntylulamus 
auctorizamus ac eciam confirmamus, perpetuis quidem temporibus 
diuina fauente clemencia duraturum. 

Juspalronatns autem beneficij huinsmodi missarie seu vicarie 
ad custodem ipsius coUegiate ecclesie dumtaxat pro tempore ex- 
istentem debet perpelim pertinere, jta videlicet quod buiusmodi custos 
qui pro tempore fuerit, jrrequisitis in eo . . decano et . . capituio ante- 
dictis, nec ipsum custodem in hoc jmpedire debentibus quoquam- 
modo, ydoneum . . clericum secularem, actu presbyterum existen- 
tem, uel saltem infra annum a tempore adepte pacifice possessionis 
beneficij huiusmodi conputandum [vtique presbiterandum] , legilimo 
tamen jmpedimento cessante^ ad ipsum beneficium cum vacauerit pro 
missario seu vicario jnfra juris tempus decano predicte coUegiate 
ecclesie presentare debebit: alioquin ipsius beneficij coUacio ac pro- 
uisio ad loci episcopum pro iUa vice tantummodo perlinebit. 

Statuendo quoque jrrefragabiHter ordinamus, quod quiUbet . . 
missarius seu . . vicarius huiusmodi ad officiandum suum antedictum 
altare prout aitissimus inspirauerit, necnon ad faciendum omnia et 
singula ad que . . vicarij ecclesie antedicte de jure seu conswetu- 
dine ac obseruancia ipsius ecciesie astringuntur eciam sit astriclus^ 
quodque omnibus et singulis quibus dicti . . vicarij gaudent gaudere- 
que debebunt juxta morem et obseruanciam ipsius ecclesie gaudeal 
debeaique gaudere. 

Porro bona ac redditus siue census cum quibus dicta vicaria 
seu missaria exnunc dotala est ac ampUus dotabitur jnfuturum re- 
uera fore ecclesiasUce libertatis seu emunitaUs decernimus et pro- 
nunciamus legiUme in hiis scripUs, eximentes ea et presentibus 
promulgantes exempta a precarijs sluris herbergis seu hospicijs 
ac vniuersaliter ab omnj jugo seu onere cuiuslibet \hyce seu ilUcite 
poiestaUs. 

Jn quorum oranium et singulorum premissorum tesUmonium 
perpeiuum aique robur has liUeras desuper conscriptas mandauimus 
nosiri sigillj appensione munirj. episcopatiis wirziburgensis. 48» ^H Datum Herbipo li, anno dominj millesimo CCC L*, quinto ka- 
^^■das decembris 

^^H Cujus m 

^^H hoc doct sigjllun CLXXX. I coloris rubri el ' 1350, die 5. decembris. Silhne des Hochstirtes mil dem Grafen Bercbtold von Hennenberg 

fcunA andern Adeli^en beziiglich des Slreiles um die Fesle 
Utenhusen. Jn goles namen amen. 

Wir Berhtolt von goles gnaden graue von Hennenberk 
gnant von Hartenberk, Fridrich von Heruelstat, Wil- 
helme von Maspacb, riltere . Conrat des vorgenanten Frid- 
richs sune, Berblolt von Bybra der junger, Ortolf von 
Myltze, vndVolknant von Heruelslal, edelkneble, bekennen 
ynd tun kunt olTenlich an disem brief, daz wir alle gemeinclich vnd 
vnser ieglicher sunderlichen fur vns vnd alle vnBere..herren. .raage 
. . rninde . . erben vnd . . belfere mit dem hochwirdigen vnserm 
gnedigen herren hern Albreht byschof vnd dem slift ze Wirlz- 
burk vnd mit allen iren . . mannen . . amptmannen . . burkmannen 
. . dienern . . burgern . . belfern vnd . . I&len swie sie namen 
haben vmb alle zweiung vfleuffe kriege vordrunge ansprache vnd 
schaden die vor der vesten Vtenhusen vnd von der selben vesten 
vnd auch von des strites da selbs wegen zwischen vns beidersyt 
vferstanden vnd biz her gewesen sin . . fruntlich genlzlich vnd gar 
gesilnet vnd geriht sin. Vnd haben auch darvf wir alle vnd vnser 
ieglicher fur vns vnd alle vnser . . herren . . mage . . friinde . . 
erben vnd . . helfere gen dem vorgenanlen vnserm berren vnd dem 

— ,. U1. ..,. r,U m. 61 4^2 Monumenta 

stiit ze Wirtzburk vnd allen den iren als sie vor begriffen sin 
ein gantz sflne vnd vruehe gelopl vnd zn den heilgen gesworen. 

Doch wil ich vorgenanter Wylhelme von Maspach mms 
vorgenanten herren von Wirtzbnrk gnade hiervber bittend vnd 
wartend sin. 

So haben wir graue Berhtolt von Hennenberg der Yor- 
genant von diser rihtung wegen vnserm vorgenanten herren vnd 
dein stift ze Wirlzburk vnser eygen vesten Swartzach mit 
allen iren zngehSreden vnd rehlen gesuchet vnd vngesuchet willec- 
lich fryelich rehl vnd redlich vfgegeben, vnd sie von jne ze lehen 
enpfangen^ vnd jne da von gehuldet vnd gesworen als lehens ge- 
wonheil vnd reht ist. Auch sol man die selben lehen lihen vnsern 
. . erben, sie sien mane oder fr&wen, oder swem wir die geben 
oder bescheiden : vnd die selben sie auch enpfahen , vnd da Yon 
hulden vnd sweren als vorgeschriben stet. 

Auch sollen wir von der selben rihtung wegen vnserm vor- 
genanten herren vnd dero stift ze Wirtzburk vf ir kost vnd 
kdntlichen schaden dienen vnd helfen getriwelich vnd v5rderlich 
one geuerde mit zehen helmen von hinnen dise nehsten vier j&r, 
vnd iedes jars nur ein mal, wenn wir do von des vorgenanten 
stiftz wegen ermanet werden, wider aller meniglich, one wider 
vnser . . herren die wir ietz haben, vnd one wider vnser ange- 
born . . mage one geuerde. 

Auch von diser rihlung wegen sollen wir Fridrich von 
Heruelslat, Conrat sin sune, Berhtolt von Bybra, Ortolf 
von Miltze, vnd Volknant von Heruelstat, die vorgenanten, 
vnd vnser ieglicher selbe ander mit helmen getriwelich vnd vor- 
(lerlicli dienen vnd helfen one geuerde vnserm vorgenanten herren 
vnd dem slifl ze Wirtzburk vf ir kost vnd kiintlichen schaden 
wider aller meniglich, one wider vnser herren die wir ietz haben, 
viid one wider vnsere angeborn . . mage, auch die vorgenanten 
vier jar, vnd iedes jars nur ein mal, ob wir des von des vorge- 
nanten slifls wegen ermanet werden. 

Hier vber sollen wir die ietzgnanten ffinfe vnd vnser ieglicher 
selb ander siner frunde mit gesamenter hant vnser vnd ir ieglichs . . episcopatus wiPiiburgeiisis. 483 (rlin swelcher vntep vns oder jne die liaben vnd vnser der selben 
Plien ieglicher vier pfunt eygens jerlichs gelts one geuerde »wi- 
shen hinnen vnd den nebslen obersten vnserm vorgenanten herpen 
^d dem slift ze Wirtzburk mit vnsern vnd vnsrer . . husfrawen 
olTenen brieuen mil anhnngenden jnsigeln versigelt rehl vnd redlich 
vfgeben, vnd sie von jne ze lehen enpfahen, vnd jne auch da von 
hulden vnd sweren als peht vnd gwonlich ist. Auch sol man die 
selben lehen lihen vnsern . . erben, sie sien mnne oder fpawen, 
odep wem wip die geben oder bescbeiden : vnd die aollen sie auch 
enpfahen, vnd da von hulden vnd sweren als vorgeschpihen stel. 

Aucb ist mil namen beredt in diser rihtung, daz Betz vom 
Heplingspepge gentzlich vnd slebllicb ledig sol sin der geuenk- 
nilsse als jne Johans von Nortbeim vnd die . . sinen vieugen 
zer Nuwenslat: vnd hal der selbeJohans vonNortheini fiir 
sich vnd alle sine . , herren . . frijnde . . mage vnd . , helfere ein 
ganlze sune vnd vruehe gelopt viid zu den heilgen gesworen gen 
dem vorgenanten Belzen vnd alien sinen , . herren . . magen . , 
fpunden vnd . . beirern one geuepde, vnd auch besundep vmh des 
Belben Johans knehl, der des selben mals da zep Niiwenstat 
tot belage. 

Vnd wip graue Berhtolt von Hennenberg, Fpidrich 
von Heruelstat, Wylhelme von Maspach, Conpal des 
vopgenanten Fpidrich sune, Berhtoll vonBybpa, Orlolfvon 
Miltze, vnd Volknanl voii Ueruelstal, die vopgenanlen, filr 
vns vnd alle die . . vnsern als vorgeschriben stel haben gelopt 
vnd auch zu den heilgen gesworen, dise rihtung: vnd alle arlikele 
die vop von vns geschriben sten ze vollefiiren vnd slel zehallen, 
vnd da wider niht zelCin in dehein wise one allerslaht geuerdc. 

Vnd des ze eim waren vrkfinde sin vnsrer alier jusigele ge- 
henket an disen brief, der gebon isl ze Wirlzburk. nach Crisles 
geburt drutzehen hunderl jar darnach in dein funflzigslen jar, «m 
sunlak vor sant Nyclaus tak. llDG 

i 1350, die 8. decembris. 

Das Hochslifl verkauft unter dem Vorbehalle des Wiederkaares 8«l 

Gericht zuin Hiltrichs an Heinrieh von der Tanne iim siebeolbolb 

hunderl Pfund Hiiller. 

Jch Heinrich von der Tanne genanl von Byberslei 
edelkneht bekenn 5n'enlichen fdr mich vnd alle min erben sn diseai 
brlef vnd tiin kunt ellon den die in sehen odcr h&ren lesen, iam 
der hochwirdig min gnediger herre her Alhrehl. erwell vnd be— 
steligt ze byschof ze Wirtzb urk, sin vnd sins styllz zeWirlj- 
biirk geriht z^ dem Hyltrichs vnd swaz darzA gehort gesnchl 
vnd vngesikht swie daz nemen hat von des veston manne? hern 
NythartB*) seligen von Maspach mins swehers . . erben vmb 
sibendhalphundert pfunl haller, darumb sy es von dem vorgnanteQ 
slifl in kaufs wise inne halten, rehl vnd redlich widerkauft bat, vnd 
auch nv daz selbe geriht mit sinen zugehornden mit gunst willen 
vnd worl des gemeinen cnpilels sins vorgennnten stjftz mir vnd 
minen erbon reht vnd redlicb verkauft hat %'mb sibendhalphundert 
pfuiil baller genger vnd geber, die auch er von mir an gereytem 
gelt darumb empfangen vnd ingenomen, vnd si an den vorgnsnleQ 
widerkauf k{intlich gewenl vnd gekerl hat. 

Vnd daz selbe geriht mit allen sinen z6gehSrnden als vor ge- 
schriben slet sullen ich vnd mtn erben reht vnd redlich inne hiil 
besilzen vnd niezzen, daz vns aucb alles ingeenlwfirt isl von il( 
selben kaufs wegen, vnd entwfirt es vns in mil den briefeo mit sii 
vnd sins vorgenanten capitels jnsigeln versigelt die wir darAbt 
baben, als lang doch biz daz er oder sin nachkomen . . bisch5rii 
Wirtzburk oder ob nibt biscbofs da were daz gemein 
■Itert htnun Utteririiai copii acriiilum eal: Brcharli. episcopatus wirziburgensis. 485 les selbeii plills oder einr oder mer besunder \z dem selben ca- 
pitel vnd in dein selben rehten mir oder minen erben die vorge- 
nanten sibendhalphundert pfunt haller gentzlicb gegeben vnd bezalt 
haben, vnd daz vorgenant geribt mil allen sinen zflgehornden dar- 
umb von vns widerliauft haben. den widerkaiiF auch er oder sin 
. . nachkomen oder siu vorgeuanl . . capitel oder . . einr oder . . 
mer besnnder vz dem selben capitel alg vor stet vmb mich oder 
min erben oder nachkomling dar an tfin mQgen vnd suUen wenn 
oder weiches iars man in tfin wil. 

Vnd ist geredt vnd gedingt: alle die wile der widerkaur niht 
geschchen ist, so sol ich oder min erben daran minem vorgenanten 
herren vnd sim stift vnd dez selben sliflz amptluten mit dem sel- 
ben geriht vnd gwaz darzu gehorl gwarlen , vnd auch damil ge- 
triwlich beholfen sin zu allen sinen vnd sins vorgnanlen slifts sn- 
chen kriegen vnd nilten wider allermenglich one geuerde. Vnd 
swaz ich oder min erhen dez selben gerihts vor dem widerksuf 
geniezzen, daz sol vns an der widerbezalung dez vorgenanten gelts 
dez widerknufs nihts gerechent noch abgeslagen werden , wan daz 
vns min vorgnant herre vnd sJn capilel alles mit gutem willen ge- 
geben vnd derlazzen haben. 

Es ist auch geredt vnd gedingt: wenn man das vorgnant ge- 
riht widerkSuiren wil, daz sol nian mir oder minen erben daran ein 
halp iar vor sagen vnd kunl liin; vud sol man vns dann vnsers 
vorgenanten gelts wern vnd bezaln ze Wirtzburk oder in vier 
mylen darvmb in dez vorgenanten stiflz slozzen wa wir wellen ane 
geuerde. 

Vnd zi eim gezuknuz vnd waren vrkilnd aller vorgeschriben 
dinge han ich f&r mich vnd alle min erben mim vorgnanten herren 
vnd sim stift mit mim eygenn jnsigel gegehen verin-^igelt disen brief. 

Der geben ist do man zall nach Chrisls geburth drutzeheti- 
hundert iare vnd darnncli in deui funftzigstem iare, an der nehsten 
milwochen nach sanl Niclaus tak. 


486 Monumenta CLXXXU. 

1350; dje 9. decembris. 

Heinrich von der Tanne wird Erbburgmann auf der hocbstifUschen 

Feste Hyldenburk. 

Jch Heinrich von der Tanne genant von Byberstein 
bekenn offenlich vnd tun kunt f&r mich vnd alle min erben an di- 
sem brief^ daz der hochwirdig min gnediger herre her Albreht 
erwelt ze byschof ze Wirtzburk vnd bestetigt mich zu sim vnd 
sins stiftz ze Wirtzburk erbeburkman vf sinr vnd dez seiben 
sins stiftz vesten Hyldenburk empfangen vnd genomen hat, vnd 
auch mir vnd minen erben die sun sin zu dem selben burkiehen 
daz ich vnd min vorgenant erben daran